www.euregioparkmanagement.

nl

www.euregioparkmanagement.nl

Uw voordelen op een rij
# Kostenbesparing op korte en lange

termijn
# Waardebehoud van terrein en

gebouwen
# Eén aanspreekpunt voor alle

diensten
# Minimale investeringen # Full–service facilitair management # Optimaal werk– en ondernemings-

klimaat
# Gebiedsgerichte aanpak van

bijvoorbeeld bereikbaarheid en veiligheid
# Centrale afstemming door

Parkmanagement op het Euregio Bedrijvenpark

regelmatig gebruikersoverleg
# U houdt tijd over voor uw kern-

activiteiten
# Professionele uitstraling

van het eigen pand en het totale park door uniformiteit

Als u kiest voor een locatie op het Euregio Bedrijvenpark betekent dit dat u ook kiest voor parkmanagement. Op de meeste bedrijventerreinen is ieder bedrijf zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van het eigen terrein. In de praktijk betekent dit dat het ene bedrijf hier veel waarde aan hecht, terwijl een ander er weinig aandacht aan besteedt. Uiteindelijk draagt deze wijze van onderhoud niet bij aan de kwaliteit en de representativiteit van een bedrijventerrein. Parkmanagement is dan een uitkomst. In deze brochure leest u alles over parkmanagement en wat het u als ondernemer te bieden heeft.

Parkmanagementorganisatie
Euregio Parkmanagement & Facilities bv (EP&F) Mobiel nummer: 06 – 46 23 80 35 Faxnummer: E–mail: Internet: 0842 – 23 74 39 info@euregioparkmanagement.nl www.euregioparkmanagement.nl Colofon
Samenstelling: Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer gemeente Enschede, Economische Zaken en afdeling Communicatie Vormgeving: Ontwerpbureau 10 · Drukwerkfacilitering: Insight Amersfoort Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

EP&F

De parkmanagementorganisatie is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.

Wat betekent parkmanagement voor u?
Parkmanagement is erop gericht de kwaliteit van de omgeving en de gebouwen in stand te houden. Concreet bent u hiervoor samen met andere bedrijven en de gemeente verantwoordelijk. Het doel is duidelijk: gezamenlijk zorgt u ervoor dat het kwaliteitsniveau van zowel het openbare gebied als uw eigen kavel hoog blijft. Daarmee geeft u met recht een visitekaartje af voor uw bedrijf. Tegen betaling van een jaarlijkse contributie zorgt de parkmanagementorganisatie voor de organisatie en uitvoering van beheer en onderhoud.

(EP&F). EP&F biedt twee soorten activiteiten aan, namelijk basisdiensten (sitemanagement) en optionele diensten (gebouwen en facilities). U bent verplicht de sitemanagementdiensten af te nemen.
Bedrijven Bedrijven

Parkmanagement: de basisdiensten
Als bedrijf kunt u rekenen op een zestal basisdiensten. Deze diensten hebben betrekking op het beheer van de openbare ruimte en uw voorterrein. Uniek is dus dat de delen van uw terrein die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, binnen deze basisdiensten vallen. 1. De parkmanagementorganisatie treedt op in de persoon van de parkmanager. Deze bewaakt de kwaliteit van het

Organisatiestructuur

Vereniging Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark II

Vereniging Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark III

Gemeente Enschede

terrein, coördineert alle werkzaamheden en vormt een aanspreekpunt voor zowel bedrijven als de gemeente. Bij vragen, klachten en suggesties zoekt de parkmanager de juiste uitvoerende organisatie.

Wie doet wat?
Als ondernemer en /of eigenaar van een terrein op het Euregio Bedrijvenpark II of III wordt u automatisch lid van één van de verenigingen Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark. Lid worden betekent dan ook dat u een belangrijke stem hebt in de manier waarop parkmanagement wordt ingevuld. De verenigingen behartigen de belangen van hun leden. Zij doen dit door, net als de gemeente, plaats te nemen in het bestuur van de Stichting Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark. De stichting zorgt ervoor dat de jaarlijkse bijdrage van alle leden in het parkmanagementfonds wordt gestort. Daarnaast stort de gemeente haar bijdrage voor onderhoud van het openbaar terrein in dit fonds. Naast het beheren van het fonds heeft de stichting een contract met de parkmanagementorganisatie Euregio Parkmanagement & Facilities BV

Stichting Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark

2. Klein onderhoud en beheer van bovengrondse infrastructuur, zoals asfalt, verhardingen, kolken, hekwerken, lantaarnpalen en afvalbakken. De parkmanager is altijd bereikbaar en regelmatig op het terrein aanwezig. Hierdoor
Diensten

Parkmanagement–organisatie: Euregio Parkmanagement & Facilities bv (EP&F)

kan hij dus tijdig eventuele onregelmatigheden, zoals slijtage en vernieling, signaleren en verhelpen. Zo blijft uw werkomgeving prettig, goed onderhouden en veilig. 3. Het onderhoud en beheer van de groenvoorzieningen behoren ook tot de basisdiensten. De parkmanager ziet toe op de kwaliteit van de groenvoorziening en rapporteert hierover. 4. Collectieve beveiliging behoort eveneens tot de basisdiensten. Criminaliteit en vandalisme worden geweerd. Hierbij moet u denken aan avond– en nachttoezicht. Dit draagt bij aan het gevoel van veiligheid. Niet alleen van u, maar ook van bijvoorbeeld bezoekers en medewerkers. 5. Om ervoor te zorgen dat bezoekers en leveranciers gemakkelijk hun plaats van bestemming kunnen vinden, wordt gezorgd voor een goede bewegwijzering vanaf de ingang van het park tot aan het eigen terrein. 6. Ten slotte is er afvalmanagement. EP&F verzorgt voor elk bedrijf een kostenloze afvalstromenscan. De inzameling en afvoer van regulier bedrijfsafval valt, binnen nadere condities, onder het basispakket, waardoor ook hieraan geen extra kosten verbonden zijn. Voor de overige afvalstromen zullen door EP&F binnen het optionele pakket voordelige contracten worden aangeboden.

Diensten

Diensten

Wat kost het u?
Eenmalig betaalt u het entreebedrag van eur 2,50 per m² af te nemen grond. Vervolgens betaalt u jaarlijks een vaste contributie van eur 250,– plus een bijdrage van eur 0,25 per m² kaveloppervlak. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Sitemanagement
Basisdiensten: # De Parkmanagementorganisatie (EP&F) # Onderhoud bovengrondse infrastructuur # Onderhoud groenvoorziening # Collectieve beveiliging # Bewegwijzering # Afvalmanagement

Gebouwen
Optionele diensten, bijvoorbeeld: # Vastgoedmanagement # Inkoop energie # Gebouwbeveiliging # Schades en verzekeringen # Klein technisch en bouwkundig onderhoud # Verbouwingen/uitbreidingen # ICT

Facilities
Optionele diensten, bijvoorbeeld: # Schoonmaak en gevelonderhoud # Glasbewassing # Catering # Wagenpark # Kantoorartikelen/–meubilair # Mobiele telefonie # Kinderopvang