Program Transformasi Ekonomi 183
Hala Tuju Untuk Malaysia

Bab 6: Menjanakan ekonomi
Malaysia dengan Minyak, Gas
dan Tenaga
“Minyak, gas dan tenaga kini adalah pendorong utama untuk ekonomi yang moden. Di bawah
pentadbiran PETRONAS, industri minyak dan gas tempatan telah memainkan peranan
yang penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Walau bagaimanapun, setelah berdekad
pengeluaran minyak dan gas, sumber dalam negara akan berkurangan. Untuk bersiap sedia
menghadapi keadaan ini, kita akan memperkukuhkan aktiviti bernilai yang lain dalam rantaian
nilai minyak dan gas dan memastikan bahawa kami mempunyai platform tenaga yang mampan.
Untuk tujuan ini, Kerajaan akan membangunkan Malaysia untuk menjadi peneraju perkhidmatan
minyak dan gas di Asia, membangunkan peranan Malaysia sebagai pusat penyimpanan, logistik
dan perdagangan. Kami juga akan mengimpot LNG untuk memenuhi permintaan gas dan menarik
minat industri berasaskan gas yang baharu. Pada masa yang sama, untuk menjana masa depan
kami, kami akan memastikan bahawa Malaysia akan membangunkan tenaga yang efisyen,
dipelbagaikan dan mampan.”

YAB Dato’ Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak

“Ekonomi hijau bukan lagi satu khayalan. Hari ini, Kerajaan Malaysia mengambil langkah tegas
untuk memastikan masa hadapan tenaga kita adalah hijau, mampan dan pelbagai di mana
Malaysia dapat menggunakan tenaga dengan cara yang paling berkesan. Dengan memastikan
keberkesanan teknologi dalam kehidupan seharian kita (yang dijangka membawa kepada
penjimatan sebanyak RM14 bilion dalam Pendapatan Negara Kasar pada tahun 2020), di samping
meneroka punca tenaga alternatif baru seperti nuklear, solar dan kuasa hidroelektrik, kita boleh
bekerja bersama-sama untuk memelihara persekitaran dan mencergaskan ekonomi Malaysia ke
arah negara maju menjelang tahun 2020”

YB Dato’ Sri Peter Chin Fah Kui

P

engeluaran minyak dan gas telah menjadi teras pertumbuhan Malaysia sejak minyak mula-mula
digerudi di Sarawak pada tahun 1910. Penubuhan PETRONAS pada tahun 1974 menyediakan
pemangkin penting pada pembangunan sumber minyak dan gas di Malaysia. Penggunaan elektrik

juga turut meningkat sehingga 110 jam gigawatt, meletakkan Malaysia setanding dengan Thailand dari
segi pengguna elektrik per kapita, didorong oleh peningkatan kemewahan dan pengindustrian negara.

Gabungan sektor minyak, gas dan tenaga ini mewakili RM127 bilion atau 19% Keluaran dalam Negara
Kasar (KDNK) pada tahun 2009, seperti ditunjukkan dalam Carta 6-1.

184

Bab 6
Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak, Gas dan Tenaga

Carta 6-1

Minyak, gas dan tenaga telah memainkan peranan penting dalam ekonomi Malaysia
Keluaran dalam negara kasar
RM juta, peratus

100% = 345,401

740,907

679,687

84

78

81

16

22

19

2008

2009

2000

..

All

Minyak, gas dan tenaga1

Pendorong utama sektor
Pengeluaran dan harga minyak dan gas
Pertumbuhan sampingan nilai tambah hiliran
1

Termasuk minyak mentah, produk petroleum bertapis dan pengeluaran gas asli

SUMBER: Akaun Nasional Tahunan, 2000-9, Jabatan Statistik, Malaysia

DEFINISI NKEA MINYAK, GAS DAN TENAGA
Industri minyak dan gas biasanya dibahagikan kepada aktiviti huluan, pertengahan dan hiliran. Aktiviti
huluan meliputi cari gali, pembangunan dan pengeluaran sumber minyak dan gas. Aktiviti pertengahan dan
hiliran pula terdiri daripada pengangkutan minyak dan gas, ke penapisan dan pemprosesan sehingga ke
pemasaran dan perdagangan produk akhir. Sektor tenaga pula melibatkan penjanaan kuasa, penghantaran
dan pengedaran.
Dari segi saiz, aktiviti huluan petroleum dan gas mewakili RM87 bilion atau 13% daripada KDNK dan
aktiviti hiliran termasuk industri petrokimia menyumbang RM24 bilion atau 1.8% daripada KDNK.
Manakala, baki RM16 bilion datangnya dari sektor tenaga.
Ketersediaan sumber hidrokarbon domestik mendorong Malaysia untuk membangunkan sektor minyak
dan gasnya. Syarikat minyak nasional PETRONAS memainkan peranan utama dalam menggalakkan
pertumbuhan industri melalui pembangunan sumber minyak dan gas selain mewujudkan peluang bagi
syarikat tempatan untuk membina kapasiti dan kemampuan mereka di sepanjang rantaian nilai. Unit
Pengurusan Petroleum PETRONAS mengawal aktiviti hiliran sementara anak syarikat PETRONAS,
Petronas Carigali, menyertai kontrak perkongsian pengeluaran (PSC) dengan kontraktor PSC lain seperti
Shell, ExxonMobil, Murphy Oil, Talisman, Petrofac, Newfield dan lain-lain.

Program Transformasi Ekonomi 185
Hala Tuju Untuk Malaysia

Segmen pertengahan terdiri daripada talian paip, pengangkutan dan aset logistik lain yang kebanyakannya
dikawal oleh PETRONAS dan syarikat minyak lain yang beroperasi di Malaysia. Segmen ini menyumbang
purata RM3.2 bilion setahun.
Di segmen hiliran, dua zon utama petrokimia bersepadu telah ditubuhkan di Kerteh, Terengganu dan
Gebeng, Pahang. Zon industri ini telah menarik pelaburan asing terutamanya dari Amerika Syarikat,
Jerman dan Jepun (contohnya, Dow Chemical, BASF and Idemitsu) yang melengkapi pelaburan daripada
PETRONAS. Pelaburan ini termasuk pengeluaran bahan petrokimia seperti polipropilena, asetil, dan lainlain bahan. Terdapat juga kilang penapisan yang dikendalikan oleh PETRONAS (di Kerteh, Terengganu dan
Sungai Udang, Melaka), Shell dan ExxonMobil (kedua-duanya di Port Dickson, Negeri Sembilan).
Industri perkhidmatan dan peralatan telaga minyak (OFSE) di Malaysia, yang menyokong terutamanya
kegiatan huluan, menyumbang RM1 hingga 2 bilion kepada KDNK ketika ini. Termasuk dalam sektor ini
adalah perkhidmatan gerudi darat, perkhidmatan gerudi luar pesisir, perkhidmatan geofizik, kejuruteraan
dan pembinaan (E&C), pemasangan dan pembuatan peralatan, fabrikasi dan pemasangan struktur luar
pesisir serta pengendalian dan penyelenggaraan (O&M). Sementara sebahagian besar pemain antarabangsa
yang terkemuka dalam OFSE, seperti Schlumberger, Baker Hughes dan Technip, sudah pun berada di
Malaysia, PETRONAS telah menyokong pembangunan syarikat tempatan seperti Scomi, SapuraCrest,
Kencana, Petra Perdana dan Wasco.
NKEA minyak, gas dan tenaga juga meliputi penjanaan elektrik, penghantaran dan pengedaran. Pada
tahun 2009, tenaga menyumbang purata RM16 bilion kepada KDNK. Industri ini ditadbirkan oleh
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga.
Elektrik dibekalkan oleh Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan beberapa pengeluar kuasa bebas besar yang
lain (IPP). Kuasa di Semenanjung Malaysia sebahagian besarnya dikuasakan oleh gas asli dan batu arang,
yang menyumbangkan 95% daripada pengeluaran kuasa pada tahun 2009. Hidroelektrik atau hidrokuasa
pula membekalkan 6.5% daripada penjanaan kuasa pada tahun 2009. Jumlah kapasiti penjanaan kuasa
yang disambungkan ke Grid Kebangsaan Semenanjung Malaysia adalah 24 gigawatt, dengan permintaan
maksimum sekitar 17 gigawatt direkodkan pada tahun 2010.

PENILAIAN PASARAN

Pengeluaran Minyak dan Gas
Pengeluaran minyak dan gas global telah tumbuh pada kadar purata 1.5% setahun dalam dekad yang lepas.
Ini didorong oleh permintaan tinggi dari negara-negara OECD dan permintaan yang pantas meningkat dari
negara-negara membangun, terutamanya China dan India. Menurut Agensi Tenaga Antarabangsa, prospek
pertumbuhan global untuk tahun 2010 hingga 2020 menunjukkan permintaan untuk kedua-dua minyak
dan gas akan beralih ke arah ekonomi yang sedang membangun pada dekad ini. Semasa dasar “hijau” dan
nyah-pengkarbonan sedang berlaku, khususnya di negara maju, sebarang kesan pada permintaan minyak
dan gas dijangka tidak begitu ketara hingga akhir dekad ini. Permintaan untuk gas terutamanya, mungkin
akan mendapat manfaat dalam waktu terdekat, kerana bekalan gas asli yang tersedia serta hijau berbanding
bahan api fosil yang lain.

apabila pertumbuhan permintaan menyaingi infrastruktur pengeluaran. seperti yang ditunjukkan dalam Carta 6-2 di bawah ini. Carta 6-2 Cabaran sukar dilalui bagi mengekalkan pengeluaran sejak tahun 1990 Pengeluaran Minyak Malaysia 1974-2008 kbd CAGR 800 21% 7. Ini disebabkan oleh pematangan biasa lembangan pelantar tradisional yang bermakna sebahagian besar kawasan yang menarik dari segi ekonomi. Ini menyebabkan penurunan harga minyak yang sementara tetapi ketara dan pergolakan berterusan dalam pasaran gas global. Ketidakstabilan yang sedang berlaku di pasaran gas semakin meruncing dengan penambahan ketara pengeluaran domestik gas syal di Amerika Syarikat. Keseimbangan yang lebih ketat antara pengeluaran dan permintaan dijangka berlaku pada kedua-dua minyak dan gas pada pertengahan dekad ini. Pengeluaran minyak Malaysia mencapai kemuncak pada pertengahan tahun 1990an dengan purata 600.8% 700 600 500 400 300 200 100 0 1974 76 SUMBER: PETRONAS 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 2000 02 04 06 2008 .000 tong sehari. pertumbuhan di sektor huluan di Malaysia lebih didorong oleh kenaikan harga minyak dan gas dan bukannya oleh kenaikan pengeluaran. mungkin telah ditemui dan dibangunkan.7% -0. dan penemuan baru berkemungkinan lebih kecil dan lebih mencabar secara teknikal daripada yang telah dibangunkan sebelum ini.8% -0. Perluasan operasi PETRONAS di peringkat antarabangsa juga memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Negara Kasar (PNK) Malaysia.186 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak. Gas dan Tenaga Kapasiti pengeluaran minyak dan gas global melonjak sebelum permintaan sebenar semasa krisis kewangan pada tahun 2008 dan 2009. Dalam dekad yang lepas.

didorong oleh prospek optimis dalam kegiatan cari gali luar pesisir di Asia Tenggara. yang telah meningkatkan margin industri. Singapura dan Thailand. pendekatan inovatif untuk pembangunan medan minyak kecil. Pasaran untuk OFSE di rantau ini agak terbahagi.Program Transformasi Ekonomi 187 Hala Tuju Untuk Malaysia Pengeluaran minyak dan gas domestik besar kemungkinan tidak akan tumbuh melampaui tahap ketika ini di masa hadapan. Ini berbeza daripada Eropah dan Amerika. masih ada potensi yang besar dalam medan minyak matang. Stavanger dan Houston. didorong terutamanya oleh peralihan ke telaga yang lebih mencabar secara teknikal.380 120 1. kerana sebahagian besar pemain telah memulakan operasi di Malaysia. Pertumbuhan di masa hadapan mungkin boleh didapati daripada inisiatif seperti perolehan minyak yang dipertingkatkan. ataupun menerusi peningkatan aktiviti cari gali untuk menemukan minyak dan gas dengan lebih pantas. tambahan sumber semakin mengecil Bilangan telaga digerudi Jumah sumber minyak dan gas ditambah Bilangan telaga/5 tahun Mmboe/5 tahun 140 1. Indonesia. kita menjangkakan pengeluaran minyak dan gas di Malaysia berkemungkinan akan menurun secara purata antara 1 hingga 2% setahun pada dekad akan datang. Prospek sektor ini masih kelihatan cerah.200 1. di mana aktiviti OFSE tertumpu di pusat-pusat seperti Aberdeen.580 1. Perkhidmatan Telaga Minyak Pasaran Asia untuk perkhidmatan telaga minyak meningkat sekitar 20% setahun pada dekad yang lepas. kerana penemuan minyak dan gas daripada lembangan matang adalah lebih kecil (secara purata) berbanding di masa lalu. Peningkatan aktiviti cari gali belum lagi dapat membalikkan penurunan pengeluaran dalam negeri yang pasti berlaku. saiz sumber yang ditemui semakin mengecil. misalnya laut dalam dan kenaikan harga minyak. Walaupun asas sumber minyak dan gas menurun. Ini membuka . Carta 6-3 Walaupun aktiviti cari gali ditingkatkan.050 78 780 62 680 45 40 25 1974-78 79-83 84-88 250 89-93 94-98 99-03 04-08 1974-78 79-83 84-88 89-93 94-98 99-03 04-08 SUMBER: PETRONAS Tanpa usaha ketara dibuat di bahagian cari gali. perkembangan gas yang rancak di Asia dan peningkatan tinggi gas asli cair (LNG) di Australia. pembangunan dan pengeluaran huluan. kecil dan lebih kompleks secara teknikal. Carta 6-3 menunjukkan bahawa walaupun jumlah telaga cari gali yang digerudi kekal stabil.

