Economische Wegwijzer

augustus 2004
Files op A2 duurste van Nederland

Economische Wegwijzer augustus 2004 Files leveren dagelijks niet alleen grote ergernis op, maar veroorzaken ook grote financiële schade. Vooral bij het goederenvervoer over de weg. Goederen kunnen niet op tijd worden afgeleverd en de chauffeur staat nodeloos stil. TLN en EVO hebben een rangorde vastgesteld van files die het vrachtverkeer de meeste schade berokkenen. Daarmee is de Wegwijzer tevens een nuttige handreiking voor overheid en politiek om de juiste prioriteiten te stellen. De Economische Wegwijzer is een verbeterde versie van de Infrastructurele Wegwijzer, die in 2003 werd gepresenteerd. Nieuw is dat de organisaties voor het eerst per file de schade voor het vrachtverkeer hebben berekend. In harde euro’s. Economische schade door files met bijna 30 procent toegenomen Nederlanders staan steeds langer in de file. In de eerste helft van 2004 bijna 10 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Uit de door TLN en EVO ontwikkelde Economische Wegwijzer blijkt dat deze files steeds meer financiële schade veroorzaken. Naar verwachting komt de totale schadepost van files alleen op autosnelwegen in 2004 al uit op 1,14 miljard euro. De vertragingen op autosnelwegen voor het vrachtverkeer kosten het bedrijfsleven 513 miljoen euro (zie ook stap 3). Dit bedrag is in werkelijkheid nog hoger. In de gebruikte cijfers is nog onvoldoende rekening gehouden met de kosten van vertragingen in productieprocessen, extra voorraden en logistieke aanpassingen om de files te ontlopen. De Wegwijzer biedt de overheid een helpende hand bij het nemen van investeringsbeslissingen en het stellen van de juiste prioriteiten. Dit is van groot belang voor het gezond maken van de Nederlandse economie. Als er niets gebeurt, wordt het bedrijven in Nederland onmogelijk gemaakt om succesvol te kunnen ondernemen. TLN en EVO verwachten van de politiek kordaat optreden. Voor alle twintig knelpunten in de tabel moet een structurele oplossing komen. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat dient hiervoor in haar nieuwe beleidsplannen geld vrij te maken. Investeringen in oplossingen voor deze knelpunten verdienen zich dubbel en dwars terug. TLN en EVO verwachten verder een maximale inzet van de overheid om de files ook op korte termijn aan te pakken. Slimme maatregelen zijn nodig in afwachting van een structurele oplossing. Spitsstroken, doelgroepstroken, dynamische verkeersmaatregelen en beter gebruik van provinciale en gemeentelijke wegen zijn maatregelen die nu al kunnen worden ingezet om het ergste fileleed te bestrijden.

Peter van Rheenen, tel. (079) 346 7362, www.evo.nl

Frank Steijn, tel. (079) 363 6221, www.tln.nl

In vier stappen naar een inventarisatie van duurste files van Nederland
1. De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat stelt elk jaar een rangorde vast van de zwaarste files op de Nederlandse snelwegen. De zwaarte wordt bepaald door de frequentie, lengte en duur van die files. TLN en EVO hebben de 150 zwaarste files van de AVV-lijst als uitgangspunt genomen. 2. Als tweede stap hebben TLN en EVO deze lijst van 150 zwaarste files opnieuw gerangschikt door specifiek te kijken naar de gevolgen voor het vrachtverkeer. Dit is gedaan door voor elke file de filezwaarte te vermenigvuldigen met het aantal vrachtauto’s wat in die file staat. Op basis hiervan is een top-20 vastgesteld. 3. Vervolgens hebben TLN en EVO voor alle files uit deze nieuwe top-20 uitgerekend wat de economische schade in euro’s is voor het vrachtverkeer. Basis voor deze berekeningen zijn prognoses over de totale schade van files in Nederland voor alle weggebruikers. Het vrachtverkeer heeft hierin een aandeel van 45 procent. Dit betekent een verwachte schadepost voor het bedrijfsleven van 513 miljoen euro. 4. Ten slotte is de in stap 3 genoemde totale schade van 513 miljoen euro toebedeeld aan de individuele files uit de top-20 op basis van de onderlinge verhoudingen die in stap 2 tot stand kwamen. Zo blijkt dat de files op de A2 bij Eindhoven jaarlijks het vrachtverkeer de meeste schade berokkenen, namelijk 54 miljoen euro.

A9

A7

10
A9

20
A6
8 A2
A50

7
A2

A 4

14 3
A27

16
A50

8
A12

A1

11 5
3 A1

A12

A

15
A15

A27

A2

A15

20

19
A5 0

12

A16

6

18

4
A2
A58
A5 8

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A2 A2 A2

Ringweg Eindhoven Oudenrijn – Everdingen Holendrecht – Oudenrijn

28 24 25 23 15 16 14 20 13 15 13 7 15 13 10 7 9 6 5 5

54 43 29 25 21 19 19 17 16 16 15 14 13 11 10 10 9 9 8 7

98% 79% 16% 7% 39% 14% 29% -14% 21% 9% 11% 113% -13% -13% 5% 32% 2% 50% 86% 48%

A 16 Rotterdam – Antwerpen A 12 Gouda – Oudenrijn A 27 Gorinchem - Breda A1 Diemen – Eemnes A 28 Knooppunt Hoevelaken A 13 Delft – Kleinpolderplein A 10 Coentunnel A4 Burgerveen – Leiden A 15 Benelux – Vaanplein A 20 Kleinpolderplein - Terbregseplein A 10 Knooppunt De Nieuwe Meer A 16 Terbregseplein - Brienenoordbrug A1 A2 Apeldoorn – Deventer Zaltbommel - 's-Hertogenbosch A 12 Lunetten – Veenendaal A 50 Grijsoord – Ewijk A 28 Meppel – Hattemerbroek

A7 6

rangorde

naam wegvak

schade 2003 in mln euro’s

schade 2004 in mln euro’s (prognose)

groei

A 2

A1

9 13

2

2

17