Projectplan

SeComHouse op Eeneind
Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept

Secomhouse
Nuenen, april 2004

1. Inleiding
De stichting Terreinvereniging Eeneind Nuenen (TEN) is een organisatie waarin 60 bedrijven op bedrijventerrein Eeneind samenwerken. Het doel van de TEN is te komen tot een leefbaar bedrijventerrein met een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Verder wil de TEN de belangen van de aangesloten bedrijven behartigen en voordeel behalen door samenwerking. Reeds enkele jaren spreekt het bestuur van de stichting Terreinvereniging Eeneind Nuenen (TEN) over de aanleg van een glasvezelnet op het bedrijventerrein. Nu de revitalisering van het bedrijventerrein nadert en de alle wegen op het terrein opnieuw aangelegd gaan worden is het moment daar om tot actie over te gaan. Naast de discussie over de aanleg van een glasvezelnet is het bestuur van de TEN de afgelopen jaren bezig geweest met parkmanagement. Sinds 1 januari 2004 is het parkmanagement officieel van start gegaan en is er in samenwerking met Duurzame Bedrijventerreinen Nederland (DBN) een parkmanager aangesteld. In het kader van de samenwerking tussen bedrijven en de reductie van kosten zijn al een aantal projecten van de grond gekomen zoals onder anderen de gezamenlijke inkoop van elektriciteit. Het bestuur is van mening dat gezien de problemen rondom veiligheid en beveiliging die ook op bedrijventerrein Eeneind steeds meer de kop op steken en gezien het feit dat er een goede basis is voor gezamenlijk optreden van de bedrijven op Eeneind, het klimaat nu rijp is om te SeComHouse in te voeren op het bedrijventerrein.

- 2 - SeComHouse op Eeneind

2. SeComHouse
SeComHouse is een concept dat ontwikkeld is door Mextal B.V., een bedrijf dat gevestigd is op bedrijventerrein Eeneind, en dat zich richt op communicatie en beveiliging op bedrijventerreinen.

2.1 Kwaliteitsverbetering door samenwerking Door samenwerking streven naar een verbeterd kwaliteitsniveau is een principe dat op veel bedrijventerreinen in binnen- en buitenland opgang doet. Ondernemers gaan samenwerken om blijvende kwaliteitsverbetering te laten samengaan met kostenreductie. Het SeComHouse concept is vanuit dit oogpunt voor bedrijventerreinen ontwikkeld en maakt gebruik van moderne multimediale breedbandtechniek voor communicatie, beheer en beveiliging. SeComHouse is een totaalconcept voor bedrijventerreinen en gebouwen waarbinnen een veelheid aan diensten en producten de ondernemer de mogelijkheid geven om ook voor de langere termijn aan kwaliteitsverbetering en kostenreductie binnen zijn onderneming op een duurzame wijze vorm te geven. Door integratie wordt de kwaliteit van veiligheid en communicatie op het bedrijventerrein of in het gebouw verbeterd door met behulp van de modernste netwerktechnologie een flexibel dienstenpakket te realiseren waarbinnen de individuele ondernemer een maximale keuzevrijheid behoudt. Op deze wijze kan elke ondernemer en elke onderneming optimaal profiteren van de op maat gesneden aansluiting op het systeem. Aansluiten op het systeem betekent voor de onderneming dat het eigen bedrijfsnetwerk (groot of klein) onderdeel wordt van het bedrijventerreinnetwerk met alle schaalvergrotingsvoordelen van dien, zonder aan privacy te hoeven inboeten. Hierdoor is het SeComHouse dé oplossing voor alle ondernemingen ongeacht hun omvang.

