studia I stopnia 2015/2016

www.wsb.pl
NOWOŚĆ
DESIGN W BIZNESIE
w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu)
NOWOŚĆ
INFORMATYKA W BIZNESIE
w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu)
PEDAGOGIKA
w Bydgoszczy (w przygotowaniu)

Już 250 000 osób zaufało Wyższym Szkołom Bankowym

Warto studiować w WSB.................................................................................................................. 1

A

o uczelni

Grupa Wyższych Szkół Bankowych................................................................................................ 2
Słuchając naszych studentów......................................................................................................... 4
Studiuj w przyjaznych warunkach.................................................................................................. 5

Dobra organizacja studiów........................6

B

studiuj
i pracuj

Sprawdź, jak płacić mniej...........................7
Studia – najlepsza inwestycja...................8
Rada Wyższej Szkoły Bankowej................9

DESIGN W BIZNESIE NOWOŚĆ................. 13
INFORMATYKA W BIZNESIE NOWOŚĆ.... 15
ADMINISTRACJA......................................... 17
Administracja publiczna ........................... 18
Administracja
w wymiarze sprawiedliwości NOWOŚĆ... 19
E-administracja NOWOŚĆ.........................20

C

kierunki
i specjalności

TORUŃ
studia dostępne w Toruniu

BYDGOSZCZ
studia dostępne w Bydgoszczy

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE.........21
Bezpieczeństwo międzynarodowe
i zwalczanie terroryzmu............................22
Detektywistyka i ochrona osób
i mienia........................................................23
Kryminologia i kryminalistyka NOWOŚĆ.24
Logistyka i bezpieczeństwo
imprez masowych NOWOŚĆ.....................25
Służby specjalne i policyjne.......................26
Służba więzienna i więziennictwo............27
Systemy bezpieczeństwa imprez
masowych NOWOŚĆ..................................28
Zarządzanie bezpieczeństwem
publicznym i sytuacjami kryzysowymi....29
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ....................30
Bankowość i innowacje finansowe...........31
Finanse i doradztwo podatkowe...............32
Prawo i finanse w praktyce NOWOŚĆ......33
Rachunkowość i finanse
przedsiębiorstw..........................................34
International business NOWOŚĆ..............35
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA......................36
Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy
NOWOŚĆ.....................................................37
Inżynier zarządzania inwestycjami
budowlanymi NOWOŚĆ.............................38
Inżynier zarządzania procesami
produkcyjnymi ...........................................39
Inżynier zarządzania projektami
graficznymi.................................................40
Inżynier zarządzania projektami
informatycznymi........................................ 41
Inżynier zarządzania procesami
logistycznymi..............................................42
Inżynier zarządzania środowiskiem
i geoinżynieria NOWOŚĆ...........................43
Systemy bezpieczeństwa imprez
masowych NOWOŚĆ..................................44
LOGISTYKA..................................................45
Logistyka i bezpieczeństwo imprez
masowych NOWOŚĆ..................................46
Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji ....... 47

Toruń/Bydgoszcz
– miejsce dla studentów...........................10
Co jest dla nas ważne?.............................. 11
Centrum Języków Obcych WSB................ 12
Zasady rekrutacji.......................................85
Projektowanie i eksploatacja systemów
logistycznych (specjalność inżynierska)..48
Systemy logistyczne w portach lotniczych
(specjalność inżynierska)...........................49
Technologia i organizacja procesów
transportowych NOWOŚĆ.........................50
Transport, spedycja, magazynowanie .....51
International business NOWOŚĆ..............52
PEDAGOGIKA..............................................53
Edukacja dorosłych i praca z osobami
starszymi NOWOŚĆ...................................54
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką
uzależnień...................................................55
Pedagogika specjalna w zakresie
oligofrenopedagogiki NOWOŚĆ................56
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie
przedszkolne...............................................57
Terapeuta zajęciowy NOWOŚĆ.................58
PRAWO W BIZNESIE..................................59
Prawo i finanse w praktyce NOWOŚĆ......60
Prawo i zarządzanie
w praktyce NOWOŚĆ..................................61
International business NOWOŚĆ..............62
PSYCHOLOGIA W BIZNESIE ......................63
Coaching i mentoring NOWOŚĆ................64
Psychologia mediacji i negocjacji..............65
Psychologia menedżera.............................66
Psychologia rozwoju zawodowego...........67
International business NOWOŚĆ..............68
TURYSTYKA I REKREACJA..........................69
Animacja czasu wolnego i rekreacja
ruchowa NOWOŚĆ......................................70
Hotelarstwo, gastronomia i dietetyka
NOWOŚĆ.....................................................71
Menedżer sportu .......................................72
Odnowa biologiczna z elementami
fizjoterapii NOWOŚĆ..................................73
Turystyka uzdrowiskowa,
SPA & wellness........................................... 74
International business NOWOŚĆ..............75
ZARZĄDZANIE............................................76
Informatyka w zarządzaniu NOWOŚĆ......77
Logistyka w biznesie..................................78
Marketing, sprzedaż i PR...........................79
Prawo i zarządzanie
w praktyce NOWOŚĆ..................................80
Zarządzanie BHP........................................81
Zarządzanie firmą .....................................82
Zarządzanie zasobami ludzkimi...............83
International business NOWOŚĆ..............84

www.wsb.pl

Warto studiować w WSB
„Co robię w tej chwili? Spełniam marzenia! Jestem
regionalną dyrektorką visual merchandisingu
w jednym z polskich brandów, w którym to
odpowiadam za pracę dekoratorów w podległych
salonach oraz szkolenia z VM. To praca wyzwalająca
energię, wśród młodych ludzi. Spełniam się w niej
całkowicie, bo moda i stylizacje to moja pasja.
Marzę o założeniu własnego domu produkcyjnego,
odpowiedzialnego za organizację eventów
w branży modowej. Nie wykluczam też pracy
w marketingu. To powody, dla których wybrałam
moje dwie specjalności: marketing, PR i sprzedaż
oraz international business w języku angielskim,
która pozwala mi zrozumieć zależności na rynku
międzynarodowym.
Na studiach poznałam mnóstwo wspaniałych,
ambitnych osób pełnych życia, z pasją
i zaangażowaniem. Moje życie zawodowe weszło
na zupełnie inny poziom, gdyż w trakcie studiów
dostałam aż dwa awanse w przeciągu kilku miesięcy!
Teraz wyjeżdżam do Nowego Jorku na pół roku
z programem work & travel - również dzięki WSB!”
Agnieszka Maćkowiak
studentka WSB w Toruniu

ZAUFAJ DUŻEJ
UCZELNI
Wyższym Szkołom Bankowym zaufało już 250 000
studentów. Cieszymy się także dobrą opinią
pracodawców: w rankingu przeprowadzonym w 2014
roku przez tygodnik „Wprost” Wyższe Szkoły Bankowe
okazały się być najbardziej cenioną przez pracodawców
grupą uczelni w Polsce. Wybierając nas, zyskujesz
stabilność studiów oraz wiarygodność i rozpoznawalność
dyplomu.

STUDIUJ
I PRACUJ
Wiemy, że w dzisiejszych czasach większość młodych
ludzi podejmuje pracę zarobkową, aby utrzymać się na
studiach. Dlatego proces kształcenia zorganizowaliśmy
tak, aby każdy student mógł znaleźć czas i na naukę,
i na pracę. Dzięki temu aż 85% naszych studentów na
studiach I stopnia to osoby pracujące.
Więcej na stronie 6.

Więcej na stronach 2 i 3.

ZAINWESTUJ
W DOBRE STUDIA
Nasze studia są płatne, ale to inwestycja, która się
zwraca. Zwrot z zainwestowanych pieniędzy dostajesz
od razu: przeznaczamy środki na najlepszą kadrę
dydaktyczną, infrastrukturę i sprzęt multimedialny,
zbiory biblioteczne, wyjazdy zagraniczne, stały dostęp
do internetu itd. Wszystko dla Twojego komfortu
studiowania.

ZDOBYWAJ
PRZYDATNE
UMIEJĘTNOŚCI
Ofertę i programy dydaktyczne dopasowaliśmy do
wymagań pracodawców, aby wszystko, czego się
nauczysz, było przydatne w Twoim przyszłym zawodzie.
Praktyczna forma zajęć sprzyja zapamiętywaniu
informacji i uczy kreatywnego podejścia do problemów.
Więcej na stronie 8.

Więcej na stronie 7.

1

A

o uczelni

GRUPA WYŻSZYCH SZKÓŁ BANKOWYCH

170

STUDENTÓW

ZAGRANICZNYCH
PARTNERÓW

250 000

330

250 000 studentów i absolwentów,
którzy zaufali Wyższym Szkołom Bankowym

2600
WYKŁADOWCÓW
PRAKTYKÓW
2

ZŁOTYCH Z UE

ponad 330 milionów złotych
pozyskanych z Unii Europejskiej

455

KIERUNKÓW

SPECJALNOŚCI

łącznie 455 specjalności
na studiach I i II stopnia

87 uprawnień do prowadzenia
kierunków na studiach I i II stopnia

W WSB KSZTAŁCIMY
PRAKTYCZNIE
PONAD

MILIONÓW

87

370

KIERUNKÓW
STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH

ponad 170 uczelni
partnerskich
z Europy i USA

PONAD

PONAD

6000

PRAKTYK
OFEROWANYCH
PRZEZ WSB W 2014 R.

PARTNERÓW
BIZNESOWYCH

3700

www.wsb.pl

FAKTY

Ponad 20 lat istnienia
na rynku usług edukacyjnych.

NAJWIĘKSI
Wyższe Szkoły Bankowe to największa
grupa szkół wyższych w Polsce.
Gdynia
Gdańsk
Szczecin

Bydgoszcz

DOCENIENI PRZEZ
PRACODAWCÓW
Według rankingu przeprowadzonego
w 2014 roku przez tygodnik „Wprost”,
Wyższe Szkoły Bankowe
są najbardziej cenioną przez pracodawców
grupą uczelni niepublicznych w Polsce.

Toruń

Poznań

NAJCHĘTNIEJ
WYBIERANI

Wrocław
Opole

Według raportu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z 2014 roku,
Wyższe Szkoły Bankowe to najczęściej
wybierane przez kandydatów uczelnie w Polsce.

Chorzów

WSB

FUZJE
Wyższa Szkoła Bankowa
we Wrocławiu połączyła
się z Wyższą Szkołą
Zarządzania i Finansów
we Wrocławiu

WSB w Szczecinie
połączyła się z Wyższą
Szkołą EkonomicznoTurystyczną w Szczecinie

2012

Wyższa Szkoła Bankowa
w Poznaniu połączyła
się z Wielkopolską
Wyższą Szkołą Turystyki
i Zarządzania.

Wyższa Szkoła Bankowa
w Gdańsku połączyła
się ze Szkołą Wyższą
Prawa i Dyplomacji
w Gdyni

2013

PARTNERZY BIZNESOWI:

3

BARDZO DOBRZE

Jak słuchacze studiów podyplomowych oceniają
dopasowanie studiów do wymogów rynku pracy
i pracodawców na tle innych uczelni?

A

o uczelni

28%

45%

zdecydowanie lepiej
niż konkurencja

lepiej niż
konkurencja

Słuchając naszych studentów
4,63

25%

to średnia z not wystawionych
przez pracodawców oceniających współpracę z WSB.

tak jak
konkurencja
Dopasowanie studiów podyplomowych w WSB
do wymogów rynku pracy i pracodawców.

STUDIA WYŻSZE W WSB TO DOBRY WYBÓR
Studenci studiów wyższych oceniali studia w WSB przez pryzmat aż 13 różnych obszarów.
We wszystkich bez wyjątku uczelnia uzyskała oceny pozytywne.

„Wyróżnienie tytułem Biznesowego Partnera
Roku nadane przez studentów WSB było
dla nas miłą niespodzianką. Program
praktyk studenckich w Banku Spółdzielczym
w Toruniu został wprowadzony, aby korzyści
odnosiły trzy strony: studenci, WSB i bank.
Studenci mogą zdobywać dodatkowe
doświadczenia praktyczne, WSB wzbogaca
program nauczania, bank natomiast
ma możliwość wyławiania młodych talentów”.
Waldemar Zieliński
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego
w Toruniu

OCENIANE OBSZARY:

STUDIUJĘ, PRACUJĘ, ZYSKUJĘ
JAK STUDIA PRZEKŁADAJĄ SIĘ NA POPRAWĘ
SYTUACJI ZAWODOWEJ?
Organizacja
studiów

Zmiana
stanowiska

Zajęcia
i wykładowcy
Podjęcie pracy
zawodowej

Infrastruktura
Wzrost
wynagrodzenia

Oferta
programowa
Stabilizacja
pozycji w firmie

Życie
studenckie

Zmiana
pracodawcy

Co roku prosimy naszych studentów o opinię na nasz temat. Co myślą o wykładowcach, infrastrukturze, sposobie prowadzenia
zajęć. Ocena wprowadzanych przez nas usprawnień nie jest prosta, dlatego bierzemy pod uwagę Wasze pomysły i zmieniamy
się dla
Was.
Extranet
Dziekanat
Biblioteka
e-serwis
Obsługa

25%

28%

30%

28%

24%

Moodle

finansowa

Między W
innymi
godziny
otwarcia miejsc
STUDIA
WSB –wydłużyliśmy
POLECANE PRZEZ
ABSOLWENTÓW
najczęściej
przez
Was
odwiedzanych

czyliZNAJOMYM
dziekanatu
9 NA 10 ABSOLWENTÓW POLECIŁO SWOIM
i Biura Karier.
STUDIA
W WSBPrawdopodobnie dlatego zdecydowana
Obsługa
Współpraca
Biuro
większość
uważa,
że w WSB atmosfera jest
stypendialna studentów
z zagranicą (66%) Karier
bardziej przyjazna niż na innych uczelniach.

W PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE

tak samo przyjazna

26%

STUDIUJ I PRACUJ!
zdecydowanie
bardziej przyjazna

38%

bardziej
85% przyjazna

82%

69%

Podobnie postępujemy, przygotowując programy zajęć.
50 %
Pomagają nam pracodawcy,
co pomaga
nam realnie
2012
2013
2014
dopasowywać
proponowane przez nas studia do rynku pracy.
Liczba studentów studiów I stopnia w Wyższych Szkołach Bankowych
pracujących podczas studiów według badań w kolejnych latach.
STUDIA
PODYPLOMOWE
MBA Wzatrudnienia
WSB?
Dzięki
temu
satysfakcjaI PROGRAMY
z otrzymanego
(po
CIEKAWE ZAJĘCIA Z DOBRYMI WYKŁADOWCAMI
studiach
lub
jeszcze
w
ich
trakcie)
oceniana
jest
dużo
wyżej.
I DOSKONAŁA OBSŁUGA
Najlepiej ocenione obszary przez słuchaczy studiów
SATYSFAKCJA
PRACY
PO STUDIACH W WSB
podyplomowych (skalaZocen
1 - 5)

średnia
satysfakcja

4,43

wysoka 4,53
średnia
satysfakcja
satysfakcja

29%

wysoka
satysfakcja
4,32

36%

53%
ABSOLWENCI
STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH

12%

Zajęcia
i wykładowcy

bardzo wysoka
satysfakcja

ABSOLWENCI
STUDIÓW
WYŻSZYCH

Obsługa
administracyjna
studiów

4

37%

15%

Organizacja
studiów

W PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE

ATMOSFERA

W 2014 roku tygodnik „Wprost” opublikował ranking uczelni
wyższych, w którym szkoły oceniane były wyłącznie przez
pracodawców. Zgodnie z wynikami rankingu Wyższa Szkoła
STUDIUJĘ,
PRACUJĘ,
ZYSKUJĘ
Bankowa
jest najwyżej
cenioną
przez pracodawców
JAK STUDIA
PRZEKŁADAJĄ
SIĘ NA POPRAWĘ
grupą
uczelni
w Polsce!
SYTUACJI ZAWODOWEJ?

Najchętniej wybierana przez studentów
Wzrost

wynagrodzenia
Podjęcie pracy
Stabilizacja
Zgodnie z raportem
MNiSW
na rok akademicki
zawodowej
pozycji w firmie
Zmiana
Zmiana
stanowiska
2014/2015
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu jest
jedną
pracodawcy
z najczęściej wybieranych przez kandydatów
uczelnią niepubliczną w Polsce w kategorii studiów
niestacjonarnych. Coraz większe zaufanie studentów to dla
nas najważniejsza rekomendacja!

25%

28%

30%

WYŻSZE SZKOŁY

28%

24%

STUDIA W WSB – POLECANE PRZEZ ABSOLWENTÓW
9 NA 10 ABSOLWENTÓW POLECIŁO SWOIM ZNAJOMYM
STUDIA W WSB

bardzo wysoka
satysfakcja

Zdecydowana większość słuchaczy uważa, że w WSB atmosfera jest bardziej
przyjazna niż w innych uczelniach

STUDIA
ATMOSFERA PODYPLOMOWE
NA

Według badań przeprowadzonych przez TEB Akademię
WSB cieszy się dobrą opinią pracodawców. Jesteśmy
najlepiej rozpoznawaną przez nich uczelnią niepubliczną
w województwie kujawsko-pomorskim: aż 94,3%
pracodawców zna naszą szkołę. Możemy się też
pochwalić współpracą z najbardziej znaczącymi firmami
i instytucjami z regionu.

Polecana przez pracodawców

Jaki jest najlepszy sposób na bezrobocie absolwenckie? Rozpoczęcie
pracy zawodowej
PRZYJAZNOŚĆ
już na studiach! Z roku na rok coraz więcej studentów
WSB korzysta z tego pomysłu.
28%

WSB

Rozpoznawana wśród pracodawców

STUDIUJ I PRACUJ!

www.wsb.pl

Studiuj w przyjaznych warunkach
„Jak to się stało? Ze skromnego, mrukliwego
informatyka zamieniłem się w przedsiębiorczego
logistyka. To nie magia. Podjąłem wyzwanie i przez
4 lata studiów byłem prezesem Koła Naukowego
«Pro & Log». Mogłem realizować swoje plany, zadania
i wyjeżdżać na konferencje naukowe w całym kraju.
Dzięki tym doświadczeniom zyskałem kontakty
do przyszłych pracodawców i zdobyłem pracę
spedytora. Co więcej – szybko znalazła mnie nowa
firma – przedsiębiorstwo Abramczyk z Bydgoszczy,
gdzie aktualnie pracuję w dziale logistyki. Choć słowo
«pracuję» nie oddaje w pełni mojego zajęcia. Tutaj
awansuję i spełniam się zawodowo. Bo logistyka to
pasja, która daje mi wiele radości i satysfakcji. Jeśli
miałbym cofnąć czas, to jeszcze raz wybrałbym ten
kierunek, te studia i tych ludzi. To nie magia, to akcja”.
Paweł Zielazny
absolwent WSB w Bydgoszczy

Przyjazne warunki studiowania to odpowiednia infrastruktura. Siedziby Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
i Bydgoszczy to nowoczesne, w pełni przystosowane budynki, z dostępem do internetu i udogodnieniami dla osób
niepełnosprawnych. Studia w takim miejscu to czysta przyjemność.

Baza dydaktyczna

W przyjaznych warunkach
W budynkach WSB możecie korzystać z: na co dzień
• sal audytoryjnych, wykładowych
i ćwiczeniowych wyposażonych
w nowoczesny sprzęt multimedialny
• laboratoriów językowych
• pracowni komputerowych
• biblioteki wyposażonej w stanowiska
komputerowe (w tym również dla
osób niepełnosprawnych)
• czytelni
• strefy studenta
• bufetu i punktu ksero.

Stawiamy na nowe technologie
Nowoczesne technologie, takie jak
platforma edukacyjna Moodle lub
platforma do samodzielnej nauki
języków obcych Rosetta Stone,
ułatwiają naukę na co dzień. We
wszystkich obiektach znajdują się
sale wyposażone w doskonały sprzęt
audiowizualny oraz nowoczesne
laboratoria komputerowe.

• w budynku WSB możecie połączyć
się z bezpłatną siecią Wi-Fi (więcej
na stronie eduroam.wsb.torun.pl
i eduroam.wsb.bydgoszcz.pl)
• w przerwach między zajęciami
możecie odpocząć w zaaranżowanych
specjalnie do wypoczynku strefach
studenta
• wewnątrz uczelni znajdziecie
kawiarnię, w której kupicie pyszne
kanapki i napijecie się dobrej kawy.
Przyjazne warunki to połowa sukcesu
w efektywnej nauce!

Pracownie tabletowe
W związku z dużą popularnością
urządzeń przenośnych postanowiliśmy
uruchomić pracownię tabletową, która
znajduje się na wydziale w Toruniu.
W ramach zajęć informatycznych
zostaniecie zapoznani z możliwościami
tych urządzeń. Szczególną uwagę
zwracamy na ich edukacyjne
wykorzystanie, m.in. do korzystania
z elektronicznych zasobów biblioteki,
oraz użycie tabletów do współpracy
z platformami e-learningowymi.
Stanowiska z tabletami znajdują się
również w bibliotece.

Biblioteka
Oprócz bogatego księgozbioru
(uzupełnianego na bieżąco o nowości
wydawnicze) macie dostęp do kolekcji
książek elektronicznych i audiobooków.
W korzystaniu z nich pomogą Wam
czytniki e-booków Vedia i Kindle oraz
tablety. Biblioteka oferuje dostęp do
baz elektronicznych, z których, dzięki
instalacji sieci HAN, czytelnicy mogą
korzystać również w domu. Biblioteki
są wyposażone w nowoczesny system
biblioteczny Prolib.
5

B

studiuj i pracuj

Dobra organizacja studiów
„Poznałyśmy się w 2008 roku na studiach
w WSB. Wiele miesięcy później spotkałyśmy się
ponownie, już jako właścicielki własnych agencji,
a przede wszystkim jako kobiety realizujące
swoje marzenia zawodowe. Jesienią 2010 roku
podczas spotkania zrodził się pomysł organizacji
wydarzenia dla 100 kobiet. Wtedy to wypiłyśmy
najdroższą kawę w naszym życiu, ponieważ
spotkanie finansujemy w dużej mierze z własnych
środków, a od uczestniczek wymagamy jedynie
rejestracji. Charmsy Biznesu, bo tak nazwałyśmy
spotkanie i projekt, zadebiutowały w 2011 roku. Od
tego czasu rozprzestrzeniamy w biznesie infekcję
zwaną pasją, determinacją i afirmacją życia”.
Joanna Czerska-Thomas
właścicielka Agencji Reklamowej M4Bizz
Justyna Niebieszczańska
właścicielka Agencji Public Relations BRIDGEHEAD

Wyobraź sobie, że jesteś studentem. Pracujesz i studiujesz jednocześnie. Czasem spotykasz się ze znajomymi,
uprawiasz sport, rozwijasz hobby. Jak to wszystko pogodzisz? W WSB to możliwe – dzięki dobrej organizacji studiów.

• Zajęcia masz tylko w soboty i niedziele, jeśli jesteś
studentem zaocznym, lub przez 4 dni w tygodniu, jeśli
studiujesz w trybie dziennym.
• Dzięki Extranetowi masz stały kontakt z uczelnią
– w przerwie na kawę możesz sprawdzić plan zajęć
najbliższego zjazdu, dyżury wykładowców i bieżące
komunikaty.

• W wolnych chwilach możesz samodzielnie szlifować język
obcy dzięki dostępowi do platformy Rosetta Stone.

• Nie musisz stać w kolejce po wpis – w swoim
elektronicznym indeksie sprawdzisz oceny i wyniki
zaliczeń.

• Na zaliczenia możesz przygotować się w domu – dzięki
zbiorom elektronicznym naszej biblioteki we
własnym fotelu możesz zapoznać się z najnowszymi
opracowaniami z potrzebnego obszaru.

• Nie musisz jechać na uczelnię tylko po to, aby załatwić
sprawy studenckie – dni i godziny otwarcia działów
dostosowane są do potrzeb studentów, są one czynne,
gdy odbywają się zajęcia, także w weekendy.

• Oszczędzasz czas na dojazdach – ponieważ uczelnia
znajduje się w dobrym punkcie komunikacyjnym, po
zajęciach możesz od razu spotkać się z przyjaciółmi czy iść
na zakupy lub siłownię, wszędzie masz blisko.

EXTRANET

24 H
6

• Nawet jeśli nie było Cię na zajęciach, co przecież czasem
zdarza się każdemu studentowi, nie musisz kserować
notatek – potrzebne materiały znajdziesz na platformie
Moodle.

informacje
o stanie
płatności

informacje
o przyznanych
stypendiach

wgląd w oceny
i wyniki sesji
uzupełnione przez
wykładowców
w e-indeksie

dostęp do
biblioteki

plany zajęć,
materiały
z wykładów

informacje
o praktykach
i stażach

wzory
dokumentów
i formularzy

informacje
o dyżurach
wykładowców
oraz działów
obsługi
studentów

www.wsb.pl

Sprawdź, jak płacić mniej
Studia na naszej uczelni są płatne, ale staramy się stworzyć jak najwięcej możliwości, które pozwolą ograniczyć
lub efektywniej rozplanować wydatki na czesne. Sprawdź, jakie rozwiązania przygotowaliśmy dla Ciebie.

„Studentom WSB przysługują stypendia naukowe, sportowe i socjalne oraz
zapomogi. Możesz ubiegać się o takie same stypendia, jakie otrzymują studenci
uczelni publicznych. Jeśli ciężka praca umożliwiła Ci zdobycie świadectwa
z paskiem lub zwycięstwo w olimpiadzie, możesz skorzystać z Programu VIS
«Studiuj za darmo» i przez pierwszy semestr nie płacić czesnego”.

Sylwia Krzemińska
Rzecznik studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy,
Pełnomocnik Kanclerza ds. osób niepełnosprawnych

ZAPLANUJ WYDATKI:

ZAPŁAĆ MNIEJ:

PORÓWNAJ WARUNKI:

• Gwarantowane czesne stałe
to opcja dla Ciebie, jeśli cenisz
bezpieczeństwo i stabilność.
Plus: stałe czesne przez cały okres
studiów.

• Szeroki system stypendialny
W WSB możesz ubiegać się o takie
same stypendia, jakie otrzymują
studenci uczelni publicznych. Są to
m.in. stypendia naukowe, sportowe
i socjalne oraz zapomogi.

• Brak ukrytych kosztów
Niektóre uczelnie zaskakują swoich
studentów naliczaniem dodatkowych
opłat. WSB ceni przejrzyste zasady,
dlatego w regulaminie ujawnia
wszystkie koszty związane ze
studiami. Realizacja programu
kształcenia nie będzie wymagała
od Ciebie poniesienia żadnych
dodatkowych opłat.

