FIZIOLOGIJA DISANJA

1. Anatomski mrtvi prostor:
Nema ulogu u razmeni gasova
2. Jedna od vaznijih metabolickih funkcija pluca je:
Pretvaranje angiotenzina I u angiotenzin
3. Spontanu aktivnost tokom mirnog disanja imaju:
dijafragma i mm.intercostales externi Neuroni dorzalne grupe respiratornog
podrucja
4. Na kraju forsiranog ekspirijuma u plucima ostaje: rezidualni volumen
1200ml
5. Transport ugljen dioksida putem krvi je:
Uglavnom u obliku bikarbonata
6. Rezidualni volumen:
Je zapremina vazduha koji se iz pluca ne moze istisnuti ni maksimalnim
ekpirijumom
7. Inspiratorni misici su:
Spoljasnji interkostalni misici
8. Surfaktant je :
Kompleks od nekoliko fosfolipida
9. Koje celije produkuju surfaktant?
Klara celije pneumociti II
10. Funkcionalni rezidualni kapacitet je:
FC=ERV+RV=1100ml+1200ml=2300ml
Zbir rezervnog ekspiracionog volumena I rezidualnog volumena
11. Respiratornu jedinicu cine:
Respiratorne bronchiole, alveolarni duktusi, alveole, i alveolarni sakulus
12. Koliko 1 gram hemoglobina moze da veze kiseonika (u ml)?
1.34ml O2
13. Karboanhidraza je enzim koji se nalazi u:
eritrocitima
14. Interpleuralni pritisak u toku inspirijuma:
Opada u odnosu na atmosferski
15. Najveci difuzioni kojeficijent kroz respiratornu membranu ima:
Ugljendioksid
16. Koji od navedenih mehanizama nije adaptacioni na veliku nadmorsku
visinu?
17. Koje je tvrdnja tacna?
Krv normalno ostaje u plucima tri puta duze nego sto je potrebno
18. U plucima je olaksano vezivanje kiseonika za hemoglobin zahvaljujuci:
Smanjenoj 2,3 DPG
19. Hemoglobin u plucima puferuje:
Ugljenu kiselinu
20. Na respiratorni centar utice sve osim:
Smanjena koncentracija ugljendioksida
21. Periferni hemoreceptori koji su ukljuceni u regulaciji disanja smesteni su u
GLOMUS AORTICUS I CAROTICUS.
22. Koji od navedenih tipova hemoglobina je glavni prenosilac kiseonika u
krvi?
Oksihemoglobin

31. U toku inspirijuma prvo udahnemo vazduh iz anatomski MRTVOG PROSTORA cija zapremina iznosi 150ml 25. smesten u GORNJEM DELU PONSA 39. Funkcija gornjih disajnih puteva u pripremi vazduha je VLAZENJE.23. Kao posledica vucne sile toraksa sa jedne strane i elasticnosi pluca sa druge javlja se INTERPLEURALNI PROSTOR u kome je pritisak NEGATIVAN 4 mmhg 32. obliques abdominis 37. recti abdominis. ZAGREVANJE I CISCENJE VAZDUHA. Prosecna razlika izmedju pH arterijske i venske krvi (u jedinicama pH) iznosi: pH=0. m. Parcijalni pritisak kiseonika u plucnim kapilarima iznosi 40mmHg.3 dpg sto olaksava vezivanje kiseonika za fetalni hemoglobin. Difuzioni kojeficijent nekog gasa kroz respiratornu membranu zavisi od RASTVORLJIVOSTI TOG GASA KROZ TU MEMBRANU 27. 30. Karotidna telasca detektuju promene: PO2 35. Ekspiratorni misici koji ucestvuju u forsiranom ekspirijumu su mm.3 tacna odgovora: a)osmotski pritisak b)rastvorljivost gasa c)povrsina membrane d)specificna tezina e)molekulska masa 2. DPG raste 34. intercostalis interni. Minutni volumen disanja je KOLUICINA VAZDUHA KOJA SVAKOG MINUTA DOSPE U DISAJNE PUTEVE i iznosi 6 l/min 36. t raste.Tendenciju ka kolapsu smanjuje. mm. Razlika izmedju adultnog hemoglobina i fetalnog hemoglobina je U TOME STO JE KOD FETALNOG Hb STALNO OTVOREN β LANAC u vezivanju 2. m.Brojerov refleks se ukljucuje kada je respiratorni volumen VECI OD 1. Kiseonik se vezuje za HEM u molekulu hemoglobina.04 24. koji je smesten U KORI VELIKOG MOZGA 40. Na difuziju gasova izmedju krvi i alveolarnog vazduha uticu. Rastuci inspiratorni signal nastaje u Inspiratornom centru ( dorzalna respiratorna grupa neurona) 1. transverses abdominis. difuzioni i respiratorni koeficijent za O2 26. Faktori koji pomeraju krivu disocijacije oksihemoglobina udesno: pH opada. Hering. Inspiracioni kapacitet je zbir DISAJNOG VOLUMENA I INSPIRATORNOG REZERVNOG volumena i iznosi 3500 ml 38. a ugljen dioksid za GLOBIN iz hemoglobina.3 tacna odgovora: a)alveole . a u alveolarnom vazduhu iznosi 104 mmHg 29. 33. Frekvencu disanja diktira PNEUMOTAKSICKI centar. PCO4 raste. Voljna kontrola disanja odvija se pod uticajem PRIMARNOG MOTORNOG centra. Da bi oksigenacija krvi bila adekvatna za vreme fizickog rada mora da se poveca: Minutni volumen srca.5 l 28.

