You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

03-29-2015

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
Mwi, e nie szata zdobi czowieka, ale czowiek pozbawiony

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent

szat jest sprowadzony tylko do tego, co cielesne. Duch odsania


si, gdy zakrywamy ciao. Od lat, gdy czytam opis mki Jezusa,
moj uwag przykuwa ten okrutny ceremonia oprawcw,
ktrzy ubierali i zdzierali z Niego szaty. Najpierw ubrali Go w
purpur, wkadajc jednoczenie koron z cierni. Gdy za
wyszydzili, zdarli z Niego purpur i woyli Jego wasne szaty.
Po ukrzyowaniu rzucili losy o odzienie Jezusa. A gdy wreszcie
umar na krzyu, rozdara si zasona wityni. Ostatecznie
Jzef z Arymatei owin ciao Chrystusa w czysty caun pcienny i zoy w grobie
wykutym w skale. Ale zanim to si wydarzyo, tum ludzi cieli paszcze pod kopytami
olicy, na ktrej triumfalnie wkracza Jezus do Jerozolimy. Gdy wic czytam
o zrzucaniu szat przez ludzi w czasie, gdy Jezus wjeda do bram Jerozolimy, kojarz
t scen ze zrzucaniem skr wa powszechna przemiana w nowe ksztaty mioci
i koniec egzystencji upodabniajcej czowieka do wa, ktry uksi mierci. Jezus
kiedy porwna si take do wa wywyszonego na palu, poniewa w Nim dokonao
si zwycistwo nad grzechem i mierci, czyli nad wem. Zrzucenie skry przez wa
w wielu religiach wyraao ide odrodzenia w nowej postaci. Gdy kamienowano
Szczepana, ydzi zrzucili szaty u stp modego Szawa, by nie mie nic wsplnego z t

SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)

zbrodni. Zrzucenie szat wyraao w tej sytuacji zrzucenie z siebie winy. Kiedy w
zaczyna zrzuca skr, jego oczy nic nie widz, jest lepy, i taki stan moe trwa trzy
dni, jest wtedy jakby zamary. Nie
widzimy

uwolnienia,

jestemy

lepi na zbawczy proces, ale on


dokonuje si w nas dziki asce
wysuonej przez Jezusa na palu
krzya,

wanie

wtedy,

gdy

zdzierano z Niego ostatnie szaty.


Augustyn Pelanowski OSPPE

CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 28 MARCA

9:00 + Antoni Gos, zmarli z rodzin: Gosw i Zawadzkich


4:00 + Andrzej Samul - rodzice
5:30 + Krystyna Kanabrodzki
NIEDZIELA PALMOWA - 29 MARCA

8:00 + Jzef Puawski


9:30 + Gerard Ponka - ona, crki
11:15 + Janina Rumin w rocz. mierci
1:00 - O zdrowie i Boe b. i opiek Matki Boej
Czstochowskiej dla Krzysztofa
1:00 - O potrzebne aski dla Pawa Szymczakowskiego w
dniu urodzin - rodzina
1:00 - Msza w. dzikczynna za Bo Opatrzno dla rodz.
Wampuszyc i za zmarych
1:00 + Marianna Cepiska, zmarli z rodziny
Nikonowiczw
1:00 + Monika Lupa w 9 rocz. mierci
1:00 + Wadysaw Wglicki
1:00 + Jolanta lska
1:00 + Zofia, Stanisaw, Ryszard, Henryk Sikorski
- crka, siostra
1:00 + Marianna, Edward, Zbigniew Solecki - syn i
synowa, brat
1:00 + Jan Dbrowski w 1 rocz. mierci
1:00 + Marian Szewczuk w 8 rocz. mierci
7:00 + Aleksandra, Marian, Jzef Wyszyscy - rodzina
PONIEDZIAEK - 30 MARCA

