Μιλάμε ελληνικά;

ΜΑΘΗΜΑ 2

Γεια σου!

Γεια σου! Πώς σε λένε;

Γεια σας!
Με λένε Αστερίκο.

Εγώ είμαι η Κλεοπάτρα κι
αυτός

είναι

ο

Γεια σου!

Γεια σας!

Χαίρε!

Χαίρετε!

Ποιός είσαι;

Ιούλιος

Καίσαρας.

Πώς σε λένε;
με λένε…
σε λένε…
τον / την / το λένε…

+ αιτιατική

μας λένε…
σας λένε…

Διάλογος 1

τους / τις / τα λένε…

Νίκος

Γεια σου! Πώς σε λένε;

Άννα

Γεια σου! Με λένε Άννα. Κι εσένα;

Νίκος

Είμαι ο Νίκος. (λέγομαι Νίκος)

Άννα

Χάρηκα!

Νίκος

Από πού είσαι, Άννα;

Άννα

Είμαι από την Ισπανία, αλλά μένω στην Αθήνα. Κι εσύ;

Νίκος

Εγώ είμαι από την Αθήνα. Μιλάς καλά ελληνικά!

Άννα

Ευχαριστώ! Τι δουλιά κάνεις;

Νίκος

Είμαι γιατρός. Κι εσύ;

Άννα

Είμαι καθηγήτρια της ισπανικής γλώσσας. Γεια σου, Νίκο!

Νίκος

Τα λέμε!

Γεια σου / σας!

Γεια!

Θα τα πούμε!

χάρηκα = χαίρω (πολύ)

Τα λέμε!
Αντίο!

Πώς είσαι/είσατε;

Μια χαρά

Τι κάνεις/κάνετε;

(Πολύ) καλά

Τι γίνεσαι/γίνεστε;

(Πολύ) κακά

Πώς (τα) πας/πάτε;

Έτσι κι έτσι

Διάλογοι 2
Ελένη

Γεια σου, Γιάννη! Πώς είσαι;

Γιάννης

Πολύ καλά.

Μιχάλης

Άννα, τι κάνεις;

Άννα

Μια χαρά!

9

Μιλάμε ελληνικά;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Αρσενικό

Θηλυκό

Ουδέτερο

Ενικός
αριθμός

Πληθ.
αριθμός

Ενικός
αριθμός

Πληθ.
αριθμός

Ενικός αριθμός

Πληθ. αριθμός

Ον.

ο -ος/ας/ης

οι -οι/ες

η -η/α

οι -ες

το -ο/ι/μα

τα -α/ια/ματα

Αι.

το(ν) -ο/α/η

τους -ους/ες

τη(ν) -η/α(ν)

τις -ες

το -ο/ι/μα

τα -α/ια/ματα

του -ου/α/η

των -ων

της -ης/ας

των -ων

του
-ου/ιου/ματος

των
-ων/ιων/ματων

Γεν.

ο φίλος

οι φίλοι

ο άντρας

οι άντρες

ο μαθητής

οι μαθητές

η γυναίκα

οι γυναίκες

η φίλη

οι φίλες

το βιβλίο

τα βιβλία

το φιλί

τα φιλιά

το μάθημα

τα μαθήματα

Επαγγέλματα

Τί δουλειά κάνεις / κάνετε;

Άντρας

Γυναίκα

Ο καθηγητής

Η καθηγήτρια

Ο μαθητής

Η μαθήτρια

Ο φοιτητής

Η φοιτήτρια

Ο τραγουδιστής

Η τραγουδίστρια

Ο μουσικός

Η μουσικός

Ο γιατρός

Η γιατρός

Ο νοσοκόμος

Η νοσοκόμα

10

Μιλάμε ελληνικά;

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ

εγώ

είμαι

μένω

ω

εσύ

είσαι

μένεις

εις

είναι

μένει

ει

είμαστε

μένουμε

ουμε

μένετε

ετε

μένουν

ουν

αυτός – αυτή αυτό
εμείς
εσείς
αυτοί – αυτές αυτά

είστε /
είσαστε
είναι

μιλάω

πάω

(μιλώ)
μιλάς

πας

μιλάει

πάει

(μιλά)
μιλάμε

πάμε

(μιλούμε)
μιλάτε
μιλάνε

πάτε
πάν(ε)

(μιλούν)

Από πού είσαι;

