Staat van bedrijfsactiviteiten

SBIcode OMSCHRIJVING RICHTAFSTANDEN: GROOTSTE GEUR STOF GELUID GEVAAR AFSTAND 30 10 50 10 50 CATEGORIE C Z

01 014 05 0502 0502 0502 15 151 151 151 151 151 151 152 152 152 152 152 1531 1532, 1533 1532, 1533 1532, 1533 1532, 1533 1532, 1533 1532, 1533 1541 1541 1541 1542 1542 1542 1543 1543 1543 1551 1551 1551 1551 1551 1551 1552 1561 1561

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW Dienstverlening t.b.v. de landbouw VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN Vis- en schaaldierkwekerijen - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven - visteeltbedrijven VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Slachterijen en overige vleesverwerking: - slachterijen en pluimveeslachterijen - vetsmelterijen - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken - loonslachterijen Visverwerkingsbedrijven: - drogen - conserveren - roken - verwerken anderszins Aardappelprodukten fabrieken Groente- en fruitconservenfabrieken: - jam - groente algemeen - met koolsoorten - met drogerijen - met uienconservering (zoutinleggerij) Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: - productiecapaciteit < 250.000 ton per jaar - productiecapaciteit >= 250.000 ton per jaar Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: - productiecapaciteit < 250.000 ton per jaar - productiecapaciteit >= 250.000 ton per jaar Margarinefabrieken: - productiecapaciteit < 250.000 ton per jaar - productiecapaciteit >= 250.000 ton per jaar Zuivelprodukten fabrieken: - gedroogde produkten, productiecapaciteit >= 1,5 ton per uur - geconcentreerde produkten, verdampingscapaciteit >= 20 ton per uur - melkprodukten fabrieken verwerkingscapaciteit < 55.000 ton per jaar - melkprodukten fabrieken verwerkingscapaciteit >= 55.000 ton per jaar - overige zuivelprodukten fabrieken Consumptie-ijsfabrieken Grutterswarenfabrieken Meelfabrieken: 200 200 50 100 50 50 50 100 30 0 0 50 0 100 500 500 100 300 300 100 200 50 50 30 50 50 50 50 500 500 100 300 300 100 200 5 5 3 4 4 3 4 C C C C C C C Z Z Z 100 300 10 10 200 300 30 50 200 300 4 4 C 200 300 10 10 100 300 100 200 200 300 4 4 50 100 200 300 300 10 10 10 10 10 100 100 100 200 100 10 10 10 30 10 100 100 200 300 300 3 3 4 4 4 C C C C C 700 200 300 300 300 100 0 0 10 30 200 100 50 50 200 30 30 0 30 50 700 200 300 300 300 5 4 4 4 4 C C C C C 100 700 300 100 50 0 0 0 0 0 100 100 100 100 50 30 30 30 50 10 100 700 300 100 50 3 5 4 3 3 C C C C 100 50 30 0 50 50 0 0 100 50 3 3 C C 3

200 300

30 50

100 300

30 50

200 300

4 4

SBIcode

OMSCHRIJVING

RICHTAFSTANDEN:

GROOTSTE GEUR STOF GELUID GEVAAR AFSTAND 50 100 50 100 30 100 100 200 50 100 100 10 30 10 100 200 200 300 200 300 200 100 200 300 200 300 200 30 100 100 300 700 50 100 30 50 50 30 30 50 30 50 30 10 30 30 100 200 200 300 200 300 700 700 300 700 200 300 200 30 100 100 500 1000

CATEGORIE C

Z

1561 1561 1562 1562 1562 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1571 1572 1581 1581 1581 1582 1583 1583 1583 1584 1584 1584 1584 1585 1586 1586 1586 1587 1589

- productiecapaciteit < 500 ton per uur - productiecapaciteit >= 500 ton per uur Zetmeelfabrieken: - productiecapaciteit < 10 ton per uur - productiecapaciteit >= 10 ton per uur Veevoerfabrieken: - destructiebedrijven - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) capaciteit < 10 ton per uur water - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) capaciteit >= 10 ton per uur water - mengvoeder, productiecapaciteit < 100 ton per uur - mengvoeder, productiecapaciteit >= 100 ton per uur Vervaardiging van voer voor huisdieren Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: - verwerkingscapaciteit < 2500 kg meel/week - Brood- en beschuitfabrieken Banket, biscuit- en koekfabrieken Suikerfabrieken: - verwerkingscapaciteit < 2.500 ton per jaar - verwerkingscapaciteit >= 2.500 ton per jaar Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: - Cacao- en chocoladefabrieken - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden - Suikerwerkfabrieken met suiker branden Deegwarenfabrieken Koffiebranderijen en theepakkerijen: - koffiebranderijen - theepakkerijen Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden Vervaardiging van overige voedingsmiddelen

