Galgenwaard Typering: Locatie aan centrumrand bij het stadion van FC Utrecht. De in 2006 verwachte oplevering van 30.

000 m2 betekent een verdubbeling van het kantoorvolume. Ligging: oost Utrecht, dicht bij de A27 en A12.
Galgenwaard

Utrecht, de ideale vestigingsplaats voor uw bedrijf.
Door de centrale ligging en de goede infrastructuur is Utrecht een aantrekkelijke vestigingslocatie voor kantoren en bedrijven. Utrecht neemt binnen Nederland een speciale positie in. Met randstedelijke allure en een ligging op de overgang van een aantal gevarieerde landschappen, heeft Utrecht een bijzondere diversiteit aan leef- en vestigingsmilieus. De Utrechtse heuvelrug, het Groene Hart en het rivierengebied bieden een fantastisch uitloopgebied voor de stad en maken dat de gemeente een populair woonen werkgebied is.
Beoordeling van grote steden door ondernemers (cijfers van 1-4) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Utrecht Amsterdam Rotterdam Den Haag

Overvecht NS Typering: Stationslocatie. Middelgrote tot grote kantoren van maatschappelijke organisaties, handel en transport. Ligging: noordoost Utrecht.
Overvecht NS

Informatie Voor direct beschikbare kantooren bedrijfsruimte zie www.nvm.nl of www.vastgoedmarkt.nl Voor nieuwe kavels en overige informatie neemt u contact op met de afdeling Economische Zaken tel. 030-286 40 73 of kijkt u op www.utrecht.nl/economie

Kantoor- en bedrijfslocaties

Lunetten NS Typering: Stationslocatie. Middelgrote kantoren. Ligging: zuidoost Utrecht.
Lunetten NS

BRON: NEI

(2001)

Papendorp Typering: Nieuwe toplocatie voor bedrijven in het hoogste marktsegment van de ICT-sector en de zakelijke dienstverlening. Centraal in het land, hoogwaardige parkachtige uitstraling, veel aandacht voor gebouwen en omgeving, parkmanagement en hoogwaardig openbaar vervoer. Directe verbinding met het centrum van Utrecht door de magnifieke Prins Claus brug. Zie www.leidscherijn.nl Ligging: west Utrecht, pal aan het verkeersplein Oudenrijn (A12 en A2). Grootte: 340.000 m2 kantoor en 160.000 m2 hoogwaardige bedrijfsruimte. Reeds gevestigd: Cap Gemini Ernst & Young, Atos Origin, HP/Compaq, Daimler Chrysler.

kwaliteit vestigingslocatie

kwaliteit woon- en leefklimaat

Cap Gemini Ernst & Young, Papendorp

In economisch opzicht draagt de regio Utrecht voor 20 % bij aan de prestatie Stationsgebied Typering: gelegen bij Utrecht CS en historisch stadscentrum. Een internationaal georiënteerd vestigingsmilieu met excellente OV-kwaliteit en een groot aanbod van diensten en voorzieningen. Zie www.utrecht.nl/stationsgebied Ligging: centrum Utrecht. Grootte: komende 10-15 jaar toevoeging van 190.000 m kantoren. Reeds gevestigd: NS, Rabobank, SHV, SNS-bank, AXA, Kon. Jaarbeurs.
2

van de Deltametropool, bijna evenveel als de regio Groot-Amsterdam en meer dan de regio Groot-Rijnmond. De internationale dimensie van de Utrechtse economie komt tot uitdrukking in het feit dat 15 % van de buitenlandse bedrijven in Nederland in Utrecht is gevestigd. In kwalitatief opzicht onderscheidt Utrecht zich door een jonge, hoog opgeleide beroepsbevolking en een sterk ontwikkelde kennis- en diensteneconomie. Door de aanwezigheid van de grootste universiteit van Nederland, beroepsopleidingen en verschillende onderzoeksinstituten staat de stad bekend als een belangrijk kennis- en onderwijscentrum.
Utrechtse bevolking relatief jong en hoog opgeleid (% 2002) Utrecht 20-29 jarigen hbo/wo opgeleid 22 56 Amsterdam 17 45 Rotterdam 16 30
BRON: GEMEENTE UTRECHT BI

Axa, Stationsgebied

Leidsche Rijn Centrum Typering: Toekomstig randstadknooppunt met grootstedelijke allure, hoge omgevingskwaliteit en ruim voorzieningenniveau. Bereikbaarheid is zowel per OV als per auto goed en de parkeervoorzieningen zijn relatief ruim. Ligging: west Utrecht, bij Leidsche Rijn CS, naast de A2. Grootte: 320.000 m bvo kantoren, uitgeefbaar vanaf 2008.
Luchtfoto, Leidsche Rijn centrum
2

