jaargang 4 - nummer 13 - 7 maart 2008

Extra service:
advertenties worden
gratis doorgelinkt naar
de eigen website!
Egel Mode
Kortingen tot 70%
zie pagina 18
Roze lintje voor GHZ
Het GHZ voldoet aan de gestelde achttien criteria van borstkankerzorg.
Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda
heeft van de BorstkankerVereniging Neder-
land het roze lintje ontvangen voor de goede
kwaliteit van zorg aan borstkankerpatiënten.
Met het roze lintje geeft de BorstkankerVer-
eniging aan dat het GHZ voldoet aan de door
hen gestelde achttien criteria op het gebied
van borstkankerzorg. Die achttien verschillen-
de criteria worden ook wel monitor genoemd.
Met die monitor kunnen borstkankerpatiën-
ten inzien hoe de borstkankerzorg in het GHZ
is georganiseerd, welke zorg het biedt en hoe
de ervaringen van andere patiënten met het
GHZ zijn. De Borstkankermonitor geldt als
ondersteuning voor patiënten in hun keuze
voor een ziekenhuis. De uiteindelijke keuze
blijft natuurlijk aan de patiënt zelf. De Borst-
kankerVereniging Nederland kijkt vooral naar
hoogwaardige voorzieningen voor screening
en diagnostiek, snelle toegangstijd tot de poli-
kliniek, snelle uitslag van onderzoeken, multi-
disciplinair overleg en optimale ondersteuning
aan de patiënten. Op deze punten heeft het
GHZ goed gescoord. Zo kunnen bijvoorbeeld
alle diagnostische borstkankeronderzoeken op
één dag plaatsvinden en is de uitslag vaak op
diezelfde dag bekend. Verder worden de vaste
afspraken van het GHZ, die met andere disci-
plines rondom borstkankerzorg zijn gemaakt,
als zeer goed beoordeeld.
Uitreiking onder-
nemerstrofee
Inbraak woning
Dit jaar wordt voor de vijfde keer de verkie-
zing van de ‘Ondernemer van het jaar’ gehou-
den. Uit een groot aantal inzendingen zijn
negen bedrijven geselecteerd, verdeeld over
de categorieën detailhandel/horeca, agrarisch
en handel/industrie. Op dinsdag 16 februari
zal de Ondernemerstrofee in het Evertshuis
worden uitgereikt door burgemeester Lokker.
De avond begint om 20.00 uur en de deuren van
de zaal gaan om 19.30 uur open. Degene die de
uitreiking wil bijwonen, kan gratis kaarten aan-
vragen bij Marcel Meijer van ERA Makelaars
Vreeken & Meijer aan de Prins Hendrikstraat
45-47 en telefonisch te bereiken onder num-
mer (0172) 619 325. Genomineerd zijn voor de
sector detailhandel/horeca restaurant de Florijn
uit Nieuwerbrug. de Egel Mode uit Bodegraven
en Tol 14 uit Bodegraven. Voor de agrarische
sector staan Zorgboerderij Nieuw Oostvliet uit
Nieuwerbrug, Melvin Stolwijk uit Bodegraven
en Zorgboerderij Java Rust uit Bodegraven
op de lijst. Voor de sector handel, industrie en
dienstverlening zijn genomineerd Peek Auto-
service, WEKU Kunststofkozijnen en VDS
Logistics, alledrie uit Bodegraven.
In de vroege ochtend van dinsdag 26 januari
is er op de Emmakade in Bodegraven ingebro-
ken in een woning. De dader is vermoedelijk
de woning toegetreden door middel van ’hen-
gelen of flipperen’ en heeft diverse goederen
uit de woning weggenomen.
‘Hengelen’ en ‘flipperen’ zijn eenvoudig tegen
te gaan door de deur op slot te draaien. Zeker
als je gaat slapen maar ook als je even weggaat
om bijvoorbeeld een boodschap te doen. ‘Flip-
peren’ betekent dat de inbreker een stuk plastic
tussen de deurpost en de deur schuift waarmee
hij de schoot wegduwt waarna de deur open-
valt. ‘Hengelen’ is door de brievenbus de klink
aan de binnenkant van de deur proberen naar
beneden te halen of de sleutel die in het zicht
ligt, proberen te bemachtigen.
GroenLinks begint zaterdag 30 januari een
handtekeningenactie voor dubbelspoor tussen
Utrecht en Leiden. Er zullen in alle plaatsen
langs dit spoor handtekeningen worden opge-
haald door lijsttrekkers en fractievoorzitters
van de afdelingen, de twee provinciale staten-
fracties en Tweede Kamerlid Kees Vendrik. De
groep begint om 9.30 uur in Utrecht en zal om
14.00 uur in Leiden aankomen waar een korte
slotmanifestatie zal worden gehouden. Het
doel van de handtekeningenactie, die nog de
hele gemeenteraadscampagne zal duren, is om
een petitie aan te bieden aan de Tweede Kamer
voor dubbelspoor op dit traject voor 2015.
COMPUTER PROBLEMEN?
COMPUTER of LAPTOP NODIG?
Reparatie, onderhoud & PC-APK
van alle merken computers & laptops
Tel. 0182 - 63 64 65
Al 8 jaar uw vertrouwde partner
www.COMPUTERMAATJE.nl
Apollolaan 57 - Waddinxveen
Rijnkade A1, Bodegraven, Tel. (0172) 61 67 76
www.restaurantjeaanderijn.nl
HET GROTE
”VLAM IN DE PAN”
SHOWBUFFET
(à la carte eten is ook mogelijk)
RESTAURANTJE A/D RIJN
PRESENTEERT:
ELKE ZATERDAG & ZONDAG
25,
-
p.p.
ETEN IS BELEVEN, GENIET!
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK BODEGRAVEN
IRENA SABIC
Dnglm`^[bmm^go^koZZk]b`^ggZZki^klhhgebcd^
p^gl^g!hhdbfieZgmZZm`^]kZ`^gikhma^l^"
@kZmblZ]ob^l^g\hgmkhe^
K^iZkZmb^l^gZZgiZllbg`^g
Ah`^o^k`h^]bg`nbm[ZlbliZdd^m
;^eohhk^^gZ_likZZdh_bg_h)*0+&/**022
Okbc^G^ll^+-+-**@I;h]^`kZo^g
Groen Links wil dubbelspoor
VE RS CHI J NT GRATI S WE KE L I J KS OP VRI J DAG HUI S AAN HUI S I N BODE GRAVE N E N OMSTRE KE N E N OP I NTE RNE T
Bodegraven
Bodegraven
Krant Krant
VAN VAN
DE DE
www.dekrantvanbodegraven.nl
jaargang 3 - nummer 4 - 29 januari 2010
03 19 13
Renovatie buitenbad zwembad De Kuil Amber Oost kwam, zag en overwon DJ Ruud de Wild als vuilnisman Voorjaarsuitvoering Kunstpuntgouda
11
Bent u geïnteresseerd in medisch nieuws?
Klik op bovenstaand logo en u wordt door-
gelinkt naar www.ziekenhuiskrant.nl
V E RS CHI J NT GRAT I S T WE E WE KE L I J KS OP WOE NS DAG I N AL L E Z I E KE NHUI Z E N I N NE DE RL AND E N OP I NT E RNE T
Bodegraven Bodegraven Krant Krant
VAN VAN
DE DE
2 ADVERTENTIE
Nummer 4
29 januari 2010
Ruime kleurkeus en maatwerk v.a. € 280,- p/m
2
Euroline Zonwering & Rolluiken
euroline zonwering & rolluiken
De Bree 15 • 2415 BE Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 68 89 23
www.eurolinezonwering.nl
U
w
zo
n
w
e
rin
g

m
et g
ra
tis

m
o
to
r
waarde van motor

3
8
0
,8
0
(Motor inbegrepen in luifel, incl. BTW, geldig tot
en met 30 april of einde voorraad)
(Actie enkel geldig voor B-25, B-25 Bite en B-35
type I, G, H en K met een minimum lengte van
3,51 m.)
Op dinsdag 19 januari zijn de medewerkers
van zwembad de Kuil begonnen met het
water uit het buitenbad te pompen. Met deze
actie is officieel gestart met de grootscheepse
renovatie van het buitenbad van zwembad
de Kuil, die de gemeente Bodegraven laat uit-
voeren.
Vanaf eind januari zal aannemersbedrijf Van
den Oudenrijn beginnen met het verwijderen
van al het tegelwerk van de beide baden en het
uitgraven van het leidingenwerk onder de grond
zodat dit vervangen kan worden. Tevens zal er
een extra bufferkelder in het gazon worden
ingegraven, zodat het bad bij grote drukte het
‘overtollige’ water goed kan opslaan. Als alles
volgens plan verloopt zal de (verlate) opening
van het buitenbad eind mei plaatsvinden en
kunnen de inwoners van Bodegraven en wijde
omgeving vanaf komende zomer genieten van
een enorm mooi en opgeknapt buitenbad.
Renovatie buitenbad
zwembad de Kuil
Na de renovatie heeft Bodegraven weer een schitterend buitenzwembad (foto: Pancras Kuipers).
Dinsdag 2 februari wordt van 19.30 tot
21.30 uur een bewonersbijeenkomst in het
Wiericke huis aan de Graaf Albrechtstraat 1 in
Nieuwerbrug gehouden. Tijdens deze bijeen-
komst krijgen de aanwezigen informatie over
de toekomstplannen voor het Venster, het
open gebied tussen Bodegraven en Woerden.
De gezamenlijke overheden willen de
karakteristieke openheid van het gebied
graag behouden, zonder het op slot te doen
voor nieuwe ontwikkelingen. Daarover zijn
de afgelopen tijd plannen ontwikkeld die
zijn besproken met maatschappelijke par-
tijen en, tijdens de inloopdag op 10 februari
2009, met bewoners en geïnteresseerden.
Tijdens de bijeenkomst lichten bestuurders
de laatste stand van zaken toe, en zal worden
georganiseerd door de betrokken overheden,
gemeenten Bodegraven, Woerden en Reeuwijk
en de provincies Zuid-Holland en Utrecht.
Iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst
van het Venster is welkom. Vooraf aanmelden is
niet nodig. Voor meer informatie kan men bel-
len met mevrouw W. Bloem van de provincie
Zuid- Holland, (070) 441 76 46, of een e-mail
sturen aan wmm.bloem@pzh.nl.
De politie stelt een onderzoek in naar de
mishandeling van een achttienjarige jongen
en heeft twee Bodegravers van zeventien en
twintig jaar aangehouden.
De jongen werd zaterdagochtend 23 januari, na
een ruzie, met een glas in zijn gezicht geslagen
waardoor hij letsel opliep. Het slachtoffer was
in een café aan de Van Tolstraat tussen zijn
nichtje en een ander meisje in gaan staan toen
zij ruzie met elkaar kregen. Kort daarop werd
hij door meedere personen aangesproken en
geslagen. Het slachtoffer voelde daarna dat er
een glas in zijn gezicht werd kapot geslagen.
De jaarlijkse scholenzondag vindt dit keer
plaats op zondag 31 januari en heeft als
thema ‘Bidden: is God online?’. Leerlingen
van de protestants-christelijke scholen in
Bodegraven en Nieuwerbrug hebben dan een
grote inbreng tijdens de kerkdiensten.
De Verhoeff-Rollmanschool is verbonden aan
de Dorpskerk en aan de Bethelkerk. De kinderen
en leerkrachten van de Brug zijn tijdens de
scholenzondag in de Bethlehemkerk. De
Pr. Beatrixschool is verbonden aan de
Dorpskerk en aan de pinkstergemeente
Morgenstond. De Da Costaschool werkt dit
jaar samen met de Gereformeerde kerk. De
Goede Herderschool zal de diensten verzorgen
in de Ichtuskerk en de Salvatorkerk. In de week
voorafgaande aan de scholenzondag is er op de
scholen al verteld en gezongen over dit thema.
Ook zijn er werkstukken gemaakt, die te zien
zijn tijdens de scholenzondag in de kerken.
Niet alleen ouders en leerlingen van de scholen
zijn welkom in de diensten, maar iedereen is
welkom. De diensten beginnen om 9.30 uur. De
diensten in de Bethelkerk en in het Evertshuis
(Morgenstond) beginnen om 10.00 uur.
Bijeenkomst over het Venster
Onderzoek naar mishandeling
Scholenzondag
Afronding weg-
werkzaamheden
Circusdag
Lampionnen-
optocht
Nu de weersomstandigheden het weer toe-
laten zullen de werkzaamheden afgerond
worden aan de Wilhelminastraat.
Daarom is de kruising Wilhelminastraat/Burg.
Le Coultrestraat inclusief parkeerplaats Emma-
kade afgesloten voor alle verkeer vanaf dinsdag
19 januari tot en met vrijdag 5 februari 2010.
Voor nadere informatie kan men bellen met de
gemeente Bodegraven op (0172) 630 202.
Alle scholen die vallen onder het overkoepe-
lende bestuur De Vier Windstreken krijgen
een circusdag aangeboden in verband met het
tienjarig bestaan.
De Goede Herderschool in Bodegraven krijgt
deze dag op donderdag 11 februari. De kinde-
ren gaan die dag van 9.15 tot 14.30 uur naar
school. De kinderen van de onderbouw hebben
‘s ochtends een programma in de Sporthoeven,
waarna de ouders van 11.00 tot 11.30 uur
kunnen komen kijken naar de kunsten van hun
kind in een soort ‘circusmarkt’. De kinderen
van de bovenbouw gaan in groepjes verdeeld
schmincken en goochelen op school. ‘s Mid-
dags wordt het programma omgedraaid. Aan-
sluitend gaat de school de hele week werken
over het circus en dat afsluiten met een kijk-
avond voor ouders en belangstelleden op
donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.
Koningin Beatrix is op zondag 31 januari ‘echt’
jarig. Ter ere hiervan houdt oranjevereniging
‘Prinses Juliana’ op zaterdag 30 januari een
lampionnenoptocht.
De organisatie hoopt dat er weer veel kinderen
al dan niet verkleed mee komen lopen of mee-
doen met hun versierde fietsen, buggy, wagens
of skelters. Voor de mooist verklede kinderen of
het leukste voertuig zijn er weer leuke prijzen
te winnen. De deelnemers verzamelen zich om
18.15 uur bij het Wierickehuis waar de optocht
start om 18.30 uur.
Bodegraven Bodegraven Krant Krant
VAN VAN
DE DE
3
Nummer 4
29 januari 2010
GEMEENTE / ACTUEEL
Colofon
Uitgever:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Druk:
Wegener NieuwsDruk Gelderland
Verspreiding:
Interlanden Den Haag
Redactie-adres:
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
E redactie@dekrantvanbodegraven.nl
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips:
Tips voor de redactie, een redactionele
tekst of een persbericht kunt u mailen naar
redactie@dekrantvanbodegraven.nl
Verspreiding/oplage:
De Krant van Bodegraven verschijnt wekelijks op
vrijdag huis-aan-huis in Bodegraven, Reeuwijk,
Nieuwerbrug en Driebruggen en op versprei-
dingpunten in Bodegraven (boekhandel Karssen
en bibliotheek Julianastraat) in een oplage van
10.000 exemplaren.
Webkrant:
Zie: www.dekrantvanbodegraven.nl
Bezorging:
Bezorgklachten: info@goudamediagroep.nl of
bel (0182) 322 456 (op werkdagen).
Stelling van de Week
Hoogste GOUDPRIJS
in 20 jaar! Verkoop het nu
Ik wil uw goud!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel.: 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor
sieraden, heel of kapot, munten, goudbaren,
tandengoud, zilver, guldens, rijksdaalders, bestek,
broodmanden, diamant, briljant en horloges:
Cartier, Rolex, Breitling,Omega enz.
24 karaats goud
Record goudprijs €25,- per gram
Het Nationaal Gezondheidsonderzoek is een
initiatief van WellnessClubs en het NIPED
PreventieKompas. Met dit groots opgezette
onderzoek moet worden bevestigd dat regel-
matig trainen tijdens een periode van vier
weken leidt tot significante verbeteringen
van gezondheid en welzijn.
Aan het onderzoek kan ook bij Green Health
Center in Bodegraven worden deelgenomen.
Voor het onderzoek worden honderd test-
personen gezocht. Alle deelnemers krijgen
tegen een geringe vergoeding een begintest
en einddtest en sporten vier weken lang onder
begeleiding van gekwalificeerde instructeurs.
Het doel van het onderzoek is de effectiviteit
van fitnesstraining met harde cijfers aan te
tonen opdat het belang hiervan aandacht krijgt
van beleids makers en verantwoordelijken op
het gebied van gezondheidzorg en preventie.
Er worden bewijzen gezocht dat regel matige
doelgerichte training al binnen vier weken
een duidelijke verbetering brengt voor de
lichamelijke fitheid, de gezondheidstoestand en
het algemene welbevinden. Bovendien worden
de resultaten van de deelnemende steden on-
derling vergeleken. De onderzoeksresultaten
zullen door een weten schapper van het NIPED
geanalyseerd worden. “Ik ben er erg trots op
dat het onderzoek bij onze club plaatsvindt”,
zegt eigenaar Gerrit van Dijk. “Ik weet zeker
dat de deel nemers niet alleen hun algehele
gezondheid zullen verbeteren maar hier ook
veel plezier in zullen hebben.”
Hoe gezond is Bodegraven?
Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun
kinderen en moeten dus ook opdraaien voor door hen
veroorzaakte schade.
Toelichting
Minderjarigen veroorzaken jaarlijks schade die in de
miljoenen euros loopt. Het CDA wil een wet die regelt
dat slachtoffers voortaan de schade op de ouders van
de minderjarigen kunnen verhalen.
Geef uw mening op:
www.dekrantvanbodegraven.nl
De stelling van vorige week luidde:
In café’s horen geen kinderen en jongelui onder de
achttien jaar, die horen om één uur ’s nachts allang in
bed te liggen.
Eens 80,6 %
Oneens 18,3 %
Geen mening 1,1 %
Bodegraven Bodegraven Krant Krant
VAN VAN
DE DE
4 ADVERTENTIE
Nummer 4
29 januari 2010
Behalve uitgever is de Gouda Media Groep
ook reclame- en ontwerpbureau.
Folders, brochures, huisstijlen, flyers, visitekaartjes,
jaarverslagen, nieuwsbrieven, websites?
Bel voor meer informatie met 0182-322456.
Zie ook www.goudamediagroep.nl

