De nieuwsbrief van VDR Groep

www.vdrgroep.nl

juni 2005

Gas, water en licht hangen er niet meer zomaar een beetje bij

FACTOR ENERGIE SPEELT STEEDS GROTERE ROL BIJ EXPLOITATIE VAN DISTRIBUTIECENTRA
Een olieprijs van gemiddeld zo'n $ 50,- per vat… Doemscenario's die op termijn zelfs richting het dubbele gaan qua prijs per vat ruwe olie… Onze energieprijzen die daaraan gekoppeld zijn… De factor energie wordt steeds belangrijker en zal dus meer en meer serieus meegenomen worden in de exploitatie van bedrijfsgebouwen in het algemeen en dus ook, en daar gaat het over in dit verhaal, distributiecentra. Bovendien hebben steeds meer en steeds strengere regels aangaande bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden ook hun weerslag op het klimaat en dus op de energiebehoefte in distributiecentra. En natuurlijk is er de groeiende hang naar maatschappelijk verantwoord, dus ook energiebewust ondernemen. Kortom: redenen te over om dieper in te gaan op energiebesparing in de logistiek. Een gesprek met Berry de Bruijn en André Roetert Steenbruggen, respectievelijk adjunctdirecteur en projectleider bij VDR Installatietechniek.

"Het jaarlijkse schrikeffect van de naheffing op de energienota. Ja, nog niet eens zo heel lang geleden was dat eigenlijk het enige moment waarop een bedrijf zich bewust werd van zijn energieverbruik. Ach ja, de energiekosten… Gas, water en licht hingen er eigenlijk maar een beetje bij. Als een soort noodzakelijk kwaad." Was, hingen… Berry de Bruijn (adjunct-directeur VDR Installatietechniek) praat met opzet in de verleden tijd. Hij bespeurt immers duidelijk een kentering in hoe bedrijven tegen de factor energie aankijken: "Steeds meer opdrachtgevers vragen zelf om een exploitatierekening die haarfijn duidelijk maakt hoeveel het energieverbruik en de onderhoudskosten van hun technische installaties bedragen."

Rendement Berry weer: "Die kosten, daar gaat het een ondernemer natuurlijk uiteindelijk om. Dus wij hoeven hem alleen maar te overtuigen van het nut, het rendement van energiebesparende maatregelen." Makkelijk gezegd. Net zo makkelijk gedaan? Berry vervolgt: "Was het maar waar. Het gaat immers om een mentale omslag, om anders aankijken tegen energie. Welnu, dat gaat stapje voor stapje. Aan ons dus om ondernemers vol vertrouwen die stapjes te laten zetten." André valt in: "Je moet de factor energie inzichtelijk maken. In brede zin, want overal in een gebouw is energie aan de orde van de dag. Bij bestaande gebouwen, maar vanzelfsprekend ook bij nieuwbouwprojecten zul je

Korte terugverdientijd Klinkt allemaal uiterst aannemelijk, maar voor niets gaat de zon op. Met andere woorden, besparen op energie zal wel beginnen met investeren in energiebesparende maatregelen. Berry: "Natuurlijk zal er geïnvesteerd moeten worden. Maar wel in de wetenschap van een korte terugverdientijd. Dan heeft een beetje ondernemer er zeker oren naar. Helemaal als hij zich realiseert dat een betere energiehuishouding ook leidt tot een beter werkklimaat en dus minder ziekteverzuim onder de werknemers. Bovendien zorgt een betere energiehuishouding vaak ook tot een beter product. Kortom: het mes snijdt aan twee, zelfs drie kanten: meer zuinigheid, meer comfort en meer kwaliteit."

