You are on page 1of 27

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie

No. 30
Niels Jensen

Niels Jensen, 1926


Forldre

: nr. 60 Laurs Jensen og nr. 61 Mette Kirstine Nielsen.

Brn

: Mette (Metha) Kirstine Jensen, Laura Karoline Jensen, Andrea Petrea Jensen (15), Karl Kristian Jen-
sen og Anna Jensen.


Navn
Fdt
Dbt
Faddere

Gift

Stilling
Dd

Ddsrsag

: Niels Jensen
: 6. juni 1870 i Skelund Kr og Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt.
: 24. juli 1870 i Skelund Kirke, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt.
: Ungkarl Jens Mortensen, Indsidder Laurs Andersen, Boelsmand Sren Srensen, Pigen Ane Jensen,
Huusmand Ole Nielsen og Kone, alle af Skelund.

: 1. gteskab den 12 . november 1895 i Skelund Kirke med Johanne Nielsen (31).
2. gteskab den 29. september 1929 i Skelund Kirke med Inger Marie Bertine Srensen.
: Daglejer, skovarbejder, murerarbejdsmand og husmand.
: 23. februar 1949 i Skelund Kr og Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt.
Begravet p kirkegrden fra Skelund Kirke den 1. marts 1949.
: Ikke oplyst - Han blev 78 r gammel.


Skelund K irke

Foto Hans Engmark

Niels Jensen blev fdt mandag den 6. juni, 1870, der var 2. Pinsedag i 1870. Han blev
fdt i hjemmet, der var et hus i Skelund, som hans forldre, indsidder og arbejdsmand
Laust Jensen (60) og husmoder Mette Kirstine Nielsen (61) sad til leje i. De var netop ble-
vet gift (07-05-1870) en mned fr Niels Jensens fdsel.

Niels Jensen var nummer 3 ud af en brneflok p 4, hvoraf de 2 frste dog var fdt fr
gteskabet. Hans forldre var tjenestefolk p Marienhi i Vive, da de traf hinanden fr-
ste gang. De havde imidlertid ikke haft rd til gifte sig og stifte selvstndig familie.


Niels Jensen blev dbt sndag den 24. juli 1870 i Skelund Kirke af prsten Frederik Christian Pedersen (prst i Skelund
3a
1864-1890). (Kirkebogen 1854-1882, fdte drengekn, side 42, nr. 6 for 1870, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt ).

Skelund, hvor Niels Jensen voksede op og levede nsten hele sit liv, er en gammel landsby med en kirke, der stammer
fra 1200-tallet. Skelund har til langt op i 1800-tallet bestet mest af grde, bde selveje og fstegrde under Visborg-
grd, Havn og Trudsholm ved Havndal.

I sidste halvdel af 1800-tallet opstod der en del hndvrk, ligesom en del forretninger blev etableret. I 1888 opfrtes
andelsmejeriet Vestervang. Omkring rhundredeskiftet blev AlsSkelund Sognes Foderstofforretning oprettet. I perio-
den fra r 1870 til 1923 eksisterede der en folkehjskole med tilhrende realskole i byen.

Den strste omvltning i Skelunds historie var da AalborgHadsund banen blev etableret i 1900, og byen fik status som
stationsby. Byens udseende skiftede karakter. En del grde mtte flyttes til andre steder for at give plads til banen.

Leif Christensen

Redigeret 26-03-2015

side 1

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie


Der kom nye huse med forretninger og flere nye beboelseshuse blev bygget. Et par stykker i to etager. Der udover kom
der en del tilflyttere til byen. Der blev samme r bygget en ny kro i byen (Fra Skelund-Vedums hjemmeside http://skelund-
5
veddum.dk/sider/byerne/skelunds-historie ).

Der er ingen oplysninger om Niels Jensens skolegang, men han har med altovervejende sandsynlighed get i skole hver
anden dag fra april 1877, hvor han var 7 r og indtil april 1884, hvor han var 14 r.

