Biserica Ortodoxă Română

Str. Dealul Mitropoliei, nr. 25, sector 4, cod 70526, Bucuresti
Tel: +40-21.406.71.67
Fax: +40-21.406.71.72
E-mail: presa@patriarhia.ro
28 decembrie 2012
Doamnei Arianna Huffington, redactor-șef Huffington Post

Doamnă Arianna Huffington,
Motivul pentru care vă scriu este acela de a-mi exprima nemul țumirea și indignarea cu privire la articolul ”Preo ți ortodoc și
români produc un calendar gay 2013” apărut în cotidianul dumneavoastră, trecut sub anonimat, din data de 27.12. 2012.
Respectivul articol menționa existența unui calendar realizat de și cu preo ți ortodoc și români, în scene care promovează
homosexualitatea și utilizând simboluri creștine, lucru care contravine în mod flagrant învă țăturilor Bisericii.
Nu am la cunoștință sursele pe care le-ați utilizat, mai ales că nu am fost solicita ți în prealabil să oferim informa ții însă,
corect din punct de vedere deontologic ar fi fost căutarea informațiilor în cel puțin trei surse, pentru a testa validitatea
acestora.
Dorim să clarificăm aceste zvonuri, așa cum este de dorit și să ne exprimăm punctul de vedere, clarificând falsele informa ții
cu privire la statutul persoanelor care apar în fotografii. În urma apari ției acestor afirma ții, Arhiscopiile române au început un
demers pentru verificarea validității lor, constatându-se că persoanele care apar în fotografii nu au nici o legătură cu sfera
religioasă, așadar ei nu sunt preoți caterisiți sau în activitate.
Articolul pe care ați acceptat să îl publica ți și trimiterile catre portalul care a stat la baza acestor specula ții nu fac decât să
întărească o idee care nu reflectă realitatea. Acest articol este denigrator la adresa Bisericii Ortodoxe Române prin
informațiile deformate și nu are nici un fundament real, de aceea ne dorim să risipim toate specula țiile, pentru ca oamenii să
fie informați corect, printr-o știre bine documentată.
În numele Bisericii Ortodoxe Române, sunt convins că un cotidian respectat ca al dumneavoastră pune pre ț mai mult pe
informarea corectă a cititorilor săi decât pe exploatarea unor zvonuri și că ve ți remedia în mod profesionist aceste informa ții
care au adus prejudiciu instituției noastre.

Cu stimă,
Prea Sfinţitul Părinte Vincenţiu Ploieşteanu - Episcop Vicar Patriarhal, Coordonatorul Sectorului comunicaţii şi relaţii
publice al Bisericii Ortodoxe Române