You are on page 1of 7

10+7 irányvonal

a pozitív jövőért

Alfred Webre
és az Exopolitika Magyarország
1

Alfred Webre: 10+ irányvonal a pozitív jövőért
– az Exopolitika Magyarország további 7 javaslatával

1. Földönkívüliek létezésének nyilvánosságra hozatala – A Föld körül
található intelligens civilizációk jelenlétének teljes körű nyilvánosságra hozatala,
valamint globális népszavazás arról, hogy a föld lakossága felvegye-e a kapcsolatot, és
ha igen, milyen feltételek mellett a szervezett multiverzum társadalommal, továbbá
egy, az egész világ által támogatott és fenntartott Mars Védelmi Egyezmény
megkötése.
2. A hadi ipar kriminalizálása, bűnözőnek való nyilvánítása – A háborúk és
fegyveres incidensek konfliktuskezelő megoldásként való alkalmazásának globális
tilalom alá helyezése és büntetendővé tétele. A nukleáris, űr- illetve hagyományos
fegyverrendszerek tervezésének, gyártásának és kereskedelmének tartós betiltása.
Támadó fegyveres alakulatok fenntartásának tartós betiltása. A tilalom megszegése
súlyos büntetőjogi büntetések kiszabását vonja maga után, és csillagászati összegű
bírságok megállapításával jár együtt egyénekre, szervezetekre és nemzetekre
vonatkozóan.
3. Háborús bűnös személyek és szélhámos szervezeteik bűnvádi eljárás
alá helyezése és elítélése, valamint a háborús bűnök áldozatainak
nyújtott helyreállító, resztoratív igazságszolgáltatás – nemzetközi
háborúsbűnös személyek és bűnszervezeteik bűnvádi eljárás alá helyezése és szigorú
bűnvádi eljárás alá helyezése népirtó depopulációs programok kitervelésében és
megvalósításában való részvételük miatt, ideértve:
(a) háborúk és fegyveres konfliktusok kirobbantása hamis-zászlós műveleteken
(false flag operations) keresztül;
(b) gyengített uránium és a nukleáris programokkal működtetett népirtások és
bolygóirtás (mesterséges környezeti katasztrófák, ecocide) kitervelése és
végrehajtása;
(c) környezetháborúk és támadások földmérnökség (geoengineering), időjárás alapú
hadviselés, HAARP, vegyi csíkozás (chemtrails) és skaláris fegyverek
alkalmazásának, az emberiség ezeken keresztül véghezvitt robotizálásának, valamint
mesterségesen szított és fenntartott éhínségekkel, génmódosított élelmiszerekkel
2

(GMO), (minden előbbi módszer általi) DNS-manipulálással és továbbiakkal
folytatott népirtások kitervelése és végrehajtása;
(d) fedett hírszerző műveletek (Cointelpro) keretében végrehajtott, aktivisták,
kutatók, társadalmi újítók és a békekutatás számos területén, az új energia;
élelmezés, radioaktív sugárzás, demokrácia és választásokon alapuló politika
területén munkálkodók ellen irányuló terrorizálás és gyilkos merényletek
végrehajtása;
(e) 300 éve tartó összeesküvés – ahogy az a DOPE INC. című könyvben is olvasható
–, mely az emberiség narkotikumoktól való függővé tételére, illetve arra irányul, hogy
profitszerzés és rabszolgasorba döntés céljából viszont hasznos alapanyagok
büntetedővé nyilvánításra kerüljenek. A gyilkosság vádja soha ne évüljön el.
Bebizonyosodása súlyos büntetések kiszabását vonja maga után, és csillagászati
összegű bírságok megállapításával jár együtt egyénekre, szervezetekre és nemzetekre
vonatkozóan.
4. A teleportáció globális, nemzeti, regionális és helyi szintű
megvalósítása, olyan új szállítási rendszerként való alkalmazása, mely felváltja a
fosszilis üzemanyagot használó járműveket (vasutak, buszok, teherautók, autók) és
megszünteti azok intenzív földhasználatát (országutak, vasúti sínek, városi autóutak),
valamint az időutazás technológiájának szabályozott keretek között történő oktatása.
Új szabadenergiás technológiák meghonosítása, elterjesztése. (lásd a Washington
D.C.-beli ügyvéd, Andrew D. Basiago információit Webre oldalán)
4.B. Az eltitkosított újenergia technológiák nyilvános alkalmazása és
titkosításuk feloldása, amelynek eredményeképpen ingyen energiával
működtethetők a lakóházak, települések, ipari létesítmények, a szállítási és
meghajtórendszerek, valamint kommunikációs csatornák és berendezések, stb. [lásd
még Steven Greer és Paul Hellyer munkásságát]
5. Az állatok jogokkal rendelkező érző lényekként való elismerése - az
állatok személyiségi jogokkal történő felruházása világszerte és annak megállapítása,
hogy joguk van a gyilkosság, mészárlás, kínzás ill. kegyetlen és embertelen bánásmód
nélküli élethez. A cetek (bálnák és delfinek) “különlegesen intelligens civilizáció”
státuszának jogi elismerése és a belőlük készített ipari alapanyagok állatok
felhasználását nélkülöző helyettesítése.

3

Egészséges, biztonságos és ízletes, proteinben gazdag húshelyettesítőknek emberi
fogyasztásra történő kifejlesztése. [megjegyzésként: pl. búzasikérből készülő szejtán;
GMO mentesített szójabab]
6. A világ adósságának eltörlése – minden állami és privát adósság globális
eltörlése – a csődbejutott pénzügyi rendszer világszintű csődjelentése és a
halmozható adósság, illetve a fiat pénzen alapuló pénzügyibörtön-rendszer
befejezése.
A pénz után felszámolt kamat büntetendővé tétele és a kötelező/részleges
tartalékráta rendszer betiltása.
7. A pénzhez való hozzáférés általános emberi jogként való elismerése,
ami a levegőhöz, vízhez és elektromossághoz hasonlóan “közszolgáltatásként” van
jelen az emberek életében és amely teremtő, alkotó szándékú befektetésekhez
rendelkezésre áll a pénzügyi közszolgáltatókon keresztül.
A magántulajdonban lévő és magánhatalomként működtetett globális központi
bankok (mint a U.S. Federal Reserve és Basel-i Bank for International Settlements)
és nemzeti központi bankok, valamint a magántulajdonban lévő kereskedelmi
bankok betiltása.
A kooperatív módon működő és a fogyasztókkal közösen tulajdonolt bankok és
további jogi szervezetek engedélyezése. A tilalmak megsértése súlyos büntetések
kiszabását vonja maga után, csillagászati összegű bírságok megállapításával járjon
együtt egyénekre, szervezetekre és nemzetekre vonatkozóan.
8. Szociális garanciák, úgymint éves jövedelem, egészségügyi ellátás,
alap-, közép-, és középfokú utáni oktatás biztosítása a bolygó minden
lakója számára, életre szólóan. Ezek finanszírozása univerzálisan felhasználható
közös készletekből, a minden pénzügyi tranzakcióra kiterjedő után származó
adóbevételekből és az oktatási tervhez kapcsolódó posztgraduális hozzájárulásokból
történjen. Hagyományos és alternatív, valamint fejlett földönkívüli eredetű
gyógyászati technológiák szabad rendelkezésre bocsátása és nyilvános alkalmazása.
9. Biztonságos Online Közvetlen Demokrácia gyakorlásának biztosítása
helyi, regionális, nemzeti és globális szinten – a svájci kantonrendszer
mintáján alapuló demokráciája gyakorlását most már világszerte lehetővé teszi a
virtuális technológiák alkalmazása. Nincs többé szükség közvetítő testületekre, városi
tanácsokra, állami vagy területi törvényhozó testületekre, nemzeti parlamentekre és
4

kongresszusokra, és idővel olyan nemzeteket tömörítő szervezetekre sem, mint az
ENSZ.
Évezredek tapasztalata mutatja azt, hogy a rejtetten hatalomra törekvők minden
közvetítő szervet korrupt és gengsztervilágra jellemző módon kisajátítanak.
A közvetlen demokrácia gyakorlásához biztonságos virtuális technológiák
alkalmazása, melyek biztosítják a polgárok számára, hogy a helyi, területi, regionális,
nemzeti és világméretű szavazások hackelésbiztos módon zajlódjanak le.
Példaként: a virtuális technológiát használó közvetlen demokráciában a városok
lakossága a helyi törvények szerint adja le szavazatát; a nemzeti választásokra
nemzeti szabályozások vonatkozzanak; a világméretű szavazások alkalmával a világ
lakossága globális szabályoknak megfelelően szavazzon, és minden esetben
megfelelően informálva legyen a saját helyi, nemzeti vagy a világ vezetői által. A
városi kormányzatok a virtuális demokrácia gyakorlása során megalkotott szabályok
segítségével képesek hatékonyan döntést hozni és megszervezni például a helyi
hulladék elszállítását és kezelését.
10. Az államhatalommal rendelkező monarchiák és államhatalommal
rendelkező vallások államhatalomból való kizárása és ilyen vonatkozású
jogfosztása – az Egyesült királysági monarchia és a Vatikán visszaélései is
példaként szolgálnak arra, hogy milyen visszaélések származhatnak abból, ha nemdemokratikus elvek (királyok és pápák istentől származtatni vélt jogai) alapján
működő szervezetek államhatalmi jogokat kapnak egy modern demokratikus
világban.
10.+ További irányelvek – Ha van további ötleted, javaslatod más követendő
irányelvekre, kérlek oszd meg velünk!
Közös örökségünkké válhat, hogy sikeresen megvalósítsuk és hasznosítsuk ennek a
10+ irányelvnek a legpozitívabb változatait a pozitív jövőért a helyi, regionális,
nemzeti, globális és multiverzális szinten. Ezek jelen gondolkodási keretrendszerünk
(paradigmáink) szerint a legfőbb irányelvek, melyek egy fenntartható, szabad és
virágzó multidimenziós világ megteremtéséhez szükségesek.
Támogatnál és segítenél minket e közös célok elérésében? Ha igen, írj nekünk az
exopolitics@exopolitics.com címre angol, francia vagy spanyol nyelven. Köszönöm.
Fénnyel
és
kozmikus
szeretettel,
Alfred,
www.exopolitics.com
és
www.NewsInsideOut.com
5

Alfred Webre a Kuala Lumpur-i Háborús Bűnök Bizottságának (War Crimes
Tribunal) tagja, nemzetközi ügyvéd.

Az Exopolitika Magyarország további 7 javaslata:

11. A halálközeli élmények (NDE) és a kvantum-fizika kutatási
eredményeinek, melyek tudományos hátteret adnak számos, eddig a misztika,
vallások és spiritualitás fátyla mögé száműzött tudásnak, nyilvános közoktatásba,
privát szektorba (cégek) és tudományos akadémiák és szervezetek rendszereibe való
kötelező érvényű kiterjesztése és az alkalmazásra fordítás kutatásainak
megkezdetése, ezzel egy új, mindent átszövő civilizációs énkép és világkép
megnyitása valósul meg.
12. A szociológiai és pszichológiai klinikai kutatások kiterjesztése a
„kulturális kreatív” társadalmi csoportokra, illetve a földönkívüli és spirituális
élményekkel rendelkező személyek (főleg gyermekek) vizsgálatára pozitív,
emberközeli, az életet minden érintett számára jobbá tevő szándékkal és az ebből
származtatható tudások integrálása a jelenlegi tudásrendszerekbe. (lásd Mary
Rodwell-ről szóló cikkünket és egy angol minivideóját és Dolores Cannon kutatásait).
13. Univerzális erkölcs oktatása a bölcsődeitől a posztgraduális képzésekig és
azután is minden oktatási szinten és ezek betartatása a termeléssel és szolgáltatással
foglalkozó természetes és jogi személyek, és az ezek fölötti szerveződések szintjén.
14. A Nyugati Tudományok integrálása (az eddigi gyarmatosítása helyett a
nyugati tudomány által) a védikus (indiai), taoista (kínai) és további, korukban
sokkal ősibbnek számító, euroatlanti térségen túli tudományokkal egy új
civilázációs éntörténet és énkép kifejlesztése érdekében, illetve a keleti és
nyugati, hagyományos és modernkori civilázációs éntörténet és énkép integrálása a
múltkutatás (exoarcheológia) és a modern DNS-kutatás eredményeinek
felhasználásával oly módon, hogy a helyi felhasználás a helyi sajátosságok miatt
eltérhessen, de mégis egy új, átfogó (integráns), élet-, bolygó- és emberközpontú
civilázációs éntörténet és énkép szülessen az eddigi háborús, szemet-szemért, énversus-te, birtoklás, profit és élet-bolygó-emberellenes civilizációs éntörténet és
énkép helyett.

6

15. A világon lévő három főbb jogrendszertípus, a common law/angolszász
tengerentúli jogrendszer (beleértve a UCC-t (Unified Commercial Code)), a civil
jog/kontinentális jogrendszer, és a teokratikus jogrendszerek (azoknak számos
(transz)nemzeti változatával) valamint a tengerészeti jog integrálása, átvilágítása
és átalakítása (főként átláthatatlanság-központúból átláthatóság-központúvá
alakítása, mert a pénzrendszeren kívül a jogrendszerek az alapjai az emberiség elleni
tetteknek és visszaéléseknek, melyekre különösen a UCC-t, a tengerészeti jogot és a
vallási jogot használják fel.)
16. A 2. pontba (kriminalizálás) való integrálása a gyógyszeripar/drogipar,
élelmiszeripar, mezőgazdasági/biotechnológiai ipar, titkosszolgálati ipar élet-,
bolygó- és emberellenes tetteinek, mechanizmusainak és módszereinek.
17. Kiegészítő pénznemek alkalmazása: különböző társadalmi funkciókra és
különböző tőketípusok (pénzügyi, emberi, társadalmi, intézményi, technikai,
természeti tőke, épített környezeti tőke és "potential exchange capital") gyarapítására
különböző valuták szükségesek. (lásd Bernard Lietaer magyar videóit).

Az Alfred Webre által írt rész alapfordításában köszönettel tartozunk S.Z. áldott
önkéntes segítségének.

7