Persbericht

Dit is een gezamenlijk persbericht van Delta Development Group, VolkerWessels, Reggeborgh Groep en de Gemeente Haarlemmermeer .
Datum Nummer Onderwerp
Team CMO Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50

11 oktober 2007 Pb xxx 2007

Delta, VolkerWessels en Reggeborgh willen eerste full service Cradle to Cradle kantorenpark van Nederland bouwen in Haarlemmermeer
Plan ontworpen door William McDonough, bedenker Cradle to Cradle principe. Delta Development Group, VolkerWessels en Reggeborgh Groep willen met de ontwikkeling van Park 20|20 (Beukenhorst Zuid) in het gebied van Werkstad A4, het eerste duurzame full service kantorenpark van Nederland maken volgens het principe van Cradle to Cradle. Dit plan is op donderdag 11 oktober, tezamen met wethouder Economische Zaken, mr. A.Th.H. van Dijk, van de Gemeente Haarlemmermeer gepresenteerd. Het full service kantorenpark is het eerste plan voor de duurzame ontwikkeling van Werkstad A4, in lijn met de door de gemeente gestelde leefbaarheidskaders. Het plan werd toegelicht door Arthur van Dijk, William McDonough en Coert Zachariasse van Delta Development Group. Delta Development Group, VolkerWessels, Reggeborgh Groep en de Gemeente Haarlemmermeer gaan de komende periode onderzoeken hoe de verdere ontwikkeling van het ambitieuze Park 20|20 vorm moet worden gegeven. Een duurzaam, full service kantorenpark van ongeveer 114.000 m2 in Haarlemmermeer op Beukenhorst Zuid met uitstekend openbaar vervoer. Voor de ontwikkeling van het masterplan voor Park 20|20 is gekozen voor de Amerikaanse architect William McDonough, internationaal bekend om zijn visie op het gebied van duurzaam bouwen en hergebruik en bedenker van het Cradle to Cradle principe. Nieuw concept Park 20|20 Park 20|20 is een nieuw concept en moet het eerste full service Cradle to Cradle kantorenpark in Nederland worden waarbij optimale integratie plaatsvindt tussen duurzaam bouwen, een hoogwaardige openbare ruimte en de nieuwe manier van werken. Het plan speelt in op een aantal sociaal-economische en ecologische vraagstukken van deze tijd. Voorbeelden hiervan zijn de behoefte om werk en privéleven

Onderwerp Volgvel

2

eenvoudiger te kunnen combineren, het behouden en aantrekken van getalenteerd personeel maar ook zaken als global heating, biodiversiteit, het zuiveren van water en verminderen van de afvalproblematiek. Het voorlopige plan voorziet in ca. 90.000 m2 kantoor, 2.000 parkeerplaatsen, 18.000 m2 hotel met conferentiecentrum en 6.000 m2 facilitaire voorzieningen zoals een supermarkt, atletiekbaan, fitnesscentrum, kinderdagverblijf en diverse restaurants. Het park heeft een eigen parkmanagement organisatie die ter plekke een optimale service en kwaliteit van de facilitaire diensten garandeert. Bij de ontwikkeling van Park 20|20 worden vanaf het eerste ontwerp de ambities ten aanzien van duurzaamheid en leefbaarheid gecombineerd door onder andere: • • • • • • • Een centraal en geïntegreerd energiesysteem met duurzame opwekking van energie en warmte-koudeopslag in de bodem; Een integraal watermanagementsysteem met hergebruik en zuivering; Een optimale plaatsing en isolatie van gebouwen ter minimalisering van energieverbruik en maximalisering van het gebruik van zonne-energie; Integratie van landschap en gebouwen ter stimulering van de biodiversiteit en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte; Centrale parkeervoorzieningen; Centrale openbare ruimten met hoogwaardig voorzieningenniveau; Eenheid van architectuur gebouwd volgens het Cradle to Cradle principe.

"Het opzetten van zo´n ambitieus project kan alleen in samenwerking met de gemeente. Alleen op grotere schaal is integratie van duurzaamheid, parkmanagement en facilitaire diensten mogelijk ", aldus Coert Zachariasse, C.E.O. Delta Development Group. Werkstad A4 Het vrachtvervoer via de lucht groeit de komende jaren naar verwachting met zes procent per jaar. Voor een goede afhandeling van de vracht en waardetoevoegende activiteiten, is rondom Schiphol aanzienlijk meer ruimte nodig. Dit gebied wordt op duurzame wijze ontwikkeld volgens door de gemeente opgelegde leefbaarheidskaders. De aanleg van WA4 resulteert in een goed en multimodaal logistiek terrein, dat de concurrentiepositie van Schipholgebonden bedrijven versterkt. Het gebied WA4 bestaat uit een aantal bestaande en nieuwe bedrijventerreinen A4 zone West, Schiphol Logistics Park, Glastuinbouw Rijsenhout, en bestaande bedrijventerrein De Hoek, De Hoek Noord en Beukenhorst Oost-Oost. Daarnaast is een Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) van Schiphol naar WA4 gepland om de rijksweg A4 te ontlasten van vrachtverkeer. Park 20|20 op de locatie Beukenhorst Zuid is een eerste stap in de ontwikkeling van WA4. " Deze ontwikkeling is bijzonder interessant voor de gemeente Haarlemmermeer in de totale ontwikkeling van Werkstad A4. Dit is het eerste plan dat geënt is op de door de