L×|ro brede pIonken 28,2 cm
kIosse 82
Goron|ie 15 joor
VeIIinqskon| oon Ienq|ezijdes
Mo||e ui|s|roIinq
2wore buiskomer kwoIi|iei|
kIeuren:
kos|eeI eiken[
omerikoons eiken
lominoo| 8iq li|e
kIosse 81
Goron|ie 12 joor
VeIIinqskon| oon Ienq|ezijdes
Huiskomer kwoIi|iei|
kIeuren:
kos|eeI eiken[
omerikoons eiken[
ziIver qrijs eiken
li|e lominoo|
Openinqs|ijden:
Vo. t,¬ uo. u8.uu - l8.uu ccr

vr. u8.uu - 2l.uu ccr

zo. u8.uu - l7.uu ccr
8urqqroo|| 8ouwmork| 8V

kerks|roo| õ7
2411 A8 8odeqroven

1eI. 0172 - õ1 11 02
Ook uw voordeIiq odres voor:
mon|oqediens| - kor|e Iever|ijd - bezorqdiens| - qro|e sbowroom 1e e|oqe - opmee|service
Ak|ieprijs|
von 624,95
voor 6 19,95
Ak|ieprijs|
von 615,95
voor 6 12,95
Wilt u van uw
computerhoofdpijn af?
Wij zijn gespecialiseerd in
oplossingen voor kleine bedrijven
U beheer op afstand
U bij u op kantoor
U en bij u thuis
Betrouwbare ICT op uw werkplek
vanaf per maand € 75
Tel. 0182 - 322 450
info@jalasystems.nl
www.jalasystems.nl
- Aanschaf - Spam
- Installatie - Beveiliging
- Opstarten - Hardware
- Printen - Netwerk
- E-mail - Website
- Software - etc.
Wie helpt mij met mijn problemen:
V oor zowel bedrijven als particulieren.
s Aanleg, onderhoudENADVISErINGVAN
ELEKTROTECHNISCHEINSTALLATIES
s Sterkstroom- en zwakstroominstallaties
s K euringen elektra woningen, gereedschappen, etc.
V oor al uw elektra
werkzaamheden.
^^^PQZZLSZ[PQUUS
Edisonstraat 6, Gouda
T el. 0182 52 65 46
1
5
BOUWEN EN WONEN
Nummer 4, 29 januari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
De Karnemelksloot in Gouda was vrijdag
‘De Straat van de Week’ in het populaire klus
programma ‘Eigen Huis & Tuin‘ Een tv-ploeg
van RTL 4 maakte de hele dag opnames van
klussen binnen en buitenshuis.
Zo beplantte Lodewijk de borders en de perkjes
met de bewoners terwijl bij een van de woningen
een wand voorzien werd van nieuw behang. In
het kader van de Valentijnsuitzending werden
na de lunch alle mannelijke bewoners aan het
bloemschikken gezet. Tot slot maakten de be-
woners onder leiding van Lodewijk een aantal
vogelnestkastjes die net voor het vallen van de
duisternis voorzien werden van een lik verf. De
uitzending van deze Goudse klusmanifestatie is
zaterdag 13 februari om 18.05 op RTL 4.
Winnaars ballonvaart
Demonstratie bollen verpakken
Debat regionale stedenbouw
Behalve de bewoners van de Burgemeester
Martenssingel 49 uit het Goudse Kort Haarlem,
zijn ook de bewoners van de Symfonielaan 7
uit Goverwelle in de wolken. Zij hingen beiden
de deurhanger van Het Bespaarhuis aan hun
voordeur en werden gefotografeerd. Hun prijs
is een ballonvaart voor twee personen. Ga naar
www.bespaarhuis.nl en klik op ‘Gouda in de
wolken” voor meer informatie.
Bloembollen die uitlopen verpakken (zonder
aarde) en leuk decoreren op een mooie
schaal. De trend van 2010 waarmee men in
Moordrecht kennis kan maken.
Op vrijdag 29 januari zijn er op twee locaties
aan de Kerklaan 32 demonstraties in het ver-
pakken van bollen die uitlopen. Het gaat om
bijvoorbeeld hyacinten, tulpen en narcissen.
Onder begeleiding van de medewerkers maken
deelnemers een eigentijds stuk voor op tafel.
Er zijn verpakkingen in tientallen soorten en
maten. Van stof met linten tot gaas en wol en
natuurlijk kant. Als ondergrond is er een ruime
keuze van onderborden en dienbladen. Slinger-
l and Bloemen bevindt zich in Moordrecht
aan de Kerklaan 32. Aanvang 18.00 uur en er
is voldoende gratis parkeergelegenheid in de
omgeving.
Architectuurcentrum grAp heeft de regionale
stedenbouw onderzocht, interviews ge-
houden met de gemeenten binnen Midden
Holland en de stand opgemaakt in een atlas
met actuele discussiepunten voor een debat
dat op dinsdag 16 februari plaatsvindt.
Wat is de rol van de regionale stedenbouwer?
Toetser of ontwerper? Wat is de rol van een
regionale organisatie? Afstemmen of samen
plannen maken? Wat is de rol van opdracht-
gevers? Initiëren of reageren? Allemaal vragen
die aan bod komen in het debat dat onder
leiding staat van Bert van Meggelen, zelfstan-
dig adviseur Maat-Werk. De inleidingen zijn
een reflectie op de resultaten van de Atlas en
worden gehouden door Hilde Blank, directeur
BVR in Rotterdam en medeauteur Ontwerpen
aan Randstad 2040 en Jan Dirk Hoekstra
(ovb), directeur H+N+S landschapsarchitecten
Amersfoort. De afsluiting van de avond en de
conclusies voor het regionaal ontwerp wordt
verzorgd door Wim Cornelis, burgemeester
Gouda en voorzitter overlegorgaan Midden
Holland. Van het debat en de resultaten van
de atlas wordt een verslag geschreven door
Mark Hendriks van Tekstlandschap. Het debat
vindt plaats om 20.00 uur in ISMH aan de
Thorbeckelaan 5. Zie voor meer informatie
architectuurcentrumgrap.nl.
Lodewijk beplantte samen met de bewoners de borders en de parkjes.
BOUWEN WONEN &
‘Straat van de week’
Hecht u waarde aan uw huidige meubelen maar zou u misschien liever een andere stof of
kleur in uw interieur willen? Is de stoffering van uw meubelen dermate versleten en wilt u
er geen afstand van doen? Dan is herstoffering de juiste keuze voor u!
Wij zijn gespecialiseerd in het herstofferen van design-, meubelen, caravan en boot.
Wegens groot succes geven we tot en met mei 10 % korting op al het stof en leer!

Berkengaarde 44, 2742 TR Waddinxveen, 06 41380666 / 0182 619743
Broer
meubelstoffeerderij
H.J. Natte jr.
Schildersbedrijf en verfhandel
Tel. (0182) 51 62 52
Fax (0182) 55 06 08
mobiel (0651) 38 09 26
kleiwegstraat 22
2801 GM Gouda
Opslagruimte
nodig?
Opslagruimtes van 10 tot 40m
3
Voor lange of korte periode
E-mail: hdemol@online.nl
M. Stigters 06 - 543 306 63
BANGERT
MAKELAAR & TAXATEUR
TAXATIE EN AANKOOPBEGELEIDING
TEGEN EEN SCHERP VAST TARIEF
T. 0182 51 27 60
M. 06 52 33 34 70
WWW.BANGERTMAKELAAR.NL
Burgemeester Martenssingel 49 Symfonielaan 7
Schoonhoven
www.hof-makelaardij.nl
Havenstraatse Wal 8
VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
Van Hogendorpplein 4 | 2805 BM Gouda
Tel: (0182) 520111| E-mail: gouda@hof-makelaardij.nl
Kantoren in Alphen aan den Rijn, Gouda, Waddinxveen en Zoetermeer
º SLarLerswoninu ueleuen aan de rand van heL hisLorisch cenLrun
º AchLerLuin ueleuen aan heL waLer van de 0ude Sinuel
º Woninu uehoorL LoL ueschernd sLadsuezichL
º Woninu dienL ueheel uerenoveerd Le worden
º Aluenene en ui|zondere inschri|vinusvoorwaarden van Loeµassinu
Eenuezinswoninu lLussenwoninul neL achLerLuin oµ heL WesLen
ueleuen aan heL waLer. PerceeloµµervlakLe 82 n
2
, woonoµµervlakLe
ca. ß2 n
2
. lndelinu: 8eu. ur.: EnLree, oµen ruinLe ca. 20 n
2
neL vasLe
Lraµoµuanu en eenvoudiue keukenoµsLellinu in uiLuouw. ]oeuanu naar
achLerueleuen Luin.1e verd.: 0µen ruinLe ca. 28 n
2
neL 2 dakranen.
]e uezichLiuen oµ 2 ki|kdauen:
º woensdau 18 |anuari 2010 van 16:00 LoL 17:00 uur
º zaLerdau 28 |anuari 2010 van 11:00 LoL 18:00 uur
lnschri|vinusLerni|n sluiL oµ vri|dau 10 feuruari 2010 on 1ß:00 uur.
lnlichLinuen over µrocedure en inschri|vinu Le verkri|uen via
van 'L Rof nakelaardi| Le 6ouda
hoLariskanLoor vonk Le Schoonhoven.
6
ADVERTENTIE
Nummer 4, 29 januari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
De HuizenbemiddeIaar Gouda:
Vertrouwd, VoordeIig en Vernieuwend!
Vertrouwd: de bekende begeleiding bij de verkoop van uw woning
VoordeIig: complete begeleiding voor een vast, zeer laag tarief
Vernieuwend:
Bij De Huizenbemiddelaar verzorgt u zelf de bezichtigingen van uw woning!
- U beschikt over de meeste informatie over de woning, eventuele vragen
kunt u direct en volledig beantwoorden
- U hoeft uw huis niet te verlaten, potentiëntiele kopers staan nooit voor
een gesloten deur
- U houdt geen standaard verhaal, uw rondleiding is uitgebreid en niet
gebonden aan tijd
- Niet afhankelijk van de agenda van de makelaar
- Niet gebonden aan kantoortijden, u bepaalt wanneer de bezichtiging
plaatsvindt, weekenden en avonden worden bespreekbaar
Ervaring heeft ons geleerd dat geïnteresseerden een rondleiding,
gegeven door de eigenaar, als zeer prettig ervaren.
VoordeIig
CompIete begeIeiding voor een vast, zeer Iaag tarief
6
9
5
,-
incIusief btw
Vertrouwd
Onze verkoopbegeIeiding omvat:
- waardebepaling woning
- maken fotoreportage en tekst voor de presentaties
op onze en diverse landelijke woningsites
- promotieborden en verzorging brochures
- bespreken verkoopbevorderende tips
- telefonische opvang van geïnteresseerden
- onderhandelingen prijs en leveringsvoorwaarden
- opstellen verkoopakte
- begeleiding notarieel transport
Oosthaven 54 Gouda
Tel. 0182 - 51 69 98
gouda@dehuizenbemiddelaar.nl
U wiIt uw huis verkopen?
Laat ons u verder informeren over onze dienstverlening!
Wij verzekeren u, het is de geringe investering van één
uurtje van uw tijd en wellicht een kopje koffe zeker waard!
OAFL=J9;LA=
Heeft u een woning of bedrijfspand die opgeknapt moeten worden? Bijvoorbeeld het isoleren
van een zolderverdieping of het veranderen van een indeling van uw woning of bedrijf. Nu is
het moment om dit professioneel aan te pakken. Breedijk Bouw uit Waddinxveen heeft meer
dan 30 jaar ervaring in deze werkzaamheden met vakkundig opgeleid en klantgericht eigen
personeel. Profiteer nu van deze speciale winteractie en pak uw voordeel op o.a.:
Breedijk Bouw
Bloemendaalseweg 2
2741 LE Waddinxveen
Tel.: 0182-394755
info@breedijkbouw.nl
www.breedijkbouw.nl
- nette overzichtelijke vrijblijvende offerte
- gespecialiseerd personeel
- snelle uitvoering
- fiscus betaalt deels mee
- zeer scherpe prijs
- verbouwgarantie
7
ADVERTENTIE
Nummer 4, 29 januari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Uw garantie op een fijne tuin!
Ambachtweg 30 • 2841 LZ Moordrecht
Tel. (0182) 37 25 13 • Fax (0182) 37 40 69
email: info@blitterswijk.nl
www.tuinmachines.nl
GE 150
Deze kracbtlge elektrlscbe bakselaar staat
altljo voor u klaar. Ln oankzlj z'n gepaten-
teeroe klaverblaovormlge openlng vllegen
oe takken er letterlljk ooor.
GE 250
Nog sterker, nog stlller: oeze elektrlscbe
bakselaar maakt al uw tulnatval ln een wlp
compostklaar: oaar zorgt bet gepaten-
teeroe Multl-Cut 250 snljsysteem voor.
Geopend: ma-vr.: 08.00 - 17.00
za.: 08.30 - 12.00
O
P
=
O
P
van der Pool
Locatie Showterrein:
Goudkade 23a
2802 AA Gouda
Tel. 0182-526483
Het juiste adres voor al uw (sier-) bestratingen
Leverancier in zand & grond www.vdpoolgouda.nl
6 Standaardpunten
van Miedema
‡ Gratis halen en brengen
‡ Altijd 3 jaar garantie
‡ Grote collectie stof en leer
‡ Uitsluitend beste kwaliteit materiaal
‡ Service en kwaliteit
‡ Geen aanbetaling
Stoffeerwerk
Wij stofferen ieder soort meubilair
en zijn onder andere gespecialiseerd
in ARTIFORT, LEOLUX,
ROLF BENZ, PANDER en
OISTERWIJK meubelen.
Leerbewerking
Wij zijn gespecialiseerd
in het repareren en
herstofferen van
CHESTERFIELD meubelen.
openingstijden
ma t/m vr 8.30 - 16.00 uur
zaterdag gesloten
Goejanverwelledijk 48, Gouda

telefoon 0182 - 59 92 20
Sfeer en Meer: Els Oudijk en Ellen Naafs
• Interieurworkshop ‘Kleur & Stijl’
dinsdag 16 februari 19.30 - 22.00 uur of
dinsdag 2 maart 10.00 - 12.30 uur of
maandag 8 maart 19.30 - 22.00 uur
Locatie: Waddinxveen | € 39,-
www.sfeerenmeer.info | tel. 06 - 11055501
Frisse Wind: Leid Oudemans
• De kunst van het opruimen
dinsdag 16 maart 20.00 - 21.30 uur
• Een slimme planning is het halve werk
dinsdag 23 maart 20.00 - 21.30 uur
• Waar haal je de tijd vandaan?
dinsdag 30 maart 20.00 - 21.30 uur
• Zo houd je werkdruk onder controle
dinsdag 6 april 20.00 - 21.30 uur
Locatie: Gouda | € 40,-
www.frissewind.biz | tel. 0182 - 558867
Ine Mens en werk: Ine Ruijfrok
• Beter beslissen
maandag 15 februari 13.00 -16.30 uur
Locatie: Gouda | € 95,-
• Kennismaking Paardencoaching
dinsdag 16 maart 12.00 - 15.30 uur
Locatie: Gouda | € 95,-
• Van Wens naar Werkelijkheid
donderdag 1 en donderdag 22 april 9.30 - 15.00 uur
Locatie: Gouda | € 249,-
• Vrouw en Kracht
donderdag 13 mei 13.00 - 16.00 uur
Locatie: Gouda | € 65,-
www.inemensenwerk.nl | tel.06 - 24569940
Colors of your heart: Yvonne Stoevelaar
• Ontdek uw persoonlijke kledingstijl
5 februari 9.30 - 12.00 of 3 maart 9.30 - 12.00 uur
• Je innerlijk, je uiterlijk
3 februari 9.30 - 12.00 of 23 maart 9.30 - 12.00 uur
• Shawlknooptechnieken*
12 februari 9.30-12.30 of 23 februari 20.00-22.00 uur
• De kracht van kleur!
donderdag 18 februari 9.30 - 12.00 uur
• ‘Eye opener’ workshop make up*
woensdag 17 maart 9.30 - 12.00 uur
Locatie: Gouda | * € 39,- | € 49,-
www.colorsofyourheart.nl | tel. 06 - 41476988
I’m
every
woman
• Heb je even tijd?
• Ben je toe aan persoonlijke
ontwikkeling?
• Heb je gewoon zin om iets
leuks te doen?
Als vrouw moet je vaak van veel
markten thuis zijn.
Je hebt een baan, een bedrijf,
een partner, een huis, kinderen…
En ondertussen ben je er zelf ook nog!
Daarom organiseren wij onder de
naam I’m every woman het komende
jaar leuke, interessante workshops,
die je leven zowel privé als zakelijk
aangenamer kunnen maken!
Koningin WiIheIminaweg 176 Gouda
Deze sfeervolle, goed onderhouden 30-er jaren woning is centraal
gelegen, op loopafstand van diverse winkels, een basisschool en
een sportveld. Prachtige woonkamer met authentieke elementen.
Twee keurig verzorgde slaapkamers, stijlvolle badkamer, geweldige
zolder(slaap)kamer. U kunt deze woning, door de complete afwer-
king, snel betrekken!
U wiIt koopsom + kosten koper Ienen?
De benodigde fnanciering kunt u aanvragen bij een bruto (geza-
menlijk) maandinkomen van circa C 3.600,--
Koopprijs C 199.500,-- k.k.
Oosthaven 54 Gouda
Tel. 0182 - 51 69 98
gouda@dehuizenbemiddelaar.nl
Zaterdag
30 januari en 6 februari
OPEN HUIS
van 11.00 uur tot 14.00 uur
8
ADVERTENTIE
Nummer 4, 29 januari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Nieuw in Gouda!
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 16.00 - 00:00 uur
Vrijdag van 16.00 - 01:30 uur
Zaterdag van 14.00 - 01:30 uur
Café Het Goudse Glas - Lange Tiendeweg 2 - Tel: 06 28 530 651
De deuren van Het Goudse Glas zijn geopend. Het bruin café
met z’n eigentijdse en ongedwongen sfeer is dé plek bij uitstek
voor een drankje en gezelligheid.
Dinsdag 9 februari 2010 een heerlijk lopend buffet
Kosten: € 13,- p.p (excl. drankjes)
Kom langs en geniet in het Goudse Glas

Graag tot ziens!
9
FAMILIE
Nummer 4, 29 januari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Familieberichten
Bij inlevering van deze bon:
Dames knippen nu € 18,00
Heren knippen nu € 12,50
Kinderen knippen nu € 10,00