(2003)

Den Haag 15 36

Nederland 13 29

Bedrijfsverzamelgebouwen De gemeente ondersteunt op diverse plaatsen (zie kaart) de realisatie van centra, waarin startende en kleine ondernemers een ruimte kunnen krijgen om door te groeien. Voor startende bedrijven geldt in deze bedrijfsverzamelgebouwen de eerste jaren een gereduceerd (gesubsidieerd) huurtarief.
Bedrijfsverzamelgebouw Vondelparc

Verder onderscheidt Utrecht zich door een gezellige historische binnenstad en uitstekende congres- en beursfaciliteiten. Met de Jaarbeurs en tal van andere congresfaciliteiten is de stad dé ontmoetingsplaats van Nederland. De centrale ligging op het kruispunt van nationale en internationale infrastructuur ondersteunt die positie. Verkeersverbindingen via weg, spoor, water en lucht (Utrecht ligt 25 min. van Schiphol met de auto) zijn de slagaders van de economie in de Deltametropool. In Utrecht zijn veel hoofdkantoren van landelijke georiënteerde bedrijven gevestigd, met name in de zakelijke en financiële dienstverlening. Cap Gemini Ernst & Young, Compaq/HP, Fortis, Interpay, AXA, SNS-bank en de Rabobank hebben voor Utrecht gekozen als vestigingslocatie voor hun hoofdkantoor.
Colofon Gemeente Utrecht, DSO-EZ, 2004 Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Ontwerp: Bureau van den Tooren Fotografie voorzijde: Paul Gofferjé Cartografie: © Geografiek, 2004 Oplage: 1000 stuks

Prismant, Papendorp

Parkmanagement In Papendorp, De Wetering, Kanaleneiland en Rijnsweerd, zijn gemeente en bedrijven samen verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de buitenruimte. Het doel is een blijvend hoog kwaliteitsniveau van zowel het openbare als het private gebied.
Parkmanagement

Bedrijfslocaties
Lage Weide Typering: Groot bedrijventerrein aan de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal met meerdere havens. Met name geschikt voor grootschalige, eventueel watergebonden, industriële, bouw- en distributiebedrijven. Aan de A2 liggen een aantal bedrijfsgebonden kantoren. Ligging: noordwest Utrecht, aan de A2. Grootte: > 150 ha, 70.000 m2 bvo kantoren. Reeds gevestigd: Douwe Egberts, Distributiecentrum HEMA, WE international, Container Terminal Utrecht, Oskam, van Hezik transport, BEFU, Structon.
Douwe Egberts, Lage Weide
HAARRIJN Maarssen NS

Kantorenlocaties: geconcentreerd gebruik | verspreid gebruik tussen andere functies | locale kantoorconcentratie

De Wetering-zuid Typering: Bedrijventerrein op een zichtlocatie. Vormt de schakel tussen de entree van de rijksweg A2 en Leidsche Rijn Centrum. Goede autobereikbaarheid, hoogwaardig voorzieningenniveau dichtbij, bedrijfsruimte in de geluidsmuur langs A2 en toekomstige aanwezigheid van het Mesos-ziekenhuis. Zie www.leidscherijn.nl Ligging: noordwest Utrecht, direct aan de A2 Grootte: 30 ha, uitgeefbaar vanaf begin 2005 Doelgroep: (Groothandels)bedrijven in kennisintensieve of hoogwaardige producten, kennisintensieve productiebedrijven, medische bedrijven
The Wall, De Wetering-zuid

A2

OVERVECHT

Overvecht Typering: Autoboulevard en gemengd kleinschalig bedrijventerrein, enkele kantoorpanden aan de Einsteindreef. Ligging: noord Utrecht, aan de Noordelijke Ring Utrecht. Grootte: 40 ha. Reeds gevestigd: diverse merkdealers, CBR, van Vulpen orgelbouw.
Beto, autoboulevard, Overvecht
OVERVECHT NS LAGEWEIDE

A27

De Wetering-noord Typering: Hoogwaardige en duurzame bedrijvenlocatie in de noordelijke hoek van Leidsche Rijn. Ruimtelijke kwaliteit staat centraal, zowel in de vormgeving van gebouwen als bij de inrichting van de gebouwde omgeving en de openbare ruimte. Zie www.leidscherijn.nl Ligging: noordwest Utrecht, direct aan de A2. Grootte: 29 ha, nog 7 ha uitgeefbaar. Reeds gevestigd: Iveco, Alplift, Frog, Langerak Wielen. Haarrijn
AlpLift, De Wetering-noord

