Standaard Bedrijfs Indeling 2008

Structuur

maart 2008

Code

Titel

A
01 01.1 01.11 01.13 01.16 01.19 01.2 01.21 01.24 01.25 01.27 01.28 01.29 01.3 01.30 01.4 01.41 01.42 01.43 01.45 01.46 01.47 01.49 01.5 01.50 01.6 01.61 01.62 01.63 01.64 01.7 01.70 02 02.1 02.10 02.2 02.20 02.4 02.40 03
-2-

Landbouw, bosbouw en visserij
Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Teelt van eenjarige gewassen Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen Teelt van vezelgewassen Teelt van overige eenjarige gewassen Teelt van meerjarige gewassen Druiventeelt Teelt van pit- en steenvruchten Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen Teelt van overige meerjarige gewassen Teelt van sierplanten Teelt van sierplanten Fokken en houden van dieren Fokken en houden van melkvee Fokken en houden van runderen (geen melkvee) Fokken en houden van paarden en ezels Fokken en houden van schapen en geiten Fokken en houden van varkens Fokken en houden van pluimvee Fokken en houden van overige dieren Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen na de oogst Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren Behandeling van gewassen na de oogst Behandeling van zaden voor vermeerdering Jacht Jacht Bosbouw, exploitatie van bossen, verzamelen en dienstverlening voor de bosbouw Bosbouw Bosbouw Exploitatie van bossen Exploitatie van bossen Dienstverlening voor de bosbouw Dienstverlening voor de bosbouw Visserij en kweken van vis en schaaldieren
Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code 03.1 03.11 03.12 03.2 03.21 03.22

Titel Visserij Zee- en kustvisserij Binnenvisserij Kweken van vis en schaaldieren Kweken van zeevis en -schaaldieren Kweken van zoetwatervis en -schaaldieren

B
06 06.1 06.10 06.2 06.20 08 08.1 08.12 08.9 08.92 08.93 08.99 09 09.1 09.10 09.9 09.90

Winning van delfstoffen
Winning van aardolie en aardgas Winning van aardolie Winning van aardolie Winning van aardgas Winning van aardgas Winning van overige delfstoffen Winning van zand, grind en klei Winning van zand, grind en klei Winning van delfstoffen n.e.g. Winning van turf Zoutwinning Winning van overige delfstoffen n.e.g. Dienstverlening voor de winning van delfstoffen Dienstverlening voor de aardolie- en aardgaswinning Dienstverlening voor de aardolie- en aardgaswinning Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas) Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas)

C
10 10.1 10.11 10.12 10.13 10.2 10.20

Industrie
Vervaardiging van voedingsmiddelen Slachterijen en vleesverwerking Slachterijen (geen pluimvee-) Pluimveeslachterijen Vleesverwerking (niet tot maaltijden) Visverwerking Visverwerking
-3-

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code 10.3 10.31 10.32 10.39 10.4 10.41 10.42 10.5 10.51 10.52 10.6 10.61 10.62 10.7 10.71 10.72 10.73 10.8 10.81 10.82 10.82.1 10.82.2 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89 10.9 10.91 10.92 11 11.0 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 12 12.0 12.00 13
-4-

Titel Verwerking van aardappels, groente en fruit Vervaardiging van aardappelproducten Vervaardiging van fruit- en groentesap Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden) Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (geen margarine en andere spijsvetten) Vervaardiging van margarine en overige spijsvetten Vervaardiging van zuivelproducten Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs) Vervaardiging van consumptie-ijs Vervaardiging van meel Vervaardiging van meel (geen zetmeel) Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten Vervaardiging van brood, vers banketbakkerswerk en deegwaren Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk Vervaardiging van beschuit en koekjes en van ander houdbaar banketbakkerswerk Vervaardiging van deegwaren Vervaardiging van overige voedingsmiddelen Vervaardiging van suiker Verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk Verwerking van cacao Vervaardiging van chocolade en suikerwerk Verwerking van koffie en thee Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen; zoutraffinage Vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding Vervaardiging van overige voedingsmiddelen n.e.g. Vervaardiging van diervoeders Vervaardiging van veevoeders Vervaardiging van voeders voor huisdieren Vervaardiging van dranken Vervaardiging van dranken Vervaardiging van sterk alcoholische dranken door distilleren, rectificeren en mengen Vervaardiging van wijn uit druiven Vervaardiging van cider en van overige vruchtenwijnen Vervaardiging van overige niet-gedistilleerde gegiste dranken Vervaardiging van bier Mouterijen Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water Vervaardiging van tabaksproducten Vervaardiging van tabaksproducten Vervaardiging van tabaksproducten Vervaardiging van textiel
Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code 13.1 13.10 13.2 13.20 13.3 13.30 13.9 13.91 13.92 13.93 13.94 13.95 13.96 13.99 14 14.1 14.11 14.12 14.13 14.14 14.19 14.2 14.20 14.3 14.31 14.39 15 15.1 15.11 15.12 15.2 15.20 16 16.1 16.10 16.10.1 16.10.2

Titel Bewerken en spinnen van textielvezels Bewerken en spinnen van textielvezels Weven van textiel Weven van textiel Textielveredeling Textielveredeling Vervaardiging van overige textielproducten Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, geen kleding Vervaardiging van vloerkleden en tapijt Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, geen kleding Vervaardiging van technisch en industrieel textiel Vervaardiging van overige textielproducten n.e.g. Vervaardiging van kleding Vervaardiging van kleding, geen bontkleding Vervaardiging van kleding van leer Vervaardiging van werkkleding Vervaardiging van overige bovenkleding Vervaardiging van onderkleding Vervaardiging van overige kleding en kledingaccessoires n.e.g. Vervaardiging van artikelen van bont Vervaardiging van artikelen van bont Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken Vervaardiging van overige gebreide en gehaakte kleding Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk Vervaardiging van schoenen Vervaardiging van schoenen Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk, geen meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en vlechtwerk Primaire houtbewerking Primaire houtbewerking Zagen en schaven en overige primaire bewerking van hout Verduurzamen van hout

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

-5-

Code 16.2 16.21 16.22 16.23 16.23.1 16.23.9 16.24 16.29

Titel Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk Vervaardiging van fineer en plaatmateriaal op basis van hout Vervaardiging van panelen voor parketvloeren Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw (geen deuren, ramen en kozijnen) Vervaardiging van houten emballage Vervaardiging van overige artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren Vervaardiging van papierpulp, papier en karton Vervaardiging van papierpulp Vervaardiging van papier en karton Vervaardiging van grafisch papier en karton Vervaardiging van papier en karton voor verpakking Vervaardiging van papier en karton (geen grafisch en niet voor verpakking)