respiratorna membrana je membrana kroz koju se vrsi razmena o2 i co2. CO2 se u organizmu nalazi u sledecim oblicima: -H2CO3 -karbaminohemoglobin -slobodan oblik 1.njegova uloga je da specava pri ekspiraciji kolaps jer smanjuje porvsinski napon a pri inspirijumu povecava povrsinski napon i sprecava prskanje alveola. moze doci do:  Povecanog rezidualnog volumena  Teznje alveola ka kolapsu  Smanjenog rezidualnog volumena 4. U toku expirijuma.uloga apneustickog centra: . rectus abdominis 2.anatomski mrtvi prostor ima zapreminu: 150ml 2.sta je surfraktant i koja je njegova uloga? Surfaktant je dimetil fosfatidil holin.b)diplmitoil lecitin c)bronhiole d)interpleuralni pritisak e)interalveolarni pritisak f)inspiratorni misici 1. Kada nedostaje surfactant.herig brajerov refleks smanjuje: 8.bazalna memb alveola 5. Transport O2 je povecan kada je u krvi smanjen:  pH  temperatura  2.alveolarni epitel.nabroj komponente herring-brojerovog refleksa i opisi njegovu funkciju? Brojni receptori na istezanje se nalaze na zidovima svih delova pluca sem na alvelama. kontrahovani su sledeci misici:  Mm. 4.u toku forsiranok ekspirijuma kontrahuju se: mm.hiperkapnija ima najveci efekat na minutni volumen pluca kroz stimulaciju: Centralni homoreceptora 7. nju sacinjava surfaktant. intercostales interni  Mm.nacin transporta co2: -slobodni oblik 7% -kao Hco3 70 -spojen sa hg-karbonilnihemoglobin 23 9. Uloga je zastitna:sprecava prekomerno punjenje pluca i pucanje.3 DPG  Parcijalni pritisak CO2 3. intercostales externi  Diaphragma  M.intercostales interni 3.porast frekvence disanja 6.

Sekreciju salive povecava: Stimulacija parasimpatikusa 2. maseter koji su kontrahovani izometrijski .Masetericni misic ima: Oko 160 misicnih vretena 7. Submandibularis 5.U nespecificnoj odbrani kao sastojak salive ucestvuje: Voda 6. PH pljuvacke odrzava: Bikarbonatni puffer 12.najveci deo primarne mokrace resorbje se u proksimalnom tubulu 15.mokracna besika dobija parasimpaticku inervaciju putam: acth nn.Polozaj fizioloskog mirovanja donje vilice odredjuje : m.produkti varenja.hormoni holecistokinin 12.Kontolise dubinu inspirijuma Aktivacija apneustickog centra: 10. 14.praznjenje zeludca usporava: Iritacija.osnovne vrste pokreta: Propulzivni pokreti-peristaltika i pokreti mesanja Zakon creva:distenzija creva proksimalno od sebe izaziva kontrakciju a distalno od distenzije nastaje relaksacija.Za diskus artikularis tacno je: Prednji deo je spojen sa kapsulom 10.distenzija.Orofacijalni bol se prenosi: n. Parotidne pljuvacne zlezde 11.pelvivici ORALNA FIZIOLOGIJA 1. On objasnjava peristaltiku creva koja se prenosi u kaudalnom smeru. Strijatni duktusi najvecu ulogu imaju u: U stvaranju konacne salive 3.Granice PH salive odrzavaju : Bikarbonatni i fosfatni pufer 4. mandibularisom 9.prvi udisaj? 11. TM zglob i zubi 8.Najveci procenat u sekreciji salive ima: Gl.Odakle potice Salivarna amilaza: Sintetise se u acinusnim cel.kiselost.plexus mientericus Hormoni 13. temporalis i m. maxilarisom i n.Nabroj strukture koje ucestvuju u kretnjama donje vilice: Misici.motorika git je pod kontrolom: Sym i psy Entericki n.