1 bon per persoon.
Niet in combinatie met andere acties.
Geldig tot en met 13 februari 2010.
Lange Groenendaal 114
2801 LV Gouda
Tel.: 0182 - 527787
www.haarstudiodenise.nl
BROUWER DE KONING
Uitvaartverzorging
Sinds 1962
Blauwstraat 15
2801 HE Gouda
0182-512505
Veerlaan 18 a
2851 BV Haastrecht
0182- 501230
Tempeldijk 12
2811 PH Reeuwijk
0182-394656 www.brouwerdekoning.nl
Grafmonumenten
bezoek vrijblijvend onze uitgebreide showroom
Gouderaksedijk 42a • 2808 NG Gouda • tel 0182-512601 • fax 0182 - 580482
email: info@overkamp-natuursteen.nl • www.overkamp-natuursteen.nl
Vakbekwame levering en verwerking van alle soorten natuursteen-
Tevens gespecialiseerd in bouw-interieurwerk
Ook ‘s avonds (evt.) thuis op afspraak
www.blomatelier.nl | diny@blomatelier.nl | 06-53939699 | Molenwerf 22 2801 PP GOUDA-CENTRUM
BLOM:M>EB>K
AFSCHEID/ UITVAART
“van één blom tot bloemenzee”
Ze kan zich een leven zonder
boeken niet voorstellen. Daar-
om brengt vrijwilliger Marga
Roelofsen al twintig jaar boe-
ken van de Openbare Biblio-
theek Gouda naar mensen
die zelf niet in staat zijn naar
de bibliotheek te gaan. Marga
ontving hiervoor op 16 decem-
ber de vrijwilligerspenning
van Gouda uit handen van
wethouder Siebe Keulen.
Het team van vrijwilligers
is hecht. Ze komen elke drie
weken bij elkaar en gaan na
een kopje koffe op pad om
boeken naar hun drie vaste
klanten te brengen. Marga be-
zoekt al twintig jaar klanten in
Korte Akkeren. Meestal zijn dit ouderen, soms
jongeren die gehandicapt zijn. “Ik breng ge-
middeld drie boeken per klant, maar soms ook
wel tien. Dat is een heel gesjouw, maar omdat
ik met de auto ga, geen probleem.” Klanten
geven aan wat voor boeken ze leuk vinden en
daar houdt Marga zoveel mogelijk rekening
mee. “Mijn bezoek gaat verder dan alleen het
afeveren van de boeken. Een gezellig praatje
hoort er ook bij. Klanten willen soms weten of
ik zelf de boeken gelezen heb.” Omdat Marga
vaak jaren iemand bezoekt, verandert de rela-
tie. “Mijn klanten hebben regelmatig behoefte
hun verhaal te vertellen, omdat ze bijvoorbeeld
ergens mee zitten. Dan blijf ik natuurlijk wat
langer; meestal twintig minuten, maar soms
zelfs anderhalf uur. Er is een hoop eenzaam-
heid bij ouderen. Als ik zie hoe er naar mijn
komst wordt uitgekeken dan realiseer ik me
hoe belangrijk deze bezoekjes zijn.”
Voldoening
Haar vrijwilligerswerk geeft haar veel voldoe-
ning. Hoewel haar taak eigenlijk alleen bestaat
uit het afeveren van de boeken, zijn de gesprek-
ken die zij voert met haar klanten voor haar de
normaalste zaak van de wereld. “Ik zou het
vervelend vinden als ik niets meer voor een an-
der kan betekenen. Het is voor mij vanzelfspre-
kend een luisterend oor te bieden als iemand
daar behoefte aan heeft. Daar denk ik niet over
na.” Ze voelt zich betrokken bij haar klanten.
Als daarom iemand niet opendoet wanneer ze
langskomt, gaat ze steevast op onderzoek uit
om te achterhalen waar haar klant is. Omdat
de meeste klanten van Marga ouderen zijn, zijn
er in de loop der jaren ook enige over leden.
“Toen ik dit werk nog niet zo lang deed, had
ik daar moeite mee. Gelukkig kan ik er nu be-
ter mee omgaan.” Marga Roelofsen blijft dit
vrijwilligerswerk nog zo lang mogelijk doen.
Wie ook in aanmerking wil komen om boeken
aan huis bezorgd te krijgen, of wie ook iemand
kent in de omgeving die dat zou willen, kan
contact opnemen met Janneke van Loo van de
Openbare Bibliotheek Gouda, telefoon (0182)
537 736 of j.v.loo@gouda.org.
Door Barbara Warnar
Boeken en een praatje
“Een oergezellige chaos”, zo omschrijft Natasja Dijsselhoff de pannenkoekenlunch na afoop. Dinsdag 19 januari
schoven ruim honderd leerlingen van de Koningin Wilhelminaschool in Gouda aan bij deze bijzondere overblijf­
middag. Na het zien van de beelden in Haïti besloot de overblijfcoördinator de geplande pannenkoekenlunch te
koppelen aan een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. Dankzij gulle giften van ouders
en sponsoren bracht de actie in totaal 700 euro op en dit zal de school storten op giro 555.
Pannenkoeken eten voor Haïti
Marga Roelofsen: “Ik zou het vervelend vinden als ik niets meer voor een
ander kan betekenen.”
10
ADVERTENTIE
Nummer 4, 29 januari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Ik wil uw goud!
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
U kunt uw goud aangetekend opsturen!
Bij ontvangst maken wij het bedrag direct over d.m.v. internetbankieren!
Record goudprijs €25,- per gram
24 karaats goud
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.
ness
y
E R I N B U S I N E S S
B
us
N U W P A R T
03 11 09
Prijsuitreiking Natuurwinkel Gouda Schoolzwemmen Proplan en Baanderij in actie voor Haïti
Extra service:
advertenties worden
gratis doorgelinkt naar
de eigen website!
05
Lunch, hotel & dineradressen
Nieuw Kantoor ING aan Wijdstraat
www.visser-visser.nl
%ENSTAPVERDER
GOUDA, 1eleIoon: o¡8z ¸<8 z¸<
Kijk op
Alphen aan den Rijn | Gouda | Nieuw Vennep
Geef jouw ambitie
de ruimte
JoinLansigt.nl
Vo o r e e n b a a n me t t o e k o ms t
COMPUTER PROBLEMEN?
COMPUTER of LAPTOP NODIG?
Reparatie, onderhoud & PC-APK
van alle merken computers & laptops
Tel. 0182 - 63 64 65
Al 8 jaar uw vertrouwde partner
www.COMPUTERMAATJE.nl
Apollolaan 57 - Waddinxveen
Complete begeleiding
aan- of verkoop van uw woning
voor één vast, zeer laag tarief!
Oosthaven 54
2801 PE Gouda
Tel: 0182 - 516998
6
9
5
,-
INCLUSIEF BTW
www.dehuizenbemiddelaar.nl
Alpha Makelaardij BV
Hoge Gouwe 17, Gouda • tel: (0182) 51 14 24
www.alphamakelaardij.nl
D
Bijzonder in
het bijzondere!
De volgende Open Coffee Bodegraven vindt
plaats op donderdag 4 februari van 9.00 tot
11.00 uur in het AC Restaurant, Goudseweg 32
(langs de A12).
Geen presentaties, geen speeches, maar ont-
spannen netwerken met ondernemers uit Bode-
graven, Reeuwijk, Alphen, Gouda, Woerden en
omgeving. Meer informatie:
www.opencoffeebodegraven.nl.
Visser & Visser heeft op 26 januari een conve-
nant Horizontaal Toezicht afgesloten met de
Belastingdienst. Hiermee is het kantoor één
van de eerste middelgrote kantoren in Neder-
land dat een dergelijk convenant sluit.
In het convenant zijn afspraken gemaakt over
de afhandeling van de door Visser & Visser
in te dienen aangiften. Uitgangspunt daarbij
vormt het kwaliteitssysteem dat door Visser
& Visser wordt gehanteerd. Aangiften die
volgens dit kwaliteitssysteem worden inge-
diend, worden zonder nadere controle door de
Belastingdienst versneld afgewerkt. Daarnaast
zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheid
van vooroverleg. Zo kan Visser & Visser de
klanten optimaal blijven adviseren. Visser &
Visser Accountants-Belastingadviseurs werkt
met ruim 200 medewerkers vanuit vestigingen
in Barendrecht, Barneveld, Dordrecht, Gouda,
Middelharnis en Oud-Beijerland. Vanaf voor-
jaar 2010 opent de vestiging Apeldoorn.
Open Coffee
Visser & Visser
tekent convenant
Fusie van accountants
Mazars en Weiser
In Gouda heeft Mazars een vestiging aan de Burgemeester van Reenensingel.
Al tien jaar werken het Europese accoun-
tantskantoor Mazars - in ons land bekend
als Mazars Paardekooper Hoffman - en het
Amerikaanse kantoor Weiser samen.
Bij Weiser, dat een jaaromzet genereert van
120 miljoen dollar, werken 650 mensen en
bij Mazars, actief in 55 landen, 12.650 mede-
werkers. Beide kantoren hebben nu besloten
om te gaan fuseren. Eind maart stemmen de
circa zeshonderd partners van Mazars hierover.
Na de fusie vormt de combinatie het zesde
accountantskantoor ter wereld. Volgens Jos van
Huut, de bestuursvoorzitter van Mazars Neder-
land, hebben beide bedrijven absoluut niet de
ambitie om de concurrentie aan te gaan met de
vier grote wereldwijd opererende accountants-
kantoren Deloitte, KPMG, Ernst & Young en
PriceWaterhouseCoopers. Alleen al het ver-
schil in omvang maakt concurreren nodeloos,
aldus Van Huut, die erop wijst dat ieder van de
grote vier kantoren tenminste 100.000 mensen
in dienst heeft. Mazars heeft ook in Gouda aan
de Gentseweg een vestiging.
Van der Linden Groep
zie pagina 6
Volgende week 2 februari wordt het nieuwe
ING-kantoor aan de Wijdstraat 1 in Gouda
officieel geopend. Het kantoor is geheel
ingericht volgens de nieuwe kantorenformule
van de ING, de bank die is voortgekomen uit
het samengaan van de ING Bank en de Post-
bank. De praktische inrichting van de voor-
malige Postbankwinkel en de expertise van
het voormalige ING Bank kantoor zijn in de
nieuwe formule gebundeld. Zo kunnen klanten
gemakkelijk en snel de eigen bank zaken
regelen, maar ook terecht voor deskundig, per-
soonlijk advies. Het nieuwe bankkantoor is in-
gedeeld in drie zones: één voor zelfbediening,
één voor persoonlijke hulp of advies en één
voor uitgebreid financieel advies op het gebied
van onder andere hypotheken.
Jaar gang 5
Nummer 1
29 j anuar i 2010
w w w .busy ness.nl
Opl age: 69.000
ex empl ar en
Met een handdruk werd het convenant bezegeld.
2 - Advert ent ie