17 17.1 17.11 17.12 17.12.1 17.12.2 17.12.9 17.2 17.21

Vervaardiging van papier- en kartonwaren Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton 17.21.1 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton 17.21.2 Vervaardiging van golfpapier en -karton 17.22 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 17.23 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 17.24 Vervaardiging van behangselpapier 17.29 Vervaardiging van overige papier- en kartonwaren 18 18.1 18.11 18.12 18.12.1 18.12.2 18.12.3 18.12.4 18.12.5 18.12.9 18.13 18.14 18.2 18.20 19 19.1 19.10 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen Drukkerijen van dagbladen Overige drukkerijen Drukkerijen van boeken e.d. Drukkerijen van tijdschriften Drukkerijen van reclame Drukkerijen van verpakkingen Drukkerijen van formulieren Overige drukkerijen n.e.g. Prepress- en premedia-activiteiten Grafische afwerking en overige activiteiten verwant aan de drukkerij Reproductie van opgenomen media Reproductie van opgenomen media Vervaardiging van cokesovenproducten en van geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van cokesovenproducten Vervaardiging van cokesovenproducten

19.2 Aardolieverwerking 19.20 Aardolieverwerking 19.20.1 Aardolieraffinage
-6Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code

Titel

19.20.2 Aardolieverwerking (geen -raffinage) 20 20.1 Vervaardiging van chemische producten

Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststof en synthetische rubber in primaire vorm 20.11 Vervaardiging van industriële gassen 20.12 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 20.13 Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën 20.14 Vervaardiging van overige organische basischemicaliën 20.14.1 Vervaardiging van petrochemische producten 20.14.9 Vervaardiging van organische basischemicaliën (geen petrochemische producten) 20.15 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen 20.16 Vervaardiging van kunststof in primaire vorm 20.17 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vorm 20.2 20.20 20.3 20.30 20.4 20.41 20.42 20.5 20.51 20.52 20.53 20.59 20.6 20.60 21 21.1 21.10 21.2 21.20 22 22.1 22.11 22.19 22.2 22.21 22.22 22.23 22.29 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetica Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen Vervaardiging van parfums en cosmetica Vervaardiging van overige chemische producten Vervaardiging van kruit en springstoffen en van lucifers Vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen Vervaardiging van etherische oliën Vervaardiging van overige chemische producten n.e.g. Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) Vervaardiging van producten van rubber en kunststof Vervaardiging van producten van rubber Vervaardiging van rubberbanden en loopvlakvernieuwing Vervaardiging van overige producten van rubber Vervaardiging van producten van kunststof Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw Vervaardiging van overige producten van kunststof
-7-

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code

Titel

23 23.1 23.11 23.12 23.13 23.14 23.19 23.2 23.20 23.3 23.31 23.32 23.4 23.41 23.42 23.43 23.44 23.49 23.5 23.51 23.52 23.6 23.61 23.61.1 23.61.2 23.62 23.63 23.64 23.65 23.69 23.7 23.70 23.9 23.91 23.99 24 24.1 24.10 24.2 24.20 24.3
-8-

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten Vervaardiging van glas en glaswerk Vervaardiging van vlakglas Vormen en bewerken van vlakglas Vervaardiging van holglas Vervaardiging van glasvezels Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk Vervaardiging van vuurvaste keramische producten Vervaardiging van vuurvaste keramische producten Vervaardiging van keramische producten voor de bouw Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen Vervaardiging van keramische producten voor de bouw (geen tegels en plavuizen) Vervaardiging van overige keramische producten Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk Vervaardiging van sanitair aardewerk Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen Vervaardiging van overig technisch aardewerk Vervaardiging van overige keramische producten n.e.g. Vervaardiging van cement, kalk en gips Vervaardiging van cement Vervaardiging van kalk en gips Vervaardiging van producten van beton, gips en cement Vervaardiging van producten van beton voor de bouw en van kalkzandsteen Vervaardiging van producten van beton voor de bouw Vervaardiging van kalkzandsteen Vervaardiging van producten van gips voor de bouw Vervaardiging van stortklare beton Vervaardiging van mortel in droge vorm Vervaardiging van producten van vezelcement Vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement Natuursteenbewerking Natuursteenbewerking Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen Vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale producten (geen schuur-, slijp- en polijstmiddelen) Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor Overige eerste verwerking van staal
Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code 24.31 24.32 24.33 24.34 24.4 24.41 24.42 24.43 24.44 24.45 24.46 24.5 24.51 24.52 24.53 24.54 25 25.1 25.11 25.12 25.2 25.21 25.29 25.3 25.30 25.4 25.40 25.5 25.50 25.6 25.61 25.62 25.7 25.71 25.72 25.73 25.9 25.91 25.92 25.93 25.94 25.99

Titel Koudtrekken van staven Koudwalsen van bandstaal Koudvervormen en koudfelsen Koudtrekken van draad Vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen Vervaardiging van edelmetalen Vervaardiging van aluminium Vervaardiging van lood, zink en tin Vervaardiging van koper Vervaardiging van overige non-ferrometalen Smelten en raffineren van uranium Gieten van metalen Gieten van ijzer Gieten van staal Gieten van lichte metalen Gieten van overige non-ferrometalen Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) Vervaardiging van metalen producten voor de bouw Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan Vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnen Vervaardiging van reservoirs van metaal en van ketels en radiatoren voor centrale verwarming Vervaardiging van ketels en radiatoren voor centrale verwarming Vervaardiging van overige tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming) Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming) Vervaardiging van wapens en munitie Vervaardiging van wapens en munitie Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal Algemene metaalbewerking Vervaardiging van scharen, messen en bestek, hang- en sluitwerk en gereedschap Vervaardiging van scharen, messen en bestek Vervaardiging van hang- en sluitwerk Vervaardiging van gereedschap Vervaardiging van overige producten van metaal Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren Vervaardiging van overige producten van metaal n.e.g.

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

-9-

Code 26 26.1 26.11 26.12 26.2 26.20 26.3 26.30 26.4 26.40 26.5 26.51 26.52 26.6 26.60 26.7 26.70 26.8 26.80 27 27.1 27.11 27.12 27.2 27.20 27.3 27.31 27.32 27.33 27.4 27.40 27.5 27.51 27.52 27.9 27.90

Titel Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur Vervaardiging van elektronische componenten en printplaten Vervaardiging van elektronische componenten Vervaardiging van elektronische printplaten Vervaardiging van computers en randapparatuur Vervaardiging van computers en randapparatuur Vervaardiging van communicatieapparatuur Vervaardiging van communicatieapparatuur Vervaardiging van consumentenelektronica Vervaardiging van consumentenelektronica Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur Vervaardiging van uurwerken Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur Vervaardiging van informatiedragers Vervaardiging van informatiedragers Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen Vervaardiging van batterijen en accumulatoren Vervaardiging van batterijen en accumulatoren Vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. Vervaardiging van kabels van optische vezels Vervaardiging van overige elektrische en elektronische kabel Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten Vervaardiging van huishoudapparaten Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten Vervaardiging van overige elektrische apparatuur Vervaardiging van overige elektrische apparatuur

- 10 -

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code 28 28.1 28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.2 28.21 28.22 28.23 28.24 28.25 28.29 28.3 28.30 28.4 28.41 28.49 28.9 28.91 28.92 28.93 28.94 28.95 28.96 28.99 29 29.1 29.10 29.2 29.20 29.20.1 29.20.2 29.3 29.31 29.32 30 30.1 30.11

