Enquête homoseksualiteit

Beste, mijn naam is Emmeline Wauters en ik zit in het 6 de middelbaar humane
wetenschappen. Voor mijn eindwerk doe ik een onderzoek over homoseksualiteit.
Alvast bedankt voor u medewerking

Identificatiegegevens
*Geslacht: 0 man
* leeftijd: 0 12-18
0 vrouw
0 19-25
0 26-30
0 31-45
0 46-55
0 56-65
0 65+
* seksuele oriëntatie : 0 homoseksueel
0 biseksueel
*studieniveau : 0 lager onderwijs
0 secundair onderwijs
0 hogeschool
0 universiteit
0 geen diploma
*religie: 0 christendom
0 Jodendom
0 Islam
0 geen
0 andere: …………

Algemeen: Coming Out
1) Weet uw omgeving (familie, vrienden, kennissen,…) dat u
homoseksueel bent?

1

familie.… ? ( meerdere oplossingen mogelijk) 0 Niemand had (heeft) er een probleem mee 0 Mijn familie accepteert het niet 0 Mijn vrienden accepteren het niet 0 (Een deel van) mijn familie accepteerde het eerst niet.. 7) Had u voor uw outcoming heteroseksuele relaties? 0 Ja 0 Neen Geloof 2 .0 Ja 0 Neen 2) Hoe lang weet u al van uzelf dat u homoseksueel bent? 0 Minder dan een jaar 0 1 jaar 0 2 jaar 0 3-5 jaar 0 5-10 jaar 0 langer: … jaar 3) Hebt u problemen ervaren omtrent zelfacceptatie? (indien ja. maar uiteindelijk is hun mening veranderd 0 (Een deel van) mijn vrienden accepteerde het eerst niet. maar uiteindelijk is hun mening veranderd 5) Had u schrik om te vertellen aan mensen dat u homoseksueel bent? 0 Ja 0 Neen 6) Indien Ja op vraag 5. waarom? 0 Wegens mijn geloof 0 bang om gediscrimineerd te worden 0 de visie van de maatschappij 0 Andere:………………………………. vrienden. omschrijf u ervaring) 0 Ja  ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 0 Neen 4) Hoe verliep de acceptatie door ouders.

0 Ja  waarom? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 0 Neen  waarom? Ik geloof niet in de eeuwigheid van een relatie. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 0 Ik ben al getrouwd 3 . laat staan jezelf te verbinden bij wet. Wilt u trouwen? Leg u keuze uit in maximum 1 zin.…) 0 Ja 0 Neen Trouwen 15) In België is het toegelaten om als homoseksueel koppel te trouwen.8) Bent u gelovig? 0 Ja 0 Neen ➔ ga naar vraag 15 9) Speelt uw geloof een belangrijke rol in uw leven? 0 Ja 0 Neen 10) Was uw geloof iets waardoor u bang was voor uw outcoming? 0 Ja 0 Neen 11) Wat is de visie van uw geloof tegenover homoseksualiteit? (max 2 zinnen) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 12) Bent u het eens met de visie van uw geloof tegenover homoseksualiteit? 0 Ja 0 Niet helemaal 0 Neen 13) Vindt u dat deze visie moet veranderen? 0 Ja 0 Neen 14) Zou u proberen deze visie te veranderen? (vb: door middel van protesteren.

Sociale ongelijkheid is van alle tijden en zal nooit verdwijnen. je anders-geaardheid uitten? 0 Ja 0 Neen 20) 0 0 0 0 Bent u ooit al gediscrimineerd geweest door uw geaardheid? vaak soms Zelden nog nooit ➔ ga naar vraag 22 21) Waar bent u al gediscrimineerd. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 0 Neen 19) Zou u in een land waar homoseksualiteit verboden is en bestraft wordt. Gaat u akkoord of niet 4 . lesbiennes & biseksuelen) 0 Ja 0 Neen Discriminatie 18) Merkt u een sociale ongelijkheid tussen holebi’s en hetero’s? Indien Ja. op welke manier? 0 Ja. gepest geweest? ( meerdere keuzes mogelijk) 0 op straat 0 op de werkvloer 0 op school 0 door vrienden 0 thuis 0 op sociale media 0 Andere: ____________________________________ 22) Homofobie is ontstaan doordat holebi’s de nadruk leggen op hun homoseksualiteit en die zichtbaar uitten. wat zou u doen? 0 Niet trouwen. Desalniettemin vind ik persoonlijk dat de sociale ongelijkheid bij holebi’s juist positief is. maar ik wil wel 0 In een ander land trouwen 0 Ik wil sowieso niet trouwen 17) Zou u protesteren voor de gelijke rechten van de holebi’s (homo’s.16) Als u in een land woont waar homoseksuele koppels niet mogen trouwen.

AKKOORD/ NIET AKKOORD f) Haat zal altijd blijven bestaan.… AKKOORD/ NIET AKKOORD d) Homofobie is niet erfelijk. AKKOORD/ NIET AKKOORD b) Sommige holebi’s laten te veel zien dat ze homoseksueelzijn. AKKOORD/ NIET AKKOORD 23) Bent u ervan overtuigt dat we ooit in een verdraagzame wereld zullen leven waar holebi’s 100% worden geaccepteerd? 0 Ja 0 Neen HOMOCULTUUR 24) Waar ziet u veel homoseksueel verwante zaken? (meerdere keuzes mogelijk) 0 nieuws 0 TV 0 internet 0 school 0 werkvloer 0 thuis 0 andere:_____________________ 25) Hebt u andere homoseksuele vrienden. het komt meer voor bij ouderen. maar wordt aangeleerd. waarmee u optrekt? 0 Ja 0 Neen 5 .akkoord met de volgende stellingen? a) Homofobie is ouderwets. protesteren. AKKOORD/ NIET AKKOORD c) Om homofobie uit te roeien moeten we meer campagnes maken. AKKOORD/ NIET AKKOORD e) Iedere persoon zou zich mogen kleden en zich gedragen zoals die wilt.

26) Neemt u deel aan homoseksueel getinte activiteiten ( feestjes. 0 Ik kom openlijk uit voor wie ik ben 0 Ik heb niet graag dat mensen zien dat ik homoseksueel ben 0 Ik zit hier tussenin 28) Maakt de wereld een vooruitgang of achteruitgang (op vlak van het tolereren van homoseksueel gedrag) 0 Vooruitgang 0 achteruitgang Leg uit: Volgens mij is de drijvende factor de scheiding van kerk en staat die bovendien nog sterker polariseert dan ooit tevoren. gay pride. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 6 .…) 0 Ja 0 Neen 27) Duid aan wat het beste bij u past.