• Gwarantowane czesne
stopniowane to rozwiązanie dla
Ciebie, jeśli szukasz oszczędności.
Plus: niższe czesne na I roku
studiów w porównaniu z systemem
„gwarantowane czesne stałe”.
Wysokość czesnego za następne lata
znasz już w momencie podejmowania
nauki.
• Elastyczny system opłat to opcja,
dzięki której możesz efektywniej
zarządzać swoimi wydatkami.
Zdecyduj, w ilu ratach chcesz opłacać
czesne. Do wyboru są płatności
w 2, 10 i 12 ratach lub za rok
z góry.

• Skorzystaj z promocji
Pierwsi zyskują najwięcej!
Zapisując się w kwietniu i maju,
skorzystasz z największych
zniżek. Aby zapisać się on-line do
WSB, nie musisz mieć kompletu
dokumentów (w tym świadectwa
maturalnego).

• Program zniżkowy WSB
Każdy student WSB otrzymuje kartę
rabatową „Wiele Studenckich
Bonusów”, która uprawnia do
zniżek i preferencyjnych warunków
• Program VIS “Studiuj za darmo”
w punktach partnerskich. Dzięki
Jeśli masz wysoką średnią, osiągnąłeś
temu możesz np. skorzystać
dobre wyniki na maturze lub jesteś
z tańszego noclegu albo zapłacić
finalistą olimpiady przedmiotowej –
mniej za posiłek w restauracji czy
możesz skorzystać z Programu VIS
kurs prawa jazdy.
i studiować za darmo.

10 SPOSOBÓW NA
OBNIŻENIE CZESNEGO

1
2

Zapisz się wcześniej
i skorzystaj z promocji
cenowej.
Studiuj za darmo
w ramach Programu
VIS.

3

Zdobądź stypendium
MNiSW za dobre wyniki
w nauce.

4

Szeroki wachlarz
stypendiów: socjalne,
sportowe i zapomogi.

5

Dzięki materiałom
on-line oszczędzisz
na wydrukach i ksero.

8

Studiuj drugi kierunek
z dużą zniżką.

6

Zdobądź dobrą pracę
dzięki wsparciu Biura
Karier i zarabiaj lepiej.

9

Weź kredyt studencki.

7

Rozłóż czesne na 12 rat
i zmniejsz miesięczne
obciążenie budżetu.

10

Brak ukrytych opłat
i niespodziewanych
płatności.

7

B

studiuj i pracuj

Studia – najlepsza inwestycja
„Zawodowo kieruję pracą zespołu
sprzedawców w salonie jubilerskim Apart
sp. z o.o. Prywatnie jestem mamą, żoną
i posiadaczką kilku pasji. Wiem, że moje życie
bez muzyki, sportu i podróży byłoby niepełne.
Nie może w nim też zabraknąć coachingu.
Po studiach stałam się jego orędowniczką
i ambasadorką. To dzięki wiedzy na temat
coachingu mogę skutecznie wspierać,
motywować i stymulować pracowników do
pracy oraz w pełni korzystać z ich potencjału
osobistego. Studia niezbędne dla tych, którzy
pragną się rozwijać świadomie i efektywnie”.
Agnieszka Manelska
absolwentka WSB w Toruniu

Dzięki temu już podczas zajęć łatwiej i szybciej
zapamiętasz przekazywane informacje, co z pewnością
docenisz podczas przygotowywania się do egzaminów.

To, czego się uczysz, przydaje się w pracy:
• Oferta kierunków i specjalności jest tworzona w oparciu
o potrzeby rynku pracy, a programy kształcenia
powstają w konsultacji z najbardziej kompetentnymi
osobami – ekspertami zatrudnionymi w danej
branży. To przecież oni wiedzą najlepiej, jakie
umiejętności musi zdobyć student, aby w przyszłości
ubiegać się o wymarzone stanowisko.
• Zdobędziesz nie tylko podręcznikową wiedzę, ale przede
wszystkim praktyczne umiejętności, których będą
wymagać od Ciebie przyszli pracodawcy.
• Możesz mieć zajęcia z ponad 600 wykładowcami
praktykami z branż: finansowej, turystycznej,
logistycznej itp. Tacy wykładowcy przekażą Ci
doświadczenie ze swojej codziennej pracy i dzięki temu
wyposażą Cię w użyteczne kwalifikacje.
• Zdobyte na zajęciach umiejętności rozwijasz podczas
organizowanych przez uczelnię staży, praktyk i wizyt
studyjnych w najważniejszych firmach i instytucjach
w regionie.
• Zajęcia w WSB mają formę warsztatową, która umożliwi
Ci kontakt z aktualną wiedzą z danej dziedziny.
Będziesz uczestniczyć w warsztatach, pracach
projektowych, case studies i grach biznesowych.

JAK STUDIA PRZEKŁADAJĄ SIĘ NA POPRAWĘ
SYTUACJI ZAWODOWEJ?

• W Biurze Karier znajdziesz ciekawe oferty pracy
i fachową pomoc związaną z doradztwem
zawodowym. Pracownicy Biura zapoznają Cię ze
standardami rekrutacji (poprzez np. symulacje rozmów
kwalifikacyjnych), pomogą Ci napisać profesjonalne
CV i zaplanować ścieżkę rozwoju kariery.

Zmiana
stanowiska

25%
8

• Będąc studentem WSB, możesz brać udział
w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach, które
zwiększają zakres Twoich kompetencji z zakresu m.in.:
technik szybkiego uczenia się, autoprezentacji, radzenia
sobie ze stresem, skutecznego zarządzania czasem czy
przygotowywania dokumentów aplikacyjnych.

Lepiej radzisz sobie na rynku pracy:

Łatwiej zapamiętujesz:

STUDIUJĘ, PRACUJĘ, ZYSKUJĘ

• Masz lepsze CV:
Programy kształcenia przygotowane są zgodnie
z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram
Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, zatem efekty
kształcenia są opisane w kategoriach wiedzy,
umiejętności oraz kompetencji społecznych,
które zdobędziesz na studiach, i są uniwersalne we
wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej.

Podjęcie pracy
zawodowej

28%

Wzrost
wynagrodzenia

30%

Stabilizacja
pozycji w firmie

28%

Zmiana
pracodawcy

24%

www.wsb.pl

Rada Wyższej Szkoły Bankowej
„Jako uczelni bardzo nam zależy, aby
odpowiedzialnie przygotować swoich
studentów do funkcjonowania na rynku pracy.
Dlatego powołaliśmy do życia Radę Wyższej
Szkoły Bankowej, która ma za zadanie
wydawać opinie i doradzać. W skład Rady
zostali powołani wybitni przedstawiciele
życia gospodarczego i społecznego, szefowie
instytucji, przedsiębiorstw i organizacji,
reprezentujący potencjalnych pracodawców
naszych absolwentów oraz przyszłych
odbiorców wyników prac badawczych
prowadzonych w WSB”.
prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz
Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Główną rolą Rady jest doradzanie WSB w sprawach:
• rozwoju i tworzenia nowych kierunków i specjalności
w zakresie wszystkich form i poziomów kształcenia
prowadzonych przez WSB (licencjat, studia magisterskie,
studia podyplomowe, studia MBA) po to, aby nasi
absolwenci byli oczekiwanymi specjalistami na rynku
pracy

• opiniowania i proponowania problematyki badawczej
podejmowanej przez naukowców z WSB po to, aby efekty
zrealizowanych badań naukowych były adekwatne do
potrzeb praktyki i przewidywały przyszłe potrzeby i trendy
• opiniowania list firm, instytucji i organizacji, w których
będziecie odbywali praktyki, po to, żebyście mogli
zdobywać możliwie najlepsze doświadczenie praktyczne.

Program Partnerstwa Biznesowego
Program Partnerstwa Biznesowego Wyższej Szkoły Bankowej to wyjątkowe połączenie doświadczeń
naukowych z doświadczeniami największych firm z terenu kujawsko-pomorskiego. Ten mariaż świata nauki
ze światem biznesu daje studentom WSB możliwość zdobycia wiedzy opartej na autentycznym doświadczeniu
firm, które stają się patronami poszczególnych specjalności. Na uczelni działa również dedykowane Centrum
Współpracy z Biznesem.

Na mocy porozumienia o objęciu patronatu nad specjalnościami oferowane są m.in.:
• doradztwo i konsultacje przy tworzeniu programów
studiów
• prowadzenie zajęć, warsztatów i ćwiczeń przez
pracowników tych firm w zakresie przedmiotów
specjalnościowych
• spotkania ze studentami, np. analiza realnych problemów
biznesowych

• gwarancja, że przekazywana Ci wiedza ma charakter
praktyczny i ułatwi Ci sprawne poruszanie się po rynku
pracy
• odbywanie praktyk i staży u czołowych przedstawicieli
świata biznesu.
• Tylko w WSB masz szansę na tak bliski kontakt ze
środowiskiem biznesu!

• wskazanie tematyki prac dyplomowych związanych
z działalnością partnera

9

B

studiuj i pracuj

Toruń i Bydgoszcz
miejsca dla studentów, miejsca dla Was!
Wyjedź na studia do dużego miasta
Nadszedł czas na wyprowadzkę z rodzinnego miasta i wyjazd na studia. Jednak im bliżej tego dnia, tym częściej
zastanawiasz się: jak poradzę sobie bez bliskich, z czego będę się utrzymywać, gdzie będę mieszkać? Nie przejmuj
się – wielu przed Tobą miało te same obawy, ale nikt nie żałował podjętej decyzji. Wyjazd na studia do innego
miasta to same plusy: usamodzielnisz się, nauczysz się sam decydować o sobie, zmienisz środowisko, poznasz
zupełnie nowych ludzi i – przede wszystkim – będziesz mógł czerpać garściami z uroków dużego miasta. Toruń
i Bydgoszcz to znakomite miejsca na początek tej przygody.

Toruń

Bydgoszcz

to miasto, w którym historia przeplata się ze
współczesnością. Gotycka architektura i niesamowita
atmosfera powodują, że żyje się tu dobrze i przyjemnie.
Charakter miasta, jego genius loci, po dziś dzień tworzą
mieszkańcy dumni z historii grodu i przodków, którzy go
budowali.

– w grodzie nad Brdą i Wisłą życie studenckie toczy się
pełną parą. Nie brakuje klubów, kin i urokliwych zakątków.
W wolnym czasie można wybierać w ofercie filharmonii,
opery lub teatru.

Gród Kopernika od wieków znany był z gościnności oraz
otwartości i tak pozostało do dzisiaj. Co roku miasto
odwiedza ponad 1,5 mln turystów. Wielu studentów
i przyjezdnych postanawia osiedlić się tutaj z uwagi na urok
i niepowtarzalny klimat Torunia.
W Toruniu nie brakuje miejsc, w których można w wolnym
czasie oddać się życiu kulturalnemu. Festiwale, teatr, kina,
wiele klubów i bogate życie artystyczne powodują, że miasto
było nawet kandydatem do tytułu Europejskiej Stolicy
Kultury.

10

W ciepłe dni malownicza bydgoska Starówka i bulwary
nad Brdą to wymarzone trasy na spacery. Bydgoszcz słynie
także z Wyspy Młyńskiej, miejsca idealnego do relaksu
i odprężenia się w środku miasta, zlokalizowanego w Zakolu
Brdy, tuż przy Starówce. A kto szuka aktywnego odpoczynku
na łonie przyrody, z pewnością zakocha się w Leśnym Parku
Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.
Bydgoszcz to także miasto wielkich wydarzeń kulturalnych
i sportowych, odbywają się tu m.in. Międzynarodowy
Festiwal Filmowy Plus Camerimage oraz międzynarodowe
mityngi lekkoatletyczne.

www.wsb.pl

Co jest dla nas ważne?
Jak sprawić, by absolwenci byli wyposażani w praktyczną wiedzę, pozwalającą im sprawnie odnaleźć się na
rynku pracy? Jak spełnić oczekiwania w zakresie aktualnych potrzeb pracodawców? Na te i inne pytania szukamy
odpowiedzi codziennie i co roku wdrażamy innowacje w nauczaniu i funkcjonowaniu uczelni. Dzięki takiemu
podejściu doceniają nas pracodawcy z regionu, a historie sukcesów naszych studentów napawają dumą.
„Uczelnie wyższe stoją w obecnych czasach przed dużym wyzwaniem.
Dziś nie wystarczy istnieć na rynku edukacyjnym. Misją
szkoły wyższej powinno być przede wszystkim właściwe
przygotowanie studentów do rynku pracy. Nasza uczelnia od
lat konsekwentnie realizuje ten cel m.in. poprzez tworzenie
programów studiów we współpracy z biznesem, warsztatowy
charakter zajęć oraz wyspecjalizowaną kadrę”.
mgr Anna Kocikowska
Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
„Kształcenie ukierunkowane na rozwój zawodowej kariery studentów
i absolwentów wymaga ciągłego doskonalenia. W WSB prowadzimy
cykliczne badania satysfakcji, tzw. Badania Atrybutów Marki. Dzięki
Centrum Nowoczesnych Technologii i dostępowi wykładów na
elektronicznych platformach odpowiadamy na coraz większą mobilność
studiujących”.
dr Jacek Wójcik
Wicekanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

„Jako lider w kształceniu osób łączących pracę z nauką, jesteśmy
zobowiązani do przekazywania studentom interdyscyplinarnych
umiejętności najbardziej pożądanych przez rynek pracy. W związku z tym,
naszym priorytetem jest przede wszystkim przygotowanie Was do
efektywnego łączenia zdobytej wiedzy z praktyką zawodową”.
mgr Magdalena Krysiak
Dyrektor ds. Organizacji Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

„Nauka w WSB to nie tylko przyswajanie wiedzy, ale także kształtowanie
praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych. Dla WSB
najważniejszy jest student, dlatego zapewniamy elastyczny system
studiowania dostosowany do Waszych indywidualnych potrzeb”.
dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz
Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu Wyższej Szkoły
Bankowej w Toruniu

„Podjęłam pracę w WSB po wielu latach zbierania doświadczeń
w biznesie, bo ujęło mnie podejście uczelni, która stawia na kształcenie
profesjonalistów. Nasz cel to sukces każdego naszego studenta na rynku
pracy. To pracodawcy decydują, czego i jak mamy uczyć. Przeglądamy
oferty pracy i zgodnie z nimi kształtujemy specjalności”.
dr Anna Trzuskawska-Grzesińska
Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły
Bankowej w Toruniu

11

B

studiuj i pracuj

Centrum Języków Obcych WSB
„Specjalistyczne kursy językowe organizowane
przez Centrum Języków Obcych WSB opierają się
na nowatorskiej i skutecznej metodzie nauczania
języka. Centrum podchodzi do dydaktyki języków
obcych w sposób profesjonalny, dostrzegając
konieczność ukierunkowanego, szybkiego
i skutecznego nauczania danego języka. Treningi
językowe dostosowane do potrzeb uczestników
oraz inspirujący trenerzy z długoletnim
doświadczeniem i praktyką w nauczaniu języków
obcych to charakterystyczne cechy, które
wyróżniają nasze kursy językowe spośród innych
dostępnych na rynku. Dzięki sprawdzonej metodzie
i doświadczonej kadrze opanowanie wybranego
języka obcego stanie się nareszcie możliwe”.
dr Magdalena Zubiel-Kasprowicz
Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania
w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Proponowane przez nas dedykowane kursy językowe
pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze naszych klientów,
gdyż cechuje je:
• efektywność – treści szkolenia dopasowane są do
potrzeb uczestników, którzy zdobywają umiejętności
faktycznie niezbędne do wykonywania swoich zadań
• kompaktowość – na kurs składają się aktywne sesje
treningowe, a ich uzupełnienie stanowi samodzielna praca
uczestników na platformie e-learningowej
• aktywność – kursy bazują na metodzie treningu
językowego
• unikatowość – trenerzy pracują na autorskich treściach,
dostosowują materiały do potrzeb uczestników
• elastyczność – kurs może zostać przeprowadzony
w dogodnym czasie i miejscu.
Nasz zespół profesjonalnych trenerów językowych
pracuje metodą treningu językowego. Uzupełnieniem

kursu jest platforma e-learningowa. Uczestnicy znajdą
tam bardziej czasochłonne ćwiczenia gramatyczne, teksty
do czytania czy odsłuchy, które nie wymagają asysty trenera.
Warto dodać, iż nasi trenerzy od lat związani są z Wyższą
Szkołą Bankową, co gwarantuje ich doskonałe merytoryczne
przygotowanie do prowadzenia kursów w dziedzinach
powiązanych z biznesem.
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
jest Akredytowanym Centrum
Egzaminacyjnym ETS. Mamy
uprawnienia do przeprowadzania
egzaminu TOEIC oraz WiDaF. Są
to najczęściej stosowane certyfikaty
rozpoznawalne globalnie, uznawane
przez ponad 10 000 firm i organizacji na całym świecie,
potwierdzające znajomość języka w biznesie.

Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
Jednym z głównych zadań CNTN jest projektowanie
i tworzenie multimedialnych kursów e-learningowych,
z możliwością udostępniania wybranych zasobów
multimedialnych na Wasze urządzenia przenośne.
Pracownicy Centrum prowadzą także systematyczne
szkolenia wykładowców prowadzących e-kursy, aby każdy
z nich mógł uzyskać certyfikat e-nauczyciela. Aktualnie
trwają prace nad upowszechnianiem transmisji wybranych
zajęć przez internet. Rozwiązanie to przyjęto z myślą
o studentach, którzy z przyczyn losowych nie mogą dotrzeć
na uczelnię.

12

TRYB ZAOCZNY

TRYB DZIENNY

Design w biznesie

www.wsb.pl

CZESNE ATRAKCYJNE
RYNKOWO

kierunek w przygotowaniu

Dlaczego warto wybrać design w biznesie w WSB?
• Uzyskasz unikalne wykształcenie oczekiwane na rynku
pracy
• W trakcie studiów zetkniesz się z praktykami, którzy
osiągnęli sukces
• Będziesz zdobywać wiedzę w przyjaznym środowisku

• Nauczysz się wykorzystywać swoją kreatywność
w osiąganiu sukcesu biznesowego
• Poznasz mechanizmy i etapy kreacji/powstawania
produktów oraz usług
• Rozwiniesz swoją kreatywność i znajdziesz możliwość
komercyjnego wykorzystania swoich talentów
13

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

BYDGOSZCZ

Projektowanie marki i wizerunku firmy
Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

• budowanie marki i kształtowanie wizerunku organizacji,
ze szczególnym uwzględnieniem elementów estetyki
tożsamości wizualnej marki

• działy odpowiedzialne za kreowanie i wdrażanie marki

• formułowanie i wdrażania strategii rozwoju firmy
uwzględniającej oferowane produkty i usługi
• projektowanie procesów usługowych, zachowania
personelu oraz klientów podczas świadczenia usług
• wykorzystywanie nowoczesnych technologii
w kształtowaniu wizerunku firmy.

• działy marketingu i PR
• account manager w agencjach reklamowych
• członek zespołu w agencjach kreatywnych
• visual merchandiser
• brand manager
• product manager
• manager ds. zarządzania marką
• specjalista ds. marek własnych.

Design opakowań
Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

• badanie i kształtowanie zachowań nabywców

• działy odpowiedzialne za stronę wizualną produktów

• towaroznawstwo oraz stosowane w nim normy
i umiejętności oceny właściwości użytkowych towarów
i czynników wpływających na ich jakość

• producenci opakowań

• stosowanie odpowiednich opakowań i jednostek
ładunkowych na różnych etapach procesów logistycznych

• agencje reklamowe i marketingowe
• działy marketingu.

• dobór odpowiednich materiałów i technologii produkcji
opakowań w zależności od przeznaczenia
• aktywne uczestnictwo w procesie projektowania
opakowań.

Design produktów i usług
Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

• zarządzanie procesem projektowania produktu i usługi

• działy rozwoju koncepcji i strategii produktów i usług

• wykorzystywanie nowoczesnych technologii
w projektowaniu produktów

• działy odpowiedzialne za nadzorowanie wdrożenia
produktu i usług

• dobór odpowiednich materiałów do konkretnego produktu

• agencje reklamowe, studia projektowe

• projektowanie procesów usługowych i placówek
usługowych

• visual merchandiser

• projektowanie zachowań personelu oraz klientów podczas
świadczenia usług

• product manager.

• specjalista ds. produktów

• opracowywanie i realizacja koncepcji nowych produktów.

Projektowanie innowacyjnego biznesu
Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

• ekonomiczne uwarunkowania otoczenia rynkowego

• działalność gospodarcza

• zarządzanie projektami

• centra innowacyjności

• znajomość procesu design thinking (czyli kreatywnego
i jednocześnie praktycznego sposobu rozwiązywania
problemów)

• kreatywny biznes

• wdrażanie nowatorskich rozwiązań.
Partnerami biznesowymi WSB są między innymi:

14

• działy i stanowiska związane z research & development
• brand manager.

TRYB ZAOCZNY

www.wsb.pl

TRYB DZIENNY

„Lubię uczyć się nowych rzeczy i mam wiele zainteresowań. Uwielbiam
teatr improwizowany – zarówno jako widz, jak i jako aktor. Jestem również
ratowniczką, nie boję się udzielić pierwszej pomocy. Dużą przyjemność
sprawia mi tworzenie, dlatego lubię prace manualne, takie jak decoupage czy
tworzenie biżuterii. A jako kierunek studiów wybrałam informatykę. Tego
właśnie brakowało mi do kompletu”.
Klaudia Gostkowska
studentka informatyki (z należącej do Grupy Wyższych Szkół Bankowych
WSB w Gdańsku)

Informatyka
w
biznesie
kierunek w przygotowaniu

CZESNE ATRAKCYJNE
RYNKOWO

Dlaczego warto wybrać informatykę w biznesie w WSB?
• Zdobędziesz interdyscyplinarne wykształcenie, na które
obecnie jest największe zapotrzebowanie (dziś już nie
wystarczy umieć programować, trzeba koniecznie rozumieć
procesy i wymagania biznesowe oraz wiedzieć jak wspierać
je za pomocą nowoczesnych rozwiązań informatycznych)

• Zajęcia prowadzą wykładowcy praktycy, którzy przekażą Ci
własne doświadczenia
• Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania,
ekonomii, informatyki oraz obszarów komplementarnych

15

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

BYDGOSZCZ

Technolog cloud computing
Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

• wykorzystywanie nowoczesnych technologii
informatycznych w przedsiębiorstwach

• technolog cloud computing

• wdrażanie aplikacji biznesowych w oparciu o chmurę
obliczeniową

• specjalista w zakresie wdrażania technologii
informatycznych w przedsiębiorstwach

• zarządzanie infrastrukturą informatyczną w firmie

• menedżer aplikacji biznesowych pracujących w chmurze
obliczeniowej

• projektowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem
technologii cloud computing

• menedżer w działach informatycznych przedsiębiorstw

• menedżer projektów informatycznych.

• modele przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej.

Analityk i projektant konfiguracji zintegrowanych systemów informatycznych
Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

• zintegrowane systemy informatyczne w firmach

• projektant konfiguracji zintegrowanych systemów
informatycznych w przedsiębiorstwach

• technologie informatyczne wykorzystywane
w nowoczesnych przedsiębiorstwach

• specjalista w zakresie wdrażania systemów ERP

• projektowanie systemów informatycznych

• pracownik w firmach produkujących oprogramowanie ERP

• wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych.

• menedżer projektów informatycznych.

Inżynier systemów bazodanowych w sieciach rozległych – studia 3,5-letnie, inżynierskie
Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

• wykorzystywanie systemów bazodanowych
w przedsiębiorstwach

• inżynier systemów bazodanowych

• technologie sieci rozległych i ich wykorzystywanie
w praktyce

• analityk technologii informatycznych

• projektowanie aplikacji bazodanowych
• projektowanie interfejsów w biznesowych aplikacjach
bazodanowych

• projektant aplikacji bazodanowych
• menedżer systemów bazodanowych w sieciach rozległych
• menedżer projektów informatycznych.

• wdrażanie systemów bazodanowych w przedsiębiorstwach.

Inżynier projektowania i wdrażania aplikacji mobilnych – studia 3,5-letnie, inżynierskie
Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

• technologie mobilne i ich wykorzystywanie
we współczesnych przedsiębiorstwach

• projektant aplikacji mobilnych

• projektowanie biznesowych aplikacji mobilnych

• menedżer infrastruktury informatycznej
w przedsiębiorstwie

• technologie informatyczne wykorzystywane
w przedsiębiorstwach
• projektowanie i wykorzystywanie nowoczesnych
interfejsów w zintegrowanych systemach informatycznych
• wdrażanie systemów mobilnych w przedsiębiorstwach.

Partnerami biznesowymi WSB są między innymi:

16

• specjalista ds. systemów informatycznych

• specjalista ds. wdrażania mobilnych aplikacji
w przedsiębiorstwach
• menedżer projektów informatycznych.

TRYB ZAOCZNY

www.wsb.pl

TRYB DZIENNY

Administracja

CZESNE ATRAKCYJNE
RYNKOWO

„WSB cieszy się dużym prestiżem i wcale się temu nie dziwię. Tutaj
najważniejszy jest student, co w obecnych czasach na innych uczelniach
jest rzadko spotykane. Elastyczny plan zajęć pozwala na połączenie pracy
z nauką. Zainwestowałam w studia w WSB i mogę powiedzieć z ręką na
sercu, że póki co to najlepsza inwestycja”.
Wioletta Kaczmarek
studentka WSB w Bydgoszczy

Partnerami biznesowymi WSB są między innymi:

Gmina Miasta Toruń

Urząd Miasta Solec Kujawski
17

C

kierunki i specjalności

BYDGOSZCZ

Administracja publiczna
Studenci administracji w WSB zdobywają interdyscyplinarne kwalifikacje i wiedzę z zakresu dziedzin takich jak:
prawo, zarządzanie, ekonomia czy finanse publiczne. Dzięki takiemu programowi nauczania mają oni wszechstronne
wykształcenie i mogą ubiegać się o stanowiska w wielu różnych instytucjach i urzędach.

„Uwielbiam aktywnie spędzać wolny czas, dlatego uprawiam dużo sportu.
Między innymi pływam, biegam i jeżdżę na łyżworolkach. Bardzo cenię to,
że pracuję ze wspaniałymi ludźmi, którzy mnie wspierają i uczą wytrwałości
w biznesie. Na uczelni poznałem mnóstwo wspaniałych i ambitnych osób, które,
podobnie jak ja, «cegiełka po cegiełce» budują własną przyszłość”.

Arkadiusz Redzimski
student WSB w Bydgoszczy

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• wykonywanie pracy na stanowiskach
średniego szczebla w służbie cywilnej
i administracji samorządowej

• urząd miasta/gminy

• Zajęcia prowadzone są przez personel
zarządzający administracją publiczną.

• przygotowywanie dokumentów
urzędowych
• zasady i techniki redakcji przepisów
prawnych
• praktyczna wiedza z zakresu prawa
publicznego
• prawidłowy obieg, rejestrowanie
i archiwizowanie dokumentów
prawnych.

• starostwo powiatowe
• urząd marszałkowski
• urząd wojewódzki

• Będziesz miał zajęcia m.in. z zakresu
e-administracji.