9:00 + Edward Rdziniak - ona, dzieci


7:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla George Lukowski

12:00 - Z podzikowaniem za cudowne uzdrowienie i o


dalsz opiek NMP w dniu urodzin - Antoni
2:00 - O Boe b. dla Kapanw i Sistr pracujcych w
naszej parafii
2:00 - O Boe b. dla Jana i Wandy Binkowskich - mama
2:00 - Za cierpicych i konajcych - Arcybractwo
2:00 + Jadwiga, Bronisaw, Zdzisaw, Zofia Sulikowscy
2:00 + Ks. Kazimierz Jasiski
2:00 + Eugenia Chrabolowski - rodzina
2:00 + Krystyna Socha w 5 rocz. mierci
2:00 + Jzefa Mastalerz
2:00 + Jan Krupiski
2:00 + Antoni Malarz
2:00 + Irena
2:00 + Karolina Syjud w 2 rocz. mierci

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 4/5 kwietnia
8:00 - wedug ustale
7:00 - wedug ustale
10:00 - wedug ustale
12:00 - wedug ustale
2:00 - wedug ustale
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 4/5 kwietnia
8:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
10:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
12:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
2:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii

WTOREK - 31 MARCA

9:00 - Za parafian
7:00 + Franiciszek Kuzia - Potddv
RODA - 1 KWIETNIA

9:00 + Krystyna Kwiatosz - D. D. Rudnicki


7:00 + Grzegorz Radliski w 1 rocz. mierci i zmarych z
rodziny Radliskich - syn z rodzin
WIELKI CZWARTEK - 2 KWIETNIA

7:00 - LITURGIA WIELKIEGO CZWARTKU


WIELKI PITEK - 3 KWIETNIA

7:00 - LITURGIA WIELKIEGO PITKU


WIELKA SOBOTA - 4 SOBOTA

8:00 - LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY


+ Stanisaw Ledziski - syn z on
+ Julian Wojnar - ona
WIELKANOC - 5 KWIETNIA

7:00 REZUREKCJA - Za Parafian


10:00 + Stanisaw, Czesawa Linowski i za zmarych z
rodziny Bidoczkw

GODZINY PRACY BIURA PARAFIALNEGO


W CZASIE WIT WIELKANOCNYCH
W Wielkim Tygodniu biuro parafialne bdzie nieczynne od Wielkiego
Czwartku (2 kwietnia) do poniedziaku (6 kwietnia) wcznie.
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 29 MARCA 2015
PONIEDZIAEK - Iz 42,1-7 Ps 27 J 12,1-11
WTOREK - Iz 49,1-6 Ps 71 J 13,21-33.36-38
RODA - Iz 50,4-9a Ps 69 Mt 26,14-25
CZWARTEK - Wj 12,1-8.11-14 Ps 116B 1 Kor 11,23-26, J 13,1-15
PITEK - Iz 52,13-53,12 Ps 31 Hbr 4,14-16;5,7-9, J 18,1-19,42
SOBOTA - Wj 14,15-15,1 Ps: Wj 15 Rz 6, 3-11 Mt 28, 1-10
NIEDZIELA - Dz 10,34a.37-43 Ps 118 Kol 3, 1-4 J 20,1-9
OFIARY Z V NIEDZIELI WIELKIEGO
POSTU - 22 MARCA 2015
Ofiary z kopert - $ 6,291.00
Ofiary bez kopert - $ 1,225.00 CSA 1,790.00
II taca Catholic Relief Services- $1,595.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Oglna: Aby ludzie nauczyli si szanowa wiat


stworzony i strzec go jako dar Boy.