100 200 200 300 700 700 300 700 200 300 200 30 100 100 500 1000

4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 2 3 3 5 5

C C C C C C C C C C C C C C Z Z Z Z

500 100 300 50 500 100 200 200 200 200 100 300 300 200 300 10 300 300 10

50 30 30 30 30 10 30 30 50 50 10 50 30 30 50 0 30 50 0

100 50 50 10 200 30 50 50 50 50 50 50 200 200 300 30 100 100 100

50 30 30 10 10 10 10 30 50 30 10 50 30 30 50 0 50 30 10

500 100 300 50 500 100 200 200 200 200 100 300 300 200 300 30 300 300 100

5 3 4 3 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 C C C C C C

1589.1 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 1589.2 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 1589.2 Soep- en soeparomafabrieken: 1589.2 - zonder poederdrogen 1589.2 - met poederdrogen 1591 1592 1592 1592 1593 t/m 1595 1596 1597 1598 16 160 17 171 Destilleerderijen en likeurstokerijen Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: - productiecapaciteit < 5.000 ton per jaar - productiecapaciteit >= 5.000 ton per jaar Vervaardiging van wijn, cider e.d. Bierbrouwerijen Mouterijen Mineraalwater- en frisdrankfabrieken VERWERKING VAN TABAK Tabakverwerkende industrie VERVAARDIGING VAN TEXTIEL Bewerken en spinnen van textielvezels

200

30

50

30

200

4

C

10

50

100

30

100

3

SBIcode

OMSCHRIJVING

RICHTAFSTANDEN:

GROOTSTE GEUR STOF GELUID GEVAAR AFSTAND 10 30 0 0 10 100 300 50 50 50 0 50 10 10 10 100 300 50 50 50

CATEGORIE C

Z

172 172 173 174, 175 176, 177

Weven van textiel: aantal weefgetouwen < 50 aantal weefgetouwen >= 50 Textielveredelingsbedrijven Vervaardiging van textielwaren Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT Vervaardiging kleding van leer Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) Lederfabrieken Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) Schoenenfabrieken

10 10 50 10 0

3 4 3 3 3

Z

18 181 182 183

30 10 50

0 10 10

50 30 10

0 30 10

50 30 50

3 2 3

19 191 192 193

300 50 50

30 10 10

300 30 50

10 10 10

4 50 50 3 3

20

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. 0 200 10 100 0 10 50 30 30 30 30 30 100 50 50 100 100 30 10 10 10 10 0 0 100 200 50 100 100 30 3 4 3 3 3 2

2010.1 Houtzagerijen 2010.2 Houtconserveringsbedrijven: 2010.2 - met creosootolie 2010.2 - met zoutoplossingen 202 203, 204 205 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken Timmerwerkfabrieken Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN Vervaardiging van pulp Papier- en kartonfabrieken: - productiecapaciteit < 3 ton per uur - productiecapaciteit 3 - 15 ton per uur - productiecapaciteit >= 15 ton per uur Papier- en kartonwarenfabrieken

21 2111 2112 2112 2112 2112 212

200 50 100 200 30 30 50

100 50 50 100 30 30 30

200 50 200 300 100 100 200

50 30 50 100 30 30 30

4 3 4 4 3 3 4

C C C C C C C Z Z Z

2121.2 Golfkartonfabrieken: 2121.2 - productiecapaciteit < 3 ton per uur 2121.2 - productiecapaciteit >= 3 ton per uur UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA Uitgeverijen (kantoren) Drukkerijen van dagbladen Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) Grafische afwerking Binderijen Grafische reproduktie en zetten Overige grafische aktiviteiten Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 30 30 10 10 30 30 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100 100 30 10 30 10 30 10 0 10 10 0 0 0 10 10 0 10 100 100 30 10 30 30 30 10 1 3 3 2 1 2 2 2 1