188 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak. Sektor kuasa menghadapi cabaran besar kerana penurunan pengeluaran gas akan memberikan impak pada industri penjanaan kuasa. Pengurangan sumber gas di Semenanjung Malaysia dan kos penghantaran gas yang tinggi dari Sabah dan Sarawak ke Semenanjung Malaysia melalui talian paip membataskan ketersediaan gas untuk memenuhi pertumbuhan permintaan ini. Minyak Pertengahan dan Hiliran Pasaran serantau logistik pertengahan (minyak dan produk penyimpanan minyak) juga menawarkan prospek pertumbuhan yang positif disebabkan oleh peningkatan penggunaan minyak mentah di rantau Asia yang dijangka berkembang sebanyak 420 ribu tong sehari setiap tahun dari 2010 sehingga 2015. Import gas asli cecair (LNG) daripada pasaran antarabangsa ke Semenanjung Malaysia dapat menyediakan bekalan tambahan kepada permintaan ini. pengeluaran gas di Semenanjung Malaysia dijangka menurun seperti yang ditunjukkan dalam Carta 6-4. dengan selebihnya diperoleh daripada batu arang (37%) dan hidro (5%). Tenaga Malaysia akan memerlukan lebih banyak tenaga seiring pertumbuhan ekonomi kita: kapasiti penjanaan baru sebanyak 6 gigawatt dijangka diperlukan pada tahun 2020 untuk menyediakan tenaga bagi perniagaan dan pertumbuhan penduduk. Singapura. di samping pembangunan telaga baru. yang akan terus mendorong pertumbuhan subsektor ini. Gas dan Tenaga peluang kepada Malaysia kerana sebahagian besar telaga luar pesisir Malaysia yang mengeluarkan hasil adalah lebih matang berbanding dengan jiran Asia Tenggara kita (contohnya. Namun. Peningkatan aliran hidrokarbon di rantau ini akan memerlukan kapasiti penyimpanan tambahan (untuk pemunggahan. telah menghampiri penggunaan sepenuhnya.hab perdagangan serantau sedia ada. Pemprosesan hiliran (petrokimia dan penapisan) dan industri pemasaran juga mungkin menunjukkan sekurang-kurangnya tahap pertumbuhan sederhana. dan harga gas yang lebih rendah berbanding bahan api seperti diesel dan gas petroleum cair (LPG) akan menarik pelanggan untuk bertukar ke gas asli. 58% daripada penjanaan kuasa di Semenanjung Malaysia adalah berasaskan gas asli. dengan syarat gas tersebut dijual di Semenanjung Malaysia pada harga pasaran yang bebas dan tidak dikawal. jualan dan pemasaran serta tujuan perdagangan). Indonesia. Kesempatan untuk memperluaskan kompleks petrokimia besar yang telah dibina di Malaysia akan bergantung pada baki pengeluaran dan permintaan serantau serta peluang untuk memperkenalkan inovasi proses dan produk. Ini bermakna terdapat peluang yang besar untuk pemeliharaan dan penggantian aset. Pada masa yang sama. Thailand dan Vietnam). Ini mewakili peningkatan sebanyak 25% melebihi kapasiti yang dibina pada tahun 2009. Ketika ini. Begitu juga kadar pengembangan kilang penapisan yang berpotensi akan didorong oleh baki pengeluaran-permintaan serantau. . Gas Asli Pertengahan dan Hiliran Pasaran gas domestik Malaysia memiliki prospek pertumbuhan yang positif: pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan isi padu gas yang diperlukan oleh pelanggan sedia ada.

9 2.7 5.3 5.5 2025 SUMBER: WoodMac Selain itu. . selaras dengan usaha Malaysia untuk mengurangkan pengeluaran karbon. sumber tenaga alternatif seperti nuklear.7 24 1.1 5. Oleh itu. pengeluaran gas Malaysia dijangka merosot bermula sekitar tahun 2010 Jangkaan pengeluaran gas Malaysia 2010-25 Bscfd 6.Program Transformasi Ekonomi 189 Hala Tuju Untuk Malaysia Carta 6-4 Berdasarkan projek yang telah dimulakan.6 5. kuasa dan solar akan menjadi lebih menarik di masa depan.8 5.1 4.7 4.9 3. dengan pertumbuhan penggunaan tenaga akhir-akhir ini. berbanding negara membangun lain (Carta 6-5).5 2.0 2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.4 5.1 6.3 3. Malaysia telah mengalami peningkatan yang tinggi dalam tahap pelepasan gas rumah kaca (greenhouse gas atau GHG).

yang akan menerima gaji bulanan antara RM5. NKEA dijangka dapat memberikan impak PNK sebanyak RM131.4 bilion Kami telah mengenal pasti 12 EPP serta dua peluang perniagaan dalam sektor minyak. Punca terbesar kesan penggandaan pada NKEA Minyak. Gas dan Tenaga Carta 6-5 Malaysia ialah salah satu negara dunia yang pantas berkembang dari segi pelepasan karbon Kadar pertumbahan pelepasan CO2 pelepasan dari 1990-2004 (% pertumbuhan dalam MT CO2 dilepaskan sepanjang tempoh masa yang disukat) 221 180 173 152 110 109 99 97 93 77 58 56 55 54 47 32 25 21 17 17 15 6 3 1 1 -12 -18 -23 -23 Ukraine 1 Kazakhstan 1 Russia 1 Jerman Poland Netherlands Perancis United Kingdom Itali Mexico Jepun Australia Arab Saudi Afrika Selatan Amerika Syarikat Kanada Venezuela Turkey Brazil Sepanyol Korea Indonesia Iran India Mesir China Algeria UAE Thailand -45 Malaysia 190 1 Data pertumbuhan merujuk pada tempoh 1992-2004 (dan bukan tempoh 1990–2004) SUMBER: Laporan Pembangunan Manusia 2007-2008 dengan fokus pada “Melawan Pertukaran Iklim” SASARAN DAN INSPIRASI NKEA Minyak. gas dan tenaga (Carta 6-6).000.4 bilion dan mewujudkan tambahan 52. Tambahan.000 (40%) untuk profesional berkelayakan seperti jurutera dan ahli geologi. Selain pertumbuhan ekonomi pada dekad ini.Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak. Gas dan Tenaga menyasarkan pertumbuhan tahunan 5% untuk sektor ini pada dekad 2010 hingga 2020. minyak dan tenaga juga bertanggungjawab membina platform tenaga mampan untuk rakyat dan perniagaan. dalam dekad ini hingga ke masa depan. Peluang Perniagaan dan Pertumbuhan Minimum untuk Memberikan Impak PNK bernilai RM131. apabila diambil kira senario penurunan 2% dalam pengeluaran minyak dan gas.2 bilion lagi akan diperoleh daripada peluang perniagaan dan pertumbuhan minimum. Sasaran ini boleh diterjemahkan kepada peningkatan sebanyak RM131. EPP ini akan menyumbang RM47. 12 EPP. gas dan tenaga.1 bilion kepada PNK untuk memenuhi sasaran 2020.300 pekerjaan dalam sektor minyak.4 bilion dalam tempoh dari 2010 sehingga 2020. Sebahagian besar daripada pekerjaan ini adalah pekerjaan berkemahiran tinggi. Tambahan PNK ini termasuk PNK berjumlah RM23. Dengan itu. dengan anggaran 21. RM61.000 hingga RM10.1 bilion daripada kesan penggandaan yang diwujudkan oleh EPP daripada sektor lain. Ini adalah sasaran yang tinggi. Gas dan Tenaga . sektor gas.

Tiga EPP telah dikenal pasti: • EPP 1: Mencergaskan semula telaga sedia ada menerusi perolehan minyak tertingkat. Membina platform tenaga mampan untuk pertumbuhan Dorongan ini merangkumi inisiatif yang bertujuan menjamin keselamatan tenaga untuk Malaysia tatkala negara berusaha membangun menjadi ekonomi berpendapatan tinggi. • EPP 2: Membangunkan telaga kecil melalui penyelesaian berinovasi. Mempertingkatkan pertumbuhan di hiliran Dorongan ini bertujuan untuk mempergunakan dua punca pertumbuhan dalam subsektor hiliran untuk mengambil kesempatan dari peluang pertumbuhan dan meningkatkan pengeluaran minyak dan gas kepada pengguna akhir: • EPP 4: Membangunkan pusat penyimpanan dan perdagangan minyak serantau. pemerolehan dan pemasangan melalui perkongsian strategik dan usaha sama. dan tenaga akan menumpukan pada empat pendorong: pelestarian pengeluaran minyak dan gas. dan • EPP 5: Membuka permintaan gas premium di Semenanjung Malaysia.Program Transformasi Ekonomi 191 Hala Tuju Untuk Malaysia adalah NKEA Minyak Sawit. Kerajaan dan industri minyak. dan • EPP 8: Membangunkan kemampuan dan keupayaan kejuruteraan. pembangunan dan pengeluaran. peningkatan penggunaan tenaga adalah hasil daripada penambahan pelancong ke Malaysia. menjadikan Malaysia hab nombor satu Asia untuk perkhidmatan telaga minyak dan membina platform tenaga mampan untuk pertumbuhan. • EPP 7: Menggabungkan pembuat fabrikasi domestik. Tiga EPP telah dikenal pasti: • EPP 6: Menarik syarikat MNC untuk membawa sebahagian besar operasi global mereka ke Malaysia. meningkatkan pertumbuhan di hiliran. gas. dan • EPP 3: Memperhebatkan aktiviti cari gali. Ini juga melibatkan mengurangkan pergantungan pada bahan api fosil sementara meningkatkan kapasiti penjanaan kuasa kita. Empat EPP telah dikenal pasti untuk meningkatkan keselamatan dan kecekapan tenaga Malaysia: • EPP 9: Meningkatkan kecekapan tenaga. Pelestarian pengeluaran minyak dan gas Ini melibatkan pemanjangan kitaran hidup sumber sedia ada dengan mengoptimumkan aktiviti cari gali. Pelancongan serta Elektrik dan Elektronik. Sebagai contoh. memanfaatkan lokasi strategik negara di tengah rantau Asia Pasifik yang bersempadan dengan laluan kapal antarabangsa. Menjadikan Malaysia pusat perkhidmatan telaga minyak nombor satu Asia Dorongan ini bertujuan untuk meletakkan Malaysia sebagai hab OFSE untuk Asia. Untuk mencapai sasaran ini. .

3 bilion). Kejayaan akan bermakna purata sumbangan kepada PNK sebanyak RM23 bilion berbanding dengan kes asas pada tahun 2020.5 E&P 4. 7 peluang perniagaan.0 Hiliran OFSE Tenaga Jumlah EPP Peluang PertumPerniaga.buhan an garis dasar Pengganda Jumlah Impak PNK 2009 PNK 2020 PNK PELESTARIAN PENGELUARAN MINYAK DAN GAS Tanpa campur tangan yang disasarkan.9 bilion untuk memulihkan kerugian daripada penurunan pengeluaran minyak (jumlah pelaburan yang diperlukan adalah RM100. Ini merupakan peningkatan PNK sebanyak RM8.6 130 120 23.0 70 131. . pertumbuhan garis dasar dan kesan penggandaan akan memberikan impak PNK tambahan sebanyak RM131. Tiga EPP secara khusus menumpukan untuk menangani penurunan ini dan melaksanakan langkah-langkah bagi mengekalkan tahap pengeluaran minyak dan gas kita ketika ini.4 40 30 20 3 20 47. dan • EPP 12: Mempergunakan potensi hidroelektrik Malaysia. Pelaksanaan rancangan ini akan memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh daripada PETRONAS.4 60 50 7.4 bilion menjelang 2020 Sumbangan PNK 2020 (RM billion) 240 109. kontraktor PSC di Malaysia.44 juta tong minyak sehari menjelang tahun 2020. Ini bersamaan dengan kira-kira 1.1 14 3 10 0 8.1 110 100 90 53. pelbagai industri yang memberikan perkhidmatan kepada sektor huluan dan Kerajaan.8 80 241. Gas dan Tenaga • EPP 10: Membangunkan kapasiti tenaga solar • EPP 11: Menggunakan tenaga nuklear untuk penjanaan kuasa.5 bilion (melebihi kerugian RM14 bilion yang dijangka akibat penurunan pengeluaran di bidang sedia ada jika EPP tidak dijalankan) dengan keperluan pembiayaan tambahan sebanyak RM36. pengeluaran minyak dan gas domestik akan menurun sekitar 1-2% setahun dalam dekad yang akan datang. Ketiga-tiga EPP ini juga akan menghasilkan 400 pekerjaan tambahan. Carta 6-6 12 EPP.192 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak.4 bilion yang melebihi anggaran RM64.

