You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

03-22-2015

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

Epizod z dzisiejszej Ewangelii mwi


o Grekach, ktrzy pewnego dnia
przyszli do Apostow i prosili
o moliwo poznania Jezusa.
Charakterystyczne jest to, e nie
przyszli od razu do Jezusa,
ale pragnli Jezusa pozna przez
porednictwo Apostow.
Kiedy wyjedae do innego miasta
lub innego pastwa na pielgrzymk
lub wycieczk, zwykle korzystae z
usug przewodnika. Bez jego wiedzy
niemoliwe byo zrozumienie historii
kraju i jego zabytkw. Przewodnik
zrobi swoje, ale w kocu i tak
zapewne stwierdzie, e trzeba zamieszka w danym kraju, eby go dobrze pozna
i zrozumie. Podobnie jest z yciem duchowym i z poznaniem tajemnic Najwitszej
Osobowoci Jezusa Chrystusa. Jego Osoba jest jak ogromne miasto, ktrego nie
wystarczy zwiedza z pomoc przewodnika, ale najlepiej zrobisz, jeli po prostu w nim
zamieszkasz. Potrzeba zamieszka w Bogu, zadomowi si w Nim i odkry w Nim
skarby ycia i Mdroci. Nie wystarczy poznawa Go tylko od zewntrz jak jak
atrakcj albo zabytkow posta ze staroytnoci. I jeszcze jedno: potrzeba
przewodnika! Takim przewodnikiem w naszym yciu duchowym jest kady kapan,
u ktrego wyczuwamy gbok znajomo Chrystusa taki, ktry zadomowi si
w modlitwie i w Biblii. Jak rol w poznaniu Jezusa w twoim yciu odegra kapan
przewodnik duchowy? Kiedy Filip stan przed Andrzejem, oznajmiajc mu
o pragnieniu Grekw, obydwaj wiedzieli, e wiat stan przed moliwoci
bezporedniego poznania Boga w Jezusie. Jezus jest najlepszym przewodnikiem po
wntrzu Boga i jednoczenie sam jest Bogiem! Od nikogo na wiecie nie moemy si
dowiedzie o Bogu wicej ni od samego Boga, a jest Nim Jezus. Dlaczego Filip nie
poszed od razu do Jezusa, tylko pyta Andrzeja o moliwo poznania Jezusa przez
Grekw? Jakby nie chcia sam rozstrzyga, czy mona dopuci do poznania Jezusa
przez nieznanych ludzi o nieznanych intencjach. Jezus by zarwno dla Filipa, jak
i Andrzeja oraz reszty Apostow nie tylko cudotwrc i gosicielem, ale Synem
Boym, ktry na osobnoci wyjania przyjacioom tajemnice swego ycia. Ci Grecy
nie byli jednak turystami, ktrzy z ciekawoci chcieli przyjrze si jakiemu
cudotwrcy. Oni chcieli wej w gbi tajemnicy ycia Jezusa i ju w Niej pozosta.
Jak wyglda twoja znajomo Jezusa? Czy wystarczy Ci tylko to, e Bg istnieje? Czy
wierzysz w Jezusa dlatego, e taka jest tradycja twojego narodu i rodziny, czy dlatego,
e sam wybrae Go na Pana swego ycia? Poznanie Jego osoby jest nierozcznie
zwizane z poznaniem siebie samego. Czy nie boisz si,
Augustyn Pelanowski OSPPE
e poznasz nie tylko prawd o Jezusie, ale i o sobie?

DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


NIEDZIELA PALMOWA - 29 MARCA

SOBOTA - 21 MARCA

9:00 + Franciszek Kuzia - rodzina


4:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla George Lukowski
5:30 + Anna Szlachta w 18 rocz. mierci
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 22 MARCA

8:00 + Krystyna Kwiatosz - W. Okasiska


9:30 + Regina, Bolesaw Tomaszewski - crka Zofia
Krupiska
11:15 + Stanisaw Kretowicz w rocz. mierci
+ Ewa, Jzef Furlepa - wnuczka, prawnuki
1:00 - Z podzikowaniem NSPJ za otrzymane aski i z
prob o dalsze dla Krzysztofa
1:00 - O szybki powrt do zdrowia dla Joanny Nobble
1:00 - O przecicie dziedzicznych grzechw w rodz. Zofii
1:00 - W intencji Bogu wiadomej
1:00 + Zmarli z rodzin: Janiszewskich i Kabatw
1:00 + Rafa Gomka
1:00 + Lucyna Hudzik i dusze w czycu cierpice
1:00 + Alfons, Alexandra Uanowicz
1:00 + Stefania Orzo - Koziatek
1:00 + Antoni, Zofia i bracia z rodz. Mikulewiczw
1:00 + Krystyna Markowski
1:00 + Maria Gaj i zmarli z rodzin: Bajorw i Sajdakw
7:00 + Jadwiga Borowski - crki
PONIEDZIAEK - 23 MARCA

