You are on page 1of 5

MO RFOLO GIJA ZUBI S DENTALNOM

ANTR OPO LOG IJOM vjeba 2


Radiografska anatom ija zubi i leita

Naziv vjebe:
Radiografska anatomija zubi i leita

RADIOGRAFSKA ANATOMIJA
ZUBI I LEITA

Sadraj vjebe:
TEORETSKI DIO
Radiografska anatomija zubi i leita
PRAKTINI DIO
LL kefalogram
ortopantomogram
retroalveolarni snimak
snimak ugrizom u traku

DENTALNA RADIOLOGIJA svrha


rendgenske zrake (X-zrake) ne prolaze jednako kroz sve tvari
zbog razliite apsorpcije, tvari se razliito prikazuju na snimci:
zrak: crno
masno tkivo: sivo
meko tkivo: razliite nijanse sive boje
kost: bijelo
strukture koje su blie rendgenskom filmu su jasnije
superpozicija (preklapanje) struktura oteava opis rendgenske slike

UREAJ ZA SNIMANJE INTRAORALNIH RTG SNIMAKA

stomatoloke rendgenske slike se koriste za:


otkrivanje lezija, bolesti i patolokih promjena na zubima i okolnim
strukturama koje se ne mogu uoiti kliniki (npr. karijes, kamenac
lijezda slinovnica, ...)
potvrdu i klasifikciju sumnjivih patolokih promjena (npr. aproksimalni
karijes, tumori eljusti)
lokalizaciju lezija i stranih tijela (npr. periapikalne lezije, zalomljene
endodontske igle u korijenskom kanalu)
procjenu rasta i razvoja (npr. dentalna dob)
vizualizaciju promjena nastalih uslijed karijesa, parodontne bolesti ili
traume
dokumentiranje oralnog statusa pacijenta
itd.

UREAJ ZA SNIMANJE EKSTRAORALNIH RTG SNIMAKA

RTG film

poloaj pacijenta

poloaj pacijenta

drai filma

stranica 1

MO RFOLO GIJA ZUBI S DENTALNOM


ANTR OPO LOG IJOM vjeba 2
Radiografska anatom ija zubi i leita

STOMATOLOKE RENDGENSKE SNIMKE

DIGITALNA DENTALNA RADIOGRAFIJA


princip rada je identian, samo to se umjesto rendgenskog filma koristi tzv. RVGip, s slika se prikazuje na ekranu raunala, to omoguava obradu digitalne slike

EKSTRAORALNE SNIMKE
postero-anteriorna snimka lubanje
antero-posteriorna snimka lubanje
Towne-ov snimak TMZ-a
okcipito-mentalni snimak lubanje
lateralni snimak lubanje
lateralni snimak lubanje u
kefalostatu
lateralni kosi snimak mandibule
ortopantomogram
transkranijska snimka TMZ-a
sijalografija
tomografija (npr. TMZ-a, zranih
sinusa)

POSTERO-ANTERIORNA SNIMKA LUBANJE

slui za prikazivanje kostiju lica i


mandibule
A vanjska ploa lubanje
B unutarnja ploa
C frontalni zrani sinus
D gornji rub orbite
E greben sfenoidne kosti
F zigomatini nastavak eone kosti
G petrozni greben
H nazalni septum
I nazalna upljina
J spina nazalis ant.
K infraorbitalni otvor
L maksilarni zrani sinus
M vrat mandibularnog kondila
N mastoidni nastavak temporalne kosti
O zigomatini luk
P maksila i zubi
Q trup mandibule i zubi
R mentalni otvor

ANTERO-POSTERIORNA SNIMKA LUBANJE

slui za prikazivanje stranjeg dijela


lubanje, mandibule i dijela TMZ
A vanjska ploa lubanje
B unutarnja ploa lubanje
C lambdoidni av
D frontalni zrani sinus
E preklapanje sfenoidnog, petroznog i
supraorbitalnog grebena
F orbitalna granica
G nazalni septum
H nazalna upljina
I maksilarni zrani sinus
J zigomatina kost
K kondil mandibule
L maksila i zubi
M trup mandibule i zubi