“Meer zuinigheid, meer comfort en meer kwaliteit”
André Roetert Steenbruggen (projectleider VDR Installatietechniek) valt hem bij: "Wij zien dat gebruikers van gebouwen zich meer en meer bewust worden van hun energiekosten en hoe die ingrijpen in hun exploitatiekosten per vierkante meter." dus alle processen die zich er afspelen heel zorgvuldig moeten inventariseren. Je zult exact in kaart moeten brengen waar het energieverbruik ligt. Want dan pas kun je concreet vaststellen waar besparingen te halen zijn." André grijpt nog even terug op het woord huishouding: "Dan hebben we het natuurlijk over zowel de opwekking, de distributie als de afgifte van energie. Want die drie grijpen als geen ander in elkaar. Aan ons dus om, elke keer weer helemaal toegespitst op een bepaald gebouw en de toepassing ervan, tot de meest efficiënte combinatie te komen."

Hoogwaardiger bouwen Past energiebewustheid niet naadloos in het duurzaam bouwen dat meer en meer opgeld doet? André: "Ja, als je het hebt over steeds hoogwaardiger bouwen, dan hoort het zo bewust mogelijk omgaan met energie daar natuurlijk ook bij. Daarom past het ook perfect in onze integrale aanpak. Want wij zijn als geen ander in staat om vanaf het allereerste ontwerp rekening te houden met energiebesparing. In zowel bouwtechnische als installatietechnische zin. Tja, en dan krijg je een prachtig sluitend geheel. Helemaal nu we dankzij onze afdeling Beheer en Onderhoud ook nog in staat zijn om steeds meer gegevens van onze klanten te verzamelen. Op basis daarvan kunnen we jaarlijks rendementsberekeningen maken van elk gebouw. En daar kunnen wij dan weer actief op inspelen." Veel energie in energiebesparing Berry tot slot: "Het mag duidelijk zijn, wij geloven als geen ander in het nut, om niet te zeggen de noodzaak van energiebesparing. Daarom steken wij er ook zoveel energie in. Met succes, want de logistieke wereld neemt de factor energie steeds serieuzer. Niet in de laatste plaats omdat, zo leert de praktijk, investeringen in energiebesparing in velerlei opzichten prima uitpakken."

Bouwers tot-en-met
Het is, al heeft u hem hierboven in al zijn pracht en kracht kunnen lezen, niet alleen de nieuwe titel van de VDR Nieuwsbrief. Nee, het is bovenal de nieuwe slogan van de VDR Groep. Waarom Bouwers tot-en-met? Omdat het overduidelijk maakt waar wij als VDR Groep voor staan. Juist, voor de integrale aanpak, voor het totale bouwproces, van het allereerste ontwerp tot en met het beheer en onderhoud aan toe. Bouwers tot-en-met zegt kort en compact dat onze bemoeienis - in positieve zin uiteraard - bij elk bouwproject altijd verder gaat. Maar… Bouwers tot-en-met zegt nog meer. Zo betekent het ook dat wij bouwers zijn van de allerhoogste graad, van de allerhoogste kwaliteit.

www.vdrgroep.nl
Onze nieuwe slogan vindt u natuurlijk ook terug op onze vernieuwde website: www.vdrgroep.nl. De navigatie is zo mogelijk nog verder verbeterd, zodat u nog makkelijker toegang heeft tot alles wat u maar wilt weten over VDR Groep. Over de Bouwers tot-en-met dus.

in dit nummer
2/3
• • • • ‘Luxe verpakking’ voor Kerry Bio-Science Nido in Holten klaar voor de toekomst Beheer en Onderhoud nu zelfstandig VDR maakt VDR wijzer

4
• Bedrijvenpark Seyst: uniek project in unieke omgeving • De Eilander in Zwolle: twee-onder-een-kap kantoor

Dortmundstraat 30 Postbus 2135 7420 AC Deventer

Tel. 0570 - 69 09 92 Fax 0570 - 69 09 92 info@vdrgroep.nl www.vdrgroep.nl

1

Februari jongstleden is met de bouw begonnen, medio oktober dit jaar staat het er, het nieuwe 3 verdiepingen hoge en bijna 4000 m2 grote laboratorium- en kantoorgebouw van Kerry Bio-Science in Almere. Prachtig koperachtig groen van buiten, van binnen met name installatietechnisch erg complex. Een gesprek met Joan de Weerd (bedrijfsleider VDR Bouw), Johan te Buck (Projectleider Elektro) en Ard Gijsendorffer (Projectleider Werktuigbouw).