PETRONAS. ataupun melalui aturan lain yang disesuaikan menurut konteks tertentu dan keperluan pihak yang terlibat. PETRONAS akan . Pertama. PETRONAS akan bekerjasama dengan industri dalam tiga perkara. Pertama. Kedua. Tindakan Untuk menggunakan telaga kecil ini dengan sepenuhnya. Tindakan PETRONAS mempunyai strategi serampang tiga mata untuk memastikan teknik EOR digunakan di Malaysia bagi mengeluarkan lebih banyak minyak daripada telaga minyak negara. Aturan sedemikian menyediakan syarat perundangan dan kewangan untuk penerokaan dan pengeluaran minyak. Ini dapat menggantikan PNK yang akan hilang akibat penurunan pengeluaran jika perolehan minyak tertingkat tidak dilaksanakan. Ini juga untuk memastikan bahawa pembangunan telaga kecil ini lebih menguntungkan berbanding kos modal dan peluang lain yang tersedia untuk mereka di Malaysia dan luar negara.6 bilion dan sumbangan kepada PNK adalah RM16. EPP 2: Membangunkan Telaga Kecil melalui Penyelesaian Berinovasi Rasional Sebahagian besar daripada baki sumber Malaysia berada di telaga yang mempunyai kurang daripada 30 juta tong minyak. jumlah minyak yang diperoleh daripada takungan bawah tanah dapat ditingkatkan daripada julat 20 hingga 35% (kebiasaan industri) ke 30 hingga 50%. membangunkan telaga minyak seperti ini tidak menarik dan mencabar.6 bilion. di mana perlu. di mana perlu.000 tong sehari pada tahun 2020 berbanding kes asas tanpa langkah EPP. sedangkan aliran pendapatan yang dijangkakan adalah lebih kecil kerana saiz simpanan yang lebih kecil. PETRONAS akan menggunakan peranannya sebagai pengawalselia industri untuk memastikan bahawa kaedah dan teknologi yang paling inovatif disebarluaskan dan digunakan untuk mengurangkan kos modal dan operasi. Ini kerana kos infrastruktur yang diperlukan oleh telaga tersebut sama seperti telaga yang besar. Aturan ini boleh digunakan dalam bentuk PSC. akan menyemak terma PSC dan/ atau memperkenalkan perjanjian petroleum baru untuk memastikan pengendali telaga minyak kecil ini menerima insentif ekonomi yang cukup supaya mereka melabur dalam pembangunan telaga kecil. Impak Adalah dianggarkan bahawa pelaksanaan EOR di Malaysia akan menambah pengeluaran minyak sekitar 166. persetujuan konsesi. Dari segi ekonomi.Program Transformasi Ekonomi 193 Hala Tuju Untuk Malaysia EPP 1: Mencergaskan Telaga Sedia Ada melalui Perolehan Minyak Tertingkat Rasional Perolehan Minyak Tertingkat (Enhanced oil recovery . akan menyemak terma PSC dan/atau memperkenalkan aturan baru untuk petroleum bagi memastikan bahawa insentif ekonomi yang tepat digunakan dalam pelaksanaan teknik EOR. Kedua. Ketiga. Jumlah pelaburan yang diperlukan untuk mencapai matlamat ini adalah sekitar RM68. PETRONAS. Dengan menggunakan kaedah seperti suntikan gas atau bahan kimia atau pembanjiran terma.EOR) merujuk pada suatu teknik yang menggunakan tenaga luaran untuk meningkatkan perolehan minyak daripada telaga minyak matang. EOR memerlukan teknologi canggih dan usaha tertumpu beberapa cendekiawan industri serta pelaburan modal yang besar. PETRONAS sedang memastikan bahawa syarikat yang mempunyai kepakaran khusus EOR menyedari peluang yang ada di Malaysia dan tertarik untuk beroperasi di sini.

keluaran tertapis dan gas asli antarabangsa. Cari gali melibatkan urutan aktiviti yang intensif modal.5 bilion. di samping mempercepatkan pembangunan konsep dan pengujian kaedah cari gali baharu. satu peluang utama negara adalah untuk menguasai nilai yang terhasil daripada kesan peningkatan aliran minyak mentah. dan apa yang ditemui hari ini mungkin mengambil masa beberapa tahun untuk dibangunkan. Impak Impak daripada langkah ini adalah untuk melestarikan pengeluaran minyak dan gas Malaysia untuk tempoh jangka masa panjang. dan sebarang penemuan minyak dan gas baru perlu mengeluarkan hasil pada waktu yang tepat. akan (1) menyemak terma PSC dan/atau memperkenalkan pengaturan petroleum baru. PETRONAS akan memudahkan kerjasama antara pemain untuk membolehkan perkongsian kemudahan dan langkah bersinergi lain untuk meningkatkan skala ekonomi bagi pembangunan telaga kecil. Pengendali ini biasanya memiliki kaedah pembangunan dan pengendalian yang disesuaikan khususnya untuk cabaran bagi jenis telaga sebegitu.500 tong sehari pada tahun 2020 berbanding kes asas. Namun. Impak Menyesuaikan kerangka pembangunan untuk telaga kecil seperti ini akan meningkatkan pengeluaran minyak Malaysia sekitar 55. dan (2) mengkaji semula proses-proses yang akan mempercepatkan kerja cari gali di masa hadapan. Ketiga.3 bilion dan sumbangan kepada PNK adalah RM5. PETRONAS. Ini dapat menggantikan PNK yang akan hilang akibat penurunan pengeluaran jika pembangunan telaga kecil tidak dilaksanakan. telaga ini amat berisiko tinggi. Anggaran jumlah pelaburan sebanyak RM18. di mana perlu.194 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak. termasuk kilang besi. Ini akan memerlukan lebih banyak aktiviti cari gali seperti kajian geologi dan geofizik. Malaysia mempunyai industri kilang penapisan yang teguh. Namun. Jumlah pelaburan yang diperlukan untuk mencapai matlamat ini adalah sekitar RM13. MEMPERTINGKAT PERTUMBUHAN DI HILIRAN Dalam aktiviti hiliran. EPP 3: Memperhebatkan Aktiviti Cari Gali Rasional Mengekalkan kedudukan Malaysia sebagai salah satu pengeluar minyak dan gas terbesar Asia memerlukan penemuan dan pembangunan baki sumber yang berhemat dan tepat pada masanya. kerana bahagian yang mudah telah ditemui dan sudah berada pada tahap pengeluaran. cari gali penggerudian telaga. Tindakan Untuk memastikan bahawa pelaburan cari gali yang diperlukan berlaku. kajian seismos. untuk menghentikan penurunan pengeluaran Malaysia. Terdapat kemungkinan besar bahawa terdapat sumber yang masih belum ditemui. . beberapa kompleks petrokimia yang besar dan rangkaian pelanggan gas asli yang agak luas. Gas dan Tenaga menarik minat pengendali E&P yang pakar dalam telaga kecil.4 bilion diperlukan untuk EPP ini menjelang tahun 2020. Maju ke hadapan. pembuat produk logam dan kilang petrokimia. penemuan baru dan cukup besar perlu berlaku dalam dekad ini untuk memastikan pembangunan sumber tepat yang pada waktunya.

000 tong produk petroleum setiap hari. Dalam tiga tahun terakhir ini. Di Asia Tenggara. Singapura telah mengembangkan kapasiti penyimpanan bebas kepada dua kali ganda dengan siapnya terminal Universal dan Helios yang kini beroperasi pada tahap kapasiti. Dengan (1) lokasi pelabuhan di laluan utama perkapalan minyak mentah dan keluaran tertapis. Terdapat dua implikasi dari peningkatan ini. Bandar-bandar ARA saling melengkapi antara satu sama lain dari segi kapasiti penapisan eksport. penyimpanan bebas dan kapasiti adunan serta akses ke pasaran (Carta 6-7). Singapura telah membina perniagaan perdagangan yang besar bernilai lebih daripada RM1 trilion dalam perdagangan minyak fizikal dan RM2 trilion dalam perdagangan derivatif (2007). India dan Asia Tenggara dianggarkan akan meningkat sebanyak 1.Program Transformasi Ekonomi 195 Hala Tuju Untuk Malaysia EPP 4: Membangunkan Pusat Penyimpanan dan Perdagangan Minyak Serantau Rasional Asia dianggarkan mengguna 420. Kedua.8 juta tong setiap hari dari 2010 sehingga 2020. penapis dan pedagang) sebanyak 10 juta tong. Tindakan Objektif utama inisiatif ini adalah untuk membina kapasiti penyimpanan minyak di Malaysia. dan (4) kebolehcapaian marin laut dalam. Pertama. peningkatan kemasukan minyak mentah dari Afrika dan Amerika Latin akan menghasilkan tempoh transit lebih lama yang memerlukan kapasiti penyimpanan timbal lebih besar untuk minyak mentah. Import dan eksport produk petroleum untuk China. (3) ketersediaan tanah. Singapura secara tradisionalnya adalah pemain penting dalam penyimpanan minyak dengan kapasiti penyimpanan bebas (kapasiti ini dimiliki oleh pengendali pihak ketiga dan dikontrakkan kepada syarikat minyak. . (2) berhampiran dengan Singapura. peningkatan permintaan yang berterusan untuk tenaga di rantau ini akan memacu keperluan yang menambah untuk kapasiti penyimpanan minyak mentah dan produk tertapis.000 tong minyak mentah dan 730. Selain itu. Malaysia dan Singapura bersama-sama dapat membentuk sebuah pusat seperti Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA). Malaysia berada di kedudukan terbaik untuk melengkapi Singapura dalam industri ini.

(3) hasil keluaran kilang penapis perlu diadunkan untuk memenuhi pelbagai spesifikasi produk di rantau ini. tidak didapati Singapura : 10 million m3 dengan pengehadan dalam peluasan akan datang kerana kekurangan tanah pinggir laut Malaysia: Kapasiti penyimpanan bebas. Rancangan pelaksanaan termasuk membangunkan penyelesaian bagi menangani masalah utama yang dihadapi pelabur dan mengikuti perkembangan projek yang dikenal pasti. Pertama.5 bilion PNK tambahan. menghasilkan kira-kira RM0.300 kbpd Malaysia: 560 kbpd (walapun ia bukanlah pengimport bersih gasolin) Rotterdam: 28 million m3 Kapasiti untuk Antwerp dan Amsterdam. melindungi nilai harga hadapan melalui simpanan. ia mengimport produk terutamanya dari Eropah dan Afrika Utara untuk diadun dan memenuhi spesifikasi AS Singapura ialah pusat global untuk perdagangan minyak bahan api 1 Kilang penapisan Amsterdam hanya menghasilkan asfalt. skim insentif dan pemasaran Malaysia sebagai pusat penyimpanan minyak. pemain logistik bebas akan mengenakan bayaran simpanan. Jabatan Logistik MIDA akan mengetuai usaha mendorong pelaburan swasta dalam sektor ini. PFC Energy. contohnya.196 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak. Rotterdam termasuk Koch 84 kbpd pemisah peluwap SOURCE: Pangkalan data Kapasiti Penapisan Global McKinsey.6 bilion menjelang 2020 melalui tiga aliran. kecil sahaja Amsterdam ialah pusat perdagangan eksport gasolin. (4) terdapat peluang arbitraj yang boleh dimanfaatkan dengan simpanan fizikal. Perancangan terperinci projek telah pun selesai. Gas dan Tenaga Carta 6-7 Malaysia boleh melengkapi Singapura dan mewujudkan satu lagi AmsterdamRotterdam-Antwerp (ARA) Faktor utama kejayaan Kapasiti penapisan eksport Kapasit penyimpanan dan adunan bebas Akses ke pasaran Amsterdam-RotterdamAntwerp (ARA) Singapura-Malaysia Rotterdam: 1. VOPAK dan DIALOG. ketersediaan penyimpanan akan mendorong . dan keputusan pelaburan akhir menunggu hasil daripada skim insentif dan proses kelulusan oleh beberapa agensi Kerajaan. Impak Terminal penyimpanan minyak laut dalam bebas Pengerang akan menjana PNK bernilai RM1.300 kbpd Antwerp: 770 kbpd Amsterdam: kapasiti penapisan. (1) Pemisahan kargo minyak mentah dan bahan api besar daripada luar rantau diperlukan dalam penghantaran kargo lebih kecil di rantau ini. kecil sahaja1 Singapura: 1. Kedua. Sebuah projek perintis untuk membina sebuah terminal penyimpanan minyak laut dalam bebas di Pengerang telah dimulakan oleh satu kerjasama awam-swasta antara Kerajaan Negeri Johor. (2) pengeluaran minyak mentah daripada pengeluar serantau perlu dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dibekalkan kepada kepada penapis serantau. Untuk mewujudkan hab penyimpanan dan perdagangan minyak serantau. FACTS Daripada perspektif industri. Pembangunan penyelesaian melibatkan perbincangan dengan ahli utama industri mengenai isu seperti permit. ada empat pemacu perniagaan untuk membina hab penyimpanan dan perdagangan minyak di Malaysia. Petroleum Economist.

) kerana ketiadaan gas. 270 mmscfd daripada syarikat yang tidak melabur di Malaysia sebelum ini kerana kekurangan ketersediaan gas dan 260 mmscfd daripada pengguna industri yang pada masa ini menggunakan diesel yang mahal tetapi boleh bertukar ke gas asli yang lebih kompetitif jika ia tersedia buat mereka (Carta 6-8). Ia akan mempunyai jumlah kapasiti simpanan sebanyak 5 juta meter padu dan akan mewujudkan 800 pekerjaan baru tidak termasuk sebarang pekerjaan dari sektor sampingan lain. Ini juga menghalang pengguna diesel industri dan LPG pada masa ini untuk bertukar ke gas asli yang lebih kompetitif harganya.5% Kadar pertumbuhan 6% diandaikan pada isi padu pada tahun 2010 berdasarkan sejarah pertumbuhanan KDKN. tetapi mampu membayar harga pasaran bebas. perdagangan minyak mentah dan produk petroleum akan menghasilkan tambahan RM0. permintaan daripada industri baru dan penukaran bahan api ialah masing-masing berjumlah 150 dan 180 SOURCE: FACTS Global Energy . contohnya industri pembuatan kaca dan plastik dan pengeluar wafer semikonduktor. akibat pengeluaran gas tempatan yang merosot. beralih kepada gas asli pada harga bebas. Pada tahun 2010. Terminal yang dicadangkan ini memerlukan pelaburan swasta sebanyak RM4. telah membawa kepada pelaburan tambahan yang terhad.8 bilion. Carta 6-8 Sekitar 500 mmscfd permintaan gas nilai tinggi pendam di Semenanjung Malaysia boleh dipenuhi dengan LNG import Permintaan dan pengeluaran gas Semenanjung Malaysia Tumpuan Makmal NKEA OGE bcf/hari 3 2 A Industri baru Penukaran bahan api B Penggunaan2 Pengeluaran gas domestik1 Pengeluaran gas serantau tidak dapat memenuhi penggunaan tambahan 1 2 3 15 20 digunakan sebagai bahan api industri pada tahun 2020. EPP 5: Membuka Permintaan Gas Premium di Semenanjung Malaysia Rasional Di Semenanjung Malaysia. tanpa subsidi B Kira-kira 260 mmscfd3 setara diesel C 1 A Kira-kira 270 mmscfd3 dalam aktiviti 2025 Termasuk JDA dan Indonesia Pertumbuhan berdasarkan penggunaan gas pada tahun 2001-2010 daripada kuasa pada 1. penggunaan LNG yang diimport hanya boleh dilaksanakan jika gas tersebut dijual pada harga yang tidak ditetapkan. tanpa subsidi lebih menjimatkan (andaikan 50% faktor peralihan) C Kira-kira 700 mmscfd defisit pengeluaran-permintaan pada tahun 2020 0 2010 belum menjadi kenyataan pada tahun 2020 (kaca.Program Transformasi Ekonomi 197 Hala Tuju Untuk Malaysia penghantaran tambahan. Tanpa campur tangan permintaan gas terpendam berkualiti tinggi akan melebihi 500 juta kaki padu standard setiap hari (mmsctd) menjelang 2020.3 bilion PNK tambahan. kekurangan bekalan gas.8 bilion PNK. menghasilkan RM0. Dari segi ekonomi. plastik. dsb.. tidak disubsidikan dan didorong oleh pasaran. Akhir sekali.