NIEDZIELA PALMOWA wprowadza nas


w tajemnic Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus
wszed do Jerozolimy, tak przychodzi dzi
do kadego z nas. Oby nie okazao si
jednak, e stoimy w tym tumie, ktry woa:
Hosanna, a za chwil bdzie woa: Na krzy w Nim! Promy
o ask, abymy w nadchodzcym czasie przeyli z Jezusem szczery
al z powodu naszych nieprawoci po to, aby przey prawdziw
rado z powodu nowego ycia, ktre ofiaruje nam Zmartwychwstay.
W WIELKI CZWARTEK rano w katedrze pod
przewodnictwem biskupa ordynariusza odprawia si
Msz wit Krzyma, podczas ktrej
pobogosawione s oleje do Namaszczania Chorych
i Krzymo suce do namaszczania podczas wice
Kapaskich, Chrztu i Bierzmowania. Natomiast
w parafiach celebrowana jest w tym dniu jedna Msza
wita, zwana Msz Wieczerzy Paskiej, na pamitk ustanowienia
sakramentw Eucharystii i kapastwa. Rozpoczyna ona Triduum
Paschalne. Ostatnia Wieczerza miaa miejsce w noc z czwartku na
pitek. W tym dniu Pan Jezus umy Apostoom nogi i odprawi
pierwsz Msz w. ustanawiajc Eucharysti.

W WIELKI PITEK zachowujemy post cisy


(cakowite wstrzymanie si od potraw misnych
i tylko trzy posiki w cigu caego dnia, w tym jeden
do syta; od tego postu osoby penoletnie a do
szedziesitego roku ycia nie maj dyspensy;
zachca si take pozostaych, zwaszcza modsze
pokolenie, do zachowania tego postu. W tym dniu gromadzimy si na
sprawowaniu pamitki mki i mierci Pana naszego, Jezusa
Chrystusa. Liturgia zaprasza nas do rozwaania biblijnego opisu mki
Paskiej, a nastpnie adoracji i uczczenia Krzya witego. W tym
dniu nie odprawia si Mszy w. Po liturgii Eucharystycznej Ciao
Chrystusa przenosi si uroczycie do adoracji do tak zwanego Grobu
Paskiego.
WIELKA SOBOTA jest dniem adoracji Najwitszego
Sakramentu w Grobie Paskim. Pamitajmy o tym,
kiedy przyjdziemy wici pokarmy. Jest to czas
upamitniajcy zstpienie Chrystusa do otchani,
nadal obowizuje wic cisza i zaduma nad mierci
Chrystusa. Warto i w tym dniu zachowa post,
powstrzymujc si od pokarmw misnych. Noc
paschaln rozjania zmartwychwstay Chrystus. Jest
to naprawd Wielka Noc, jest to najwaniejsze wydarzenie w dziejach
wiata i ludzkoci. W niej dokonao si przejcie ze mierci do nowego
ycia, przez zmartwychwstanie. Caa dynamika nocy paschalnej,
skupia si wok ycia w Chrystusie, dlatego caa jej liturgia, pena jest
symboli ycia: wiato - sowo - woda - uczta. Znaki te stanowi
rwnie gwn tre kolejnych czci Wigilii Paschalnej. Uroczystym
ogoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwania caego
stworzenia do udziau w tryumfie Zmartwychwstaego jest Procesja
Rezurekcyjna.
Zachcamy do zachowania zwyczajw zwizanych ze niadaniem
wielkanocnym w naszych rodzinach, takich jak: wsplna modlitwa,
dzielenie si jajkiem i skadanie ycze.

Misyjna: Aby przeladowani chrzecijanie odczuwali


pocieszajc obecno zmartwychwstaego Pana i
solidarno caego Kocioa.

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najwaniejszy okres naszych


przygotowa do witowania Zmartwychwstania Paskiego.
Przeyjmy ten czas jako ludzie wierzcy: godnie i po chrzecijasku.
Przyciszmy, a moe wyczmy telewizory, odbiorniki radiowe, wszelkie
odtwarzacze i inne media. Niech trzy wite dni: Wielki Czwartek,
Wielki Pitek i Wielka Sobota bd dniami szczeglnego zagbiania
si w Misterium Paschalne poprzez czynny udzia w bogatej liturgii,
aby wzmacnia nasz wiar i coraz peniej i bardziej wiadomie
przeywa najwiksze wydarzenie w historii zbawienia.