Η ΧΩΡΑ

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Η ΓΛΩΣΣΑ

Η Ισπανία

ισπανός, ισπανίδα

ισπανικά

Η Ελλάδα

έλληνας, ελληνίδα

ελληνικά

Η Γαλλία

γάλλος, γαλλίδα

γαλλικά

Η Πορτογαλία

πορτογάλος, πορτογαλίδα

πορτογαλικά

Η Ιταλία

ιταλός, ιταλίδα

ιταλικά

Η Γερμανία

γερμανός, γερμανίδα

γερμανικά

Η Αγγλία

άγγλος, αγγλίδα

αγγλικά

Από το(ν)/τη(ν)/το … (αιτιατική)
Σε + το(ν)/τη(ν)/το > στο(ν), στη(ν), στο … (αιτιατική)

11

Μιλάμε ελληνικά;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Συμπληρώστε τα κενά, όπως στο παράδειγμα.
1. Πώς σε λένε;

Με λένε Αντρέα.

2. Πώς τη λένε;

.......................... Λίζα.

3. Πώς τον λένε;

.......................... Κώστα.

4. Πώς σας λένε;

.......................... Πέτρο και Μαρίνα.

5. Πώς τους λένε;

.......................... Δημήτρη και Νίκο.

6. Πώς τις λένε;

.......................... Κάρμεν κι Ελένη.

7. Πώς σε λένε;

..........................…………………………

2. Συμπληρώστε, όπως στα παραδείγματα.
1. Από πού είσαι;

Είμαι από την Ελλάδα (η Ελλάδα)

2. ................................

.............................................. (η Ισπανία)

3. ................................

.............................................. (το Μορόκο)

1. Από πού είστε;

Είμαστε από την Ιταλία (η Ιταλία)

2. ................................

.............................................. (η Ρωσία)

3. ................................

.............................................. (η Αίγυπτος)

1. Η Κάρμεν είναι από την Ισπανία;

Ναι, είναι από την Ισπανία.

2. Ο Γιώργος ………………… Ελλάδα;

Όχι, ………………………………

3. Ο Αχμέτ …………………… Τουρκία;

Ναι, ………………………………

1. Ο Νίκος είναι από την Πολωνία;
Όχι, δεν είναι από την Πολωνία, είναι από την Ελλάδα.
2. Ο Τζων …………………………………………………… Γερμανία.
Όχι, ………………………………………………………… Αγγλία.
3. Ο Στέφανος ……………………………………………… Πορτογαλία.
Όχι, ………………………………………………………… Γερμανία.

12

Μιλάμε ελληνικά;

3. Συμπληρώστε τα κενά με τον σωστό τύπο του ρήματος «είμαι».
1. Ο Πέτρος είναι από τα Γιάννινα.
2. Εμείς …………………………… φοιτητές.
3. Εγώ ………………… μηχανικός και εσώ ……………… καθηγητής.
4. Εσείς ……………… Έλληνες και αυτοί ……………… Ιταλοί.
5. Η Μαρία και η Άννα ………………… από την Αθήνα.
6. Εσύ ………………… γιατρός και αυτή ……………… φοιτήτρια.
7. Τα παιδιά …………………… στο σχολείο.
4. Βάλτε το σωστό άρθρο σ΄ενικό (ονομαστική).
1. .. η .. Ελλάδα

6. …… αλάτι

11. …… μαθητής

2. …… Ισπανία

7. …… παιδί

12. …… όνομα

3. …… Θεσσαλονίκη

8. …… καθηγήτρια

13. …… σχολείο

4. …… κύριος

9. …… σπίτι

14. …… χρόνος

5. …… λάδι

10. …… άντρας

15. …… γυναίκα

5. Βάλτε το σωστό άρθρο σε πληθυντικό (ονομαστική).
1. .. οι .. μαθητές

6. …… καθηγήτριες

11. …… καταστήματα

2. …… σπίτια

7. …… παιδιά

12. …… φίλοι

3. …… άντρες

8. …… ονόματα

13. …… φίλες

4. …… γυναίκες

9. …… γλώσσες

14. …… κουζίνες

5. …… βιβλία

10. …… γιατροί

15. …… δωμάτια

6. Βάλτε στα κενά που ταιριάζει (ονομαστική ή αιτιατική).
1. ..Η.. Μαδρίτη είναι στην Ισπανία.
2. …… Βερολίνο είναι σ…… Γερμανία.
3. …… Τόκιο είναι σ…… Ιαπωνία.
4. …… Νέα Υόρκη είναι σ…… Αμερική.
5. …… Αθήνα είναι σ…… Ελλάδα.
6. …… Μόναχο είναι σ…… Γερμανία.
7. …… Παρίσι είναι σ…… Γαλλία.
8. …… Βιέννη είναι σ…… Αυστρία.
13