Titel Vervaardiging van machines en apparaten n.e.g. Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik Vervaardiging van motoren en turbines (geen motoren voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen) Vervaardiging van hydraulische apparatuur Vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren Vervaardiging van appendages Vervaardiging van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik Vervaardiging van industriële ovens en branders Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen Vervaardiging van kantoormachines en -apparatuur (geen computers en randapparatuur) Vervaardiging van pneumatisch en elektrisch handgereedschap Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek en klimaatregeling Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik n.e.g. Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw Vervaardiging van gereedschapswerktuigen Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking Vervaardiging van gereedschapswerktuigen niet voor metaalbewerking Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden Vervaardiging van machines voor de metallurgie Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en de bouw Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden n.e.g. Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van auto's Vervaardiging van auto's Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Carrosseriebouw Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's Vervaardiging van elektrische en elektronische onderdelen en toebehoren voor auto's Vervaardiging van niet-elektrische en -elektronische onderdelen en toebehoren voor auto's Vervaardiging van overige transportmiddelen Scheepsbouw Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)
- 11 -

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code 30.12 30.2 30.20 30.3 30.30 30.4 30.40 30.9 30.91 30.92 30.99 31 31.0 31.01 31.01.1 31.01.2 31.02 31.03 31.09 32 32.1 32.11 32.12 32.13 32.2 32.20 32.3 32.30 32.4 32.40 32.5 32.50 32.50.1 32.50.2 32.9 32.91 32.99 32.99.1 32.99.9

Titel Bouw van sport- en recreatievaartuigen Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen Vervaardiging van transportmiddelen n.e.g. Vervaardiging van motor- en bromfietsen Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens Vervaardiging van overige transportmiddelen n.e.g. Vervaardiging van meubels Vervaardiging van meubels Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubels Interieurbouw Vervaardiging van bedrijfsmeubels Vervaardiging van keukenmeubels Vervaardiging van matrassen Vervaardiging van overige meubels Vervaardiging van overige goederen Slaan van munten; bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen Slaan van munten en medailles Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen (geen imitatie) Vervaardiging van imitatiesieraden Vervaardiging van muziekinstrumenten Vervaardiging van muziekinstrumenten Vervaardiging van sportartikelen Vervaardiging van sportartikelen Vervaardiging van spellen en speelgoed Vervaardiging van spellen en speelgoed Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen Tandtechnische bedrijven Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen tandtechniek) Vervaardiging van overige goederen Vervaardiging van borstelwaren Sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen n.e.g. Sociale werkvoorziening Vervaardiging van overige goederen n.e.g.

- 12 -

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code 33 33.1 33.11 33.12 33.12.1 33.12.2 33.12.3 33.13 33.14 33.15 33.16 33.17 33.19 33.2 33.21 33.22 33.22.1 33.22.2 33.22.3 33.23 33.24 33.29

Titel Reparatie en installatie van machines en apparaten Reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur Reparatie van producten van metaal Reparatie van machines Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en machine-onderdelen Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen Reparatie en onderhoud van machines voor een specifieke bedrijfstak Reparatie van elektronische en optische apparatuur Reparatie van elektrische apparatuur Reparatie en onderhoud van schepen Reparatie en onderhoud van vliegtuigen Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen n.e.g. Reparatie van overige apparatuur Installatie van industriële machines en apparatuur Installatie van ketels en tanks Installatie van machines en machine-onderdelen Installatie van machines voor algemeen gebruik en machine-onderdelen Installatie van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen Installatie van machines voor een specifieke bedrijfstak Installatie van elektronische en optische apparatuur Installatie van elektrische apparatuur Installatie van overige toebehoren

D
35 35.1 35.11 35.11.1 35.11.2 35.11.3 35.12 35.13 35.14 35.2 35.20 35.3 35.30

Productie en distributie van electriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Productie en distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht Productie van elektriciteit, transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas Productie van elektriciteit Productie van elektriciteit door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales Productie van elektriciteit door windenergie Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water Distributie van elektriciteit en gasvormige brandstoffen via leidingen Handel in elektriciteit en in gas via leidingen Productie van aardgas Productie van aardgas Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht

E
36 36.0 36.00

Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Winning en distributie van water Winning en distributie van water Winning en distributie van water
- 13 -

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code

Titel

37 37.0 37.00 38 38.1 38.11 38.12 38.2 38.21 38.22 38.3 38.31 38.32 39 39.0 39.00

Afvalwaterinzameling en -behandeling Afvalwaterinzameling en -behandeling Afvalwaterinzameling en -behandeling Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding voor hergebruik Inzameling van afval Inzameling van onschadelijk afval Inzameling van schadelijk afval Behandeling van afval Behandeling van onschadelijk afval Behandeling van schadelijk afval Voorbereiding voor hergebruik Sloop van schepen, witgoed, computers e.d. Gesorteerd materiaal voorbereiden tot recycling Sanering en overig afvalbeheer Sanering en overig afvalbeheer Sanering en overig afvalbeheer

F
41 41.1 41.10 41.2 41.20 42 42.1 42.11 42.11.1 42.11.2 42.12 42.13 42.2 42.21 42.22 42.9 42.91
- 14 -

Bouwnijverheid
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling Projectontwikkeling Projectontwikkeling Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken Wegenbouw en stratenmaken Wegenbouw Stratenmaken Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen Bouw van kunstwerken Leggen van kabels en buizen Leggen van rioleringen, buizen en leidingen; aanleg van bronbemaling Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels Bouw van overige civieltechnische werken Natte waterbouw
Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code 42.99 43 43.1 43.11 43.12 43.13 43.2 43.21 43.22

Titel Bouw van overige civieltechnische werken n.e.g. Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden Slopen van gebouwen, grondverzet en boren Slopen van bouwwerken Grondverzet Proefboren

Bouwinstallatie Elektrotechnische bouwinstallatie Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur 43.22.1 Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair 43.22.2 Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur 43.29 Overige bouwinstallatie 43.3 43.31 43.32 43.33 43.34 43.39 43.9 43.91 43.99 43.99.1 43.99.2 43.99.3 43.99.9 Afwerken van gebouwen Stukadoren Timmeren Afwerken van vloeren en wanden Schilderen en glaszetten Overige afwerking van gebouwen Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Dakdekken en bouwen van dakconstructies Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw n.e.g. Heien en andere funderingswerkzaamheden Vlechten van betonstaal Metselen en voegen Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw n.e.g.