Tindakan Bagi membuka permintaan gas terpendam ini. PETRONAS akan melaksanakan semua elemen dalam penghantaran gas hujung-ke-hujung termasuk sebahagian daripada pemasaran gas yang diimport ini. Pilihan lain. gas itu akan dijual pada harga yang tidak disubsidi dan ditetapkan. Gas dan Tenaga Kekurangan bekalan gas didorong oleh kemerosotan pengeluaran gas domestik. pemasaran dan jualan serta pengedaran ke pengguna akhir. kapasiti sebanyak 3. Penghantaran gas hujung-ke-hujung bagi gas yang diimport termasuklah mencari atau membeli LNG. Bekalan gas tempatan. sebuah terminal penggasan semula LNG akan dibina untuk merawat LNG import. yang kini adalah jauh di bawah harga import jangkaan didorong oleh pasaran untuk LNG. iaitu mengimport gas dalam bentuk LNG. kekurangan bekalan gas di rantau ini untuk menyokong import gas berpaip tambahan ke Malaysia. kos dan masa projek akan ditentukan oleh PETRONAS). Selain itu. yang akan dibina menjelang 2013. Carta 6-9 Walaupun PETRONAS dan MIDA akan memacu EPP ini.198 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak. pembinaan dan pengendalian terminal penggasan semula. termasuk import dari Indonesia dan Kawasan Pembangunan Bersama dengan Thailand. Tindakan yang diperlukan daripada pelbagai organisasi telah diringkaskan dalam Carta 6-9. dianggarkan menurun sebanyak 12% setahun dalam dekad ini. Untuk menjadikan import tersebut boleh dilaksanakan dari segi ekonomi.5 juta tan LNG setahun telah dirancangkan (kapasiti sebenar. MIDA juga akan terlibat dalam pemasaran gas ke pelanggan baru yang lebih besar (lebih daripada 2 juta kaki padu sehari) dengan sokongan PETRONAS dan Gas Malaysia untuk pelanggan kecil. penghantaran gas LNG ke Malaysia menggunakan kapal khusus. Untuk fasa pertama. perlu mempertimbangkan harga gas di Malaysia yang ditetapkan. tindakan daripada beberapa organisasi diperlukan Tindakan diperlukan Tindakan diperlukan Unit Perancang Ekonomi Meluluskan jualan gas diimport (daripada LNG) pada harga bebas tanpa subsidi Kementerian Pengangkutan MIDA Memasarkan sumber baru gas import kepada industri baru Kementerian Persekitaran Suruhanjaya Tenaga SUMBER: Makmal NKEA OGE Memegang peranan pengawal selia Kerajaan negeri berkenaan Meluluskan permohonan untuk lesen jeti Meluluskan Penilaian Impak Persekitaran terperinci Meluluskan akses tanah .

Program Transformasi Ekonomi 199 Hala Tuju Untuk Malaysia Untuk fasa import gas selanjutnya. gas dan tenaga. dan • Mengendalikan terminal dan talian paip penghantaran akan menghasilkan tambahan RM0. dengan meningkatkan tekanan daya saing dalam pasaran domestik. iaitu melebihi maklumat yang dikemukakan di sini. PETRONAS akan membangunkan kod rangkaian gas dengan bantuan Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebelum akhir tahun 2010. Gas dan Tenaga. Houston dan Stavanger. menjadikan perniagaan perkhidmatan telaga minyak dan peralatan lebih berekonomi. Terdapat aktiviti OFSE yang ketara di Asia dan Timur Tengah (dianggarkan 20% daripada pasaran global). wujud potensi bagi syarikat-syarikat Malaysia untuk menjadi juara domestik pada awalnya dan kemudian juara serantau dan menguasai bahagian yang lebih besar dalam pasaran serantau (Carta 6-10). gas dan tenaga.000 pekerjaan baru pada tahun 2020. Dengan industri minyak dan gas domestik. Untuk memisahkan peranan pemain dan pengawalselia. sekurang-kurangnya enam bulan sebelum memulakan fasa pertama penerimaan LNG. di mana RM2. Ia juga akan mewujudkan 27. MENJADIKAN MALAYSIA PUSAT PERKHIDMATAN TELAGA MINYAK NOMBOR SATU ASIA Pasaran OFSE global dinilai berjumlah RM800 bilion dan telah mengalami pertumbuhan pesat sebanyak 25% setahun dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Jangkaan peningkatan PNK diringkaskan seperti berikut: • Menyediakan gas kepada syarikat yang tidak melabur di Malaysia sebelum ini kerana kekurangan gas akan memberikan peningkatan PNK berjumlah RM8 bilion dan akan mewujudkan 27. Kedua-dua faktor ini dijangka akan terus menggalakkan pertumbuhan dalam industri OFSE Malaysia pada tahun-tahun akan datang. Pertumbuhan ini didorong oleh dua faktor utama. Namun ini tidak akan dimasukkan sebagai PNK untuk sektor minyak.9 bilion dalam penjimatan tahunan untuk syarikat Malaysia. jarak ke telaga minyak dan kos tenaga kerja yang berdaya saing. tiada pusat yang jelas sepertimana halnya di tempat lain di dunia. terutamanya menerusi (1) pembangunan kod rangkaian gas (syarat dan terma yang mentadbir pasaran gas) dan (2) melantik pengawalselia yang bebas sepenuhnya. akses terbuka untuk pelbagai elemen penghantaran gas hujung-ke-hujung ini akan dikaji oleh PETRONAS. . Pertama. Selain itu.9 bilion akan diperlukan untuk membiayai pembinaan elemen tetap dan terapung terminal penggasan semula LNG. sejurus itu. • Bertukar daripada diesel ke gas asli akan menghasilkan sekitar RM1. Malaysia berada pada kedudukan yang baik untuk menjadi pusat OFSE Asia. Suruhanjaya Tenaga Malaysia seharusnya memegang peranan sebagai pengawalselia tersebut dan mempunyai kemampuan sewajarnya. harga minyak yang tinggi telah meningkatkan margin industri. Pemboleh Pemboleh utama EPP ini ialah meningkatkan tadbir urus pasaran gas.6 bilion pada PNK Malaysia. Impak Membuka permintaan gas ini akan memberikan anggaran impak PNK bernilai RM10. kebanyakannya dalam sektor lain yang melampaui sektor minyak. Pelaburan sebanyak RM3.000 pekerjaan baru. misalnya Aberdeen. Kedua peralihan kepada lebih banyak aktiviti cari gali dan pengeluaran ke kawasan yang lebih kompleks dari segi geologi menghasilkan peningkatan permintaan untuk OFSE.4 bilion akan diperoleh daripada NKEA Minyak. tetapi walaupun terdapat beberapa kelompok aktiviti.6 bilion.

Tindakan Sebuah badan Kerajaan yang dinamakan Unit Perkhidmatan Telaga Minyak (Oil Field Services Unit atau OFSU) akan ditubuhkan dengan tanggungjawab untuk mengawasi pertumbuhan dan pembangunan industri. yang bermaksud pertumbuhan baru-baru ini tidak begitu tersusun.000+ Aberdeen Stavanger Houston Apa yang diperlukan untuk melaksanakannya Menarik minat syarikat OFSE antarabangsa yang terkemuka untuk membawa sebahagian besar operasi global mereka ke Malaysia Membangunkan juara serantau . secara relatif. Akibatnya tiada pengawasan yang nyata tentang pertumbuhan dan pembangunan industri.Mewajarkan pembuat fabrikasi . menumpukan pada penyelarasan dan mempromosikan industri OFSE Malaysia. OFSU akan menjadi badan Kerajaan kekal yang terdiri daripada 20 ahli. Satu isu penting adalah ketiadaan badan Kerajaan sedia ada dengan pengetahuan industri dan kemahiran yang cukup mendalam. Gas dan Tenaga Carta 6-10 Matlamat kita ialah menjadikan Malaysia pusat nombor satu Asia untuk perkhidmatan medan minyak jumlah pekerjaan baru 2020: 40.200 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak. di mana sekurangkurangnya 10 daripada mereka akan mempunyai pengalaman dalam industri minyak dan gas. pemerolehan dan pembinaan serta tapak strategik untuk aktiviti pemasangan di rantau Asia-Pasifik. Ia akan beroperasi sepenuhnya dalam masa enam bulan dan akan mempunyai empat tanggungjawab utama: • Untuk membuat cadangan tentang cara menstruktur semula industri tempatan bagi mewujudkan persekitaran yang lebih berdaya saing dan meletakkan industri dan syarikatnya pada kedudukan yang sesuai untuk pertumbuhan. .Mengadakan JV dengan syarikat bertaraf dunia EPP 6: Menarik Syarikat MNC untuk Membawa Sebahagian Besar Operasi Global Mereka ke Malaysia Rasional Matlamat kita adalah untuk menarik 10 hingga 20 buah syarikat antarabangsa utama ke dalam industri OFSE untuk membawa sekitar 10% daripada operasi perniagaan mereka ke Malaysia. Ini bersamaan dengan sekitar 40% daripada kegiatan serantau mereka dan menjadikan Malaysia tapak kompetitif kos untuk kejuruteraan.

Pelaburan swasta akan membiayai pembinaan kilang dan loji pembuatan untuk syarikat OFSE. Keyakinan mereka didorong oleh kenyataan bahawa wujud banyak tindanan dalam industri masa kini. Kedua.8 bilion yang terdiri daripada RM6. namun tiada satu pun mempunyai skala atau pengalaman yang diperlukan untuk bersaing dengan baik bersama pemain utama serantau (Carta 6-11). kerja antarabangsa umumnya mengeluarkan tender sebagai satu kontrak tunggal. Mereka juga tidak .5 bilion dalam pelaburan awam.3 bilion dalam pelaburan swasta dan RM0. Ada dua sebab utama. dirancang dan berpotensi.000 pekerjaan dan hampir RM6.1 bilion tambahan PNK menjelang 2020. dengan itu. Pembiayaan OFSU akan memerlukan pembiayaan minimum berjumlah RM5 juta setahun untuk menampung perbelanjaan operasinya. Jika aspirasi ini tercapai ia akan membawa impak yang cukup besar serta mewujudkan lebih daripada 20. contohnya membina kemudahan berlabuh khusus untuk syarikat pemasangan dan memperbaiki jalan di kelompok aktiviti. ICC akan bertemu dengan OFSU setiap bulan dan memberi nasihat tentang keperluan industri. penyelidikan dan pembangunan serta insentif. syarikat tempatan tidak berkos kompetitif berbanding pemain besar serantau. sementara pelaburan awam akan membiayai infrastruktur asas. dan kebanyakan syarikat tempatan telah gagal mencapai skala yang diperlukan bagi menggunakan kakitangan dan aset sedia ada dengan cekap. dan walaupun mereka dikontrak untuk melakukan sebahagian daripada kontrak. perlu bekerja dengan margin yang lebih ketat ketika membuat tawaran untuk kontrak antarabangsa. khususnya peraturan domestik. • Untuk mewujudkan persekitaran perniagaan yang menarik bagi syarikat multinasional dengan memastikan kemudahan pentadbiran serta bekerjasama dengan jabatan Kerajaan lain untuk membangunkan sebuah rejim fiskal yang menarik. Namun kejayaan EPP ini bergantung kepada keupayaan menarik pemain asing untuk mendirikan operasi di Malaysia. Pemain industri percaya bahawa wujud keperluan untuk penggabungan dalam industri supaya memadani skala dan kecekapan pemain serantau utama. Ini akan memerlukan jangkaan pembiayaan sebanyak RM6. pembangunan dan ketersediaan bakat. sementara kerja tempatan ditender atas dasar berbilang kontrak. mereka tidak boleh melakukannya dengan cekap atau mendapat keuntungan yang sewajarnya. Pertama. dan • Untuk mempromosikan industri dan syarikat OFSE Malaysia kepada syarikat dan pelabur luar negara.Program Transformasi Ekonomi 201 Hala Tuju Untuk Malaysia • Untuk mengawasi industri domestik dan memastikan penyelarasan antara semua kelompok aktiviti OFSE sedia ada. EPP 7: Menggabungkan Pembuat Fabrikasi Tempatan Rasional Terdapat lima pembuat fabrikasi struktur luar pesisir utama di Malaysia. Impak Asas pada keempat-empat peranan OFSU ini adalah matlamat untuk menarik 10 hingga 20 buah syarikat antarabangsa utama dalam industri OFSE untuk membawa sekitar 10% daripada operasi perniagaan mereka ke Malaysia. OFSU akan disokong dalam peranan ini oleh sebuah majlis perundingan industri (industry consultative council atau ICC) yang terdiri daripada kira-kira 10 ahli daripada persatuan utama industri. Ini bermakna syarikat domestik tidak mampu menang dan menguruskan kontrak perkhidmatan penuh utama.

