PAGSASALIN

GUTIERREZ | ISOBE

● Isang proseso sa paglilipat sa pinakamalapit na katumbas ng diwa o mensaheng nakasaad sa wikang isasalin (Nida at Taber. 1969). 1984). .DEPINISYON NG PAGSASALIN ● Ang paglilipat ng kahulugan ng pinagmulang wika sa target na wika (Larson.

1976) . ● Ito ang paglilipat sa pinagsasalinang wika patungo sa pinakamalapit na katumbas na diwa sa wikang isasalin (Santiago.DEPINISYON NG PAGSASALIN ● Paglilipat ng isang teksto sa pinakamalapit na diwa mula sa panimulaang wika papunta sa tunguhang wika.

5 YUGTO SA PAGSASALIN (SANTIAGO. 2005) .

● Hindi masyado dumami ang pagsasalin sapagkat hindi ito naasikaso ng gobyerno ng Espanya .UNANG YUGTO ● Nagsimula ang pagsasalin wika sa Pilipinas noong panahon ng Kastila ukol sa paglaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas.

IKALAWANG YUGTO ● Nagpatuloy parin ang pagsasalin ng mga sining mula sa Kastila at Ingles. ● Ngunit dumami ang pagsasalin sa Wikang Filipino noong Panahon ng Amerikano . ● Karamihan dito ay isinalin sa teatro.

● Mas maraming kurso ang ituturo sa Filipino kesa sa Ingles .IKATLONG YUGTO ● Dito nagsimula ang pagsasalin sa mga materyales pang eskwela ● Dito nasimula ang pagpapatupad ng patakarang Bilinggwal.

● Ito ay naging proyekto ng LEDCO (Language Education Council of the Philippines) at SLATE (Secondary Language Teacher Education) .IKAAPAT NG YUGTO ● Sa panahong ito sinimulan ang pagsasalin sa katutubong wika.

Pampanggeno. Hiligaynon. Ilocano.IKAAPAT NG YUGTO ● Nagkaroon ng dalawang bahagi ito: ○ Pagsangguni at Pagsasalin ● Unang Bahagi ○ Kumuha ng pitong pangunahing wikain ng bansa: ■ Cebuano. Bicol. SamarLeyte. Pangasinense ○ Pinadala sila ng mga piling sulat sa kanilang vernacular para sa ikalawang bahagi .

IKAAPAT NG YUGTO ● Ikalawang Bahagi ○ Isang linggong workshop tungkol sa pagsasalin .

IKALIMANG YUGTO ● Pinondohan ng Toyota Foundation ang pagsasalin hinggil sa piling panitikan ng ating mga kapit-bansa .

Importansya Ng pagsasalin May tatlong pambasang samahang pangwika na nakabase sa mga kolehiyo at unibersidad ang may direktang tunguhing mapaunlad ang larangan ng pagsasaling-wika sa Pilipinas. Inc. -Pambansang Samahan sa Pagsasaling-wika. (1997) . Ink(1983) -Unyon ng mga Tagasalin sa Pilipinas(1990) -Filipinas Institute of Translation.

. Nagkakaroon ng mga kaalaman at mga karunungang nababasa at napag-aaralan na naisulat sa iba’t ibang wika. 1. Mas kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng mga paksa at asignaturang malapit na kaugnay ng mga karanasan. kapaligiran. ugali at kaasalan ng mga mag-aaral.Kahalagaan ng Pagsasalin. Napapahalagahan ang ang aspekto ng kasaysayan at kultura ng iba’t ibang lipunan at lahi ng iba’t ibang bansa sa mga partikular na panahon 3. 2.

. Isa sa inilahad niyang disiplinang Filipino salig sa mga papel sa kumperensya at mga kurikulum sa iba’t ibang unibersidad ay ang pagsasalin.Pagsasalin Bilang Akademik na Larangan Sa isang papel ni Constantino (2003) kaugnay sa Filipino bilang wika at akademik na disiplina.

socio-semantics. logic.Pagsasalin Bilang Akademik na Larangan Bilang isang interdisiplinaryong larangan. sociolinguistics. ang pagsasalin ay nauugnay sa comparative linguistics. at philosophy (Newmark 1981:5) . literary at non-literary textual criticism. stylistics. semiotics.

.Pagssaalin Bilang Akademik na Larangan Nakatutugon din ang pag sasalin sa mga inilatag ni Constantino na mga katagian upang ang isang partikular na sangay ng pag aaral ay matawag na disiplina.

ito’y walang pinipiling panahon at masasabing isang gawaing walang katapusan. Sapagkat ang tagapagsalin ay masasabing “nakatali” sa kahulugan ng salitang napili ng awtor. Maraming maniniwala na higit na mahirap ang gawain ng tagasaling-wika kaysa manunulat.Pagsasalin bilang Sining Ang Pag sasalin ay isang sining. .

(2013. Retrieved February 10. (1984). M. A. F. A. Inc. O. L. (1976).Sining ng pagsasaling-wika. C&E publishing. (2011) Pagsasalin: Teorya at Praktika. . Larson. Philippines: Rex Book Store. Meaning-based translation: A guide to cross-language equivalence. March 12). L. (1977) Sining ng pagsasaling-wila. Rex Printing Company. Manila.Esteves. Santiago. (1976). Lanham. PAGSASALING-WIKA. 2015. inc. Antonio. O. Santiago. Z.