• wojewódzkie i powiatowe
inspektoraty
• biura partii politycznych oraz biura
poselskie
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych
i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego
• jednostki organizacyjne administracji
rządowej i samorządowej.

STUDIUJ ZA GRANICĄ
Studiując za granicą, możesz podszkolić język, zdobyć cenne na
rynku pracy doświadczenie i przeżyć przygodę życia. WSB ma
przyznaną przez Komisję Europejską rozszerzoną Kartę Erasmusa,
która uprawnia do udziału w programie Erasmus „Uczenie się przez
całe życie”. Dzięki temu możesz studiować i odbywać praktyki
za granicą, a wykładowcy i pracownicy administracyjni mogą
uczestniczyć w wymianie wiedzy i doświadczeń.

18

www.wsb.pl

BYDGOSZCZ

Administracja w wymiarze sprawiedliwości
Praca w administracji sądów bądź kancelarii prawnych nie wymaga ukończenia studiów prawniczych.
Wymaga natomiast zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do organizowania pracy prawników
czy sędziów. Dzięki tej specjalności w WSB zostaniesz praktycznie przygotowany do pełnienia swoich
przyszłych obowiązków.

„Wybrałam WSB w Bydgoszczy, ponieważ jest uczelnią nowoczesną i dobrze
wyposażoną. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców
akademickich oraz praktyków, którzy dzięki swojemu doświadczeniu potrafią
z pasją i zaangażowaniem przekazać praktyczną wiedzę. Panuje tu miła
atmosfera, możemy też brać udział w wartościowych warsztatach i szkoleniach”.

Kinga Bigott
studentka WSB w Bydgoszczy

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• organizacja pracy w kancelariach
prawnych

• kancelaria adwokacka

• przygotowywanie pism procesowych
i urzędowych

• kancelaria notarialna

• Zajęcia prowadzone są przez radców
prawnych, adwokatów, doradców
podatkowych, praktyków z dziedziny
prawa.

• biurowe techniki stosowane
w kancelariach prawnych

• kancelaria komornicza

• prawo procesowe
• obieg, rejestrowanie i archiwizacja
dokumentów prawnych.

• kancelaria radcy prawnego
• kancelaria doradcy podatkowego
• kancelaria rzecznika patentowego
• przedsiębiorstwo windykacyjne

• Będziesz miał dostęp do
specjalistycznych programów
stosowanych przez prawników
w kancelariach.

• biuro odzyskiwania odszkodowań.

KLUB TOASTMASTERS
Toastmasters jest międzynarodową organizacją zrzeszającą ludzi
zainteresowanych publicznym przemawianiem i kształtowaniem
umiejętności potrzebnych do bycia liderem. Podczas każdego ze
spotkań uczestnicy prezentują przygotowane wcześniej mowy,
dokonują ich ewaluacji, udzielając informacji zwrotnych, a także
znakomicie się bawią, biorąc udział w konkursach sprawdzających
szybkość reakcji i kreatywność ich uczestników.

19

C

kierunki i specjalności

BYDGOSZCZ

E-administracja
Internet całkowicie zmienia otoczenie, w którym żyjemy. Za jego przyczyną ekonomia, kultura, edukacja, rozrywka,
a także nauka zyskują nowe oblicze. Ma to niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania administracji, która już nigdy
nie będzie funkcjonowała w tradycyjny sposób. Globalne zmiany mają swoje lokalne skutki, coraz większe znaczenie
zyskuje samorząd terytorialny.

„Prawo cywilne i administracyjne to wiedza, którą na co dzień wykorzystuję
w pracy – jednej z największych firm ubezpieczeniowych na stanowisku
specjalisty ds. obsługi klienta. Ubezpieczenia komunikacyjne to właśnie moja
działka. Natomiast po pracy uwielbiam spotykać się ze znajomymi w kameralnych
bydgoskich kawiarniach. Często chodzę do kina (uwielbiam filmy komediowe
i sensacyjne). Relaksuję się też przy czytaniu książek”.

Ilona Twaróg
studentka WSB w Bydgoszczy

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• kierowanie administracją za
pośrednictwem platformy ePUAP
(dostępne usługi, profil zaufany,
elektroniczny podpis, elektroniczny
obieg dokumentów)

• urzędy jednostek samorządu
terytorialnego

Proces cyfryzacji administracji
publicznej jest wyzwaniem
strategicznym dla każdego państwa.
Jego sukces nie będzie możliwy bez
rozumiejących wyzwanie kadr, które
będą posiadały niezbędne umiejętności
i kompetencje. Jak pokazują badania
międzynarodowe, brak zaangażowania
kadry administracyjnej jest jedną
z najważniejszych barier w rozwoju
e-administracji. Widoczne jest to
szczególnie na szczeblu lokalnym,
który realizuje ponad 80% usług
publicznych. Dlatego tak duże znaczenie
będą miały kadry urzędów gmin,
starostw powiatowych oraz urzędów
wojewódzkich, w których obywatele
załatwiają gros swoich potrzeb.

• tworzenie i planowanie e-usługi
(e-zdrowie, e-gospodarka, e-sąd)
• umiejętność posługiwania się
rejestrami i ewidencją publiczną
• kompetencje cyfrowe (wykluczenie
cyfrowe, e-szkoła, kompetencje
urzędników)
• gospodarka i administracja w dobie
internetu.

• archiwa państwowe
• urzędy wojewódzkie
• urzędy statystyczne.

WSPÓŁPRACA WSB Z IZBĄ SKARBOWĄ W BYDGOSZCZY
Administracja podatkowa to organy i instytucje zajmujące się
rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i poborem, a także
egzekucją zobowiązań podatkowych, oraz prowadzeniem dochodzeń
w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Podstawowym
celem administracji podatkowej jest pobieranie dochodów
podatkowych w najbardziej skuteczny, sprawiedliwy i wydajny sposób.

20

TRYB ZAOCZNY

TRYB DZIENNY

Bezpieczeństwo
wewnętrzne

www.wsb.pl

CZESNE ATRAKCYJNE
RYNKOWO

„Marzy mi się praca w wojsku lub grupie antyterrorystycznej. «Po drodze»
chciałbym jeszcze wziąć udział w kilku szkołach przetrwania. Zanim
jednak to wszystko mi się uda – studiuję bezpieczeństwo wewnętrzne,
a poza tym pracuję, żeby uniezależnić się od rodziców i być samodzielnym
finansowo. Zdecydowanie mogę polecić płatne staże w WSB, które
umożliwią Wam zasmakowanie w odrobinie dorosłego życia i pomogą
zdobyć środki np. na studia”.
Patryk Jagielski
student WSB w Toruniu

Partnerami biznesowymi WSB są między innymi:

Stowarzyszenie Dostawców
na Rzecz Służb Mundurowych

21

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

BYDGOSZCZ

Bezpieczeństwo międzynarodowe
i zwalczanie terroryzmu
Jeśli chcesz pracować w sektorze bezpieczeństwa państwa, administracji samorządowej i państwowej, instytucjach
wojskowych, badawczych i gospodarczych, bezpieczeństwo wewnętrzne to doskonały kierunek dla Ciebie. Wiedza
i umiejętności zdobyte w WSB umożliwią Ci kontynuowanie nauki w ośrodkach powołanych przez państwo i jego
organy do spełniania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa międzynarodowego.

„Wybrałam ten kierunek, ponieważ swoją przyszłość wiążę z pracą w Policji,
a dzięki Wyższej Szkole Bankowej mogę zdobyć cenne kwalifikacje i przede
wszystkim zrealizować to marzenie. Ponadto mogę bez problemu łączyć pracę
ze studiowaniem”.

Angelika Bachurzyńska
studentka WSB w Bydgoszczy

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• prawo i organizacje międzynarodowe
jako podstawy bezpieczeństwa
globalnego

• struktury administracji publicznej

• Na zajęciach zdobywasz wiedzę
teoretyczną i praktyczną, którą
rozszerzysz w trakcie praktyk.

• funkcjonowanie różnych systemów
bezpieczeństwa państw na świecie

• organizacje międzynarodowe

• współczesne konflikty społeczne
i polityczne jako zagrożenia ładu
międzynarodowego
• zapobieganie zjawisku terroryzmu,
psychologiczne aspekty terroryzmu

• instytucje związane z kreowaniem
polityki bezpieczeństwa
• Policja
• Żandarmeria Wojskowa
• Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego.

• międzynarodowe i wewnętrzne
uwarunkowania polityki
bezpieczeństwa państwa.

KURS STRZELECKI
Wszyscy studenci bezpieczeństwa wewnętrznego będą
uczestniczyć w kursie strzeleckim, obejmującym specjalny
wykład teoretyczny oraz praktyczne zajęcia na strzelnicy
z wykorzystaniem profesjonalnej broni krótkiej i długiej.

22

• Uzyskasz dodatkowe certyfikaty
poświadczające kompetencje
zawodowe.
• Masz kontakt z wykładowcami
praktykami (prokuratorami,
radcami prawnymi, prawnikami,
pracownikami: Policji, straży
miejskiej, Straży Pożarnej, wojska,
sztabów zarządzania kryzysowego
w administracji państwowej
i samorządowej oraz specjalistami
do spraw ochrony danych osobowych
i informacji niejawnych).

TORUŃ

www.wsb.pl

BYDGOSZCZ

Detektywistyka i ochrona osób i mienia
Jeżeli interesują Cię sprawy związane z bezpieczeństwem firm czy osób fizycznych, chcesz poznać
mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw detektywistycznych i ochroniarskich, ze specjalności
proponowanych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne wybierz tę. W Wyższej Szkole Bankowej zajęcia
prowadzone są przez praktyków i mają formę warsztatów, więc zostaniesz doskonale przygotowany do
rozpoczęcia pracy.

„Praktycznie niemożliwe jest zdobycie dobrej pracy bez doświadczenia. Dlatego
znalazłam się na tej uczelni, bo tutaj zdobywamy je już w trakcie studiów. Mam
możliwość odbycia praktyk, dzięki którym moje szanse na zatrudnienie są dużo
większe. A organizacja zajęć dostosowana jest do naszych potrzeb”.

Wioletta Matczak
studentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• elementy detektywistyki, m.in.
taktyki działań detektywistycznych

• służby mundurowe: Policja, straż
miejska, Straż Graniczna, Straż
Ochrony Kolei

• Zajęcia prowadzą praktycy
z instytucji współpracujących z WSB
(przedstawiciele służb mundurowych
oraz prywatnych agencji ochrony
osób i mienia).

• regulacje i systemy zapewniające
ochronę osób, mienia, obiektów
i obszarów
• taktyka i technika interwencji
• techniki wykrywania przestępstw
• monitoring i patrole interwencyjne
• uprawnienia i obowiązki służb
mundurowych w obszarze ochrony
osób i mienia.

• agencje ochrony osób i mienia
• biura detektywistyczne
• firmy zajmujące się instalowaniem
i realizowaniem monitoringu
• wydziały ds. bezpieczeństwa
instytucji publicznych
i przedsiębiorstw.

• Część zajęć będzie odbywać się
w obiektach publicznych w formie
wyjść studyjnych.

ZAJĘCIA Z PRAKTYKAMI
Co roku na WSB organizowane są cykle spotkań tematycznych
z praktykami z różnych obszarów bezpieczeństwa wewnętrznego.
Zapraszamy gości, którzy potrafią zainspirować i ciekawie
przedstawiać tematy ze swojej branży.

23

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

BYDGOSZCZ

Kryminologia i kryminalistyka
Złożona sytuacja polityczna we współczesnym świecie spowodowała powstanie kierunku bezpieczeństwo
wewnętrzne. Celem studiów na specjalności kryminologia i kryminalistyka jest przekazanie kompleksowej wiedzy
i praktycznych umiejętności w tej dziedzinie. Jako absolwent będziesz miał praktyczne przygotowanie do pracy
w sektorze społeczno-politycznym, gospodarczym oraz w służbach specjalnych.

„Podstawową istotą funkcjonowania każdej organizacji są ludzie. To dzięki
nim tworzy się coś wyjątkowego i twórczego. Studia w Bankowej to nie tylko
ciekawe wykłady z praktykami, ale też życie poza uczelnią. Samorząd, który
obecnie funkcjonuje, swoje fundamenty stawia na relacjach między studentami
i wykładowcami. Razem możemy stworzyć coś wielkiego”.

Maciej Konsik
student WSB w Bydgoszczy

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• metody, techniki i narzędzia
służące do ujawniania, utrwalania
i zabezpieczania śladów
kryminalistycznych

• Policja

Kryminologia zajmuje się badaniem
przestępczości jako zjawiska
społecznego, kryminalistyka zaś
jest nauką o sposobach i środkach
wykrywania przestępstw. Wykładowcy
przybliżą ci najnowsze rozwiązania
z zakresu zapobiegania, wykrywania
i zwalczania przestępczości.

• Żandarmeria Wojskowa
• Straż Graniczna

• teoretyczne i praktyczne zagadnienia
z zakresu przestępczości
• psychologia osobowości

• prywatne firmy ochroniarskie
• agencje detektywistyczne
• ABW, CBŚ, CBA.

• identyfikacja zachowań
przestępczych i negocjacji.

W czasie nauki na tej specjalności
poznajesz podstawy prawa karnego
i prawa karnego procesowego oraz ich
praktyczne zastosowanie.

OBSZARY OCENIANE PRZEZ STUDENTÓW PODCZAS BADANIA ATRYBUTÓW MARKI WSB:

Organizacja
studiów

24

Zajęcia
i wykładowcy

Infrastruktura

Extranet

Biblioteka

Obsługa
finansowa

Biuro
Karier

www.wsb.pl

BYDGOSZCZ

Logistyka i bezpieczeństwo imprez masowych
Imprezy masowe wymagają bardzo złożonych procesów obsługi, które mają na celu zapewnienie
wszelkich niezbędnych zasobów w odpowiednim miejscu i czasie (dzięki działaniom logistycznym)
oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników.

„Zarządzam kilkuosobowym zespołem, dlatego bardzo doceniam fakt, że mogę
jednocześnie pracować i studiować. Bo studia wybrałam głównie po to, żeby
zdobyć większą wiedzę, która przyda mi się na stanowisku kierowniczym.
W pracy najbardziej liczą się dla mnie dobra atmosfera i współpraca. A co po niej?
Książki (chętnie czytam thrillery i kryminały) i samotne wycieczki rowerowe ze
słuchawkami w uszach”.

Kamila Trzcińska
studentka WSB w Bydgoszczy

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• identyfikacja zadań logistycznej
obsługi imprezy masowej

• organizator imprez masowych

• Skuteczna obsługa logistyczna jest
gwarantem właściwego przebiegu
każdej imprezy masowej.

• planowanie zadań logistycznej
obsługi imprezy masowej
• organizacja logistyczna imprezy
masowej
• rozwiązywanie problemów
logistycznych podczas imprez
masowych

• specjalista ds. bezpieczeństwa imprez
masowych
• logistyk w agencjach ochrony
• logistyk w policji i straży miejskiej
• specjalista ds. organizacji imprez
kulturalnych i sportowych
w jednostkach samorządu
terytorialnego.

• Logistyka i bezpieczeństwo
imprez masowych to unikalna
specjalność odpowiadająca obecnym
wymaganiom rynku.
• Zajęcia prowadzone są przez
doświadczonych praktyków.

• rozwiązywanie problemów
bezpieczeństwa podczas imprez
masowych
• zasady pozyskiwania zasobów i usług
wykorzystywanych w trakcie imprez
masowych.

SPECJALIŚCI DS. OBSŁUGI
LOGISTYCZNEJ IMPREZY MASOWEJ
Sukces każdej imprezy masowej zależy od właściwej obsługi
logistycznej. Zasadniczymi obszarami działań logistycznych są
zapewnienie właściwych usług i niezbędnych zasobów rzeczowych,
które muszą być dostępne w odpowiednim czasie i odpowiedniej
ilości w relacji do danej imprezy masowej. Obecnie na polskim rynku
występuje niedobór specjalistów z tego zakresu.

25

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

BYDGOSZCZ

Służby specjalne i policyjne
Za mundurem panny sznurem – ta myśl może być jednym z powodów, dla których warto studiować bezpieczeństwo
wewnętrzne w WSB. Co nas wyróżnia? Tutaj uczymy praktycznie! W programie studiów są m.in. zajęcia
z przedstawicielami służb mundurowych, a co najważniejsze – przyjazna organizacja w WSB pozwala Ci na
rozpoczęcie pracy już w trakcie nauki.

„Kiedyś zostałem pobity, a żebym mógł domagać się swoich praw, potrzebowałem
przynajmniej podstawowej znajomości prawa. I to była pierwsza sytuacja,
w której wykorzystałem w praktyce to, czego dowiedziałem się na uczelni.
Studiuję bezpieczeństwo wewnętrzne, bo w przyszłości chcę pracować w Policji.
A w wolnych chwilach gram na tubie w orkiestrze dętej”.

Janusz Cieszyński
student WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• zadania i kompetencje policji

• Policja

• szkolenie w służbach mundurowych
i specjalnych

• Żandarmeria Wojskowa

• podstawy prawne i kompetencje
służb specjalnych

• Straż Celna, Graniczna, Leśna,
miejska, Ochrony Kolei

• Zajęcia prowadzą specjaliści
z Polskiego Związku Instruktorów
i Trenerów Formacji Ochronnych
I.P. System.

• rola służb specjalnych w systemie
bezpieczeństwa państwa

• Centralne Biuro Śledcze.

• wywiad i kontrwywiad

• metody działań jednostek
specjalnych.

SPORT W WSB
Dobra forma fizyczna to w służbach policyjnych podstawa.
Działalność sportowa w WSB w Toruniu przebiega dwutorowo:
• obowiązkowe zajęcia realizowane w formie stacjonarnej na II
roku studiów
• zajęcia nieobowiązkowe – realizowane w ramach Klubu
Uczelnianego AZS WSB.

26

• Masz do dyspozycji laboratorium
komputerowe.
• Masz możliwość zdobycia
certyfikatów potwierdzających
umiejętność udzielania pierwszej
pomocy.

TORUŃ

www.wsb.pl

BYDGOSZCZ

Służba więzienna i więziennictwo
System bezpieczeństwa i porządku publicznego pełni we współczesnym państwie ogromnie ważną rolę.
Zasadniczymi celami jego istnienia są utrzymanie i ochrona przed wszelkimi zagrożeniami takich wartości,
jak: bezpieczeństwo publiczne, spokój, ład i porządek publiczny oraz bezpieczeństwo jednostki, a są to
przecież wartości, które determinują prawidłowy rozwój społeczeństwa i jego normalne funkcjonowanie.
Dlatego tak istotne jest funkcjonowanie wykwalifikowanej kadry w służbie więziennej.

„Moją przygodę ze studiami zacząłem rok temu na państwowej uczelni, jednak
to nie spełniło moich oczekiwań. Nie bez powodu wybrałem WSB w Toruniu
i kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne. Dodatkowym atutem tej szkoły jest
multum studiujących tu pięknych kobiet, sprawdźcie sami! ;-)”

Piotr Cichocki
student WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• funkcjonowanie polskiego systemu
penitencjarnego

• areszty śledcze, inspektoraty Służby
Więziennej i zakłady karne

• przepisy kodeksu karnego i wyjątki
z prawa penitencjarnego państw
europejskich

• instytucje i organizacje pozarządowe
zajmujące się resocjalizacją

• elementy psychologii penitencjarnej
i socjologii więzienia

• zakłady poprawcze i schroniska dla
nieletnich

• system resocjalizacji dorosłych
i nieletnich

• Poza nauką teorii dowiesz się, jak
w praktyce wygląda stosowanie
technik interwencyjnych.
W programie studiów zwrócono
szczególną uwagę na zapoznanie
studentów z aspektami
psychologicznymi w pracy ze
skazanymi.

• formacje mundurowe.

• przywięzienne zakłady pracy

• bezpieczeństwo w zakładach karnych,
aresztach śledczych oraz zakładach
poprawczych
• struktura organizacyjna i działanie
Służby Więziennej.

• Część zajęć odbędzie się w formie
wizyt studyjnych w areszcie
i więzieniu.
• Zajęcia prowadzą specjaliści
i praktycy od lat związani
z więziennictwem.

WSPÓŁPRACA PRZY TWORZENIU
PROGRAMU SPECJALNOŚCI
Program specjalności powstał w oparciu o konsultacje
z przedstawicielami aresztu śledczego i psychologami więziennymi.

27

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

Systemy bezpieczeństwa imprez masowych
Zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi obowiązującymi w Polsce wszystkie obiekty, w których odbywają się imprezy
masowe, muszą spełniać wymagania formalne. Ponadto istnieje szereg wymagań dotyczących służb mundurowych
czy agencji ochrony oraz konieczność posiadania licznych zezwoleń. Dzięki zajęciom z praktykami w WSB dowiesz
się, jak wszystkie te czynniki funkcjonują w rzeczywistości.

„Cenię studia w WSB przede wszystkim dlatego, że poznałam tu wiele
ciekawych osób i inspirujących wykładowców. Mam zamiar skorzystać z szeroko
rozbudowanej współpracy uczelni z biznesem (może uda mi się dostać na staż),
dzięki temu łatwiej będzie mi znaleźć pracę”.

Paulina Pokorska
studentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• planowanie i obsługa imprez
masowych z uwzględnieniem
aspektów infrastruktury technicznej

• organizator imprez masowych

• organizacja imprezy masowej
z uwzględnieniem aspektów
społecznych i technicznych

• specjalista ds. bezpieczeństwa imprez
masowych w agencjach ochrony

• Masz możliwość uczestniczenia
w licznych kursach i szkoleniach
podnoszących kwalifikacje zawodowe
w zakresie organizowania imprez
masowych.

• rola i zadania służb mundurowych
i agencji ochrony
• informatyczne systemy
wspomagające zarządzanie
imprezami masowymi

• koordynator zaplecza technicznego
imprez masowych

• specjalista ds. bezpieczeństwa imprez
masowych w Policji i straży miejskiej
• specjalista ds. organizacji imprez
kulturalnych i sportowych
w jednostkach samorządu
terytorialnego.

• techniczne i logistyczne rozwiązania
w zakresie monitoringu imprez
masowych
• zasady uzyskiwania zezwoleń na
organizowanie imprez masowych.

BIURO KARIER
Biuro Karier, utworzone po to, aby Wam pomagać, zajmuje się
takimi sprawami, jak:
• organizacja praktyk zawodowych
• pośrednictwo pracy
• planowanie kariery – profesjonalna pomoc doradcy zawodowego
• organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

28

• Masz możliwość uzyskania
międzynarodowych certyfikatów
potwierdzających Twoją wiedzę
i umiejętności.
• Praktyki i wizyty studyjne odbywają
się w wiodących przedsiębiorstwach
naszego regionu zajmujących się
między innymi organizowaniem
imprez masowych.

TORUŃ

www.wsb.pl

BYDGOSZCZ

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
i sytuacjami kryzysowymi
Bezpieczeństwo wewnętrzne jest idealnym kierunkiem kształcenia dla osób zainteresowanych tematyką
ogólnie pojętego bezpieczeństwa oraz kwestią zagrożeń – militarnych i pozamilitarnych – występujących
w otaczającym nas świecie. Jako student tego kierunku otrzymasz praktyczną wiedzę, która pozwoli na
zdobycie pracy m.in. w Straży Granicznej czy Policji.
„W ostatnie wakacje dostałam się na staż w biurze bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego, a także w straży miejskiej, co pomogło mi zdobyć
doświadczenie zawodowe. Natomiast na studiach zdobyłam certyfikat kursu
pierwszej pomocy na poziomie podstawowych czynności ratujących życie.
W wolnych chwilach gram na klarnecie (ukończyłam szkołę muzyczną I stopnia)
w Miejskiej Orkiestrze Dętej w Brodnicy”.

Weronika Kowalska
studentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• zasady funkcjonowania systemu
i instytucji bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa

• specjalista ds. planowania cywilnego

• W ramach zajęć planowane są zajęcia
terenowe i wizyty studyjne.

• metody oceny ryzyka i zagrożeń
bezpieczeństwa wewnętrznego
w sytuacjach i stanach
nadzwyczajnych
• planowanie w zarządzaniu
kryzysowym
• odpowiedzialność za wykonywanie
władzy publicznej
• funkcjonowanie systemu ratownictwa
w Polsce.

• analityk w sztabach kryzysowych
administracji publicznej
i samorządowej
• stanowiska związane z zarządzaniem
bezpieczeństwem i obronnością
• specjalista w instytucjach
i formacjach odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo wewnętrzne
• wydziały ochrony ludności
i zarządzania kryzysowego
na szczeblu gminy, powiatu
i województwa.

• Wyższa Szkoła Bankowa
współpracuje z Urzędem Miasta
Torunia.
• 16 stycznia 2012 roku w Urzędzie
Miasta Torunia Rektor naszej uczelni
prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski
i Prezydent Torunia Michał Zaleski
podpisali porozumienie o współpracy.
Kluczowe obszary porozumienia
WSB i UMT to wymiana informacji,
planowanie strategii, turystyka
i promocja.

Wyższa Szkoła Bankowa rozpoczęła współpracę ze Strażą Miejską
w Toruniu i Bydgoszczy. Straż Miejska pomaga nam tworzyć
programy studiów i praktyk tak, aby studia jak najdokładniej
odzwierciedlały warunki rynkowe. Ponadto jej funkcjonariusze
prowadzą zajęcia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

29

C

kierunki i specjalności

TRYB ZAOCZNY

TRYB DZIENNY

Finanse
i rachunkowość

CZESNE ATRAKCYJNE
RYNKOWO

„To jedyna uczelnia w Bydgoszczy, która proponuje tak duży wybór
kierunków ścisłych związanych z finansami. Dlatego zaczęłam tu
studiować. W związku z tym, że studiuję zaocznie, mogę również pracować.
Udało mi się i pracuję już w swoim zawodzie, dlatego doświadczenie
zdobywam równocześnie ze studiami. Wykładowcy są bardzo wyrozumiali,
to głównie praktycy, dlatego przekazują nam swoje własne doświadczenia”.
Oliwia Batka
studentka WSB w Bydgoszczy

Partnerami biznesowymi WSB są między innymi:

30

TORUŃ

www.wsb.pl

BYDGOSZCZ

Bankowość i innowacje finansowe
Otwarcie polskiego rynku na międzynarodowe korporacje generuje zapotrzebowanie na wysokiej klasy
specjalistów z dziedziny bankowości i finansów. Analizy przypadku, przykłady praktyczne i zadania
rozwiązywane na zajęciach pod okiem wykładowcy i praktyka biznesu na pewno nauczą Was, jak te modele,
standardy i teorie wykorzystywać w pracy zawodowej.

„Realizując studia na kierunku finanse i rachunkowość współpracujemy
z najlepszymi firmami w regionie, z którymi tworzymy programy studiów
odpowiadające wymaganiom pracodawców. Wybierając WSB masz pewność,
że wyposażymy Cię w wiedzę i umiejętności, które wzmocnią Twoją pozycję na
rynku pracy”.