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

- 15 -

Code

Titel

G
45 45.1 45.11 45.11.1 45.11.2 45.19 45.19.1 45.19.2 45.19.3 45.19.4 45.2 45.20 45.20.1 45.20.2 45.20.3 45.20.4 45.20.5 45.3 45.31 45.31.1 45.31.2 45.32 45.4 45.40 45.40.1 45.40.2 46 46.1 46.11 46.12 46.13 46.14 46.15 46.16 46.17 46.18 46.19 46.2 46.21 46.21.1 46.21.2 46.21.3 46.21.4 46.21.5
- 16 -

Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers Handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfswagens Import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfswagens Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfswagens (geen import van nieuwe) Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfswagens, aanhangers en caravans Import van nieuwe bedrijfsauto's Handel in en reparatie van bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) Handel in en reparatie van aanhangwagens en opleggers (geen caravans) Handel in en reparatie van caravans Gespecialiseerde reparatie van auto's Gespecialiseerde reparatie van auto's Auto-onderdelenservicebedrijven Bandenservicebedrijven Reparatie van specifieke auto-onderdelen Carrosserieherstel Overige gespecialiseerde reparatie en slepen van auto's Handel in auto-onderdelen en -accessoires Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en accessoires Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en accessoires (geen banden) Groothandel en handelsbemiddeling in banden Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen daarvan Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) Handelsbemiddeling Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen voor textiel en voedingsmiddelen Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten Handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederwaren Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling Groothandel in landbouwproducten en levende dieren Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer Groothandel in granen Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten Groothandel in hooi, stro en ruwvoeder Groothandel in meng- en krachtvoeder Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder)
Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code 46.21.6 46.21.7 46.21.8 46.21.9 46.22 46.23 46.23.1 46.23.2 46.24 46.24.1 46.24.2 46.3 46.31 46.31.1 46.31.2 46.32 46.33 46.33.1 46.33.2 46.34 46.35 46.36 46.37 46.38 46.38.1 46.38.2 46.38.3 46.38.4 46.38.9 46.39 46.4 46.41 46.41.1 46.41.2 46.42 46.42.1 46.42.2 46.42.3 46.42.4 46.42.5 46.42.9 46.43 46.43.1 46.43.2 46.43.3 46.43.4 46.43.5 46.43.6 46.44 46.44.1

Titel Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen Groothandel in ruwe tabak Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment Groothandel in overige akkerbouwproducten Groothandel in bloemen en planten Groothandel in levende dieren Groothandel in levend vee Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren Groothandel in huiden, vellen, leer en halffabrikaten van leer Groothandel in huiden en vellen Groothandel in leer en halffabrikaten van leer Groothandel in voedings- en genotmiddelen Groothandel in groenten en fruit en in consumptie-aardappelen Groothandel in groenten en fruit Groothandel in consumptie-aardappelen Groothandel in vlees en vleesproducten en in wild en gevogelte (niet levend) Groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en –vetten en eieren Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten Groothandel in eieren Groothandel in dranken (geen zuivel) Groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdheden Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedings- en genotmiddelenindustrie Groothandel in snacks Groothandel in vis-, schaal- en weekdieren Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen n.e.g. Groothandel in bakkerijgrondstoffen Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedings- en genotmiddelenindustrie n.e.g. Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen Groothandel in consumentenartikelen (non-food) Groothandel in kledingstoffen, fournituren en huishoudtextiel Groothandel in kledingstoffen en fournituren Groothandel in huishoudtextiel (beddengoed inbegrepen) Groothandel in kleding, schoeisel en mode-artikelen Groothandel in bovenkleding Groothandel in werkkleding Groothandel in onderkleding Groothandel in schoeisel Groothandel in mode-artikelen Groothandel in textielwaren algemeen assortiment Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur, fotografische en optische artikelen Groothandel in witgoed Groothandel in overige elektrische huishoudelijke apparatuur Groothandel in audio- en video-apparatuur Groothandel in fotografische artikelen Groothandel in beeld- en geluidsdragers Groothandel in optische artikelen Groothandel in glas, porselein en aardewerk en in reinigingsmiddelen Groothandel in glas, porselein en aardewerk
- 17 -

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code 46.44.2 46.45 46.46 46.46.1 46.46.2 46.47 46.47.1 46.47.2 46.47.3 46.48 46.49 46.49.1 46.49.2 46.49.3 46.49.4 46.49.5 46.49.6 46.49.7 46.49.8 46.49.9 46.5 46.51 46.52 46.6 46.61 46.62 46.63 46.64 46.65 46.66 46.68 46.68.1 46.68.2 46.69 46.69.1 46.69.2 46.69.3 46.69.4 46.69.5 46.69.6 46.69.7 46.69.9 46.7 46.71 46.71.1 46.71.2 46.71.3 46.72 46.72.1 46.72.2 46.72.3 46.73
- 18 -

Titel Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen Groothandel in parfums en cosmetica Groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen Groothandel in farmaceutische producten Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting Groothandel in huismeubilair Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking Groothandel in verlichtingsartikelen Groothandel in uurwerken en sieraden Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food) Groothandel in fietsen en bromfietsen Groothandel in watersportartikelen Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans) Groothandel in speelgoed Groothandel in muziekinstrumenten Groothandel in sportartikelen (geen watersport) Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal) Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food) n.e.g. Groothandel in ICT-apparatuur Groothandel in computers, randapparatuur en software Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen Groothandel in machines en benodigdheden voor industrie en handel Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw Groothandel in gereedschapswerktuigen Groothandel in machines voor de bouw en delfstoffenwinning Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines Groothandel in bedrijfsmeubels Groothandel in kantoormachines (geen computers) Groothandel in machines voor de grafische en voedings- en genotmiddelenindustrie Groothandel in machines voor de grafische industrie Groothandel in machines voor de voedings- en genotmiddelenindustrie Groothandel in overige machines en benodigdheden voor industrie en handel Groothandel in intern transportmaterieel Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek Groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren Groothandel in appendages, technische toebehoren e.d. Groothandel in meet- en regelapparaten Groothandel in emballage Groothandel in scheepsbenodigdheden en visserij-artikelen Groothandel in overige machines en benodigdheden voor industrie en handel n.e.g. Overige gespecialiseerde groothandel Groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten Groothandel in vaste brandstoffen Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen Groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen) Groothandel in metalen en metaalertsen Groothandel in metaalertsen Groothandel in ferrometalen en -halffabrikaten Groothandel in non-ferrometalen en -halffabrikaten Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen
Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code 46.73.1 46.73.2 46.73.3 46.73.4 46.73.5 46.73.6 46.73.7 46.73.8 46.73.9 46.74 46.74.1 46.74.2 46.75 46.75.1 46.75.2 46.76 46.76.1 46.76.2 46.76.9 46.77 46.77.1 46.77.2 46.77.9 46.9 46.90 46.90.1 46.90.2 47 47.1 47.11 47.19 47.19.1 47.19.2 47.2 47.21 47.22 47.22.1 47.22.2 47.23 47.24 47.24.1 47.24.2 47.25 47.26 47.29 47.29.1 47.29.2 47.29.3 47.29.9

Titel Groothandel in hout en plaatmateriaal Groothandel in verf en verfwaren Groothandel in behang Groothandel in vlakglas Groothandel in zand en grind Groothandel in tegels en plavuizen Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparaten Groothandel in ijzer- en metaalwaren Groothandel in verwarmingsapparaten Groothandel in chemische producten Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing Groothandel in bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen Groothandel in overige intermediaire producten Groothandel in textielgrondstoffen en -halffabrikaten Groothandel in papier en karton Groothandel in rubber en overige intermediaire producten n.e.g. Groothandel in afval en schroot Groothandel in autosloopmateriaal Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen Groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen Niet-gespecialiseerde groothandel Niet-gespecialiseerde groothandel Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-consumentenartikelen Detailhandel (niet in auto's en motorfietsen) Niet-gespecialiseerde winkels Supermarkten; niet-gespecialiseerde winkels waarbij food overheerst Warenhuizen; niet-gespecialiseerde winkels waarbij non-food overheerst Warenhuizen Winkels met een algemeen assortiment (geen warenhuizen) Winkels in voedings- en genotmiddelen Winkels in aardappelen, groenten en fruit Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte Winkels in vlees en vleeswaren Winkels in wild en gevogelte Winkels in vis en schaal- en weekdieren Winkels in brood, banket, chocolade en suikerwerk Winkels in brood en banket Winkels in chocolade en suikerwerk Winkels in dranken (geen zuivel) Winkels in tabaksproducten en rokersbenodigdheden Winkels gespecialiseerd in overige voedings- en genotmiddelen Winkels in kaas Winkels in natuurvoeding en reformartikelen Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen Winkels gespecialiseerd in overige voedings- en genotmiddelen n.e.g.

