You are on page 1of 1

JORNADA PER GUANYAR ALCOI

ENTRE TOTS DECIDIM

10:00

10:15 A 10:30

INICI DE LA JORNADA. PRESENTACIÓ A CÀRREC DE JORDI TORMO
DISTRIBUCIÓ DELS ASSISTENTS PER COMISSIONS
AULES DIFERENTS AMB UN RESPONSABLE DE GUANYEM PER CADA
COMISSIÓ
- CULTURA, PATRIMONI I CIUTAT
(JOSE JAVIER MARTINEZ)
- ENTORN NATURAL
(ALVAR SEGUI)
- PROMOCIÓ ECONÒMICA
(ALEX SANFRANCISCO)
- BENESTAR SOCIAL, DRETS SOCIAL (CRISTIAN SANTIAGO)

10:30 A 12:00

POSAR EN COMÚ EN CADA COMISSIÓ EL QUE S’HA TREBALLAT FINS
ARA MÉS LES PROPOSTES DE LES ENTITATS

12:00 A 12:15

DESCANS

12:15 A 13:30

EXPOSICIÓ DE LES PROPOSTES DE CADA COMISSIÓ A
TOTS ELS ASSISTENTS PER PART D’UN RESPONSABLE DE CADA ÀREA,
A DECIDIR ENTRE ELS MEMBRES DE CADA COMISSIÓ. INDICAR A
JORDI TORMO PER A QUE PUGA PRESENTAR A LES PERSONES QUE
PARLARAN.

13:30 A 14:00

TORN OBERT DE PARAULES MODERAT PER JORDI TORMO

14:00

CLOENDA, RESUM I AGRAIMENT DE LA JORNADA A CÀRREC
D’ESTEFANIA BLANES. EXPLICARÀ QUE EL PROGRAMA ES BASARÀ EN
TOTES LES PROPOSTES TREBALLADES EN LA JORNADA.