'Luxe verpakking' voor Kerry Bio-Science in Almere

"ALLES WAT EEN PROJECT INTERESSANT MAAKT,
voor gekozen. 't Is echt, wat je noemt, een luxe verpakking geworden. Van glas, want de gevels zijn zogeheten structurele beglazingsgevels, waarbij glasplaten worden verlijmd op een achterliggende draagstructuur. Kozijnen, nee, die zie je dus niet." Van buiten naar binnen. Naar binnen in een omgeving die qua niveau van installaties bijna in één adem mag worden genoemd met een ultramodern ziekenhuis. Ard Gijsendorffer: "Alles wat mijn vak mooi maakt, zit in dit gebouw. Bovendien is eigenlijk geen ruimte gelijk en stelt elke ruimte daarom heel eigen eisen waar het gaat om de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie. Maar tegelijkertijd moet alles wel als één geheel kunnen functioneren." Installatietechnische hoogstandjes Zonder al te hoogtechnisch te worden, kan hij een indruk geven van de installatietechnische hoogstandjes bij Kerry Bio-Science? Ard zet om te beginnen de werktuigbouwkundige onderde-

ZIT HIERIN"
ventilatie installatie, koelinstallatie en regelinstallatie… ja, het is niet niks."en enkele installatie pakt hij er nog even uit: "Neem de koelen de verwarmingsinstallatie, om de energiekosten te reduceren, worden die regeltechnisch gekoppeld. Gelijktijdige koeling en verwarming wordt daarmee voorkomen. Met alle energiebesparing van dien." Speciale aandacht zeker ook voor de brandbeveiliging. Johan te Buck daarover: "Klant is al één keer met brand geconfronteerd geweest en wil zo'n ervaring niet nog een keer meemaken. En dus gaan we qua brandveiligheid veel en veel verder dan wat wettelijk nodig is. Een sprinklerinstallatie met maar liefst ruim 700 sprinklerkoppen, automatische rookdetectie, compartimentering, brandwerende voorzieningen in de vloeren… niets wordt aan het toeval overgelaten." Helderheid werkt prettig Bijzonder van buiten, bijzonder van binnen… voor Johan is het meest bijzondere aan dit project de samenwerking met Kerry Bio-Science. "Dat is echt een klant die weet wat hij wil. Dat werkt prettig, die helderheid. Bovendien… als er één project is, waar onze integrale aanpak voor gemaakt is…Echt, op een andere manier klaar je zo'n klus als dit niet."