1.Za sintezu i ekzocitozu proteina pljuvacke potreban je cAMP kao sekundarni mesendzer. GLUKOZE I GRANICNOG DEKSTRINA 17.Objasni znacaj sekretorne komponente sekretornih imunoglobulina pljuvacke Stiti FC fragment od razaranja 20.Neophodan uslov za stimulaciju gustativnih receptora je DA SE MATERIJA PRETHODNO RAZLOZI U PLJUVACKI 29.povecava viskozitet i elasticnostZASTITNA I …………… 23.Centar za mastikaciju nalazi se U PRODUZENOJ MOZDINI 25.Sta omogucava stabilnost kristalne resetke hidroksilapatita.Na formiranje konacne salive utice: Aktivna reapsorpcija natrijuma 14. Fluor 18. Ko nema receptorski potencijal:  Nociceptori  Proprioceptori  Gustativna telasca .Navesti fizioloske uloge zglobne kapsule TM zgloba OGRANICAVA POKRETE ZGLOBA.Proteini i polipeptidi pljuvacke se sintetisu u FOLIKULARNIM CELIJAMA ACINUSA 27. UREU. podmazuje zglob.Refleks masetera spada u MIOTATICKE reflekse.U pljuvacci je prisutan enzim SALIVARNA AMILAZA koji deluje na α(1-n) glikozidne veze u molekulima skroba i glikogena i razlaze ih do MALTOZE. KREATININ 28.13. U duktusima pljuvacnih zlezda formira se KONACNA PLJUVACKA. a kalijum se SEKRETUJE 16.Kavum artikulare TM zgloba ispunjen je SINOVIJALNOM TECNOSCU cija je fizioloska uloga NUTRITIVNA. Sublingvalna pljuvacna zlezda luci MUKOZNI sekret. LUCI SINOVIJALNU TECNOST 24.Sekrecija proteina pljuvacke zavisi od: Stimulacije adrenergickih nerava 15. a receptori ovog refleksa su PROPRIORECEPTORI 21. Zaokruzi tacno u vezi salive:  Sekreciju inhibira aktivacija parasimpatikusa  Sadrzi enzim aminopeptidazu  Sekrecija prestaje u uslovima stimulacije simpatikusa  Ima glavnu ulogu u varenju skroba  Prilikom stimulisane sekrecije najveci udeo ima parotidna 2. izvodni kanal je BARTOLINIJEV DUKTUS 19. pri cemu se natrijum reapsorbuje AKTIVNIM TRANSPORTOM.Receptori za bol u usnoj duplji nalaze se U PERIODONCIJUMU.Nabroj tipove zvakanja Masetericni i temporalni i habutualno i usmereno 22.Saliva ekskretuje H+ i K+.Pomeranje zuba u toku zvakanja moze biti HORIZONTALNO I VERTIKALNO 26. PULPI 30.

U nespecificnoj odbrani kao sastojak salive ucestvuje: Voda 6. Sekreciju salive povecava: Stimulacija parasimpatikusa 2.Najveci procenat u sekreciji salive ima: Gl. Puferi pljuvacke su:  Proteini  Bikarbonatni  Fosfatni Najjaci je: bikarbonatni.facialis PSY inervacija Glosopharingeus Facialis Facialis 6. zatim otvaranje kanala za Cl i protokom se povecava conc HCO3. Navedi najjaci stimulus za sekreciju pljuvacke: -Intracelularno povecanje conc Ca. Najjaci vazodilatatori su:  Noradrenalin  Adrenalin  Histamin  Bradikinin  VIP 4.Masetericni misic ima: Oko 160 misicnih vretena 7.Granice PH salive odrzavaju : Bikarbonatni i fosfatni pufer 4.Nabroj strukture koje ucestvuju u kretnjama donje vilice: . IX Put koji ih prenosi: lemniscus medialis Centar: girus poscentralis SY inervacija Splet oko a. Popuni tabelu: Slatko Slano Kiselo Gorko Umami Pljuvacna zlezda Parotidna Sublingvalna submandibularna Aktivira ga: Saharoza NaCl Vodonik Kinin glutamat sekret Serozan Sero-mukozan Sero-mukozan Aferentna vlakna: VII. 7.meningee medie Splet oko a.3. Strijatni duktusi najvecu ulogu imaju u: U stvaranju konacne salive 3.facialis Splet oko a. ORALNA FIZIOLOGIJA 1. Submandibularis 5.