22 221 2221 2222 2223 2223 2224 2225 223

2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen

SBIcode

OMSCHRIJVING

RICHTAFSTANDEN:

GROOTSTE GEUR STOF GELUID GEVAAR AFSTAND 0 0 100 100 30 50 100 300

CATEGORIE C

Z

23

AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERKENDE INDUSTRIE 50 300 3 4

2320.2 Smeeroliën- en vettenfabrieken 2320.2 Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 24 2411 2411 2411 2412 2413 2413 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN Vervaardiging van industriële gassen: - luchtscheidingsinstallatie verwerkingscapaciteit >= 10 ton per dag lucht - overige gassenfabrieken, niet explosief Kleur- en verfstoffenfabrieken Anorganische chemische grondstoffenfabrieken: - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"

10 100 200 100 300 100 200 300 500 500 700 300 100 300 200 300 50 10 300 300 30 100 500 50 50 200 300

0 0 0 30 10 0 0 0 0 300 30 50 10 30 10 10 10 10 100 30 10 10 30 10 10 30 30

700 500 200 300 200 200 300 200 300 500 300 100 30 200 200 300 50 30 200 50 50 100 100 100 50 100 300

50 50 200 300 300 100 200 100 200 500 500 1000 500 300 300 500 50 10 100 50 500 50 50 50 50 200 200

700 500 200 300 300 200 300 300 500 500 700 1000 500 300 300 500 50 30 300 300 500 100 500 100 50 200 300

5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 2 4 4 5 3 5 3 3 4 4

C C C C C

Z

2414.1 Organische chemische grondstoffenfabrieken: 2414.1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 2414.1 Methanolfabrieken: 2414.1 - productiecapaciteit < 100.000 ton per jaar 2414.1 - productiecapaciteit >= 100.000 ton per jaar 2414.2 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synthetisch): 2414.2 - productiecapaciteit < 50.000 ton per jaar 2414.2 - productiecapaciteit >= 50.000 ton per jaar 2415 2416 242 242 242 243 2441 2441 2441 2442 2442 2442 2451 2452 2461 2462 2462 2462 2464 2466 2466 247 Kunstmeststoffenfabrieken Kunstharsenfabrieken e.d. Landbouwchemicaliënfabrieken: - fabricage - formulering en afvullen Verf, lak en vernisfabrieken Farmaceutische grondstoffenfabrieken: - productiecapaciteit < 1.000 ton per jaar - productiecapaciteit >= 1.000 ton per jaar Farmaceutische produktenfabrieken: - formulering en afvullen geneesmiddelen - verbandmiddelenfabrieken Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken Parfumerie- en cosmeticafabrieken Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken Lijm- en plakmiddelenfabrieken: - zonder dierlijke grondstoffen - met dierlijke grondstoffen Fotochemische produktenfabrieken Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF Rubberbandenfabrieken Loopvlakvernieuwingsbedrijven: - vloeroppervlak < 100 m2 - vloeroppervlak >= 100 m2 Rubber-artikelenfabrieken Kunststofverwerkende bedrijven: - zonder fenolharsen - met fenolharsen 200 300 50 50 100 100 100 200 200 300 4 4 50 200 100 10 50 10 30 100 50 30 50 50 50 200 100 3 4 3 300 50 300 100 300 4 C C

C

C

25 2511 2512 2512 2512 2513 252 252 252

SBIcode

OMSCHRIJVING

RICHTAFSTANDEN:

GROOTSTE GEUR STOF GELUID GEVAAR AFSTAND

CATEGORIE C

Z

26 261 261 261 261 261 2615 262, 263 262, 263 262, 263 264 264 2651 2651 2651 2652 2652 2652 2653 2653 2653