Skelund Skole efter 1868 billedet er fra omkring 1910 og lrer K. P. Nrby fra 1870-1895


Niels Jensen gik i skole hos lrer K.P. Nrby, der var lrer fra 1870-1895, i Skelund gammel Skole, der var en lille skole,
der var taget i brug omkring 1868/69, efter at den tidligere skole var brndt ned i forbindelse med en kraftig brand i
Skelund, der udover skolen tog 4 grde og 4 huse med sig. Skolerne p den tid hed almueskolen, som lovgivningen fore-
skrev.

En udlber af reformenevlden efter 1784 var reformerne af skole- og undervisningsvsenet, som blev gen-
nemfrt efter r 1800. Latinskolen blev til den lrde skole med reformerne fra 1805 og 1809. 1814 indfrtes sko-
lepligt af alle brn i kongeriget Danmark med en ny landsdkkende lov om almueskolevsenet.

Skolen var syvrig, den var gratis, og brnene gik der fra de var syv r gamle, til de blev konfirmeret som fjorten-
rige. Skolegangen var indrettet med skolegang hver anden dag pga. de praktiske forhold, der gjorde sig glden-
de for bnderbrn, der ogs skulle hjlpe til derhjemme. Disciplinen var streng og straffene ofte hrde og kor-
porlige. Pdagogisk var der tale om udenadslre, overhring og elevernes indbyrdes undervisning som supple-
ment til den ene lrer, der ofte stod med 30 elever eller flere. Effekt havde undervisningen dog. Man regner
med, at stort set hele befolkningen i kongeriget Danmark kunne lse i 1830erne.

I forarbejdet til loven havde den nytteorienterede del af undervisningen som regning og skrivning indtaget en
markant strkere stilling, end det fremgik af den endelige lov, hvor den religise og standsopretholdende tnk-
nings medvind efter 1800 kom til udtryk. Samtidig skulle eleverne ogs gives indfring i fdrelandets historie for
at pvirke deres sindelag og udrydde fordomme, hvilket i praksis gik ud p at indgyde helstatspatriotisme og
kongetroskab. Dette sigte med historieundervisningen, der indtil 1840erne havde en meget ringe plads i under-
visningen, skulle dog ndre sig til et nationalt sigte med vgt p fortllingen om det danske folks historie fra
oldtiden og frem. Historieundervisningen blev tillagt betydning for skoleelevernes nationale identitetsdannelse,
uden at faget dog ndvendigvis fyldte meget p skoleskemaet. Kilde: danmarkshistorien.dk6


Da Niels Jensen var 8 r gammel, mistede han sin moder, Mette Kirstine Jensen (61), der dde den 26. november 1878
af ukendt sygdom. Et hrdt slag for en 8 rig dreng, ligesom det var svrt for faderen, der nu var alene med sine brn
og skulle tage sig af alt. Efter et r giftede faderen sig igen den 8. november 1879 med Andrea Pedersen i Skelund Kirke,
og Niels Jensen fik en stedmoder, hvorefter de igen var en hel og funktionsdygtig familie.

Ved Folketllingen den 1. februar 1880 i Skelund Sogn, ses familien boende i et hus og husstanden bestod af Husmand
og Huseier, Arbeidsmand i Agerbruget Lauris (Laurs) Jensen, 36 r, fdt i Skelund Sogn, lborg Amt. Han er gift med An-
drea Jensen, fdt Pedersen, 28 r, fdt i lborg (Hune, Hjrring). Der var registreret tre brn Jensine Marie Jensen, 12 r,
fdt i Visborg Sogn, lborg Amt, Niels Jensen, 9 r, fdt i Skelund Sogn, lborg Amt og Maren Jensen, 7 r, fdt i Ske-
lund Sogn, lborg Amt. Derudover boede husfaderens moder der, Enke Ane Sofie Laustdatter (121), 77 r, fdt i Ravn-
kilde Sogn, lborg Amt. (Folketllingen fra 1. februar 1880 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt3b).

Niels Jensen fik en halvbroder, Jens Peder Jensen, den 20. maj 1880, og det s ud til, at hans familie igen fungerede p
bedste mde. Niels Jensens familie var dog ikke intakt ret lnge, for i 1881 forlod faderen, Laurs Jensen (60), sin fami-
lien og rejste til USA, hvor han blev resten af sine dage. Der er ingen overlevering af, hvorfor han rejste, men al overve-
jende sandsynlig var han aldrig kommet sig over tabet af sin frste hustru.

