BORANG PEMARKAHAN

PERTANDINGAN MENGHIAS BASIKAL
SEMPENA SAMBUTAN BULAN KEMERDEKAAN KE-57
PERINGKAT SK LADANG KOTA BAHAGIA
Kategori – Sekolah Rendah

BIL

NAMA PESERTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tandatangan Hakim Pertandingan,

GUBAHAN/
KOMPOSISI/
OLAHAN
(30 MARKAH)

SUMBER
BAHAN/
KEPELBAGAIA
N
(30 MARKAH)

DAYA
KREATIVITI
(20 MARKAH)

PAKAIAN/
KESESUAIAN
TEMA
(20 MARKAH)

JUMLAH
MARKAH
(100 MARKAH)

( ) ..........................................................