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN Glasfabrieken: - glas en glasprodukten, productiecapaciteit < 5.000 ton per jaar 30 - glas en glasprodukten, productiecapaciteit >= 5.000 ton per jaar 30 - glaswol en glasvezels, productiecapaciteit< 5.000 ton per jaar - glaswol en glasvezels, productiecapaciteit >= 5.000 ton per jaar Glasbewerkingsbedrijven Aardewerkfabrieken: - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW Baksteen en baksteenelementenfabrieken Dakpannenfabrieken Cementfabrieken: - productiecapaciteit < 100.000 ton per jaar - productiecapaciteit >= 100.000 ton per jaar Kalkfabrieken: - productiecapaciteit < 100.000 ton per jaar - productiecapaciteit >= 100.000 ton per jaar Gipsfabrieken: - productiecapaciteit < 100.000 ton per jaar - productiecapaciteit >= 100.000 ton per jaar 30 50 10 10 30 10 30 50 200 500 100 100 200 100 300 100 200 300 200 300 700 100 300 100 30 30 30 30 30 30 30 30 200 500 200 300 700 100 300 100 4 5 4 4 5 3 4 3 Z 30 50 200 500 200 300 30 30 200 500 4 5 Z 10 30 300 500 500 1000 30 30 500 1000 5 5 C 10 30 30 50 50 100 200 200 30 100 200 200 10 30 30 30 50 100 200 200 3 3 4 4 300 500 10 30 100 100 200 50 100 300 100 300 50 30 50 30 50 30 100 300 300 500 50 3 4 4 5 3 C Z C Z

2661.1 Betonwarenfabrieken: 2661.1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrillers - met persen, triltafels of bekistingtrillers, productiecapaciteit 2661.1 <100 ton per dag - met persen, triltafels of bekistingtrillers, productiecapaciteit >= 2661.1 100 ton per dag 2661.2 Kalkzandsteenfabrieken: 2661.2 - productiecapaciteit < 100.000 ton per jaar 2661.2 - productiecapaciteit >= 100.000 ton per jaar 2662 2663, 2664 2663, 2664 2663, 2664 2665, 2666 2665, 2666 2665, 2666 267 267 267 267 2681 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken Betonmortelcentrales: - productiecapaciteit < 100 ton per uur - productiecapaciteit >= 100 ton per uur Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips: - productiecapaciteit < 100 ton per dag - productiecapaciteit >= 100 ton per dag Natuursteenbewerkingsbedrijven: - zonder breken, zeven en drogen - met breken, zeven of drogen, verwerkingscapaciteit < 100.000 ton per jaar - met breken, zeven of drogen, verwerkingscapaciteit >= 100.000 ton per jaar Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 0 10 30 10 30 100 200 50 100 300 700 50 0 10 10 10 100 300 700 50 3 4 5 3 Z 10 30 100 200 100 300 100 200 100 300 3 4 10 30 100 200 100 300 10 10 100 300 3 4 Z

SBIcode

OMSCHRIJVING

RICHTAFSTANDEN:

GROOTSTE GEUR STOF GELUID GEVAAR AFSTAND

CATEGORIE C

Z

27 271 271 272 272 272 273 273 273 274 274 274 274 274 274 2751, 2752 2751, 2752 2751, 2752 2753, 2754 2753, 2754 2753, 2754

VERVAARDIGING VAN METALEN Ruwijzer- en staalfabrieken: - productiecapaciteit < 1.000 ton per jaar IJzeren- en stalenbuizenfabrieken: - productieoppervlak < 2.000 m2 - productieoppervlak >= 2.000 m2 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen: - productieoppervlak < 2.000 m2 - productieoppervlak >= 2.000 m2 Non-ferro-metaalfabrieken: - productiecapaciteit < 1.000 ton per jaar - productiecapaciteit >= 1.000 ton per jaar Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.: - productieoppervlak < 2.000 m2 - productieoppervlak >= 2.000 m2 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen: - productiecapaciteit < 4.000 ton per jaar - productiecapaciteit >= 4.000 ton per jaar Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen: - productiecapaciteit < 4.000 ton per jaar - productiecapaciteit >= 4.000 ton per jaar VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF MACHINES EN TRANSPORTMIDDELEN) Constructiewerkplaatsen: - gesloten gebouw Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: - algemeen - scoperen (opspuiten van zink) - thermisch verzinken - thermisch vertinnen - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) - anodiseren, eloxeren - chemische oppervlaktebehandeling 50 50 100 100 30 50 50 50 50 50 50 50 10 10 50 30 50 30 30 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 30 50 50 30 30 30 50 50 50 50 30 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 50 30 30 100 100 30 30 100 100 3 3 100 200 50 100 300 500 30 50 300 500 4 5 100 200 50 100 300 500 30 50 300 500 4 5 50 200 50 100 500 1000 50 100 500 1000 5 5 100 200 100 300 300 700 30 50 300 700 4 5 30 50 30 50 300 700 30 50 300 700 4 5 30 50 30 100 500 1000 30 50 500 1000 5 5 700 500 700 200 700 5