De kilometerprijs van een gebouw, daar gaat het om

ZELFSTANDIGE UNIT BEHEER EN ONDERHOUD MAAKT VERHAAL INTEGRALE AANPAK ROND
Het feit dat Beheer en Onderhoud sinds januari 2005 een zelfstandig onderdeel is van VDR Groep toont overduidelijk aan hoezeer het beheren en onderhouden van gebouwen als serieus product wordt beschouwd. Bovendien onderstreept het eens te meer dat integraal bouwen binnen VDR Groep zeker niet ophoudt wanneer het feitelijke bouwproces is afgerond. Een gesprek met de bedrijfsleiders van Beheer en Onderhoud, Gerrit Vlessert en Fons Simons.
Als ze één ding overduidelijk maken, dan is het wel dat het bij Beheer en Onderhoud bovenal draait om vertrouwen. Ze, dat zijn Gerrit Vlessert en Fons Simons, de bedrijfsleiders die samen met zo'n 25 medewerkers de, zoals het met een mooi woord officieel heet, business unit VDR Beheer en Onderhoud B.V. vormen. De business unit die nu bijna een half jaar zelfstandig opereert binnen de VDR Groep. Fons: "Klanten vertrouwen ons hun gebouw, hun trots toe. Dat is op zijn zachtst gezegd nogal wat. En dus moet je altijd helemaal eerlijk en open zijn over wat je doet. Communicatie met klanten is dan ook heel belangrijk." Gerrit vult aan: "In dat licht is onze zelfstandigheid, het feit dat we nu een eigen gezicht hebben ook een enorm winstpunt. Beheer en Onderhoud is nu écht een serieuze zaak." Ontwerpen met de hamer Fons: "Als geen ander houden wij vanaf het allereerste contact met een klant, vanaf het prilste ontwerpstadium al rekening met het beheer en onderhoud aan het eind van de rit. Binnen VDR Groep zeggen we dan ook niet voor niets dat onze architecten met de hamer moeten kunnen ontwerpen." Gerrit: "We kijken tegenwoordig veel meer naar zo noem ik het maar voor het gemak - de kilometerprijs van een gebouw. Het lange(re) termijn denken dus. Niet zozeer de koopprijs nu is van belang, het hele kostenplaatje op de lange duur is een zeker zo belangrijke factor. En door in het offertetraject al bewust te kiezen voor duurzaamheid, verdien je dat later aan minder onderhoud terug en ben je per saldo voordeliger uit." Servicedienst Storingen vinden vaak plaats op het moment dat er niemand bereikbaar is. VDR Beheer en Onderhoud / K.O.bus Deventer beschikt over een professionele storingsdienst voor vaste opdrachtgevers, beleggers en verzekeraars, waarmee een contract is afgesloten. Deze dienst is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar bereikbaar (0800-8372366). Beheer op Afstand en Control-IT Twee belangrijke instrumenten daarbij zijn Beheer op Afstand en Control-IT. Fons: 'Om met Beheer op Afstand te beginnen, dat stelt onze servicemonteurs in staat vanaf huis (ook buiten werkuren dus) via de server van VDR Groep in te loggen in de installatie voor alle technische informatie van de klant. Ze kunnen thuis zien waar de storing zich bevindt en wat er precies aan de hand is. Met als gevolg dat ze ook altijd het juiste materiaal meenemen wanneer ze op pad gaan om de storing te verhelpen." Control-IT is een Management Informatie Systeem waarop de complete communicatie omtrent klachten wordt geregeld. Fons weer: "Elke klacht wordt onuitwisbaar op datum en tijdstip en met een uniek nummer geregistreerd. Vervolgens wordt in het systeem aangegeven wanneer één en ander wordt verholpen. De klant kan door simpel even in te loggen in het systeem precies zien wanneer dat gebeurt. Het systeem is dus een soort logboek van het onderhoud van zijn pand. Digitaal archief Het mag duidelijk zijn, het digitale speelt een cruciale rol bij Beheer en Onderhoud. Sterker nog, die rol zal in de toekomst alleen nog maar belangrijker worden. Fons: "Een volgende logische stap in onze dienstverlening is het opzetten van een digitaal archief van elk gebouw dat we in beheer hebben. Dus geen 26 mappen met tekeningen waar een monteur eerst in moet zoeken, maar een soort blackbox waarin alle info over het pand digitaal direct en up-to-date beschikbaar is." De verdergaande digitalisering sluit ook naadloos aan bij de tendens dat gebouwen steeds vaker een tweede of zelfs derde leven krijgen en vaker van eigenaar wisselen. Zo'n digitaal archief geeft immers een niets verhullend compleet beeld van de historie van elk pand voor wat betreft beheer en onderhoud. Dat is natuurlijk in de eerste plaats reuze handig voor de huidige eigenaar, maar ook andere partijen (mogelijke kopers, beleggers) biedt het alle mogelijke nuttige en bovenal accurate informatie over de status van een pand. Openheid de basis van succes Gerrit tot slot: "Hoe meer digitaal, hoe meer open en direct de communicatie met onze klanten. Beheer en Onderhoud wordt daardoor letterlijk en figuurlijk meer concreet. Klanten zien, merken wat we allemaal voor ze doen. En hoe ze daar de vruchten van plukken. Ja, die openheid, dat is de basis van ons succes."