Det fremgr af en senere folketlling og af stedmoderen Andrea Pedersens tilladelse til at f skilsmisse, at faderen var
udvandret til USA i 1881. De sidste kendte offentlige danske oplysninger om faderen stammer fra Folketllingen i 1880
og fra halvbroderen Jens Peder Jensen fdselsregistrering 20. maj 1880. Fra moderens skilsmissesag findes der breve
fra faderen Laurs Jensen (60), der er sendt fra USA de frste r efter hans udvandring, frste brev fra 1881 og sidste
brev modtaget i 1884.
Leif Christensen

Redigeret 26-03-2015

side 2

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie


Derefter var familien sledes uden den faderlige del, og Niels Jensen samt de andre store brn kom ud at tjene p for-
skellige grde, og stedmoderen begyndte at arbejde som daglejerkone og vaskekone.

Niels Jensen blev konfirmeret i Skelund Kirke den 5. oktober 1884 af prsten Frederik Christian Pedersen.

Det fremgr af registreringen i kirkebogen, at Niels Jensen var sn af Indsidder Laurs Jensen, Skelund, og at han havde
ophold hos Grdmand Lars Nielsen i Skelund. Niels Jensens standpunktskarakterer ses at vre G for kundskab og MG
for opfrsel. (Kirkebogen 1883-1892, konfirmerede drenge, side 140, nr. 4 for 1884, opslag 53, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt3c).

Da Niels Jensen blev 18 r gammel i 1888 blev han indskrevet i Lgdsrullens tilgangsliste for 5. Udskrivningskreds, l-
borg Amt, Lgdsnummer 408, Skelund Sogn. Det fremgr under reg. nr. 5, at han hedder Niels Jensen, sn af Indsidder
Laurs Jensen, fdt i Skelund 06-06-1870. Han ses tilknyttet 30. Bataljon.

Udklip af Lgdsrullen fra 5. Udskrivningskreds, Lgdsnummer 408 Tilgangslisten 1888, opslag 151 - Rigsarkivet, lgdsruller7Ved Folketllingen den 1. februar 1890 fremgr det, at Niels Jensen, 19 r, ugift, fdt i Skelund Sogn, var tjenestetyen-
de hos Grdejer Niels Kjeldsen i Skelund, hvor han formentligt var begyndt ret fr, den 1. november 1889, der p den
tid var almindelig skiftedag. (Folketllingen fra 1. februar 1890 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt3d).
Niels Jensen afviklede sin vrnepligt i perioderne fra 10. april til 13. oktober 1893 ved 10. Infanterist Regiment, 30 Ba-
taillon i lborg. Under Vedtegninger er anfrt, at han i 1893 v ar indkaldt til infanteriet, EK 5 (som i perioden 1862-1894 be-
td Egentligt Krigstjeneste hos infanteriet eller fodfolket). Det er ikke umiddelbart identificeret, hvad H betyder, men Ln
2046 er hans lodtrkningsnummer.
Niels Jensen i sin soldateruniform, form i 1893

1
Foto, Andrea Petrea Jensen (15)

I 1894 var Niels Jensen genindkaldt til militrtjeneste fra den 12. september til den 8. oktober 1894, som det fremgr
af ovennvnte registrering i lgdsrulle.

Der er ingen oplysninger om, hvor Niels Jensen arbejdede og boede i perioderne uden for militrtjenesten, men alt
overvejende sandsynligt var det i Skelund, da han fortsat stod i lgdsrullen for Skelund.

Leif Christensen

Redigeret 26-03-2015

side 3

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie


Den 12. september 1895 blev ugte barn, Mette (kaldet Meta) Kirstine Jensen, fdt, og hun blev dbt p forldrenes
(Moderen Johanne Nielsen (31) og udlagte Barnefader Niels Jensen) bryllupsdag.