LATERALNI SNIMAK LUBANJE

OKCIPITO-MENTALNI SNIMAK LUBANJE

slui za prikazivanje facijalnih


kostiju i lubanjskih sinusa
A frontalni sinus
B obris orbite
C nazalne kosti
D nazalni septum
E nazalna fosa
F maksila i zubi
G lambdoidna sutura
H zigomatina projekcija
maksilarnog sinusa
I zigomatina kost
J obris maksilarnog sinusa
K krunasti nastavak mandibule
L zigomatini nastavak
temporalne kosti
M mastoidne zrane stanice
O trup mandibule i zubi
P foramen magnum

INTRAORALNE SNIMKE
periapikalni snimak zubi (prikaz
vraka korijenova zubi u m/d
ravnini)
snimak zubi ugrizom u traku
bite-wing (prikaz krunskih
dijelova zubi i alveolnih
grebenova)
okluzalne snimke zubi
(maksilarni i mandibularni
okluzalni izgled zubi)

slui za prikazivanje lateralnih dijelova


lica, lubanje i mandibule

A vanjska ploa lubanje


B unutarnja ploa lubanje
C otisci meningealnih ila
D frontalni sinus
E rubovi orbite
F nazalna kost
G prednja lubanjska upljina
H srednja intrakranijalna upljina
I stranja intrakranijalna upljina
J hipofizna upljina
K sfenoidni sinus
L petrozni greben
M lambdoidna sutura
N vanjska okcipitalna protuberancija
O mastoidni nastavak
P mandibularni kondil
Q rub maksilarnog sinusa
R krunasti nastavak mandibule
S tvrdo nepce
T prednji nazalni trn
U maksila i zubi
V trup mandibule i zubi

stranica 2

MO RFOLO GIJA ZUBI S DENTALNOM


ANTR OPO LOG IJOM vjeba 2
Radiografska anatom ija zubi i leita

LATERALNI SNIMAK LUBANJE U KEFALOSTATU

ORTOPANTOMOGRAM
slui za prikazivanje cijele maksile i cijele mandibule zajedno sa svim zubima
na jednom rtg filmu

slui za registraciju odnosa izmeu


zuba, eljusti i kostiju baze lubanje

A vanjski meatus
B mandibularni kondil
C krunasti nastavak mandibule

D maksilarni zrani sinus


E nosna upljina
F kraljenica

PERIAPIKALNA SNIMKA

PERIAPIKALNE SNIMKE
RTG zubni status, trajni zubi

SNIMKA ZUBA TEHNIKOM UGRIZA U TRAKU

ANATOMSKE STRUKTURE NA INTRAORALNOJ RTG SNIMCI


Radiolucentne strukture:
(proputaju RTG zrake)
zubna pulpa
gingiva i parodontni ligament
kotana sr

Radioopakne strukture:
(apsorbiraju RTG zrake)
caklina
dentin
cement
kortikalne kotane ploe

maksilarni sinus
nosna upljina
foramen incisivum
sredinja nepana sutura
nazolakrimalni kanal

kotani zidovi maksilarnog sinusa


kotani zidovi nosne upljine
nosni septum
zigomatini luk
koronoidni nastavak

mandibularni kanal
mentalni foramen
mandibularna simfiza

pterigoidni hamulus
unutranja i vanjska kosa linija mandibule
rubovi mandibularnog kanala
mentalno izboenje

stranica 3

MO RFOLO GIJA ZUBI S DENTALNOM


ANTR OPO LOG IJOM vjeba 2
Radiografska anatom ija zubi i leita

Fossa nasalis

sutura mediana

Incizalni foramen

Dno maksilarnog sinusa

Mandibularni kanal

Mentalni foramen

kutnjak u razvoju

pretkutnjak u razvoju

stranica 4

MO RFOLO GIJA ZUBI S DENTALNOM


ANTR OPO LOG IJOM vjeba 2
Radiografska anatom ija zubi i leita

LATERALNI SNIMAK LUBANJE U KEFALOSTATU


LL KEFALOGRAM
Praktini dio:

precrtati konture kostiju koje ine


kotani profil

oznaiti sellu turciku i porus acusticus


externus

precrtati konture gornjeg i donjeg


sredinjeg sjekutia, te prvih kutnjaka

ORTOPANTOMOGRAM
Praktini dio:

precrtati zube gornjeg i donjeg zubnog niza i dualno ih oznaiti

SNIMCI ZUBA TEHNIKOM UGRIZA U TRAKU I


PERIAPIKALNI SNIMCI
Praktini dio:

precrtati zube i dualno ih oznaiti

stranica 5