Wijncursus Maart 2010
De ‘DH17 Wijncursus 2010’ gaat binnenkort van start!
Tijdens deze wijncursus leert U de basisbeginselen van de
prachtige wereld van wijnen. U leert iets meer over wijnbouw
& vinificatie, maar leert u vooral om te herkunnen wat Uw
smaak is, waar en wanneer U het beste welke wijn kunt
drinken / kiezen en leert U herkennen wat de verschillende
druivensoorten voor verschillende kenmerken en smaken
hebben… Tevens zullen we dieper ingaan op de combinatie
wijn & eten en zullen wij U handige tips, trucs en weetjes
rondom wijn drinken en van wijn genieten geven. En het
allerbelangrijkste, U heeft 6 avonden in het vooruitzicht
waarin we elke avond minimaal 8 wijnen gaan proeven en
waar we een leerzame en gezellige avond van gaan maken!
Wat gaan we doen?
De Wijncursus 2010 bestaat uit 6 avonden, welke als volgt
zijn ingedeeld:
Les 1: Wijnbouw, vinificatie en inleiding tot het goed
proeven van wijn
Les 2: Wijnwetgeving en Klassiek Frankrijk
Les 3: Italië & Hongarije
Les 4: Spanje en Port
Les 5: ‘Nieuwe Wereld’
Les 6: Feestelijke afsluiting met examen en wijn & spijs workshop
Elke avond zullen er minimaal 8 wijnen geproefd gaan worden.
Water & stokbrood zijn altijd in voldoende mate aanwezig.
Waar & Wanneer?
De Wijncursus 2010 vindt 6 weken achter elkaar plaats, in onze winkel
aan de kerklaan 23 te Moordrecht en is van 19.30 uur – 22.00 uur.
De data waarop wij deze Wijncursus 2010 zullen houden zijn als volgt:
2 maart, 9 maart,16 maart, 23 maart, 30 maart, 6 april 2010
Kosten?
De kosten voor de Wijncursus 2010 bedragen € 235,- per persoon. Dit is
inclusief lesboek / naslagwerk. VIP-Card leden ontvangen een korting
van € 15,- per persoon op deze Wijncursus 2010 en betalen € 220,- p.p.
Indien U geen lesboek wenst te ontvangen ( wanneer u bijv. met 2 of
meer personen deelneemt aan de cursus is 1 lesboek voldoende.. )
krijgt u een korting van 10,-.
Inschrijven?
Wilt u deelnemen aan de Wijncursus 2010 schrijf u dan snel in via ons
inschrijfformulier in de winkel of te downloaden op onze website.
Na ontvangst van Uw inschrijving ontvangt U van ons binnen 2
werkdagen een bevestiging van inschrijving en een factuur voor
deze cursus via email / post. U ontvangt uiterlijk één week voor
aanvang van de wijncursus 2010 een persoonlijke uitnodiging met
alle belangrijke informatie betreffende de start van de cursus.
www.dh17-moordrecht.nl
www.dh17-moordrecht.nl
Uw DH17 slijterij in Moordrecht verzorgt het gehele
jaar door diverse proefavonden. Wijnproeverijen,
gedistilleerd proeverijen, maar ook wijncursussen
en whisk(e)y nosing & tastings:
Februari 2010
- 11 íobruuri ~ € 20,- p.p.
Whisky proeverij voor beginners
- 12 íobruuri 2010 ~ € 20,- p.p.
Whisky proeverij voor beginners
Maart 2010
- 2 muurt STAPT Wl)NCUPSUS 2010
- 2c muurt ~ € 10,- p.p.
Wijnproeverij
April 2010
- 1` upri| ~ € 30,- p.p.
Whisky proeverij voor gevorderden
- 2` upri| ~ € 25,- p.p.
Likeur proefavond
Mei 2010
- c moi ~ € 95,- p.p.
Wijn & Spijs avond m.m.v. Chris Fraass ( www.chrisfraass.com )
- 19 moi ~ € 50,- p.p.
Bijzondere whisky proeverij ( lijst met de te proeven whisky's
volgt spoedig! ) Minimaal 10 deelnemers, maximaal 16.
Juni 2010
- 11 juai ~ € 15,- p.p.
Zomerse wijnen proeverij
Voor alle proeverijen geldt vol = vol. U kunt Uw toegangskaart(en)
aanschaffen in onze winkel, of U kunt Uw reservering doorgeven
via ons inschrijfformulier. Betaling dient meteen voldaan te worden
bij aanschaf van de toegangskaart. Toegangskaarten kunnen niet
worden geretourneerd, noch zullen deze worden vergoedt wanneer
U onverhoopt verhinderd bent op de desbetreffende avond. VIP-Card
leden krijgen 50% korting voor max. 2 toegangskaarten per proeverij.
Uitzonderingen zijn de Wijn & Spijsavond en de Bijzondere Whisky
Proeverij, hiervoor wordt geen korting verleend.
Proeverijen op maat, ook dat kan!
Ook een proeverij voor Uw bedrijf, instelling, vereniging of vrienden
& familie kunnen wij uitstekend voor U verzorgen! Kijk hiervoor bij
proeverijen op maat voor meer informatie. Wij kunnen zowel wijn-
proeverijen, whisk(e)y & gedestilleerd proeverijen alswel een
combinatie van beide proeverijen organiseren. Een ideale gelegen-
heid om op informele wijze kennis te maken met onze uitstekende
producten én Uw collega's, comsumenten of leden.
Graag t ot ziens op één van onze proeverijen!
PROEVERIJ
AOENOA 2010
De Belastingadviseur
Voorlopige aanslag 2010
Bedrij ven - 3
Hartverwarmende
actie in Bloemendaal
'H:DDO
$FFRXQWDQWV
Creatief boekhouden?
BeIasting betaIen is een gunst, niet te veeI betaIen is de kunst!
NIEUW in Bodegraven
TeI. 06 - 46 15 69 44
info@dewaaIaccountants.nI
www.dewaaIaccountants.nI
Accountancy, administraties en beIastingen
Prijsuitreiking Natuurwinkel Gouda
Ruim 800 deelnemers brachten hun stem
uit op de landelijke ‘Proef en Stem smaak-
wedstrijd’ voor biologische producten. Acht
deelnemers wonnen een biologisch vier-
gangen droomdiner met overnachting en
ontbijt buffet op Landgoed Rhederoord. Twee
van hen zijn klant van Natuurwinkel Gouda.
Zaterdag 23 januari vond de feestelijke prijs-
uitreiking plaats.
Hoofdprijswinnaar C. Verschuren verkoos de
Green & Blacks melkchocolade met amande-
len tot favoriet biologisch product. De tweede
prijswinnaar E. Hanselaar koos als favoriet pro-
duct de volkorenpasta van Castagno. “Als deze
pasta de pan in gaat, ruik je de korenvelden op
een Italiaanse zomerdag”, vertelt de winnende
klant van Natuurwinkel Gouda. De feestelijk-
heden bij Natuurwinkel Gouda zijn nog niet
voorbij. Van vrijdag 5 februari tot en met
zaterdag 13 februari viert zij bovendien haar
eenjarig jubileum. Voor meer informatie kan
men terecht bij de Natuurwinkel aan de Lange
Groenendaal 99 in Gouda. Telefoon (0182)
513 260 of mail info@natuurwinkelgouda.nl.
Twee klanten van de Natuurwinkel Gouda vielen in de prijzen bij de landelijke ‘Proef en Stem smaakwedstrijd’ voor
biologische producten.
BusYness is een uitgave van Gouda Media Groep B.V. te Gouda. BusYness verschijnt tien keer
per jaar. Het volgende nummer verschijnt eind februari 2010.
De winkeliers van winkelcentrum Bloemen-
daal in Gouda willen hun klanten laten weten
dat zij voor hen heel belangrijk zijn en hebben
daarom in het kader van Valentijnsdag een
hartverwarmend cadeau voor hen in petto.
Tijdens de renovatie worden regelmatig big
shoppers met het logo van winkelcentrum
Bloemendaal uitgedeeld. In deze rode big shop-
pers is een uniek nummer aangebracht. Tijdens
de gehele renovatieperiode worden met deze
big shoppers acties gevoerd. Deze keer kunnen
klanten die een ‘Bloemendaal - big shopper’
hebben de code van hun big shopper en zijn
of haar gegevens invoeren op de website van
het winkelcentrum www.winkelcentrumbloe-
mendaal.nl. Hiermee maken ze kans op een
van de tien romantische Valentijnpakketten.
Men kan de code invoeren van 1 tot en met 10
februa ri. De prijswinnaars krijgen op 11 febru-
ari bericht. Win-
naars kunnen op
vertoon van hun
big shopper op
12 of 13 februari
bij ICI Paris XL
in winkelcentrum
Bloemendaal hun
Valentijnpakket
afhalen.
Als ondernemer voor de inkomstenbelasting
of de vennootschapsbelasting bent u natuur-
lijk bekend met de zogenaamde Voorlopige
Aanslag (VA). U ontvangt in december of
januari de VA. Hierop staat wat uw verwachte
belastbare inkomen in 2010 zal zijn. De belas-
ting die op de aanslag staat dient u dan in elf
termijnen te voldoen.
Vervolgens ontvangt u in juni of juli schat-
tingsformulieren van de belastingdienst. U
dient een schatting van uw inkomen te maken,
zodat de belastingdienst vervolgens eventueel
de VA kan aanpassen. Bij een lager belasting
bedrag wordt de aanslag ambtshalve vermin-
derd, zodat de belastingdienst geen heffings-
rente hoeft te vergoeden. En bij een hogere
aanslag krijgt u een aanvullende aanslag opge-
legd met heffingsrente.
Dit systeem van voorlopige aanslagen en ver-
volgens het indienen van een schatting gaat
veranderen. Eerst voor ondernemers voor de
inkomstenbelasting. Vanaf 2011 ook voor
de vennootschapsbelasting. In 2010 vervalt
de verplichte schattingsopgave. Hiervoor in
de plaats dient de ondernemer de VA aan te
passen, of de belastingdienst te berichten dat
de VA conform de verwachte werkelijkheid
is. De uiteindelijke VA 2010 vormt daar weer
de basis voor de VA 2011. In 2011 wordt het
verplicht om bij het invullen van de aangifte
inkomstenbelasting 2010 een schatting te
doen voor 2011, eventueel door het zetten van
een vinkje indien de VA niet hoeft te worden
gewijzigd. Ondernemers met een structureel
te lage VA ontvangen na de zomer een brief
met het verzoek hun voorlopige aanslag aan
te passen.
Uit bovenstaande zult u het misschien niet
zeggen, maar als het systeem bij de belasting-
dienst werkt, wordt het er makkelijker op. Een
goede verandering dus. Als u nu al weet dat
uw VA te laag is, pas hem dan op korte termijn
aan (voor juli). Zo voorkomt u heffingsrente
en het betalen van een groot belastingbedrag
ineens.
Ik wens u een goede vooruitziende blik.
Uw belastingadviseur
Jaap Ekkelboom CB
Esteem Accountancy & Belastingadviseurs
te Waddinxveen
jaap@esteem.nl
Beste ondernemer
Aparte ‘wereldwinkels’
De Goudse Iris Leijendek-
ker is de komende maan-
den onze buitenland
correspondent. Zij maakt
een wereldreis en zal voor
BusYness steeds een foto
nemen van de gekste win-
kel die zij tegen tegen-
komt.
Iris is nu in Australië van
waaruit zij het volgende
meldt: “Een van de eerste
dingen die opvallen in
Australië is de verscheiden-
heid van de bevolkingssa-
menstelling. Uit aller lei lan-
den zijn ze naar Down Under
gekomen om daar hun ge-
luk te beproeven. Indiërs,
Chinezen, Maleisiers en
Libanezen. Een van hen is Rhaki. Hij was
27 jaar, vertelt hij, toen hij besloot de drukte van
India in te ruilen voor de moge lijkheden van
Australië. Hij woont nu in Melbourne en drijft
daar met zijn twee zonen de winkel Stuff &
Nonsense. De 48 vierkante meters waaruit
zijn winkel bestaat, zijn inderdaad gevuld met
onzin. Van miniatuurgrafstenen met gedichten
gericht op iemands oma tot hondenplacemats.
Van een geel bord met de tekst ‘this is a stupid
yellow sign’ tot hoofden van etalagepoppen. De
gekste dingen kun je hier vinden. Ze verkopen
niet alleen nutteloze spullen. Tussen de rekken
liggen bijvoorbeeld ook schorten, verf en
wieltjes voor onder je bureaustoel. Maar waar-
om het ene er wel ligt en iets anders niet, dat
blijft een raadsel. Er is geen enkele samenhang.
Het is voor klanten dan ook moeilijk om van te
voren in te schatten of ze in deze winkel zullen
slagen. Toch loopt Stuff & Nonsense goed,
tenminste, dat zegt Rhaki. De ‘onzin-items’
worden voornamelijk gekocht als cadeautjes en
de opbrengsten zijn genoeg om Rhaki’s familie
te onderhouden. Gelukkig voor Rhaki dat wij
westerlingen zo veel geld hebben.”
Een van de dele ‘gekke’ winkels in Australië.
4 - De Goudse Business Club
Kijk voor meer informatie op
www.degoudsebusinessclub.nl
Aanvraag lidmaatschap via info@degoudsebusinessclub.nl
Uw logo hier?
Bel 0182 322456
Uw logo hier?
Bel 0182 322456
BANGERT
MAKELAAR & TAXATEUR
LR Consulting
(Bedrijfs) Gezondheidsmanagement
Lange Tiendeweg 72
ofcieel dealer van
Wij zijn lid van
De Goudse Business Club.
U ook?
Administratiekantoor
Kiesenberg v.o.f.
LangeTiendeweg28- 2801KHGouda
Tel. 0182 - 51 23 60
‘t vaartland 9 - 2821 LH Stolwijk
www.kaowka.nl
Kaars Koffie, de koffietrots van
Gouda, is een versproduct. Dat be-
tekent dat wij onze koffiemelanges
met uiterste zorg verpakken. Graag
geven wij u een kijkje in de verpak-
kingskeuken van de prachtige koffie-
melanges van Kaars Koffie. De clou
zal u verrassen.
Misschien denkt ook u dat een
vacuüm verpakking de beste manier is
om koffie te verpakken. In de winkel
laat u vacuümpakken die zacht aan-
voelen waarschijnlijk liggen, om
een harde verpakking in het winkel-
wagentje te leggen. Blijven doen,
zeggen wij van Kaars Koffie. Maar
daarmee is niet gezegd dat koffie
niet beter af is met een andere ver-
pakkingsmethode dan de vacuüm.
Vacuüm verpakken is een trefzekere
manier van verpakken voor koffie
die lang en makkelijk bewaard moet
worden. Maar zijn dit echt belang-
rijke eigenschappen van koffie, ook
als dit ten koste gaat van de smaak?
Versgebrande koffie laat gassen los,
gassen die belangrijke aroma’s be-
vatten en onze koffie een heerlijke
smaak geven. Maar ook gassen die
de verpakking bol doet staan, iets wat
u als consument niet op prijs stelt.
Daarom wordt bij vacuümverpakking
de k offie urenlang ‘ontgast’. Dat be-
tekent strakke verpakkingen, maar…
ook verlies van aroma’s die de koffie
zijn unieke smaak geven.
Bij Kaars Koffie gaat smaak
boven alles, daarom presente-
ren wij onze koffiesoorten in
verpakkingen die de smaak en
aroma’s van koffie optimaal
waarborgen. Onze koffie zit in
verpakkingsfolie dat minus cuul
kleine gaatjes bevat waardoor
gassen wel vrij komen, maar
zonder de smaakaroma’s mee te
nemen. Hierdoor behoudt Kaars
Koffie veel meer zijn natuurlijke
smaak. Onze koffie is verpakt in
deze verpakking met slechts één oog-
merk: koffie maken waar u naar terug
verlangt.
Probeer het zelf eens. Vergelijk onze
koffie met die uit een traditionele
verpakking. Wij weten zeker dat u
het verschil zult proeven. Veel proef-
plezier!
Het team van Kaars Koffie, de koffie-
trots van Gouda. www.kaarskoffie.nl
Stadsherberg De Burgerhal
www.burgerhal.nl
Markt 1, 2801 JG Gouda
Tel. (0182) 584 300
Info@burgerhal.nl
De Wok van Baldakijn
C. Huygensstraat 123, 2802 LV Gouda
Tel. (0182) 514 012
Ook voor groepen en feesten.
Maandag gesloten.
Dinsdag t/m zondag van
16.00 tot 22.00 uur.
Van dinsdag t/m donderdag 22,50.
Van vrijdag t/m zondag 24,50.
Alles inclusief behalve alcoholische
dranken.
Lunch, hot el & dineradressen - 5
Jean Marie
Oudebrugweg 4, 2808 NP Gouda, Tel. (0182) 516 262
restjeamarie@hetnet.nl
vergader-, feestlocatie en diner
Voor meer informatie
kijk op onze website:
Hotel De Utrechtsche Dom
Geuzenstraat 6, 2801 XV Gouda, tel. (0182) 528 833
info@hotelgouda.nl
14 kamers
www.hotelgouda.nl
Recepties, partijen en
(personeels)feesten.
Alleen op reservering
Tof eten, drinken & uitgaan
Markt 30, 2801 JJ Gouda, Tel. (0182) 548 897
Elke donderdag, vrijdag en zater-
dag feest
Vrijdag en zaterdag eten tot 4.00
uur 7 dagen geopend
www.tofingouda.nl
info@tofingouda.nl
Eethuys De Goudsche Stal
Achter de Waag 20, 2801 JA Gouda, tel. (0182) 686 689
info@goudsche stal.nl
7 dagen geopend van
9.00 – 2.00 uur
Feesten en partijen tot
250 personen
www.goudschestal.nl
www.kaarskoffie.nl
Xochimilco
Wijdstraat 29, 2801 KB Gouda, Tel. (0182) 523120
Bekend om z’n heerlijke gemixte
cocktails en de lekkerste sissende
fajitas
Diner dinsdag tot en met
zondag van 17.00 -23.00 uur
www.xochimilco.nl
Oosthaven 20 2801 PC Gouda, Tel. (0182) 512731
info@restaurantproeven.nl
Onze naam zegt het al,
proeven van alles wat u maar wilt,
om zo diverse smaken te kunnen
ervaren. Kijk voor meer informatie
op onze site.
www.restaurantproeven.nl
Restaurant Pr oeven
L’Etoile
Blekerssingel 1, 2806 AA Gouda, Tel. (0182) 512 253
info@letoile.nl
Lunch en diner,
keuken: Frans
Zaalruimte voor 100 personen
www.letoile.nl
Bangkok City
Lange Tiendeweg 57, 2801 KG Gouda, Tel. (0182) 511 333
info@bangkok-city.nl
Authentieke Thaise
specialiteiten.
Ook afhalen en thuisbezorgen.
www.bangkok-city.nl
Bij Ons
Koster Gijzensteeg 5, 2801 JV Gouda, Tel. (0182) 528007
info@restaurantbijons.nl
Een modern en sfeervol
restaurant, met een franse keuken
met invloeden van over de hele
wereld.
www.restaurantbijons.nl
Het Witte Hof
Hoogstraat 152, 2851 BK Haastrecht, Tel. (0182) 501 361
info@hetwittehof.nl
(Personeels)feesten, recepties en
partijen
www.hetwittehof.nl
L’ etoile
Verpakkingsgeheim van Kaars Koffie
W
B
6 - Advert ent ie
In korte tijd is het een aantal ondernemers
uit de omgeving van Gouda en Waddinxveen
gelukt voldoende leden te werven voor een
compleet nieuwe netwerkorganisatie. Deze
eerste afdeling in de regio van Business
Network International (BNI) wordt op don-
derdagochtend 4 februari officieel opgericht.
Het voornaamste doel van BNI is de uitwisse-
ling van aanbevelingen tussen leden en via hen
ondernemers en particulieren stimuleren in hun
zakelijke of privénetwerken. Met ruim 5.300
afdelingen wereldwijd verspreid, 6,2 miljoen
aanbevelingen en een door leden gegenereerde
omzet van 2,6 miljard US-dollar is BNI een
succesvolle organisatie. Voor het lidmaatschap
van een BNI-afdeling geldt branche-exclusivi-
teit. Dat wil zeggen dat van elke branche slechts
één bedrijf lid kan worden. Leden ondervinden
dus geen concurrentie.
Aut o / bedrij ven - 7
Nieuwe bloemist Korte Tiendeweg
Van Vlaanderen verhuisd
Dordtse ijssalon naar de Markt
‘t Kaaswinkeltje verplaatst
Nieuwjaar bij Goudse Business Club
Primeur Van der Linden
Groep in Waddinxveen
Vanaf donderdag 4 februari kunnen geïnteres-
seerden vanaf 18.30 uur bij de Van der Linden
Groep in Waddinxveen als eerste de nieuwe
Hyundai ix35 komen bewonderen.
“De officiële introductie voor de Nederlandse
markt zal in maart plaats vinden, maar gezien
de grote belangstelling, hebben wij in overleg
met de importeur van Hyundai Nederland als
primeur de auto alvast een avond ter beschik-
king kunnen krijgen”, vertelt verkoper Remon
Snel trots. De Hyundai ix35, opvolger van de
succesvolle Tucson, betekent volgens Hyundai
een grote stap voorwaarts voor het automerk.
“Hij belichaamt Hyundai’s nieuwe designtaal
‘Fluidic Sculptur’ en is volledig ontwikkeld
in het Europese Design Center in Russelheim.
Kenmerkend voor de Hyundai ix35 zijn onder
meer het ruime interieur, de schone en sterke
motoren, de vakkundige afwerking en de ge-
avanceerde elektronica. Zo is deze stoere fa-
milieauto onder meer uitgerust met een ach-
teruitrijcamera en ECO-coach, waarmee men
tot zeventien procent brandstof kan besparen.”
Donderdag 4 februari kan men tussen 18.30
en 22.00 uur onder het genot van een hapje en
drankje kennismaken met deze crossover van
Hyundai. Wie niet in de gelegenheid aanwezig
te zijn, maar wel meer informatie wil kan een
mail sturen naar info@vanderlinden-groep.nl
of bellen naar (0182) 632 100. Van der Linden
Groep Waddinxveen is gevestigd aan de
Coenecoop 140-141 in Waddinxveen. Zie voor
meer informatie www.vanderlinden-groep.nl.
Jarenlang zat naast bar De Tapperij de erotische winkel Christine le Duc. Enige tijd geleden is de winkel gesloten.
Na een leegstand is het pand nu verhuurd aan een ijssalon uit Dordrecht. De verbouwing is inmiddels ter hand
genomen, zodat in het voorjaar de derde ijssalon in de binnenstad van Gouda is geopend.
Het pand Korte Tiendeweg 7 heeft een rijke historie. Ooit was hier de groentenzaak van Gerard de Jong gevestigd.
Daarna bood het onderdak aan Perla Schoenen en vervolgens aan gezondheidswinkel Body Vitaal. Op dit moment is
er een ‘Kado outlet’ gevestigd. Per 1 maart begint een bloemiste uit Haastrecht hier een bloemenwinkel.
Aan de Lange Tiendeweg in de binnenstad van Gouda is ‘t Kaaswinkeltje bezig om het belendende pand bij zijn
winkel te trekken. De verbouwing moet in de loop van februari afgerond zijn. Tot die tijd is ‘t Kaaswinkeltje verplaatst
naar Lange Tiendeweg 31, schuin aan de overkant. Een interessant detail: naar verluidt onderzoekt de VVV of dit
pand een goed alternatief kan zijn voor het huidige kantoor aan de Markt.
Dinsdag 5 januari hield De Goudse Business Club haar traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in Stadsherberg de
Burgerhal onder het stadhuis op de Markt in Gouda. De Goudse Business Club telt inmiddels ruim 200 leden die
onder meer afkomstig zijn uit Gouda, Waddinxveen, Reeuwijk en Bodegraven. De nieuwjaarsbijeenkomst, die mede
werd gesponsord door het clublid Mazars, werd buitengewoon druk bezocht.
Van Vlaanderen bed en
badweelde aan de Zeug-
straat is recent een paar
panden verderop gescho-
ven. Eigenaar Ger van
Vlaanderen is een markan-
te winkelier in de Goudse
binnenstad, wiens voor-
liefde voor het Nederland-
se koningshuis bekend is
en ook in de winkel wordt
getoond.
AutoRas b.v.
Gouda 0182 - 539220
www.autoras.nl
Ook voor particulier
inbouw - reparatie
3HUVRQHQRIbesteIauto
standkacheI
Nooit meer ruiten krabben
in een voorverwarmde auto
Houdt uw auto vorstvrij!
Nieuwe netwerkorganisatie BNI
De Hyundai ix35
8 - Advert ent ie
Interesse? Bel voor meer informatie of aanmelden voor de cursus met
(0182) - 67 29 00 / (0182) - 514869 of 06 - 39 10 80 40.
U kunt natuurlijk ook even langskomen op een van onze locaties.
Locatie cursus:
Fysiosport Rozendaal
Rozendaal 9
2801 XC Gouda
Dieetpraktijk 2Day is gevestigd in hetzelfde
pand als Fysiosport Rozendaal.
De cursus Sportief op Gewicht is voor iedereen die gezond wil
leven en blijvend zijn/haar gewicht onder controle wil houden.
De cursus wordt gegeven onder professionele begeleiding van
een fysiotherapeut en een diëtist. Vooraf aan de cursus zal een
healthcheck (conditietest, cholesterolgehalte, glucosewaarde,
bloeddruk, pols, buikomvang, gewicht, lengte en BMI) afgenomen
worden en deze zal aan het einde van de cursus herhaald worden.
Dus bent u op zoek naar een cursus in groepsverband maar wel
met persoonlijke begeleiding neem dan snel contact op voor
meer informatie.
De kosten van de cursus zijn afhankelijk van uw ziektekostenverzekering
en of u een verwijzing heeft van de huisarts. Belt u voor informatie over
de kosten met Fysiosport Rozendaal of Dieetpraktijk 2Day. Leden van
Fysiosport Rozendaal krijgen 15% korting op het cursusgeld.
Goede voornemens?
Fysionmove Rozendaal en
Dieetpraktijk 2Day helpen u graag!
de cursus
Sportief op Gewicht
www.tppwesthof.nl · info@tppwesthof.nl
de Goudse specialist
voor een gebit met gevoel…
.een plaatje, frame of volledig gebit?
gewoon` of lichtgewicht,
of een klikgebit op implantaten?
Wát u ook kiest,
Westhof maakt het gebit dat bij u past,
- karakteristiek en natuurgetrouw -
met ouderwets vakmanschap en de nieuwste materialen.
… alsof u uw eigen gebit weer hebt.
Ook voor reparatie kunt u bij ons terecht.
Voor meer info: bel, kijk op onze website of kom gewoon even langs
Tandprothetische praktijk Westhof
Nieuwehaven 298, Gouda
0182 - 67 24 99
de fietsspeciaal zaak
winkelcentrum Goverwelle
Bij inlevering van deze voordeel bon kost onze
WINTERSBEURT slechts € 35,00
We geven ze weer
DE WINTERSBEURT € 49,50
De fets geheel controleren
Spaken spannen , balhoofd – en
kettingstellen , alle bouten en moeren nazien.
Ontroesten, schoonmaken en in de was zetten.
Uw fets weer als nieuw !
Bel voor een afspraak
Tel: 0182-511030
E-mail: g.p.tweewielers@hetnet.nl mail:
€ 4
ngstellen
Ontroesten, schoo
Uw fets weer a
Bel voor een af
oe
e was zetten. esten, s
fets we
voor een
110
g.p.tw
030
eewiel
nazien.
zett
n , ba
lle bo
onma
ls n
praa

el controleren
oofd –
en e
ken e
ieuw
Wilt u van uw computerhoofdpijn af?
Tel. 0182 - 322 450
info@jalasystems.nl
www.jalasystems.nl
- Aanschaf - Spam
- Installatie - Beveiliging
- Opstarten - Hardware
- Printen - Netwerk
- E-mail - Website
- Software - etc.
Wie helpt mij met mijn problemen: Wij zijn gespecialiseerd in oplossingen voor
kleine bedrijven
• beheer op afstand
• bij u op kantoor
• en bij u thuis
Betrouwbare ICT
op uw werkplek
vanaf € 75 per maand
Doodknuffelen
Gezondheid - 9
Rabobank sponsort bezoeken
Faria-Clowns bij Korte Akkeren
Inloopochtend
continentie
Het was anders
Bijeenkomsten
mantelzorgers
Inloopochtend
stomadragers
Februari Aanbieding!
Starten met het Sana Slank proteïnedieet?
Tijdens de hele maand februari het starterspakket Sana Slank
voor de prijs van € 149,95 (i.p.v. € 185,95)
en tevens gratis intakegesprek.
Bel met 0182-513415 om een afspraak te maken.

Kazernesfraaf 7 º 2801 GK Gouda º Tel.: 0182-513415 º www.bodybalanceqouda.nl
Sana
.nl
Slank
HÉT PROTEÏNEDIEET
Sana
.nl
Slank
HÉT PROTEÏNEDIEET
Proplan en Baanderij
in actie voor Haïti
Na de verwoestende aardbeving in Haïti
bieden de Goudse stichtingen Proplan en De
Baanderij de overlevenden de helpende hand.
Zij ondersteunen al jaren het platform Hart
voor Haïti en dankzij hun financiële middelen
zal op zeer korte termijn bovendien een ver-
pleegkundige, Jojanneke Oudenaarden, naar
Haïti afreizen.
Al heel wat jaren is er vanuit De Baanderij
in Gouda een intensief contact met organi-
saties die actief zijn in het Caribisch gebied,
waar onder het platform Hart voor Haïti. Daar
werkt al meer dan 28 jaar Johan Smoorenburg.
Onder zijn leiding is onder andere een school
gebouwd, een vormingscentrum een kerk en
een bakkerij. De school en het vormingscen-
trum zijn volledig verwoest, de kerk en andere
gebouwen zijn zwaar beschadigd. Wonder
boven wonder is de bakkerij in tact gebleven.
Deze draait weer. Aan mensen wordt momen-
teel brood en schoon drinkwater uitgedeeld.
Ook wil hij graag voedsel- en overlevingspak-
ketten uitdelen als daarvoor geld binnen gaat
komen. Dit is iets wat Johan meerdere malen
in het verleden ook heeft gedaan. Momenteel
slapen ze op het sportveld, omdat dit de meest
veilige plek is. “Gelukkig is de temperatuur
’s nachts goed en regent het niet”, laat hij
weten. Johan had ook een eigen kinderdorp,
maar vrijwel alles is verwoest. Op http://
www.youtube.com/watch?v=DzWxoe3u3kY
is te zien hoe Johan zelf verslag doet van zijn
ervaringen. De Goudse stichtingen willen
Johan gaan helpen in dit immense drama en
ze gaan ervoor zorgen dat alles wat nodig is zo
snel mogelijk daar of via Curaçao kan worden
gekocht. “Het versturen van hulpgoederen naar
Haïti is vrijwel onmogelijk. Met het geld koopt
Johan ter plekke de spullen die nodig zijn en zo
wordt fiks bespaard op transportkosten”, licht
voorzitter Willem Pronk toe. Wie de Stichting
Proplan wil helpen kan geld overmaken naar
Stichting Proplan in Gouda via rekeningnum-
mer 4350 357 of men kan online doneren via
de site www.stichtingproplan.nl.
Van alle kanten stroomt de hulp voor Haïti toe.
De bewoners van zorgcentrum
Korte Akkeren in Gouda zullen
dit jaar bezoek krijgen van de
Faria-Clowns. Dit wordt mede
mogelijk