Met het begin beginnen, het bouwen dus. Joan de Weerd legt uit: "De hele opbouw gebeurt in prefab betonskelet. Alle componenten worden in de fabriek, onder ideale omstandigheden dus, gefabriceerd. De componenten zijn dus gegarandeerd van uitstekende kwaliteit en kunnen daarom in een korte tijd op de bouwplaats gemonteerd worden. 't Is eigenlijk een soort Meccano voor volwassen mannen. Over die montagetijd: vanaf de begane grondvloer hebben we maar 17 dagen nodig om het hele skelet neer te zetten."

Al lijkt hij ideaal, toch zitten er haken en ogen aan deze bouwmethode. Joan weer: "Om te beginnen heb je een lange voorbereidingstijd

worden. En natuurlijk wordt elke component minutieus gecontroleerd. Het moet immers allemaal tot in de puntjes perfect zijn."

"De componenten zijn dus gegarandeerd van uitstekende kwaliteit en kunnen daarom in een korte tijd op de bouwplaats gemonteerd worden."
nodig, in dit geval zo'n 80 dagen, om alle componenten te maken. Niet zo gek als je bedenkt dat elk onderdeel apart getekend moet Luxe verpakking Het wordt een mooi gebouw, dat staat vast. Joan: "Ja, de opdrachtgever heeft daar bewust len op een rijtje: "Riolering, waterinstallatie, sanitaire installatie, stoominstallatie, technische gassen installatie, verwarmingsinstallatie,

Van 'gewone' productiehal tot optimaal logistiek proces

NIDO IN HOLTEN NA UITBREIDING KLAAR VOOR DE TOEKOMST
kunnen nu veel meer just-in-time leveren. Alle opslag die we nodig hebben, zit in de productielijn. Dus niks geen groot magazijn en alle handling van dien. Mede daardoor kunnen we nu nog klantspecifieker produceren." Het belang van het project, verklaart dat ook de keuze voor VDR Groep? Gerard weer: "Je wilt dan wel met mensen werken die niet alleen kennis van zaken hebben, het moet ook klikken. En met VDR klikte het. Net als wij, geen kouwe drukte." Hoogste tijd om VDR Groep, bij monde van architect Peter Alkemade, aan het woord te laten: "Ik loop al flink wat jaartjes mee, maar geloof me, zo hecht en zo echt als hier is samengewerkt… Bovendien zijn er door ons op tal van terreinen knappe staaltjes werk verricht. Want het was zeker geen alledaags project, deze uitbreiding. Gaande het proces werden wensen nog wel eens bijgesteld, daar moest met het oog op de voortgang meestal snel op worden gereageerd, er was sprake van nogal wat hergebruik van bestaande materialen en omdat de productie gewoon door moest gaan, was flexibiliteit een eerste vereiste. Ja, en dat alles stelt natuurlijk hoge eisen aan de samenwerking." Hecht team Gerard weer: "Wat mij daarin vooral erg aansprak was dat onze wensen steeds goed werden vertaald naar bruikbare oplossingen. Bovendien proefde je altijd het voordeel van de integrale aanpak binnen VDR Groep. Alle benodigde kennis en expertise is direct op afroep beschikbaar. En weet je waar je juist aan merkt dat VDR Groep een goed draaiend geheel is?! Aan de medewerkers die we hier

Vanaf begin deze maand zijn ze weer full swing operationeel bij Nido in Holten. Vanuit de met 2000 m2 uitgebreide en nu dus ruim 7000 m2 grote fabriekshal gaan weer volop strooimachines de wijde wereld in. De wijde wereld inderdaad, want zelfs in Australië en China is de Europese marktleider op het gebied van strooimachines een bekende naam. Een gesprek over een uitbreiding die veel meer is dan zomaar een uitbreiding.