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

- 19 -

Code 47.3 47.30 47.4 47.41 47.42 47.43 47.43.1 47.43.2 47.5 47.51 47.51.1 47.51.2 47.51.3 47.52 47.52.1 47.52.2 47.52.3 47.52.4 47.52.5 47.52.6 47.52.7 47.52.8 47.53 47.54 47.54.1 47.54.2 47.54.3 47.54.4 47.59 47.59.1 47.59.2 47.59.3 47.59.4 47.59.5 47.59.6 47.59.7 47.6 47.61 47.62 47.63 47.64 47.64.1 47.64.2 47.64.3 47.64.4 47.65 47.7 47.71 47.71.1 47.71.2 47.71.3 47.71.4
- 20 -

Titel Benzinestations Benzinestations Winkels in consumenten-elektronica Winkels in computers, randapparatuur en software Winkels in telecommunicatieapparatuur Winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed Winkels in audio- en videoapparatuur Winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed Winkels in overige huishoudelijke artikelen Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren Winkels in kledingsstoffen Winkels in huishoudtextiel Winkels in breiwol, handwerken en fournituren Winkels in doe-het-zelfartikelen Winkels in ijzerwaren en gereedschappen Winkels in verf, verfwaren en behang Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen Winkels in tegels Winkels in keukens Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen Bouwmarkten Winkels in vloerbedekking en gordijnen Winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor Winkels in witgoed Winkels in naai- en breimachines Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen n.e.g. Winkels in meubels Winkels in verlichtingsartikelen Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment Winkels in muziekinstrumenten Winkels in glas-, porselein- en aardewerk Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen n.e.g. Winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment Winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatie-artikelen Winkels in boeken Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften Winkels in audio- en video-opnamen Winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten Winkels in fietsen en bromfietsen Winkels in watersportartikelen Winkels in sportartikelen (geen watersport) Winkels in kampeerartikelen (geen caravans) Winkels in spellen en speelgoed Winkels in overige artikelen Winkels in kleding en mode-artikelen; textielsupermarkten Winkels in herenkleding Winkels in dameskleding Winkels in bovenkleding en mode-artikelen (algemeen assortiment) Winkels in baby- en kinderkleding
Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code 47.71.5 47.71.6 47.71.7 47.71.8 47.72 47.72.1 47.72.2 47.73 47.74 47.74.1 47.74.2 47.75 47.76 47.76.1 47.76.2 47.76.3 47.77 47.78 47.78.1 47.78.2 47.78.3 47.78.9 47.79 47.79.1 47.79.2 47.79.3 47.8 47.81 47.81.1 47.81.9 47.82 47.89 47.89.1 47.89.2 47.89.9 47.9 47.91 47.99 47.99.1 47.99.2 47.99.9

Titel Winkels in babyartikelen algemeen assortiment Winkels in onderkleding, foundations e.d Winkels in mode-artikelen Textielsupermarkten Winkels in schoeisel en lederwaren Winkels in schoeisel Winkels in lederwaren en reisartikelen Apotheken Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen Winkels in drogisterij-artikelen Winkels in medische en orthopedische artikelen Winkels in cosmetica en toiletartikelen Winkels in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voer voor huisdieren Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden Tuincentra Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen Winkels in sieraden en uurwerken Winkels in overige artikelen Winkels in fotografische artikelen Winkels in optische artikelen Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen Winkels gespecialiseerd in overige artikelen n.e.g. Winkels in antiek en tweedehandsgoederen Winkels in antiek Winkels in tweedehands kleding Winkels in tweedehands goederen (geen kleding) Markthandel Markthandel in voedings- en genotmiddelen Markthandel in aardappelen, groenten en fruit Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen Markthandel in textiel, kleding en schoeisel Markthandel in non-food artikelen (geen textiel, kleding en schoeisel) Markthandel in bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden Markthandel in tweedehands goederen Markthandel in overige goederen Detailhandel niet via winkel of markt Detailhandel via postorder en internet Colportage, straathandel en detailhandel via distributievormen n.e.g. Colportage Straathandel Detailhandel via distributievormen n.e.g

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

- 21 -

Code

Titel

H
49 49.1 49.10 49.2 49.20 49.3 49.31 49.32 49.39 49.39.1 49.39.2 49.39.3 49.4 49.41 49.42 49.5 49.50 50 50.1 50.10 50.2 50.20 50.20.1 50.20.2 50.3 50.30 50.4 50.40 50.40.1 50.40.2 50.40.3 51 51.1 51.10 51.2 51.21 52
- 22 -

Vervoer en opslag
Vervoer over land en via pijpleidingen Personenvervoer per spoor (geen tram of metro) Personenvervoer per spoor (geen tram of metro) Goederenvervoer per spoor Goederenvervoer per spoor Personenvervoer over de weg Openbaar vervoer binnen steden Exploitatie van taxi's Overig personenvervoer over de weg Ongeregeld personenvervoer over de weg Openbaar interlokaal personenvervoer over de weg Geregeld besloten personenvervoer over de weg Goederenvervoer over de weg Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) Verhuisvervoer Transport via pijpleidingen Transport via pijpleidingen Vervoer over water Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten) Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten) Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart) Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart) Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart; geen sleepvaart) Zee- en kustsleepvaart Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart) Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart) Binnenvaart (vrachtvaart) Binnenvaart (tankvaart) Binnenvaart (sleep- en duwvaart) Luchtvaart Personenvervoer door de lucht Personenvervoer door de lucht Goederenvervoer door de lucht Goederenvervoer door de lucht Opslag en vervoerdienstverlening
Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code 52.1 52.10 52.10.1 52.10.2 52.10.9 52.2 52.21 52.22 52.23 52.24 52.24.1 52.24.2 52.29 52.29.1 52.29.2 53 53.1 53.10 53.2 53.20 53.20.1 53.20.2

Titel Opslag Opslag Opslag in tanks Opslag in koelhuizen e.d. Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.) Dienstverlening voor vervoer Dienstverlening voor vervoer over land Dienstverlening voor vervoer over water Dienstverlening voor de luchtvaart Laad-, los- en overslagactiviteiten Laad-, los- en overslagactiviteiten voor zeevaart Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart Overige dienstverlening voor vervoer Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer Weging en meting Post en koeriers Nationale post met universele dienstverplichting Nationale post met universele dienstverplichting Post zonder universele dienstverplichting en koeriers Post zonder universele dienstverplichting en koeriers Post zonder universele dienstverplichting Koeriers