gemaakt door een
bijdrage uit het Coöperatief
Dividend Fonds van Rabobank
Gouwestreek.
De Faria-Clowns zijn experts
in het leggen van contact met
mensen met dementie. Dit doen
zijn met hun clownsspel, zang
en muziek, en halen zo ouderen
uit hun isolement en voorkomen
hiermee veel eenzaamheid. De Faria-Clowns
zullen maandelijks op bezoek komen bij het
zorgcentrum, waar ongeveer vijftig plaatsen
zijn voor ouderen met psychogeriatrische
aandoeningen. Dementie kenmerkt zich door
een geleidelijke achteruitgang van het geeste-
lijk functioneren. Annemarie Verhoef is een
van de initiatiefneemsters van Faria-Clowns.
“Bewoners ontwaken letterlijk uit hun verzon-
kenheid, waardoor interactie weer mogelijk
wordt. Je ziet weer emoties als vreugde, ver-
bazing of ontroering. Dat is natuurlijk prachtig
om te zien en vaak emotioneel voor familie,”
aldus Annemarie. Voor meer informatie gaat
men naar www.faria-clowns.nl.
Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) houdt
inloop ochtenden voor mensen die last hebben
van ongewenst verlies van urine of ontlasting.
Deze bijeenkomsten worden gehouden op de
laatste vrijdag van maand.
Tijdens het inloopspreekuur kan men voor
een vrijblijvend gesprek terecht bij een van
de gespecialiseerde verpleegkundigen van
ZorgBrug. Zij geven een advies op maat,
daarnaast geven de verpleegkundigen infor-
matie over het te gebruiken materiaal en de
vergoeding ervan. Het inloopspreekuur wordt
gehouden van 9.00 tot 11.00 uur, op kamer
1.22, Bleulandweg 10 in Gouda. Kijk voor
de precieze data en voor meer informatie
op: www.ghz.nl/informatiebijeenkomsten en
www.zorgbrug.nl.
In de column ‘Wie ben ik?’ van geestelijk
verzorger Frans Kamps, is vorige week een
storende fout geslopen. De laatste zin moest
luiden: ‘Daarom is het raadzaam om niet altijd
in je eentje te blijven worstelen, maar rust en
steun te vinden bij een betrouwbare ander
en/of -zo u wilt- bij een Ander’. In de column
die vorige week op pagina 25 in de krant is
geplaatst, is van de hoofdletter A een kleine
letter gemaakt.
Liefde heeft een helende werking. Het zal wel
nooit wetenschappelijk onderzocht zijn maar
er zijn toch wel een paar opvallende zaken.
Dat een kus op een gekwetste plek van het
kinderlijfje verlichting van de pijn brengt. Dat
een opname in een Hospice nogal eens een
tijdelijke opleving geeft in vitaliteit (gaat ie
wel dood?). Dat een stervende maar niet dood
wil gaan zolang de geliefde de hand vasthoudt
maar pas het leven laat als deze de ruimte
heeft verlaten. Dat seks een kleinere kans op
prostaatkanker en hartinfarct geeft (alhoewel
ik het omgekeerde denk: mensen met pros-
taatkanker of hartinfarct vrijen minder, maar
dat terzijde). Liefde maakt zacht, maakt pijn
draaglijk en geeft vitaliteit. Zou liefde ook
bijwerkingen kunnen geven?
Onlangs bezocht ik tijdens een weekenddienst
een jongen van twintig jaar die een ontstoken
doorligplek zou hebben van zijn stuit. Hij
was al jaren bedlegerig wegens een ziekte die
geen naam had: volgens de neurologen was
er niets neurologisch, volgens moeder had hij
een zeldzame ziekte en volgens de huisarts
was er sprake van een psychiatrische aandoe-
ning. Hij kon soms niet lopen en als hij dat
al deed was hij erg moe en deed alles pijn.
Chronische bedlegerigheid gaf namelijk naast
doorligplekken ook verdunning van zijn spie-
ren dus dat hij moe en pijnlijk was van een
loopje naar het toilet was inderdaad de waar-
heid maar daarmee eerder gevolg van zijn
bedlegerigheid dan oorzaak. Bij aankomst
bij zijn huis schrok ik, daar was ik zes jaar
geleden ook al eens geweest en had de toen
veertienjarige jongen ingestuurd met klachten
van verlamming. Een en ander kwam destijds
al vreemd over, maar een kind van veertien
dat niet kon lopen behoefde toch wel aandacht
in een ziekenhuis. En als 1-dags-dokter in een
dienst overzie je niet het geheel. Ik trof op-
nieuw dezelfde situatie aan. Een zeer overbe-
zorgde moeder, voortdurend aan het woord,
streelde hem regelmatig en sprak liefkozende
woorden naar hem. Zijn bed stond in het mid-
den van de zeer kil ingerichte woning en haar
stoel stond naast zijn bed. Vaders stoel stond
alleen, een eind verder op. De jongen keek
me bijna smekend aan, hulpeloosheid stond
in zijn ogen. Inderdaad, die kon niet op zijn
eigen benen staan. De overtollige liefde van
zijn moeder was beklemmend als een hernia.
Zij had nog niet begrepen: liefde is loslaten,
niet vasthouden.
Peter Leusink
Peter Leusink
vormt samen
met Patricia
Heerbaart en
Bas Nap, Praktijk
de Huisarts. Deze
is gevestigd aan de
W. Barentzlaan 32,
tel. 69 80 88.
De Nederlandse Stomavereniging houdt
inloop ochtenden voor stomadragers in het
Groene Hart Ziekenhuis. De eerste inloop-
ochtend zal plaatsvinden op op donderdag
4 februari.
De inloop vindt plaats elke eerste donderdag
van de maand van 10.00 tot 12.00 uur (met
uitzondering van de maanden januari, juli en
augustus) in het Groene Hart Ziekenhuis op
de Bleulandlocatie aan de Bleulandweg 10,
op de polikliniek, in de kamer stomaverpleeg-
kundige. Vrijwilligers van de Nederlandse
Stomavereniging, zelf stomadragers, zijn
tijdens deze ochtenden aanwezig. Bij hen kan
men terecht met alle vragen over het leven met
een stoma, ook als het gaat om persoonlijke
vragen en problemen.
GGZ Midden-Holland organiseert samen
met Informele Zorg Midden-Holland vier
voorlichtings bijeenkomsten voor mantel-
zorgers, die zorg verlenen aan een naaste met
psychische problemen.
De zorg kan allerlei vragen oproepen, over de
ziekte zelf, maar ook over lotgenotencontact
en alle zaken die bij deze vorm van mantel-
zorg komen kijken. Deskundigen van GGZ
Midden-Holland en Informele Zorg Midden-
Holland zullen vanuit de praktijk vragen
beantwoorden. De bijeenkomsten vinden
plaats in Nieuwerkerk a/d IJssel, Bergambacht,
Reeuwijk en Boskoop. De toegang is gratis.
Deze bijeenkomsten worden gefinancierd door
middel van WMO gelden. Voor meer informa-
tie kan men terecht op (0182) 56 36 00 of via
j.dolk@ggzmiddenholland.nl.
Dankzij het Dividend Fonds van de Rabobank komen de Faria-Clowns op
bezoek.
10 - Advert ent ie
S T O M E R I J E N
Nieuwe Markt 14, 2801 GP Gouda, T. 0182-522401
Kledingreparatie en kleding vermaken
Secuur en voordelig in deze tijd!
1111 NN
Kled Kled
NN
Cur sus P l ateel schi l der en
Het betreft een 2-daagse cursus op
zaterdag 13 februari en 13 maart a.s.

Voor meer info:
Graaf Florisweg 64
Postbus 2011 - 2800 BD Gouda
Tel. (0182) 39 63 88
e-mail info@sbbgouda.nl
WWW.SBBGOUDA.NL
SBB
Gouda
Binnen onze praktijk is er een vacature ontstaan voor een:
24-32 uren per week, maandag t/m donderdag
Functie- inhoud:
- Assisteren van de tandarts aan de stoel
- Onderhouden van contacten met patiënten
- Verrichten van administratieve werkzaamheden zoals afspraken plannen
en het bijhouden van de patiëntenadministratie
- Schoonhouden van werkruimten en materialen
Functie-eisen:
- Goede beheersing van de Nederlandse taal
- Bij voorkeur in het bezit van een diploma tandartsassistente
- Ervaring met de werkzaamheden zonder gediplomeerd te zijn, minimaal MBO niveau
- Afniteit met het werk
- Flexibele werkhouding en doorzettingsvermogen
- Een accurate, zelfstandige werkhouding
Onze praktijk heeft drie behandelkamers, er is een tandarts werkzaam en een
zelfstandig mondhygiëniste. Eveneens zijn er twee ervaren assistentes aanwezig.
Wij nemen nog steeds nieuwe patiënten aan.
Salariëring in overleg volgens NMT Arbeidsvoorwaardenregeling tandheelkundige
praktijken 2010.
Sollicitatie:
Wij verzoeken je jouw schriftelijke sollicitatie te richten aan:
Tandartsenpraktijk Velmans, T.a.v. dhr. R. Velmans, Lekkenburg 2-102, 2804 XC Gouda
Eventueel per email aan: velmans@xs4all.nl
Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden onder tel.nr 0182- 571527
ALLROUND TANDARTSASSISTENT(E) /
PREVENTIE-ASSISTENT(E)
Nieuw restaurant in het centrum van Gouda
HEINDE & VER
Zoekt personeel
Chef-kok (fulltime)
Ervaring en creativiteit vereist

Zelfstandig werkend kok (parttime)
Ervaring vereist
Medewerkers bediening (parttime)
Medewerkers spoelkeuken (parttime)
Info: 06-43557302 of heindeenver@live.nl
Nieuw restaurant in het centrum van Gouda
HEINDE & VER
Zoekt personeel
Chef-kok (fulltime)
Ervaring en creativiteit vereist

Zelfstandig werkend kok (parttime)
Ervaring vereist
Medewerkers bediening (parttime)
Medewerkers spoelkeuken (parttime)
Info: 06-43557302 of heindeenver@live.nl
Locatie: Crabethstraat 38-D, 2801 AN te Gouda
Tijd: tijdens kantooruren 08.30 tot 17.00 uur
Deelnemers: maximaal 10 deelnemers
Informatie: Gouda Media Groep
Tel.: 0182 - 322 456
Zie ook www.goudamediagroep.nl
Cursusruimte te huur!

Martin van den Bogerd bv / Zijderhand Transport bv is een bedrijf wat is gespecialiseerd in het transport
weg en waterbouwproducten. Tevens verzorgen wij het containertransport voor diverse rederijen vanuit
de havens van Rotterdam.
In verband met vut gerechtigde leeftijd van een medewerker zijn wij op zoek naar een gemotiveerde
chaufeur om ons team te versterken.
Hierdoor hebben wij onderstaande vacature ter beschikking:
- chauffeur stenenwagen (m/v)
In bezit van rijbewijs B/C/E
Chaufeursdiploma
Ervaring in het bedienen van een laad/loskraan is een pre
U rijdt vast met uw eigen stenentrailer voor onze opdrachtgevers

Wij bieden u een interessante afwisselende baan in een dynamische organisatie. Beloning volgens
cao-beroepsgoederen vervoer. De standplaats is Moerkapelle. Eventuele nachten weg dienen
geen bezwaar te zijn.
Bij interesse in bovenstaande vacature verzoeken wij u contact op te nemen met dhr. M.M. van den Bogerd,
tel. 079-5932240, mail bogerd@zijderhandtransport.nl
Bezoekadres:
Martin van den Bogerd bv / Zijderhand Transport bv
Nijverheidstraat 5
2751 GR MOERKAPELLE
Werk & scholing - 11
Afsluiting eerste cursus ‘Chinese
taal en cultuur voor kinderen’
Subsidie arbeidsmarktknelpunten
Voorronde schrijfwedstrijd
Write Now in De Gonz
· ..··.·..·.
· ...·..·.·..
· ^...·.
.. r. - --
.. . - -..·-
..'.·...
..·...
Schoolzwemmen als
bewegingsonderwijs?
Sinds de subsidie voor het schoolzwemmen
is afgeschaft, haalt een aantal kinderen
geen diploma meer. Hun ouders kunnen de
kinderen niet naar zwemles sturen omdat
deze naar eigen zeggen op onmogelijke tijden
worden gegeven en er lange wachtlijsten zijn.
Buurtgemeentes Waddinxveen en Bodegra-
ven hebben dit probleem niet. Zij geven de
zwembaden nog wel subsidie voor het school-
zwemmen. Gemeenteraadslid Gerrit Schinkel
(PvdA) uit Gouda stelde hierover al in de af-
gelopen zomer vragen aan B en W. Daaruit
bleek dat het ‘Vangnet Schoolzwemmen’ in
het leven is geroepen.
Scholengemeenschap Schateiland (waar ’t Vlot
en De Schakel onder vallen) is zelf met een
oplossing gekomen. “Wij kopen zelf tijd in
bij de Tobbe voor onze leerlingen”, vertelt
directeur Mireille van Duuren. “Maximaal
24 kinderen kunnen onder schooltijd gaan
zwemmen en krijgen dan les van instructeurs
van de Tobbe. De helft van groep twee en
drie doet mee en een kwart van de leerlingen
van groep vier. Ouders kunnen hun kinderen
op geven voor zwemles, waar ze dan onder
schooltijd naartoe gaan. Dit rekenen we als
bewegingsonderwijs. Het lesgeld is hetzelfde
als voor de particuliere lessen, maar ouders
zitten niet meer met zwemles laat in de middag
of vroeg in de ochtend, wat voor de meesten erg
onpraktisch is.” Ook de Korte Akkeren School
heeft een dergelijke regeling.
Vangnet
Voor de kinderen die toch niet op zwemles
zitten, heeft de gemeente een ‘Vangnet School-
zwemmen’ opgesteld. De Brede School ver-
zorgt de invulling van dit vangnet. Jan de
Wild van het coördinatieteam vertelt: “Voor
kinderen die in groep vijf zitten en nog geen
diploma hebben, bieden wij zwemlessen aan.
Deze vinden deels onder schooltijd en deels
daar buiten plaats. Het is een succes, inmiddels
hebben tachtig kinderen in de afgelopen twee
jaar zo toch een zwemdiploma gehaald. Het
is natuurlijk niet de bedoeling dat ouders hun
kinderen niet zelf op zwemles doen, daarvoor
is deze regeling niet. Het zijn vooral kinderen
van allochtone afkomst die gebruik maken van
deze regeling.” Volgens de gemeente Gouda
maken niet alle scholen gebruik van dit vang-
net. “Wij hebben het alle 24 basisscholen aan-
geboden, maar slechts elf maken er gebruik
van”, zei wethouder Menkveld op vragen van
de PvdA-fractie. In Bodegraven en Waddinx-
veen krijgen de zwembaden nog wel subsidie
van de gemeente om schoolzwemmen aan te
bieden.
Door Joke Heikens
Vroeger was schoolzwemmen in schooltijd normaal.
Voor ruim 1,5 miljoen euro subsidieert de
provincie projecten die knelpunten op de
arbeidsmarkt oplossen. Van elke door de
provincie geïnvesteerde euro investeren
bedrijfsleven en onderwijsinstellingen 2,60
euro. Dat maakt dat er bijna 5,4 miljoen euro
in totaal beschikbaar is.
In de regio RijnGouwe gaat er subsidie naar
het project ‘Naar een toekomst-
bestendige logistieke sector
in de Rijnstreek’ van het ROC
ID College in Zoetermeer en
naar ‘Innovatief onderwijs LIS
ten behoeve van Life & Health
sciences’ van de Vereniging tot
bevordering van de opleiding
tot instrumentmaker in Leiden.
Asje van Dijk, gedeputeerde
Arbeidsmarkt en Onderwijs
van de provincie Zuid-Holland:
“Met deze subsidies willen we
de aansluiting tussen onderwijs
en bedrijfsleven verbeteren. Het
is goed om te zien dat de werk-
gevers en onderwijs samen met
ons deze knelpunten oppakken.”
De ondernemingen vormen het
uitgangspunt voor de aanpak van arbeidsmarkt-
knelpunten. De provincie pakt deze knelpunten
aan door de ondersteuning van projecten die
werken en leren combineren, de samenwerking
tussen onderwijs en bedrijfsleven bevorderen
en de doorstroming binnen het onderwijs en
de beroepskolom stimuleren (de zogenaamde
3 D’s).
Negentien kinderen uit Gouda en omgeving
namen op 20 januari hun certificaat in ont-
vangst van de beginnerscursus ‘Chinese taal
en cultuur voor Kinderen’.
“Voor deze beginnerscursus Chinees, die aan-
geboden wordt door XyNed uit Gouda, was
erg veel animo”, legt docent Xuelian Chu uit.
Een groot deel van de kinderen is geboren in
China, is geadopteerd en wil graag de taal van
het geboorteland leren spreken. Anderen zien
in het leren van de Chinese taal een investering
in de toekomst. De cursus wordt gegeven in een
lokaal dat beschikbaar is gesteld door basis-
school ’t Carillon in Gouda Goverwelle. “Het
is verbazingwekkend hoe snel deze kinderen
de Chinese taal hebben opgepikt, en al in staat
zijn om in het Chinees iets te vertellen over
zichzelf of de familie.” Sinds de oprichting van
XyNed in 2009 is er een grote belangstelling
voor de cursussen Chinees, zowel voor kinde-
ren als volwassenen. Een nieuwe beginners-
cursus Chinees voor kinderen staat gepland
voor medio maart 2010. Deze cursus is bedoeld
voor kinderen van ongeveer zes tot en met
twaalf jaar en zal worden gegeven op woens-
dagmiddag. Ook geeft Xuelian Chu momenteel
drie cursussen voor volwassenen, waarbij les
gegeven wordt in kleine groepen van twee tot
vier personen. Neem voor meer informatie
contact op met XyNed via info@xyned.nl of
www.XyNed.nl.
Nog tot en met 15 februari kunnen jongeren
van vijftien tot en met 24 jaar in het Neder-
landse taalgebied teksten insturen voor de
schrijfwedstrijd Write Now. Deze wedstrijd
bestaat uit vijftien voorronden in Nederland,
drie in Vlaanderen en een finaleweekend in
Rotterdam. De prijsuitreiking van Write Now
Gouda vindt plaats in De Gonz op donderdag
8 april.
De teksten worden tijdens de voorronden en de
finale beoordeeld door een vakjury. Een regio-
nale jury beloont de beste drie inzendingen
van de voorronden met boekenbonnen. Wie de
finale wint, mag zich het grootste Nederlands-
talige schrijftalent noemen. Daarnaast wint
deze schrijver een laptop ter waarde van 1.500
euro, een masterclass van Uitgeverij Augustus,
optredens op Geen Daden Maar Woorden
Festival in Rotterdam en Den Bosch en De
Nachten in Antwerpen. De inzending is in de
Nederlandse taal en bedraagt maximaal 2000
woorden. Voor meer informatie over de voor-
waarden zie www.writenow.nu. Inzenden kan
tot 15 februari naar info@writenow.nu.
Vol trots laten de leerlingen van de cursus ‘Chinees voor Kinderen’ hun certificaat zien.
De partijen in RPA Rijn Gouwe die subsidie ontvingen van de provincie
van rechts naar links: Dick Harms van Leidse Instrumentmakerschool
(Lis), Alice Standhart van RPA Rijn Gouwe, Jan-Evert Keman Statenlid
PvdA, Klaske Sinnema van RPA Rijn Gouwe, Cees van Iperen van Verkerk
Transport en Arie Rijsdijk van ID College.
Borstvoedingorganisatie LLL start in februari
weer met een Cursus Borstvoeding.
Deze cursus is bedoeld voor zwangere vrouwen
die borstvoeding willen gaan geven. Tijdens
deze cursus wordt onder andere verteld hoe
de borstvoeding de beste start krijgt, hoe de
baby goed wordt aangelegd, en hoe problemen
voorkomen kunnen worden. De cursusavonden
zijn op 4 en 18 februari en 4 maart en starten
om 20.00 uur. Voor meer informatie en aan-
melden kan men terecht bij Laura Streekstra:
telefoon (0182) 51 94 98 of mail naar
lll-gouda@lalecheleague.nl.
Cursus borstvoeding
12 - Advert ent ie
Verkoopmedewerker 32-38 uur
Life & Garden Gouda is een middelgroot tuincentrum aan de rand van het natuurgebied
de Goudse Hout in Gouda, wij zijn ook goed te bereiken via het openbaar vervoer. Voor ons
team zoeken wij een:
Verkoopmedewerker 32-38 uur
Bij Life & Garden vinden we dat onze klanten altijd met plezier bij ons moeten kunnen winkelen
en dat onze verkoopmedewerkers de aangewezen personen zijn om daarvoor te zorgen.
Het werk is afwisselend mede door de verschillende seizoenen, zo verkoop je in het voorjaar
tuinartikelen zoals tuinmeubelen, tuingereedschap en tuindecoratie en ben je vanaf oktober druk
met de kerst- en sfeerartikelen. Daarnaast verkopen we ook op deze afdeling het hele jaar sfeer- en
interieur produkten. We vinden het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de trends op deze
artikelen.
Als verkoopmedewerker bij Life & Garden ben je energiek, gemotiveerd en in staat zelfstanding en
in teamverband te functioneren. We vragen een toegankelijke en klantgerichte houding, je bent
een doorzetter, kan goed meedenken en je enthousiaste maar nuchtere instelling maakt je een
waardevol lid van ons team. Naast het verkopen, bestellen en presenteren moet er ook af en toe
flink gesjouwd worden, daarbij moet je denken aan bijvoorbeeld tuinmeubelen of het inrichten van
de kerstshow.
Je functioneert direct onder het afdelingshoofd en samen dragen jullie zorg voor een aantrekkelijke
afdeling waar de zaken goed geregeld zijn. Het totale team bestaat uit ca. 5 personen.
Werkdagen zijn voornamelijk maandag t/m vrijdag, in het seizoen werk je ook afwisselend zaterda-
gen en koopavonden. Koopzondagen en feestdagen zijn belangrijk voor ons bedrijf, maar deze
dagen verdelen we over het hele team dus werkt iedereen er een paar.
Naast de reeds benoemde kwaliteiten die je moet bezitten vragen we minimaal een afgeronde
MBO opleiding, bij voorkeur niveau 3 of 4 of eventuele vergelijkbare werkervaring. Het betreft een
vaste baan voor 32-38 uur. Reageren voor 14 februari 2010 door middel van een brief met
motivatie en volledige CV. Deze kun je sturen of mailen aan:
Life & Garden Gouda
Achterwillenseweg 31
2805 KA GOUDA
T.a.v. Marjolein Koster/Yvon Spruit-Straver
Tel. 0182 - 581337
koster@gouda.lifeandgarden.nl
Ter versterking van ons team zoeken wij
• Fulltime medewerker voor combinatie functie van hotel
receptie en bedieningsmedewerker.
* week & weekenddagen, wisselende tijden.
* spontaan , leergierig, zelfstandig
* bij voorkeur hotelervaring
* bij voorkeur kennis van opera
* kennis van word en excel