VDR maakt VDR wijzer
VDR rechtstreeks contact heeft met klanten (nog) beter, lees (nog) breder beslagen ten ijs te laten komen. Want hoe breder die kennis, hoe breder ook het raakvlak met de klant en hoe breder het inzicht in de vragen, de wensen en de behoeften van de klant. Betonkernactivering i.c.m. overige technieken Deze keer was de eer aan Berry de Bruijn, adjunct-directeur VDR Installatietechniek, met een presentatie over betonkernactivering, een relatief nieuwe techniek waarbij door middel van watervervoerende slangen in betonvloeren op een energiezuinige wijze het klimaat in een gebouw kan worden beheerst. Een groot voordeel daarbij is dat het comfort binnen het gebouw als zeer prettig wordt ervaren door het ontbreken van radiatoren en luchtbehandelinginstallaties met grote luchtwisselingen. Betonkernactivering is met name de laatste tijd erg in opmars, niet in de laatste plaats omdat het een relatief makkelijke manier is om de temperatuur in een gebouw stabiel te houden. Temperatuurwisselingen komen dus erg weinig voor, wat zich direct vertaalt in energiezuinigheid. Immers, hoe minder er verwarmd dan wel gekoeld moet worden, hoe minder energie er verbruikt wordt. Het verhaal van Berry maakte een levendige discussie los. Niet onbegrijpelijk, want betonkernactivering is bij uitstek een techniek die symbool staat voor integraal bouwen. Er komt immers heel wat samenwerking tussen bijvoorbeeld VDR Bouw en VDR Installatietechniek bij kijken. Dat verklaart dan ook meteen waarom de collega's, ieder vanuit zijn eigen vakgebied, meer en meer wilden weten over betonkernactivering.

over de vloer hebben gehad. Van welk onderdeel van VDR ze ook waren, het was een hecht team, iedereen ging prettig met elkaar om." Bob vult aan: "Dat is misschien wel het mooiste van de integrale aanpak binnen VDR Groep: een grote diversiteit aan expertises, maar je ervaart die scheiding niet. Het is echt één club, waar alles goed is afgestemd. Dat vertaalt zich trouwens ook in een minimum aan meerwerk, wat bij een project als dit al zonder meer een prestatie is." De integrale aanpak. Nauw samenwerken dus. En kennis delen. Over de grenzen van eigen vakgebieden heen kijken. Tegen die achtergrond is binnen VDR Groep onlangs het fenomeen kennissessie in het leven geroepen. Onder het motto 'VDR maakt VDR wijzer' is er elke maand een bijeenkomst waarop een bepaald onderwerp uitgebreid aan bod komt. De kennissessies zijn bestemd voor het hoger en middenkader binnen VDR Groep. Eén van hen verzorgt een presentatie en probeert waar mogelijk, daartoe al dan niet aangespoord door zijn toehoorders, vanuit zijn kennis en specifiek vakgebied linken te leggen naar de andere specialismen binnen VDR. Het doel van de sessies? Iedereen die binnen

Gerard Besten, Plant Manager bij Nido, windt er geen doekjes om: "Je zou kunnen denken, ach, een bestaande productiehal uitbreiden, dat stelt toch niet zo veel voor. Maar daarmee doe je dit project echt tekort. Want vergeet niet dat we tijdens de werkzaamheden hebben doorgedraaid en dat we tegelijk ook de hele productie hebben omgevormd tot een optimaal logistiek proces. We produceren nu helemaal modulair. Dat levert op termijn een tijdswinst

op van 55 procent. Zodat we met dezelfde mensen aanzienlijk meer productie kunnen draaien. Ja, en dan is zo'n gewone uitbreiding van een productiehal ineens een belangrijke stap richting een nog mooiere toekomst voor Nido." Geen kouwe drukte Collega Bob Smit, productieleider, onderstreept het enthousiasme van Gerard: "We

Meer weten?
Wilt u meer weten over betonkernactivering in het algemeen of over wat het voor u specifiek zou kunnen betekenen? Neemt u dan contact op met Berry de Bruijn. Tel. 0570 - 690929 of mobiel 06 - 14482957. E-mail: b.debruijn@vdrinstallatietechniek.nl.