Onderwerp Volgvel

3

gemeente voorgestelde duurzame ontwikkeling", aldus Arthur van Dijk, wethouder Economische zaken. Onderzoek De komende periode wordt gebruikt om gezamenlijk invulling te geven aan de ontwikkeling van Park 20|20. Nader onderzoek wordt verricht naar de ecologische en economische haalbaarheid van maatregelen, ruimtelijkeordeningsprocedures en fasering van het plan. De planning is om in november 2007 met alle partijen overeenstemming te bereiken en zo verdere uitwerking van het plan vorm te geven.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie Dit is een gezamenlijk persbericht van de Gemeente Haarlemmermeer, Delta Development Group,Volker Wessels en Reggeborgh Groep. Een digitale weergave van het persbericht en high resolutie beeldmateriaal is te verkrijgen via www.park2020.com Contact: Gemeente Haarlemmermeer Remco Asselbergs 06 20612018 Email: r.asselbergs@haarlemmermeer.nl Delta Development Group namens partners Jolanda van Witzenburg T +31 (0)78 614 0844 / F + 31(0) +31 78 614 04 64 E-mail: info@deltadevelopment.eu Website: www.deltadevelopment.eu Over Delta Development Group Delta Development Group is een onafhankelijk internationaal vastgoedontwikkelaar actief in Nederland, Frankrijk en Duitsland. In Nederland is Delta werkzaam onder de namen Delta Projectontwikkeling en Delta Property Investment. Met een brede vastgoedportfolio van kantoren, woningen, winkels, logistieke bedrijfsruimten met daarbij focus op (her)ontwikkeling van binnenstedelijke en industriële gebieden is Delta actief op de gehele vastgoedmarkt. De ambitieuze groeistrategie van de groep is met name gericht op uitbreiding in Europa. Over VolkerWessels VolkerWessels is een hecht samenwerkende groep van bedrijven in de bouw en aanverwante sectoren. De 125 werkmaatschappijen functioneren als zelfstandige ondernemingen met een eigen winst- en marktverantwoordelijkheid binnen de clusters Bouw en Vastgoedontwikkeling Nederland; Civiel en Wegen Nederland (en export) en Verenigd Koninkrijk; Infrastructuur en Gebiedsontwikkeling Verenigde Staten/Canada; Infratechniek, Telecom en Spoorwegbouw en Advies & Dienstverlening en Toelevering.

Onderwerp Volgvel

4

Het zwaartepunt van de werkzaamheden van VolkerWessels ligt in Nederland. Daarnaast zijn er vestigingen in een beperkt aantal landen: België, Duitsland, Polen, Estland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Gemiddeld 16.400 medewerkers geven dagelijks invulling aan het thema ‘Samen bouwen aan wonen, werken en mobiliteit.’ Reggeborgh Groep De Reggeborgh Groep is een investeringmaatschappij van de familie Wessels. De heer Wessels heeft onder andere het vroegere aannemingsbedrijf van de familie Wessels uitgebouwd tot de Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V. (VolkerWessels). VolkerWessels is een wereldwijd concern met ongeveer 17.000 werknemers en een jaaromzet van ongeveer 6 miljard Euro. Naast het kantoor in Nederland heeft Reggeborgh ook vestigingen in Luxemburg en Genève, Zwitserland. De totale investeringsportfolio van de Groep bedraagt zo’n 4 miljard Euro. De belangrijkste investeringsgebieden zijn: • bouw en vastgoed • telecom/glasvezel • financiële dienstverlening • gezondheidszorg • energie. Reggeborgh positioneert zichzelf als een investeerder die veelal betrokken is bij nieuwe initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn de glasvezelprojecten en de realisatie van energiecentrales.

Over Werkstad A4 van de Gemeente Haarlemmermeer In 2005 heeft een aantal marktpartijen dat werkzaam is in de Schipholregio het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een concept voor de Werkstad A4. Dit heeft geresulteerd in het manifest Werkstad A4 dat in oktober 2005 is aangeboden aan minister Peijs. Met de Werkstad A4 wordt de mogelijkheid geboden het gebied ten zuiden van Schiphol en rond de A4 integraal te ontwikkelen. Dit initiatief biedt de mogelijkheid aan de gemeente Haarlemmermeer om de koers van de reeds ingezette ontwikkeling van diverse autonome projecten als A4 zone-west, de Glastuinbouw Rijsenhout, Schiphol Logistics Park en Beukenhorst integraal bij te sturen. Door het stellen van leefbaarheidskaders behoudt de gemeente de regie op deze integrale ontwikkeling. Het manifest Werkstad A4 is vervolgens uitgewerkt tot de Visie Werkstad A4. De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft aangegeven de visie pas te kunnen vaststellen nadat voor het gebied heldere leefbaarheidskaders zijn opgesteld. In juni 2007 zijn deze leefbaarheidskaders vastgesteld.

Onderwerp Volgvel

5

Werkstad A4 is één van de projecten van het Urgentieprogramma Randstad (UPR) die door het Rijk zijn aangewezen. In het najaar van 2007 krijgt de Werkstad A4 een nieuwe naam.