InSite Consult BV Parkmanagement Referentie: Bedrijvenpark Bakestein, Zwijndrecht

Bedrijvenpark Bakestein heeft sinds 1 juli 2002 een parkmanager: Albert Schuurmans van InSite Consult. Hij gaat het parkmanagement op bedrijventerrein Bakestein vormgeven. Na de opzet van het parkmanagement zal InSite betrokken blijven bij het beheer en de exploitatie van het bedrijvenpark. Bakestein. Bedrijvenpark Bakestein is een nieuw te ontwikkelen duurzaam bedrijventerrein van 27 hectare, gelegen aan de A16, op de grens van Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. Het plangebied wordt in twee fasen ontwikkeld. De Gemeente Zwijndrecht heeft een aantal ambitieuze doelstellingen geformuleerd met betrekking tot de duurzame opzet van het park. Deze doelstellingen vormen de basis voor de uitwerking van het parkmanagement. Samenwerking Het project “Parkmanagement Bakestein” wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de Parkmanager en de sectoren Wonen en Bouwen, Welzijn en Gemeentewerken van de Gemeente. De samenwerking tussen de bedrijven is georganiseerd middels een verplichte deelname aan de Coöperatieve Bedrijvenvereniging Bakestein. De Coöperatie en de Gemeente zullen beide participeren in de Stichting Parkmanagement Bakestein, die opdrachtgever is voor de Parkmanager. De Parkmanager zal de verbindende schakel vormen tussen de bedrijven, de Gemeente en de Stichting.
Welzijn WoBo GW

InSite Consult BV Parkmanagement Consult BV Parkmanagement

Stichting PMB
P a r k m a n a g e

Bedrijf Bedrijf Bedrijf

Gemeente

Coöperatie

Eerst denken, dan doen De invoering van parkmanagement op Bakestein wordt voorafgegaan door het opstellen van het Masterplan. Dit plan vormt het “bestek” voor de realisatie van het parkmanagement. In het Masterplan worden alle relevante duurzame maatregelen onderzocht op technische, organisatorische en financiële haalbaarheid, worden de keuzes gemaakt en de consequenties daarvan in kaart gebracht. Daarmee weten zowel de Gemeente als ook de bedrijven en de Parkmanager vooraf waar zij aan toe zijn. Project Masterplan Parkmanagement Bakestein Het project Masterplan valt uiteen in 8 deelprojecten, te weten:
Hoe gaat het Parkmanagement op Bakestein er in detail uitzien? Welke consequenties heeft dat voor de betrokken partijen (organisatorisch, juridisch, financieel)? Hoe wordt het project om te komen tot het uitgewerkte Masterplan ingericht en gestuurd? Waar zitten beslismomenten voor de Gemeente? Op welke manier wordt draagvlak voor Parkmanagement op Bakestein verkregen en behouden bij belanghebbenden?

Masterplan Parkmanagement
1. Projectmanagement

2. Visie en draagvlakontwikkeling

3. Duurzaamheidsmaatregelen

Welke concrete maatregelen met betrekking tot duurzaamheid zullen worden ingevoerd en hoe ? Welke diensten worden door de Parkmanager aan de bedrijven op Bakestein aangeboden? Welke diensten zijn verplicht, en welke niet? Welke kosten zijn verbonden aan de dienstverlening door de Parkmanager?

4. Dienstenpakketten

5. Marketing en acquisitie Bakestein

Op welke manier worden de juiste bedrijven aangetrokken voor vestiging op Bakestein?

6. Organisatie 7. Toeleveranciers

Hoe ziet de Parkmanagementorganisatie er uit? Op welke manier worden de toeleveranciers van diensten op Bakestein geselecteerd en gecontracteerd?

8. Financiering

Op welke manier worden alle kosten met betrekking tot Parkmanagement gefinancierd? Welke subsidies zijn aan te vragen met betrekking tot Parkmanagement op Bakestein?

De deelprojecten worden gefaseerd uitgevoerd. De randvoorwaarden voor acquisitie, de technische voorzieningen ten behoeve van het openbare gebied (gas, water, elektra, bluswatersysteem) en de milieuscan voor de bedrijven zijn als eerste uitgewerkt.

© InSite Consult BV, 2003

2