3

Colofon: Bouwers tot-en-met is een uitgave van VDR Groep, Postbus 2135, 7420 AC Deventer. | Redactie: VDR Groep | Teksten: Gerrit Jan Hendriks, Lochem | Concept en realisatie: VDVX marketing & communications, Enschede | Beeld: VDR Groep | Druk: Drukkerij de Hanzestad, Deventer

UNIEK PROJECT IN UNIEKE OMGEVING
Bedrijvenpark 'Seyst' in Zeist
Als stoppen op je hoogtepunt ook zou gelden binnen Creon Vastgoed, dan zou technisch planontwikkelaar Piet Voogd zeer binnenkort afscheid nemen. Want hoeveel mooie projecten hij al achter of nog voor zich heeft liggen, zo één als Bedrijvenpark 'Seyst' aan de Woudenbergseweg in Zeist zal niet gauw weer op zijn pad komen. Een uniek project dat aantoont dat, op basis natuurlijk van heel wat visie en vasthoudendheid, zelfs in een uiterst gevoelige omgeving een fraai project te realiseren is.
"Alles wat je in ontwikkelingsland kunt tegenkomen, zit in dit project. We zijn er 6 jaar geleden ingestapt, maart dit jaar is de bouw begonnen. Je kunt het met recht een project van de lange adem noemen. Van vasthoudendheid ook. En vooral van visie, want een oude, gekraakte verffabriek in een natuurgebied wegsaneren en omtoveren tot een bedrijvenpark, daar moet je als ontwikkelaar wel echt in geloven." Piet Voogd, technisch planontwikkelaar bij Creon Vastgoed, kijkt inmiddels met genoegen terug op hét project uit zijn loopbaan. Intensieve bebouwing "Zeg maar gerust met enige trots ook. Want wij hebben toch maar aangetoond dat wij ook een, letterlijk en figuurlijk, zo groot project prima aankunnen. Want neem van mij aan, het is niet niks om een uit verschillende gebouwen bestaand bedrijvenpark met een bruto vloeroppervlak van 18.000 m2, een zeer intensieve bebouwing, te realiseren middenin het groen. En niet zomaar groen, we hebben het hier wel over de ecologische hoogstructuur van de Utrechtse Heuvelrug. Tja, en dan krijg je - heel begrijpelijk overigens - te maken met lange inspraakprocedures. De gemeente, de provincie, tot in Den Haag aan toe hebben we dit project moeten verdedigen." Groen bedrijvenpark Met succes dus, want eind van dit jaar worden de eerste gebouwen opgeleverd. De eerste bedrijven uit Zeist - daar is het project, geheel naar wens van de gemeente, allereerst voor bestemd - kunnen dan hun intrek nemen in hun, zeg maar gerust, groene bedrijvenpark. Piet Voogd: Groen, met recht, want het geheel ligt niet alleen in het groen, sommige gebouwen zijn letterlijk één met het groen. De daken daarvan rijzen immers op uit het gras en zijn zelf ook met gras bedekt. Over opgaan in het groen gesproken." Ontsluiting via ovonde In het project is door Creon Vastgoed ook de complete ontsluiting meegenomen. "Ook daarbij is rekening gehouden met de omgeving. Dus geen rechttoe rechtaan wegen, maar een slangvormige allee die zich door het plan slingert. En vergeet ook niet de ovonde, een ovale rotonde, die speciaal voor een optimale ontsluiting en verkeersafwikkeling is ontwikkeld." Zoals gezegd, eind dit jaar trekken de eerste nieuwe bewoners er in. Waar eens een oude verffabriek stond, komt Bedrijvenpark 'Seyst' dan echt tot leven. Voor Piet Voogd zit de 'klus' van zijn leven er dan bijna op: "Onze laatste uitdaging is nu om nog meer bedrijfjes naar 'Seyst' te krijgen; maar, in het licht van wat de hobbels die we al hebben genomen en de uitstraling en de kwaliteit van het project, gaat dat zeker lukken."