Udsnit af KB 1892-1902, fdte kvindekn, side 65, nr. 9, opslag 66, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt


te

Ungkarl Niels Jensen af Skelund, fdt i Skelund den 6 juni 1870 som sn af Husmand Laust (Laurs) Jensen og hustru Met-
te Kristensen (Kirstine Nielsen) af Skelund By og Sogn, Hindsted Herred, blev......

viet tirsdag den 12. november 1895 i Skelund Kirke af Kapellan Vedsted til......

de
Pigen Johanne Nielsen (31) af Skelund, fdt i Terndrup, Lyngby Sogn den 10 juli 1971 som datter af Husmand Karl Kri-
stian Nielsen og hustru Kirsten Thomsen af Terndrup, Lyngby Sogn, Hellum Herred.

Forloverne var Gaardmand Lars Nielsen (hos hvem Niels Jensen boede og tjente i sin barndom) af Skelund og Forpagter Niels Laur-
sen af Skelund Mark. Lysningen var bestilt den 28. september 1895 og fandt sted den 29. september, samt 6. og 13. o k-
tober 1895. Forsrgelsesattesten var modtaget fra Skelund/Visborg kommune den 22. oktober 1895. (Kirkebog 1892-1902,
3e
viede, side 130, nr. 7 for 1895, opslag 133, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt ).

Efter brylluppet blev Niels Jensen og Johanne Nielsen (31) boende i Skelund, hvor de var indsidder (lejer af et hus). Han be-
skftigede sig med lidt af hvert, som skovarbejder, murerarbejdsmand og landarbejder, medes hun var hjemmegende
husmoder.

Der er ingen overbevisende overleveringer om, hvor og i hvilket hus de faktisk boede i, men det er oplyst, at de skulle
have boet inde i selve Skelund by.

Senere folketllinger (1916) viser, at de boede p matr.nr. 2c Skelund Sogn, som var et lille husmandssted. De er for-
mentlig flyttet dertil mellem 1911 og 1916, da folketllingen fra 1906 og 1911 har registreret matr.nr. for de personer,
der boede i eget hus, og der er ikke registreret matr.nr. for Niels Jensen, som p det tidspunkt derfor fortsat m have
vret indsidder (lejer), dog er han i 1900 og 1902 nvnt som husmand i registreringen i kirkebogen af deres andet og
tredje barn.


Leif Christensen

Udsnit af matr. kort for Skelund 1906-1936, nr. 2c (mellem Banen og Elkrvej) er markeret med grnt

Redigeret 26-03-2015


side 4

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie


Niels Jensen blev p ny genindkaldt til militrtjeneste fra 18. september til 14. oktober 1898, som det fremgr af ud-
klippet af Lgdsrullen. I vedtegninger str der U. A 1893 (Udskrivnings-Aar 1893, som er det samme som indkaldelses r
1893). Endvidere er det noteret, at han har fet tilladelse (Tilad) til at blive flyttet til 404 A 36 (404 er lgdsnummer for
Lyngby sogn A er ret 1903 36 er det nye lbenummer), Afdelingen er ndret fra 30. Bataljon til 40. Bataljon ved over-
skrivning. Den rde streg p langs af rubrikken betyder, at han er slettet fra Lgdsrullen og 9-tallet betyder form. at det
er i 1909, da vrnepligtige i perioden 1869-1912 stod i lgdsrullen fra det 18. r til det 38. r. Niels Jensen fyldte jo 39
r den 6. juni 1909.

Udklip af Lgdsrullen for 5. Udskrivningskreds, Lgdsnummer 408, Skelund, Omskrevet i 1899, opslag 93 - Rigsarkivet, lgdsruller7


Den 5. februar 1900 fik Husmand Niels Jensen og hustru Johanne Nielsen (31) deres andet barn, en datter, Laura Karoli-
ne Nielsen, der blev dbt i Skelund Kirke den 15. april 1900.

Udsnit af KB 1892-1902, fdte kvindekn, side 86, nr. 6, opslag 89, Skelund Sogn, Hindsted Herred lborg Amt
Fadder nr. 2 er Niels Jensens stedmoder


Ved Folketllingen den 1. februar 1901 boede familien fortsat i Skelund, og husstanden bestod af husfaderen, ar-
bejdsmand og skovarbejder Niels Jensen, fdt 6. juni 1870 i Skelund Sogn, gift med husmoderen Johanne Jensen (31),
fdt 10. juli 1871 i Terndrup, samt brnene Meta Kirstine Jensen, fdt 12. september 1895 og Laura Karoline Jensen,
fdt 5. februar 1900. (Folketllingen fra 1. februar 1901 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt3f).