Cartesiusweg Typering: Bedrijventerrein met vooral middelgrote bedrijven in de ambachtelijk-industriële sfeer. Ligging: centraal Utrecht, dicht bij de A2. Grootte: 31 ha. Reeds gevestigd: Hamminga Machinefabriek, Van der Wal Transport, Eneco energie.
Eneco, Cartesiusweg
LEIDSC H E RIJN CENTRUM NS Vleuten CARTESIUSWEG DE WETERING

NS Utrecht Overvecht

Typering: Te ontwikkelen gemengd bedrijventerrein op zichtlocatie. Ligging: noordwest Utrecht, direct aan de A2. Grootte: 14 ha, uitgeefbaar vanaf 2008. Doelgroep: Onder andere transport en logistiek.
RIJNSWEERD RIJNSWEERD

Haarrijnse plas, Haarrijn
A28

Oudenrijn Typering: Gemengd bedrijventerrein met bedrijven in de zakelijke dienstverlening, handel en automatisering. Toekomstig HOV knooppunt. Enkele grote kantoorpanden, gelegen aan de A12. Ligging: west Utrecht, zichtlocatie aan de A12. Grootte: 67 ha, nog uitgeefbaar: 10,5 ha, 50.000 m2 bvo kantoren. Reeds gevestigd: Albron, Merloni Nederland, Velux, Rentokil, diverse merkdealers.
Rijnzathe, Oudenrijn
OUDENRIJN GALGENWAARD STRIJKVIERTEL BINNENSTAD NS Utrecht CS STATIONSGEBIED E.O. OOST

Kantoorlocaties
Binnenstad en Oost Typering: Centrumlocatie met vooral kantoren van zakelijke en persoonlijke dienstverleners en non-profit organisaties. In de omgeving Maliebaan en Wilhelminapark ligt een historisch gegroeide kantoorconcentratie in oude herenhuizen en kantoorvilla’s. Ligging: centrum Utrecht. Reeds gevestigd: Overheden, diverse notarissen, makelaars, zakenbanken en advocatenkantoren. Rijnsweerd
Hoogeland, Binnenstad en Oost

UITHOF

Science Park De Uithof Typering: Nationaal kenniscentrum met diverse onderwijsinstellingen en ziekenhuizen. Vestigingsplaats voor onderzoeksinstituten en (bio)medische bedrijven die zich richten op kennisontwikkeling en kennistransfer. Ligging: oost Utrecht, aan de A28 en de A27. Reeds gevestigd: UU, HvU, UMC, Wilhelmina Kinderziekenhuis, KNAW, NITG.
Minnaertgebouw, De Uithof
A12

KANALENEILAND PAPENDORP OUDENRIJN Utrecht Lunetten NS

Typering: Zichtlocatie aan A27 en A28 met middelgrote tot (zeer) grote kantoren in zakelijke dienstverlening, verzekeringswezen en openbaar bestuur. Goede uitstraling door de hoge kwaliteit van de gebouwen en ligging.
LUNETTEN NS

Ligging: oost Utrecht, aan de A27 en A28. Reeds gevestigd: Fortis, Provincie Utrecht, PWC, AGIS, CGEY, FNV, CMS
A12

A2

Derks Star Busman. Kanaleneiland en Westraven

Ying Yang gebouw, Rijnsweerd

Strijkviertel Typering: Te ontwikkelen bedrijventerrein op zichtlocatie, met goede autoen OV bereikbaarheid. Ligging: west Utrecht, aan de A2 en de A12, tegen knooppunt Oudenrijn. Grootte: 80 ha, uitgeefbaar vanaf 2010. Doelgroep: met name arbeidsintensieve bedrijven in handel, distributie en logistiek.
Luchtfoto, Strijkviertel

WESTRAVEN

2500 meter

LUNETTEN

Typering: Deels zichtlocatie aan snelweg, 10 min. van Utrecht CS per sneltram.
A27

Veel zakelijke dienstverlening en automatisering. Overwegend gemengd met een breed scala aan bedrijvigheid, onder andere de meubelboulevard. Ligging: zuidwest Utrecht, dicht bij en aan de A12.

Bedrijvenlocaties: geconcentreerd gebruik | verspreid gebruik tussen andere functies | door gemeente ondersteund bedrijfsverzamelgebouw

Reeds gevestigd: Berenschot, BDO-accountants, Interpay, Rijkswaterstaat.
Berenschot, Kanaleneiland