Kavum artikulare TM zgloba ispunjen je SINOVIJALNOM TECNOSCU cija je fizioloska uloga NUTRITIVNA. Parotidne pljuvacne zlezde 11. ZASTITNA I …………… 23.Centar za mastikaciju nalazi se U PRODUZENOJ MOZDINI 25.Na formiranje konacne salive utice: Aktivna reapsorpcija natrijuma 14. izvodni kanal je BARTOLINIJEV DUKTUS 19. PULPI 30.Orofacijalni bol se prenosi: n. GLUKOZE I GRANICNOG DEKSTRINA 17.Sta omogucava stabilnost kristalne resetke hidroksilapatita. UREU. .Misici.Refleks masetera spada u MIOTATICKE reflekse. a kalijum se SEKRETUJE 16.U pljuvacci je prisutan enzim SALIVARNA AMILAZA koji deluje na α(1-n) glikozidne veze u molekulima skroba i glikogena i razlaze ih do MALTOZE.Za sintezu i ekzocitozu proteina pljuvacke potreban je cAMP kao sekundarni mesendzer.Pomeranje zuba u toku zvakanja moze biti HORIZONTALNO I VERTIKALNO 26.Nabroj tipove zvakanja Masetericni. a receptori ovog refleksa su PROPRIORECEPTORI 21.Neophodan uslov za stimulaciju gustativnih receptora je DA SE MATERIJA PRETHODNO RAZLOZI U PLJUVACKI 29.Polozaj fizioloskog mirovanja donje vilice odredjuje : m. mandibularisom 9.mesoviti iI temporalni 22.Sekrecija proteina pljuvacke zavisi od: Stimulacije adrenergickih nerava 15. Fluor 18. TM zglob i zubi 8. U duktusima pljuvacnih zlezda formira se KONACNA PLJUVACKA. pri cemu se natrijum reapsorbuje AKTIVNIM TRANSPORTOM.Za diskus artikularis tacno je: Prednji deo je spojen sa kapsulom 10.Navesti fizioloske uloge zglobne kapsule TM zgloba OGRANICAVA POKRETE ZGLOBA. PH pljuvacke odrzava: Bikarbonatni puffer 12. KREATININ 28.Odakle potice Salivarna amilaza: Sintetise se u acinusnim cel. Sublingvalna pljuvacna zlezda luci MUKOZNI sekret. LUCI SINOVIJALNU TECNOST 24.Proteini i polipeptidi pljuvacke se sintetisu u FOLIKULARNIM CELIJAMA ACINUSA 27.Saliva ekskretuje H+ i K+.Objasni znacaj sekretorne komponente sekretornih imunoglobulina pljuvacke Stiti FC fragment od razaranja 20.Receptori za bol u usnoj duplji nalaze se U PERIODONCIJUMU. maxilarisom i n. maseter koji su kontrahovani izometrijski 13. temporalis i m.

Faze zvakanja a) oralna b) faringelna c) ezofagealna 2.splet oko a.a sekrecije K i HCO3 5.splet oko a. meningee medie -psy.n. Submandibularis i gl. Inervacija pljuvacnih zlijezda  Gl.ganglion oticum -sy. facialis 1) Sekreciju salive povecava: a) stimulacija parasimpatikusa b) stimulacija simpatikusa c) stimulacija bazalnih ganglija d) stimulacija mozdanog stabla??? 2) Strijatni duktusi najvecu ulogu imaju u: a) formiranju primarne saliva b) formiranju konacne salive c) sekreciji proteina salive d) sprovodjenju salive do izvodnih kanala 3) Sekrecija proteina pljuvacke NE zavisi od: a) stimulacije adrenergickih nerava . Sta se ne nalazi u pljuvacki -himotripsinogen 4. glossopharyngeus  Gl. facialis -psy. U izvodnim kanalima pljuvacnih zlijezda dolazi do .reapsorpcije Na i Cl.ORALNA-Goca 1. Sublingualis -sy. Parotis.n. Centar za zvakanje je u medulli oblongati 3.