• Medewerker bediening (parttime)
* week & weekenddagen (moet beide beschikbaar zijn)
* spontaan , leergierig, zelfstandig
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde mensen die ons jonge team
kunnen aanvullen. Indien jij de persoon bent die wij zoeken stuur
dan een brief met motivatie en je CV naar:
Campanile hotel Gouda, Kampenringweg 39/41,
2803 PE Gouda, t.a.v. Francelle Voorheijen of
E-mail : manager.gouda@campanile.com
Ben jij die enthousiaste man/vrouw die s’ochtends óf s’avonds
schoonmaakwerkzaamheden wil verrichten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zoeken personeel voor:

locatie 1 te Haastrecht voor 10 uur per week
locatie 2 te Haastrecht voor 13 uur per week
locatie 3 te Haastrecht voor 8 uur per week (m.i.v. 26 april a.s.)
locatie 3 te Stolwijk voor 4 uur per week
locatie 4 te Gouda voor 5 uur per week

Tevens zoeken wij een allround glazenwasser
en vloeronderhoud specialist (fulltime).
Sollicitaties kunnen worden aangeboden
per e-mail naar info@post-stolwijk.nl
of naar onderstaand adres.
POST CLEANING SERVICE • NIJVERHEIDSWEG 50 • 2821 AZ STOLWIJK
OP ZOEK
NAAR WERK?
Kosterlijke ontdekkingen:
een zakkenroller?
11
UITGAAN
Nummer 4, 29 januari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Het kapellenfestival de ‘Kakofonie’ vond
afgelopen zaterdag plaats voor de zeven-
tiende keer. Dit jaar met een verrassende uit-
komst.
Tijdens dit festival reizen diverse orkesten af
naar Reeuwijk om daar deel te nemen aan het
festival. Dit jaar kwamen veertien orkesten naar
Reeuwijk, waaronder ‘Zo Niet Dan Toch’ uit
Den Helder. De sneeuwval belemmerde helaas
wel een aantal bezoekers om naar Reeuwijk te
komen, maar dat mocht de pret niet drukken,
net als voorgaande jaren was het opnieuw een
geslaagd feest. De jury, bestaande uit veertien
stemmingmeters, besloot welke kapel de
wisseltroffee de ‘Kakofoon’ mee mocht nemen.
Dit jaar was het Gouda’s Dweilorkest ‘t Kapel-
leke die de wisseltrofee uitgereikt kreeg. Na
dertig jaar zet ‘t Kapelleke een streep onder
haar muzikale activiteiten en zal een sabattical
houden. De Kakofoon is een blijk van waarde-
ring van de deelnemende orkesten voor de acti-
viteiten van ‘t Kapelleke en de medeorganisatie
van het festival. Dankzij het retour ontvangen
startgeld van de deelnemende kapellen kan
ook SamSam, het dagactiviteitencentrum voor
mensen met een verstandelijke beperking
worden verblijd met een donatie kunnen zij dus
aan de slag met de aanschaf van sportartikelen
en materialen voor het kookcafé. De achttiende
editie van de ‘Kakofonie’ zal plaatsvinden op
29 januari 2011.
Opening expositie Gerrit Vermeulen
Op de website www.sintjan.com kan men
klinken, eh klikken op een Goudse Glas en
inzoomen. Harry Anders heeft maar liefst
800 foto’s van een glas gemaakt, waardoor
u in staat wordt gesteld om op de computer
thuis dat venster van heel dichtbij te bekijken.
Beschouwen we glas zestien, waar toehoor-
ders zitten aan Jezus’ voeten tijdens de predi-
king aan de oever van de Jordaan. Er groeien
in Palestina weliswaar geen knot wilgen of
lisdodden, naar ik dacht, maar dat is de invloed
van het zogenaamde maniërisme. Zoomt u
eens in op de man met een rood kostuum voor
een staande heer met (Spaanse) pofbroek. Zou
hij de aandacht willen afleiden door te wijzen
naar de overzijde, terwijl hij de zittende man
met een grijs pak en gele kraag links van hem
omarmt en diens zakken rolt? Of is het louter
een vriendelijke bejegening? Wat zou de moei-
te waard zijn om te stelen? Bij het inzoomen,
ontwaren wij onder de hand van de ‘verdachte’
een inktpotje en een pennenkoker. Vanaf bij-
belse tijden tot ver na de Middeleeuwen heeft
men zo geschreven. Of zou de glazenier Dirck
Crabeth ons op een van de vier evangelisten
wil wijzen, die probeerde op te schrijven, wat
de rabbi van Nazareth verkondigde? Is onze
aandacht ook afgeleid door de naakte per-
sonen aan de overzijde? Echter, noch in het
joden- of christendom werden mensen naakt
gedoopt. Ten tijde van de renaissance hakte
Michelangelo uit het marmer een naakte,
onbesneden (!) David met slinger, in de strijd
tegen Goliath. En als men rechts in het glas
naar boven ‘scrollt’, staat op een banderol of
‘spreekballon’ in het Latijn geschreven: ‘Hij
moet wassen, ik moet minder worden’. De
volmaakte mens moet in ons gestalte krijgen.
We draaien de rollen om, deze comics maken
je rijker...
Maurits.Tompot@gmail.com
foto FGG
Kunstschilder Gerrit Vermeulen uit Waddinx-
veen opent op 30 januari om 16.00 uur zijn
expositie in de showroom van Schipper
Kozijnen in Gouda. De expositie is te zien tot
18 maart.
Kunstschilderen is al jaren de hobby van de
in Waddinxveen wonende Gerrit Vermeulen.
Na zijn pensionering had hij vijf jaar les van
Ton van Steenbergen uit Boskoop en drie jaar
van Carina Mathot uit Gouda. Gerrit schildert
met acryl- en olieverf, zowel figuratief als
abstract. Hij heeft bij zijn onderwerpen een
duidelijke voorkeur voor het schilderen van
bloemen en vogels, beesten en boten. Samen
met de leden van de Kunstkring Waddinxveen
heeft Gerrit regelmatig geëxposeerd. Zijn
werken zijn ook vele malen te bewonderen ge-
weest in de Agnietenkapel in Gouda. Schipper
Kozijnen bevindt zich aan de James Watt-
straat 5 in Gouda. Zie voor meer informatie
www.schipperkozijnen.nl.
De Hartloper organiseert een winterexpositie
over het Reeuwijkse Plassengebied.
Ook zal er een film te zien zijn, genaamd
‘Reeuwijk: de winter van 2009’, die over de
Reeuwijkse Plassentocht gaat. Deze film is ook
verkrijgbaar voor 7,95 euro. De fotoexpositie is
zaterdag en zondag geopend van 11.00 tot 16.00
uur in Infocentrum De Hartloper, Reeuwijkse
Houtwal 3, in Reeuwijk. Voor meer informatie
kan men bellen naar telefoon (0182) 30 10 37,
kijkt men op www.groenehart.info of mail naar
contact@groenehart.info.
Dit jaar ging ‘t Kapelleke naar huis met de ‘Kakofoon’.
Expositie over winters Reeuwijk
Brem Catering
bremcatering en culinaire diensten
Beijerenstraat 1
Reeuwijk 2811 XD
06 21508790
0182522609
www.bremcatering.nl
Culinaire hapjes
Buffetten uit alle windstreken koud en warm
Lunch of een diner op iedere locatie
Brem catering verzorgt de catering zoals U dat wenst
‘t Kapelleke naar huis met Kakofoon
Boeken. Heel veel boeken.
Vrouwenpower
Bij een boek met de titel Vrouwenpower vraag
ik me af of de hedendaagse man het benauwd
moet gaan krijgen. Ik denk weer terug aan
de periode dat ik bij Vrij Nederland werkte
en we in hetzelfde pand zaten als de redactie
van Opzij. Het onderlinge contact heb ik daar
niet als echt warm ervaren. Toch was ik wel
benieuwd naar dit boek omdat het geschreven
is door de in Bodegraven wonende auteur
Christine Pannebakker. Een charmante en
altijd vriendelijk lachende vrouw die ik nou
niet direct associeer met mijn toenmalige
Opzij ‘collega’ Cisca Dresselhuys.
Nieuwsgierig geworden begon ik het boek
te lezen. Het is Christine haar eigen verhaal,
hoe ze van haar nieuwe uitgever dertien da-
gen krijgt om haar boek te schrijven. Een
onmogelijke opgave, want als het haar niet
lukt gaat het boek niet door. Maar het gewone
leven gaat wel door. En dat is wat Christine
met dit boek heel duidelijk laat zien: dat er zo-
veel energieke vrouwen zijn die gezin, werk
en het sociale leven op heel eigen wijze weten
te regelen. En dat mag best af en toe gezegd
worden. Het boek is in romanvorm geschreven
en heb ik met veel plezier gelezen. En toen de
man van Babette ter spraken kwam, moest ik
wel even glimlachen. Je zou het boek feminis-
tisch kunnen noemen, maar dan wel versie 3.0
waarbij vrouwen gewoon vrouw en mannen
gewoon man mogen zijn….. een hele opluch-
ting.
Power is iets dat Christine de komende dagen
zeker nodig zal hebben: naar aanleiding van
o.a. de digitale mailing die wij hebben ver-
stuurd stroomden afgelopen weekend de
bestellingen binnen. En al die boeken gaat
Christine voor-
zien van een
handtekening of
een persoonlijke
noot! Geweldig
toch? Mij is het
nu al duidelijk:
dit boek gaat
een bestseller
worden.
Kees-Willem
Karssen
Uitgeverij
Paradigma
Prijs: 17,95 euro
Kunstpuntgouda verzorgt
op vrijdag 5 februari aan-
staande een concert in
de Vaste Burchtkerk in
Gouda. Dit is het traditio-
nele eerste optreden van
het schooljaar door het
elementair orkest.
In dit orkest spelen leer-
lingen die al enige tijd
les hebben en ervaring op
kunnen doen met het spelen
in een orkest. Dit orkest
geldt als voor bereiding
op het Kunstpuntgou-
da Symfonie Orkest.
Zij zullen gedurende
het concert meerdere malen optreden met
een afwisselend programma. Ook treden het
beginners strijkersensemble en het beginners
blazersensemble op. Leerlingen van deze
ensembles hebben soms pas een half jaar les.
Deze ensemble zijn niet zo lang geleden gestart
als een voorbereiding op het Elementair Orkest.
Zo kunnen zowel viool-, altviool- en celloleer-
lingen als blazers bij Kunstpuntgouda direct
vanaf het begin in een ensemble spelen passend
bij hun niveau. Dit is een aanvulling op de
reguliere lessen waarbij de leerringen meteen
het plezier in het samen muziek maken kunnen
proeven. Het concert vindt plaats in de Vaste
Burchtkerk, Lekkenburg 148, Gouda, en begint
om 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt twee
euro. Kaarten zijn te koop bij Kunstpuntgouda,
Westhaven 12 en aan de Bloemendaalseweg 48,
of op de avond zelf vanaf 19.00 uur in de Vaste
Burchtkerk. Reserveren kan ook, via telefoon
(0182) 52 72 38.
Voorjaarsuitvoering
Kunstpuntgouda
Maaike Gerlsma dirigeert het Elementair Orkest.
12 ADVERTENTIE
Nummer 4, 29 januari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Nieuwsgierig: kijk op
www.xeniagouda.nl
Of bel: 0182-516466
Schoonheidsinstituut Xenia
Citroenvlinderstraat 12, 2805 KJ Gouda
(wijk Willenslande tegenover manege de Goudse hout)
SCHOONHEIDSINSTITUUT XENIA SCHOONHEIDSINSTITUUT XENIA
O o k e e n m o o i 2 0 1 0 ?
Afvallen?
Schoonheidsinstituut Xenia al 10 jaar succesvol:
* ervaren consulenten
* individuele begeleiding
* nieuwste methodes en behandelingen
* persoonlijk aangepaste programma’s
Nieuw in Nederland:
Spectaculair afvallen op natuurlijke wijze!
(8-14% van uw lichaamsgewicht in 24 dagen)
Meer informatie: Schoonheidsinstituut Xenia,
Citroenvlinderstraat Gouda. Tel: 0182-516466
Anne de Jong voor/n, 37 kilo
Wilma de Hond met een oud kledingstuk....
Lange Tiendeweg 57 Gouda
Tel.: 0182 - 551 333
info@bangkok-city.nl
www.bangkok-city.nl
3KDG3KHW1HXD
Rundvlees reepjes in rode curry saus
Ingrediënten:
300 gr rundvlees
6 eetl olie
4 eetl rode curry pasta Aroy-D
250 ml Nitaya (dikke kokosmelk)Thai
3 aubergines
2 eetl jonge groene peperkorrels
4 cm laos
6 jeruk purut / kaffir lime blaadjes
1 rode lombok
1 bosje thaise basilicum
2 eetl vissaus (nam pla
1 eetl kecap asin
4 eetl kippenbouillon
Bereiding:
Snijd het vlees in dunne plakjes. Rasp de laos.
Pluk de basilicum blaadjes. Snijd de aubergines
in blokjes. Verhit in een wok 4 eetl olie en fruit
de curry pasta voor 2 minuten. Voeg dan de helft
van de kokosmelk toe en het vlees en bak dit voor
2 minuten. Dan de aubergines, de peperkorrels
en de jeruk purut blaadjes toevoegen en dir
kort bakken. Vervolgens de kippenbouillon, de
lombok en de rest van de santen toevoegen en
dit even zachtjes sudderen. Verhit in een wok de
olie en bak de basilicumblaadjes voor 1 minuut.
Schep deze op het vlees en serveer.
Ingrediënten te verkrijgen bij Eurazie Toko Lange Tiendeweg
Wijntip: Durero Crianza 2004 La Mancha | Biertip: Gusto Ruby Red Beer van De Koninck
15 Februari THAI & COOKING WORKSHOP
U kunt online bestellen op www.thuisbezorg.nl en tevens online betalen.
Onze Bezorg-Thai bezorgt 6 dagen per week in Gouda en op vrijdag t/m zondag in
Waddinxveen, Haastrecht, Moordrecht, Stolwijk en Gouderak vanaf 18.00 uur!
RECEPT VAN DE MAAND
S
o
G
GOUDA
S Ondernemersverenigingen Gouda amenwerkende
Secretariaat: Korte Tiendeweg 10 - 2801 JT Gouda
T. 0182 - 322 456
E. info@ondernemersgouda.nl
I. www.ondernemersgouda.nl
Koopzondagen 2010 binnenstad Gouda
Zondag 7 februari
Zondag 7 maart
Zondag 28 maart (Prijzencircus V&D)
Zondag 2 mei
Hemelvaartsdag 13 mei (Keramiekfestival)
Zondag 6 juni
Zondag 5 september
Zondag 3 oktober
Zondag 7 november
Zondag 28 november
Zondag 12 december
Zondag 19 december
Geraakt worden
in het diepst
van je wezen
13
FAMILIE / UITGAAN
Nummer 4, 29 januari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Expositie Menno
Meyer verlengd
Sinds 2005 heb ik een praktijk voor acupunc-
tuur in Gouda. Per januari van dit jaar bied
ik naast de acupunctuur, een nieuwe thera-
pievorm aan: Cranio-Sacraal (CS) therapie.
Technnieken uit de CS-therapie paste ik de
afgelopen drie jaar al veelvuldig toe naast de
gebruikelijke behandelingen met acupunc-
tuur. Het gebruik van CS-therapie als een
zelfstandige discipline geeft cliënten de
mogelijkheid om binnen de praktijk te kiezen
voor een behandeling die het best bij hen aan-
sluit. Wat is nu deze therapievorm en voor wie
is het geschikt?
CS therapie heeft het vermogen om het
zelfgenezend vermogen van het lichaam te
ondersteunen. Vanuit totale aandacht voor
wat aanwezig is in het hier en nu, wordt ge-
voeld wat het lichaam ‘vertelt’. De thera-
pie onderscheidt zich van andere manuele
therapieen door zijn non- invasive en niet ma-
nipulatieve karakter. Door een zacht contact
wordt er gewerkt met de natuurlijke ritmes
van het lichaam. Spanning in het weefsel
wordt onderzocht en krijgt de gelegenheid
om te ontspannen. De krachtige werking van
deze therapie wordt wel toegeschreven aan de
directe invloed die wordt uitgeoefend op het
centrale zenuwstelsel. Letterlijk en figuur-
lijk raakt CS-therapie een mens ‘in het diepst
van zijn wezen’. De therapie kan verlichting
en inzicht geven ten aanzien van fysieke en
emotionele kwesties. Stress, burn-out, CVS,
ME, rug- en nekklachten, depressie, whip-
lash, RSI, oorsuizen, slaapproblemen, ang-
sten en trauma´s. Naast deze toepassingen
is CS therapie geschikt als ontspanning, om
meer energie te krijgen en om je beter ‘in je
vel’ te voelen.
Voor meer informatie zie de website
www.lotus-acupunctuur.nl onder ‘Cranio-
Sacraal Therapie’. Wilt u weten of deze
therapievorm geschikt is voor u of wilt u
een afspraak maken neem dan gerust con-
tact op; telefoon (06) 265 82 484 of stuur
een bericht naar
info@lotus-acupunc-
tuur.nl De praktijk
is gevestigd in ‘Ge-
zondhei dscent r um
Dunantsingel’,
Dunantsingel 168A
in Gouda.
De tentoonstelling ‘45 jaar staal’ van Menno
Meyer in museumgoudA zal ook nog na
24 januari te zien zijn.
De expositie trekt veel belangstelling, het
museum heeft daarom in samenspraak met
Menno Meyer besloten de tentoonstelling te
verlengen tot 7 maart. Speciaal voor de ten-
toonstelling is Menno Meyer elke zondag van
14.00 tot 16.00 uur in het museum om de expo-
sitie toe te lichten. De overzichtstentoonstelling
‘Menno Meyer: 45 jaar staal’ is te zien tot en
met 7 maart.
Ruud de Wild die vuilnis ophaalt. Volgens de populaire dj van Q Music ging een droom in vervulling. In zijn
radio-uitzending gaf de dj aan dat hij als klein jongetje al vuilnisman wilde worden. Voor Cyclus medewerker René
Schipper was dat de aanleiding een mail te sturen naar de radiozender met een uitnodiging voor Ruud om in Gouda
mee te lopen als vuilnisman. Tot zijn grote verbazing werd René teruggebeld en ging Ruud, samen met zijn collega
Jeroen Kijk in de Vegte in op zijn uitnodiging. Vrijdag 22 januari hielp het duo Cyclus een handje mee.
DJ Ruud de Wild als vuilnisman
‘Nog nooit heb ik
zoveel wanhoop gezien’
Eerste talentenshow Goverwelle
Langzaam aan komt het besef van wat hij
allemaal heeft meegemaakt de laatste week.
De Goudse brandweerman Peter Tuithof
keerde zondag terug als reddingswerker van-
uit het rampgebied in Haïti. Met een enorm
voldaan gevoel zette hij na tien dagen weer
voet op Nederlandse bodem.
“Paniek, chaos en wanhoop”, dat is het eerste
wat hij zag toen hij na vele omzwervingen
alsnog landde op het vliegveld van de hoofd-
stad Port au Prince. “Overal krioelde het van
de mensen en iedereen smeekte ons team om
hulp”, blikt Tuithof terug. Tuithof maakte
onderdeel uit van een van de vier reddings-
groepen die namens Nederland op zoek ging
naar overlevenden. Samen met zeven andere
reddingswerkers, twee politiemannen met
speurhonden en een verpleegkundige vormde
hij een team dat een week lang de mensen
ter plaatse hielp. Deze ramp maakte enorme
indruk op hem. “Ik ben goed getraind en heb
ook geholpen bij de aardbeving in Pakistan vijf
Jaar geleden, maar dit was toch weer totaal
anders. Werkelijk alles was verwoest en er was
totaal geen structuur. Er lagen overal lichamen,
mensen liepen radeloos door de puinhopen en
klampten je aan. Met hun handen in de lucht,
smeekten ze om hulp. Ik heb nog nooit zoveel
wanhoop in iemands ogen gezien.”
Bijzonder
De USAR wist drie overlevenden te redden: een
moeder met een baby en een dag later een man.
Dit waren heel bijzondere momenten. Maar wat
Tuithof het meest is bijgebleven is de berging
van een Nederlands echtpaar en een verplaat-
sing van een echtpaar die omkwamen toen ze
hun adoptiekinderen kwamen ophalen. “Eigen-
lijk is het niet gebruikelijk mensen te bergen,
want we zijn er om overlevenden te zoeken.
Maar toen ons werd verteld dat er Nederlandse
mensen in het ingestorte hotel moesten liggen,
hebben we geen moment getwijfeld. Dat is het
minste wat we konden doen voor de achter-
gebleven families. Terwijl de andere teams
doorgingen met zoeken naar overlevenden,
lukte het ons in onze rusttijd de echtparen te
bergen. Dit was een emotioneel moment.” Na
ruim een week lieten ze hun tenten achter bij
het ziekenhuis samen met hun aggregaten.
“Hiervoor waren de mensen je zo dankbaar.
Zij opereren daar gewoon in de openlucht en
met deze hulp waren ze weer een stapje ver-
der. Maar er zijn nog vele stappen te gaan, want
echt alles moet opnieuw worden opgebouwd.”
Na een paar dagen vrij te zijn geweest ging de
hoofd brandwacht gisteren, donderdag, weer
aan de slag bij brandweer Hollands-Midden in
Gouda.
Door Bonnie van Doorn
Tienercentrum Joy XL in Goverwelle organi-
seert op vrijdag 5 februari een talentenshow.
De aftrap wordt verzorgd door wethouder
Marion Suijker. De show duurt van 18.30 uur
tot 20.30 uur.
Tieners uit de wijk Goverwelle hebben de
afgelopen periode hard gewerkt aan het ontdek-
ken en ontwikkelen van hun creatieve talenten.
Ondersteund en begeleid door mede werkers van
de Brede School, Factor G, de muziekschool,
vakkrachten en vrijwilligers zetten de tieners
een talentenshow in elkaar. Niet alleen op het
podium, maar ook achter de schermen zetten de
tieners hun talent in. Publiciteit, c atering, licht
en geluid, decor en coördinatie van de show
(stage-management) is allemaal in hun han-
den. Het tiener- en jongerenwerk van Factor G
richt zich onder andere op