Je wilt met je bedrijf naar Zwolle verhuizen, je denkt aan een kantoor van zo'n 700 m2, maar helaas, om al te veel versnippering te voorkomen wil de gemeente niet kleiner gaan dan 1500 m2. Het is het verhaal van Microsign uit (nu nog) Harderwijk. Het verhaal van een verhuizing die toch doorgaat. Mede dankzij Creon Vastgoed, want zij kwam met het idee van een twee-onder-één-kapkantoor. Het project De Eilander aan de Oosterenk Watersteeg was geboren. Een gesprek met Daniël Spikker, projectontwikkelaar bij Creon Vastgoed.

DE EILANDER IN ZWOLLE:

UNIEK TWEE-ONDER-EEN-KAPKANTOOR
"Voor Zwolle is het zeker uniek en ook elders in Nederland is het vrij zeldzaam, een tweeonder-één-kapkantoor. Terwijl het in veel gevallen een prima oplossing kan zijn. Vooral voor bedrijven die te groot zijn voor een bedrijvencentrum maar toch weer niet zeeën van ruimte nodig hebben." Het enthousiasme straalt er van af bij Daniël Spikker, projectontwikkelaar bij Creon Vastgoed. Hij is overduidelijk blij met 'zijn' project: De Eilander in Zwolle. Heldere communicatie "Niet alleen omdat het zo bijzonder is, nee, ook vanwege de wijze waarop het tot stand is gekomen. In amper 6 maanden na het eerste contact met Microsign hebben we het hele project gestalte gegeven. Dat is erg kort. Dat kon alleen maar omdat de communicatie over en weer zo helder en open was. We wisten wat we aan elkaar hadden, dat werkt prettig." Het resultaat mag er dan ook zijn: halverwege 2005, zeer binnenkort dus, wordt met de bouw begonnen en 31 maart volgend jaar staat de oplevering op de agenda. Dan betrekt het bijna 20 m/v tellende Microsign haar nieuwe 4 verdiepinPrefabbouw: kosten- en bouwtijdbesparend Dat er zo snel gebouwd kan worden, heeft alles van doen met de keuze voor prefabbouw. Daniël: "Er is gekozen voor een zelfdragende binnenspouw van prefab beton. Dat werkt kosten- maar zeker ook bouwtijdbesparend." Een twee-onder-één-kapkantoor van 1.500 m2 opzetten om tegemoet te komen aan de wens van één opdrachtgever die niet groter wil dan 750 m2… je zou je bijna afvragen of dat wel handig is. Daniël weer: "Zoals gezegd, het is zeker geen standaardoplossing. Aan de andere kant hebben wij van Creon Vastgoed inmiddels zoveel ervaring en inzicht in de kantoormarkt dat we dit project vol vertrouwen zijn ingegaan. Niet in de laatste plaats omdat wij in de markt ook voor de toekomst een blijvende vraag zien naar kantoren van deze omvang." Wandelen op vlonders Unieke opzet, slimme bouwwijze… pluspunt van De Eilander is - en het zit eigenlijk al verscholen in de naam - zeker ook de directe omgeving. Daniël: "Het project ligt in een soort wadi-achtig watergebied, waar je op vlonders door-, beter gezegd overheen kunt wandelen. Dat is overigens wel typisch Zwolle, om van een bedrijventerrein iets speciaals te maken. Trouwens, de architect heeft door veel glas in de pui te gebruiken dat buiten bijna naar binnen gehaald. Over die architect, dat is Antoon Heitkamp van VDR Engineering. En nu we toch bij VDR Groep zijn aangeland, VDR Bouw gaat De Eilander bouwen en VDR Installatietechniek doet al het installatiewerk. Over samenwerken gesproken."

“Typisch Zwolle, om van een bedrijventerrein iets speciaals te maken.”
gen hoge, 750 m2 ruime nieuwe thuis. Een nieuw thuis compleet met (uiteraard) voldoende werkplekken, vergaderzalen, cursusruimtes en kantine. En een eigen lift, trappenhuis en, niet te vergeten natuurlijk, eigen voordeur en entreebalie.

4