PROBA
do grup dziaajcych przy Parafii, aby na Procesj Rezurekcyjn
przyszy w strojach galowych, a dzieci, ktre w ubiegym roku
przystpiy do Pierwszej Komunii witej - w strojach komunijnych.
KAWIARENKA SISTR
MISJONAREK
Siostry Misjonarki zapraszaj
dzisiaj na obiad, ciasto
i sprzeda wielkanocnych
wasnorcznie wypiekanych
przez siostry barankw, ciast
i palm. Cakowity dochd
przeznaczony bdzie dla sistr,
na ksztacenie i utrzymanie
domu formacyjnego
w Poznaniu. Dzikujemy za
wszelk pomoc i poparcie!

Skadka na apel CSA 2014 powoli zblia si do


koca. Z dniem, 20 marca 2015, mamy uzbierane
$56,492.00, Nadal potrzebujemy $4,481.00 aby
zamkn apel na rok 2014 w 100%
W cigu ostatnich tygodni do zbirki doczyo wiele rodzin,
podnoszc ich liczb do 528, co stanowi 33% rodzin zapisanych do
naszej wsplnoty. Ta cz parafian wpacia blisko 90% caej sumy!
Serdeczne podzikowania dla nich! Spora liczba, okolo 69% rodzin,
jeszcze nie odpowiedziay na apel trwajcy od maja 2014. Zwracamy
si gwnie do nich, aby wczyy si do tej zbirki i nakaniamy usilnie
aby hojnie zoyli swj dar.
Przypominamy, e poprzez lata nasze zalegoci za CSA urosy
do wysokoci $380,000.00. Zaczlimy ju spaty tej obligacji
i bdziemy je kontynuowa poprzez dugi czas. Dlatego prosimy
wszystkie rodziny o hojne dary na ten cel. Kady dolar brakujcy
podniesie nasze zobowizania. Kady dolar ponad cel $60,973.00
pomoe w zredukowaniu balansu CSA.
Koperty na CSA i informacje s cay czas dostpne w holu kocioa.
Rada Duszpasterska i Rada Finansowa

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

BANKIET 35-LECIA
NASZEJ PARAFII
Zapraszamy wszystkich na
BANKIET z okazji 35- lecia
naszej parafii, ktry odbdzie
si 19 kwietnia o godz. 2:30pm
w Sali Jana Pawa II. Donacja
od osoby wynosi $50.00.
Razem chcemy uczci
wszystkie lata tworzenia
naszej wsplnoty. Zaproszenia
zostay wysane do kadej
z rodzin, prosimy chtnych
o wysanie zgoszenia wraz
z donacj w kopertach
zwrotnych
do
biura
parafialnego lub przyniesienie osobicie do kocioa do
30 marca 2015r.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak,
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka,
Karol Korkiewicz, Jerzy Gabrel
Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
KALENDARZ NA NAJBLISZY CZAS
5 kwiecie - Wielkanoc
10 kwietnia Msza w. o uzdrowienie i uwolnienie
18 kwietnia - Bierzmowanie
19 kwietnia - Bankiet 35-lecia Parafii

03.29-04.05
rodzina
Bieciuk

04.05-04.12
rodzina
Tyra

KAWIARENKA
W niedziel 22 marca kawiarenk przygotowali rodzice
modziey przygotowujcej si do Sakramentu
Bierzmowania: pastwo Szewczuk, Cichoracki,
Kumierczyk, Przyborek, Brzozowski. Dochd wynis
$677.00. Obiad przygotowao Koo Biblijne. Dochd
wynis $1,080. Bg zapa.
KATECHEZA
Ze wzgldu na Wielki Tydzie oraz zbliajce si wita
Wielkanocne, katecheza dla dzieci i modziey rozpocznie
si po przerwie, od 11 kwietnia 2015 roku.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Tomasz Ludwicki
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

Jolanta Gmurowska,

GRUPY NIE PARAFIALNE

Barbara Somiska,

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza


Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

Urszula Czachor

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII

Sekretarz: Elbieta Zylinski


(586) 781 - 2861

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki


(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sobota 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,


Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like