28 281 281 284 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2852 287 29 29 29

- emailleren 100 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen e.d.) 30 - metaalharden - lakspuiten en moffelen Overige metaalbewerkende industrie Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN Machine- en apparatenfabrieken: - productieoppervlak < 2.000 m2 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS Kantoormachines- en computerfabrieken 30 30 30 100 10 30

30

100

30

100

3

30 30

10

50

30

50

3

SBIcode

OMSCHRIJVING VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDHEDEN Accumulatoren- en batterijenfabrieken Elektrotechnische industrie n.e.g. VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOMAPPARATEN EN -BENODIGDHEDEN Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. Fabrieken voor gedrukte bedrading VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS Autofabrieken en assemblagebedrijven - productieoppervlak < 10.000 m2 - productieoppervlak >= 10.000 m2

RICHTAFSTANDEN:

GROOTSTE GEUR STOF GELUID GEVAAR AFSTAND

CATEGORIE C

Z

31 314 316

100 30

30 10

100 50

50 30

100 50

3 3

32 321 t/m 323 3210

30 50

0 10

50 50

30 30

50 50

3 3

33 33

30

0

30

0

30

2

34 341 341 341

100 200 100 30 30

10 30 10 10 10

200 300 200 200 100

30 50 30 30 30

200 4 300 4 200 4 200 4 100 3

C

3420.1 Carrosseriefabrieken 3420.2 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 343 Auto-onderdelenfabrieken VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: - houten schepen - kunststof schepen Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen: - algemeen Rijwiel- en motorrijwielfabrieken Transportmiddelenindustrie n.e.g. VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. Meubelfabrieken Fabricage van munten, sieraden e.d. Muziekinstrumentenfabrieken Sportartikelenfabrieken Speelgoedartikelenfabrieken Vervaardiging van overige goederen n.e.g. VOORBEREIDING TOT RECYCLING Metaal- en autoschredders Puinbrekerijen en -malerijen: 1 -verwerkingscapaciteit < 100.000 ton per jaar 2 -verwerkingscapaciteit >= 100.000 ton per jaar 372 372 Rubbergeneratiebedrijven afvalscheidingsinstallaties

35 351 351 351 352 352 354 355

30 100 50 30 30

50 50 30 10 30

50 100 100 100 100

10 50 30 30 30

50 100 100 100 100

3 3 3 3 3

36 361 362 363 364 365 366 37 371 372

50 30 30 30 30 30

50 10 10 10 10 10

100 10 30 50 50 50

30 10 10 30 30 30

100 30 30 50 50 50

3 2 2 3 3 3

30 30 30 300 200

100 100 200 50 200

500 300 700 100 300

30 10 10 50 50

500 300 700 300 300

5 4 5 4 4

40 40 40

PRODUKTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: - < 10 MVA 0 0 30 10 30 2

SBIcode

OMSCHRIJVING

RICHTAFSTANDEN:

GROOTSTE GEUR STOF GELUID GEVAAR AFSTAND 0 0 50 100 30 50 50 100

CATEGORIE C

Z

40 40 41 41 41 41 41 41 45 45

- 10 - 100 MVA - 100 - 200 MVA WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER Waterwinning-/ bereiding- bedrijven: - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: - < 1 MW - 1 - 15 MW BOUWNIJVERHEID Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven

0 0

3 3

10 0 0

0 0 0

50 30 100

50 10 10

50 30 100

3 2 3

C C C

10

30

50

10

50

3

50 501, 502, 504

10 10 10 50 10 0 30 30

0 30 10 30 0 0 0 0

30 100 10 30 30 30 30 30

10 10 10 30 0 10 100 30

30 100 10 50 30 30 100 30

2 3 1 3 2 2 3 2

5020.4 Autoplaatwerkerijen 5020.4 Autobeklederijen 5020.4 Autospuitinrichtingen 5020.5 Autowasserijen 503, 504 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 505 505 505 51 511 5121 5122 5123 5124 5125, 5131 5132, 5133 5134 5135 5136 5137 5138, 5139 514 Benzineservisestations: - met LPG - zonder LPG GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING Handelsbemiddeling (kantoren) Groothandel in akkerbouwprodukten en veevoeders Groothandel in bloemen en planten Groothandel in levende dieren Groothandel in huiden, vellen en leder Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptieaardappelen Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën Groothandel in dranken Groothandel in tabaksprodukten Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen Groothandel in overige consumentenartikelen