I
55 55.1 55.10 55.10.1 55.10.2 55.2 55.20 55.20.1 55.20.2 55.3 55.30 55.9 55.90

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Logiesverstrekking Hotels e.d. Hotels e.d. Hotel-restaurants Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentie-oorden Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen Jeugdherbergen en vakantiekampen Campings Campings Overige logiesverstrekking Overige logiesverstrekking

56

Eet- en drinkgelegenheden

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

- 23 -

Code 56.1 56.10 56.10.1 56.10.2 56.10.3 56.2 56.21 56.29 56.3 56.30

Titel Restaurants, cafetaria’s e.d. Restaurants, cafetaria’s e.d. en ijssalons Restaurants Cafetaria's, lunchrooms, snackbars, eetkramen e.d. IJssalons Catering en kantines Eventatering Kantines en contractcatering Drinkgelegenheden Drinkgelegenheden

J
58 58.1 58.11 58.13 58.14 58.19 58.2 58.21 58.29 59 59.1 59.11 59.11.1 59.11.2 59.12 59.13 59.14 59.2 59.20 60 60.1 60.10 60.2 60.20 61 61.1
- 24 -

Informatie en communicatie
Uitgeverijen Uitgeverijen van boeken, tijdschriften e.d. Uitgeverijen van boeken Uitgeverijen van kranten Uitgeverijen van tijdschriften Overige uitgeverijen (niet van software) Uitgeverijen van software Uitgeverijen van computerspellen Overige uitgeverijen van software Activiteiten op het gebied van films, video- en televisieprogramma's; maken en uitgeven van geluidsopnamen Activiteiten op het gebied van films, video- en televisieprogramma's Productie van films, video- en televisieprogramma's Productie van films (geen televisiefilms) Productie van televisieprogramma’s Facilitaire activiteiten voor film-, video- en televisieproductie Distributie van films, video- en televisieproducties Vertoning van films Maken en uitgeven van geluidsopnamen Maken en uitgeven van geluidsopnamen Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's Verzorgen en uitzenden van radioprogramma's Verzorgen en uitzenden van radioprogramma's Verzorgen en uitzenden van televisieprogramma's Verzorgen en uitzenden van televisieprogramma's Telecommunicatie Draadgebonden telecommunicatie
Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code 61.10 61.2 61.20 61.3 61.30 61.9 61.90 62 62.0 62.01 62.02 62.03 62.09 63 63.1 63.11 63.12 63.2 63.21 63.29

Titel Draadgebonden telecommunicatie Draadloze telecommunicatie Draadloze telecommunicatie Telecommunicatie via satelliet Telecommunicatie via satelliet Overige telecommunicatie Overige telecommunicatie Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software Advisering op het gebied van informatietechnologie Beheer van computerfaciliteiten Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten Webportals Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Persagentschappen Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie n.e.g.

K
64 64.1 64.11 64.19 64.19.1 64.19.2 64.19.3 64.19.4 64.2 64.20 64.3 64.30 64.30.1 64.30.2 64.30.3 64.9

Financiële activiteiten en verzekeringen
Financiële intermediatie (geen verzekeringen en pensioenfondsen) Geldscheppende financiële instellingen Centrale banken Overige geldscheppende financiële instellingen Coöperatief georganiseerde banken Effectenkredietinstellingen Spaarbanken Algemene banken Financiële holdings Financiële holdings Beleggingstrusts en -fondsen Beleggingstrusts en -fondsen Beleggingstrusts en -fondsen in financiële activa Beleggingstrusts en –fondsen in vaste activa Beleggingsfondsen met beperkte toetreding Overige financiële intermediatie
- 25 -

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code 64.91 64.92 64.92.1 64.92.2 64.92.3 64.92.4 64.99 65 65.1 65.11 65.11.1 65.11.2 65.11.3 65.12 65.2 65.20 65.3 65.30 65.30.1 65.30.2 65.30.3 65.30.9 66 66.1 66.11 66.12 66.19 66.19.1 66.19.2 66.19.3 66.2 66.21 66.22 66.29 66.29.1 66.29.2 66.29.3 66.29.9 66.3 66.30

Titel Financiële lease Overige kredietverstrekking Hypotheekbanken en bouwfondsen Volkskredietbanken en commerciële financieringsmaatschappijen Participatiemaatschappijen Wisselmakelaars, banken voor ontwikkelingslanden, kredietverlening n.e.g. Overige financiële intermediatie n.e.g. Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen) Verzekeringen Levensverzekeringen, spaarkassen en naturaverzekeringen Levensverzekeringen (geen herverzekering) Naturaverzekeringen Spaarkassen Schadeverzekeringen (geen herverzekering) Herverzekering Herverzekering Pensioenfondsen Pensioenfondsen Bedrijfspensioenfondsen Ondernemingspensioenfondsen en -spaarfondsen Beroepspensioenfondsen Overige pensioenfondsen Overige financiële activiteiten Dienstverlening in verband met financiële intermediatie (geen verzekeringen en pensioenfondsen) Beheer van financiële markten Commissionairs en makelaars in effekten Dienstverlening in verband met financiële intermediatie n.e.g. Administratiekantoren voor aandelen en obligaties Marketmakers Hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d. Dienstverlening in verband met verzekeringen en pensioenfondsen Risicoanalisten en schadetaxateurs Verzekeringsagenten en -makelaars Overige dienstverlening in verband met verzekeringen en pensioenfondsen Verzekeringsbeurzen Actuariële en pensioenadviesbureaus; beheer en administratie van pensioenvermogens Waarborgfondsen Overige dienstverlening in verband met verzekeringen en pensioenfondsen n.e.g. Vermogensbeheer Vermogensbeheer

L
68

Exploitatie van en handel in onroerend goed
Exploitatie van en handel in onroerend goed

- 26 -

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code 68.1 68.10 68.2 68.20 68.20.1 68.20.2 68.20.3 68.20.4 68.3 68.31 68.32

Titel Handel in eigen onroerend goed Handel in eigen onroerend goed Verhuur en exploitatie van eigen of gehuurd onroerend goed Verhuur en exploitatie van eigen of gehuurd onroerend goed Woningbouwverenigingen en -stichtingen Gemeentelijke woningbedrijven Verhuur van overige woonruimte Verhuur van onroerend goed (geen verhuur van woonruimte) Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Bemiddeling in onroerend goed Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

M
69 69.1 69.10 69.10.1 69.10.2 69.10.3 69.10.4 69.10.5 69.2 69.20 69.20.1 69.20.2 69.20.3 69.20.4 69.20.9 70 70.1 70.10 70.10.1 70.10.2 70.2 70.21 70.22 70.22.1 70.22.2 71 71.1

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening Rechtskundige dienstverlening Rechtskundige dienstverlening Advocatenkantoren Rechtskundige adviesbureaus Notariskantoren Deurwaarderskantoren Octrooibureaus Accountants, boekhouders en belastingconsulenten Accountants, boekhouders en belastingconsulenten Registeraccountants Accountants-administratieconsulenten Administratiekantoren (boekhouden) Belastingconsulenten Overige administratiekantoren Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern Concerndiensten binnen eigen concern Holdings (geen financiële) Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering Organisatie-adviesbureaus Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering n.e.g. Architecten en ingenieurs; technisch testen en toetsen Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
- 27 -