Kita menyasar untuk menggabungkan syarikat tempatan dan memberikan mereka skala untuk bersaing dengan pemain serantau utama seperti Keppel Singapura. Gas dan Tenaga mampu melabur dengan secukupnya untuk mengembangkan aset. Kontrak akan diberikan untuk rangkaian perkhidmatan penuh dan bukannya dalam tranche berasingan. Ini akan membolehkan syarikat-syarikat Malaysia mencapai kecekapan kos dan membantu mereka mengembangkan kemahiran dan rekod pengalaman mereka merangkumi rangkaian perkhidmatan yang lebih luas. Sasaran pada tahun 2020 adalah untuk syarikatsyarikat domestik memenangi 10 kontrak laut cetek utama dan 2 kontrak laut dalam utama setahun. Persindiketan bersama pembuat fabrikasi domestik. . Sebaliknya pemain serantau utama memiliki kren raksasanya sendiri dan oleh sebab itu mampu beroperasi dengan lebih murah. 2009-11 Petikan daripada pembuat fabrikasi Malaysia Malaysia RM billion Juara serantau 25 Syarikat tempatan perlu meningkatkan kapasiti untuk menghasilkan ekonomi skala dan mengurangkan kos 20 15 Perlu ada peningkatan produktiviti bagi pembuat fabrikasi tempatan untuk menjadi berdaya saing 10 5 0 2009 2010 2011 Perbandingan keuntungan PBT bersih untuk pembuat fabrikasi Malaysia dan pembuat fabrikasi utama serantau. 2009-11 Malaysia Peratus 40 Juara serantau Tidak dapat menandingi China dan Singapura untuk mendapatkan kontrak daripada Timur Tengah Syarikat tempatan perlu lebih bersatu untuk menjadi lebih berdaya saing Kandungan import tinggi untuk bahan menghalang daya saing dari segi kos 20 0 -20 -80 2009 2010 2011 SUMBER: PETRONAS. PETRONAS perlu memberikan lesen kepada sejumlah kecil pembuat fabrikasi tempatan. Namun. Ia juga akan memberi mereka peluang membuktikan kemampuan mereka dalam pengurusan perkhidmatan kontrak penuh supaya mereka boleh maju di pasaran serantau. usaha ini perlu disokong oleh agensi Kerajaan yang berkenaan.202 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak. Carta 6-11 Pembuat fabrikasi domestik tidak berskala besar dan tidak berdaya saing dari segi kos Hasil syarikat Malaysia terlalu kecil dibandingkan dengan juara serantau dan kebanyakannya tidak menguntungkan Pembuat fabrikasi Malaysia menerima hakikat mereka masih belum mencapai ekonomi skala dan mampu berdaya saing dari segi kos Perbandingan hasil bagi pembuat fabrikasi Malaysia dan pembuat fabrikasi utama serantau. Maklum balas hari terbuka Tindakan Untuk menggabungkan syarikat tempatan yang terlibat dalam industri ini. syarikat tempatan ketika ini menyewa kren raksasa untuk projek besar kerana saiz syarikat mereka menghalang pembelian kren raksasa tersebut. Kita telah berbincang dengan sejumlah pembuat fabrikasi tempatan yang berfikiran terbuka terhadap campur tangan tersebut. seiring dengan amalan di pasaran serantau lain. Contohnya.

Program Transformasi Ekonomi 203 Hala Tuju Untuk Malaysia Impak Pencapaian matlamat ini bermakna peningkatan PNK berjumlah RM4. Carta 6-12 JV bersama syarikat bertaraf dunia akan membangunkan kemampuan domestik dalam bidang yang kita kekurangan kemahiran Jurang kemahiran semasa MNC bertaraf dunia Tempatan Kejuruteraan SUMBER: Makmal NKEA OGE Pemerolehan Pembinaan Pemasangan Penempahan .1 bilion dan akan mewujudkan 5. pemotongan dan pelenturan keluli. EPP 8: Membangunkan Kemampuan dan Keupayaan Kejuruteraan. Jurang kemampuan ini menghalang syarikat-syarikat Malaysia daripada menguasai sebahagian daripada rantaian nilai tempatan dan mengehadkan kebolehan mereka mendapat bahagian yang luas dalam pasaran serantau. Ia akan memerlukan jangkaan pelaburan swasta RM4.000 pekerjaan. terdapat jurang yang cukup besar dalam industri tempatan di mana syarikat-syarikat Malaysia tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman khususnya dalam kejuruteraan dan pemasangan (Carta 6-12). Pemerolehan Dan Pemasangan melalui Perkongsian Strategik dan Usaha Sama Rasional Pada masa ini.0 bilion untuk membayar program kecekapan dalaman seperti pengautomatan ujian tak memusnah.

Gas dan Tenaga Terutamanya. misalnya jalan dan kemudahan berlabuh ditanggung oleh EPP lain. dan menggunakan kemampuan dan rekod pengalaman yang baru dibina untuk berkembang dalam bidang ini di pasaran serantau. (2) mengembangkan usaha cari gali dan pengeluaran laut dalam. Begitu juga.5 bilion untuk EPP ini akan datang daripada sektor swasta. Pencapaian ini akan menyumbangkan RM4. Penggunaan tenaga yang besar ini diiringi pertumbuhan tinggi tahap pelepasan GHG.204 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak.0 bilion kepada PNK dan mewujudkan 15. tambahan pelaburan berjumlah RM0. adalah lebih besar daripada negara setaranya seperti digambarkan dalam Carta 6-13. terdapat potensi kemajuan yang ketara untuk menggalakkan pemain bertaraf dunia memasuki usaha sama dengan pemain tempatan dalam bidang-bidang penting melalui tindakan berikut. MEMBINA PLATFORM TENAGA MAMPAN UNTUK PERTUMBUHAN Pada tahun 2008. Keseluruhan sektor akan menghadapi cabaran untuk memenuhi permintaan elektrik Malaysia. Sabah menghadapi cabaran dalam memenuhi 7% pertumbuhan permintaan dan kapasiti penjanaan yang terhad untuk wilayah pantai timurnya. dibandingkan dengan saiz penduduk dan ekonomi. syarikat tempatan akan diberi insentif dan digalakkan untuk menubuhkan usaha sama dengan syarikat bertaraf dunia untuk membina keupayaan dan pencapaian. Dalam jangka masa panjang. Memenuhi pertumbuhan permintaan ini bererti Malaysia harus merancang untuk menambahkan kapasiti sebanyak 6 gigawatt antara tahun 2015 hingga 2020. (1) dengan lebih memanfaatkan industri tempatan. tujuannya adalah untuk menguasai pasaran serantau yang lebih besar melalui usaha sama. . Tindakan Dibawah EPP ini. Sementara Sarawak diberkati dengan potensi 20 gigawatt kuasa hidroelektrik. serta (3) mempertingkatkan jejak antarabangsa PETRONAS. usaha sama akan membolehkan syarikat tempatan mendapatkan bahagian yang lebih besar daripada pasaran tempatan dalam bidang di mana kebanyakan aktiviti ketika ini dilakukan oleh syarikat asing. Tahap penggunaan tenaga Malaysia. terutamanya dalam bahagian pemerolehan dan pemasangan. terutamanya menjelang separuh masa kedua dekad ini Keadaan ini disebabkan oleh pelbagai faktor. Impak Matlamat kita adalah untuk menawan 15% pasaran laut cetek dan 50% pasaran laut dalam (sebahagian besar projek laut dalam di Asia-Pasifik berada di perairan Malaysia) di Asia-Pasifik menjelang 2020. Malaysia menghasilkan jumlah keseluruhan 109 jam terawatt tenaga elektrik. TNB menjangkakan permintaan di Semenanjung Malaysia akan tumbuh sekitar 3. Oleh kerana sebahagian besar pelaburan dilakukan dalam infrastruktur tempatan. di mana 91% adalah untuk Semenanjung Malaysia.7% setahun. berbanding negara setaranya. Pertama. Dalam jangka masa pendek.7% pertumbuhan permintaan tenaga elektrik dan bergantung kepada 95% simpanan gas yang semakin berkurangan dan arang batu yang diimport. Semenanjung Malaysia menghadapi kesulitan membekalkan jangkaan 3.000 pekerjaan. 5% untuk Sarawak dan 4% untuk Sabah.

Semenanjung Malaysia akan melakukan pendekatan serampang tiga mata untuk memastikan keselamatan tenaga di masa hadapan: • Mempercepatkan pelaksanaan penstrukturan semula industri. kebanyakan penjanaan kuasa Malaysia bergantung pada bekalan gas tempatan. Ketiga. dirangka sebagai sebahagian daripada inisiatif Industri Bekalan Elektrik Malaysia (Malaysian Electric Supply Industry atau MESI). tenaga nuklear dan solar berskala besar.Program Transformasi Ekonomi 205 Hala Tuju Untuk Malaysia Carta 6-13 Malaysia adalah lebih intensif tenaga berbanding negara lain Keamatan Tenaga1 BTU/GDP RM ribu 6 5 5 5 34% 3 Purata bakul: 10 3 2 2 Thailand 1 Singapura Malaysia Indonesia Brazil Korea Selatan Amerika Syarikat Jerman 1 Jepun 1 Itali 1 Denmark Berdasar data tahun 2007 SUMBER: Agensi Tenaga Antarabangsa Kedua. Untuk mengatasi beberapa cabaran ini. YAB Dato’ Seri Mohd Najib Tun Razak. bekalan gas tempatan dijangka akan menurun pada kadar 4% setahun dalam dekad ini . EPP tenaga akan menangani secara khusus keperluan untuk sumber tenaga alternatif serta penggunaan tenaga yang cekap dan peluang perniagaan yang akan menggunakan inisiatif MESI. • Mendalami punca tenaga alternatif seperti tenaga air. Berdasarkan projek yang sudah berjalan ini. .dan dengan kadar yang lebih cepat selepas itu. dan • Penerapan amalan terbaik dalam menggunakan tenaga dengan lebih cekap untuk mengurangkan penggunaan Malaysia antara 10 hingga 15% berbanding senario “seperti biasa” dan memastikan perniagaan dan isi rumah Malaysia dapat mengawal kos tenaga mereka. telah membuat komitmen bersyarat untuk mengurangkan keamatan karbon Malaysia sehingga 40% pada tahun 2020 berbanding tahap pada tahun 2005. Pada bulan Disember 2009. Perdana Menteri Malaysia.Malaysia menghadapi tekanan global untuk mengurangkan pengeluaran karbon.

pendingin baru. Sebagai permulaan. meningkatkan kecekapan tenaga merupakan kesempatan yang penting untuk Malaysia: ia akan membuat syarikat kita lebih berdaya saing dan mengurangkan bil elektrik isi rumah rakyat Malaysia. Malahan. Untuk berjaya dalam inisiatif ini. Inisiatif ini menyasarkan pengguna akhir melalui peruncit peralatan elektronik dan akan menghasilkan sehingga RM5. Pelanggan akan menerima rebat pada peralatan tertentu yang menggunakan bahagian terbesar daripada bil elektrik rumah seperti yang ditunjukkan dalam Carta 6-14. Akhir sekali. Teknologi Hijau dan Air dan akan mengikut proses peningkatan kecekapan tenaga yang jelas. Pada tahun 2009. Inisiatif ini akan menawarkan potongan 7 hingga 10% pada model peralatan tertentu dan untuk sejumlah unit terhad. tiga langkah ini diperlukan. penyaman udara dan mentol lampu. bil elektrik Kerajaan adalah sebanyak kira-kira RM1. Kerajaan akan memimpin melalui teladan dalam amalan dan falsafah kecekapan tenaga. penggunaan tenaga di Malaysia adalah 34% lebih intensif berbanding negara setara. Teknologi Hijau dan Air akan membimbing dan memantau kumpulan juara ini dalam pencapaian sasaran mereka. dan Kerajaan akan meminta rancangan kecekapan tenaga dari semua entiti pada suku keempat 2010. di mana 44% daripada kos tersebut adalah kurang daripada 1% entiti Kerajaan. . (3) Kerajaan akan bekerjasama dengan TNB untuk mewujudkan penjanaan bersama yang berdaya maju dari segi ekonomi.2 bilion tambahan hasil terhadap sumbangan PNK menjelang 2020. Program ini akan dipimpin oleh Kementerian Tenaga. Pertama sekali.5 bilion. Kerajaan akan. (4) menetapkan supaya bangunan ditebat dengan lebih baik. merasionalisasikan subsidi elektrik untuk mewujudkan insentif bagi industri dan pelanggan untuk melaksanakan amalan cekap tenaga. Peralatan sasaran ialah peti sejuk. dan lain-lain). Kerajaan akan memimpin melalui teladan dan melaksanakan amalan cekap tenaga di tempat sendiri seperti yang diperincikan di bawah. Kerajaan akan melancarkan kempen pendidikan berskala besar untuk membantu industri dan pelanggan mengenal pasti dan melaksanakan amalan cekap tenaga. secara berperingkat.1 bilion bagi PNK menjelang tahun 2020. mereka akan diberikan peruntukan untuk melabur dalam amalan cekap tenaga (mentol lampu. Sebagai ganti. Gas dan Tenaga EPP 9: Meningkatkan Kecekapan Tenaga Rasional Secara purata. Sebagai pelengkap untuk langkah pertama ini. universiti dan hospital. Beberapa inisiatif yang telah dikenal pasti adalah mudah dilaksanakan dan dapat memberikan hasil yang pantas. Kementerian Tenaga. Entiti-entiti yang berjumlah 120 ini kebanyakannya terdiri daripada kementerian. Tindakan Kami akan menumpukan pada lima dorongan yang berkenaan untuk meningkatkan kecekapan tenaga di Malaysia: (1) Kerajaan akan memimpin melalui teladan dalam amalan dan falsafah kecekapan tenaga. Merangsang jualan peralatan cekap tenaga. rancangan akan disediakan di mana belanjawan tenaga elektrik bagi entiti-entiti ini akan dikurangkan. (2) merangsang jualan peralatan cekap tenaga. Setiap entiti akan mencalonkan Juara Kecekapan Tenaga yang bertanggungjawab merancang rancangan tindakan entiti untuk mengurangkan penggunaan elektrik. Keseluruhan inisiatif ini dijangka akan menghasilkan anggaran RM3. kita boleh meningkatkan kecekapan penggunaan kuasa dan bahan bakar. oleh itu.206 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak. dan (5) merangsang jualan kenderaan cekap tenaga.