Maciej Tokarski
wykładowca WSB, Menedżer kierunku finanse i rachunkowość

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• nowoczesne technologie
wykorzystywane w funkcjonowaniu
banków i instytucji finansowych oraz
zarządzaniu nimi

• doradca kredytowy i inwestycyjny

• Ponad 700 absolwentów WSB
w Toruniu zatrudnionych
jest w bankach i instytucjach
finansowych, w tym ok. 260 na
stanowiskach kierowniczych.

• zasady identyfikowania ryzyka
bankowego i zarządzania nim
• aktualne regulacje prawne oraz
standardy określające zasady
funkcjonowania banków i instytucji
finansowych
• instrumenty finansowe oraz
zasady funkcjonowania rynków
kapitałowych

• opiekun klienta w banku lub
w instytucji finansowej
• analityk kredytowy
• kierownik placówki bankowej lub
instytucji finansowej.

• Akredytacja Związku Banków
Polskich oznacza, że gdy jako
absolwent WSB odbędziesz co
najmniej 2-letni staż w branży
bankowej, otrzymasz stopień
zawodowy samodzielnego pracownika
banku i nie będziesz musiał zdawać
dodatkowych egzaminów.

• zasady oceny ryzyka inwestycyjnego.

PROGRAM NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BIZNESEM
To program współpracy szkół wyższych z instytucjami
infrastrukturalnymi sektora bankowego. Głównym celem programu
jest rozwój współpracy nauki z praktyką poprzez organizację
wykładów prowadzonych przez praktyków na uczelniach.
Ukończenie tego programu potwierdzone jest otrzymaniem
certyfikatu zaświadczającego zdobycie umiejętności w zakresie
efektywnego gospodarowania środkami finansowymi i ograniczania
kosztów działalności.

31

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

BYDGOSZCZ

Finanse i doradztwo podatkowe
Praca w branży finansowej wymaga ciągłego rozwoju. Cały czas zmieniają się przepisy i prawo, powstają nowe
techniki i udoskonalenia, które trzeba poznać, by wciąż równie skutecznie wypełniać swoje obowiązki. Studia nie
dają niestety gotowych rozwiązań, dają natomiast narzędzia pomagające wdrażać, analizować i interpretować to,
co nowe.

„Nie wyobrażam sobie innej pracy niż w księgowości. Po prostu kręcą mnie
cyferki. Dlatego jestem księgową w Urzędzie Miejskim w Kcyni. A od prawie
dwóch lat pasjonuję się fitnessem. Nie ma nic lepszego po ciężkim dniu pracy,
jak wysiłek fizyczny, który rozładowuje napięcie i pozytywnie nastraja na kolejne
dni. Mój chłopak dzieli moją pasję, więc tym bardziej się cieszę, bo możemy
spędzać więcej czasu razem”.

Żaneta Witkowska
studentka WSB w Bydgoszczy

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• struktury i zasady funkcjonowania
sektora publicznego

• specjalista w kancelarii prawnopodatkowej

• system podatkowy funkcjonujący
w Polsce i krajach Unii Europejskiej

• pracownik podmiotów sektora
finansów publicznych (urzędów
i izb skarbowych, regionalnych
izb obrachunkowych, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, urzędów
administracji samorządowej)

• Masz możliwość pogłębienia wiedzy
z zakresu podatków, kontynuując
naukę na studiach magisterskich lub
podyplomowych na kierunku finanse
i rachunkowość w WSB w Toruniu.

• zasady stosowania ulg, zwolnień
i odliczeń zgodne z przepisami prawa
podatkowego
• zasady kontroli podatkowej,
skarbowej oraz rozliczania
zobowiązań podatkowych
• stosowanie materialnego prawa
podatkowego
• wypełnianie każdej deklaracji
podatkowej

• Wśród przedmiotów
specjalnościowych znajdują się
między innymi: przestępstwa
i wykroczenia podatkowe oraz
• specjalista w komórkach finansowych
przedmioty z zakresu prawa
w różnych podmiotach gospodarczych
podatkowego i systemów
• pracownik biura rachunkowego
podatkowych funkcjonujących
• analityk finansowy w firmach
w krajach Unii Europejskiej.
konsultingowych.

• doradztwo w zakresie zagadnień
podatkowych
• doradztwo w zakresie optymalizacji
opodatkowania podmiotów
gospodarczych.

PATRONAT IZBY SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY
Izba Skarbowa w Bydgoszczy objęła swoim patronatem specjalność
finanse i doradztwo podatkowe. W skład patronatu wchodzi
tworzenie programu studiów i praktyk, opiniowanie programów
specjalności, a także wskazywanie tematyki prac dyplomowych.

32

TORUŃ

BYDGOSZCZ

www.wsb.pl

Prawo i finanse w praktyce
Połączenie wiedzy prawniczej i finansowej to podstawowy wyznacznik brany pod uwagę podczas rekrutacji
w wielu firmach. Umiejętność prowadzenia finansów firmy i znajomość przepisów prawnych, które zarówno
ograniczają, jak i poszerzają niektóre możliwości, to dla współczesnego absolwenta często warunek
znalezienia pracy.

„Bardzo się cieszę, że zaczęłam studia właśnie tutaj. Zależy mi na zdobyciu jak
największej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie finansów i rachunkowości i dzięki
zajęciom bardzo się w tym kierunku rozwijam”.

Agnieszka Krauza
studentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• specjalizacja w przepisach prawnych
związanych z zarządzaniem
finansami przedsiębiorstwa

• prowadzenie własnej działalności
gospodarczej

Odpowiadając na sygnały płynące
z rynku pracy, realizujemy nowy
model edukacji, oferując kształcenie
o charakterze interdyscyplinarnym
w ramach studiów I stopnia z zakresu
prawa i finansów, umożliwiając
znalezienie pracy zarówno w sferze
sektora finansowego, jak i prawnego.

• planowanie polityki finansowej
przedsiębiorstwa – przygotowywanie
planów finansowych i inwestycyjnych
• analiza działalności podmiotu
z perspektywy bezpieczeństwa
finansowego
• zasady funkcjonowania rynku
usług finansowych (bankowego,
ubezpieczeniowego, kapitałowego)
• zasady oceny kondycji finansowej
przedsiębiorstwa
• umiejętność posługiwania się
różnymi instrumentami finansowymi

• menedżer ds. finansowych
w przedsiębiorstwie
• działy prawne i finansowe
przedsiębiorstw działających
w różnych branżach
• podmioty specjalizujące się
w działalności bankowej,
ubezpieczeniowej i kapitałowej
• biura rachunkowe, firmy
wyspecjalizowane w doradztwie
podatkowym
• przedsiębiorstwa windykacyjne
• kancelarie prawne, podatkowe.

• analiza przepisów prawnych
obowiązujących w przedsiębiorstwie.

DOŁĄCZ DO NAS
Polub fanpage uczelni w Toruniu i Bydgoszczy, a będziesz wiedział
o dodatkowych wydarzeniach, w których warto uczestniczyć.
Także nasze Biura Karier mają swoje profile, na których umieszczają
oferty staży i praktyk. Warto śledzić je na bieżąco.

33

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

BYDGOSZCZ

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Wiedza zdobyta na kierunku finanse i rachunkowość może być wykorzystywana na wielu stanowiskach w różnych
gałęziach gospodarki. Osoby ze specjalistyczną wiedzą finansową będą poszukiwane nie tylko w firmach związanych
bezpośrednio z finansami. Znajdą również zatrudnienie – przykładowo – w działach sprzedaży czy nawet
marketingu.

„Studiuję i pracuję jednocześnie, ponieważ praca daje mi satysfakcję i podnosi
poczucie własnej wartości. Mam sporo zainteresowań poza zajęciami
służbowymi: kulinaria, taniec, gra na keyboardzie, nowinki motoryzacyjne i…
moda ślubna. To ostatnie powiązane jest z moimi planami – chciałbym zostać
konsultantem ślubnym i otworzyć własną firmę, która będzie się specjalizowała
w organizacji eventów”.

Krzysztof Segies
student WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• ewidencjonowanie zdarzeń
gospodarczych zachodzących
w przedsiębiorstwie

• samodzielny księgowy

• Nasi absolwenci pracują w działach
finansowo-księgowych polskich
i zagranicznych firm.

• sporządzanie sprawozdań
finansowych zgodnie z polskimi
i międzynarodowymi regulacjami
prawnymi

• pracownik działu kadrowo-płacowego • Zarobki specjalistów w dziedzinie
finansów i rachunkowości kształtują
• doradca finansowy
się średnio na poziomie 4000 zł.
• analityk finansowy
• Specjalność wyróżnia się
• urzędnik izby kontroli skarbowej
praktycznym charakterem. Program
• specjalista w komórkach finansowych
studiów został podporządkowany
jednostek samorządu terytorialnego
wymaganiom rynku pracy.
Koncentruje się na praktycznych
• specjalista w komórkach finansowych
umiejętnościach księgowych
w różnych podmiotach gospodarczych
w aspekcie prawa bilansowego
• pracownik biura rachunkowego
i podatkowego.
• analityk finansowy w firmach
• Program studiów uwzględnia
konsultingowych.
najnowsze tendencje rozwoju tej
dyscypliny w Polsce i na świecie.

• obsługa narzędzi informatycznych
służących do rejestrowania operacji
i zdarzeń gospodarczych (zajęcia
są realizowane z wykorzystaniem
specjalistycznego oprogramowania
Symfonia)
• zasady oceny kondycji finansowej
przedsiębiorstwa
• stosowanie materialnego prawa
podatkowego

• pracownik kancelarii prawnopodatkowej

• doradztwo w zakresie zagadnień
podatkowych.

KOŁA NAUKOWE W WSB
Studiując finanse i rachunkowość, masz możliwość pogłębiania
wiedzy z obszaru rachunkowości i finansów w Kole Naukowym
Rachunkowości (w Bydgoszczy) lub Kole Naukowym Ubezpieczeń
(w Bydgoszczy lub Toruniu).

34

• Część studiów możesz odbyć na
uczelniach europejskich – w ramach
programów międzynarodowych.

TORUŃ

www.wsb.pl

BYDGOSZCZ

International business
Specjalność international business stworzona została, aby przekazać Ci wiedzę i umiejętności potrzebne
do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-ekonomicznym w sytuacji postępującej integracji w skali
globalnej i regionalnej. Dzięki unikalnemu charakterowi ścieżki edukacyjnej oferuje ona zdobycie, rozwijanie
i utrwalanie praktycznych umiejętności w zakresie znajomości biznesowego języka angielskiego oraz
kompetencji z kilku dyscyplin naukowych. Wybierając tę specjalność, inwestujesz w siebie.
„Wybór kierunku studiów i uczelni, na której chce się studiować, nie należy
do najprostszych. Zdecydowanie pomogły mi opinie znajomych i oferta
specjalności, na których mi zależało. Teraz cieszę się z dokonanego wyboru,
bo zajęcia zorganizowane są tak, że mam czas i na swoje aktywności poza
uczelnią, i dla rodziny. No i najważniejsze dla mnie w studiowaniu – praktyczna
wiedza. Bezcenna”.

Monika Ozimek
studentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• zasady zarządzania w środowisku
międzynarodowym

• polskie filie korporacji
międzynarodowych

• tłumaczenie i prowadzenie
negocjacji z uwzględnieniem różnic
kulturowych

• biura zarządu firm prowadzących
działalność na arenie
międzynarodowej

• International business to specjalność
międzykierunkowa, dzięki której
zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu
kilku dyscyplin naukowych.

• biegłe posługiwanie się biznesowym
językiem angielskim

• komórki ds. kontaktów
zagranicznych, np. działy handlu
zagranicznego

• prowadzenie dokumentacji
i korespondencji w języku angielskim
• komunikacja w środowisku
wielokulturowym.

• Zajęcia specjalnościowe są
prowadzone w języku angielskim od
trzeciego semestru studiów.
• Zajęcia prowadzone są również
przez wykładowców zagranicznych
(etatowych oraz z uczelni
partnerskich).

• konsulting międzynarodowy
• międzynarodowe centra usług
outsourcingowych
• agencje i urzędy publiczne zajmujące
się obsługą podmiotów zagranicznych
• organizacje i instytucje
międzynarodowe

• Możesz wyjechać na studia i praktyki
zagraniczne w ramach programu
Erasmus +.

• prowadzenie własnej
działalności gospodarczej w skali
międzynarodowej.

STUDIUJ I PRACUJ

STUDIA W WSB

SPORT

ZNAJOMI

PRACA

RODZINA

PASJA

ODPOCZYNEK

35

C

kierunki i specjalności

TRYB ZAOCZNY

Inżynieria
zarządzania

TRYB DZIENNY

CZESNE ATRAKCYJNE
RYNKOWO

„Najbardziej cenię dostęp do fachowej wiedzy i wykładowców z praktycznym
doświadczeniem. I tutaj mam to wszystko! Nie bójcie się też skorzystać
z pomocy Biura Karier, zarówno gdy chodzi o zwykłą poradę, jak
i o skorzystanie z ofert stażowych. To bardzo dobry start i szansa na
ciekawą pierwszą pracę”.
Aleksandra Kapitan
studentka WSB w Toruniu

Partnerami biznesowymi WSB są między innymi:

36

TORUŃ

BYDGOSZCZ

www.wsb.pl

Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy
– studia 3,5-letnie, inżynierskie

Każda firma istniejąca na rynku musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto
każdy pracownik musi być w tym zakresie przeszkolony. Dlatego niezbędni są specjaliści z kwalifikacjami
inżynierskimi, którzy zajmą się szkoleniem pracowników i nadzorowaniem przestrzegania zasad BHP
w przedsiębiorstwach.

„Pracuję w Urzędzie Gminy i już teraz na co dzień wykorzystuję wiedzę zdobytą na
studiach. Do uczelni przekonały mnie opinie znajomych i współpraca z pracodawcami.
Faktycznie przekłada się to się na zdobycie wartościowych umiejętności, bo poznaję
rzeczywiste problemy i sytuacje”.

Agnieszka Grodzka
studentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• kompetencje inżynierskie związane
z bezpieczeństwem i higieną pracy

• specjalista ds. bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakładach
przemysłowych

• Masz możliwość uczestniczenia
w licznych kursach i szkoleniach
podnoszących kwalifikacje zawodowe
w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy.

• aktualne przepisy i wymogi prawne
BHP, ergonomii pracy i ochrony
środowiska
• identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka
związanego z ich występowaniem
w zarządzaniu procesami
technologicznymi
• kontrola dotycząca bezpieczeństwa
i higieny pracy
• zagrożenia występujące w transporcie
i zapobieganie im

• kontrola bezpieczeństwa procesów
produkcyjnych
• konsultant w zespołach zajmujących
się wdrażaniem nowych technologii
• prowadzenie obowiązkowych szkoleń
z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy
• świadczenie usług w zakresie BHP.

• Masz możliwość uzyskania
międzynarodowych certyfikatów
potwierdzających Twoją wiedzę
i umiejętności.
• Praktyki i wizyty studyjne odbywają
się w wiodących przedsiębiorstwach
naszego regionu.

• ergonomia, ekonomika pracy
i techniczne bezpieczeństwo.

TWOJE KOMPETENCJE
Dostosowywanie procesów gospodarczych do wymogów rynkowych, szczególnie w kwestii wdrażania
norm i standardów europejskich oraz światowych, wymaga dużych kompetencji inżynierskich w zakresie
kształtowania właściwych warunków pracy. W dobie wykorzystywania w wielu gałęziach przemysłu wysoko
zaawansowanych technologii i wykorzystywania tam specjalistycznego sprzętu niezbędna jest wiedza
inżynierska z zakresu BHP.

37

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

BYDGOSZCZ

Inżynier zarządzania inwestycjami
budowlanymi – studia 3,5-letnie, inżynierskie
Rynek usług budowlanych po krótkotrwałej stagnacji powraca do dynamicznego rozwoju. Dotyczy to nie tylko
budowania nowych obiektów czy nowych elementów infrastruktury, ale także modernizacji i przebudowy
istniejących. Całokształt takiego przedsięwzięcia to nie tylko aspekt techniczno-inżynierski, ale również kwestie
dotyczące zarządzania, finansów, prawa, czasu, a nawet aspekty społeczne i ochrony środowiska.
„Inżynieria zarządzania jest kierunkiem interdyscyplinarnym obejmującym
zagadnienia z obszaru zarządzania, nauk technicznych i przedmiotów ścisłych.
Program studiów ukierunkowany jest na zdobycie praktycznej wiedzy z zagadnień
obejmujących zarządzanie procesami produkcyjnymi czy logistycznymi. Jako
absolwent uzyskasz tytuł inżyniera dający możliwość kontynuacji kształcenia na
różnych kierunkach”.

dr Marcin Błażejowski
wykładowca WSB

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• opracowywanie założeń inwestycji
budowlanych oraz ocena jej postępów
i rezultatów

• firmy budowlane

Jako student tej specjalności będziesz
miał:

• zarządzanie pracami związanymi
z inwestycjami budowlanymi
• budżetowanie projektów
budowlanych
• zdobywanie wszelkich wymaganych
dokumentów prawnych związanych
z projektami budowlanymi

• firmy deweloperskie

• możliwość uczestniczenia w licznych
kursach i szkoleniach podnoszących
• firmy zarządzające nieruchomościami
kwalifikacje zawodowe
• wydziały architektury i budownictwa
• możliwość uzyskania
w administracjach samorządowych
międzynarodowych certyfikatów
• przedsiębiorstwa podwykonawcze dla
potwierdzających wiedzę
inwestycji budowlanych.
i umiejętności absolwenta
• biura projektowe

• koordynowanie prac
podwykonawczych w inwestycjach
budowlanych
• kontrola inwestycji budowlanych.

• kontakt z wykładowcami praktykami
• praktyki i wizyty studyjne
w wiodących przedsiębiorstwach
naszego regionu zajmujących się
inwestycjami budowlanymi.

SPECJALIŚCI POSZUKIWANI
Rozwój dzisiejszej gospodarki jest bardzo mocno związany z inwestycjami budowlanymi. Obserwujemy ciągły
rozwój infrastruktury praktycznie w każdej branży. Rynek potrzebuje specjalistów w dziedzinie zarządzania
inwestycjami budowlanymi. Taki absolwent musi się charakteryzować wiedzą i umiejętnościami zarówno
z zakresu samych inwestycji budowlanych, jak i zarządzania nimi.

38

TORUŃ

www.wsb.pl

BYDGOSZCZ

Inżynier zarządzania procesami
produkcyjnymi – studia 3,5-letnie, inżynierskie
W każdym przedsiębiorstwie potrzebny jest zespół specjalistów zajmujących się zarządzaniem, czyli:
kierowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem projektowania i realizacji procesów produkcyjnych. Wiedza
inżynierska oraz zrozumienie istoty procesów produkcyjnych stanowić będą Twój nieoceniony atut –
zdobyty dzięki zajęciom w WSB.
„W Prosper Metal w Żołędowie jestem zatrudniony na stanowisku specjalisty ds.
zaopatrzenia. Dbam o zaopatrzenie przedsiębiorstwa w materiały pomocnicze
do produkcji. Określam poziom zapasu materiału w oparciu o zamówienia,
negocjuję warunki zakupu z dostawcami. Czas jest moim największym
przeciwnikiem. Żeby produkcja zdążyła wykonać zamówienie, zdarza się,
że muszę zorganizować coś «na wczoraj»”.

Mateusz Płotka
absolwent WSB w Bydgoszczy

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• planowanie, organizowanie
i sterowanie działalnością
produkcyjną

• praktycznie wszystkie gałęzie
przemysłu, gdzie istnieje konieczność
efektywnego zarządzania produkcją

• Specjalność ma charakter
interdyscyplinarny.

• zasady komputerowego wspomagania
projektowania i modelowania
procesów produkcyjnych

• firmy doradcze i audytorskie

• posługiwanie się technikami
informacyjno-komunikacyjnymi
w działalności zarządczej
i inżynierskiej w procesach
produkcyjnych

• Zdobędziesz solidne wykształcenie
zarówno w zakresie nauk
technicznych, jak i ekonomicznych.
• administracja danymi produkcyjnymi
w systemach informatycznych
• Masz możliwość uczestniczenia
w licznych kursach i szkoleniach
• instytuty naukowo-badawcze
podnoszących kwalifikacje
• osoba wdrażająca nowe produkty
zawodowe, uzyskując
w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
międzynarodowe certyfikaty.

• zarządzanie innowacjami
i transferem technologii w obszarze
inżynierii procesów produkcyjnych
• zarządzanie procesami
produkcyjnymi w obszarze
ekotechnologii.

• Część zajęć dydaktycznych jest
prowadzona przez wykładowców
praktyków.
• Odbędziesz praktyki i wizyty
studyjne w wiodących
przedsiębiorstwach naszego regionu.

DYPLOM LICENCJATA

DYPLOM INŻYNIERA

6 SEMESTRÓW (3 LATA)

7 SEMESTRÓW (3,5 ROKU)

» biznesowe aspekty logistyki
» atrakcyjne specjalności do wyboru
» perspektywy pracy na stanowiskach
specjalistycznych

» wiedza biznesowa oraz specjalistyczna
wiedza techniczna
» prestiżowy i pożądany na rynku pracy
tytuł inżyniera
» perspektywy pracy w przemyśle
chemicznym, elektrotechnicznym,
budowlanym oraz w branży logistycznej

39

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

Inżynier zarządzania projektami graficznymi
– studia 3,5-letnie, inżynierskie

Nadchodzące dziesięciolecie to dekada szybkich zmian w obsłudze klienta i podwyższaniu jakości w warunkach
ostrej konkurencji na rynku krajowym i zagranicznym. Poszukiwani będą pracownicy, którzy połączą kompetencje
z kilku obszarów, aby podejmować decyzje w zakresie optymalizacji techniczno-ekonomicznej, planowania i rozwoju
przedsiębiorstwa, budowy systemów informatycznych oraz kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
„Moja kariera zaczęła się od razu po studiach od działu marketingu w firmie
Polbita, znanej nam bardziej jako «Drogerie Natura». Tam zajmowałam się public
relations. Po przygodzie z agencją reklamową marzyłam, żeby pracować po drugiej
stronie, stronie «klienta», i dostałam pracę w Open Finance w dziale marketingu
na stanowisku marketing managera, który zajmuje się komunikacją internetową,
która to w naszej firmie odgrywa istotną rolę”.

Kamila Gawin
absolwentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• zasady tworzenia i nadzorowania
projektów graficznych
z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych

• specjalista koordynujący współpracę
działu marketingu oraz projektantów
z firmami poligraficznymi oraz
drukarniami

• posługiwanie się typowymi
technologiami informatycznymi
do projektowania form wizualnych
w e-marketingu

• specjalista w przedsiębiorstwach
zajmujących się e-marketingiem
i pozycjonowaniem oraz tworzeniem
stron WWW

• Będziesz miał możliwość
podniesienia swoich kwalifikacji
poprzez uczestnictwo w licznych
kursach i szkoleniach z zakresu
projektowania i zarządzania grafiką.

• tworzenie i modyfikowanie grafiki
rastrowej i wektorowej

• specjalista koordynujący procesy
i projekty związane z powstawaniem
reklam na różnego rodzaju nośnikach
(w tym reklam internetowych).

• zasady projektowania
i wykorzystywania profesjonalnej
grafiki menedżerskiej
i prezentacyjnej
• posługiwanie się technologiami
wykorzystywanymi w projektowaniu
profesjonalnych serwisów WWW.

• W trakcie studiów będziesz mógł
uzyskać międzynarodowe certyfikaty
potwierdzające wiedzę i umiejętności
w zakresie grafiki komputerowej.
• W trakcie studiów będziesz miał
kontakt z wykładowcami praktykami.
• Odbędziesz praktyki i wizyty
studyjne w wiodących
przedsiębiorstwach naszego
regionu wykorzystujących grafikę
komputerową na różnych etapach
produkcyjnych.

Stworzyliśmy dla Was specjalny system rabatowy, dzięki czemu
możecie korzystać z wielu atrakcyjnych zniżek na usługi świadczone
przez zaprzyjaźnione firmy z Torunia, Bydgoszczy i regionu.
Studiując w WSB, zyskujesz więcej.
Więcej na wsb.pl/torun/rabaty i wsb.pl/bydgoszcz/rabaty.

40

TORUŃ

www.wsb.pl

BYDGOSZCZ

Inżynier zarządzania projektami
informatycznymi – studia 3,5-letnie, inżynierskie
W dobie wszechobecnej cyfryzacji niemal każda firma potrzebuje specjalistów z zakresu zarządzania
projektami informatycznymi. Na rynku pracy pożądane są zarówno solidna wiedza, jak i umiejętność
praktycznego jej wykorzystania, a także umiejętności zarządcze. Studia na tej specjalności dają właśnie
takie przygotowanie i umożliwią karierę na wielu ścieżkach związanych z nowoczesnymi technologiami.

„Wybrałem Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, ponieważ jest to nowoczesna
uczelnia, dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne. Wiem, że dzięki
praktycznej wiedzy nie będę miał większego problemu ze znalezieniem pracy.
Rozpoczęcie studiów w WSB było trafną decyzją”.

Mateusz Drapiewski
student WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• planowanie, realizacja i kontrola
projektów z wykorzystaniem
najnowocześniejszego
oprogramowania

• analityk systemowy

• Masz możliwość uczestniczenia
w licznych kursach i szkoleniach
podnoszących kwalifikacje
zawodowe i pozwalających uzyskać
międzynarodowe certyfikaty
potwierdzające twoją wiedzę
i umiejętności w zakresie zarządzania
projektami.

• podstawy programowania oraz
metod przemysłowej produkcji
oprogramowania
• zarządzanie projektami wdrażania
systemów informatycznych (ERP,
WMS, CRM, SCM, MRP)
• projektowanie procesów biznesowych
z wykorzystaniem specjalistycznego
oprogramowania.

• kierownik projektu
• specjalista w zakresie zarządzania
projektami informatycznymi
• menedżer projektów.

• W trakcie zajęć będziesz miał stały
kontakt z wykładowcami praktykami.
• Odbędziesz praktyki i wizyty
studyjne w największych
przedsiębiorstwach naszego regionu
zajmujących się zarządzaniem
projektami informatycznymi.

WSB PARTNEREM MERYTORYCZNYM PMI
Wyższa Szkoła Bankowa jest partnerem merytorycznym Project
Management Institute Oddział Kujawsko-Pomorskie. Współpraca
uczelni opiera się przede wszystkim na organizacji otwartych
seminariów i szkoleń przygotowanych przez członków PMI.
PMI to wiodąca międzynarodowa organizacja non profit,
zrzeszająca ekspertów i entuzjastów zarządzania projektami.