9:00 - O Boe b. dla George Lukowski


7:00 + Tadeusz Chouj
WTOREK - 24 MARCA

9:00 - Za parafian
7:00 + Edward Paszkiewicz w 5 rocz. mierci
RODA - 25 MARCA

9:00 + Stanisaw Skrzyszowski


7:00 + Micha wieca
CZWARTEK - 26 MARCA

9:00 + Jzef Borowski - L. Hunter


7:00 + Maria Szynakiewicz
PITEK - 27 MARCA

9:00 + Krystyna Kwiatosz - J. Ofiara


7:00 - O opiek NMP siln wiar i nadziej w sprawie
Bogu wiadomej dla Krzysztofa
7:00 - O Boe b. dla Edwarda
7:00 + Jerzy liwecki - ona
7:00 + Emil Szetela w 5 rocz. mierci
7:00 + Regina Krzykowski
7:00 + Stanisaw, Franciszka
SOBOTA - 28 MARCA

9:00 + Antoni Gos, zmarli z rodzin: Gosw i Zawadzkich


4:00 + Andrzej Samul - rodzice
5:30 + Krystyna Kanabrocki

8:00 + Jzef Puawski


9:30 + Gerard Ponka - ona, crki
11:15 + Janina Rumin w rocz. mierci
1:00 - O zdrowie i Boe b. i opiek Matki Boej
Czstochowskiej dla Krzysztofa
1:00 + Marianna Cepiska, zmarli z rodziny
Nikonowiczw
1:00 + Monika Lupa w 9 rocz. mierci
1:00 + Wadysaw Wglicki
1:00 + Jolanta lska
7:00 + Aleksandra, Marian, Jzef Wyszyscy - rodzina

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 28/29 marca
4:00 - Olga Oko
5:30 - Mirek Art, Monika Szmyt
8:00 - Agnieszka Bryczkowska, Celina Basta
9:30 - Barbara Kawaek, Anna Marchel, Magorzata
Purzycki
11:15 - Dzieci
1:00 - Stanisaw Bis, Mariola Vanderest, Zofia
Duniec-Dmuchowska
7:00 - Nastasja Mirowska
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 28/29 marca
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - Z. Sznitka, E. Szymaski
9:30 - Z. Skorupa, A. Szmyd, J. Szwakopf, M. Wach
11:15 - M. Bieciuk, M. Przydzia, J. Rakowiecki,
J. Sokoowski
1:00 - J. Wolkowicz, A. Ciesielski, T. Byra, S. Krlczyk
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 22 MARCA 2015
PONIEDZIAEK - Dn 13,41-62 Ps 23 J 8,1-11
WTOREK - Lb 21,4-9 Ps 102 J 8,21-30
RODA - Dn 3, 14-20.91-92.95 Dn 3 J 8,31-42
CZWARTEK - Rdz 17,3-9 Ps 105 J 8,51-59
PITEK - Jr 20,10-13 Ps 18 J 10,31-42
SOBOTA - Ez 37,21-28 Jr 31 J 11,45-57
NIEDZIELA - Iz 50,4-7 Ps 22 Flp 2,6-11 Mk 14,1-15,47
II TACA W NASTPN NIEDZIEL
Na ksztacenie i utrzymanie domu formacyjnego Sistr
Misjonarek Chrystusa Krla w Poznaniu.
OFIARY Z IV NIEDZIELI WIELKIEGO
POSTU - 15 MARCA 2015
Ofiary z kopert - $ 6,823.00
Ofiary bez kopert - $ 1,478.00
II taca Na rekolekcje- $2,556.00
CSA 2,119.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

ZWROT BUTELECZEK NA DOM SAMOTNEJ MATKI


Buteleczki naley przynie do biura lub zakrystii
do Niedzieli Palmowej 29 marca, tak, aby dotary one do
potrzebujcych na wita Wielkanocne.
KAWIARENKA SISTR MISJONAREK
Tradycyjnie Siostry Misjonarki przy
pomocy parafian organizuj w Niedziel
Palmow (29 marca) kawiarenk
z obiadem, ciastem oraz sprzeda
wielkanocnych ciast i palm. Siostry
zwracaj si z prob do parafian o pomoc w pieczeniu ciasta na
kawiarenk lub zoenie donacji. Cakowity dochd przeznaczony
bdzie dla sistr, na ksztacenie i utrzymanie domu formacyjnego
w Poznaniu. Ju dzi zapraszamy i dzikujemy za wszelk pomoc
i poparcie!
PROBA O GAZKI BAZI
Zwracamy si z prob do parafian posiadajcych gazki bazi
o przyniesienie ich do Kocioa. We wtorek 24 marca Zota Ra
bdzie przygotowywa palmy. Bg zapa.
CZYM JEST DUCHOWA ADOPCA?
Pena poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja
Dziecka Pocztego Zagroonego Zagad". Nie
jest to wic adopcja prawna dziecka po
urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do
rodziny zastpczej, ale adopcja duchowa dziecka
pocztego zagroonego zabiciem w onie matki.
Wyraana jest osobist modlitw jednej osoby
o ocalenie ycia dziecka wybranego przez Boga
Dawc ycia. Trwa przez 9 miesicy, okres wzrostu dziecka w onie
matki. Zobowizanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, ktre je
utwierdza. Dokona si ono w naszym Kociele w rod 25 marca
podcza Mszy w. o godz. 7:00pm. Osoba decydujc si na
Duchow Adopcj przez dziewi miesicy codzienie odmawia jedn
tajemnic raca oraz specjaln modlitw w intencji dziecka i jego
rodzicw.
MODLITWA CODZIENNA:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, ktra urodzia
Ci z mioci, oraz za wstawiennictwem w. Jzefa, czowieka
zawierzenia, ktry opiekowa si Tob po narodzeniu, prosz Ci
w intencji tego nie narodzonego dziecka, ktre duchowo
adoptowaem, a ktre znajduje si w niebezpieczestwie zagady.
Prosz, daj rodzicom mio i odwag, aby swoje dziecko
pozostawili przy yciu, ktre Ty sam mu przeznaczye. Amen
DROGA KRZYOWA ULICAMI MIASTA STERLING HTS
w Wielk rod, 1 kwietnia o godz. 7.30pm.
WYKAD KS. JAWOROWSKI
Rekolekcjonista i egzorcysta, ks. dr Bogusaw Jaworowski MSF
odwiedzi nasz wsplnot w pitek, 28 marca. Podczas Mszy w.
o godz. 7:00pm, na ktrej zgromadzi si grupa w. Moniki.
Ks. Bogusaw wygosi kazanie na temat rodziny, natomiast po
Eucharystii wygoszona zostanie konferencja o Miosierdziu Boym.

Oglna: Aby wszyscy ludzie prowadzcy badania naukowe


stawiali sobie za cel suenie integralnemu dobru
czowieka.
Misyjna: Aby coraz bardziej uznawany by specyficzny
wkad kobiety w ycie Kocioa.

WIELKI POST
DROGA
KRZYOWA
DLA DZIECI
RODA 6:45PM
DLA DOROSYCH
PITEK 3:00; 6:30PM
GORZKIE ALE
NIEDZIELA 6:00PM
Skadka na apel CSA 2014 powoli zblia si do koca.
Z dniem, 20 marca 2015, mamy uzbierane $54,702.00,
co stanowi 89.7% caej sumy!
Nadal
potrzebujemy $6,271.00 aby zamkn apel na rok 2014 w 100%
W cigu ostatnich tygodni do zbirki doczyo wiele rodzin,
podnoszc ich liczb do 510, co stanowi 31% rodzin zapisanych do
naszej wsplnoty. Ta cz parafian wpacia blisko 90% caej sumy!
Serdeczne podzikowania dla nich! Spora liczba, okolo 69% rodzin,
jeszcze nie odpowiedziay na apel trwajcy od maja 2014. Zwracamy
si gwnie do nich, aby wczyy si do tej zbirki i nakaniamy usilnie
aby hojnie zoyli swj dar.
Przypominamy, e poprzez lata nasze zalegoci za CSA urosy
do wysokoci $380,000.00. Zaczlimy ju spaty tej obligacji
i bdziemy je kontynuowa poprzez dugi czas. Dlatego prosimy
wszystkie rodziny o hojne dary na ten cel. Kady dolar brakujcy
podniesie nasze zobowizania. Kady dolar ponad cel $60,973.00
pomoe w zredukowaniu balansu CSA.
Koperty na CSA i informacje s cay czas dostpne w holu kocioa.
Rada Duszpasterska i Rada Finansowa
MSZA POGRZEBOWA
W ostatnim czasie odeszi do Pana Janina Gumul i Tomasz
Buchner. Pomdlmy si w ich intencji: Wieczny odpoczynek...
EKSTREMALNA DROGA KRZYOWA
jest rozwaaniem Mki Paskiej w niecodziennej formie, tj. podczas
dugiego, indywidualnego, milczcego marszu. Idc ponad 15 mil
(ok. 25 km) z Seminarium w Orchard Lake do naszego kocioa,
indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach zatrzymywa si
bdziemy przy wyznaczonych na mapie stacjach, aby posugujc si
wczeniej przygotowanymi rozwaaniami (zarwno po polsku jak i po
angielsku) rozwaa dwiganie swojego codziennego krzya za
Jezusem. Kady uczestnik EDK idzie na wasn odpowiedzialno,
trzymajc drewniany krzy w rku. Warto zabra latark i ciepy napj
w termosie. Dojazd indywidualnie. Rozwaania i mapki bd rozdane
przed naboestwem. Na EDK zapraszamy w sobot, 28 marca;
rozpoczniemy Msz w. w Godzinie Miosierdzia, tj. o 3.00pm
w kaplicy seminaryjnej w Orchard Lake. Wicej na: www.edk.org.pl
Zgoszenia i szczegowe informacje u ks. Tomasza.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

BANKIET 35-LECIA NASZEJ PARAFII


Zapraszamy wszystkich na BANKIET
z okazji 35- lecia naszej parafii, ktry odbdzie
si 19 kwietnia o godz. 2:30pm w Sali Jana
Pawa II. Donacja od osoby wynosi $50.00.
Razem chcemy uczci wszystkie lata tworzenia
naszej wsplnoty. Zaproszenia zostay wysane
do kadej z rodzin, prosimy chtnych o wysanie
zgoszenia wraz z donacj w kopertach
zwrotnych do biura parafialnego lub
przyniesienie osobicie do kocioa do 30-go
marca 2015r.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak,
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Pawe
Kuniec, Franciszka Kownacka, Zofia Sarka,
Karol Korkiewicz, Jzefa Chrzan, Jerzy Gawryl
Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
KALENDARZ NA NAJBLISZY CZAS
22 marca - Parada modych talentw
29 marca - Niedziela Palmowa
5 kwiecie - Wielkanoc
10 kwietnia Msza w. o uzdrowienie i uwolnienie
18 kwietnia - Bierzmowanie
19 kwietnia - Bankiet 35-lecia Parafii

03.22-03.29
rodzina
Mikoajczyk

03.29-04.05
rodzina
Bieciuk

KAWIARENKA
W niedziel 15 marca kawiarenk przygotowali rodzice modziey
przygotowujcej si do Sakramentu Bierzmowania: pastwo Szewczuk,
Borodzicz, Cieplucha, Zaleczny, Pelc. Dochd wynis $633.00. Obiad
zosta przygotowany przez modzie. Dochd $1,295.00 jest
przeznaczony na pomoc dla parafii w Doniecku na Ukrainie.
PARADA MODYCH TALENTW
Dzisiaj o godz. 2:30pm w Sali Jana Pawa.
ARCYBRACTWO KONAJCEGO SERCA PANA JEZUSA I MATKI
BOSKIEJ BOLESNEJ.
Serdecznie zapraszamy do wczenia si do Arcybractwa Konajcego
Serca Pana Jezusa i Matki Boej Bolesnej. Od roku ta wsplnota
istnieje przy naszej parafii a szczeglnym jej celem jest codzienna
modlitwa ofiarowana za konajcych i cierpicych. Aby si zapisa
naley skontaktowa si z zelatork Elbiet 586/781-2861 Kady
powinien posiada ligitymacj, ktr trzeba zakupi ($3.00) Bdzie
rwnie specjalne czasopismo, ktre bdzie mona zakupi u zelatorki.
Arcybractwo zamwio kilka Mszy w. za chorych i cierpicych
a rwnie za czonkw Arcybractwa. Rwnie Siostry Wizytki w Jale
modl si w naszej intencji w kady trzeci pitek miesica. Wicej
informacji mona znale na stronie internetowej sistr Wizytek
http://www.jaslo.wizytki.pl/ Spotkanie Arcybractwa wraz z odnowieniem
przyrzecze odbywa si raz w roku w wito Najwitszego Serca
Pana Jezusa (12 czerwca). Obecnos obowizkowa.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Tomasz Ludwicki
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

Jolanta Gmurowska,

GRUPY NIE PARAFIALNE

Barbara Somiska,

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza


Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 979-4472

Urszula Czachor

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII

Sekretarz: Elbieta Zylinski


(586) 781 - 2861

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki


(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sobota 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,


Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like