- 3 - SeComHouse op Eeneind

Het concept kan op elke schaal worden toegepast. Zowel de ondernemingen binnen een bedrijventerrein als meerdere complete bedrijventerreinen kunnen opgenomen worden in één transparant netwerk waarbinnen diensten gratis zijn. Van het systeem kan naast het audio, video en (gedistribueerde) datatransport een volledig integraal en flexibel van eenvoudig tot zeer geavanceerd in te vullen alarmerings- en bewakingssysteem deel uitmaken: wie is waar in het gebouw, tot waar heeft men toegang, welke rechten heeft een bezoeker, bepaalde veiligheidsprocedures als welke deuren moeten in welke situatie gesloten zijn etc. etc. 2.2 Overal inzetbaar en kostenbesparend Eén van de innovatieve punten van SeComHouse is het feit dat alle diensten over een aanpasbare infrastructuur kunnen worden aangeboden. Afhankelijk van de vraag kan zowel binnen het gebouw als tussen gebouwen gebruik gemaakt worden van (bestaande) koperbekabeling of men kan kiezen voor glasvezelbekabeling. Ook zijn verschillende protocollen binnen het systeem te combineren zodat ook bestaande ethernetwerken en telecom infrastructuren in het systeem opgenomen kunnen worden met de volledige beschikbaarheid van nieuwe functionaliteiten. Investeringen uit het verleden blijven zo hun waarde behouden en krijgen in veel gevallen een face-lift. Door het combineren van de verschillende functionaliteiten op één infrastructuur worden aanzienlijke besparingen bereikt in aanleg, exploitatie en beheer. 2.3 Innovatieve integratie van functionaliteiten Een verdere innovatie van het systeem is de integratie van functionaliteiten. Niet alleen kunnen meerdere functionaliteiten over dezelfde infrastructuur, maar ook kunnen functionaliteiten onderling gekoppeld worden waardoor een synergie ontstaat tussen verschillende diensten. Zo kan bijvoorbeeld de afsprakenkalender uit het datanetwerk gekoppeld worden met het kentekenregistratiesysteem van het beveiligingsnetwerk waardoor het mogelijk wordt om gasten afhankelijk van hun afspraak toegang te verlenen tot (een deel van ) het terrein. 2.4 Veilig en bedrijfszeker Een derde innovatie in het concept is de beveiliging en bedrijfszekerheid van de infrastructuur en de diensten. Door de breedbandtechnologie en de gehanteerde protocollen is het mogelijk om binnen het multifunctionele netwerk ruimte te reserveren voor gegevens en gebeurtenissen die ook ten tijde van zware netwerkbelasting niet verloren mogen gaan en waarbij de verzender er altijd zeker van moet kunnen zijn dat de ontvanger de gegevens ontvangt. Bijvoorbeeld het beeld van een inbraak moet altijd terechtkomen op een digitale recorder ook al is het nog zo druk binnen het netwerk. Bij een alarmoproep moet er altijd een spraak- en beeldverbinding mogelijk zijn met de alarmcentrale. Deze gegarandeerde bandbreedte is te verwezenlijken met behulp van moderne IP technologie. SeComHouse is een uniek systeem, omdat het volledig gebruik maakt van dit het IP protocol en dit protocol volledig geïntegreerd heeft in een multifunctioneel systeem voor het transport van audio, data en video. Door de opbouw van het systeem wordt het mogelijk om het complete netwerk te beheren op afstand waarbij alle onderdelen in het totale netwerk bewaakt worden. Op het moment dat een onderdeel uitvalt, hoe klein ook, krijgt de beheerder hiervan onmiddellijk bericht en kan hij actie ondernemen. De SeComHouse netwerken zijn redundant dit betekent dat bij uitval van een deel van het netwerk de functionaliteit door een ander deel overgenomen wordt. Dit alles garandeert een maximale bedrijfszekerheid. Tenslotte is er een hoogwaardige softwarebeveiliging in het systeem ingebouwd. Binnen deze tweedelige unieke beveiliging worden de werkstations binnen het systeem beveiligd en daarnaast worden er gebruikersrechten verstrekt. Dit betekent dat een gebruiker altijd beperkte rechten heeft binnen een afgeschermd deel van het systeem. Alleen systeembeheerders kunnen vanaf elke terminal een groter deel van het systeem beheren. Op deze wijze wordt zowel centraal als decentraal beheer mogelijk.

- 4 - SeComHouse op Eeneind

Door gezamenlijk gebruik te maken van één eigen netwerk voor vele diensten op het bedrijventerrein kunnen individuele ondernemers de kwaliteit van vele bedrijfsdiensten verhogen met daarbij een besparing van kosten. Aansluiting op het netwerk maakt het voor ondernemers mogelijk om gezamenlijk diensten extern in te kopen. Hierbij kan gedacht worden aan traditionele producten als telecommunicatie en internettoegang. Maar ook diensten zoals datawarehousing, calamiteitenafhandeling, telefoonbeantwoording en beveiliging zijn mogelijk. Daarnaast is inkoop van nieuwe diensten mogelijk op het gebied van billing, infrabeheer, netwerkbeheer, kentekenregistratiesystemen, toegangscontrole, tijd- en objectregistratie, observatie en vastlegging van beeld en geluid in en om gebouwen en terreinen. Het gezamenlijk inkopen van een dienstenpakket kan een kostenbesparing tot 40% bewerkstelligen. 2.5 Interne diensten zijn gratis In het SeComHouse concept zijn diensten die binnen het b edrijventerrein plaatsvinden zoals onderlinge telefoongesprekken, het raadplegen van internetsites van bedrijven op het terrein, onterechte alarmmeldingen of E-mail binnen het bedrijventerrein gratis voor de aangesloten ondernemingen. Bovendien worden niet alleen diensten maar ook producten binnen het SeComHouse concept goedkoper door schaalvergroting. Hierbij valt te denken aan (GSM)telefoons, computers, camera’s, consumables, etc.