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code 71.11 71.12 71.2 71.20 71.20.1 71.20.2 71.20.3 72 72.1 72.11 72.11.1 72.11.2 72.11.3 72.19 72.19.1 72.19.2 72.19.3 72.19.9 72.2 72.20 73 73.1 73.11 73.12 73.2 73.20 74 74.1 74.10 74.2 74.20 74.20.1 74.20.2 74.20.3 74.3 74.30 74.9 74.90 75
- 28 -

Titel Architecten Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs Keuring en controle Keuring en controle Keuring en controle van agrarische producten en voedingsmiddelen Keuring en controle van machines, apparaten en materialen Overige keuring en controle Speur- en ontwikkelingswerk Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk ten behoeve van agrarische producten en processen Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk ten behoeve van medische producten en farmaceutische processen en van voeding Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk voor overige toepassingen Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied (niet biotechnologisch) Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van landbouw en visserij (niet biotechnologisch) Technisch speur- en ontwikkelingswerk Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet biotechnologisch) Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied (niet biotechnologisch) Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen Reclamewezen en marktonderzoek Reclamewezen Reclamebureaus Handel in advertentieruimte en -tijd Markt- en opinieonderzoekbureaus Markt- en opinieonderzoekbureaus Design, fotografie, vertaling en overige consultancy Industrieel ontwerp en vormgeving Industrieel ontwerp en vormgeving Fotografie en ontwikkelen van foto's en films Fotografie en ontwikkelen van foto's en films Fotografie Ontwikkelwinkels Ontwikkelcentrales Vertalers en tolken Vertalers en tolken Overige consultancy Overige consultancy Veterinaire dienstverlening
Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code 75.0 75.00

Titel Veterinaire dienstverlening Veterinaire dienstverlening

N
77 77.1 77.11 77.11.1 77.11.2 77.12 77.2 77.21 77.22 77.29 77.29.1 77.29.2 77.29.9 77.3 77.31 77.32 77.33 77.34 77.35 77.39 77.39.1 77.39.9 77.4 77.40 78 78.1 78.10 78.2 78.20 78.20.1 78.20.2 78.20.3 78.3 78.30 79

Administratieve en ondersteunende dienstverlening
Verhuur en lease Verhuur en lease van auto's Verhuur en lease van personenauto's en lichte bedrijfswagens Verhuur van personenauto's (geen operational lease) Operational lease van personenauto's Verhuur en lease van bestel- en vrachtwagens, autobussen en campers Verhuur en lease van consumentenartikelen Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen Verhuur van videobanden, dvd's en cd's Verhuur en lease van overige consumentenartikelen Verhuur van leesportefeuilles Verhuur van kleding, huisraad e.d. Verhuur en lease van overige consumentenartikelen n.e.g. Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur Verhuur en lease van schepen Verhuur en lease van vliegtuigen Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen n.e.g. Verhuur van automaten Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen n.e.g. (geen automaten) Lease van niet-financiële immateriële activa Lease van niet-financiële immateriële activa Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer Arbeidsbemiddeling Arbeidsbemiddeling Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools Uitzendbureaus Uitleenbureaus Banenpools (werkgelegenheidsprojecten) Payrolling (personeelsbeheer) Payrolling (personeelsbeheer) Reisbureaus, reisorganisatoren en reserveringsbureaus
- 29 -

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code 79.1 79.11 79.12 79.9 79.90 80 80.1 80.10 80.2 80.20 80.3 80.30 81 81.1 81.10 81.2 81.21 81.22 81.29 81.3 81.30 82 82.1 82.11 82.19 82.2 82.20 82.3 82.30 82.9 82.91 82.92 82.99 82.99.1 82.99.2 82.99.9

Titel Reisbureaus en reisorganisatoren Reisbureaus Reisorganisatoren Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus Beveiliging en opsporing Particuliere beveiliging Particuliere beveiliging Beveiliging via beveiligingssystemen Beveiliging via beveiligingssystemen Opsporing Opsporing Facility management, reiniging en landschapsverzorging Facility management Facility management Reiniging Interieurreiniging van gebouwen Gespecialiseerde reiniging van gebouwen en industriële reiniging Overige reiniging Landschapsverzorging Landschapsverzorging Overige zakelijke dienstverlening Brede administratieve en secretariële dienstverlening Brede administratieve dienstverlening Secretariële dienstverlening Callcenters Callcenters Organiseren van congressen en beurzen Organiseren van congressen en beurzen Overige zakelijke dienstverlening n.e.g. Kredietinformatie- en incassobureaus Verpakkingsbedrijven Overige zakelijke dienstverlening n.e.g. Veilingen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten Veilingen van huisraad, kunst, antiek, machines e.d. roerende goederen Overige zakelijke dienstverlening n.e.g.

- 30 -

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code

Titel

O
84 84.1 84.11 84.12 84.13 84.2 84.21 84.22 84.23 84.23.1 84.23.2 84.24 84.25 84.3 84.30

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen Openbaar bestuur Algemeen overheidsbestuur Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en overige sociale dienstverlening (geen sociale verzekeringen) Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven Algemene overheidsdienstverlening Buitenlandse zaken Defensie Justitie Rechtspraak Ministerie van Justitie en gevangeniswezen Politie Brandweer Verplichte sociale verzekeringen Verplichte sociale verzekeringen

P
85 85.2 85.20 85.20.1 85.20.2 85.20.3 85.3 85.31 85.31.1 85.31.2 85.31.3 85.31.4 85.32 85.32.1 85.32.2 85.32.3 85.4 85.41 85.42

Onderwijs
Onderwijs Primair onderwijs Primair onderwijs Basisonderwijs voor leerplichtigen Speciaal basisonderwijs Speciaal onderwijs in expertisecentra Voortgezet onderwijs Algemeen vormend voortgezet onderwijs Havo en vwo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Praktijkonderwijs Brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs Voortgezet technisch en beroepsonderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Educatie Middelbaar beroepsonderwijs en educatie (gecombineerd) Hoger onderwijs Niet-universitair hoger onderwijs Universitair hoger onderwijs

85.5 Overig onderwijs 85.51 Sport- en recreatieonderwijs 85.51.1 Zeil- en surfscholen

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

- 31 -

Code 85.51.9 85.52 85.52.1 85.52.2 85.53 85.59 85.59.1 85.59.2 85.59.9 85.6 85.60

Titel Overig sport- en recreatieonderwijs Cultureel onderwijs Dansscholen Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen) Autorijscholen Overig onderwijs n.e.g. Afstandsonderwijs Bedrijfsopleiding en -training Studiebegeleiding, vorming en onderwijs n.e.g. Dienstverlening voor het onderwijs Dienstverlening voor het onderwijs

Q
86 86.1 86.10 86.10.1 86.10.2 86.10.3 86.10.4 86.2 86.21 86.22 86.22.1

Gezondheids- en welzijnszorg
Gezondheidszorg Ziekenhuizen Ziekenhuizen Universitair medische centra Algemene ziekenhuizen Categorale ziekenhuizen (geen revalidatiecentra) Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting

Medische en tandheelkundige praktijken Praktijken van huisartsen Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde) Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie) 86.22.2 Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg 86.23 Tandartspraktijken 86.23.1 Praktijken van tandartsen 86.23.2 Praktijken van tandheelkundig specialisten 86.9 86.91 86.91.1 86.91.2 86.91.3 86.91.9 86.92 86.92.1 86.92.2 86.92.3 86.92.4 86.92.5 86.92.9 Paramedische praktijken en overige gezondheidszorg zonder overnachting Praktijken van verloskundigen en paramedici Praktijken van verloskundigen Praktijken van fysiotherapeuten Praktijken van psychotherapeuten en psychologen Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers Overige aanbieders van gezondheidszorg zonder overnachting en gezondheidsondersteunende diensten Gezondheidscentra Arbobegeleiding en reïntegratie Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding) Medische laboratoria, trombodediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek Ambulancediensten en centrale posten Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten Verpleging, verzorging en begeleiding met verblijfsaccommodatie

87

- 32 -

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code 87.1 87.10 87.2 87.20 87.3 87.30 87.30.1 87.30.2 87.9 87.90 87.90.1 87.90.2 88 88.1 88.10 88.10.1 88.10.2 88.10.3 88.9 88.91 88.91.1 88.91.2 88.99 88.99.1 88.99.2 88.99.3 88.99.9

Titel Verpleeghuizen Verpleeghuizen Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten Verzorgingshuizen Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg Maatschappelijk opvang met overnachting Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten Thuiszorg Welzijnswerk voor ouderen Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Kinderopvang Peuterspeelzaalwerk Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal welzijnswerk Ambulante jeugdzorg Maatschappelijk werk Lokaal welzijnswerk Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

- 33 -

Code

Titel

R
90 90.0 90.01 90.01.1 90.01.2 90.01.3 90.02 90.03 90.04 90.04.1 90.04.2 91 91.0 91.01 91.01.1 91.01.2 91.01.9 91.02 91.02.1 91.02.2 91.03 91.04 91.04.1 91.04.2 92 92.0 92.00 92.00.1 92.00.9 93 93.1 93.11 93.11.1 93.11.2 93.11.3 93.11.9 93.12 93.12.1 93.12.2 93.12.3 93.12.4 93.12.5 93.12.6
- 34 -

Kunst, amusement en recreatie
Kunst en amusement Kunst en amusement Podiumkunst en -vermaak Beoefening van podiumkunst Producenten van podiumkunst Circus en variété Dienstverlening voor uitvoerende kunsten Schrijven en overige scheppende kunsten Theaters, schouwburgen e.d. en evenementenhallen Theaters, schouwburgen en concertgebouwen Evenementenhallen Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten Bibliotheken en archieven Openbare bibliotheken Kunstuitleencentra Overige culturele uitleencentra en openbare archieven Musea, kunstgalerieën en –expositieruimten Musea Kunstgalerieën en –expositieruimten Monumentenzorg Dieren- en plantentuinen; beheer van natuurgebieden Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen Beheer van natuurgebieden Loterijen en kansspelen Loterijen en kansspelen Loterijen en kansspelen Loterijen en kansspelen (geen amusementsautomaten) Exploitatie van amusements- en speelautomaten Sport, ontspanning en recreatie Sport Sportaccommodaties Zwembaden Sporthallen, sportzalen en gymzalen Sportvelden Overige sportaccommodaties Buitensport Veldvoetbal Veldsport (in teamverband beoefend; geen voetbal) Atletiek Tennis Paardensport en maneges Wielersport
Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code 93.12.7 93.12.8 93.12.9 93.13 93.14 93.14.1 93.14.2 93.14.3 93.14.4 93.14.5 93.14.6 93.14.9 93.15 93.15.1 93.15.2 93.19 93.19.1 93.19.2 93.19.3 93.19.4 93.19.5 93.19.6 93.19.9 93.2 93.21 93.21.1 93.21.2 93.29 93.29.1 93.29.9

Titel Auto- en motorsport Wintersport Overige buitensport Fitnesscentra Binnensport Individuele zaalsport Zaalsport in teamverband Kracht- en vechtsport Bowlen, kegelen, biljarten e.d. Denksport Sportscholen Overige binnensport Watersport Zwem- en onderwatersport Roei-, kano-, zeil- en surfsport e.d. Overige sportactiviteiten Beroepssportlieden Hengelsport Verzorgen van vistochten Supportersverenigingen (sport-) Organiseren van sportevenementen Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van sport Overige sportactiviteiten n.e.g. Overige ontspanning en recreatie Pret- en themaparken; kermisattracties Pret- en themaparken Kermisattracties Overige ontspanning en recreatie n.e.g. Jachthavens Overige ontspanning en recreatie n.e.g.

S
94 94.1 94.11 94.12 94.2 94.20 94.9 94.91 94.91.1 94.91.9 94.92 94.99 94.99.1 94.99.2 94.99.3 94.99.4

Overige dienstverlening
Belangen- en wereldbeschouwelijke verenigingen Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties Bedrijfs- en werkgeversorganisaties Beroepsorganisaties Werknemersorganisaties Werknemersorganisaties Overige belangen- en levensbeschouwelijke organisaties Levensbeschouwelijke organisaties Religieuze organisaties Overige levensbeschouwelijke organisaties Politieke organisaties Overige belangen- en ideële verenigingen; hobbyclubs Gezelligheidsverenigingen Hobbyclubs Steunfondsen (geen steunfondsen op het gebied van welzijnszorg) Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering
- 35 -

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code

Titel

94.99.5 Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen (niet op het gebied van gezondheidsen welzijnszorg) 94.99.6 Overige ideële organisaties n.e.g. 94.99.7 Overige belangenbehartiging n.e.g. 95 95.1 95.11 95.12 95.2 95.21 95.22 95.23 95.24 95.25 95.29 96 96.0 96.01 96.01.1 96.01.2 96.01.3 96.02 96.02.1 96.02.2 96.03 96.03.1 96.03.2 96.04 96.09 Reparatie van computers en consumentenartikelen Reparatie van computers en communicatieapparatuur Reparatie van computers en randapparatuur Reparatie van communicatieapparatuur Reparatie van consumentenartikelen Reparatie van consumentenelektronica Reparatie van huishoudelijke apparaten Reparatie van schoeisel en lederwaren Reparatie en stoffering van meubels Reparatie van uurwerken en sieraden Reparatie van consumentenartikelen n.e.g. Overige dienstverlening Overige dienstverlening Reinigen van kleding en textiel Wasserijen en linnenverhuur Chemische wasserijen en ververijen Wassalons en -verzendinrichtingen Haar- en schoonheidsverzorging Haarverzorging Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen Uitvaartverzorging Crematoria, mortuaria en begraafplaatsen Sauna's, solaria, baden enz. Overige dienstverlening n.e.g.

T

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

97 97.0 97.00 98 98.1 98.10 98.2 98.20

- 36 -

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

Code

Titel

U
99 99.0 99.00

Extraterritoriale organisaties en lichamen
Extraterritoriale organisaties en lichamen Extraterritoriale organisaties en lichamen Extraterritoriale organisaties en lichamen

Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 versie 17-03-2008

- 37 -