Program Transformasi Ekonomi 207 Hala Tuju Untuk Malaysia Carta 6-14 Kita akan menyasarkan peralatan yang paling banyak menggunakan elektrik di rumah dan bangunan Peralatan termasuk dalam program rebat Penggunaan elektrik isi rumah Malaysia mengikut kategori peralatan Penggunaan elektrik bangunan kerajaan Malaysia mengikut kategori peralatan % % LainMesin lain cuci Memasak 2 4 Lainlain Peti sejuk 5 Hiburan 21 4 Pemanasan 11 air Pencahayaan 8 Pencahayaan Beban plag 15 24 7 44 Pendinginan 44 Pendinginan SUMBER: Data ST. Maju ke hadapan. (2) langkah penguatkuasaan menerusi proses kelulusan pelan pembangunan. pemaju membangunkan hartanah (perumahan. Peraturan sedia ada mengenai penebatan bangunan tidak mencukupi. Akibatnya. Selanjutnya. (2) mengurangkan tarif tunggu sedia untuk mendorong lebih ramai pengguna menggunakan pilihan ini dan akhir sekali. . (3) meningkatkan tarif beli balik untuk menjadikannya lebih menarik bagi industri untuk menjana bersama tenaga elektrik dan menjual semula lebihan tenaga ini kepada TNB. tinjauan bangunan pejabat 2003-2004 Kerajaan akan bekerja dengan TNB untuk mewujudkan penjanaan bersama yang lebih berdaya maju dari segi ekonomi.3 bilion kepada PNK menjelang 2020 dan akan memerlukan semakan ke atas tarif TNB pada tiga elemen: (1) meningkatkan tarif keseluruhan dengan merasionalisasikan subsidi semasa untuk mencipta dorongan bagi lebih kecekapan tenaga. komersial dan industri) yang tidak mempunyai penebatan yang sesuai. maklumat tentang hartanah yang mempunyai penebatan sesuai akan disalurkan melalui (1) usaha peningkatan kesedaran pelanggan melalui kempen kesedaran berskala besar. Tindakan ini akan menyumbangkan jangkaan RM1. lantas mewujudkan keperluan untuk penyaman udara tambahan. Kerajaan akan mengambil peranan sebagai peneraju inisiatif ini. bangunan yang mempunyai penebatan yang lebih baik akan menambaikkan persekitaran di kawasan kos rendah di mana penghuninya tidak mampu membeli penyaman udara dan mungkin mengalami stres berkaitan kepanasan yang dapat menimbulkan masalah kesihatan. Untuk memastikan perlaksanaan. Menetapkan supaya bangunan ditebat dengan lebih baik. Inisiatif ini dijangka dapat menjana peningkatan RM1.3 bilion PNK tambahan menjelang tahun 2020.

9 bilion PNK menjelang 2020. kenderaan hibrid masih dianggap sebagai satu kemewahan di Malaysia.8 bilion) dan rebat untuk peralatan cekap tenaga (RM1. Yang paling penting. Baki pelaburan keseluruhan yang diperlukan untuk menebat bangunan dan membangunkan penjanaan bersama ialah RM9.208 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak. .1 Bilion Di mana 30% daripada sumber awam SUMBER: Laman web Toyota (Malaysia dan AS).Waja tional Pelaburan kumulatif RM 9. Gas dan Tenaga Merangsang jualan kenderaan cekap tenaga dengan menawarkan rebat untuk menggalakkan penggunaan kenderaan hibrid atau berkuasa elektrik. Sebahagian besar daripadanya akan datang daripada sumber awam yang digunakan untuk membiayai rebat cukai import kenderaan cekap tenaga (RM9. Carta 6-15 Membuat kereta kecekapan bahan api lebih murah untuk rakyat dapat menjana RM3. Perodua Petunjuk prestasi utama untuk EPP ini ialah: sasaran penjimatan untuk bangunan Kerajaan.8 bilion. Sebagai permulaan. sasaran jualan untuk peralatan elektrik yang cekap tenaga. Pendorong ini boleh menjanakan anggaran RM13. walaupun ini tidak akan mengurangkan harga kereta yang dikeluarkan oleh pengeluar tempatan. pelaksanaan rangka kerja kawal selia yang dipertingkatkan dan sasaran bahagian pasaran untuk kereta cekap tenaga. ia akan mewujudkan persaingan sihat dan menggalakkan pengeluar tempatan membangunkan kenderaan elektrik atau hibrid untuk pasaran tempatan.6 bilion dan hampir keseluruhannya akan dibiayai daripada sumber swasta.8 Bilion Corolla Conventional Toyota hybrid Honda hybrid Pengurangan penggunaan petroleum ~15% Proton Waja Proton Persona 38 33 Perodua Proton Mivy Savvy Impak PNK 2020 ~RM3. harga kereta hibrid akan dijadikan lebih kompetitif supaya rakyat dapat memilih kereta hibrid sebagai ganti kepada kereta import biasa. Proton Edar.2 bilion kepada PNK menjelang 2020.9 Bilion1 1 60 46 Proton Persona 38 46 33 Perodua Proton Mivy Savvy PNK kumulatif RM 15.3 bilion). Honda.2 bilion Kos kereta di Semenanjung Malaysia Ribu Ringgit per unit Hari ini: kereta hibrid tidak berdaya saing dari segi kos Cadangan: kereta hibrid diletakkan antara kereta tempatan dan import biasa saiz enjin setara 175 130 120 120 115 85 60 Toyota hybrid Honda hybrid Corolla Proton Conven. Ini akan menjana jangkaan RM3. Impak EPP ini akan memerlukan pembiayaan berjumlah RM20. sasaran penjanaan bersama untuk tenaga elektrik. Seperti digambarkan dalam Carta 6-15. Kerajaan akan mempromosikan penggunaan kenderaan hibrid dengan mengurangkan cukai import bagi kenderaan ini.

5% dari jumlah keseluruhan kapasiti campuran pada tahun 2015 (985 megawatt kapasiti penjanaan) berbanding tahap kurang dari 1% daripada campuran tenaga masa kini. Oleh itu. tiga elemen perlu ditangani mulai hari ini. Kementerian Tenaga. serta untuk loji penjanaan kuasa solar yang akan dibina sebaik kos penjanaan kuasa solar berpusat telah mencapai kesetaraan dengan gas.Program Transformasi Ekonomi 209 Hala Tuju Untuk Malaysia EPP 10: Membangunkan Kapasiti Tenaga Solar Rasional Sasaran tenaga boleh diperbaharui daripada Rancangan Malaysia Kesepuluh ialah 5. tenaga solar berpusat yang dijanakan oleh kilang tenaga solar (berbanding tenaga solar teragih yang dihasilkan daripada panel yang dipasang di bumbung) dijangka akan menjadi pilihan yang paling berdaya maju pada tahun 2017 atau 2018. Kedua. Semenanjung Malaysia perlu membangunkan 3. harga gas untuk penjanaan tenaga. model perniagaan yang sesuai perlu dibangunkan. Sekiranya kuasa solar berpusat mencapai kesetaraan kos dengan gas antara tahun 2015 dan 2020. garis masa ini adalah tertakluk kepada beberapa faktor. Walau bagaimanapun. sebuah rangka kerja kawalselia perlu disediakan. dan juga lain-lain faktor yang relevan. Teknologi Hijau dan Air akan melaksanakan usaha menyediakan infrastruktur yang diperlukan dan memastikan pembangunan tenaga solar dijalankan secara menyeluruh dan berhemat. pengeluaran gas karbon sifar. . kerjasama awam-swasta. peningkatan keselamatan tenaga. Tenaga solar harus dipertimbangkan sebagai satu sumber tenaga alternatif yang berdaya maju kerana kelebihannya seperti ketakbersandaran kepada bahan api fosil. Akhir sekali. seperti yang disasarkan dalam Dasar Tenaga Boleh Diperbaharui Nasional. Selain itu.3 gigawatt kapasiti kuasa tambahan antara tahun 2015 hingga tahun 2020 untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat sambil mengekalkan margin rizab tenaga yang mantap. Daripada 5. Untuk menjayakan EPP ini. Menjelang tahun 2020. ini disebabkan kos modal untuk memasang penjanaan solar dijangka akan berkurangan pada kadar 4 hingga 10% setahun. Pertama. termasuk kadar pengurangan kos untuk tenaga solar. termasuk pembiayaan. potensi pewujudan pekerjaan dan pelaburan langsung asing yang agak besar (Carta 6-16). wujud potensi untuk mempertingkatkan kapasiti sehingga mencapai 1. peranan Kerajaan. TNB dan operator swasta. kuasa solar akan menyumbangkan sekurang-kurangnya 65 megawatt. Tindakan Berdasarkan analisis kos penuh penjanaan solar berbanding alternatif lain yang paling berdaya maju iaitu turbin gas kitaran gabungan (combined cycle gas turbine atau CCGT). Malaysia mempunyai bekalan cahaya matahari asli mencukupi yang tidak digunakan sepenuhnya buat masa ini. tenaga solar akan menyumbangkan sekurangkurangnya 220 megawatt.3 gigawatt. kemahiran dan pembelajaran perlu dibangunkan dengan memanfaatkan tarif mekanisme suapan masuk yang disasarkan bermula pada bulan Januari 2011 untuk membina sejumlah kecil penjanaan solar.5% ini. baik untuk mekanisme tarif suapan masuk yang akan dilaksanakan akhir tahun 2010.

yang dimasukkan di bawah NKEA Elektrik dan Elektronik. 6%.Perjanaan berpusat 0.4 0. EPP 11: Menggunakan Tenaga Nuklear untuk Penjanaan Kuasa Rasional Malaysia sedang meneroka pilihan menggunakan tenaga nuklear untuk memenuhi keperluan masa hadapan sambil mempelbagaikan campuran tenaga bagi Semenanjung Malaysia.2 0. Gas dan Tenaga Carta 6-16 Solar boleh menjadi pilihan yang baik untuk peningkatan kapasiti selepas tahun 2015 PNK (RM Bn) Faedah tambahan daripada pelaksanaan solar… Kos penuh1 penjanaan solar lawan gas Kos tenaga teraras. kemudian pada kadar 8%. Untuk mencapai sasaran ini.750USD/Kw turun pada kadar 10% hingga 2016. termasuk CAPEX (LCE) 2 Andaian untuk penjanaan kuasa gas CCGT: WACC 7. kemudian pada kadar 8%.300/tahun 4 Andaian untuk solar penjanaan berpusat: WACC 7. telah ditubuhkan pada bulan Jun 2009 untuk merancang dan menyelaras usaha persiapan ke arah . jam penggunaan 1. jangka hayat: 20 tahun. harga gas USD/mmbtu 8 pada tahun 2010 ke 9. sumbangan PNK keseluruhan daripada penjanaan tenaga solar pada tahun 2020 boleh meningkat sehingga RM460 juta.900 pekerjaan baru. kecekapan loji 53%. CAPEX USD1000/KWe.3 0.6% CAPEX 3.7 bilion diperlukan.210 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak.5 Turbin gas kitaran gabungan 0.1 0 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Memangkin pembuatan tempatan dan FDI ~22. RM/kWh Solar . jangka hayat: 20 tahun. Teknologi Hijau dan Air.6% CAPEX 2812USD/Kw turun pada kadar 10% hingga 2016.5 0.Penjanaan teragih 0. pelaburan bernilai RM5.6%. Impak PNK ini tidak termasuk impak tambahan bernilai RM22 bilion yang diperoleh daripada kesan pemangkin yang akan dibawa projek ini pada pembuatan tempatan dan kemasukan pelaburan langsung asing. 4% dan 3% drp 2017 hingga 2020 CAPEX 2% O&M.7 Solar . yang diterajui oleh Menteri Tenaga. kos O&M 5USD/MwH faktor beban 85% 3 Andaian untuk solar penjanaan berpusat: WACC 7. CAPEX 1% O&M. Jawatankuasa Pemandu Pembangunan Tenaga Nuklear.300/tahun 5 Impak PNK diambil kira dalam Makmal NKEA Elektronik dan Elektrikal SUMBER: Makmal NKEA OGE Impak Seandainya tenaga solar berpusat mencapai kesetaraan kos dengan gas antara tahun 2015 dan 2020. jam penggunaan 1.8 pada tahun 2020.15 1 Kos penuh. 4% dan 3% drp 2017 hingga 2020. kebanyakannya disebabkan oleh kewujudan 1. 6%.6 Meningkatkan keadaan bebas tenaga NA Memenuhi agenda “hijau” NA Meningkatkan keselamatan tenaga NA Meningkatkan pekerjaan 0.

Program Transformasi Ekonomi 211 Hala Tuju Untuk Malaysia penggunaan tenaga nuklear bagi penjanaan kuasa. di mana unit pertama dijangka mula beroperasi pada tahun 2021. Malaysia harus menggunapakai perjanjian antarabangsa yang berkaitan. Pertama. jika Malaysia membangunkan tenaga nuklear.600 pekerjaan. Rancangan ini membentangkan kes positif bagi tenaga nuklear di Malaysia (Carta 6-17).2 bilion daripada kewujudan 2. Sebelum melakukan pelbagai kajian yang diperlukan ini. ia akan menjadi kompetitif kos sambil membekalkan sumber tenaga termurah. Sebaik beroperasi selepas tahun 2020. . projek akan dilancarkan tanpa penangguhan. Pelan di bawah pembangunan meletakkan garis masa pembangunan dari 11 hingga 12 tahun daripada pra-projek sehingga penyerahan. kajian pra-kebolehlaksanaan kuasa nuklear dan kajian pemilihan lokasi awal telah dilakukan.3 bilion sehingga tahun 2020. Pekerjaan ini turut merangkumi tugas pengendalian dan penyelenggaraan loji. Kedua. yang disasarkan akan siap pada tahun 2013. Keempat. pengurusan sisa dan perlesenan serta peraturan. dengan sumbangan PNK sebanyak RM0. harus ada penerimaan masyarakat terhadap projek tersebut. Kedua. Ketiga. tenaga nuklear merupakan tenaga yang lebih bersih berbanding arang batu atau gas (bersamaan 0 gram karbon dioksida per jam kilowatt berbanding sekitar 800 dan 400 gram masing-masing). Jawatankuasa ini telah ditugaskan untuk menjalankan pelbagai kajian bagi mempersiapkan Pelan Pembangunan Infrastruktur Tenaga Nuklear (Nuclear Power Infrastructure Development Plan atau NPIDP). Pemboleh Untuk memastikan penyampaian tepat pada masanya. Tindakan Jawatankuasa Pemandu sedang menjalankan kajian kemungkinan menyampaikan unit kembar loji kuasa nuklear dengan jumlah kapasiti 2 gigawatt.8 bilion setahun daripada elektrik yang dijanakan. Pertama. Pembiayaan Membangunkan dua unit loji nuklear ini dijangka memerlukan pelaburan berjumlah RM21. Impak Pembinaan loji tenaga nuklear akan mempunyai impak PNK sementara di sektor pembinaan. Kerajaan harus memastikan rangka kerja kawalselia yang betul dikuatkuasakan. Empat item laluan genting mesti ditangani dengan keutamaan tertinggi. kedua-dua loji tenaga nuklear 1-gigawatt itu akan menghasilkan PNK sebanyak RM1. persetujuan untuk lokasi yang dirancangkan harus diperolehi dan penduduk tempatan juga mesti meluluskan lokasi tersebut.

Gas dan Tenaga Carta 6-17 Bagi menjana kuasa nuklear pada tahun 2021. Kerajaan mungkin meneruskan rancangannya untuk menghantar hidroelektrik ke Semenanjung Malaysia dari Sarawak jika faktor-faktor ini dipertimbangkan dengan lebih mendalam dan isu berkaitan kabel bawah laut merentasi wilayah berdaulat dapat diselesaikan. walaupun situasi itu mungkin berubah. Brazil. Kanada dan Norway adalah contoh negara-negara yang paling banyak menggunakan hidroelektrik. . Indonesia. ia membantu mengurangkan pengeluaran karbon dioksida dan merupakan teknologi yang telah terbukti menyediakan bekalan elektrik berjangka panjang yang selamat. Kerajaan perlu menyediakan sumber untuk melaksanakan aktiviti yang telah dirancang Peristiwa penting 2010 Perkembangan projek loji kuasa 2011 2012 2013 2014 2015 Fasa keputusan Fasa penyediaan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pelancaran Fasa pelaksanaan praKajian Pelan kebolehkeboleh. Namun. ini tidak mengambil kira pengeluaran karbon dan kos persekitaran lain bagi loji tenaga terma. Anggaran awal menunjukkan bahawa kos daratan elektrik daripada hidroelektrik Sarawak lebih mahal daripada kos penjanaan kuasa menggunakan batu arang. membentuk perundangan Penyelidikan tapak Permit tapak Permit operasi & laporan keselamatan Pengumpulan data radiologi garis dasar pra-operasi Permit pembinaan Garis masa dipersetujui melalui persindiketan Penempahan Pembinaan Laporan analisis keselamatan awal (PSAR) Lesen operasi Laporan analisis keselamatan akhir (FSAR) Latihan kakitangan EPP 12: Mempergunakan Potensi Hidroelektrik Malaysia Rasional Potensi hidroelektrik Sarawak masih belum dimanfaatkan: hanya 0. Terdapat kira-kira 25 jam terawatt permintaan kuasa terpendam daripada industri yang beroperasi di Sarawak.6% daripada anggaran 20 gigawatt kapasiti potensi kuasa sedang dibangunkan pada masa ini (berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Perundingan SAMA pada tahun 1980an untuk kerajaan negeri Sarawak).212 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak. Rancangan asal untuk mengeksport kuasa ke Semenanjung Malaysia dari Sarawak melalui penghantaran kabel terus voltan tinggi bawah laut tidak kelihatan berdaya maju buat masa kini. nuklear atau turbin gas kitaran gabungan. Sabah dan negara-negara jiran Brunei Darussalam dan Kalimantan Barat.asas & laksanaan laksanaan terperinci Pemerolehan Memberi kontrak Penggredan tapak Penggalian Perkembangan program kawal selia dan nuklear Penyediaan rangka kerja kawal selia Analisis permit & keselamatan Tandatangan dan mengesahkan instrumen antarabangsa. Hidroelektrik mempunyai banyak kelebihan: ia adalah tenaga boleh diperbaharui.

Anggaran jumlah keseluruhan pelaburan yang diperlukan untuk membina empangan hidroelektrik adalah RM20. perkhidmatan lain untuk menyokong industri ini dan berunding dengan negara-negara jiran untuk hubungan saluran transmisi dan untuk menyediakan bekalan elektrik. Tugas utama mereka adalah untuk merancang. memiliki dan mengendalikan empangan hidroelektrik.2 bilion menjelang tahun 2020.7 bilion menjelang tahun 2020 di Sarawak. Penambahbaikan proses ini lazimnya akan membawa kepada peningkatan kecekapan sebanyak 0.4 bilion. Impak EPP ini akan mewujudkan 590 pekerjaan dan anggaran potensi PNK bernilai RM5. menarik industri intensif tenaga ke Sarawak. Brunei dan Kalimantan melalui transmisi darat.5% setahun yang mewakili sumbangan PNK tambahan bernilai RM3. terdapat peluang untuk mendapatkan lebih banyak output daripada input yang sama apabila proses semasa ditingkatkan dan peningkatan kecekapan diperoleh. merancang dan membina infrastruktur dan utiliti yang diperlukan. Sebahagian besar PNK akan datang daripada industri intensif tenaga yang beroperasi di Sarawak.5 bilion kepada negeri Sarawak dan mempunyai kesan penggandaan PNK yang lebih di wilayah tersebut. bersama dengan pertumbuhan sektor minimum akan memberikan sumbangan PNK berjumlah RM61. Termasuk juga. Mencapai pertumbuhan ekonomi ini dijangka akan meningkat penggunaan sebanyak 3% dan akan memiliki kesan sampingan pada sektor minyak.0 bilion kepada PNK berbanding PNK minimum 2009 akibat daripada jangkaan peningkatan harga minyak memandangkan harga minyak yang rendah pada 2009.500 .Program Transformasi Ekonomi 213 Hala Tuju Untuk Malaysia Tindakan Pemilik inisiatif ini ialah kerajaan negeri Sarawak dan dilaksanakan melalui Sarawak Energy Berhad (SEB) dan Pihak Berkuasa Pembangunan Koridor Wilayah Sarawak (RECODA). Peningkatan penggunaan tenaga akan memerlukan tambahan 2 gigawatt daripada kapasiti dipasang yang akan dibina dengan kos sebanyak RM9. PELUANG PERNIAGAAN Terdapat beberapa peluang perniagaan dalam sektor minyak. Pelaburan ini bertujuan untuk membangunkan lima empangan dengan jumlah kapasiti 5 gigawatt.5 bilion. gas dan tenaga. Peluang Perniagaan 2: Pertumbuhan Ekonomi Malaysia telah menyasarkan pertumbuhan PNK sebanyak 5. Penambahbaikan proses dan struktur keseluruhan dalam sektor penjanaan elektrik dijangka menambah sumbangan PNK bernilai RM1. Peluang perniagaan tersebut dapat dikumpulkan ke dalam dua tema yang jelas. Baki RM1.2 bilion PNK akan diperoleh daripada membekalkan kuasa ke Sabah. Tema kedua adalah kesempatan yang datang daripada peningkatan permintaan tenaga yang wujud daripada pertumbuhan ekonomi. di mana. gas dan tenaga. mewujudkan kira-kira 2. Pertama. yang akan menghasilkan pendapatan sebanyak RM4. Jumlah ini termasuk peningkatan RM32. membina. Peluang Perniagaan 1: Penambahbaikan Proses Tanda aras global mengenai kemudahan penapisan dan petrokimia menunjukkan bahawa penambahbaikan proses boleh didapati daripada kemudahan jenis ini dari masa ke semasa. grid transmisi dan infrastruktur yang diperlukan untuk menarik industri intensif tenaga ke Sarawak.2 bilion dan akan dibiayai oleh sektor swasta melalui syarikat berkaitan kerajaan.9% setahun.6 bilion.

dan • Memastikan bekalan modal insan tempatan berkelayakan yang mencukupi: Kerajaan perlu memperkenalkan langkah-langkah untuk meningkatkan bekalan mahasiswa dalam dekad berikutnya untuk menjawat sekitar 21. Gas dan Tenaga pekerjaan tambahan dan menambah PNK sebanyak RM11. dan • Memberikan insentif ekonomi untuk memudahkan pelaburan.000 pekerjaan baru yang diwujudkan pada atau di atas peringkat ijazah menjelang tahun 2020. Pemboleh ini adalah: • Menyediakan sokongan pelaburan yang berkesan: Kerajaan perlu memastikan bahawa pelabur ditawan secara aktif. Mempunyai pihak berkuasa yang dikuasakan untuk menyelaraskan aktiviti ini dan mengambil peranan eksekutif praktikal dan kebertanggungjawaban untuk mencapai kejayaan dalam bidang ini adalah pemboleh paling utama.2 bilion.9 bilion dan memerlukan RM79. Projek E&P antarabangsa menawarkan peluang perniagaan baru yang dijangka akan menghasilkan PNK bernilai RM5. • Menarik bakat ekspatriat bertaraf dunia: Kerajaan perlu memastikan bahawa pelabur boleh membawa bakat asing yang diperlukan dengan cara yang efisien.6 bilion PNK lagi dan memerlukan pelaburan sebanyak RM12.214 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak. Di sektor hiliran peningkatan penggunaan ini akan meningkatkan PNK sehingga RM1. • Menyatukan beberapa syarikat atau agensi melalui pengaturan perniagaan atau perkongsian. Menyediakan Sokongan Pelaburan Yang Berkesan Tinjauan keseluruhan Sebahagian besar EPP yang dijelaskan di atas memerlukan satu atau lebih daripada empat aktiviti berikut dilaksanakan dengan jayanya: • Menarik pelabur tempatan atau luar negara baru ke sektor minyak. PEMBOLEH LAZIM Terdapat tiga pemboleh utama yang harus dijalankan untuk menjamin kejayaan pelaksanaan 12 EPP dan dua peluang perniagaan dalam NKEA Minyak. negeri atau tempatan untuk membangunkan kegiatan ekonomi.5 bilion dan mewujudkan 3.2 bilion. gas dan tenaga.200 pekerjaan. gas dan tenaga. .4 bilion. perjanjian pelaburan dicadangkan dan dibolehkan serta proses pentadbiran dimudahkan dalam bidang berkaitan minyak. • Mendapatkan permit persekutuan. Anggaran 90 stesen petrol baru juga akan perlu dibina pada kos keseluruhan berjumlah RM3.0 bilion pelaburan swasta. Gas dan Tenaga. Keperluan tambahan untuk transmisi dan pengedaran tenaga ini akan menghasilkan tambahan RM5.

lantas timbul keperluan untuk menarik pekerja asing berkemahiran tinggi untuk bekerja di sini. MIDA adalah yang paling sesuai untuk melaksanakan fungsi ini. Menarik Bakat Ekspatriat Bertaraf Dunia Tinjauan keseluruhan Sektor minyak. • Bandar boleh berdaya huni yang menyediakan persekitaran kehidupan yang baik. Greater KL. badan-badan khas telah dikenal pasti untuk mendorong inisiatif di bawah unit minyak dan gas dalam tempoh interim sebelum badan yang sebenar dapat ditubuhkan. tanpa prosedur pentadbiran yang terlalu membebankan ataupun memerlukan perantara. gas dan tenaga memerlukan set kemahiran yang agak khusus di mana rakyat kita perlu pertingkatkan lagi untuk menjalankan aktiviti yang disasarkan di bawah NKEA ini. PETRONAS akan menyokong usaha ini dengan mengusulkan cadangan cara menstrukturkan semula sistem perlesenan dan mekanisme yang berpotensi untuk penyatuan industri. dan pemohon harus boleh memantau perkembangan permohonan mereka. untuk merekrut eksekutif industri pada gaji yang lebih tinggi daripada tangga gaji Kerajaan biasa. namun MIDA masih perlu menarik individu yang mempunyai kepakaran dan set kemahiran yang sesuai daripada Kerajaan dan sektor swasta untuk berjaya. Bagi memastikan momentum yang berterusan. badan ini akan mendapat reputasi yang positif. pegawai Kerajaan dan pakar industri yang berkaliber tertinggi). Ini akan memerlukan kemampuan. Dari kalangan agensi Kerajaan sedia ada. Malaysia tidak mempunyai bakat yang cukup bagi kemahiran yang diperlukan. Tindakan Beberapa fungsi utama bagi menarik bakat asing adalah seperti berikut: • Kemudahan imigrasi supaya permit kerja dan tinggal boleh diperolehi dan diperbaharui dengan mudah. Untuk memiliki kepakaran yang cukup bagi memenuhi tugasnya. Akhir sekali. contohnya. Badan itu mesti mempunyai keupayaan untuk mengarahkan agensi negeri yang berkenaan untuk mengambil tindakan dengan cara yang konsisten dengan matlamat program NKEA dan dengan piawaian tadbir urus yang baik. Pada masa ini. badan ini harus mengambil bakat kanan daripada Kerajaan dan sektor OGE. .Program Transformasi Ekonomi 215 Hala Tuju Untuk Malaysia Tindakan Fungsi sokongan pelaburan paling sesuai diserahkan kepada badan berkaitan Kerajaan yang mempunyai kuasa autoriti lini. Masa pemprosesan mestilah singkat dan ditentukan. MIDA dan Unit ETP akan bekerjasama untuk merekrut pasukan OFSU dan menyelaras perbincangan Ketua Pegawai Eksekutif mengenai cara meningkatkan daya saing industri OFSE tempatan dan cara menyatukan industri fabrikasi. • Keserasian cukai supaya bakat asing tidak dikenakan cukai berganda. Setelah diberi masa dan sumber yang sesuai (contohnya. Sebagai contoh. badan tersebut harus dipertanggungjawabkan untuk proses kemajuan dalam merealisasikan objektif pelaburan. kepakaran industri dan kebertanggungjawaban. Adalah penting untuk menyesuaikan sistem cukai Malaysia dengan sistem cukai utama yang lain dan menghapuskan pencukaian dua kali. misalnya.