talentontwikkeling
bij en van jongeren. Hierbij is samen werking
met onderwijs, werk en inkomen, maar ook
buurtbewoners en andere instanties belangrijk.
Talentontwikkeling leidt ertoe dat jongeren hun
eigen mogelijkheden ontdekken en zij deze in
kunnen zetten om gezamenlijk activiteiten neer
te zetten”, laat Factor G weten. Ook in tiener-
centrum Joy XL ligt de focus op talentontwik-
keling. Hiertoe is het activiteitenaanbod flink
uitgebreid, met onder andere Bandacademie,
Sportinloop, Kickboxen, film maken, Break-
dance, Rap & Media, HipHop NewStyle, Pimp
je Servies, Visagie en make-up, jamsessies en
schoolreünies. Kijk voor het volledige pro-
gramma van de talentenshow en het activitei-
tenaanbod van Joy XL op de website van Fac-
tor-G, www.factor-g.nl. Het adres van JoyXL
is Ouverturelaan 12 in Gouda, telefoonnummer
(0182) 526 815.
Schilderij ‘Schoonheidsslaapje’ van Suzan Visser.
Golda zoekt
boeken en platen
‘Onalledaagse
werkelijkheid’
De archeologische Vereniging Golda is op
zoek naar boeken, langspeelplaten, singles
en cd’s voor de boeken- en platenmarkt die in
juni plaatsvindt.

Ook is de vereniging geïnteresseerd in oude
ansichtkaarten. Met de verkoop van deze spul-
len wil Golda onder meer gereedschappen en
boeken voor de bibliotheek aanschaffen. Voor
het aanbieden van spullen kan men bellen met
telefoon (0182) 51 74 77 of (0182) 52 67 81.
Galerie Honingen opent 6 februari de expo-
sitie ‘Onalledaagse werkelijkheid’ met werken
van Suzan Visser, Eric Nikkessen en Odile
Kinart.
De gehele expositie is ook op internet te zien
op www.honingen.com. De expositie is te zien
tot en met 28 februari. Galerie Honingen is
gevestigd aan de Hoge Gouwe 127 in Gouda.
Bel voor meer informatie (0182) 551 366 of
(06) 246 381 00 of mail honingen@honingen.
com.
Peter Tuithof werkte een week lang als reddingswerker in Haïti op zoek naar overlevenden.
14 ADVERTENTIE
Nummer 4, 29 januari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Wil jij het maken in de creatieve wereld? Heb je iets met design, media en technolo-
gie? Kom dan naar de Open Dag van het Grafisch Lyceum Rotterdam en haar cursus-
afdeling MediaCollege op zaterdag 30 januari 2010! Van 9.30 tot 16.00 uur staan de
deuren open voor iedereen die geïnteresseerd is in vormgeven & dtp, online media,
gaming & animatie, fotografie, film & video, theater- en geluidstechniek, sign, print-
media, mediamanagement en mediatechnologie.
Het GLR is het grootste opleidingsinstituut voor de creatieve industrie in Nederland en ver
daarbuiten. Check www.glr.nl voor alle opleidingen (mbo / vmbo) en www.mediacollege.nl
voor actuele cursussen, trainingen, deeltijd opleidingen en maatwerkprojecten. Of vraag
een brochure aan via (010) 880 25 00, glr@glr.nl.
15
FILM EN THEATER
Nummer 4, 29 januari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
Drie jonge vrouwen, drie visies, één verkrach-
ter: dat is kortweg waar het om draait in de
psychologische thriller ‘Extreem!’ van de
Amerikaanse schrijver William Mastrosimone.
Deze toneelvoorstelling, met onder andere
Birgit Schuurman in de hoofdrol, is dinsdag
2 februari te zien in de Goudse Schouwburg.