- 5 - SeComHouse op Eeneind

3. Project Haalbaarheid Implementatie SeComHouse op Eeneind
3.1 inleiding Het doel van het SeComHouse project op Eeneind is om een netwerk te creëren op het bedrijventerrein waarmee een aantal diensten geleverd kunnen worden aan de deelnemende bedrijven. Uitgangspunt is daarbij dat zo veel mogelijk bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het project. In eerste instantie dient er een netwerk gerealiseerd te worden waarmee het mogelijk is om een aantal veiligheids- en beveiligingsdiensten te leveren en waarmee goedkope telefonie en internet geleverd kan worden. De deelnemende bedrijven worden op enigerlei wijze mede-eigenaar van het netwerk zodat de zeggenschap volledig binnen het bedrijventerrein blijft. De TEN zal optreden als initiërende en coördinerende instantie en ziet in de toekomst beheersmatige taken voor zich weggelegd. 3.2 systeem architectuur Op basis van de aanwezige kennis binnen het bestuur van TEN en gesprekken met diverse deskundigen op het gebied van IP communicatie wordt in eerste instantie wordt gedacht aan de volgende systeem architectuur:
ISDN netwerk
ISP
x 7 C 7 A 1 9 8 3 2 0 1 5 4 2 1 6 x 1 2 x 3 x x A 4 x 5 6 x x 1 2 x x 3 B 4 x x 5 6 x t e n r 8 x 9 x 0 1 x x 1 1 x 2 x 7 8 x x 9 x 0 1 x 1 1 x 2 E t e h

netwerkswitch ethernet

1 2 4 5 7 8 * 8

3 6 9 #

micro/luidspreker

IP telefoon

WiFi handset

Callcenter/Alarmcentrale
bewegingsmelder WiFI accespoint

PBX
camera
MXIP

Glasvezel verbinding
Video

glasvezel router

Raam/ deurcontact

GUI
Mpeg4 encoder
7 x 8 x 9 x 1 x 1 1 1 2 0 x x h t r e E e n t C 8 1 1 2 7 9 0 1 A 2 1 3 4 6 5 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x A x 1 x 2 x 3 B x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 0 1 x 1 x 1 x 2

glasvezel router

WiFi laptop/PC Deuropener

Bedrijfspand

netwerkswitch ethernet

x 7 C 7 A 1 9 8 3 2 0 1 5 4 2 1 6 x 1 t e

8

x

9

x

0 1

x

x 1

1

x 2

x 7

8

x

x 9

x 0 1

x 1

1

x 2

CPU LON Ethern LON et ACU

h n t r E e

2

x

3

x x A 4

x 5

6

x

x 1

2

x

x 3

B 4 x

x 5

6

x

netwerkswitch ethernet

1 2 4 5 7 8 8 *

3 6 9 #

Server bveveiliging

micro/luidspreker

IP telefoon

WiFi handset

bewegingsmelder

WiFI accespoint

Server

Server DSL/ glasvezel router
camera
MXIP

Datawarehouse

Raam/ deurcontact

WiFi laptop/PC Deuropener

Bedrijfspand

7 C 7 A 1 8 2 0 1 9 4 3 1 6 5 2 1 t e

x

x 8

x 9

1

x 0

1

x

x 2 1

7

x

x 8

x 9

1

x 0

1

x

x 2 1

h n t r E e

x

x 2

x 3

4 A x

5

x

x 6

1

x

x 2

x 3

4 B x

x 5

x 6

MXIP

camera

Deuropener

DSL/ glasvezel router

Slagboom Kentekenregistratie micro/luidspreker

11-hk-11

Toegang

Binnen een dergelijke architectuur zou het mogelijk moeten zijn om bedrijfsbeveiliging en inbraakalarmering te leveren. Verder kan de telefonie en het internetgebruik van de deelnemers gebundeld worden wat aanmerkelijke kostenvoordelen oplevert. Daarnaast kan de openbare ruimte op het bedrijventerrein beveiligd worden en kan de toegang tot het terrein gecontroleerd worden op afstand. 3.3 Iedere ondernemer maakt zijn eigen keuze uit beschikbare diensten Omdat elke onderneming anders van aard is en de aantrekkelijkheid van de verschillende diensten per onderneming kan verschillen dient het SeComHouse concept zo opgezet te worden dat elke individuele ondernemer elke dienst afzonderlijk kan kiezen. Indien de onderneming op de infrastructuur van het SeComHouse is aangesloten kan de ondernemer vervolgens beslissen van welke diensten hij gebruik wil maken. Het zal moeten blijken dat diensten die op het eerste gezicht niet aantrekkelijk lijken voor een onderneming

- 6 - SeComHouse op Eeneind

binnen het SeComHouse concept wel aantrekkelijk blijken als gevolg van de kwaliteitsverhoging en kostenreductie die de dienst binnen de onderneming realiseert. 3.4 Stappenplan A. Haalbaarheidsonderzoek Tijdens deze fase zal onderzocht worden wat de financiële en juridische haalbaarheid van het plan is. In een eerder stadium zijn er al grove calculaties gemaakt die de goede richting uit wijzen. Het resultaat van deze fase is dat exact bekend is hoe SeComHouse georganiseerd gaat worden, welke diensten er geboden worden en wat de kosten zijn voor een aansluiting en voor de diensten. Tevens zal dan aangegeven kunnen worden wat de mogelijke besparingen zijn op telecom en internettoegang. Naast de juridische en financiële haalbaarheid zal vervolgens de bereidheid van ondernemers om mee te doen aan het project onderzocht worden. Hiertoe zullen foldermateriaal en een internetsite ontwikkeld worden. Tevens zullen er voorlichtingsavonden georganiseerd worden voor de ondernemers op Eeneind. Tenslotte zal er met de gemeente gekeken gaan worden naar de beveiliging van de openbare ruimte en de functie van SeComHouse hierin. B. Implementatie Als eerste zal er een netwerk op het bedrijventerrein gerealiseerd gaan worden. Vervolgens zullen de deelnemende bedrijven worden aangesloten. In eerste instantie gaat het enkel om internettoegang. Indien het netwerk stabiel draait zullen de voorzieningen voor telecom en beveiliging toegevoegd worden. Als laatste element zal dan de beveiliging van de openbare ruimte worden toegevoegd. C. Fasering Haalbaarheidsonderzoek naar de technische, financiële en juridische aspecten. Onderzoek naar consequenties van het opzetten van een coöperatieve netwerk exploitatie maatschappij; Financiële analyse; Inventarisatie diensten voor beveiliging, telecom etc.; Onderzoek mogelijkheden automatische aan- en afwezigheidsregistratie d.m.v een kentekenleessysteem. Demonstratieproject: Opzetten pilot; Implementatie proefsysteem bij 4 ondernemingen van uiteenlopende aard; Proef / testperiode. Communicatie en disseminatie: Ontwikkelen foldermateriaal, brochures en mailings; Inrichten website; Organiseren van voorlichtingsavonden. Rapportage en publicatie van bevindingen.

- 7 - SeComHouse op Eeneind

4. Resultaten
Het resultaat van het project is een uitrol van het systeem op het gehele bedrijventerrein waarbij de individuele ondernemers hun bedrijf kunnen beveiligen, kunnen communiceren op het bedrijventerrein en kosten besparen. Er komt op deze wijze een beter toezicht op de openbare ruimte op het bedrijventerrein en het bedrijventerrein als geheel wordt beter beveiligd. Onderliggende resultaten voor de TEN zijn dat door het bieden van deze diensten de organisatiegraad op het bedrijventerrein toeneemt en de samenwerking tussen bedrijven verder vorm krijgt. Voor het terrein als geheel betekent het dat het terrein aantrekkelijker wordt voor ondernemers en dat daarmee de waarde van bijvoorbeeld het individuele onroerend goed hoger wordt. Bovendien wordt met dit systeem de bereidheid bij ondernemers gecreëerd om ook over secundaire zaken zoals het onderhoud van het terrein samen te gaan werken en daardoor een groot gedeelte van het beheer van het terrein gezamenlijk te gaan doen. Voor de toekomstige uitbreidingen (ook in regionaal verband) van het terrein betekent het dat er gunstigere voorwaarden worden gecreëerd voor het aanwerven van bedrijven. Op vele terreinen is men zoekende naar een invulling van de individuele en gemeenschappelijke beveiligingsbehoefte. Er wordt veel over gesproken in theoretische zin. Met dit project wil TEN laten zien dat het daadwerkelijk mogelijk is om dergelijke geïntegreerde systemen op een bedrijventerrein operationeel te maken op een voor alle ondernemers interessante wijze. De looptijd van het project is gesteld op een jaar; de resultaten zullen dus binnen een jaar zichtbaar moeten worden en vervolgens gepresenteerd. Dit project zal daarmee als voorbeeld dienen voor andere initiatieven en zal uitgedragen worden via het regionaal overleg tussen bedrijvenverenigingen.

- 8 - SeComHouse op Eeneind