se kori krece se preko nalazi _____lemniskus u _________gir 7) U masetericnom misicu nalaze se receptori ____proprioceptori______ .9.b) stimulacije holinergickih nerava c) koncentracije proteina u krvnoj plazmi d) vrste pljuvacnih zlezda i tipu sektrecije 4) Koja je tvrdnja u vezi salive tacna: a) sekreciju inhibira aktivacija parasimpatikusne inervacije pljuvacnih zlezda b) sadrzi enzim aminopeptidazu c) sekrecija prestaje u uslovima aktivacije simpatikusnog nervnog sistema d) ima glavnu ulogu u varenju skroba e) koncentracija K+ u salivi je veca nego u krvnoj plazmi Pljuvacna zlezda Sekret Nestimulisana salivacija (udeo u sekreciji) Stimulisan salivacija (udeo u sekreciji) parotidna serozna 25% 66% submandibularna mesovit 70% 25% sublingvalna mukozna 5% 9% 6) Receptori cula ukusa su __________transdjuseri__ Aferentna nervna vlakna su _______7.10 nerv___________________ Informacije (AP) medialis______________ do Centar u mozdanoj postcentralis_____________.

Najjaci vazodilatatori su:  Noradrenalin  Adrenalin  Histamin  Bradikinin  VIP  4. IX Put koji ih prenosi: lemniscus medialis Centar: girus precentralis . Ko nema receptorski potencijal: Nociceptori  Proprioceptori  Gustativna telasca 3. ekscitaciju (vrsta __________istezanje pokreta) ______otvaranja 1.Signal za masetera___________ njihovu Ucestvuju u ogranicavanju usta_____________. Zaokruzi tacno u vezi salive:      Sekreciju inhibira aktivacija parasimpatikusa Sadrzi enzim aminopeptidazu Sekrecija prestaje u uslovima stimulacije simpatikusa Ima glavnu ulogu u varenju skroba Prilikom stimulisane sekrecije najveci udeo ima parotidna 2. Popuni tabelu: Aferentna vlakna: VII. Popuni tabelu:  Aktivira ga: Slatko Saharoza Slano NaCl Kiselo HCl ili H+ Gorko Kinin Umami glutamat 5.

b)srcano c)zlezdano 3.Ne adaptiblini receptori u usnoj duplji su: a)Mehanoreceptori b)Gustativni receptori c)Mirisni receptori d)Nococeptori 2.meningee medie Glosopharing Sublingvalna Seromukozan Splet oko a.facialis Facialis 6.Pljuvacna zlezda sekret SY inervacija PSY inervacij Parotidna Serozan Splet oko a.U pljuvacnim zlezdama muskarinski receptori se nalaze na koja 3 tkiva: a)nervno. Navedi najjaci stimulus za sekreciju pljuvacke: -Intracelularno povecanje conc Ca.Pri stimulisanoj salivaciji : . 7. Puferi pljuvacke su:    Proteini Bikarbonatni Fosfatni Najjaci je: bikarbonatni.facialis Facialis submandibularna mesovit Splet oko a. 1. zatim otvaranje kanala za Cl i protokom se povecava conc HCO3.

a)raste konc …. b)raste konc bikarbonata c)raste konc……. Popuni tabelu: .Papile na jeziku koje nisu gustatorne .. Najjaci vazodilatatori su: Noradrenalin Adrenalin Histamin Bradikinin VIP 4.vec mehanicke su a)filiformes b)valate 5) Popuni tabelu: Pljuvacna zlezda Sekret Nestimulisana salivacija (udeo u Stimulisana salivacija (udeo u sekreciji) sekreciji) parotidna serozna 25% 66% submandibularna mesovita 70% 25% sublingvalna mukozna 5% 9% b) sekundarni aktivni transport navesti primer              1. Ko nema receptorski potencijal: Nociceptori Proprioceptori Gustativna telasca 3. 4. Zaokruzi tacno u vezi salive: Sekreciju inhibira aktivacija parasimpatikusa Sadrzi enzim aminopeptidazu Sekrecija prestaje u uslovima stimulacije simpatikusa Ima glavnu ulogu u varenju skroba Prilikom stimulisane sekrecije najveci udeo ima parotidna 2.

meningee medie Splet oko a. IX Put koji ih prenosi: lemniscus medialis Centar: girus precentralis 5. Popuni tabelu: Pljuvacna zlezda sekret Parotidna Serozan Sublingvalna Seromukoza n Seromukoza n submandibularna SY inervacija Splet oko a.facialis Facialis 6.facialis PSY inervaci Splet oko a. Puferi pljuvacke su:  Proteini  Bikarbonatni  Fosfatni Najjaci je: bikarbonatni. 7. Glosopharin Facialis .Slatko Aktivira ga: Saharoza Slano Kiselo NaCl Vodonik Gorko Umami Kinin glutamat Aferentna vlakna: VII. Navedi najjaci stimulus za sekreciju pljuvacke: -Intracelularno povecanje conc Ca. zatim otvaranje kanala za Cl i protokom se povecava conc HCO3.