Fahreddin er-Razi'nin İbn Sina Yorumu ve Eleştirisi, Eşref Altaş (içindekiler + kaynakça

)

İbni Sina ve Estetik, A. Kamil Cihan (içindekiler + kaynakça)

Şubat 2011

İbni Sinâ’nın Mûsikînin Temel Konularına Yaklaşımı Ve Onun Mûsikî Anlayışında Fârâbî’nin Etkisi, Kubilay Kolukırık

İbn Sina Sonrası Bir Kıyas Tarihine Doğru, Tony Street

Muhammet Fatih Kılıç Mayıs 2010 . Murat Demirkol İbn Sina'da Ruh-Beden İlişkisi Bağlamında Ölüm Düşüncesi. troid. Risalat Al-İksir. Ahmed Ateş Tahran'da İbn Sina Tören ve Kongresi (1954). Abdullah Yormaz Kasım 2010 İbn Sina'nın Tıbba Dair Bir Münakaşası.org Ağustos 2010 İbn Sina. Dimitri Gutas. Hilmi Ziya Ülken Ekim 2010 İbn Sina'nın Varlık Mahiyet Ayırımı Üzerine Tartışmalar.Ocak 2011 Fârâbî ve İbn Sînâ'ya Göre Meâd Meselesi. Ahmed Ateş Temmuz 2010 İbn Sina'nın Varlık Felsefesi Üzerinde Nasiruddin Tûsî İle Sadreddin Konevî Arasında Geçen Tartışmalar. Kitap Tanıtımı. Aygün Akyol Aralık 2010 İbn Sina'nın Mirası. Nesim Doru Haziran 2010 İbn Sina'da Varlığın İlkesi. Sinan Oruç Eylül 2010 Was Ibn Sina from amongst the Scholars of Islaam.

E. Anita Silvers Nisan 2010 Ibn Sina and Husserl on Intention and Intentionality. Gründe für 100 Jahre Rückenrinnerung. Mehdi Aminrazavi Mart 2010 Avicenna's Conception of the Modalities. Aristotle and Avicenna. Marina Paola Banchetti-Robino How Ibn Sinian is Suhrawardi's Theory of Knowledge. Macierowski St. Majid Fakhry Does God Have a Quiddity According to Avicenna. Patrick Lee Realism and Idealism in Avicenna's Political Philosophy. Thomas and Avicenna on the Agent Intellect. Shalahudin Kafrawi (ilk 13 sayfa) Avicenna on Education in Philosophy and Art. Mohammed Azadpur. M. Aristotle's Poetics Reinterpreted. Sarah Stroumsa Ibn Sina Avicenna and Malcolm and the Ontological Argument. Micheal Marmura Avicenna's Position Concerning the Basis of the Divine Creative Action. Allen Back Avicenna's Flying Man in Context. Miriam Galston .Necessary Being in Islamic Philosophy and Theology. Rahim Acar Şubat 2010 Avicenna's Philosophical Stories. Parviz Morewedge Ibn Sina. Von Hermann Ley Ocak 2010 The Contemplative Ideal in Islamic Philosophy.

Esin Kahya İbn-i Sina Hikayesinin Yeni Bir Yazma Nüshası. Ebru Şenocak Ekim 2009 A Mamluk Theologian's Commentary on Avicenna's Risala Adhawiyya. E. A. Esin Kahya İbni Sina'da Kimya. Yahya J. Süheyl Ünver . A. Herbert A. of Ibn Sina on Ibn Al-Haytham. Michot A Mamluk Theologian's Commentary on Avicenna's Risala Adhawiyya. Doğan Kaya İbn Sina Hikayelerinin Arketipsel Tahlili. Ahmed RD Alwishah Ibn Sina. Aydın Sayılı İbn Sina'nın Mineroloji Çalışmaları. Süheyl Ünver Kasım 2009 A Possible Influence. A.Aralık 2009 Aphorisms of Avicenna. Part 2. Part 1. Yahya J. Tenth Century Empiricist. Davidson Avicenna Explains Why Stars are Visible at Night and not during the Day. Süheyl Ünver Avicenna's Philosopy of Mind. in the Field of Physiological Optics. Self-Awareness and Intentionality. Michot Avicenna and Tusi on the Contradiction and Conversion of the Absolute. Esma Şimşek. Terry Prothro Avicenna's Praise of Euclid. Tony Street AlFarabi and Avicenna on the Active Intellect.

Weisser (Encyclopaedia Iranica) . U. M. M. Dimitri Gutas (Encyclopaedia Iranica) Avicenna's Logic. Medicine. Musallam (Encyclopaedia Iranica) Avicenna's Persian Works. B. Dimitri Gutas (Encyclopaedia Iranica) Avicenna's Psychology. İbn Sina The Contribution of Ibn Sina to the Development of Earth Sciences. Catholic Encyclopedia Avicenna. Zahmet de İster. Van Riet (Encyclopaedia Iranica) The Influence of Avicenna on Medical Studies in the West. Dücane Cündioğlu (Prof. E. Al-Rawi Avicenna. Munim M. Abed (Encyclopaedia Iranica) Avicenna's Metaphysics. Alparslan Açıkgenç ile Prof. Sh. Alparslan Açıkgenç ile Prof. Fazlur Rahman (Encyclopaedia Iranica) Avicenna and Practical Sciences. Achena (Encyclopaedia Iranica) The Impact of Avicenna’s Philosophical Works in the West. S. Sadece Heves değil. Saliba (Encyclopaedia Iranica) Avicenna and Music. O. Abdülhamit Sinanoğlu Kaderin Sırrına Dair Risale. Marmura (Encyclopaedia Iranica) Avicenna's Mysticism. B.Eylül 2009 Hikmetin Bilgisi. M. Mahdi (Encyclopaedia Iranica) Avicenna and Mathematics and Physical Sciences. Wright (Encyclopaedia Iranica) Avicenna and Biology. G. Dücane Cündioğlu (Prof. Hayri Kırbaşoğlu'nun "Risaleler" adıyla İbn Sina çevirilerinden oluşturdukları derleme hakkında) Tercüme ve Ciddiyet. Alparslan Açıkgenç ile Prof. The Internet Encyclopedia of Philosophy Avicenna's Biography. Hayri Kırbaşoğlu'nun "Risaleler" adıyla İbn Sina çevirilerinden oluşturdukları derleme hakkında) İbn Sina'nın Felak Suresini Tefsiri Bağlamında İlk Yaratılış Düşüncesine Teolojik Bir Yaklaşım. Dücane Cündioğlu (Prof. Hayri Kırbaşoğlu'nun "Risaleler" adıyla İbn Sina çevirilerinden oluşturdukları derleme hakkında) Ciddiyet İlân Edemem ama Ciddiyete Davet Edebilirim.

Jon McGinnis (book review) Avicenna by L. Norman Calder (book review) . a Refutation of Avicenna's Metaphysics by Wilferd Madelung and Toby Mayer. Ahmet Kamil Cihan İbn Sina.E. Alamet ve Firaset Kelimeleri Üzerine Bir Açıklama. Zorunlu Varlık'ın Cüz'iyyatı Bildiğini Tutarlı Olarak İddia Edebilir mi. Dücane Cündioğlu Temmuz 2009 İbn Sina ve Ahi Evren. Avicenna's and Thomas Aquinas' Positions by Rahim Acar. Gürsel Ortuğ İbn Sina'nın Açmazı. Heidrum Eichner (book review) Avicenna in Renaissance Italy. Goodman. Murat Yurdakök İbn-i Sina'nın Menafiul-Aza İsimli Risalesi Üzerinde Bir Çalışma. Tractatus Secundus. İbn Sina ve St.Ağustos 2009 İbn-i Sina'ya Göre İdrar İncelemesi. Andrew Cunningham (book review) Avicenna Latinus. Thomas'ın Görüşlerinin Karşılaştırılması. Rahim Acar Struggling with the Philosopher. Rahim Acar Yaratma. Fehrullah Terkan Allah'ın Cüz'ileri Bilmesi. Janssens and Allard. Hilmi Yavuzİbn Sina bir Ateist miydi?. Jon McGinnis (book review) Talking about God and Talking about Creation. Klasik İbn Sina Yorumunun Değerlendirilmesi. Müjgan Üçer İbn-i Sina'da Delil. Mikail Bayram İbn-i Sina'nın Göz Hastalıklarında Önerdiği İlaçlar ve Bunların Geleneksel Halk Hekimliğindeki Etkileri. Tahir Yaren İbn Sina'nın Bilgi Teorisine Genel Bir Bakış. The Canon and Medical Teaching in Italian Universities after 1500 by Siraisi. M. Liber Primus Naturalium. De Motu et de Consimilibus by Riet.

Robert Wisnovsky (book review) Al-Sahrastani Critique D'Avicenne Dans La Lutte Contre Les Philosophes. Stone D'Avicenne a Averroes. Avicenna on the Causal Relation between Body and Soul. Space. The Avicennan Sources to the forma fluens-fluxus formae Debate. Hatem Zghal La Definition Du Mouvement Dans La Physique Du Sifa D'Avicenne. Jon McGinnis (book review) Ibn Sina. Jon McGinnis The Human Soul's Individuation and its Survival after the Body's Death. Robert Wisnovsky Ibn Sina's Critique of Mutakallimin's Atomic Theory. Mcheal E. Marwan Rashed Notes on Avicenna's Concept of Thingness. Wazir Hasan Abdi Haziran 2009 . Amos Bertolacci Some Questions Regarding Avicenna's Theory of the Temporal Origination of the Human Rational Soul. Dimitri Gutas A Penetrating Question in the History of Ideas. Jon McGinnes Avicenna's Eastern (Oriental) Philosophy Nature. Abraham D. Therese-Anne Druart From Al-Kindi to Al-Farabi. et Retour. Marmura The Eminent Later Scholar in Avicenna's Book of the Syllogism. Jean Jolivet A Medieval Arabic Analysis of Motion at an Instant. Lettre au Vizir Abu Sa'd by Yahya Michot. Alain De Libera La Relation Chez Avicenne. Contents. Tony Street Theodicee et Approximation Avicenna.The Reception of Aristotle's Metaphysics in Avicenna's Kitab al-Sifa by Amos Bertolacci. Ahmad Hasnawi One Aspect of the Avicennian Turn in Sunni Theology. Dimensionality and Interpenetration in the Thought of Avicenna. Robert Wisnovsky Avicenna's Theory of Primary Mixture. Avicenna's Progressive Knowledge of Aristotle's Metaphysics According to His Autobiography. Transmission.

Avicenna. Tubbs. Mitra Ahmad Soltani Avicenna's Treatise on Logic. F. Loukas. Özaktürk. Davood Mansouri. İzzet Tandoğan What does Al-Qanun Fi Al-Tibb (The Canon of Medicine) say on head injuries. Alakbarli. Khalili. A. Averroes Avicenna and the Care of the Aged. Berna Arda. Mohamad-Reza M. Ümit F. M. Mohammad M. İbn Sina'nın Mirası'ndan A Notable Philosophical Production of the Tadjik People. Howell Avicenna Messages from a great pioneer of ancient medicine for modern cardiology. Bogoutdinov A Treatise on Love. Ayşegül Erdemir Demirhan .İbn Sina Felsefesinde Hayal-Oluşturucu Güç (el-Mütehayyile) ve Aşkın Bilgi. M. Fatma G. (içindekiler) İbn Sina'nın Yaşadığı Coğrafya. M. Okan Turgut. Dimitri Gutas Descartes Üzerinde İbn-i Sina Tesirleri. M. R. Şinasi Manduz. Sajadi. Ibn-Sina's Donish-Nameh. Ibn Sina Avicenna's Explanation of IBS. Shoja. Ahmet Acıduman. Modanlou İbn-i Sina'nın Bazı Droglar Hakkındaki Fikirleri ve Bunların Tıbbi Folklorumuz Bakımından Önemi. Telatar Vasovagal Syncope in the Canon of Avicenna The First Mention of Carotid Artery Hypersensitivity. Sajadi Avicenna (AD 980 to 1037) and the Care of the Newborn Infant and Breastfeeding. Shams Inati İbn-i Sina'nın Hayatı ve Çalışmaları Islamic Political Philosophy Al-Farabi. Murat Korucuk Hay bin Yakzan. A. Ömer Özden İbn-i Sina'nın Ahlak Anlayışı. H. Cohen-Gadol Ibn Sina and the Clinical Trial. İbn Sina İbn Sina-İbn Tufeyl Hay bin Yakzan. Farhang Zabeeh Ibn Sina and Mysticism. Trevor H.

Jari Kaukua. Sünnî midir?. Aydın Sayılı Felsefi Düşüncede Bir Kavramı (Aristoteles ve Plotinus Felsefelerindeki Bir Kavramının İbn Sina Felsefesine Yansımaları). Süheyl Ünver İbn-i Sina Düşüncesinde Tasavvufi Kavram Olarak Arif ve İrfan. H. Mohsen Javadi Avicenna-His Life and Times. Wolfhart Langer Ibn Sina and the status of moral sentences. Ömer Özdenİbn-i Sina'da Metafizik İlmi.İbn Sina İbn-i Sina. Hidayet Peker Arş Risalesi -Allah'ın Birliği ve Sıfatları Üzerine. S. Hayrani Altıntaş İbn-i Sînâ Râfızı midir. Vecdi Akyüz İbn Sina'nın Avrupa Felsefelerine Etkileri. Taneli Kukkonen Gedanken zu Ibn Sinas(Avicennas) Fossil-Interpretation. Cevdet Kılıç İbn Sina Aforizması Hakkında. Ömer Özden İbn Sina'nın Kavram Anlayışı. Montgomery Watt İbn-i Sinâ'da Contingence Anlayışı. Dimitri Gutas (özet) Being and Necessity A Phenomenological Investigation of Avienna's Metaphysics and Cosmology. Reuben Levy . Ömer Mahir Alper (özet) Kaderin Sırrına Dair Risale. Hayri Bolayİbn Sina’nın Aile Siyasetine Dair Risalesindeki Temel Görüşleri. İbn Sina (özet) Sınırları Olmayan Akıl İbn Sina'da Mistisizmin Mevcut Olmayışı Üzerine. Ömer Özden Mayıs 2009 İbn Sina'da Tanrı'nın Kanıtlanması Sorunu. Çevresi ve Yetiştiği Ortam. H.İbn Sina'da Astronomi ve Astroloji. A. Nader El-Bizri Sense-Perception and Self-Awareness Before and After Avicenna. İsmail Yakıtİbn-i Sina'nın Sistemi. H.

M. Kamuran Çilenti Uluslararası İbn Sina Sempozyumu. Richard Frank The Relevance of the Ibn Sina. Peter M. Khan Zorunlu Varlığın Tikellere Dair Bilgisi Üzerine: İbn Sina. Sarrafzadeh Al-Gazali's Concept of Prophecy The Introduction of Avicennan Psychology into As'arite Teology.Şehristani Merkezli Bir Tartışma. Aria Omrani Al-Ghazali's Use of Avicenna's Philosophy.J. Alparslan Açıkgenç Ibn Sina (Avicenna) Historical Vignette. Mevlüt Uyanık . Jules Janssens Mulla Sadra's Use of Ibn Sina's Ta'liqat in the Asfar. Asita S. Carla Di Martino Avicenna or Ibn Sina. Sempozyum İzlenim ve Değerlendirmeleri. Butterworth Avicenna Revisited.Ghazali Debate an Evaluation and a Reassessment. David Reisman Ibn Sina's Theory of God's Knowledge. The Political Teaching of Avicenna.Has Al-Ghazzali's Tahafut Is It Really a Rejection of Ibn Sina's Philosopy. Frank Griffel Avicenna's Tract on Cardiac Drugs and Essays on Arab Cardiotherapy Edited by Hakeem Abdul Hameed. Smith Memory and Recollection in Ibn Sina's and Ibn Rushd's Philosophical Texts Translated into Latin in the Twelfth and Thirteenth Centuries.Avicenna and Arabic perinatal medicine. O'Sullivan Avicenna and Islamic Science. Dunn The Canon Medicinae of Avicenna. Charles E. Aygün Akyol Bilimin Gelişimi İçinde İbni Sina ve Eğitim Teknolojisi. Lloyd H. Iago Galdston Avicenna on the Location of Houses. Jules Janssens Avicenna's Metaphysics in Context by Robert Wisnovsky.F.S. S. Paul M. L.

Lotfi Avicenna in Renaissance Italy by Nancy G. Yusuf Karaosmanoğlu Osman Ergin. J. Monzur Ahmed Physician's Day in Iran. Ahmad Hasnawi Ibn Sina's Philosophy of Mathematics. Chapter IV. Henry Corbin Meeting Commemorating the Thousandth Anniversary of Avicenna. Iskandar Abu-Ali Sina (Avicenna) and the Description of Trigeminal Neuralgia. A. Hayrani Altıntaş İbn Sina ve Eğitime Dair. Ferim Çıkgel Avicenna on the Quantification of the Predicate. Roger French Avicenna on Psychology.Z. E. and Arthur Upham Pope İbn-i Sina (980-1037) Avicenna (Ibn Sina) The Metaphysics. Siraisi. a critical edition and annotated translation by W. Book IX. George Sarton. Mohammed Ardeshir Before and after Avicenna Proceedings of the First Conference of the Avicenna Study Group. Manouchehr Saadat Noury The Wandering Genius Avicenna. Müjgan Cunbur Avicenna and the Visionary Recital. a Study of His Poem on the Soul by F. in Latin adn English The Life of Ibn Sina.Tony Street (review) Ibn Sina (Avicenna). Ali Gholi Ardalan. Kholeif (review) Nisan 2009 . Farid Parsa İbn Sina'ya Yapılan Tenkitler. I. Gohlman.Doctor of Doctors. İbni Sina Bibliyografyası.İbni Sina. Galdston.

Ali Haydar Bayat İbn Sina Felsefesinde Zaman Meselesi. Allan Back Avicenna's Metaphysics in Context by Robert Wisnovsky. Toby Mayer İbn-i Sina ve Tıp Tarihindeki Yeri. Micheal E. Marmura Creation and the Cosmic System Al-Ghazali and Avicenna. İbn Sina Farabi ve Ibn Sina'nin Felsefelerinde Vahyin Kavramsal Muhtevasi. Hidayet Peker Etki ve Edilgenin Kısımları. Noah Gordon (kapak) Avicenna and the Canon of Medicine A Millennial Tribute. Kara Richardson Avicenna on the Homonymy of Homonymy. Frank The Metaphysics of Agency Avicenna and his Legacy. İlyas Özdemir Aristotle and Avicenna (İbn Sina) in Terms of the Theory of Intellects.Avicenna's Life and Contributions to Medicine. Talip Kabadayı Avicenna on Causal Priority. Allan Back . Shabnam Nasseh Ibni Sina'nın Talebesi Hekim. Richard Dean Smith İbn Sina'nın Bilimler Sınıflaması. Özgür Demirel İbn Sina ve Wittgenstein`da Dil. Osman Altınışık İbn Sînâ Felsefesinde İrâde. Gerçeklik ve Mantık İlişkisi. İbn Sina Ibn Sina's Burhan Al-Siddiqin. Berrin Gürkan İbni Sina'nın Ahlak Felsefesinde Mutluluk. Richard M. Hidayet Peker Nübüvvetin İspatı ve (Nebilerin) Sembol ve Benzetmelerinin Tevili Üzerine. Oktay Taş İbn Sina'da Vahiy.

4 in the Summa Contra Gentiles. İbn Sina (içindekiler) Farabi ve İbn Sina'nın Garp Ortaçağ Düşüncesi Üzerinde Tesirine Dair Yeni Bazı Münakaşalar. İbn Sina'ya Göre Allah'ın Cüz'ileri Bilmesi.M. İnci Şahin (içindekiler) . Dimitri Gutas (içindekiler ve kaynakça) İbn Sina Felsefesi ve Ortaçağ Avrupası'ndaki Etkileri. Goichon (içindekiler ve kaynakça) Kitabu'ş-Şifa. Şaban Haklı İbni Sina Felsefesinde İnsan ve Alemdeki Yeri. Rahmi Açar İbn Sina Epistemolojisinde Bir Bilgi Kaynağı Olarak Sezgi. VIII. İbn Sina Örneği. S. Vera Aleksyevna Smirnova (kaynaklar) İbni Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık. İlhan Kutluer (içindekiler ve kaynakça) İbni Sina'nın Mirası. Mesut Okumuş (içindekiler ve kaynakça) Doğunun Bilim Güneşi İbni Sina. Tehran Times Mart 2009 Ibn Sina's Musical Theory. Pines İbn Sina ve Elkimya. Sofistik Deliller.Iranian Genius Avicenna.A. Hilmi Ziya Ülken İbni Sina ve Risaletu'l-Fusus Fi'l Hikmenin Yazarı. Atefeh Rezvan-Nia The Use of Avicenna's Metaphysics. Albert G.İsmail Hanoğlu Yaratan Bilmezse Kim Bilir?.Arai Hiroko İbn Sînâ Düşüncesinde İrfânî Kişilik Tasavvuru Sabit Tabiatın Sabitlenmez Özü ve Yorumun Asliyyeti. Ahmed Ateş İbni Sina.Ali Durusoy (içindekiler ve kaynakça) Kur'an'ın Felsefi Okunuşu. Judy Madrid to host conference on Avicenna and Averroes.

Mehmet Bayrakdar İbn Rüşd'ün İbn Sina'yı Eleştirisi. Gilbert Sinoue (kapak) İbni Haldun ve Farabi. Varoluşun Sebebi ve Varlığın Delili Olarak Aşk. İbn-i Sina (içindekiler) İbn Sina ve Whitehead Açısından Tanrı-Alem İlişkisi ve Kötülük Problemi. R.Yaşar Aydınlı El-Kanun Fit-Tıbb İkinci Kitap. Shane Tubbs İbni Sina'nın Şahsiyeti ve Milliyeti Meselesi. Süheyl Ünver İbn Sina. Aburawi Avicenna. Mohammadali M. U. II. Şemseddin Günaltay İslâm Tababetinde Türk Hekimlerinin Mevkii ve İbni Sina’nın Türklüğü. Analitikler. 'Abd al-Rahman al-Naqib The Disorder of Love in Canon of Avicenna. Oya Şimsek.Mevlüt Albayrak (içindekiler ve kaynakça) Estimation in Avicenna the Logical and Psychological Dimensions.İbni Sinacı Medeni Siyaset Geleneği. Ahmet Arslan Şubat 2009 İbn Sina Haqida Afsanalar. Weisser The Otorhinolaryngologic Concepts as Viewed by Rhazes and Avicenna.İbni Sina Hakkinda Efsaneler The Great Professor İbnosina(Avincenna). Deborah L. Black Kitabu'ş-Şifa.Elhadi H. Melek Dosay Gökdoğan .Nurullah Larudi (içindekiler) Avicenna.İbn Sina'da Varlık. Shoja. İbn Sina (içindekiler) Şarkın Dehası İbn Sina. Remzi Demir. Mohammed-Hossein Azizi İsfahan Yolu İbn-i Sina.

Cahit Öztelli İbn-i Sina'nın Bilim Tarihindeki Yeri. Muhittin Macit (sadece künye ve kaynakça) Child Health as Viewed by Ibn-sina. Abdelghani Tbakhi Avicenna on Individuation. Resul Kesenceli Medicine in Stamps. kultursanat. Uluslararası İbn Sina Sempozyumu Sonuç Bildirgesi. Self-Awareness. Avicenna. Samir S.Images in Psychiatry. The Prince of Physicians. Abdul Nasser Kaadan İbni Sina'dan. Reisman İbn-i Sina ve Dünyaya Etkileri.. Ahmet Acıduman İbn Sina Sempozyumu 2008.. Stone İbn Sina'da Doğa Felsefesi ve Meşşai Gelenekteki Yeri.Muhammad Reza Namazi Simplicius and Avicenna on Nature of Body. Abdul Nasser Kaadan Çağını Aşanlar: İbni Sina.org Ocak 2009 Halk Hikayelerinde İbn-i Sina. Black 3. Y..Deborah L. kulturtarihi. Deborah L. İstanbul A New Standard for Avicenna Studies.org Avicenna on Self-Awareness and Knowing that One Knows. David C. Black Presidential Support for Avicenna Works. Halil İbrahim Göktürk Ibn Sina (Avicenna). and God’s Knowledge of Particulars. Iran Daily Bone Fracture in Ibn-Sina Medicine. Tan . Abraham D. Amr. S. Kuhn'ca Bir Yaklaşım.

Blogda karşılaştığınız herhangi bir hatayı bana bildirirseniz en kısa zamanda düzeltmeye çalışırım. Yahya Akyüz Gönderen Osman Tuna GÖKGÖZ zaman: 07:38 Hiç yorum yok: Yorum Gönder Sonraki KayıtÖnceki KayıtAna Sayfa Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom) İbn-i Sina Araştırmaları grubuna kayıt ol E-posta: Kay?t ol Bu grubu ziyaret et Hakkımda Osman Tuna GÖKGÖZ Profilimin tamamını görüntüle İletişim İbn-i Sina üzerine yaptığım çalışmalara katkıda bulunmak isteyen herkes. .Prince of Physicians by greekmedicine.net İbn-i Sina'nın Türk ve Dünya Eğitim Tarihindeki Yeri.com adresinden bana ulaşabilir.Avicenna. osmantunagokgoz[at]gmail.

*Mail adreslerinde bulunması gereken @ işareti. istenmeyen maillerden korunmak için [at] şeklinde ifade edilmiştir. .