41

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

Inżynier zarządzania procesami logistycznymi
– studia 3,5-letnie, inżynierskie

Praca logistyka polega przede wszystkim na poprawie elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku,
dbaniu o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do produkcji oraz zabezpieczeniu systemu dystrybucji. Ambitny
logistyk zarządza operacyjnymi możliwościami swojej firmy i twórczo usprawnia jej działanie na każdym etapie.
W takie właśnie kwalifikacje zostaniesz wyposażony na zajęciach w WSB.
„W trakcie studiów w WSB analizowałam oferty pracy związane z logistyką.
Prawie wszystkie wśród wymagań miały posiadanie wyższego wykształcenia.
Ukończenie studiów oraz udział w programie «Grasz o staż» w Sekcji
Zarządzania Operacyjnego Przesyłką Paletową w Poczcie Polskiej ułatwiły mi
rozpoczęcie kariery zawodowej”.

Aleksandra Lewandowska
absolwentka WSB w Bydgoszczy, laureatka konkursu „Grasz o staż”

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• interdyscyplinarna wiedza z zakresu
inżynierii, ekonomii i zarządzania
logistyką

• specjalista ds. logistyki
w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
handlowych i usługowych

• nowoczesne narzędzia i techniki
informatyczne, wykorzystywane
w logistyce (m.in. systemy klasy ERP)

• pracownik przedsiębiorstw
logistycznych

• Interdyscyplinarny program studiów
obejmuje zagadnienia techniczne,
ekonomiczne i te z zakresu
zarządzania.

• metody optymalizacji złożonych
problemów decyzyjnych
z uwzględnieniem kryteriów
logistycznych
• projektowanie i modelowanie
procesów logistycznych
z wykorzystaniem specjalistycznych
narzędzi informatycznych.

• specjalista w jednostkach
projektowych i doradczych
zajmujących się logistyką

• Na zajęciach poznasz programy
komputerowe wykorzystywane
w praktyce gospodarczej.

• W trakcie zajęć dydaktycznych
będziesz wykonywał projekty
• specjalista ds. logistyki w jednostkach
inżynierskie bazujące na realnych
gospodarczych i administracyjnych.
danych z przedsiębiorstw.
• Masz możliwość uzyskania
międzynarodowych certyfikatów
potwierdzających Twoją wiedzę
i kompetencje.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI
Problemy decyzyjne w logistyce są problemami złożonymi, wielokryterialnymi. Efektywne zarządzanie
systemami i procesami logistycznymi wymaga wykorzystania sprawdzonych, zaawansowanych
informatycznie narzędzi analitycznych pozwalających m.in. na: optymalizację procesów i systemów
logistycznych oraz symulację pozwalającą na badanie ich własności i przebiegu procesów obsługi
logistycznej. Współczesne przedsiębiorstwa potrzebują specjalistów ds. zarządzania logistyką wyposażonych
w wiedzę i umiejętności techniczne.

42

TORUŃ

www.wsb.pl

BYDGOSZCZ

Inżynier zarządzania środowiskiem
i geoinżynieria – studia 3,5-letnie, inżynierskie
Wyspecjalizowane studia inżynierskie już nie wystarczają. Niezbędne stają się umiejętności zarządzania
oraz kompetencje kierownicze. Inżynieria zarządzania środowiskiem i geoinżynieria jest nowoczesną
koncepcją kształcenia inżynierów dostosowaną do aktualnego rynku pracy, opartą na praktyce oraz
specjalistycznych potrzebach firm i instytucji.
„Moje zajęcia poza studiami to treningi nunchaku jutsu i joga. Generalnie
interesuję się różnymi formami aktywności fizycznej. Trenowałem karate, krav
magę, kickboxing, miałem styczność z kung fu, capoeirą i szermierką historyczną.
Lubię Eckharta Tolle i wschodnie systemy filozoficzne. W tej chwili staram się
dowiedzieć wszystkiego na temat prowadzenia firmy, ponieważ planuję otworzyć
własny biznes z pomocą Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości”.

Piotr Łopaciński
student WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• wykorzystywanie programów
i instrumentów zarządzania
środowiskiem

• zespoły przygotowujące opracowania
i dokumenty planistyczne

• opracowywanie planów
zagospodarowania przestrzennego

• zakłady komunalne

• Masz możliwość uczestniczenia
w licznych kursach i szkoleniach
podnoszących kwalifikacje
zawodowe w zakresie zarządzania
środowiskiem.

• stosowanie narzędzi i programów
systemu informacji przestrzennej

• ośrodki badań i kontroli środowiska

• tworzenie bazy danych o terenie
• planowanie i organizacja robót
ziemnych
• aspekty prawne w zarządzaniu
środowiskiem
• ochrona i kształtowanie krajobrazu
• identyfikacja zagrożeń i ochrony
środowiska

• biura rozwoju i promocji
• nadzór inwestycyjny
• firmy budowlane
• firmy zarządzające inwestycjami
w branży nieruchomości

• Masz możliwość uzyskania
międzynarodowych certyfikatów
potwierdzających Twoją wiedzę
i umiejętności w zakresie gospodarki
przestrzennej.

• Praktyki i wizyty studyjne odbywają
• jednostki administracji
się w wiodących przedsiębiorstwach
samorządowej i rządowej w obszarach
naszego regionu zajmujących się
zarządzania środowiskiem.
zarządzaniem środowiskiem oraz
geoinżynierią.

• elementy geologii i geoinżynierii
• podstawowa wiedza z zakresu
inżynierii lądowej i wodnej.

JACY SPECJALIŚCI SĄ POTRZEBNI NA RYNKU PRACY?
W dzisiejszych czasach potrzebni są kompetentni inżynierowie, dysponujący zarówno profesjonalną wiedzą
techniczną z zakresu ochrony środowiska i geoinżynierii, jak i wyposażeni w umiejętności biznesowe
z zakresu zarządzania. Pracodawcy potrzebują kreatywnych, otwartych na zmiany specjalistów, którzy
potrafią profesjonalnie zarządzać zmianami zachodzącymi w modyfikowanym przez człowieka środowisku,
wykorzystując do tego również wiedzę z zakresu geoinżynierii.

43

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

Systemy bezpieczeństwa imprez masowych
– studia 3,5-letnie, inżynierskie

Wiele połączonych ze sobą elementów składa się na bezpieczeństwo imprez masowych. Priorytetem staje się
oczywiście bezpieczeństwo wszystkich osób biorących udział w imprezie, którą możemy nazwać masową. Zajęcia
w Wyższej Szkole Bankowej przygotują Cię do pracy w firmach, które są organizatorami wydarzeń masowych, lub
firmach, które odpowiadają za ich bezpieczny przebieg.

„Nie wahałam się długo przed wyborem WSB. Uczelnia ma bardzo dobre opinie
wśród moich znajomych. Organizacja zajęć i jakość kształcenia są na wysokim
poziomie, a właśnie na tym bardzo mi zależało”.

Karolina Piekańska
studentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• planowanie i obsługa imprez
masowych z uwzględnieniem
aspektów infrastruktury technicznej

• organizator imprez masowych

• organizacja imprezy masowej
z uwzględnieniem aspektów
społecznych i technicznych

• specjalista ds. bezpieczeństwa imprez
masowych w agencjach ochrony

• Masz możliwość uczestniczenia
w licznych kursach i szkoleniach
podnoszących kwalifikacje zawodowe
w zakresie organizowania imprez
masowych.

• rola i zadania służb mundurowych
i agencji ochrony
• informatyczne systemy
wspomagające zarządzanie
imprezami masowymi

• koordynator zaplecza technicznego
imprez masowych

• specjalista ds. bezpieczeństwa imprez
masowych w Policji i straży miejskiej
• specjalista ds. organizacji imprez
kulturalnych i sportowych
w jednostkach samorządu
terytorialnego.

• techniczne i logistyczne rozwiązania
w zakresie monitoringu imprez
masowych
• zasady uzyskiwania zezwoleń na
organizowanie imprez masowych.

W WSB NA SPORTOWO
Siatkówka, futsal, a może pływanie? Na naszej uczelni możesz
sprawdzić się w wielu dyscyplinach sportu. Proponujemy też treningi
w sekcji trójboju siłowego, jeździeckiej, tenisa ziemnego i stołowego
oraz judo, a także udział w obozach narciarsko-snowboardowych.
Zajęcia odbywają się w tygodniu w godzinach popołudniowych, więc
pracujący studenci również mogą w nich uczestniczyć.

44

• Masz możliwość uzyskania
międzynarodowych certyfikatów
potwierdzających Twoją wiedzę
i umiejętności.
• Praktyki i wizyty studyjne odbywają
się w wiodących przedsiębiorstwach
naszego regionu zajmujących się
między innymi organizowaniem
imprez masowych.

TRYB ZAOCZNY

www.wsb.pl

TRYB DZIENNY

Logistyka

CZESNE ATRAKCYJNE
RYNKOWO

„Pracowałem kiedyś jako spedytor międzynarodowy i byłem z tego powodu
bardzo zadowolony. Dlatego właśnie to chciałbym robić (choć skrycie marzy
mi się praca w radiu). Od czterech lat mieszkam w Polsce, ale pochodzę
z Ukrainy. Lubię czytać książki, wieczorami biegam i ćwiczę na świeżym
powietrzu. Czasami biorę do rąk gitarę, a czasami stary aparat mojego
dziadka (Kiev-4), liczba zdjęć na filmie jest ograniczona, więc uczę się dbania
o każdy kadr”.
Denys Yamkovyi
student WSB w Bydgoszczy

Partnerami biznesowymi WSB są między innymi:

45

C

kierunki i specjalności

BYDGOSZCZ

Logistyka i bezpieczeństwo imprez masowych
Organizator imprezy o charakterze masowym musi spełnić szereg wymogów dotyczących prawa budowlanego,
przepisów przeciwpożarowych, udziału służb porządkowych czy zapewnienia pomocy medycznej. Powiązanie
wszystkich tych czynników wymaga bardzo dużej organizacji logistycznej. Dlatego specjaliści wykwalifikowani w tym
temacie będą mogli znaleźć zatrudnienie nie tylko w firmach prywatnych, ale też instytucjach i urzędach.

„Uwielbiam zatrzymywać chwile, stąd moja pasja do fotografii. A jednym z moich
małych marzeń jest skok ze spadochronem (uwielbiam pozytywną adrenalinę)!
Na uczelni staram się łączyć przyjemne z pożytecznym – zdobywanie wiedzy
z poznawaniem nowych, ciekawych ludzi”.

Paulina Szafranalias-Szafrańska
studentka WSB w Bydgoszczy

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• identyfikacja zadań logistycznej
obsługi imprezy masowej

• organizator imprez masowych

• Skuteczna obsługa logistyczna jest
gwarantem właściwego przebiegu
każdej imprezy masowej.

• planowanie zadań logistycznych
obsługi imprezy masowej
• organizacja logistycznej imprezy
masowej
• rozwiązywanie problemów
logistycznych imprez masowych
• zasady pozyskiwania zasobów i usług
wykorzystywanych w imprezach
masowych.

• specjalista ds. bezpieczeństwa imprez
masowych
• logistyk w agencjach ochrony
• logistyk w policji i straży miejskiej
• specjalista ds. organizacji imprez
kulturalnych i sportowych
w jednostkach samorządu
terytorialnego.

NAUKOWE KOŁO LOGISTYKI
PRO & LOG
Członkowie koła od ponad trzech lat aktywnie przygotowują
i organizują inicjatywy, które wiążą się przede wszystkim
z poznaniem sektora oraz nawiązaniem współpracy
z przedsiębiorstwami logistycznymi w regionie. Aktywności
członków koła to także organizowanie warsztatów i udział w nich,
pisanie artykułów naukowych czy przeprowadzanie badań.

46

• Logistyka i bezpieczeństwo
imprez masowych to unikalna
specjalność odpowiadająca obecnym
wymaganiom rynku.
• Zajęcia prowadzone są przez
doświadczonych praktyków.

www.wsb.pl

BYDGOSZCZ

Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
Skuteczna i efektywna logistyka stanowi obecnie podstawę sukcesu każdego przedsiębiorstwa.
Zasadniczymi obszarami działań logistycznych w przedsiębiorstwie są zaopatrzenie i dystrybucja.
Racjonalne zarządzanie tymi obszarami stanowi istotne źródło oszczędności kosztów w przedsiębiorstwie
oraz w sposób zasadniczy wpływa na jakość obsługi klienta, co z kolei w sposób naturalny generuje stałe
zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.
„W WSB staram się wprowadzić młodych ludzi w świat nowoczesnych rozwiązań
informatycznych dla logistyki w przedsiębiorstwie. Pokazuję m.in. rozwiązanie
Else.edu oraz system Xmag, który otrzymał nagrodę główną w konkursie
«Produkt innowacyjny dla logistyki 2010». To budujące, że WSB stawia na
biznesowe technologie IT w edukacji i wprowadziło kolejny pakiet edukacyjny
Trans.edu Europejskiej Giełdy Transportowej”.

Michał Czerwiec
wykładowca WSB

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• wybór dostawcy

• przedsiębiorstwa produkcyjne,
usługowe i handlowe oraz instytucje
administracji publicznej

• Program kształcenia jest zgodny
z aktualnymi wymogami rynku pracy.

• dobór odpowiedniej wielkości
dostawy
• gospodarka zapasami
• zasady funkcjonowania
przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw

• centra dystrybucyjne i centra
logistyczne
• specjalista w pionie zaopatrzenia

• kanały dystrybucyjne

• specjalista w pionie dystrybucji

• funkcjonowanie i rola centrów
dystrybucyjnych i logistycznych

• specjalista w dziale organizacji pracy
w centrum dystrybucyjnym lub
logistycznym

• nowoczesne narzędzia informatyczne
do zarządzania procesami
logistycznymi w zaopatrzeniu
i dystrybucji.

• organizacja dostaw zaopatrzeniowych
• organizacja współpracy
z przedsiębiorstwami logistycznymi
lub spedycyjnymi.

• Zajęcia prowadzone są przez
wyjątkowy zespół doświadczonych
praktyków i wybitnych naukowców.
• W procesie dydaktycznym
wykorzystywane są narzędzia
informatyczne stosowane w praktyce.
• Masz do dyspozycji pracownie
komputerowe, gdzie możesz uzyskać
kompetencje z zakresu systemu
klasy ERP, WMS i wirtualnych giełd
transportowych.

ZDOBĄDŹ DYPLOM MAGISTRA
LOGISTYKI
Efektywne zarządzanie systemami i procesami logistycznymi
wymaga wykorzystania zaawansowanych informatycznie narzędzi
analitycznych pozwalających na optymalizację czy ocenę ryzyka
działalności logistycznej przy użyciu metod statystycznych.
Współczesne przedsiębiorstwa potrzebują specjalistów ds.
zarządzania logistyką, wyposażonych w wiedzę i umiejętności
techniczne.
47

C

kierunki i specjalności

BYDGOSZCZ

Projektowanie i eksploatacja systemów
logistycznych – studia 3,5-letnie, inżynierskie
Współczesny system logistyczny to złożony układ elementów technicznych i technologicznych wykorzystujący
nowoczesne rozwiązania szeroko rozumianej informatyki. Wykorzystywanie tych urządzeń wymaga
specjalistycznego, inżyniersko-ekonomicznego przygotowania kadr, dlatego dobrze wykwalifikowani specjaliści są
w branży bardzo poszukiwani.
„Zawsze się zastanawiałam, co to znaczy dobrze inwestować w siebie. Szkolenia,
które poszerzają horyzonty, koła zainteresowań dające możliwość ciekawych
wyjazdów, ale przede wszystkim dobrze wybrany kierunek studiów i wykładowcy
praktycy, którzy zarażają pasją i skutecznie przekazują wiedzę – to wszystko
było bardzo łatwo osiągalne. Dzięki temu realizuję rzeczy dla mnie priorytetowe,
nie muszę przy tym rezygnować z życia osobistego”.

Patrycja Krupińska
studentka WSB w Bydgoszczy

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• funkcjonowanie współczesnych
systemów logistycznych

• przedsiębiorstwa produkcyjne,
handlowe, usługowe, spedycyjne,
kurierskie, transportowe

• Wyjątkowy, interdyscyplinarny
program studiów na tym kierunku
obejmuje zagadnienia techniczne,
ekonomiczne i te dotyczące
zarządzania logistyką.

• zarządzanie procesami i systemami
logistycznymi
• realizacja zadań logistycznych, w tym
posługiwanie się nowoczesnymi
narzędziami informatycznymi
• rozwiązywanie problemów
logistycznych poprzez pracę
zespołową za pomocą metod i technik
inżynierskich, w tym projektowanie
systemów i procesów logistycznych.

• specjalista ds. wdrażania projektów
logistycznych
• specjalista ds. utrzymania ruchu
urządzeń logistycznych.

• Zintegrowany program kształcenia
inżynierskiego zawiera elementy
informatyki, mechaniki, elektroniki
i telematyki.
• Zajęcia prowadzone są przez
wyjątkowy zespół doświadczonych
praktyków i wybitnych naukowców,
a odbywają się w nowoczesnych
laboratoriach komputerowych
wyposażonych w oprogramowanie
wykorzystywane w biznesie.

DYPLOM LICENCJATA

DYPLOM INŻYNIERA

6 SEMESTRÓW (3 LATA)

7 SEMESTRÓW (3,5 ROKU)

» biznesowe aspekty logistyki
» atrakcyjne specjalności do wyboru
» perspektywy pracy na stanowiskach
specjalistycznych

48

• logistyk odpowiedzialny za projekty
i wdrożenia nowych elementów
systemu logistycznego, eksploatację
i dopasowanie rozwiązań
technicznych do zmieniających się
wymagań

» wiedza biznesowa oraz specjalistyczna
wiedza techniczna
» prestiżowy i pożądany na rynku pracy
tytuł inżyniera
» perspektywy pracy w przemyśle
chemicznym, elektrotechnicznym,
budowlanym oraz w branży logistycznej

www.wsb.pl

BYDGOSZCZ

Systemy logistyczne w portach lotniczych
– studia 3,5-letnie, inżynierskie

Znaczenie społeczne i gospodarcze transportu lotniczego wzrasta nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
Sam proces transportu powietrznego wymaga bardzo szerokiego zakresu naziemnej obsługi logistycznej.
Wzrasta liczba podmiotów handlingowych zajmujących się obsługą naziemną statków powietrznych i bagażu.
Sytuacja ta powoduje zwiększenie zapotrzebowania na specjalistów ds. logistyki portów lotniczych.
„Dlaczego WSB? Ponieważ takiej atmosfery nie ma na innych uczelniach.
Pracownicy na każdym szczeblu organizacyjnym są przyjaźnie nastawieni
do studenta. Wykłady prowadzone są przez ludzi z pasją oraz praktyków.
Atmosferę tworzą studenci, a dzięki działalności w kole naukowym mamy kontakt
ze studentami starszych roczników studiów magisterskich”.

Mateusz Będziński
student WSB w Bydgoszczy

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• procesy obsługi handlingowej

• specjalista ds. planowania projektów
logistycznych (w porcie lotniczym)

• Program kształcenia na specjalności
opracowany jest zgodnie z wymogami
kierownictwa portów lotniczych we
współpracy ze specjalistami procesów
logistycznych Wojskowych Zakładów
Lotniczych.

• organizacja obsługi cargo w porcie
lotniczym
• zadania związane z utrzymaniem
i eksploatacją portu lotniczego
• organizacja zaopatrzenia w paliwo
i proces tankowania statków
powietrznych

• specjalista ds. obsługi pasażerów –
agent obsługi pasażerskiej
• specjalista ds. logistyki bagażu –
agent obsługi bagażu
• stanowiska w procesach obsługi
agenta handlingowego cargo

• zasady funkcjonowania Agencji
Ruchu Lotniczego

• referent ds. utrzymania lotniska

• procedury przeciwpożarowe
portu lotniczego oraz zasady
funkcjonowania lotniskowej straży
pożarnej

• koordynator obsługi naziemnej
statków powietrznych

• organizacja i funkcjonowanie
cateringu lotniczego.

• specjalista ds. obsługi płytowej

• specjalista ds. zaopatrzenia i zapasów
magazynowych.

• Prace semestralne i prace
inżynierskie to odpowiedzi na
bieżące i realne problemy z praktyki
biznesowej Portu Lotniczego
w Bydgoszczy i Wojskowych
Zakładów Lotniczych.
• Wybrane zajęcia realizowane są
w warunkach rzeczywistych, studenci
odbywają też tzw. study tours.
• Program obejmuje naukę
specjalistycznego języka angielskiego
w stopniu rozszerzonym.

PARTNER WSB
Specjalność przygotowana we współpracy z Wojskowymi Zakładami
Lotniczymi nr 2 SA.

49

C

kierunki i specjalności

BYDGOSZCZ

Technologia i organizacja procesów
transportowych
Transport jest jednym z głównych obszarów logistycznej obsługi przedsiębiorstw. Jego właściwa organizacja jest
elementem budowania przewagi konkurencyjnej na rynku, między innymi w zakresie kosztów i obsługi klienta.
Specjaliści do spraw transportu są jednymi z najbardziej cenionych pracowników zarówno po stronie usługodawców,
jak i po stronie usługobiorców.
„Jestem szczęśliwą i spełnioną żoną i mamą. Studia pozwoliły mi na nowo odkryć
moje zamiłowanie do nauki. Postanowiłam też zrobić coś więcej – działam
w Samorządzie Studenckim WSB. Pozwala mi to na rozwijanie wartościowych
umiejętności: współpracy w zespole, większej aktywności i pewności w działaniu,
komunikatywności. Uczę się też otwartości na potrzeby innych”.

Angela Jędrkiewicz
studentka WSB w Bydgoszczy

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• organizacja transportu
• nowoczesne systemy obsługi
transportu
• zasady funkcjonowania transportu
towarowego i pasażerskiego w kraju
i na terytorium Unii Europejskiej
• zasady eksploatacji palet, opakowań
i kontenerów
• konstruowanie i zawieranie umów
transportowych
• zasady działania urządzeń obsługi
transportu, m.in.: funkcjonowanie
systemu poboru opłat za użytkowanie
infrastruktury, elektroniczne systemy
identyfikacji pojazdów.

• przedsiębiorstwa produkcyjne
i transportowe oraz jednostki
samorządu terytorialnego

• Program kształcenia jest zgodny
z aktualnymi wymogami rynku pracy.

PASZPORT
WSB

50

• działy transportu, logistyki,
planowania, obsługi klienta
• działy sprzedaży
• specjalista ds. planowania
i organizacji transportu
• specjalista ds. obsługi klienta
• specjalista ds. sprzedaży
• dyspozytor transportu.

• Interdyscyplinarny program
studiów na tym kierunku obejmuje
zagadnienia techniczne, ekonomiczne
i te dotyczące zarządzania.
• Zajęcia prowadzone są przez
wyjątkowy zespół doświadczonych
praktyków i wybitnych naukowców,
a odbywają się w nowoczesnych
laboratoriach komputerowych
wyposażonych w oprogramowanie
wykorzystywane w biznesie.

Prawdopodobnie teraz o tym nie myślisz, jednak być może
w przyszłości dostaniesz świetną pracę w innym mieście
lub zdecydujesz się na przeprowadzkę – wówczas docenisz możliwość
skorzystania z Paszportu WSB. Dzięki niemu możesz przenieść
się na studia do każdej innej Wyższej Szkoły Bankowej oferującej
studia I i II stopnia. Uczelnia daje Ci pewność, bezpieczeństwo
i wysoką jakość kształcenia także w innym mieście.

www.wsb.pl

BYDGOSZCZ

Transport, spedycja, magazynowanie
Odpowiednie zarządzanie transportem, spedycją i magazynowaniem stanowi istotne źródło oszczędności
w firmie, podnosi także poziom obsługi klientów. W Wyższej Szkole Bankowej poznasz praktyczne aspekty
funkcjonowania logistyki w przedsiębiorstwie, dzięki czemu łatwiej odnajdziesz się w swojej przyszłej pracy.

„Wybrałem logistykę, bo w dzisiejszych czasach to kierunek z przyszłością.
Logistyka i jej problemy dotyczą każdego większego lub mniejszego
przedsiębiorstwa. Istotne jest dla mnie to, że po skończeniu tego kierunku będę
mógł rozwijać się zawodowo na wiele sposobów, a także to, że kształcę się tu
bardziej pod kątem wiedzy praktycznej”.

Artur Affelski
student WSB w Bydgoszczy

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• technologie transportowe

• przedsiębiorstwa transportowe,
spedycyjne i świadczące usługi
magazynowe

• Zajęcia odbywają się w nowoczesnych
laboratoriach komputerowych
wyposażonych w specjalistyczne
oprogramowanie przeznaczone do
zarządzania transportem (TMS –
Transport Management System) oraz
magazynem (WMS – Warehouse
Management System).

• organizacja obsługi spedycyjnej
• funkcja magazynów i centrów
logistycznych w łańcuchach dostaw
• specyfika rynku usług logistycznych
• organizacja transportu i gospodarki
magazynowej
• posługiwanie się nowoczesnymi
narzędziami informatycznymi
zarządzania procesami
logistycznymi.

• działy transportu,
spedycji i magazynowania
w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
handlowych i usługowych
• dyspozytor, spedytor, specjalista
ds. operacji magazynowych
(planowanie i organizowanie obsługi
transportowej, spedycja, planowanie
i organizowanie pracy magazynu).

• Możliwość zdobycia Certyfikatu
ELSE poświadczającego znajomość
systemu klasy ERP i WMS.

PATRONEM SPECJALNOŚCI JEST FIRMA ELSE
ELSE zajmuje się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem rozwiązań
informatycznych integrujących wszystkie działy przedsiębiorstwa.

51

C

kierunki i specjalności

BYDGOSZCZ

International business
Specjalność international business stworzona została, aby wyposażyć Cię w wiedzę i umiejętności potrzebne
do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-ekonomicznym w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej
i regionalnej. Dzięki unikalnemu charakterowi ścieżki edukacyjnej oferuje ona zdobycie, rozwijanie i utrwalanie
praktycznych umiejętności w zakresie znajomości biznesowego języka angielskiego oraz kompetencji z kilku
dyscyplin naukowych. Wybierając tę specjalność, inwestujesz w siebie.

„Dzięki zajęciom teoretycznym oraz praktycznym poszerzam swoją wiedzę
i umiejętności potrzebne w miejscu pracy. WSB ma bardzo wiele atutów, m.in.
elastyczny system płatności czy system szkoleń, a wykładowcy to przede
wszystkim praktycy. Uczelnia daje mi szansę na dobry start w karierze
zawodowej”.

Angelika Płóciennik
studentka WSB w Bydgoszczy

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• zasady zarządzania w środowisku
międzynarodowym
• tłumaczenie i prowadzenie
negocjacji z uwzględnieniem różnic
kulturowych
• biegłe posługiwanie się językiem
angielskim biznesowym
• prowadzenie dokumentacji
i korespondencji w języku angielskim
• komunikacja w środowisku
wielokulturowym.

• polskie filie korporacji
międzynarodowych

• International business to specjalność
międzykierunkowa, dzięki której
zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu
kilku dyscyplin naukowych.

• biura zarządu firm prowadzących
działalność na arenie
międzynarodowej
• komórki ds. kontaktów
zagranicznych, jak np. dział handlu
zagranicznego
• konsulting międzynarodowy
• międzynarodowe centra usług
outsourcingowych
• agencje i urzędy publiczne zajmujące
się obsługą podmiotów zagranicznych
• organizacje i instytucje
międzynarodowe

• Zajęcia specjalnościowe są
prowadzone w języku angielskim od
trzeciego semestru studiów.
• Zajęcia prowadzone są również
przez wykładowców zagranicznych
(etatowych oraz z uczelni
partnerskich).
• Masz możliwość skorzystania
z wyjazdu na studia i praktyki
zagraniczne w ramach programu
Erasmus +.

• prowadzenie własnej
działalności gospodarczej w skali
międzynarodowej.

INTERNATIONAL BUSINESS

BIZNES

52

ZARZĄDZANIE

WRAŻLIWOŚĆ
SPOŁECZNA

UMIEJĘTNOŚCI
JĘZYKOWE

TRYB ZAOCZNY

www.wsb.pl

TRYB DZIENNY

Pedagogika

CZESNE ATRAKCYJNE
RYNKOWO

„Już teraz wiem, że po studiach chcę pracować jako terapeuta z osobami
uzależnionymi i trudną młodzieżą. Dlatego często poświęcam czas na
rozwijanie moich zainteresowań związanych z psychologią, pedagogiką
i rozwojem człowieka. Udzielam się w różnego rodzaju akcjach
charytatywnych, staram się pomagać tak, jak mogę i potrafię”.
Monika Jankowska
studentka WSB w Toruniu

Partnerami biznesowymi WSB są między innymi:

Miejski Ośrodek Profilaktyki
i Edukacji Uzależnień
53

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

BYDGOSZCZ

Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi
Edukacja dorosłych staje się coraz bardziej istotna. Osoby dojrzałe potrzebują praktycznego kształcenia, w trakcie
którego rozwiną posiadane umiejętności, zdobędą nową wiedzę i udoskonalą kwalifikacje zawodowe. Jako
absolwenci tej specjalności, dzięki uzyskanym w toku studiów kompetencjom, będziecie wspierać swoich przyszłych
„uczniów” w tym zakresie.
„Różnorodność zajęć praktycznych i ich przewaga nad teorią to dla mnie
największy atut uczelni. Wykładowcy to przede wszystkim doświadczeni
specjaliści z różnych branż, otwarci na wymianę doświadczeń i cennych
wskazówek. Dzięki temu miałam łatwość w wyborze uczelni, na której chciałam
kontynuować naukę w formie studiów podyplomowych”.

Elwira Strzyżewska
absolwentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• andragogika i gerontologia
• możliwości zapewnienia wsparcia,
pomocy i rozwoju osobistego osobom
dorosłym
• umiejętności miękkie w komunikacji
międzypokoleniowej.

• tutor, nauczyciel w placówkach
edukacji dorosłych (szkołach, firmach
edukacyjnych, uniwersytetach
trzeciego wieku)

Oferta WSB – edukacja dorosłych
i praca z osobami starszymi –
w sposób naturalny wypełnia niszę
w systemie edukacyjnym, zapewniając
wykształcenie kadry, która jest w stanie
spełnić wymagania dzisiejszego seniora.

• ekspert w poradni rodzinnej lub
geriatrycznej
• animator życia społecznego osób
starszych
• domy pomocy społecznej
• ośrodki pomocy
• organizacje pozarządowe
• powiatowe i gminne centra pomocy
rodzinie.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PEDAGOGIKĘ W WSB?
• Kładziemy nacisk nie na teorię, lecz na praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne oraz ich
wykorzystanie w Twojej przyszłej działalności zawodowej.
• Program studiów opracowujemy we współpracy ze środowiskiem praktyków, w tym Twoich potencjalnych
pracodawców.
• Masz możliwość wyboru własnej ścieżki kształcenia.
• Zajęcia prowadzą wykładowcy praktycy.

54

TORUŃ

BYDGOSZCZ NOWOŚĆ

www.wsb.pl

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką
uzależnień
Zjawisko niedostosowania społecznego było, jest i – niestety – będzie obecne w życiu społecznym.
To, co łączy ludzi niedostosowanych społecznie, to zachowania pozostające w wyraźnej sprzeczności
z powszechnie uznawanymi normami i oczekiwaniami społecznymi. Dlatego potrzeba profesjonalnych kadr
do pracy z dziećmi i młodzieżą zdemoralizowaną, a także z dorosłymi sprawcami przestępstw.

„Wybrałam Wyższą Szkołę Bankową, ponieważ cenię sobie praktyczną wiedzę.
Uczelnia ma wiele powiązań w świecie biznesu, a to atut w późniejszym
poszukiwaniu pracy. Wykładowcy prowadzą zajęcia w interesujący sposób. Starają
się je urozmaicać, zabierając nas na ciekawe konferencje i spotkania”.

Julia Gwizdała
studentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• uwarunkowania społecznego
niedostosowania dzieci, młodzieży
i osób dorosłych
• psychospołeczne mechanizmy
prowadzące do zachowań
przestępczych

• placówki resocjalizacyjne/
penitencjarne (m.in. młodzieżowe
ośrodki socjoterapii, młodzieżowe
ośrodki wychowawcze, zakłady
poprawcze i schroniska dla
nieletnich, areszty i zakłady karne)

• diagnostyka resocjalizacyjna
i profilaktyczna

• kuratela sądowa (rodzinna i dla
dorosłych)

• planowanie i realizowanie zadań
resocjalizacyjnych w środowiskach
zamkniętych i otwartych

• organizacje i instytucje
środowiskowej pracy z dziećmi,
młodzieżą, dorosłymi (m.in. świetlice
środowiskowe, stowarzyszenia,
fundacje)

Pedagog ze specjalnością „pedagogika
resocjalizacyjna z profilaktyką
uzależnień” potrafi nie tylko dobrze
zdiagnozować okoliczności towarzyszące
niedostosowaniu społecznemu, ale też
zaprojektować i zrealizować opracowany
plan naprawy – pracy resocjalizacyjnej.
Potrafi też przygotować i wdrożyć
w życie różne strategie profilaktyczne
w zakresie uzależnień, działając tym
samym wyprzedzająco na niepożądane
postawy i zachowania, przede
wszystkim młodych osób.

• przygotowywanie i wdrażanie
różnych strategii profilaktycznych
w szkole, placówkach opiekuńczowychowawczych oraz środowisku
lokalnym.

• instytucje pracy z osobami
uzależnionymi (poradnie, ośrodki
dzienne i całodobowe)
• szkoły (realizacja programów
profilaktycznych).

TWOJE KOMPETENCJE
Jako absolwent specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną będziesz przygotowany
do działalności socjalizacyjnej i resocjalizacyjnej z młodzieżą i dorosłymi zagrożonymi niedostosowaniem
społecznym. Będziesz wrażliwy na przejawy zagrożeń prawidłowego rozwoju społecznego. Zdobędziesz wiedzę
dotyczącą przeciwdziałania patologiom społecznym, poznasz też metody pracy w placówkach socjalizacyjnych
(np. świetlicach socjoterapeutycznych) oraz resocjalizacyjnych (np. zakładach otwartych i zamkniętych).

55

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

BYDGOSZCZ

Pedagogika specjalna w zakresie
oligofrenopedagogiki
Specjalność ma przygotować do pracy z dziećmi i dorosłymi wymagającymi szczególnej opieki, tj. z osobami
z niepełnosprawnością intelektualną. Różnorodność niepełnosprawności powoduje, że na rynku pracy potrzebni
są specjaliści oferujący wsparcie ludziom potrzebującym pomocy w specyficznym zakresie. Nierzadko tego rodzaju
praca jest wyzwaniem tyleż trudnym, co wyjątkowym, za które cenną zapłatą jest uśmiech podopiecznych.

„Po studiach chciałabym być nauczycielką geografii w szkole ponadgimnazjalnej.
Geografia i zjawiska ekstremalne to zdecydowanie tematy, którymi się pasjonuję.
Już teraz pomagam maturzystom przygotowywać się do egzaminu dojrzałości
z tego przedmiotu. Dlatego wybrałam studia pedagogiczne dla nauczycieli”.

Paulina Rosiak
studentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• oligofrenopedagogika
• różne rodzaje niepełnosprawności,
ze szczególnym uwzględnieniem
niepełnosprawności intelektualnej
• dobór form pracy wychowawczej,
opiekuńczej i terapeutycznej do
indywidualnych potrzeb osoby
z niepełnosprawnością intelektualną
• zasady edukacji specjalnej
• włączanie osób niepełnosprawnych
do szerokiego społeczeństwa.

• pracownik fundacji i organizacji
działających na rzecz środowisk osób
niepełnosprawnych

Wyraz „pedagogika” pochodzi od
greckiego słowa paidagogos – (dosł.:
„prowadzący dziecko”). W XVII
wieku pedagogika stała się odrębną
i samodzielną dyscypliną naukową,
a w XX wieku termin ten objął
opiekę, wychowanie i nauczanie
dzieci. Współcześnie pedagogika
jest wszechstronną nauką o całej
rzeczywistości wychowawczej, rozwoju
człowieka i jego wpływie na otaczający
świat.

• wychowawca w specjalnych
ośrodkach szkolno-wychowawczych
(po uzyskaniu dodatkowych
kwalifikacji)
• terapeuta (głównie zajęciowy)
pracujący z osobą niepełnosprawną
intelektualnie (po uzyskaniu
dodatkowych kwalifikacji).

TWOJE KOMPETENCJE
Jako absolwent specjalności pedagogika specjalna zdobędziesz kompetencje i umiejętności przydatne
w pracy z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz z uczniami wymagającymi indywidualnego
podejścia edukacyjno-wychowawczego. Będziesz miał wiedzę na temat zaburzeń rozwojowych
i genetycznych. Zostaniesz przygotowany do podjęcia pracy z osobami wybitnie zdolnymi oraz z osobami
przebywającymi długoterminowo w placówkach leczniczych.

56

TORUŃ

BYDGOSZCZ NOWOŚĆ

www.wsb.pl

Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie
przedszkolne
Lubisz dzieci? Chcesz w przyszłości podjąć pracę w sektorze edukacyjnym? Ta specjalność jest dla Ciebie!
Opieka i wychowanie wymagają wiele cierpliwości i dyscypliny, ale z pewnością są to zadania, które
przyniosą Ci wiele satysfakcji zawodowej.

„W WSB podoba mi się między innymi dobrze ułożony plan zajęć. Dzięki temu
jestem dużo lepiej zorganizowana, mam czas na dodatkowe zajęcia i swoje pasje”.

Katarzyna Grzankowska
studentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• pedagogika zabawy i czasu wolnego
(w tym biblioterapia)

• menedżer placówki opiekuńczej
i wychowawczej dla dzieci

• podstawowe umiejętności
metodyczne w kształceniu
i wychowywaniu dziecka

• opiekun dziecięcy w żłobku, klubie
dziecięcym, przedszkolu, oddziale
zerowym

• kreatywność w pracy grupowej

• nauczyciel wczesnoszkolny (klasy
1-3 szkoły podstawowej – po
uzupełnieniu kwalifikacji).

Po ukończeniu studiów nasi
absolwenci posiadają uprawnienia
pedagogiczne w myśl Rozporządzenia
MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku
(Dz.U. 131 p. 1) Są także przygotowani
do studiów II stopnia, po których
mogą kontynuować edukację na
dowolnych studiach podyplomowych.
W ten sposób z powodzeniem mogą
pracować z dziećmi, zostać doradcami
zawodowymi lub udzielać fachowej
pomocy potrzebującym rodzinom.

• zarządzanie instytucją opiekuńczowychowawczą.

TWOJE KOMPETENCJE
Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w przedszkolu i szkole
podstawowej w klasach 1-3, a także do aktywnego uczestnictwa
w zespołach interdyscyplinarnych oraz organizacjach i instytucjach
realizujących działania edukacyjno-wychowawcze i opiekuńcze.
W trakcie studiów zdobędziesz i ugruntujesz swoje kompetencje
społeczne, szczególnie w obszarze komunikacji interpersonalnej.

57

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

BYDGOSZCZ

Terapeuta zajęciowy
Jako absolwent tego kierunku dysponować będziesz interdyscyplinarną wiedzą z zakresu pedagogiki, psychologii
i innych nauk społecznych. Posiądziesz umiejętności refleksyjnego oglądu rzeczywistości edukacyjnej, rozumienia
jej społeczno-kulturowego kontekstu, prowadzenia badań oraz samodzielnego rozwiązywania problemów
teoretycznych i praktycznych, szczególnie w zakresie pracy z osobami wymagającymi terapii i wspierania ich.

„Różnorodność ludzkich potrzeb powoduje, że nie ma jednego wzorca pracy
z człowiekiem – nawet wtedy, gdy celem jest jego wychowanie, opieka nad nim
lub terapia. Coraz szybciej postępuje wąska specjalizacja w pracy z osobami
wymagającymi wsparcia. Terapeuta zajęciowy, stosujący takie metody, jak
biblioterapia, muzykoterapia lub arteterapia, jest przedstawicielem nowoczesnej
formy oddziaływania psychopedagogicznego – rehabilitacji niespecyficznej”.

dr hab. Tomasz Kruszewski
prof. nadzw. WSB, Menedżer kierunku pedagogika

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• podstawowe metody i techniki
rehabilitacji niespecyficznej

• pracownik fundacji i stowarzyszeń
działających na rzecz osób
wymagających wsparcia

W ostatnich latach rola pedagoga
wyraźnie ewoluuje. Pedagodzy to już
nie tylko osoby pracujące z dziećmi
i młodzieżą. To także specjaliści
gruntownie przygotowani do pracy
z ludźmi dorosłymi. We współczesnym
świecie, w którym zapotrzebowanie
na określone grupy zawodowe zmienia
się jak w kalejdoskopie, dorośli często
muszą zmieniać zawód. W sytuacjach,
gdy trudno jest im odnaleźć się na
współczesnym rynku pracy, pomaga
pedagog – doradca zawodowy czy
doradca pracy.

• praca z osobą wymagającą
indywidualnego i szczególnego
podejścia
• zasady pedagogiki terapeutycznej.

• biblioteki
• domy kultury
• świetlice socjoterapeutyczne (po
uzyskaniu pełnego wykształcenia
wyższego)
• warsztaty terapii zajęciowej, domy
pomocy społecznej (po uzyskaniu
dodatkowych kwalifikacji).

STUDIUJ ZA
DARMO

58

Dobre wyniki w nauce powinny być docenione nie tylko przez
najbliższych. WSB, chcąc wyjść naprzeciw Twoim oczekiwaniom,
oferuje Ci studia za darmo. To program dla tych, którzy osiągnęli
bardzo dobre wyniki podczas studiów, ale także dla uczniów
z czerwonym paskiem na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

TRYB ZAOCZNY

www.wsb.pl

TRYB DZIENNY

Prawo
w biznesie

CZESNE ATRAKCYJNE
RYNKOWO

„Bardzo interesuję się kosmetologią. W związku z tym, że studiuję prawo
w biznesie, chciałabym połączyć zdobytą wiedzę oraz moje zainteresowania
i założyć własny gabinet kosmetyczny. Korzystam też z kursów
i wyjazdów organizowanych przez WSB, dzięki czemu doskonalę moje
umiejętności językowe”.
Katarzyna Majchrowska
studentka WSB w Toruniu

Partnerami biznesowymi WSB są między innymi:

59

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

BYDGOSZCZ

Prawo i finanse w praktyce
Połączenie wiedzy prawniczej i menedżerskiej to podstawowy wyznacznik do zatrudnienia dla wielu firm.
Umiejętność prowadzenia firmy i rozpoznania otoczenia gospodarczego to dla współczesnego prawnika często
warunek znalezienia pracy.

„Pracuję w doradztwie finansowym, dlatego prawo w biznesie idealnie wpasowało
się w moje potrzeby, jeśli chodzi o niezbędną wiedzę i umiejętności. Studiuję
zaocznie, dlatego nie mam żadnego problemu z łączeniem pracy ze studiami.”

Karolina Sikorska
studentka WSB w Bydgoszczy

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• specjalizacja w przepisach prawnych
związanych z zarządzaniem
finansami przedsiębiorstwa
• planowanie polityki finansowej
przedsiębiorstwa – przygotowywanie
planów finansowych i inwestycyjnych
• analiza działalności podmiotu
z perspektywy bezpieczeństwa
finansowego
• przepisy prawne i zasady
funkcjonowania rynku usług
finansowych (bankowego,
ubezpieczeniowego, kapitałowego)
• zasady oceny kondycji finansowej
przedsiębiorstwa
• posługiwanie się różnymi
instrumentami finansowymi
• analiza przepisów prawnych
obowiązujących w przedsiębiorstwie.

• prowadzenie własnej działalności
gospodarczej

Odpowiadając na sygnały płynące
z rynku pracy, realizujemy nowy
model edukacji, oferując kształcenie
o charakterze interdyscyplinarnym
w ramach studiów I stopnia z zakresu
prawa i finansów, umożliwiając
znalezienie pracy zarówno w sferze
sektora finansowego, jak i prawnego.

• menedżer ds. finansowych
w przedsiębiorstwie
• działy prawne i finansowe
przedsiębiorstw działających
w różnych branżach
• podmioty specjalizujące się
w działalności bankowej,
ubezpieczeniowej i kapitałowej
• biura rachunkowe, firmy
wyspecjalizowane w doradztwie
podatkowym
• przedsiębiorstwa windykacyjne
• kancelarie prawne, podatkowe.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA

WIEDZA
I WARSZTAT
PRAWNICZY

60

ROZUMIENIE
CELÓW BIZNESOWYCH
I OTOCZENIA
PRZEDSIĘBIORCY

UMIEJĘTNOŚCI
KOMUNIKACYJNE

UMIEJĘTNOŚĆ
PRACY
W ZESPOLE

TORUŃ

www.wsb.pl

BYDGOSZCZ

Prawo i zarządzanie w praktyce
Specjalność prawo i zarządzanie w praktyce przygotuje Cię do prowadzenia działalności gospodarczej pod
względem ekonomicznym i prawnym. Ma ona charakter międzykierunkowy, gdyż zarządzanie w granicach
prawa to najważniejsze działanie mające na celu osiąganie pożądanych wyników ekonomicznych. Wiedza
nabyta w ramach specjalności ma służyć optymalnemu rozwiązywaniu problemów różnych organizacji –
czyli szybko, prawidłowo i w sposób kompleksowy.

„Prowadząc własną działalność gospodarczą, przekonałam się, że znajomość
drugiego człowieka jest niezwykle ważna. Między innymi na studiach uczę się
jak tworzyć i utrzymywać relacje biznesowe, które pozwolą mi funkcjonować
na rynku z sukcesem”.

Marta Piekut
studentka WSB w Bydgoszczy

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• interpretowanie przepisów prawa
cywilnego, prawa handlowego, prawa
pracy, prawa zamówień publicznych
oraz prawa podatkowego w praktyce
gospodarczej

• stanowiska na wszelkich szczeblach
zarządzania w organizacjach

• Możesz kontynuować naukę na
studiach magisterskich.

• członek organów firmy, rad
pracowniczych, zarządów związków
zawodowych

• pozyskiwanie środków zewnętrznych,
w tym funduszy unijnych

• stanowiska w działach prawnych
i ekonomiczno-finansowych

• Uczelnia oferuje również studia
podyplomowe na różnorodnych
kierunkach biznesowych oraz studia
MBA.

• aktywne uczestnictwo
w postępowaniu mediacyjnym
i egzekucyjnym

• organizator projektów doskonalenia
procesów zarządzania

• zabezpieczanie roszczeń
materialnych i niematerialnych
• uwzględnianie zasad prawnych
w organizacji przedsiębiorstwa,
strategii, planowaniu inwestycji,
przekształceniach organizacyjnych.

PRAWO
W BIZNESIE

KOMPETENCJE
INTERDYSCYPLINARNE

• pracownik firmy doradczej
• pracownik kancelarii prawnych i firm
windykacyjnych.

• Prezentujemy zastosowanie
elementów teoretycznych w praktyce.
• Kładziemy nacisk na praktyczne
umiejętności, które przygotują Cię do
wejścia na rynek pracy.

PRAWO

BIZNES

60%

40%

przedmiotów z dziedziny
nauk prawniczych

przedmiotów z dziedziny
ekonomii, marketingu
i zarządzania

61

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

BYDGOSZCZ

International business
Specjalność international business stworzona została, aby przekazać Ci wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia
różnych ról w życiu społeczno-ekonomicznym w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej. Dzięki
unikalnemu charakterowi ścieżki edukacyjnej oferuje ona zdobycie, rozwijanie i utrwalanie praktycznych umiejętności
w zakresie znajomości biznesowego języka angielskiego oraz kompetencji z kilku dyscyplin naukowych. Wybierając
tę specjalność, inwestujesz w siebie.

„Jestem specjalistką ds. sprzedaży w firmie pośrednictwa kredytowego.
W przyszłości chciałabym zarządzać grupami sprzedażowymi. Myślę, że uda mi się
osiągnąć ten cel, bo branża bankowa pozwala na wiele opcji rozwoju. A po pracy?
Lubię się odcinać od zgiełku miasta, dlatego często żegluję”.

Anna Śmigiel
studentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• zasady zarządzania w środowisku
międzynarodowym
• tłumaczenie i prowadzenie
negocjacji z uwzględnieniem różnic
kulturowych
• biegłe posługiwanie się językiem
angielskim biznesowym
• prowadzenie dokumentacji
i korespondencji w języku angielskim
• komunikacja w środowisku
wielokulturowym.

• polskie filie korporacji
międzynarodowych

• International business to specjalność
międzykierunkowa, dzięki której
zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu
kilku dyscyplin naukowych.

• biura zarządów firm prowadzących
działalność na arenie
międzynarodowej
• komórki ds. kontaktów
zagranicznych, jak np. dział handlu
zagranicznego
• konsulting międzynarodowy
• międzynarodowe centra usług
outsourcingowych
• agencje i urzędy publiczne zajmujące
się obsługą podmiotów zagranicznych
• organizacje i instytucje
międzynarodowe

• Zajęcia specjalnościowe są
prowadzone w języku angielskim od
trzeciego semestru studiów.
• Zajęcia prowadzone są również
przez wykładowców zagranicznych
(etatowych oraz z uczelni
partnerskich).
• Masz możliwość skorzystania
z wyjazdu na studia i praktyki
zagraniczne w ramach programu
Erasmus +.

• prowadzenie własnej
działalności gospodarczej w skali
międzynarodowej.

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA
NAJLEPIEJ ROZPOZNAWALNĄ
PRZEZ PRACODAWCÓW UCZELNIĄ
NIEPUBLICZNĄ W REGIONIE
W BADANIU ŚWIADOMOŚCI WSPOMAGANEJ
AŻ 94,3% PRACODAWCÓW NIEWSPÓŁPRACUJĄCYCH
Z WSB WSKAZAŁO, ŻE ZNA NASZĄ UCZELNIĘ

62

94,3%

TRYB ZAOCZNY

www.wsb.pl

TRYB DZIENNY

Psychologia
w biznesie

CZESNE ATRAKCYJNE
RYNKOWO

„Dlaczego ta uczelnia? Bo jest przyjaźnie, dla studentów. Wyobrażacie sobie,
że można dowiedzieć się, jak będzie wyglądała nasza praca, już na studiach?
Jest tak dzięki wykładowcom, którzy jednocześnie pracują w branży
i opowiadają nam o swoich własnych doświadczeniach. A dla aktywnych –
możliwość odbycia praktyk w ciekawych firmach, nie powinno być trudno
o pracę po takim doświadczeniu”.
Paulina Barłowska
studentka WSB w Toruniu

Partnerami biznesowymi WSB są między innymi:

63

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

BYDGOSZCZ

Coaching i mentoring
Coaching to termin, który w ostatnim czasie robi ogromną furorę. Kojarzony jest głównie z biznesem, z pracą – jej
zmieniającym się charakterem i perspektywami stojącymi przed pracownikiem. Coach to nie tylko trener, mentor,
konsultant, terapeuta. To osoba, którą łączą z klientem relacje partnerskie oraz zaufanie. Dzięki temu proces
stawania się tym, kim chce klient, nie przebiega w sposób ściśle zależny od coacha.

„Zawsze chciałam tu studiować, ponieważ Wyższa Szkoła Bankowa kojarzy mi
się z prestiżem. Poprzednio studiowałam na publicznej uczelni, jednak dzięki
stypendium moje marzenie o studiowaniu w WSB się spełniło”.

Karolina Ziętarska
studentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• psychologia
• budowanie trwałych relacji
z klientem biznesowym oraz
partnerami
• wielonurtowe spojrzenie na
działalność biznesową
• prowadzenie profesjonalnych
rozmów coachingowych
• prowadzenie grupowych szkoleń
rozwojowych
• konsulting biznesowy
• stosowanie narzędzi wpływu
społecznego.

• własna działalność doradcza
i trenerska

Po ukończeniu studiów pierwszego
stopnia o specjalności coaching
i mentoring możesz dalej specjalizować
się w tej formie pracy z klientem na
studiach podyplomowych w WSB,
zwłaszcza takich jak: doradztwo
zawodowe i coaching kariery czy
negocjacje i mediacje w biznesie.

PSYCHOLOGIA
W BIZNESIE
NEGOCJACJE I MEDIACJE
PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA
ZARZĄDZANIE LUDŹMI
ZACHOWANIA KONSUMENCKIE
KOMPETENCJE
INTERDYSCYPLINARNE

64

• firmy doradztwa biznesowego
• ośrodki wsparcia społecznego
• działy HR przedsiębiorstw
• firmy headhunterskie
• urzędy pracy
• tutoring i mentoring w zakresie
edukacji i oświaty.

PSYCHOLOGIA

BIZNES

» komunikacja
» autoprezentacja
» emocje
» motywacja

» zarządzanie
» analiza
» marketing
» strategia

TORUŃ

www.wsb.pl

BYDGOSZCZ

Psychologia mediacji i negocjacji
Współcześni menedżerowie i kadra zarządzająca, aby efektywnie zarządzać zespołem, nie mogą się obejść
bez znajomości podstaw psychologii. Odpowiednia selekcja pracowników, ich motywowanie czy skuteczna
komunikacja zależą nie tylko od wiedzy, ale przede wszystkim od kompetencji społecznych.

„Wszędzie tam, gdzie ludzie ze sobą współpracują, są ze sobą w określonych
relacjach, tam pojawiają się konflikty. Umiejętność zarządzania ludźmi w sposób
konstruktywny jest doskonałym narzędziem dla osiągania korzystnych rezultatów
biznesowych. Posiadając stosowną wiedzę z zakresu negocjacji i mediacji, będziesz
mógł wpływać na otaczającą Cię rzeczywistość. Nauczysz się negocjować tak, by
obie strony były zadowolone”.

Irena Ślusarz
przedsiębiorca, stały mediator, wykładowca WSB

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• stosowanie strategii i taktyk
negocjacyjnych i dopasowywanie ich
do różnych sytuacji zawodowych

• negocjator

Zdobytą wiedzę i umiejętności będziesz
mógł wykorzystać w każdej działalności
biznesowej czy w zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Możesz też
zostać zawodowym negocjatorem lub
mediatorem. Program studiów spełnia
ustawowe wymagania Ministerstwa
Sprawiedliwości – umożliwia wpis
na listę mediatorów prowadzoną
przy sądzie okręgowym. Możesz
wyspecjalizować się w różnych
obszarach mediacji biznesowych,
w tym m.in. pracowniczych czy
windykacyjnych. Mediator działa
na zlecenie osób fizycznych, firm,
organizacji, urzędów oraz sądów.

• przekształcanie sytuacji
konfliktowych w konstruktywne
poszukiwanie rozwiązań
• zarządzanie emocjami w sytuacjach
trudnych
• samodzielne prowadzenie negocjacji
i mediacji

• mediator
• stanowiska specjalistów w działach
sprzedaży i handlowych
• specjaliści w działach HR i kadr
• specjalista ds. relacji społecznych
• specjalista ds. rozwiązywania
konfliktów
• kluczowe stanowiska w biznesie.

• projektowanie, opracowywanie
i wdrażanie programów
rozwiązywania konfliktów
w przedsiębiorstwie
• praktyczne stosowanie prawa
cywilnego i gospodarczego
w aspekcie negocjacji i mediacji.

KOŁO NAUKOWE PSYCHOLOGII,
MEDIACJI I NEGOCJACJI
Koło powstało w WSB w Toruniu i Bydgoszczy w 2012 roku. Jego
celem jest tworzenie warunków umożliwiających poszerzanie
wiedzy i zainteresowań z zakresu psychologii, a także prowadzenie
działalności naukowo-badawczej (uczestnictwo w seminariach
i konferencjach, udział w projektach badawczych, organizowanie
warsztatów z zakresu negocjacji i mediacji).

65

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

BYDGOSZCZ

Psychologia menedżera
Dziś, aby zostać dobrym menedżerem, nie wystarczy wiedza ekonomiczna. Menedżer to osoba, która musi
i potrafi słuchać, diagnozować i rozwiązywać problemy w organizacji. Dlatego w WSB powstał praktyczny kierunek
o charakterze interdyscyplinarnym, na którym studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii, ekonomii
i zarządzania organizacją.

„Jestem w 100% zadowolona z uczelni i programu nauczania. Atmosfera jest
przyjazna dla studentów. Wykładowcy mają z nami bardzo dobry kontakt,
a przekazywana wiedza daje szansę na zdobycie dobrej pracy”.

Karolina Kalinowska
studentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• skuteczne kierowanie zespołem
• wpływ mechanizmów
psychologicznych na procesy
związane z autoprezentacją
• budowanie własnego wizerunku oraz
autorytetu
• efektywna komunikacja
i rozwiązywanie konfliktów
• interdyscyplinarne podejście do
procesów kierowania firmą
• sprawne zarządzanie ludźmi
i zespołami, w tym wiedza na temat
właściwego doboru kadr.

• menedżer kluczowych klientów

• Psychologia menedżera jest
elementem psychologii stosowanej,
który nie jest wykładany ani
na tradycyjnych studiach
psychologicznych, ani na
tradycyjnych studiach ekonomicznych
– to wyjątkowe i interdyscyplinarne
połączenie tych dziedzin.

• specjalista w działach sprzedaży
• specjalista ds. wizerunku firmy
• lider zespołów projektowych
• specjalista w działach strategii
rozwoju firmy
• konsultant biznesowy
• konsultant w działaniach
integrujących grupę
• przedstawiciel ds. działania rynku.

• Po ukończeniu studiów I stopnia
możesz rozwijać swoją wiedzę
i umiejętności na studiach II stopnia
między innymi na specjalności
psychologia w zarządzaniu oraz
studiach podyplomowych na
kierunkach: coaching, akademia
trenera biznesu lub psychologia
w biznesie.

DLACZEGO PSYCHOLOGIA W BIZNESIE W WSB?
Studia mają charakter praktyczny – nie tylko zdobędziesz wiedzę, ale pokażemy Ci też, jak ją stosować.
Przyswojone umiejętności i kompetencje społeczne będą specyficzne, bo orientowane na inną, nową
formę pracy psychologa. Będzie on wyposażony w niezbędne kwalifikacje z psychologii ze szczególnym
uwzględnieniem funkcjonowania w środowiskach biznesowych.

66

TORUŃ

www.wsb.pl

BYDGOSZCZ

Psychologia rozwoju zawodowego
Jak funkcjonuje człowiek w grupie? Jakie potrzeby ma pracownik? Jak podejmuje decyzje? Jak rozwiązuje
konflikty? Tymi zagadnieniami powinien interesować się nowoczesny menedżer. Tylko wtedy, gdy
pozna odpowiedzi na te pytania, będzie w stanie dobrze zarządzać organizacją, zapewniając jej sukces,
a pracownikom – satysfakcję zawodową i rozwój.

„Tutaj program zajęć jest dostosowany do potrzeb osób pracujących. Uczelnia
gwarantuje świetną kadrę i wysoką jakość kształcenia, a zdobyta wiedza bardzo
przydaje mi się w życiu zawodowym już w tej chwili”.

Wioletta Balewska
studentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• efektywne sposoby zarządzania
karierą zawodową

• doradca zawodowy – headhunter

• Zajęcia prowadzone są przez
specjalistów praktyków.

• zarządzanie czasem pracowników
• rozwój i samorealizacja w trakcie
kariery zawodowej
• interdyscyplinarne podejście do
procesów gospodarczych
• wykorzystanie mechanizmów
wywierania wpływu na innych
• sprawne zarządzanie ludźmi
i zespołami, w tym wiedza na temat
właściwego doboru kadr
• wpływ mechanizmów
psychologicznych na procesy
związane z postrzeganiem siebie oraz
innych

• pracownik administracji publicznej
(wojewódzkie i powiatowe urzędy
pracy)
• specjalista w działach HR

• Skupiamy się na przekazaniu
Ci informacji i umiejętności
praktycznych.

• specjalista w dziale kadr
• konsultant w zakresie planowania
ścieżki kariery zawodowej
• trener (prowadzący szkolenia)
• przedstawiciel ds. personalnych
• specjalista ds. doskonalenia kadr
pracowniczych.

• aktywne wspomaganie
i rozwiązywanie problemów
i konfliktów związanych z pracą.

POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ PSYCHOLOGIĘ
W BIZNESIE W WSB:
• orientacja na biznes
• nacisk przeniesiony z nauczania akademickiej teorii na praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne
• program stworzony na podstawie badań oczekiwań przedsiębiorców
• wykładowcy praktycy, doświadczona i wysoko notowana kadra naukowa
• patronat nad kierunkiem firm konsultingowych oraz środowiska doświadczonych psychologów.

67

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

BYDGOSZCZ

International business
Specjalność business stworzona została, aby przekazać Ci wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia różnych
ról w życiu społeczno-ekonomicznym w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej. Dzięki
unikalnemu charakterowi ścieżki edukacyjnej oferuje ona zdobycie, rozwijanie i utrwalanie praktycznych umiejętności
w zakresie znajomości biznesowego języka angielskiego oraz kompetencji z kilku dyscyplin naukowych. Wybierając
tę specjalność, inwestujesz w siebie.

„Studia w WSB spełniają moje oczekiwania. Program i sposób prowadzenia
zajęć są ciekawe. Nie ma żadnego problemu w kontakcie z wykładowcami. Służą
pomocą i pomagają nam jak mogą”.

Alicja Serwus
studentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• zasady zarządzania w środowisku
międzynarodowym
• tłumaczenie i prowadzenie
negocjacji z uwzględnieniem różnic
kulturowych
• biegłe posługiwanie się językiem
angielskim biznesowym
• prowadzenie dokumentacji
i korespondencji w języku angielskim
• komunikacja w środowisku
wielokulturowym.

• polskie filie korporacji
międzynarodowych

• International Business to specjalność
międzykierunkowa, dzięki której
zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu
kilku dyscyplin naukowych.

• biura zarządu firm prowadzących
działalność na arenie
międzynarodowej

• Zajęcia specjalnościowe są
prowadzone w języku angielskim od
trzeciego semestru studiów.

• komórki ds. kontaktów
zagranicznych, np. dział handlu
zagranicznego

• Zajęcia prowadzone są również
przez wykładowców zagranicznych
(etatowych oraz z uczelni
partnerskich).

• konsulting międzynarodowy
• międzynarodowe centra usług
outsourcingowych
• agencje i urzędy publiczne zajmujące
się obsługą podmiotów zagranicznych
• organizacje i instytucje
międzynarodowe

• Masz możliwość wyjazdu na studia
i praktyki zagraniczne w ramach
programu Erasmus +.

• prowadzenie własnej
działalności gospodarczej w skali
międzynarodowej.

IM WIĘCEJ PRACY INWESTUJESZ,
TYM WIĘCEJ ZARABIASZ
ŹRÓDŁO: „OGÓLNOPOLSKIE BADANIE WYNAGRODZEŃ (OBW)”
PRZEPROWADZONE PRZEZ SEDLAK & SEDLAK W 2012 ROKU
(ZAROBKI BRUTTO)

PODSTAWOWE

68

GIMNAZJALNE

ŚREDNIE

WYŻSZE
ZAWODOWE

WYŻSZE
MAGISTERSKIE

DOKTORAT

PODYPLOMOWE

MBA

TRYB ZAOCZNY

www.wsb.pl

TRYB DZIENNY

Turystyka
i rekreacja

CZESNE ATRAKCYJNE
RYNKOWO

„Szczególnie cenię sobie doświadczenia praktyczne, które zdobywam
dzięki praktykom zagranicznym. Byłam już dwukrotnie na
trzymiesięcznych wyjazdach do Grecji, a w planie mam kolejny. Moim
marzeniem jest podróżowanie po świecie, poznanie różnych narodowości,
kultur i jeszcze większe wzbogacenie doświadczenia. Wolny czas
poświęcam na sport, głównie siatkówkę, a grając w lidze, mogę się ciągle
doskonalić w tym, co kocham”.
Romualda Topij
studentka WSB w Toruniu

Partnerami biznesowymi WSB są między innymi:

69

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa
Postęp cywilizacyjny połączony z niezwykłym tempem życia oraz wynikający z nich niewłaściwy tryb życia są
źródłem stresu i wielu chorób cywilizacyjnych. Zbyt mała ilość aktywności fizycznej w czasie pracy powoduje wzrost
zainteresowania wszelkimi aktywnymi formami rekreacji ruchowej. Organizacja czasu wolnego podczas pobytu
turystycznego staje się wyróżnikiem oferty biura podróży, daje również możliwość realizowania się zawodowo
w szeroko pojętym sektorze rekreacji ruchowej.

„Wiedza zdobyta na studiach jest mi bardzo przydatna. W moim otoczeniu
panuje przekonanie, że inicjatywy podejmowane przez WSB, takie jak staże czy
praktyki, są na bardzo wysokim poziomie i pomagają osobom, które chcą zdobyć
dobrą pracę”.

Emilia Specjał
absolwentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• profesjonalna organizacja imprez
rekreacyjnych z wykorzystaniem
profesjonalnych metod pedagogiki
zabawy i metodyki animacji dla
organizacji aktywnego wypoczynku
• animacja czasu wolnego różnych grup
wiekowych zgodnie z metodyką
• zarządzanie i organizacja wydarzeń
rekreacyjnych w przedsiębiorstwie
rekreacyjnym
• konsultacje w zakresie aktywności
ruchowej dla ludzi w różnym wieku
ukierunkowane na zdrowie
• tworzenie produktu rekreacyjnego.

• własna działalność gospodarcza
w zakresie animacji i organizacji
imprez masowych

Dodatkową korzyścią dla studentów
specjalności jest możliwość uzyskania
certyfikatu animatora rekreacji
wydanego przez WSB w Toruniu.
Certyfikat potwierdza zdobytą
praktyczną wiedzę i umiejętności
z zakresu profesjonalnej organizacji
imprez rekreacyjnych i turystycznych,
co może ułatwić wejście na rynek pracy.

• firmy zajmujące się turystyką
aktywną, ośrodki wypoczynkowe
• instytucje zajmujące się kulturą
fizyczną, sportem, rekreacją
• ośrodki sportu i rekreacji związane
z animacją i organizacją imprez
masowych

Zajęcia praktyczne na specjalności
stanowią ponad 50%, są to zajęcia
• przedszkola, szkolnictwo
terenowe, zajęcia wyjazdowe (study
podstawowe, średnie i wyższe
tour), gry rekreacyjne, symulacyjne,
• organizacje państwowe, samorządowe a także trening kreatywności.
i społeczne odpowiedzialne za sektor
rekreacji, turystyki i sportu
• hotele, wioski wakacyjne oraz biura
podroży zajmujące się organizacją
obozów i kolonii.

PATRON KIERUNKU
Patronat nad kierunkiem turystyka i rekreacja objął Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Toruniu. W ramach patronatu pracownicy
MOSiR-u współtworzą z nami program studiów i praktyk,
opiniują programy specjalności, a także wskazują tematykę prac
dyplomowych. Dzięki patronatowi będziesz mógł odbywać ćwiczenia
terenowe, staże, praktyki zawodowe oraz wizyty studyjne w ośrodku.

70

www.wsb.pl

TORUŃ

Hotelarstwo, gastronomia i dietetyka
Rosnąca liczba turystów ma bezpośredni wpływ na większe dochody we wszystkich branżach
turystycznych. Coraz więcej osób znajduje zatrudnienie w hotelarstwie i gastronomii. Te fakty oraz rosnąca
świadomość społeczeństwa dotycząca znaczeniu dla zdrowia i samopoczucia odpowiedniego i racjonalnego
żywienia stają się inspiracją do podjęcia studiów na tej właśnie specjalności. Trzeba sobie bowiem zdawać
sprawę, że rosną również wymagania turystów.
„Marzenia? Chciałabym zostać szefem kuchni w jakiejś naprawdę dobrej
restauracji albo otworzyć swoją malutką i przytulną restaurację w górach,
na przykład w Zakopanem. Gotowanie to pasja, która towarzyszy mi od dawna.
Skończyłam szkołę gastronomiczną, ale dalej chciałam iść w podobnym kierunku.
Uwielbiam gotować dla mojego chłopaka i rodziny. Po prostu lubię spędzać czas
w kuchni”.

Eliza Drzymalska
studentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• organizacja i zarządzanie obiektami
hotelarskimi i gastronomicznymi

• kierownik: działu w hotelu, hostelu,
motelu, kempingu, pensjonatu

• analiza rynku usług hotelarskich
i gastronomicznych

• menedżer agroturystyki

• Wyższa Szkoła Bankowa
współpracuje z hotelem Bulwar
i hotelami Filmar w Toruniu.

• umiejętność stosowania metod
zarządzania jakością usług
hotelarskich i gastronomicznych

• menedżer działu hotelu

• analiza efektywności działalności
hotelu, restauracji
• wiedza na temat produktów
regionalnych oraz możliwości ich
wytwarzania i dystrybucji
• zasady bezpieczeństwa i systemu
jakości żywności
• znajomość prawa turystycznego
• najnowsze rozwiązania w obsłudze
konsumenta.

• analityk rynku hotelarskiego
• konsjerż
• własna działalność gospodarcza
w zakresie usług gastronomicznych
i poradnictwa dietetycznego
• menedżer i kierownik zaopatrzenia
• kierownik działu w lokalu
gastronomicznym, w dziale żywienia
• organizator usług cateringowych.

• Jedną z cech charakterystycznych
współczesnej gastronomii w krajach
wysokorozwiniętych jest ekspansja
zakładów oferujących potrawy kuchni
etnicznych.
• Turystyka kulinarna – czyli podróże
do miejsc, w których wytwarzane
są określone produkty żywnościowe
lub w których organizowane są
festiwale kulinarne – staje się
coraz bardziej popularna. Jednym
z rodzajów turystyki kulinarnej jest
enoturystyka, w której przedmiotem
zainteresowania turystów jest wino.

PATRON KIERUNKU
Patronem kierunku jest Kujawsko-Pomorska Organizacja
Turystyczna. To organizacja koordynująca i współpracująca z lokalną
branżą turystyczną oraz samorządem terytorialnym w zakresie
promocji turystyki w województwie kujawsko-pomorskim. Celem jej
działań poza promocją regionu są: tworzenie pozytywnego wizerunku
Pomorza i Kujaw jako krainy wartej odwiedzenia oraz regionu
atrakcyjnego i przyjaznego turystom, a także zwiększenie liczby
turystów.

71

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

Menedżer sportu
Zarządzanie instytucjami sportowymi czy kierowanie karierą sportową wymaga posiadania nie tylko specjalistycznej
wiedzy, ale również znajomości zarządzania. Dobry menedżer sportowy to połowa sukcesu sportowca i klubu.
W USA przemysł sportowy jest bardzo rozwinięty, rozróżnia się blisko 12 profesji kojarzonych z marketingiem
sportowym. W Polsce ten obszar ciągle się rozwija i potrzebuje specjalistów z tej dziedziny.

„To kierunek dla tych, dla których podróże, sport i rekreacja to sposób na życie,
pasja. Nauczymy Cię, jak łączyć tę pasję i zainteresowania z zawodem w sektorze
turystyki i rekreacji, który stał się wielkim przemysłem o znaczeniu regionalnym
i światowym. Stawiamy na praktyczność: obozy turystyki aktywnej, ciekawe
praktyki, staże, wizyty studyjne, partnerzy biznesowi nad specjalnościami,
platformy edukacyjne, dodatkowe certyfikaty i uprawnienia”.

Jacek Żakowiecki
wykładowca WSB, Menedżer kierunku turystyka i rekreacja

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• regulacje i prawne zasady
funkcjonowania działalności
sportowo-rekreacyjnych w Polsce
i UE
• analiza rynku usług sportoworekreacyjnych
• nowoczesne zarządzanie
marketingowe obiektami
i instytucjami sportoworekreacyjnymi różnego typu
• planowanie i organizowanie imprez
sportowych
• współpraca z trenerami,
sportowcami, kibicami oraz
uczestnikami imprez związanych
z kulturą fizyczną
• finansowanie imprez sportowych
oraz zarządzanie i kierowanie nimi
• skuteczna komunikacja
interpersonalna.

• ośrodki sportowe i rekreacyjne

• Zdając (za dodatkową opłatą)
egzamin prowadzony przez Krajowy
Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy
TKKF w Toruniu, zdobędziesz
uprawnienia zawodowe i uzyskasz
tytuł zawodowego menedżera sportu
uprawniające do samodzielnego
zarządzania obiektami sportowymi.

• kluby sportowe
• lokalne przedsiębiorstwa sportoworekreacyjne
• stowarzyszenia sportowe
• administracja publiczna
• media sportowe
• specjalista ds. organizacji imprez
sportowych
• specjalista ds. zarządzania obiektami
sportowo-rekreacyjnymi
• specjalista ds. upowszechniania
sportu, rekreacji i czasu wolnego
• referent w organach samorządu
terytorialnego oraz w organizacjach
społecznych
• menedżer klubu.

• Wykładowcami WSB są doświadczeni
specjaliści, którzy profesjonalnie
przygotują do pracy osoby
zarządzające publicznymi oraz
prywatnymi obiektami sportowymi.
• Jeśli pasjonujesz się jakimś sportem
– wypatruj młodych obiecujących
zawodników, ponieważ po tych
studiach możesz zostać menedżerem
sportowca i kierować jego karierą.

POROZUMIENIE Z TOWARZYSTWEM KRZEWIENIA KULTURY
FIZYCZNEJ
WSB w Toruniu podpisała porozumienie z TKKF, na mocy którego
studenci mogą odbyć kurs i zdobyć uprawnienia instruktora rekreacji
ruchowej na preferencyjnych warunkach.

72

www.wsb.pl

TORUŃ

Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
Zdrowie, w tym jego wymiar fizyczny, domaga się dbałości o kształtowanie szeroko pojętej kultury fizycznej,
uczestnictwa w rekreacji czy sporcie. Osiąganie najlepszych efektów nie może odbywać się bez odnowy
biologicznej, która daje zbawienne odprężenie i regenerację zmęczonego ciała.

„Co spowodowało, że zaczęłam studia w Bankowej? Przede wszystkim renoma
uczelni oraz atrakcyjne warunki płatności za czesne. W przyszłości będę starała
się wziąć udział w Programie VIS i obniżyć koszty studiowania do minimum”.

Dominika Cześnik
studentka WSB w Toruniu

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• świadczenie usług wpływających
na poprawę samopoczucia, powrót
do pełnego funkcjonowania po
przemęczeniu zarówno fizycznym,
jak i psychicznym

• obiekty wellness i SPA

• prowadzenie zabiegów w zakresie
szeroko pojętej odnowy biologicznej
w sporcie i życiu codziennym,
poprzez odpowiednią regenerację,
racjonalne odżywianie, dbanie
o utrzymanie należnej masy
ciała i wydolności fizycznej przy
wykorzystaniu metod fizjoterapii,
medycyny uzdrowiskowej oraz
różnych form rekreacji ruchowej.

• ośrodki zajmujące się organizacją
rekreacji

Specjaliści z dziedziny turystyki
i rekreacji, ze specjalnością odnowa
biologiczna z elementami fizjoterapii,
potrafią zadbać o odpowiednie
proporcje pomiędzy wysiłkiem,
zmęczeniem a wypoczynkiem
społeczeństwa żyjącego w pośpiechu,
stresie, jednocześnie dbającego o kult
bycia sprawnym, silnym i wiecznie
młodym, które nie zawsze potrafi
zadbać o efektywne wyniki swojej
ciężkiej pracy.

• gabinety odnowy biologicznej
• zakłady lecznictwa uzdrowiskowego
• kluby fitness, siłownie

• ośrodki sportowe
• instytucje życia społecznego
i stowarzyszenia zajmujące się
szeroko pojętą profilaktyką chorób
• własna działalność gospodarcza,
zajmująca się rekreacją ruchową
i odnową biologiczną.

WSB wdrożyła program, dzięki któremu poszczególne działy (m.in.
dziekanat, biblioteka czy Biuro Karier) są dla Was otwarte dłużej
w soboty i niedziele. Wprowadzając dłuższe dyżury działów, chcemy
wyjść naprzeciw naszym studentom, którzy w większości łączą
pracę z nauką.

Dział Studiów
Podyplomowych

Biuro
Karier
Dział Współpracy
z Zagranicą

DZIAŁ
OBSŁUGI
FINANSOWEJ
STUDENTA

DOPASOWUJEMY SIĘ DO CIEBIE

BIBLIOTEKA

Twoja wiedza i umiejętności:

Dziekanat
73

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

Turystyka uzdrowiskowa, SPA & wellness
Prężny rozwój branży uzdrowiskowej oznacza potrzebę doskonalenia kadr i rosnący popyt na dobrze
wykwalifikowanych pracowników, którzy zrozumieją potrzeby klientów. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku,
za nasz główny cel obraliśmy wykształcenie specjalistów z zakresu organizacji i obsługi turystyki zdrowotnej
i rekreacji oraz odnowy biologicznej

„Wybrałam ten kierunek, żeby rozszerzyć wiedzę zdobytą w technikum.
Najbardziej pasuje mi atmosfera na uczelni, jest bardzo przyjaźnie i pomocnie
ze strony pracowników wszystkich działów. Wykłady prowadzą praktycy, którzy
uzupełniają wiedzę teoretyczną swoim doświadczeniem i zawsze chętnie służą
pomocą w sprawach naukowych na dyżurach”.

Magdalena Mordań
studentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• zasady promocji zdrowia
• analiza czynników podaży i popytu
na rynku turystyki uzdrowiskowej
• kierowanie zespołami ludzkimi
obsługującymi klientów, w tym osoby
niepełnosprawne
• prawo medyczne
• zasady marketingu usług
uzdrowiskowych i SPA
• organizowanie turystyki
uzdrowiskowej i SPA w ośrodkach
w Polsce i Europie
• ocenianie przyrodniczych
uwarunkowań turystyki
uzdrowiskowej i SPA
• organizowanie infrastruktury
uzdrowiskowej i SPA
• tworzenie strategii rozwoju
przedsiębiorstw, instytucji
i organizacji związanych z turystyką
uzdrowiskową i SPA.

• pracownik obiektu świadczącego
usługi uzdrowiskowe, SPA i wellness

• Masz możliwość zdobycia
dodatkowych uprawnień, np.
rezydenta, pilota wycieczek,
przewodnika, animatora TKKF
(instruktora sportu, instruktora
rekreacji ruchowej).

• prowadzenie własnej działalności
gospodarczej
• menedżer obiektu turystycznego
• specjalista ds. organizacji i obsługi
ruchu turystyki zdrowotnej
• specjalista ds. promocji turystyki
• pracownik informacji turystycznej
• specjalista ds. kontroli jakości
i monitorowania przedsięwzięć
w turystyce uzdrowiskowej i SPA

• Będąc studentem WSB, masz
możliwość studiowania i odbycia
praktyk za granicą.
• Będziesz miał m.in. zajęcia terenowe
w ośrodkach SPA i wellness oraz
w hotelach, a także w formie
wycieczek krajoznawczych.

• koordynator ds. SPA i wellness
• przedsiębiorstwo, instytucja lub
organizacja zajmująca się turystyką
i rekreacją prozdrowotną
• hotel
• ośrodek wypoczynkowy.

WSPÓŁPRACA WSB Z HOTELEM VILLA PARK
Studenci turystyki uzdrowiskowej, SPA i wellness mają możliwość
wzięcia udziału w wielu ciekawych i rozwijających praktykach na
terenie ośrodków SPA oraz hoteli w całej Polsce. Pozwala to na
zapoznanie się z funkcjonowaniem obiektów wellness, a także na
zdobycie niezbędnego w tej branży doświadczenia. Wyższa Szkoła
Bankowa współpracuje m.in. z Hotelem Villa Park w Ciechocinku.

74

www.wsb.pl

TORUŃ

International business
Specjalność international business stworzona została, aby przekazać Ci wiedzę i umiejętności potrzebne
do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-ekonomicznym w sytuacji postępującej integracji w skali
globalnej i regionalnej. Dzięki unikalnemu charakterowi ścieżki edukacyjnej oferuje ona zdobycie, rozwijanie
i utrwalanie praktycznych umiejętności w zakresie znajomości biznesowego języka angielskiego oraz
kompetencji z kilku dyscyplin naukowych. Wybierając tę specjalność, inwestujesz w siebie.

„O uczelni dowiedziałam się od znajomych, a to osoby, którym mogę zaufać. W tej
chwili pracuję jako menedżer, a zdobytą tu wiedzę i umiejętności wykorzystuję
w firmie na bieżąco”.

Agnieszka Jędrzejczak
studentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• zasady zarządzania w środowisku
międzynarodowym

• polskie filie korporacji
międzynarodowych

• tłumaczenie i prowadzenie
negocjacji z uwzględnieniem różnic
kulturowych

• biura zarządu firm prowadzących
działalność na arenie
międzynarodowej

• International business to specjalność
międzykierunkowa, dzięki której
zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu
kilku dyscyplin naukowych.

• biegłe posługiwanie się językiem
angielskim biznesowym

• komórki ds. kontaktów
zagranicznych, jak np. dział handlu
zagranicznego

• prowadzenie dokumentacji
i korespondencji w języku angielskim
• komunikacja w środowisku
wielokulturowym.

• konsulting międzynarodowy
• międzynarodowe centra usług
outsourcingowych
• agencje i urzędy publiczne zajmujące
się obsługą podmiotów zagranicznych
• organizacje i instytucje
międzynarodowe

• Zajęcia specjalnościowe są
prowadzone w języku angielskim od
trzeciego semestru studiów.
• Zajęcia prowadzone są również
przez wykładowców zagranicznych
(etatowych oraz z uczelni
partnerskich).
• Masz możliwość skorzystania
z wyjazdu na studia i praktyki
zagraniczne w ramach programu
Erasmus +.

• prowadzenie własnej
działalności gospodarczej w skali
międzynarodowej.

„Moją największą pasją było zawsze poznawanie świata, jego tajemnic,
zadziwiającej przyrody, fascynujących kultur i cywilizacji, dzieł architektury
i sztuki. Na kierunku turystyka i rekreacja studenci uzyskają od wykładowców
o szerokiej wiedzy teoretycznej i wielkich doświadczeniach praktycznych
rzetelne wykształcenie umożliwiające realizowanie się zawodowo w instytucjach
pracujących na rzecz turystyki i rekreacji”.

dr Zdzisław Preisner
wykładowca WSB, podróżnik
75

C

kierunki i specjalności

TRYB ZAOCZNY

Zarządzanie

TRYB DZIENNY

CZESNE ATRAKCYJNE
RYNKOWO

„Jestem osobą, która potrzebuje nieustannie rozwijać się. Stąd też wybór
Wyższej Szkoły Bankowej i powrót na studia. Uczelnia pozwala mi pogodzić
rolę mamy z czasem poświęconym na naukę. WSB poleciłabym wszystkim,
którzy pragną efektywnie wykorzystać swój czas poświęcony na naukę”.
Beata Krawczyk-Krakowska
studentka WSB w Bydgoszczy

Partnerami biznesowymi WSB są między innymi:

76

TORUŃ

BYDGOSZCZ

www.wsb.pl

Informatyka w zarządzaniu
Rozwój systemów informatycznych w istotny sposób wpływa na działalność przedsiębiorstw, niezależnie
od branży. W związku z tym na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru
technologii informatycznych. Szczególnie poszukiwani są specjaliści znający metody zarządzania oraz
mający wiedzę i umiejętności z zakresu systemów informatycznych wykorzystywanych w obrębie
organizacji.

„Uwielbiam aktywny tryb życia i taki prowadzę. Od kilku lat jeżdżę na
snowboardzie i codziennie ćwiczę. Zdecydowanie dodaje mi to energii i napędza
do działania. W życiu stawiam na rozwój i tworzenie pozytywnych relacji z ludźmi.
A w przyszłości? Chcę osiągnąć niezależność finansową oraz prowadzić własną
działalność gospodarczą”.

Justyna Lemkowska
studentka WSB w Bydgoszczy

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

• technologie informatyczne
w zarządzaniu

• specjalista ds. zarządzania informacją Branża IT to stabilność zatrudnienia
i świetne zarobki. Jak wynika z raportu
• konsultant lub pracownik w działach
przygotowanego przez Adecco*, firmę
IT w przedsiębiorstwach dowolnych
zajmującą się pośrednictwem pracy,
branż
w 2013 roku zarobki w branży zaczynały
• specjalista ds. wdrażania nowych
się od kwoty 2000 zł brutto, a sięgały
technologii w przedsiębiorstwie
nawet 35 000 zł miesięcznie.
• analityk procesów w projektach
*Raport Adecco Poland „Wynagrodzenia
informatycznych
białych kołnierzyków w Polsce” 2013.
• specjalista ds. zarządzania
bezpieczeństwem systemów
informatycznych

• posługiwanie się nowoczesnymi
narzędziami informatycznymi
wykorzystywanymi w zarządzaniu
• zarządzanie projektami
informatycznymi
• wdrażanie nowych rozwiązań
informatycznych w przedsiębiorstwie
• zarządzanie wizerunkiem
firmy w oparciu o technologie
informatyczne
• najnowsze trendy w implementacji
rozwiązań informatycznych
w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• pracownik wsparcia technicznego
w działach obsługi klienta
indywidualnego i biznesowego.

• zarządzanie bezpieczeństwem
systemów informatycznych
w przedsiębiorstwie.

CERTYFIKATY POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO
WSB jest Certyfikowanym Laboratorium ECDL, w którym mogą
odbywać się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności
Komputerowych. W certyfikowanym laboratorium ECDL można
egzaminować i certyfikować w zakresie następujących produktów:
ECDL Start, ECDL Core, ECDL Advanced, e-Citizen, EPP e-Guardian,
ECDL IT Security, ECDL WebStarter/Web Editing. Ścieżka kształcenia
na przedmiotach związanych z informatyką jest przygotowana
w oparciu o program umożliwiający zdobycie certyfikatu.

77

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

Logistyka w biznesie
Efektywna i skuteczna obsługa procesów logistycznych stanowi fundament działalności współczesnych
przedsiębiorstw. Umiejętność zarządzania logistycznego przesądza o poprawności każdego projektu biznesowego,
wpływając na poziom i jakość obsługi klienta oraz konkurencyjność przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce
rynkowej.

„Decydujemy się na studia, bo mamy nadzieję, że pomoże nam to w zdobyciu pracy,
w odnalezieniu się na rynku. Jednym z miejsc na uczelni, gdzie spokojnie mogę się
udać po poradę, jest Biuro Karier. Porada to jedno, a drugie – ciekawe oferty staży
i praktyk. Sama z jednej z takich ofert skorzystałam, miałam w Straży Pożarnej,
gdzie mogłam sprawdzić, jak wykorzystuje się wiedzę w praktyce”.

Kinga Topolewska
studentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• metody zarządzania procesami
logistycznymi (w sferze zaopatrzenia
i sferze dystrybucji)
• zarządzanie systemami logistycznymi
przy wykorzystaniu nowoczesnych
systemów informatycznych
i komunikacyjnych
• realizowanie i kontrola przepływów
materiałów i towarów
• koncepcje i metody zarządzania
procesami logistycznymi
• kompleksowa wiedza z zakresu
budowania systemów logistycznych,
sieci logistycznych i łańcuchów
dostaw
• planowanie strategiczne
i przebudowa procesów
• praca z klientem w zakresie zmian
w systemie logistycznym.

• pracownik firmy spedycyjnej –
spedycja krajowa i międzynarodowa

• Wyjątkowy, interdyscyplinarny
program studiów na tym kierunku
obejmuje zagadnienia techniczne,
ekonomiczne i te dotyczące
zarządzania logistyką.

• praca w portach morskich oraz
miejscach, gdzie dokonuje się
przeładunku towarów
• pracownik centrów usług
logistycznych
• menedżer magazynu
• pracownik zakładów budżetowych
i innych podmiotów podległych
jednostkom samorządu
terytorialnego
• logistyk analityk
• menedżer logistyki usług
• logistyk – koordynator poziomu
zapasów u sprzedawcy
• menedżer operacji magazynowych.

SPRAWDŹ SWOJE KWALIFIKACJE
ZAWODOWE
Księgowy? Artysta? A może psycholog? Już dziś pobierz bezpłatną
aplikację kierunek rozwoju i sprawdź, jaki zawód do Ciebie pasuje.

78

• Zajęcia prowadzone są przez
wyjątkowy zespół doświadczonych
praktyków i wybitnych naukowców,
a odbywają się w nowoczesnych
laboratoriach komputerowych
wyposażonych w oprogramowanie
informatyczne wykorzystywane
w biznesie.
• W WSB działa także naukowe Koło
Logistyki Pro & Log.

TORUŃ

www.wsb.pl

BYDGOSZCZ

Marketing, sprzedaż i PR
„W relacjach z klientem myśl o jego korzyściach, a nie o swoich.
Relacje z klientem to właśnie marketing i PR”.
Dawid Meerman Scott

„Aktualnie pracuję w sklepie odzieżowym. Interesuję się przede wszystkim
tańcem, ale ze względu na charakter pracy śledzę również nowinki związane
z modą. Z racji tego, że ukończyłam technikum o specjalności technik organizacji
reklamy, chciałabym w dalszym ciągu rozwijać się w tym kierunku”.

Martyna Sadowska
studentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• sprzedaż, promocja, marketing
nowoczesny, public relations

• menedżer sprzedaży

• Zajęcia realizowane są przy
wykorzystaniu nowoczesnych
środków audiowizualnych oraz
w formie e-learningu na platformie
Moodle.

• marketing internetowy

• specjalista ds. szkoleń w zakresie
technik sprzedaży

• specyfika mediów

• pracownik agencji reklamowej

• obsługa handlowa

• specjalista ds. kreowania wizerunku

• merchandising

• specjalista ds. marketingu
politycznego

• społeczna odpowiedzialność biznesu
• rozróżnianie i wykorzystywanie
strategii marketingowych oraz PR

• rzecznik prasowy

• negocjacje i mediacje

• specjalista w działach marketingu
i public relations

• budowanie i prezentacja oferty
handlowej oraz umów dla klienta

• menedżer ds. komunikacji
korporacyjnej lub strategicznej

• nawiązywanie kontaktów
i budowanie więzi z istniejącymi oraz
potencjalnymi klientami firmy.

• konsultant ds. mediów
• merchandiser
• własna działalność w zakresie
kreowania wizerunku osób,
organizacji, instytucji, produktów.

• Wśród zajęć programowych
przeważają zajęcia praktyczne,
jak np.: negocjacje, wystąpienia
publiczne, organizacja konferencji
prasowych, obsługa klienta.
• W ramach zajęć istnieje
możliwość poznania własnych
kompetencji komunikacyjnych
oraz zdiagnozowania swojej
postawy i zachowań w relacjach
interpersonalnych.
• W Katedrze Zarządzania działa koło
naukowe, w którym można rozwijać
swoje zainteresowania – Koło
Zarządzania „Manager”.

WSPÓŁPRACA WSB Z FIRMĄ PASJA
Firma PASJA Grupa Dobrych Trenerów prowadzi działalność
szkoleniową, doradczą i projektową, dostarczając usługi w zakresie
warsztatów szkoleniowych, treningów interpersonalnych oraz
projektowania i aranżacji przestrzeni handlowych.
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z takich obszarów, jak:
zarządzanie, sprzedaż i marketing, umiejętności interpersonalne,
rozwój osobisty, HR.

79

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

BYDGOSZCZ

Prawo i zarządzanie w praktyce
Specjalność prawo i zarządzanie w praktyce przygotowuje studenta do prowadzenia działalności gospodarczej pod
względem ekonomicznym i prawnym. Ma ona charakter międzykierunkowy, gdyż zarządzanie w granicach prawa to
najważniejsze działanie mające na celu osiąganie pożądanych wyników ekonomicznych. Wiedza nabyta w ramach
specjalności ma służyć optymalnemu rozwiązywaniu problemów różnych organizacji – czyli szybko, prawidłowo
i w sposób kompleksowy.
„Podoba mi się dynamika szkoły i to, jak próbuje dostosować się do potrzeb
studentów. Cenię sobie program realizowany przez praktyków, którzy wiedzą,
o czym mówią, i mają dużą wiedzę popartą przykładami z własnego życia
i codziennej pracy. Dlatego zdecydowałam, że pójdę dwutorowo – ukończyłam
studia licencjackie i zdobyłam dyplom animatora czasu wolnego, a teraz studiuję
na kierunku menedżersko-prawnym na studiach magisterskich”.

Paulina Bolewska
studentka WSB w Toruniu

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• interpretowanie przepisów prawa
cywilnego i handlowego, prawa
pracy, prawa zamówień publicznych
oraz prawa podatkowego w praktyce
gospodarczej
• pozyskiwanie środków zewnętrznych,
w tym funduszy unijnych
• aktywne uczestnictwo
w postępowaniu mediacyjnym
i egzekucyjnym
• zabezpieczenie roszczeń materialnych
i niematerialnych
• uwzględnianie zasad prawnych
w organizacji przedsiębiorstwa,
strategii, planowaniu inwestycji,
przekształceniach organizacyjnych.

• stanowiska na wszelkich szczeblach
zarządzania w organizacjach

• Możesz kontynuować naukę na
studiach magisterskich.

• członek organów firmy, rad
pracowniczych, zarządów związków
zawodowych

• Uczelnia oferuje również studia
podyplomowe na różnorodnych
kierunkach biznesowych oraz studia
MBA.

• stanowiska w działach prawnych
i ekonomiczno-finansowych
• organizator projektów doskonalenia
procesów zarządzania
• pracownik firmy doradczej
• pracownik kancelarii prawnej lub
firmy windykacyjnej.

WYKŁADOWCY PRAKTYCY
W Wyższej Szkole Bankowej możesz mieć pewność, że wiedza, którą
zdobędziesz, zostanie rozszerzona o aspekty praktyczne, ponieważ
wykładowcami są osoby posiadające spore doświadczenie na rynku
pracy. Praktyczna wiedza jest dziś na wagę złota.

80

• Prezentujemy zastosowanie
elementów teoretycznych w praktyce.
• Kładziemy nacisk na zapoznanie
studenta z wdrożeniami
praktycznymi.

TORUŃ

www.wsb.pl

BYDGOSZCZ

Zarządzanie BHP
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być
zatrudnione wyłącznie osoby spełniające określone w rozporządzeniu wymagania kwalifikacyjne.
Ukończenie studiów o specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy pozwala na zatrudnienie
naszych absolwentów na wszystkich stanowiskach w służbie BHP, począwszy od starszego inspektora do
głównego specjalisty ds. BHP włącznie.
„Cały okres studiów pracowałem zawodowo jako trener personalny na siłowni.
Szczególnie podobało mi się to, że mogłem pogodzić pracę i szkolenia zawodowe
z nauką. A w zeszłym roku, kiedy to wyjechałem na pół roku do USA, nie było
problemów z przesunięciem sesji i zdaniem egzaminu dyplomowego w późniejszym
terminie, bez dodatkowych opłat. W przyszłości chciałbym zarządzać
swoją własną siłownią, a może nawet całą siecią siłowni i klubów fitness”.

Andrzej Marglewski
absolwent WSB w Bydgoszczy

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• zagrożenia występujące w procesach
technologicznych (pracy) i metody ich
eliminowania
• identyfikacja zagrożeń i ocena
ryzyka zawodowego związanego i ich
występowaniem

Absolwent specjalności zarządzanie
BHP po ukończeniu studiów (zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 2 września 1997 r. w sprawie
służby bezpieczeństwa i higieny pracy)
będzie mógł:

• prowadzenie postępowania
powypadkowego, badanie wypadków
przy pracy oraz sporządzanie
wymaganej dokumentacji, jak
również formułowanie działań
profilaktycznych w tym zakresie

• zajmować kolejne stanowiska
w służbie BHP, do głównego
specjalisty włącznie (kolejne
stanowiska po spełnieniu wymagań
dotyczących stażu pracy w służbie
BHP)

• Dodatkowym atutem studiowania
tej specjalności jest możliwość
uzyskania certyfikatu audytora
wewnętrznego systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy
wydanego przez renomowaną
jednostkę certyfikującą.

• systemy zarządzania BHP wg normy
PN-N 18001 oraz środowiskiem wg
normy ISO 14001, ich wdrażanie
i audytowanie.

• organizować i prowadzić szkolenia
z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy

• Absolwenci studiów I stopnia chcący
pogłębiać zdobytą wiedzę z zakresu
zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy mogą kontynuować
naukę na studiach magisterskich lub
podyplomowych w WSB.

• po spełnieniu wymagań
kwalifikacyjnych dla specjalisty ds.
BHP (minimum rok pracy):
- świadczyć usługi w zakresie BHP
- kierować wieloosobowymi
komórkami ds. BHP.

EUROPEJSKI CERTYFIKAT KOMPETENCJI BIZNESOWYCH
Wyższa Szkoła Bankowa jest pierwszym Akredytowanym Centrum
Egzaminacyjnym EBC*L w województwie kujawsko-pomorskim.
Certyfikat EBC*L (European Business Competence* Licence) to
akceptowane w całej Europie świadectwo kwalifikacji biznesowych.
EBC*L jest systemem egzaminacyjnym opartym na teorii i praktyce.

81

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

BYDGOSZCZ

Zarządzanie firmą
Zarządzanie przedsiębiorstwem jest niezwykle skomplikowanym i odpowiedzialnym zajęciem, które nie powinno
opierać się jedynie na działaniu intuicyjnym. Aby nadążyć za ciągłymi zmianami, niezbędne jest zastosowanie
fachowej wiedzy związanej z zarządzaniem firmą. Szybkie diagnozowanie problemów i wprowadzanie odpowiednich
zmian pozwala unikać nieprzyjemnych konsekwencji.

„Od trzech lat prowadzę razem z siostrą małą firmę o nazwie Brunoszka.
Zajmujemy się projektowaniem i sprzedażą ubrań. Siostra projektuje, a ja zajmuję
się stroną marketingową. Dzięki studiom w WSB mogę godzić tę pracę ze
studiowaniem i zdobywam cenne kwalifikacje”.

Sara Bilicka
studentka WSB w Bydgoszczy

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• zarządzanie, w tym planowanie,
organizacja, motywowanie i kontrola

• analityk i planista

• Możesz kontynuować studia na
tym kierunku również na studiach
magisterskich w WSB w Bydgoszczy.
Uczelnia oferuje też studia
podyplomowe na różnorodnych
biznesowych kierunkach oraz studia
MBA.

• techniki i metody wykorzystywane
w zarządzaniu strategicznym
• działanie biznesowe w wymiarze
międzynarodowym
• finanse, marketing i sprzedaż
• kierowanie zespołem i umiejętności
przywódcze
• koordynacja działań firmy na
każdym poziomie istnienia
organizacji
• inicjowanie działań pracowników.

• prowadzenie własnej działalności
w warunkach rynkowych
• projektant systemów zarządzania
• organizator i kierownik projektów
w zakresie doskonalenia procesów
zarządzania
• pracownik w firmie konsultingowej
• menedżer personalny.

• Przede wszystkim kładziemy nacisk
na przekazywanie umiejętności
praktycznych.
• Przy Katedrze Zarządzania działa
Koło Zarządzania „Manager”.
• Jako student będziesz miał możliwość
uczestnictwa w programach
międzynarodowej wymiany
studentów (Erasmus).

ZAŁÓŻ FIRMĘ Z AIP
Jeśli myślisz o założeniu własnej firmy już w trakcie studiów, możesz
skorzystać z usług Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
WSB. Bankowa jest również Strategicznym Partnerem Wiedzy
nowo powstałego AIP Business Link Toruń. Business Link to sieć
najlepszych na świecie akceleratorów biznesu, która wspiera
najbardziej innowacyjne startupy.

82

TORUŃ

www.wsb.pl

BYDGOSZCZ

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Nie da się ukryć, że działy personalne odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu firmy, a każde
przedsiębiorstwo tworzą jego pracownicy. Menedżerowie zarządzający zespołem stają się kluczowymi
pracownikami w wielu firmach.

„Współczesny specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi to ekspert i menedżer
zajmujący się czynnikiem ludzkim i pracujący na rynku globalnym. Wymaga
się od niego szybkości i skuteczności w podejmowaniu decyzji związanych
z zarządzaniem kadrami w turbulentnym otoczeniu współczesnej organizacji”.

dr Joanna Nieżurawska
wykładowca WSB

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

• skuteczne zarządzanie zasobami
ludzkimi we spółczesnym
przedsiębiorstwie

• samodzielny przedsiębiorca

• budowanie efektywnych systemów
motywowania w przedsiębiorstwie

• przeprowadzanie i kreowanie
nowoczesnych procesów rekrutacji
pracowników

• analiza rynku pracy
• podstawy prawa pracy
• kierowanie małym i dużym zespołem
• wykorzystywanie nowoczesnych
technik rekrutacji pracownikówCo jeszcze powinieneś wiedzieć?

• Możesz uzupełnić swoje
wykształcenie o studia magisterskie
pracownik działu HR w nowoczesnym
na specjalności zarządzanie zasobami
przedsiębiorstwie
ludzkimi.
pracownik agencji doradztwa
• Wirtualne Targi Pracy to wirtualna
personalnego
baza ofert pracy i praktyk.
menedżer ds. personalnych
Masz możliwość udostępniania
doradca personalny
pracodawcom swojego CV i wymiany
specjalista ds. rekrutacji i selekcji
doświadczeń na forum. Z kolei
pracowników
pracodawcy mogą korzystać z bazy
CV osób poszukujących pracy.
specjalista ds. szkoleń

• menedżer ds. zarządzania zespołem.

• przeprowadzanie procesu rekrutacji
• dokonywanie oceny pracowniczej
• tworzenie ścieżki kariery
pracowników
• diagnoza potrzeb szkoleniowych
pracowników.

KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA
Koło Naukowe Zarządzania w sposób praktyczny podchodzi do
problemów zarówno zarządzania, jak i zarządzania zasobami ludzkimi.
Masz tutaj możliwość obserwowania dobrych praktyk podczas
wyjazdów studyjnych oraz analizowania problemów na przykładach
konkretnych przedsiębiorstw. Koło Naukowe prowadzone jest przez
opiekunkę specjalności – dr Joannę Nieżurawską.

83

C

kierunki i specjalności

TORUŃ

BYDGOSZCZ

International business
Specjalność international business stworzona została, aby przekazać Ci wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia
różnych ról w życiu społeczno-ekonomicznym w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej. Dzięki
unikalnemu charakterowi ścieżki edukacyjnej oferuje ona zdobycie, rozwijanie i utrwalanie praktycznych umiejętności
w zakresie znajomości biznesowego języka angielskiego oraz kompetencji z kilku dyscyplin naukowych. Wybierając
tę specjalność, inwestujesz w siebie.
„Zwiedziłam już wiele miejsc, zarówno w kraju, jak i na świecie, jednak moim
marzeniem jest Arktyka. Lubię też fotografować, co poniekąd wiąże się
z podróżami. Bardzo interesują mnie techniki manipulacji (chcę o nich napisać
pracę magisterską). W przyszłości zdecydowanie widzę siebie jako osobę
zarządzającą. Dyrektor przedsiębiorstwa, menedżer. Zdaniem moich najbliższych
jestem urodzonym przywódcą i osobą nastawioną na działanie”.

Paulina Winiarska
studentka WSB w Bydgoszczy

Twoja wiedza i umiejętności:

Praca dla Ciebie:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• zasady zarządzania w środowisku
międzynarodowym
• tłumaczenie i prowadzenie
negocjacji z uwzględnieniem różnic
kulturowych
• biegłe posługiwanie się językiem
angielskim biznesowym
• prowadzenie dokumentacji
i korespondencji w języku angielskim
• komunikacja w środowisku
wielokulturowym.

• polskie filie korporacji
międzynarodowych

• International business to specjalność
międzykierunkowa, dzięki której
zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu
kilku dyscyplin naukowych.

• biura zarządu firm prowadzących
działalność na arenie
międzynarodowej
• komórki ds. kontaktów
zagranicznych, jak np. dział handlu
zagranicznego
• konsulting międzynarodowy
• międzynarodowe centra usług
outsourcingowych
• agencje i urzędy publiczne zajmujące
się obsługą podmiotów zagranicznych

• Zajęcia specjalnościowe są
prowadzone w języku angielskim
od trzeciego semestru studiów
przez wykładowców zagranicznych
(etatowych oraz z uczelni
partnerskich).
• Masz możliwość skorzystania
z wyjazdu na studia i praktyki
zagraniczne w ramach programu
Erasmus +.

• organizacje i instytucje
międzynarodowe
• prowadzenie własnej
działalności gospodarczej w skali
międzynarodowej.

Program ERASMUS +
Będąc naszym studentem, możesz się ubiegać o udział w programie
Erasmus + i część studiów spędzić na zagranicznej uczelni.

84

www.wsb.pl

ZASADY REKRUTACJI
KROK 1

CO NALEŻY
ZROBIĆ

DODATKOWE
INFORMACJE

» WYBIERZ KIERUNEK DLA SIEBIE

» SPRAWDŹ, CO ZYSKUJESZ:

» ZAPISZ SIĘ ON-LINE

» skorzystaj z promocji

Wypełnij formularz na stronie
www.wsb.pl. System automatycznie
wygeneruje wypełnione dokumenty,
które zostaną wysłane na podany
przez Ciebie adres e-mail.

» zarezerwuj sobie miejsce
» miej to z głowy.

» O PRZYJĘCIU NA STUDIA DECYDUJE
KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

KROK 2

» SKOMPLETUJ DOKUMENTY:
»
»
»
»

podanie
kwestionariusz
umowa (w 2 egzemplarzach)
kserokopia świadectwa
maturalnego – oryginał
lub odpis do wglądu
» kopia świadectwa ukończenia
szkoły średniej
» 2 kolorowe zdjęcia
(zgodne z wymogami zdjęć
do dowodu osobistego)
» kopia dowodu osobistego

» UZUPEŁNIJ PÓŹNIEJ:
Jeśli nie uda Ci się zgromadzić
wszystkich dokumentów,
brakujące możesz przesłać
pocztą lub dostarczyć
osobiście do Biura Rekrutacji
w uzgodnionym terminie.

» ŚLUBOWANIE

KROK 3
KROK 4

» PRZYJDŹ DO BIURA REKRUTACJI
» PODPISZ UMOWĘ

» BĄDŹ SPOKOJNY:

» SPRAWDŹ WYNIKI REKRUTACJI

» JESTEŚ STUDENTEM WSB!

na stronie www.wsb.pl w zakładce
„Rekrutacja”.

Biuro Rekrutacji
czynne jest
od poniedziałku do piątku: w godz. 9.00-17.00
w soboty i niedziele: w godz. 10.00-14.00.

Toruń: ul. Młodzieżowa 31a
tel. 56 66 09 211/212
e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
gg: 3965403

W razie pytań pracownicy
Biura Rekrutacji udzielą Ci
pomocy i wszystkich
potrzebnych informacji.

Teraz możesz:
» zalogować się do Extranetu
» sprawdzić harmonogram
pierwszego zjazdu
» dowiedzieć się, kiedy odbędzie
się impreza integracyjna dla
studentów I roku.
Bydgoszcz: ul. Fordońska 74
tel. 52 58 29 100/101/131
e-mail: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl
gg: 10329268

85

Wyższe Szkoły Bankowe
ZAUFAŁO NAM PONAD 250 000 STUDENTÓW