NO

TANGGAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2/2/15

21
22
23
24
25
26
27
28

2/3/15

2/4/15

2/5/15

NAMA
Asnidar
Aniswati
Yasni
Siti Suzana
Aziza
Dewi Anggraini
Dian Anggraini
Susmiarti
Nurwanis
Zulfa Yanti
Armayenti
Isnadiarti
Nayasti
Nurwanis
Herawati
Dismarni
Suriyati
Nurjasni
Silmi
Yuma Wijayanti
Adriyanti
Mulyati
Rina Winita
Maswarni
Mega Sundari
Rirladamini
Suharti
Lusi Fitri
Darwati

MR

UMUR

897321
761441
897118
541319
897290
896882
807418
851453
897478
850800
896905
875845
897369
897478
897357
153952
895518
897614
897616
895424

39
45
51
38
51
38
32
51
32
44
35
31
34
32
40
43
35
40
64
47

Polip serviks
PUA
Menometrorhagi
PUA
Tumor ovarium
Kista ovarium
Amenorhea sekunder
Kontrol post SOD
Tumor ovarium
Sistitis
Tumor ovarium
Kontrol post histerektomi a.i multiple mioma
Tumor labia
Mioma uteri
Kista bartholini sinistra
Menometrorhagi
Kontrol post kuret PA
Tumor ovarium susp. Malignansi
Tumor ovarium susp. Malignansi + Asites
Kontrol post SOS

43
33
49
29
29
47
29
45

Kista ovarium
Amenorhea ± 2 bulan
Mioma uteri
Hiperplasia endometrium
Fluor albus
Kista ovarium
Kontrol post laparatomi
Servisitis Kronik

414884
758883
605547
897714
889848
895904
857465
897738

DIAGNOSIS

i hiperplasia endometrium Mioma uteri Mioma uteri Kontrol post kistektomi Tumor ovarium Kista endometrium Kista ovarium Kontrol post SOS Kontrol post SOS Kontrol post SOS Servisitis kronis Kista ovarium Kista endometrium Mioma uteri Fluor albus Servisitis kronis 39 50 46 63 50 38 28 47 42 34 38 64 24 48 24 32 .i multiple mioma Mioma uteri Servisitis kronis 42 29 32 Kista ovarium Vaginitis Kontrol post kistektomi Kontrol post histerektomi a.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 2/6/15 2/9/15 2/10/15 Fauziah Leni Wardinah Reva Yulianty Surya Marlis Raidar Asnidar Ida Indriyani Yuliana Nurmini Nuragustina Aziza Rahmawati Mega Sundari Leni Marlina Yuliani Murniati Nenny M Armanelis Ramaini Leni Marlina Herawati Yusma Wijayanti Aprianti Mardaleni Lena Murisa Taher Wirnelis Nurina Rayhani Gusneli 897749 525439 506850 895334 411285 897321 772625 483875 408724 874195 897290 897714 525439 483875 891456 605547 274793 889702 802155 897357 895424 881899 834904 520583 676299 898164 408727 890171 898197 52 32 22 45 52 39 64 39 48 23 Prolaps uteri Kontrol post kistektomi Adenomiosis Kontrol post miomektomi Menometrorhagi Polip serviks Tumor ovarium Kontrol post histerektomi a.

i hiperplasia endometrium Kista ovarium Prolaps uteri Mioma multiple Kontrol post histerektomi a.58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 2/11/15 2/12/15 2/13/15 2/16/15 2/17/15 Sasmawati Siti Azizi Siti Azizi Kamsia Yuliani Nurwesnarti Restu Andriani Aprianti Hakima Dewi Anggraini Septa Primadilla Sari Monita Rafni Julinarti Rosalina Seprita Erlinda Nova yesi Sefri Murni Afriyeni Kamsinar Adriyanti Afnida Septriya Gusminar Azizah S Animar Gusda Adismaniar Ernawati 882094 67050 67030 895671 483875 312862 899561 881899 896841 896882 8914234 898367 506850 292955 897787 310607 876508 735646 525439 898532 895635 414884 425620 897787 898554 897280 895124 761441 898829 36 18 16 27 39 56 35 42 55 38 Kontrol post histerektomi a.i mioma uteri Fluor albus Kontrol post kistektomi PUA Tumor ovarium 45 43 62 42 45 42 46 48 56 .i multiple mioma Mioma uteri Kontrol post kistektomi kontrol post salphingoovorektomi dextra Susp adenomiosis kontrol post salphingoovorektomi dextra 20 30 45 33 45 42 38 46 32 29 Kontrol post kistektomi Vaginitis Adenomioma Adenomiosis Mioma multiple Adenomiosis Kista ovarium Hiperplasia endometrium Mioma uteri Kista ovarium Kontrol post histerektomi a.i multiple mioma Servisitis Kronis Servisitis kronis Mioma uteri Kontrol post histerektomi a.

i multiple mioma Kontrol post histerektomi a.i hiperplasia endometrium Kista ovarium Tumor pada ovarium Adenomiosis Fluor albus Kista ovarium Tumor labia mayora Kontrol post miomektomi + kistektomi Adenomiosis Kontrol post kistektomi Kontrol post histerektomi + SOD Susp tumor vagina Fluor albus Kista Kontrol post kuret mola Kontrol post hiterektomi a.i hiperplasia endomtrium .87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 2/18/15 2/20/15 2/23/15 Herlinda Sri Hartati Nursidar Yuda Rohani Ernawati Mastuti Azizah R Zahleni Dewi Ariyanti Dewi Ayuni Roslina Fatmawati Yeyen Pepi Elfia Aryani Kusna Leni Marlina Nursidar Mayesti Erdawati Lili suryani Leni Marlina Susi Susilawati Siti Sapaatun Ray Sarinah Desi Suharti Yuliani Nurlinarti Apriyanti 310607 895401 898839 898843 898829 896591 897290 899037 899039 896882 880696 890967 425078 891818 899053 883507 898839 892569 8914058 887952 525439 893723 899489 890772 530003 895126 483875 313862 881899 38 38 55 41 55 49 42 55 25 38 56 40 35 47 34 36 59 46 44 48 32 41 27 54 50 31 39 56 42 Adenomiosis Kontrol post miomektomi Kista ovarium Kista ovarium Tumor ovarium Kontrol post histerektomi Mioma uteri Servisitis kronis Mioma uteri Kontrol post SOS Kontrol post histerektomi a.i multiple mioma Mioma uteri Kontrol post hiterektomi a.

116 117 118 119 120 121 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 2/24/15 2/25/15 2/26/15 2/27/15 Akima Ariyani Kusumawati Dewi Anggraini Sri Hartati Septa Primadilla Sari Rumini Dara Eka Putri Nurwesnati Yenti Susita Weni Fitri Fitriani Pepi Elvira Darmayanti Dewi Zambrut Yuliarnis Lina Lubis Metri Mayeni Gita Juwita Marni Epa Yani 896841 889053 896882 895471 8914234 893614 899841 312862 364881 446601 899887 891818 896905 373535 899954 885237 899983 899988 900000 896294 55 Susp. Adenomiosis 34 38 38 Adenomiosis Kontrol post SOD Kontrol post miomektomi 25 39 19 28 45 35 20 19 37 44 30 25 30 20 58 34 Kontrol post kistektomi Adenomiosis PUA Tumor uterus Kista ovarium Kontrol post Salphingoovorektomi sinistra Amenorhea Kontrol post salphingoovorektomi Dextra NOK multilokulare Amenorhea 1 bulan Tumor ovarium Kontrol post kuret mola Kista ovarium Kista ovarium Kista ovarium multilokulare Kista ovarium .