Als Marjorie op een avond alleen thuis is,
dringt een man de woning binnen. Zijn poging
tot verkrachting strandt als Marjorie zich aan
hem ontworstelt en hem zelfs in de boeien
weet te slaan. Vanaf dat moment zijn de rollen
omgedraaid. Als niet veel later Marjories huis-
genoten Terry en Patricia thuiskomen, blijken
er nogal verschillende ideeën te leven over
wat er met hem moet gebeuren. Wat volgt, is
een verhitte discussie, waarbij de man op ge-
raffineerde wijze inspeelt op hun botsende
meningen. De dynamische cast, bestaande uit
Birgit Schuurman, Eva Duijvenstein, Jennifer
Hoffman en Loek Peters, staat garant voor een
‘extreem’ spannende, maar ook een ‘extreem’
grappige avond.
In de week waarin Nederland 57 jaar geleden
werd opgeschrikt door de ergste natuurramp
ooit, vertoont het Filmhuis Gouda de film
‘De storm’.
De film opent met het losbarstende natuur-
geweld: een noordwesterstorm en springtij
stuwen het Noordzeewater op tot ongekende
hoogte. In Oosterkerk, een niet-bestaand dorp-
je in Zeeland, stapt Julia (Sylvia Hoeks) op de
fiets om uit te gaan. Ze kan wel een verzetje ge-
bruiken als alleenstaande moeder die de hoon
van dorpsgenoten en familie moet weerstaan.
Toch vertrouwt Julia het weer niet en ze keert
halverwege terug naar huis om bij haar baby te
zijn. Een wijs besluit, want de boerderij waarin
ze met haar ouders en zusje woont wordt die
nacht getroffen door de verwoestende kracht
van het water. Samen met haar kindje pro-
beert ze de nacht te overleven. De volgende
morgen wordt Julia ternauwernood gered door
marinier Aldo (Barry Altsma). Wanneer ze
wakker wordt in een noodhospitaal mist ze haar
baby en ze wil meteen terug om haar kindje te
redden. Alleen Aldo blijkt bereid om Julia met
deze onmogelijke missie te helpen. Vóór en
na de première van deze film bleek hoezeer de
watersnoodramp nog leeft, zeker bij de over-
levenden in de zuidwesthoek van Nederland.
De film bleek bij de overlevenden emoties op
te roepen die vaak al die jaren ver weggestopt
zaten.
De cast van ‘Extreem’.
Vluchtelingen zoeken een veilig heenkomen.
‘De storm’ roept emoties op
‘Extreem’ spannende
toneelvoorstelling
Uitladder
Vrijdag 29 januari
Bodegraven, Theatervoorstelling voor peuters en kleuters
in het kader van de Nationale Voorleesdagen in Biblio-
theek De Groene Venen, aanvang 14.15 uur.
Gouda, De Kift (dutchpunk/ hip) in So What. Deur open
22.00 uur.
Reeuwijk, Inloopmiddag met toneelles voor jongeren
tot en met 16 jaar, van 15.30 tot 17.00 uur. Loose End,
Buitenomweg 5.
Zaterdag 30 januari
Bodegraven, Ruilbeurs voor postzegels, munten en
ansichtkaarten in Rijngaarde, Rijngaarde 1, van 9.30 tot
16.30 uur.
Gouda, Opening expositie Gerrit Vermeulen om 16.00 uur
bij Schippers Kozijnen aan de James Wattstraat 5.
Gouda, Pindasnoeren rijgen bij kinderboerderij De Goud-
se Hofsteden van 13.00 tot 16.00 uur, aan de Bloemen-
daalseweg 34a. Kosten: een euro. Opbrengst voor Haiti.
Nieuwerbrug, Lampionnenoptocht in kader verjaardag
koningin Beatrix, start bij Wierickehuis om 18.30 uur.
Reeuwijk, Natuurwerkdag IVN. Vertrek om 9.00 uur
vanaf hoek ‘s Gravenbroekse weg/Zoetendijk.
Reeuwijk, Fotoexpositie met film ‘Reeuwijk: de winter
van 2009’. Van 11.00 tot 16.00 uur in Infocentrum
De Hartloper, Reeuwijkse Houtwal 3.
Reeuwijk, Rockband Contact&Superstition, bandavond,
van 21.00 tot 01.30 uur. Loose End Buitenomweg 5.
Waddinxveen, Vrouwendag met Marleen Ramaker in de
Morgenster, Sterrenlaan 1, aanvang 10.00 uur.
Zondag 31 januari
Ammerstol, Volksdansen in Cultureel Cafe. Vanaf 14.30
uur. Entree vier euro, kinderen gratis.
Bodegraven, Concert ter gelegenheid van opening
expositie over plantenwereld, in Evertshuis, Spoorstraat
15, aanvang 16.00 uur.
Gouda, Optreden van het Russisch-Oekraïense gezel-
schap ‘Kwitka’. Aanvang 14.30 uur, Middenmolenplein
266. Zaal om 14.00 uur geopend.
Reeuwijk, Foto-expositie met film ‘Reeuwijk: de winter
van 2009’. Van 11.00 tot 16.00 uur in Infocentrum
De Hartloper, Reeuwijkse Houtwal 3.
Waddinxveen, Open podium concert Concordia in club-
gebouw De Hoge Noot aan de J.W. Frisoweg, aanvang
13.00 uur.
Woensdag 3 februari
Gouda, Workshop Israëlische dans door At va’ani.
A anvang 20.00 tot 22.30 uur, Columbuslaan 2.
Gouda, Rondleiding ‘Gilden in museumgoudA’. Entree
is gratis, deze rondleiding start om 15.00 uur in museum-
goudA, Achter de Kerk 14.
Gouda, Inloopmiddag Heempad aan de Bloemendaalse-
weg. De inloop is open van 14.00 tot 16.00 uur.
Gouda, ‘Meidentijd’ van 15.30 tot 17.00 uur in buurthuis
De Speelwinkel. Voor meiden van acht tot en met twaalf
jaar. Kosten: twee euro vijftig per maand. Inschrijven kan
tot 31 januari op (0182) 52 69 25.
Reeuwijk, Mozaïek spiegel maken voor kinderen van vier
tot en met tien jaar, van 14,00 uur tot 15,30 uur. Loose End
Buitenomweg 5.
Vrijdag 5 februari
Bodegraven, Concert Trio-Ponte in Evertshuis, Spoor-
straat 15, aanvang 20.30 uur. Entree: veertien euro.
Gouda, Concert Kunstpuntgouda in de Vaste Burchtkerk,
aan de Lekkenburg 148. Het concert begint om 19.30 uur.
De entree bedraagt twee euro.
Gouda, Talentenshow. De show is van 18.30 tot 20.30
uur, in JoyXL aan de Ouverturelaan 12, (0182) 52 68 15.
Toegang is gratis.
Reeuwijk, Filmmiddag, inloop voor jongeren tien tot
zestien jaar, van 15.30 tot 17.00 uur. Loose End Buiten-
omweg 5.
Reeuwijk, Bandavond voor zestien jaar en ouder, van
21.00 tot 00.30 uur. Loose End Buitenomweg 5.
Waddinxveen, Nacht voor Haïti in St. Victorkerk,
aanvang 20.00 uur, einde zaterdag 8.00 uur.
Exposities
Bodegraven, Expositie beeldhouwwerk Mark van
Kuppevelt en fotograaf Dennis A-Tjak, met als thema
plantenwereld. Te zien tot en met 10 maart, dagelijks van
9.00 tot 22.00 uur, zaterdag tot 16.00 uur, zondag gesloten.
Waddinxveen, Expositie cursisten Aleid Abels in
gebouw Kreater, Kerkstraat 13. Te zien tot 8 februari, op
werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 9.00 tot
14.00 uur.
Gouda, Expositie Menno Meyer ‘45 jaar staal’ is te zien
tot 7 maart in museumgoudA, Achter de Kerk 14.
Gouda, Winterexpositie door Juul Bögemann en Jaap
Beets in Galerie De Hollandsche Maagd. Te zien tot en
met 27 februari.
Gouda, Lezing Hans Wassink, tijdens de tentoonstelling
‘Doping!’ in museumgoudA, Achter de Kerk 14. Aanvang
om 15.30 uur en gaat over de campagne ‘eigen kracht’.
Gouda, Expositie over gapers. Het Nationaal Farma-
ceutisch Museum (Westhaven 29) laat 30 verschillende
gapers zien uit de collectie van Mediq. Te zien tot en met
28 februari.
Filmhuis Gouda
Agenda Goudse
Schouwburg
Vrijdag 29 januari
Grote zaal, 20.00 uur: Jeans 19 met ‘Back in
Town!’ (show). Uitverkocht.
Zaterdag 30 januari
Grote zaal, 20.00 uur: Jeans 19 met ‘Back in
Town!’ (show). Uitverkocht.
Zondag 31 januari
Grote zaal, 14.30 uur: Jeans 19 met ‘Back in
Town!’ (show). Er zijn nog kaarten.
Dinsdag 2 februari
Grote zaal, 20.00 uur: Birgit Schuurman,
Eva Duijvenstein en anderen met ‘Extreem!’
(toneel). Er zijn nog kaarten.
Kleine zaal, 20.30 uur: Roué Verveer met
‘Mans genoeg’ (cabaret). Uitverkocht.
Woensdag 3 februari
Grote zaal, Sanne Wallis de Vries met ‘Kaka
Passa’ (cabaret). Er zijn nog kaarten.
Kleine zaal, 20.30 uur: Orkater met ‘Victor en
zijn Vrouw’ (muziektheater). Er zijn nog kaar-
ten.
Vrijdag 5 februari
Grote zaal, 19.30 uur: RO Theater (met Loes
Luca en anderen) met ‘Snorro, de gemaskerde
held’ (familievoorstelling). Uitverkocht.
Kleine zaal, 20.30 uur: Increpación Danza met
‘Breviario’ (dans). Er zijn nog kaarten.
Vrijdag 29 januari
19.00 uur: De storm
21.45 uur: Millennium: mannen die vrou-
wen haten
Zaterdag 30 januari
19.00 uur: De storm
21.45 uur: Nothing personal
Zondag 31 januari
16.00 uur: De storm
20.30 uur: Nothing personal
Maandag 1 februari
20.30 uur: Genova
Dinsdag 2 februari
14.00 uur: Nothing personal
20.30 uur: De storm
Woensdag 3 februari
20.30 uur: Nothing personal
Donderdag 4 februari
20.30 uur: Capitalism: a love story
Vrijdag 5 februari
19.00 uur: The cove
21.45 uur: Moon
BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773
Donderdag 28 januari t/m woensdag 3 februari 2010
KINDERMATINEE
Alle films zijn Nederlands gesproken.
Op vrijdag voordeelmatinee 6 euro
www.arcadebios.nl
DE HEL VAN ‘63
dagelijks 18.45, vr. en zo. ook 15.15, 7e week
dagelijks 21.30, 10e week
KOMT EEN VROUW BIJ DE DOKTER
ALVIN EN DE CHIPMUNKS 2
DE PRINSES EN DE KIKKER
za. en wo. 14.00, zo. 13.00 en 15.15, 7e week
wo. 3-2-2010, 14.15, Nederlandse Voorpremière
PLOP EN DE KABOUTER BABY
ANUBIS EN DE WRAAK VAN ARGHUS
za. 14.00, zo. 13.00, 7e week
za. 14.15, zo. 13.15 en 15.30, wo. 14.00, 7e week
SHERLOCK HOLMES
dagelijks 18.45 en 21.30, vr. ook 15.00, 4e week
IT’S COMPLICATED
dagelijks 18.45, vr. ook 15.15, 3e week
Ladies Night: ‘Nine’
met: Nicole Kidman, Penelope Cruz en Sophia
Loren. Wo. 17-02-2010 aanvang 19.30 uur -
prijs: 11 euro geen kortingen
alleen vr. 15.15, 10e week
ma. t/m wo. 21.00, 13e week
AVATAR
TERUG NAAR DE KUST
Vrijdag 29 januari
Sherlock Holmes: 15.00 uur
It’s Complicated: 15.15 uur
De hel van ‘63: 15.15 uur
www. gouds e s c houwbur g. nl
Sanne Wallis de Vries
‘Kaka Passa’
Woensdag
3 f ebr uar i
Aanvang:
20.00 uur Fot o: Kri j n van Noor dwi j k
16
ADVERTENTIE
Nummer 4, 29 januari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren
MEER INFORMATIE? WWW.BREUR.NL
Breur IJzerhandel Rivium
Rivium Boulevard 147
2909 LK Capelle a/d IJssel
010 - 2 888 444
Breur IJzerhandel Gouda
Hanzeweg 4
2803 MC Gouda
0182 - 574 400
Breur IJzerhandel Westland
Herenstraat 71
2291 BC Wateringen
0174 - 295 350
Bodegraven Bodegraven Krant Krant
VAN VAN
DE DE
17
Nummer4
29 januari 2010
ADVERTENTIE
Bodegraven Bodegraven Krant Krant
VAN VAN
DE DE
18
ADVERTENTIE
Nummer4
29 januari 2010
Het gratis badkamerboek
ligt voor u klaar
Op zoek naar een compleet nieuwe badkamer of naar een
make-over van uw huidige badkamer? Bij Baderie bent
u altijd aan het juiste adres. Wij verwelkomen u graag
in onze inspirerende showroom. Daar ligt bovendien het
extra dikke badkamerboek gratis voor u klaar.
Baderie maakt jouw droombadkamer waar
Kampenr i ngw eg 11 - Gouda
Tel . 0182- 535688 - w w w .bader i e.nl
van Wi j k
Baderi e van Wi j k i s uw t ot aal i nst al l at eur voor al uw t echni sche
i nst al l at i es i n uw woni ng of bedri j f .
- Badkamers en t oi l et t en
- Sani t ai r
- Radi at oren en CV ket el s
- Vl oerverwarmi ng
- Ai rcondi t i oni ng
- Loodgi et erswerk
- Dakwerk
- Ri ol eri ng
- Vl oer- en wandt egel s
- El ekt ra
- Onderhoud cv ket el s en ai rco's
- Zel f doen/ l at en doen/ samen doen
- Scherpe akt i e aanbi edi ngen
- 600 m2 grot e showroom
- Ook voor de handi ge doe-het -zel ver
Baderie maakt jouw droombadkamer waar
Kom snel naar de showroom
voor nog meer aanbiedingen
Aanbiedingen geldig van 27 januari t/m 6 maart 2010.
*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.
JUBILEUM
PRIJS
1799.-
JUBILEUM
PRIJS
1599.-
Spetterende
jubileum
aanbiedingen
Tot 20% korting op badkamermeubelen*
3
0
J
A
A
R
Kampenr i ngw eg 11 - Gouda
Tel . 0182- 535688 - w w w .bader i e.nl
van Wi j k
De leden van de Ichthuskerk (Gereformeerde
Kerk vrijgemaakt) aan de Stationsweg in
Bodegraven hebben op zondag 11 januari een
start gemaakt met het jaarthema ‘Thuis in
Gods huis’.
De Ichthuskerk is een levende gemeenschap
die steeds in beweging is. Wekelijks komen
leden en bezoekers in de kerk bij elkaar. In
de loop van 2010 zullen op verschillende
zondagen themadiensten worden gehouden. In
deze diensten wordt een aanvang gemaakt met
een onderwerp dat de volgende weken door de
leden van de gemeente verder met elkaar uit-
gewerkt zal worden. De data en invulling van
deze themazondagen zijn: 24 januari (Wie is
de hoofdbewoner), 7 maart (Blij met beleving),
25 april (Thuis in Gods huis), 19 september
(Charismatisch of profetisch), 24 oktober (De
mooie oorlog) en 21 november (Geef het door).
Bedoeling van het jaarthema is om samen na te
denken waarom men samen de gemeente vorm
en bij wie de gemeente thuishoort. Behorend
bij iedere themadienst zal door een gemeen-
telid een schilderij worden gemaakt dat het
thema van die periode zal uitbeelden. Iedereen
is welkom om de themadiensten bij te wonen.
Maandag 1 februari start de introductie-
workshop over stemexpressie dat staat voor
klank voortbrengen zonder woorden. De
lessen worden gegeven door docent Kiki
Voskamp.
Tijdens de workshop wordt gebruik gemaakt
van gevarieerde en uitnodigende oefeningen.
Er zal worden geïmproviseerd met oerzang en
ritmes. Er zullen oefeningen zijn met dans, in
duo’s, met de hele groep en individueel. De
workshop wordt georganiseerd door Stichting
De Witte Roos voor spirituele bewustwording
in Bodegraven en wordt gegeven op 1, 8 en 15
februari en 1 en 8 maart. Deelname kost 58 euro
voor vijf lessen en is alleen mogelijk na aanmel-
ding via telefoon (06) 362 581 69 of stuur een
e-mail naar reserveren@dewitteroos.info.
Kijk voor meer informatie op de website
www.dewitteroos.info.
Kort nieuws
Klassiek ballet bij Heres
Heres start met een oriëntatiecursus klassiek
ballet voor basisschoolleerlingen. De lessen
worden gegeven door Eva Boele-Thonan, een
diplomeerde docent met veel ervaring in de
klassieke dans. Zij geeft in de regio diverse les-
sen. Heres wil de leerlingen kennis laten maken
met klassiek ballet in vijf lessen. Daarna kun-
nen de geïnteresseerden zich opgeven voor een
volgende cursus. De komende maanden zullen
meer workshops en korte cursussen georgani-
seerd worden op het gebied van moderne dans,
musical zingen en zumba. Deze zijn bestemd
voor iedereen in de leeftijd vanaf acht jaar. Op
www.heresbodegraven.nl kan men meer
informatie vinden over de workshops en korte
cursussen die de komende maanden gaan
plaatsvinden.
Muziek op schoot
De Bodegraafse Muziekschool ‘De Wissel’
start maandag 8 februari met nieuwe
cursussen Muziek op Schoot en Peutermu-
ziek. De cursus wordt gegeven op maandag-
ochtend en is bedoeld voor (groot)ouders en
hun (klein)kinderen van vier maanden tot vier
jaar. Noten kunnen lezen is niet nodig, ieder-
een kan meedoen. De cursus bestaat uit tien
lessen. Aanmelden kan via (0172) 21 15 05 of
m-avanzutphen@planet.nl. Meer informatie
op www.muziekschoolbodegraven.nl.
Ruilbeurs
Postzegelvereniging N.V.P.V. in Bodegraven
organiseert op zaterdag 30 januari een
ruilbeurs voor postzegels, munten en ansicht-
kaarten. Er zullen semi-handelaren, ruiltafels
en jeugdhoek aanwezig zijn. Voor de jeugd
zijn er gratis postzegels. Er zijn nog tafels
van 120/80 te huur voor vijf euro per stuk.
Deze dag is er ook weer gelegenheid allerlei
verzamel materiaal in te leveren voor de Stich-
ting De Postzegelvriend. Deze verspreiden
het ingezamelde materiaal in heel Nederland
bij gehandicapte verzamelaars die er zelf niet
op uit kunnen. Inlichtingen betreffende deze
stichting via (0172) 61 50 43. De locatie van
de ruilbeurs is Rijngaarde, Rijngaarde 1 in
Bodegraven-Dronenwijk. De beurs is open
van 9.30 tot 16.30 uur en de toegang is twee
euro (tot achttien jaar gratis). Inlichtingen be-
treffende de ruilbeurs via (06) 532 60 579 of
(0182) 39 45 84.
Rohda’76 in zee met Koos Disseldorp
Koos Disseldorp gaat in het nieuwe seizoen aan
de slag bij vierdeklasser Rohda’76. De vijftig-
jarige Alphenaar volgt op sportpark De Broek-
velden Rob Wolsleger op. Deze vertrekt na
twee voetbaljaren uit Bodegraven. Disseldorp
is tot het einde van dit seizoen nog in dienst
van Woubrugge, waarmee hij momenteel de
eerste plaats bezet in de vierde klasse. Eerder
was Disseldorp hoofdtrainer bij TAVV en
Zwammerdam. Bij laatstgenoemde club was
hij lange tijd actief als speler. Ruben Plu krijgt
de verantwoordelijkheid over het tweede elftal
bij Rohda’76. Plu is geen onbekende bij de
club, want hij traint en coacht momenteel de
A1-junioren.
BBS – jeugdselectietrainingen begonnen
Badmintonvereniging Bodegraven Badminton
Samen (BBS) is op dinsdagavond 19 januari
gestart met een jeugdselectietraining. De
jeugdselectie bestaat uit gevorderde spelers,
geselecteerd op basis van prestaties, motivatie
en vaardigheden. Op dit moment bestaat de
jeugdselectie uit een achttal jeugdleden die
deze extra training krijgen, onder andere
als voorbereiding op het spelen van jeugd-
competitiewedstrijden en/of toernooien. De
trainingen worden gegeven door Maarten
Lelieveld, die ook de BBS senioren trainin-
gen verzorgt. Voor de reguliere BBS jeugd
trainingen die op de vrijdagavonden van 18.30
tot 20.30 uur worden gehouden heeft BBS een
oud-lid, Gertjan Slappendel aangetrokken om
de trainingen voor de BBS jeugd te verzorgen.
Voor enthousiaste jeugd is er altijd nog plaats
over om een paar keer mee te doen om te
kijken of ze het leuk vinden. Meer informatie
via jeugd@bbsbodegraven.nl.
Inlooples bij het Essence College
In het Evertshuis is er op maandagavond
1 februari een inlooples intuïtieve ont-
wikkeling. Belangstellenden worden om
19.30 uur verwacht voor een ontspannende
les in energiewerk. Zo kan ervaren worden,
dat de kracht van intuïtie ligt in bewust ont-
spannen en focussen. De les wordt gegeven
van 19.30 tot 21.00 uur. Iedereen is welkom.
Voor meer informatie over de basiscursussen
en opleidingen van het Essence College zie
www.essencecollege.nl of (0172) 61 63 63;
kantoortijden; maandag, woensdag en vrijdag
tussen 10.00 en 13.00 uur.
Amber Oost kwam,
zag en overwon
Zo’n 165 kilo meter
heeft de veertien jarige
Amber Oost uit De
Krim moeten afleggen
om naar Bodegraven
te komen om mee te
zingen voor een finale-
plaats in de Groene
Hart Talentenjacht.
De kleine, maar pittige
Amber wist precies wat
ze van plan was, na-
melijk zingen en laten
horen waar ze voor staat
op het podium. Al snel
was het duidelijk dat
Amber Oost de andere
vier kandidaten achter
zich zou laten. Met een
stem die klonk als een
klok zette Amber haar
favoriete country nummers in. Elke kandidaat
zong drie nummers en deze werden beoor-
deeld door een vak kundige jury die bestond
uit voorzitter Jeffrey Schroder, Joann Oskam
en Hugo Beijeman. De jury was dan ook zeer
lovend over de energieke en klankzuivere stem
van Amber. Volgend jaar gaat zij naar Amerika
om daar enkele songs op te gaan nemen. Wel-
licht staat er straks een toekomstige wereldster
op het podium tijdens MuziVaria in Bodegra-
ven. Eric van Meel uit Woerden en Devoreaux
Correa uit Bodegraven zijn niet door, maar
mogen nog eens zingen in de herkansing. De
volgende voorronde is zaterdag 20 februari en
de aanvang is om 16.00 uur in de Buren van
de Raad.
Bram Moerland in Bodegraven
Terug in de tijd met ‘Rietland’
Bodegraven Bodegraven Krant Krant
VAN VAN
DE DE
19
Nummer 4
29 januari 2010
FAMILIE
De 14-jarige Amber Oost uit De Krim won de voorronde van de Groene Hart
Talentenjacht (foto: Pancras Kuipers).
Professor Bram Moerland zal dinsdag
9 februari opnieuw spreken in Bodegraven.
Hij trok vorig jaar een volle zaal met zijn
verhaal over de ‘Gnostiek’. Dit is een oude
stroming binnen het christelijk geloof, met
accent op de eenheid met God en het zelf vin-
den van en groeien in de eigen weg met Jezus
als inspiratie bron.
Deze keer spreekt Moerland over bijbellezen,
onder de titel ‘De Evangeliën als gelijke-
nis’. Een verhaal hoeft niet waar te zijn om
toch betekenisvol te wezen. Moerland schreef
onder meer ‘Schatgraven in Thomas’. De
avond wordt gehouden in ’t Centrum bij de
Gereformeerde kerk aan de Willemstraat 15.
Na de koffie of thee vanaf 19.45 uur begint
de lezing om 20.00 uur. Informatie en aan-
melden (niet persé nodig) bij Ria van Vliet
riavanvliet@hetnet.nl of (0172) 61 19 62 of
Ton Zoutman tonzoutman@casema.nl of
(0172) 61 24 98. Meer informatie over
Bram Moerland is te vinden op de website
www.brammoerland.com.
In het Bezoekerscentrum Nieuwkoopse
Plassen is zaterdag 30 en zondag 31 januari
de film ‘Rietland in de Randstad’ van Bob
Schrijvers en Jan van der Ende te zien. Deze
NRCV-documentaire van begin zeventiger
jaren van de vorige eeuw laat de Nieuwkoopse
Plassen zien zoals die er veertig jaar geleden
uit zagen.
Het zijn mooie beelden van flora en fauna waar
naast aandacht voor de cultuur- en historische
waarden van het natuurgebied, ook aandacht is
voor de festiviteiten rond het 700-jarig bestaan
van Nieuwkoop. De documentaire wordt
vertoond op zaterdag 30 januari om 11.30 en
14.30 uur en op zondag 31 januari om 11.30
en 14.30 uur. Het Bezoekerscentrum staat aan
de Dorpsstraat 116 in Nieuwkoop. De entree
is gratis en aanmelding vooraf is niet nodig.
In het Bezoekerscentrum is ook een DVD met
deze beelden te koop voor de prijs van 6,95
euro voor leden van Natuurmonumenten en
8,95 euro voor niet-leden.
Themazondagen Ichtuskerk
Stemexpressie bij Witte Roos
Tijdens de ‘Nacht van Haïti’ die gehouden
wordt op 29 januari, is er van 20.00 uur tot
24.00 uur een live radio-uitzending vanuit
de foyer in Cultureel Centrum Evertshuis. Het
programma Politiek Café biedt van 20.00 uur
tot 22.00 uur een gevarieerd programma met
interessante gasten.
Wethouder Goudbeek vertelt over het verschil
in de manier waarop rioolbelasting wordt
berekend in Reeuwijk en Bodegraven en
ook over welke afspraken zijn gemaakt in
het Veenweideconvenant Gouwe-Wiericke.
De luisteraar hoort reacties van Anton de
Wit (LTO-Noord) en Aletta van der Zijden
(ZH-landschapsbeheer). Kees van Veldhuizen,
steunfractielid van GroenLinks, speurt in zijn
vrije tijd de weilanden af en hij laat weten wat
hij daar allemaal vindt... De fractie voorzitters
Jan Leendert van den Heuvel (SGP) en Arie
de Groot (CU) vertellen wat hun partijen op
dit moment bezig houdt. Daan Zwaneveld is
17 december benoemd tot raadslid namens
het CDA. In een interview vertelt hij over zijn
levensloop. Na 22.00 uur volgt een verslag van
de ‘Nacht van Haïti’. Radio Bodegraven is te
ontvangen via de ether 107.8 FM en via de
kabel 103.4 FM. Luisteren via internet kan ook
via www.RTVBodegraven.nl of raadpleeg de
kabelkrant op TV.
Radio Bodegraven
Bodegraven Bodegraven Krant Krant
VAN VAN
DE DE
20
Nummer4
29 januari 2010
Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 4,4l/100 km (1l op 22,7 km) tot 10,0l/100 km
(1l op 10 km). Gemiddelde CO
2
uitstoot van 116 g/km tot 237 g/km.
* Bovenstaande acties zijn inclusief € 1.000,- slooppremie en geldig tot en met 13 februari 2010, vraag naar de voorwaarden in de
showroom. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief
BTW/BPM, exclusief metalliclak, kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Kijk voor meer informatie en garantievoorwaarden op www.kia.nl.
Kia Center Fase B.V.
ALPHEN A/D RIJN Curieweg 11 2408 BZ 0172 47 49 33 www.kia-alphenaandenrijn.nl
Kia Center Fase B.V.
WOERDEN Barwoutswaarder 9-11 3449 HE 0348 42 12 34 www.kia-woerden.nl
Van Mannekes Auto's
WADDINXVEEN Coenecoop 143 2741 PJ 0182 636 008 www.kia-waddinxveen.nl
PICANTO SEVEN
º alrcondl¡lonlng
º cen¡rale deurvergrendellng
º elec¡rlsche ramen voor
º ach¡erspoller
º mls¡lampen
º slde sklr¡s

CEE’D 1.4 SEVEN
º alrcondl¡lonlng
º !ull map navlga¡lesys¡eem
º mls¡lampen
º l5 lnch LN velgen
º crulse con¡rol
º lederen s¡uur + pook
º prlvacy glass
º blue¡oo¡h KOM PROFITEREN VAN
MAXIMALE KORTINGEN EN U
KUNT SNEL RIJDEN, ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT.
SOUL 1.6 X-PECT COOL
º l5 lnch LN velgen
º alrcondl¡lonlng
º cen¡rale deurvergrendellng
º elec¡rlsche ramen voor
º radlo/cd·speler

KOM PROFITEREN VAN
MAXIMALE KORTINGEN EN U
KUNT SNEL RIJDEN, ZOLANG
DE VOORRAAD STREKT.

2
.5
0
0
,-
V
o
o
rd
e
e
l* €
5
.3
0
0
,-
V
o
o
rd
e
e
l*

2
.5
0
0
,-
V
o
o
rd
e
e
l*
SPORTAGE 2.0 SEVEN
º hal! lederen bekledlng
º l7 lnch LN velgen
º elec¡rlsch schul!dak
º s¡oelverwarmlng
€ 4.100,-
Voordeel*
Er is al een Kia cee’d
vanaf € 15.895,-
Er is al een Kia Soul
vanaf € 16.795,-
Er is al een Kia Sportage
vanaf € 21.695,-
Er is al een Kia Picanto
vanaf € 6.795,-
HET BESTE VOOR 2010
NU 7 JAAR GARANTIE OP ELKE NIEUWE KIA

º Elek¡rlsch vers¡elbare en
verwarmbare buitenspiegels
º Parkeersensoren ach¡er
º Crulse con¡rol lnclusle! Speed llml¡er
º Bul¡ensplegels en deurgrepen ln
carrosseriekleur
º Arms¡eun vóór
º Nls¡lampen vóór
º Audlobedlenlng vana! s¡uurwlel
º Blue¡oo¡h connec¡lvl¡el¡
van € 1.795,-
voor € 995,-
DE NIEUWE KIA VENGA
Comfort Pack vanaf €15.895,-
€ 800,-
Voordeel

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful