You are on page 1of 4

Sport in de eerste

wereldoorlog

Sport in de koude
oorlog

Kapitein Nevill twijfelde aan het


doorzettingsvermogen van zijn
compagnie en had om de
mannen aan te moedigen, aan
elk peloton een bal gegeven
met het doel deze zo ver
mogelijk de Duitse linies in te
schoppen. Het peloton dat het
verst met de bal wist door te
dringen, zou een prijs in
ontvangst mogen nemen. Net als
de meeste van zijn spelers zou
kapitein Nevill deze wedstrijd
van East Surreys vs the
Bavarians niet overleven. Twee
van de vier ballen wel, deze zijn
te bewonderen in een museum.

In de olympische basketbalfinale van


veertig jaar geleden stonden de VS
en de Sovjet-Unie tegenover elkaar.
Een scheidsrechterlijke dwaling
veroorzaakte toen een enorme rel.

Het mag duidelijk zijn dat voetbal


gebruikt wordt om oorlog te
voeren. Toch geeft deze zelfde
Eerste Wereldoorlog het mooiste
voorbeeld van verbroedering die
met sport wordt bereikt. Bij het
befaamde kerstbestand in 1914
in Vlaanderen komen Duitse en
Britse troepen de loopgraven uit
om elkaar de hand te schudden
in het niemandsland. Al gauw
komt er ook een bal tevoorschijn
en is er sprake van een
Duitsland - Engeland
voetbalwedstrijd, die door de
Duitsers schijnt te zijn gewonnen.

Geen goud voor de USA, maar goud


voor de USSR. De Amerikanen waren
woedend en gingen direct tegen de
uitslag in protest. De commissie die
zich over het besluit boog bestond uit
afgevaardigden uit vijf verschillende
landen: Itali, Porto Rico, Hongarije,
Polen en Cuba. Overeenstemmend
met de grenzen van het IJzeren
Gordijn gaven de eerste twee landen
Amerika gelijk, en de laatste drie
landen niet. De stand bleef daarmee
ongewijzigd: goud voor de Russen.
Het Amerikaanse team weigerde
unaniem de zilveren medaille en was
ook niet aanwezig bij de officile
uitreiking. Nader onderzoek toonde
aan dat de Amerikanen niet geheel
onterecht woedend waren. Jones had
niet het recht gehad aan de klok te
komen. Daarnaast hadden de Russen
aantoonbaar enkele overtredingen
gemaakt voor hun laatste en
definitieve lay-up.
Jones luisterde niet en zei dat de
Amerikanen eindelijk eens leerden
wat verliezen was, ook wanneer zij er
zelf van overtuigd waren het gelijk
aan hun kant te hebben. De
Amerikaanse medailles liggen tot op
de dag van vandaag in een kluis van
het IOC in Zwitserland en sommige
spelers hebben in hun testament
laten vastleggen dat ze die zelfs
postuum zullen weigeren te
ontvangen.
Het zal de Russen ongetwijfeld
helemaal niets hebben uitgemaakt.
Na twintig jaar olympische oorlog
hadden ze eindelijk de grootste trofee
te pakken: olympisch basketbalgoud
na een directe confrontatie met de
Amerikanen.
Bron:
http://www.sportgeschiedenis.nl/2012
/08/12/de-koude-oorlog-tijdens-deolympische-basketbalfinale-van1972.aspx

Moeilijke woorden
Pension: huis waar mensen
tegen vergoeding kost en
inwoning hebben
Gymnasion: Het gymnasion
van de Grieken functioneerde
oorspronkelijk als de school
waar deelnemers aan de
spelen hun training hielden.
Pankration: Pankration is een
Olympische vechtsport uit de
oudheid die bestond uit een
combinatie van klassiek
worstelen en boksen. Ze werd
als de gevaarlijkste der
Olympische vechtsporten
beschouwd.
Iso-lympisch: ze waren gelijk
aan de Olympische Spelen,
wat wil zeggen dat ze het
programma en de regels van
die Spelen overnamen.
Peloton: kleine afdeling
soldaten.
USSR: afkorting van: Unie van
Socialistische
Sovjetrepublieken Sovjet-Unie
(1917-1991).
IOC: afkorting van:
Internationaal Olympisch
Comit.

Auteurs:
Marit Joosse
Hanneke Bulthuis
Ayke Vaders
Job van Steensel
Met dank aan:
Mevr. Snoei
Men. Boone
Science project: Sport in de
Samenleving

Sport in de
middeleeuwen
Kolf
Kolf was een balspel dat
geliefd was bij zowel
volwassenen als kinderen. Het
werd gespeeld met
kolfstokken en een zware bal.
Aan de stok zat een slof, een
omhulsel van lood dat het
slaggedeelte van de stok
zwaarder maakte. De slagkant
van de slof was vlak, de
achterkant rond. Opvallend is
dat er ook speciale stokken
voor linkshandigen bestonden.
Kinderen kregen een
aangepaste, kleinere stok. Er
waren twee
spelmogelijkheden: De bal
moest in een vastgesteld
aantal slagen zover mogelijk
worden wegge slaan. Men
moest in zo weinig mogelijk
slagen een bepaald doel zien
te raken, bijvoorbeeld een
paaltje of een boom. Kolf is
daarmee duidelijk een
voorloper van golf. In de
zomer speelde men kolf op
straat, in de winter op het ijs.
Vaak werd het naar terreinen
buiten de stadsmuren
verbannen. Het was maar
moeilijk richten met een
kolfstok en dat was niet goed
voor de ramen in de stad,
vooral niet voor de dure glasin-lood ramen van de kerk.

Atletiek
Aangezien atletiekwedstrijden al
bekend waren bij de oude Grieken,
is het niet vreemd dat er ook in de
middeleeuwen atletiekwedstrijdjes
werden gehouden. Het meest actief
daarin waren echter de Engelsen
en Vikingen. Die kende naast
hardloopwedstrijden rond het
dorpsplein ook atletiektoernooien.
Behalve hardlopen deed men veel
aan steenstoten, springnummers,
speerwerpen en worstelen.

Boogschieten
Ook het boogschieten kreeg als
sport voor het eerst vorm in het
middeleeuwse Engeland. Daar
werden met name in vredestijd
toernooien gehouden opdat de
soldaten hun vaardigheden op peil
konden houden.

Kaatsen

Sportieve activiteiten

Kaatsen is een verzamelnaam


voor balsporten waarbij de
spelers de bal met de
handpalm of vuist zo proberen
te slaan dat de tegenstander
deze niet op een geldige
manier kanterugslaan. Het
spel werd in tal van landen
gespeeld in allerlei
verschillende varianten.

Afgezien van deze sporten kende


men ook sportieve activiteiten die
niet in wedstrijdverband werden
gedaan. Daar onder vielen
voornamelijk activiteiten die wij nu
nog kennen, zoals schaatsen,
sleen en vliegeren, maar
bijvoorbeeld ook steltlopen.

Er is een verschil tussen veldof pleinkaatsen en


muurkaatsen. Bij deze laatste
versie moet de bal via n of

cultuur.infonu.nl/geschiedenis/6914
7-sport-spel-en-speelgoed-in-demiddeleeuwen.html#sport-en-spelin-wedstrijdverband

Sport in de geschiedenis
Van de Grieken tot nu

Sport in de tijd van de


Grieken
Belang van sport
In de tijd van de Grieken was sport erg
belangrijk, bij belangrijke wedstrijden
In deze krant vind je informatie
waren er dan ook grote prijzen zoals:
over de geschiedenis van sport.
een levenslang pension in grote
Bv. hoe
is sport
ontstaan? roem en grote
steden,
een lauwerkrans,
Waarom
was het
zo hadden ook
geld prijzen.
Detoen
mensen
belangrijk?
Buiten
veel respect
voorinformatie
sporters. Sport was
staan
er
ook
leuke
weetjes
in rijken.
best belangrijk vooral bij de

zoals voetbal in de oorlog, de


Bron:
olympische spelen in de tweede
http://historischhuis.nl/recensiebank/revi
wereld oorlog en nog veel meer
ew/show/466
weetjes.
Sport voor de Romeinse
overheersing
Van oudsher zijn de Grieken een
sportgek volkje geweest. Iedere Griekse
stad beschikte over n of meer
gymnasia waarin vr de Romeinse
overheersing sport en militaire training
hand in hand gingen. Het gymnasion
word ook wel de tweede agora
genoemd. Sport was bij de Grieken
uiterst competitief en in zichzelf gericht.
In het gymnasion werd vooral getraind
in diverse loopnummers (tweehonderd
en vierhonderd meter en de
langeafstandsloop, waarschijnlijk
ongeveer vier kilometer) en in zware
sporten als
boksen, worstelen en
Moeilijke
woorden
pankration. In dat laatste nummer was
Alle
die
zomoeilijke
ongeveerwoorden
alles toegestaan
behalve
zwartgedrukt
staan
kun
je
het uitdrukken van de ogen en bijten.
achterin
terugvinden. dienden als
Lichaamsoefeningen
voorbereiding op die wedstrijden.
Turnen is door de Grieken in
wedstrijdvorm nooit bedreven. Sommige
wedstrijden leken op de oude
Olympische Spelen. Hierin bestond de
hoofdprijs uit een krans gemaakt van de
twijgen van de aan de Olympische Zeus

gewijde olijfboom.
Ze heetten dan ook heilige
kransspelen.
Sommige van zulke spelen noemden