Μιλάμε ελληνικά;

7. Αντιστοιχίστε τις λέξεις (το υποκείμενο με το ρήμα).
Η Άννα

δουλεύουν

Εσύ

είστε

Εμείς

δουλεύω

Ο Αντρέας και η Ελένη

έχεις

Εγώ

είναι

Εσείς

μένουμε

8. Συμπληρώστε όπως στο παράδειγμα.
1. Μένεις στην Αθήνα;

Ναι, μένω στην Αθήνα.

2. Ξέρεις γερμανικά;

Όχι, δεν ξέρω

3. Πηγαίνεις στο μάθημα;

Ναι, ..................................................

4. Θέλεις καφέ;

Όχι, ..................................................

5. Το λεωφορείο πάει στο Σούνιο;

Ναι, ..................................................

6. Ο Κώστας είναι στο σπίτι;

Όχι, ..................................................

7. Δουλέυετε εδώ;

Ναι, ..................................................

8. Διαβάζετε την εφημερίδα;

Όχι, ..................................................

9. Καταλαβαίνετε ελληνικά;

Ναι, ..................................................

10. Ο Νίκος και η Άννα διαβάζουν; Ναι, ..................................................

9. Συμπληρώστε τα κενά όπως στο παράδειγμα.
1. Εμείς πηγαίνουμε στην Ακρόπολη.

(πηγαίνω)

2. Συγγνώμη, εγώ δεν ……………………… τίποτα.

(καταλαβαίνω)

3. Η Μαρία και η Ελένη ……………………… πολύ.

(διαβάζω)

4. Εσείς ……………………… τηλέφωνο;

(έχω)

5. Εσύ ……………………… στην Θεσσαλονίκη;

(μένω)

6. Τι ………………………, Γιώργο;

(περιμένω)

7. Πόσο ……………………… μια μπίρα;

(κάνω)

8. Η Βίκη ……………………… στην τράπεζα.

(δουλεύω)

14

Μιλάμε ελληνικά;

10. Αντιστοιχίστε τα ρήμα με το αντικείμενό του.
1. Διαβάζουμε

α. ισπανικά;

2. Δεν ξέρω

β. στην τράπεζα.

3. Ακούω

γ. τίποτα.

4. Πόσο κάνει

δ. το λεωφορείο;

5. Πόσον καιρό είστε

ε. το παγωτό;

6. Πηγαίνω

ζ. μουσική.

7. Καταλαβαίνετε

η. εδώ;

8. Πού κάνει στάση

θ. το βιβλίο.

11. Συμπληρώστε το διάλογο.
Άνθη

Γεια σου! Πώς ………………… ;

Χουάν

Γεια σου! …………………………… . Κι εσένα;

Άνθη

………………………… .

Χουάν

………………… !

Άνθη

Από πού είσαι, Χουάν;

Χουάν

…………………… Ισπανία, αλλά ………… στην Αθήνα. Κι εσύ;

Άνθη

…………………………………… . ………………… καλά ελληνικά!

Χουάν

……………………… ! Τι δουλιά ……………… ;

Άνθη

Είμαι νοσοκόμα. Κι εσύ;

Χουάν

Είμαι ………………………………. . …………………………

Άνθη

…………………………

12. Βάλτε το τονικό σημάδι στη σωστή συλλαβή.
Ο Αντρεας ειναι γιατρος. Ειναι απο τη Γερμανια, αλλα τωρα δουλευει στην
Ιταλια. Ειναι παντρεμενος και εχει ενα παιδι. Η γυναικα του, η Ελενη, ειναι
απο την Ελλαδα και δουλευει στο Λονδινο. Ειναι καθηγητρια ελληνικης
γλωσσας. Το παιδι μενει με τον πατερα του στην Ιταλια. Ειναι φοιτητης στο
Πανεπιστημιο της Ρωμης. Σπουδαζει και γιατρος.

15

Μιλάμε ελληνικά;

13. Συμπληρώστε τα κενά και μετά κάνετε τη μετάφραση.