0 30 10 50 50 30 10 0 10 10 30 10 10 10 10 10 10 50 100 0

0 30 10 10 0 30 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 100 0 0 10

10 30 30 100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 10 10 50 200 30 100

0 30 0 0 0 30 30 0 0 0 0 30 10 30 30 50 30 200 50 10

10 30 30 100 50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 100

1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 200 4 C

5148.7 Groothandel in vuurwerk: 5148.7 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag tot 50 ton 5148.7 - consumentenvuurwerk, onverpakt, opslag tot 2 ton 5148.7 - consumentenvuurwerk, onverpakt, opslag 2 - 5 ton 5151.1 Groothandel in vaste brandstoffen: 5151.1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 5151.2 Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen: 5151.2 - vloeistoffen, opslagcapaciteit < 100.000 m3 5151.3 Groothandel minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 5152.2 /.3 Groothandel in metalen en -halffabrikaten 100 100 3 3

SBIcode

OMSCHRIJVING

RICHTAFSTANDEN:

GROOTSTE GEUR STOF GELUID GEVAAR AFSTAND 10 0 10 10 30 30 0 0 50 50 30 30 100 100 30 30 10 10 100 10 30 10 0 0 50 50 100 30 100 100 30 30

CATEGORIE C

Z

5153 5154 5156

Groothandel in hout en bouwmaterialen Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur Groothandel in overige intermediaire goederen

0 0 50 10 10 10 0 0

3 3 3 2 3 3 2 2

5155.1 Groothandel in chemische produkten 5157 Autosloperijen 5157.2 /.3 Overige groothandel in afval en schroot 5162 517 60 6022 6023 6024 63 Groothandel in machines en apparaten Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.) VERVOER OVER LAND

6021.1 Bus-, tram- en metroremises Taxibedrijven Touringcarbedrijven Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

0 0 10 0

10 0 0 0

100 30 100 100

0 0 0 30

100 30 100 100

3 2 3 3

C C C C

6311.2 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart: 6311.2 - stukgoederen 6312 64 641 Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen POST EN TELECOMMUNICATIE Post- en koeriersdiensten VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN Personenautoverhuurbedrijven Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 10 0 30 30 50 10 50 30 3 2 C 10 10 10 0 0 0 10 30 50 50 30 10 10 10 10 30 50 50 30 2 3 3 2 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 0 30 0 30 2 C 0 30 10 10 100 50 50 30 100 50 3 3 C

71 711 712 713 714 74 747

7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN Brandweerkazernes MILIEUDIENSTVERLENING

75 7525 90

0

0

50

0

50

3

C

9000.2 Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 9000.2 Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 9000.3 Afvalverwerkingsbedrijven: 9000.3 - kabelbranderijen 9000.3 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 9000.3 - oplosmiddelterugwinning 9000.3 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 9000.3 Composteerbedrijven: 9000.3 - gesloten 93 OVERIGE DIENSTVERLENING

50 30 100 50 100 10 100

30 50 50 10 0 10 50

50 50 30 30 10 30 100

10 10 10 10 30 10 50

50 50 100 50 100 30 100

3 3 3 3 3 2 3

9301.1 Wasserijen en strijkinrichtingen

30

0

50

30

50

3

C

SBIcode

OMSCHRIJVING

RICHTAFSTANDEN:

GROOTSTE GEUR STOF GELUID GEVAAR AFSTAND 0 0 0 0 50 30 30 10 30 30 0 0 50 30 30 10

CATEGORIE C

Z

9301.1 Tapijtreinigingsbedrijven 9301.2 Chemische wasserijen en ververijen 9301.3 Wasverzendinrichtingen 9301.3 Wasserettes, wassalons

30 30 0 10

3 2 2 1