3 28.000-10. Gas dan Tenaga • Hubungan pengangkutan antarabangsa yang baik. gas dan tenaga.3 2. dan • Akses mudah kepada maklumat tentang kehidupan di negara ini.000 52. dengan itu. Berbagai usaha sedang dilaksanakan untuk memastikan kemampuan Malaysia menarik pekerja asing berkemahiran tinggi di beberapa NKEA yang sudahpun dilaksanakan. Carta 6-18 EPP OGE dan peluang perniagaan akan mewujudkan 52.000 Profesional / Teknikal Perkeranian / Bergaji Pekerja perkhidmatan Pertanian Pekerja pengeluaran dan juruteknik Jumlah SUMBER: Makmal NKEA OGE 2.300 pekerjaan baru.000 30.300 pekerjaan pada tahun 2020 di segenap peringkat pekerjaan Pecahan pekerjaan mengikut jenis kerja (ribu) Pecahan pekerjaan mengikut gaji bulanan (RM) Pentadbiran / Pengurusan <1.000 2. menerusi Internet ataupun biro pelancongan di luar negara. Contohnya. Carta 6-18 menunjukkan pecahan pekerjaan di semua subsektor dan peringkat gaji.4 <4.3 . Usaha sesungguhnya diperlukan untuk memastikan bahawa jumlah tenaga kerja yang mencukupi dilatih untuk mengisi kekosongan yang diwujudkan dalam sektor minyak. seperti membuka akaun bank atau utiliti. contohnya. gas dan tenaga serta peluang perniagaan akan mewujudkan 52.5 10.000 5.000-7. memerlukan bekalan bakat yang setara.000 0 <7. dan mendapatkan nombor telefon.8 <10.216 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak. Beberapa jenis pekerjaan ini tidak mempunyai bekalan mencukupi di Malaysia. penubuhan Talent Corporation.3 Jumlah * 8.000-2. • Prosedur yang mudah diikuti untuk aktiviti seharian. Memastikan Bekalan Modal Insan Tempatan Berkelayakan yang Mencukupi Tinjauan keseluruhan EPP minyak.7 52.8 <1. sebuah agensi yang ditugaskan untuk menarik bakat asing ke Malaysia.7 10.000-4.8 <2.

institusi pendidikan tinggi terkemuka dan institut latihan vokasional yang berkenaan. untuk mencapai sasaran pertumbuhan PNK. gas dan tenaga ini akan dimudahkan melalui langkah-langkah berikut: • Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Sumber Manusia akan menyediakan insentif untuk menubuhkan pusat latihan bagi memenuhi keperluan kemahiran spesifik di samping memudahkan hubungan antara pemain baru dan institut pendidikan tinggi yang berkenaan. gas dan tenaga dibangunkan di Malaysia. gas dan tenaga telah bekerja sama dengan makmal NKEA Pendidikan untuk memastikan bahawa keperluan ini dipenuhi dalam membangunkan rancangan NKEA Pendidikan. Kebanyakan daripada jumlah pembiayaan awam akan digunakan untuk membangunkan kemudahan berlabuh untuk hab EPP OFSE. Dari jumlah ini.6 bilion. Kelompok disiplin minyak. Kebanyakan pelaburan dari sektor awam pula akan digunakan untuk membangunkan infrastruktur bagi menyokong syarikat OFSE antarabangsa utama. dan • Persatuan industri akan bekerja bersama Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Sumber Manusia untuk membangun atau menyebarkan standard dan pensijilan disiplin yang berkenaan untuk sektor minyak.3 bilion. Seperti ditunjukkan dalam Carta 6-19. Kebanyakan daripada pelaburan swasta akan datang daripada GLC. Jumlah kumulatif dana yang perlu dilaburkan dari 2010 sehingga 2020 adalah RM217.Program Transformasi Ekonomi 217 Hala Tuju Untuk Malaysia Tindakan Selaras dengan konsep kelompok disiplin yang dibangunkan untuk NKEA Pendidikan. kurang dari 1% akan dibiayai oleh sektor awam sementara yang selebihnya akan dibiayai oleh sektor swasta.2 bilion dari pembiayaan ini (48%) merupakan pelaburan yang diperlukan dalam peluang perniagaan. di mana RM104. terutama sekali PETRONAS dan TNB. . adalah dicadangkan supaya kelompok disiplin minyak. PEMBIAYAAN Mencapai sasaran pertumbuhan kita yang tinggi untuk memberikan lebih daripada dua kali ganda sumbangan dari minyak. • Persatuan industri dan pemain terkemuka akan diminta untuk mengenal pasti institusi tunjang di Malaysia bagi menubuhkan sebuah akademi maya dengan disiplin dan kemahiran teknikal yang berkenaan. gas dan tenaga menjelang tahun 2020 akan memerlukan pembiayaan yang signifikan. Kelompok disiplin ini adalah usaha sama antara peneraju industri. Makmal minyak. semua EPP ini memerlukan peningkatan pembiayaan pelaburan berjumlah RM113. Sebanyak RM64.0 bilion adalah dalam bentuk rebat cukai untuk EPP kecekapan tenaga.0 bilion daripada pelaburan swasta adalah untuk mengimbangi penurunan dalam pengeluaran minyak manakala RM12. gas dan tenaga dan memastikan ia mematuhi keperluan industri.

2 bilion akan diperlukan untuk membiayai peluang perniagaan yang akan memberikan impak peningkatan PNK tambahan RM29.3 bilion diperlukan. • Peningkatan pengedaran dan pemasaran: RM3. dan pembiayaan setiap tahun adalah antara 7% dan 12 peratus daripada jumlah pembiayaan NKEA.7 113.6 bilion untuk membiayai pembinaan loji kuasa menjana 2 gigawatt kapasiti yang dipasang.6 Awam % drp Jumlah <1 Swasta1 Jumlah 99 104. sejumlah RM113. di mana 99% akan diperoleh daripada sektor swasta 99% pembiayaan EPP dianggarkan diperoleh daripada pihak swasta Pembiayaan dipecahkan antara EPP dan peluang perniagaan RM Billion RM Billion 112. dan • Peningkatan penghantaran elektrik: pelaburan RM12. 12 EPP ini diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan minyak.3 EPP Peluang Jumlah Perniagaan 52 48 1 Di mana kira-kira RM147 Bilion daripada GLC Pembiayaan akan digunakan secara sama rata dalam masa 10 tahun akan datang.2 Tidak termasuk pelaburan RM64 bilion untuk mengekalkan garis dasar pengeluaran minyak semasa dan RM12 bilion untuk rebat kecekapan tenaga % drp Jumlah 217.218 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak.3 bilion (kurang dari 1% pembiayaan awam. .4 bilion untuk menaik taraf talian dan stesen transmisi. gas dan tenaga.0 bilion dalam saham projek E&P. pembiayaan swasta bernilai RM104. Untuk melaksanakan 12 EPP ini dengan jayanya. Gas dan Tenaga Carta 6-19 Bagi 12 EPP. • Peningkatan penggunaan elektrik: pelaburan RM9. Selain itu. Pelaburan ini akan diperlukan untuk: • Projek E&P antarabangsa: pelaburan RM79.2 bilion menjelang tahun 2020.2 bilion untuk membina 90 stesen petrol baru. 99% pembiayaan swasta) akan diperlukan secara kumulatif antara tahun 2011 hingga 2020. pelaburan berjumlah RM113.6 113.3 0.

Program Transformasi Ekonomi 219 Hala Tuju Untuk Malaysia TADBIR URUS AND PENYAMPAIAN Kejayaan pelaksanaan pelbagai EPP ini bergantung kepada pemilikan dan kebertanggungjawaban untuk setiap projek tersebut. rancangan penyampaian yang terdiri daripada perincian pelaksanaan. OSFAM) PETRONAS Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) . syarikat dan organisasi yang lain Mencergaskan telaga sedia ada melalui perolehan minyak tertingkat PETRONAS Kontraktor bagi kontrak perkongsian pengeluaran (PSC) Membangunkan telaga kecil melalui penyelesaian berinovasi PETRONAS Kontraktor bagi kontrak perkongsian pengeluaran (PSC) Memperhebatkan aktiviti cari gali PETRONAS Kontraktor bagi kontrak perkongsian pengeluaran (PSC) Membangunkan pusat penyimpanan dan perdagangan minyak serantau Lembaga Kemajuan Pelaburan Malaysia (MIDA) Pemilik Projek Kementerian Pengangkutan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Kementerian Kewangan Membuka permintaan gas premium di Semenanjung Malaysia Lembaga Kemajuan Pelaburan Malaysia (MIDA) PETRONAS Kerajaan negeri yang berkenaan Kementerian Tenaga. Teknologi Hijau dan Air Gas Malaysia Unit Perancang Ekonomi (EPU) Suruhanjaya Tenaga Menarik MNC untuk membawa sebahagian besar operasi global mereka ke Malaysia OFSU Persatuan industri (contohnya. Bagi memastikan pemilikan dan kebertanggungjawaban yang sewajarnya. Selain itu. Jadual 6-1: Tinjauan keseluruhan agensi yang bertanggungjawab untuk berbagai inisiatif EPP Pemilik Peneraju inisiatif Agensi. serta pelan risiko dan mitigasi telah disediakan untuk setiap EPP impak tinggi. MOGSC. pemilik khusus telah dikenal pasti untuk setiap inisiatif yang dicadangkan. penunjuk prestasi dan sasaran utama. MOGSC. OSFAM) PETRONAS Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) Menggabungkan pembuat fabrikasi tempatan OFSU PETRONAS Offshore Structural Fabricator Association of Malaysia (OSFAM) Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) Membangunkan kemampuan dan keupayaan kejuruteraan. pemerolehan dan pemasangan menerusi perkongsian strategik dan usaha sama OFSU Persatuan industri (contohnya.

Struktur tadbir urus yang lebih luas yang akan dilaksanakan telah dirumuskan dalam Carta 6-20. Teknologi Hijau dan Air Kementerian Kewangan (MOF) Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Kementerian Pengangkutan (MOT) Membangunkan kapasiti tenaga solar Kementerian Tenaga. Ia dirancang dengan kuasa penuh untuk mendorong kejayaan pelaksanaan EPP. fungsi pengurusan jaluran untuk mengarahkan pelaksanaan (dipecahkan antara PETRONAS dan Unit ETP) dan fungsi pelaporan dan sekretariat. Ini berjaya dicapai dengan mewujudkan hanya tiga peranan di atas EPP: sebuah jawatankuasa pemandu. sebuah struktur tadbir urus keseluruhan juga perlu diwujudkan. Sebuah jawatankuasa pemandu yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri dan Menteri Tenaga. gas dan tenaga. Teknologi Hijau dan Air akan terus memberikan arahan atas pelaksanaan saranan minyak. Teknologi Hijau dan Air Nuclear Malaysia Suruhanjaya Tenaga (ST) TNB Lembaga Perlesenan Tenaga Atom Mempergunakan potensi hidroelektrik Malaysia Unit Perancang Negeri Sarawak (SPU) Sarawak Energy Bhd Kementerian Kemudahan Awam Sarawak RECODA (Pihak Berkuasa Pembangunan Koridor Wilayah Sarawak) TNB KeTTHA Suruhanjaya Tenaga (ST) Pelan pelaksanaan terperinci untuk setiap EPP telah pun disediakan. yang dijalankan oleh Unit ETP untuk menyokong jawatankuasa pemandu. Matlamatnya ialah untuk memantau pelaksanaan dan penyampaian bukan hanya untuk kesemua 12 EPP di atas tetapi juga untuk semua senarai peluang perniagaan serta untuk memastikan penyelarasan tepat pada waktu antara semua pihak berkepentingan dan badan Kerajaan yang berkenaan. Teknologi Hijau dan Air TNB Suruhanjaya Tenaga (ST) Menggunakan tenaga nuklear untuk penjanaan kuasa Kementerian Tenaga. Gas dan Tenaga Jadual 6-1: Tinjauan keseluruhan agensi yang bertanggungjawab untuk berbagai inisiatif (samb) EPP Pemilik Peneraju inisiatif Agensi. syarikat dan organisasi yang lain Meningkatkan kecekapan tenaga Kementerian Tenaga. Pemilik dan sebahagian besar pihak berkepentingan telah memberikan input dan menyetujui pelan perancangan tersebut. tetapi tidak terlalu mengganggu sehingga melakukan fungsi sama seperti badan dan agensi Kerajaan sedia ada.220 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak. Atas sebab keperluan untuk penyelarasan dan penumpuan. .

Cari Gali & kat EPP Pengeluaran EPP 4 Gas EPP 5 Logistik EPP 6-8 OFSE EPP 9 Kecekapan Tenaga EPP 10 Solar EPP 11 Nuklear EPP 12 Hidro Nota: EPP 1 hingga 3 akan dilaksanakan oleh PETRONAS dan PETRONAS akan memberi laporan kepada PM secara berkala Summary of Wholesale and Retail NKEA • Incremental GNI impact in 2020 • Additional jobs in 2020 RM131.300 • Critical targets and milestones within 6 to 12 months • LNG regasification concept (on-shoreland vs offshore or Floating Storage and Regasification unit (FSRU) finalised • Grant funding and private jetty licence for deepwater oil terminal pilot project in South East Johor approvals obtained • Local Engineering. Construction and Installation and Commissioning firms that can bid for regional EPC contracts formed • Government and GLC initiative to lead by example on energy-efficiency (circular for changes in procurement and on new EE behaviours. monitoring programme for key Government buildings) launched • Feed-in tariff to kick-start the market for distributing solar power generated on residential roof-tops and in commercial and industrial premises commenced in 2011.3 Pering. Procurement.2. Gas dan Tenaga: Struktur tadbiran pelaksanaan dua tingkat akan menetapkan arah tuju dan memangkin pelaksanaan Jawatankuasa Pemandu NKEA Jawatankuasa Pemandu Pengerusi: Perdana Menteri Pengerusi Bersama: DS Peter Chin Pasukan Pemudahan Pusat Pemandu ETP Unit Ahli PETRONAS KeTTHA Melapor terus ke YAB PM SWK SPU MIDA/ MITI Nuclear Malaysia EPP 1. .4 billion 52.Program Transformasi Ekonomi 221 Hala Tuju Untuk Malaysia Carta 6-20 Tadbiran untuk NKEA Minyak.