Πέγκυ

Γεια σου

(http://stixoi.info/)

________ βαρύς ο χωρισμός

Es dura la separación

και _______ τι σημαίνει,

y sé qué toca,

δεν _______ χάδια ούτε και φιλιά,

no tiene caricias ni besos,

άδειο ________ , άδειο στρώμα

una casa vacía, una cama vacía

κι άδεια αγκαλιά.

y un abrazo vacío.

______ ______ σου ______ τώρα,

___________ te digo ahora,

______ ______ και ______ στην υγειά σου,

___________ y bebo a tu salud,

καλύτερα θα ζήσω χωρίς εσένα,

mejor viviré sin ti,

μέτρα τι σου 'χω δώσει,

qué medidas te he dado,

μέτρα τι έχεις νιώσει

de qué medidas te has enterado

και ξέχασέ τα τώρα όλα, μαζί κι εμένα,

y olvidó todo lo de ahora, junto a mí,

______ ______ .

___________ .

Μη με ρωτάς πως νιώθω _______ ,

No me preguntes si yo me doy cuenta,

για μένα μη σε νοιάζει,

yo no te importo,

ό,τι περνώ δεν σ' αφορά,

lo que paso no te concierne,

έχω κάνει πάλι _______ , άλλη μια φορά.

he cometido de nuevo un error, otra vez.

______ ______ σου ______ τώρα,

___________ te digo ahora,

______ ______ και ______ στην υγειά σου,

___________ y bebo a tu salud,

καλύτερα θα ζήσω χωρίς εσένα,

mejor viviré sin ti,

μέτρα τι σου 'χω δώσει,

qué medidas te he dado,

μέτρα τι έχεις νιώσει

de qué medidas te has enterado

και ξέχασέ τα τώρα όλα, μαζί κι εμένα,

y olvidó todo lo de ahora, junto a mí,

______ ______ .

___________ .

16

14. Συμπληρώστε τα κενά με τα ουσιαστικά και τα ρήματα και μετά
κάνετε τη μετάφραση.
Είσαι εδώ
Μιχάλης Χατζηγιάννης, Δκ. Κρυφό φιλί.

(http://stixoi.info/)

τραγούδι

καπνό

τραπέζι

θυμίζει

προσπαθώ

canción

humo

mesa

recordar

intentar

κορίτσι

σκοτάδι

μπαρ

chica

tiniebla

bar

ψάχνω

ζαλίζει

ποτήρι

μπουκάλι

καθρέφτη

buscar

marear

vaso

botella

espejo

αδειάζει

μοιάζει

vaciar(se)

parecerse

Απόψε και πάλι σ'ένα _________ θα χαθώ

Esta noche de nuevo en un _________ te pierdo

στη γνώριμη ζάλη και στο ίδιο σκηνικό.

en el habitual barullo y en el mismo escenario.

Απόψε και πάλι ___________ να σε δω

Esta noche de nuevo _________ verte

στο άδειο _____________ , στον ____________ το θολό.

en la _________ vacía, en el borroso _________.

Είσαι εδώ στον ___________ που με ___________ ,

________ aquí en el ________ que me _________ ,

Είσαι εδώ στο ___________ αυτό που σε ___________ ,

________ aquí en esta ________ que (me) _________ a ti,

Είσαι εδώ στο ___________ μου που ___________ ,

________ aquí en mi ________ que _________ ,

στο ___________ εκείνο που σου ___________ .

en la ________ aquella que _________ a ti.

Είσαι εδώ

________ aquí…] 3x

Ακόμα ένα βράδυ με το χέρι ενοχλώ,

Todavía una tarde con la mano te molesto,

το ίδιο σημάδι στο ___________ το γνωστό.

la misma señal en la _________ habitual.

Ακόμα ένα βράδυ ___________ μήπως σε δω,

Todavía una tarde _________ el poder verte,

σκιά στο ___________ να περνάς απ'το στενό.

una sombra en la oscuridad, que atraviesas lo angosto.

Είσαι εδώ στον ___________ που με ___________ ,

________ aquí en el ________ que me _________ ,

Είσαι εδώ στο ___________ αυτό που σε ___________ ,

________ aquí en esta ________ que (me) _________ a ti,

Είσαι εδώ στο ___________ μου που ___________ ,

________ aquí en mi ________ que _________ ,

στο ___________ εκείνο που σου ___________ .

en la ________ aquella que _________ a ti.

Είσαι εδώ…

________ aquí…

http://www.michalishatzigiannis.gr/