Den 17. juni 1902 blev deres tredje barn fdt, en datter navngivet Andrea Petrea Jensen (15) ved db i Skelund Kirke
den 31. august 1902.

Udsnit af KB 1901-1914, fdte kvindekn, side 82, nr. 14, opslag 84, Skelund Sogn, Hindsted Herred lborg Amt


Der er dog ved den personlige overlevering fra Niels Marinus Nielsen (14) nvnt, at Andrea Petrea Jensen blev fdt p
Gl. Tulsted Grd, men den ligger i Thorup Sogn, Hellum Herred.

Jf. registreringen i kirkebogen, kan dette sledes ikke passe, men mske har hendes far eller mor, mske begge to, ar-
bejdet p herregrden Gl. Tulsted Grd, og mske er fdslen rent faktisk foreget der, men da forldrene var boende i
Skelund, er fdslen blevet registreret der, hvem ved.

Det mest sandsynlige er nok, at der er tale om en grd, som hedder Tulstedgrd, der ligger i Veddum, Skelund Sogn,
Hindsted Herred, lborg Amt, jf. Krabsens stednavnebase.
Leif Christensen

Redigeret 26-03-2015

side 5

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie


I Tilgangslisten 1903 (bogstavet A) for Lgdsrullen for Lyngby Sogn under reg. nr. 36, fremgr det, at Niels Jensen, fdt 6.
juni 1970 i Skelund som sn af Indsidder Laurs Jensen, jf. Vedtegningerne, kom fra reg. nr. 5, lgd 408 (Skelund). Endvi-
dere fremgr det, at han er optaget i lgdsrullen i 1888 under reg. nr. 5 (M 5) og indkaldt i 1893 og overget til reserve-
tropperne i 1901, samt fet sin afsked i 1909.

Udklip af Lgdsrullen for 5. Udskrivningskreds, Lgdsnummer 404, Lyngby. Tilgangsliste for 1903, opslag 150 - Rigsarkivet, lgdsruller7


Det er den eneste oplysning der foreligger om, at Niels Jensen skulle have flyttet og bosat sig i Lyngby Sogn, Hellum
Herred, lborg Amt, og da det i denne lgdsrulle er noteret, at han har fet sin afsked i 1909, skulle han ogs have boet
i Lyngby p dette tidspunkt, da afsked kun noteres i den lgdsrulle, hvor han sidst har opholdt sig, men det er ogs no-
teret i lgdsrullen fra Skelund, s han er mske flyttet tilbage, uden at det er noteret. Dette stemmer ogs overens
med vrige oplysninger og registreringer i folketllinger og kirkebger, hvor det fremgr, at han bor i Skelund igen i
hvert fald fra 1906.

Ved Folketllingen den 1. februar 1906 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt, ses hustanden bestende af
Daglejer ved agerbrug, husfader Niels Jensen, fdt 6. juni 1870, gift med husmoder Johanne Jensen (31), fdt 10. juli
1871, og brnene Methe Kirstine Nielsen, fdt 12. september 1896, Laura Karoline Nielsen, fdt 5. februar 1900 og An-
drea Petrea Nielsen, fdt 17. juni 1902. (Folketllingen fra 1. februar 1906 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt3g).

Den 22. december 1906 fik Indsidder Niels Jensen og hustru Johanne Nielsen (31) deres fjerde barn, en dreng, der blev
dbt Karl Kristian Jensen i Skelund Kirke den 28. marts 1907.

Udsnit af KB 1901-1914, fdte mandkn, side 29, nr. 20 for 1906, opslag 30, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt


Ved Folketllingen den 1. februar 1911 ses familien fortsat boende i Skelund og husstanden bestod af Skovarbejder og
Husfader Niels Jensen, fdt 5. juni 1870 i Skelund, gift med Husmoder Johanne Nielsen (31), fdt 10. juli 1871 i Tern-
drup. Tilflyttet Skelund fra Buderup Sogn i 1896, og brnene Laura (Karoline) Jensen, fdt 5. februar 1900 i Skelund, An-
drea (Petrea) Jensen (15), fdt 17. juni 1903 (1902) i Skelund og Karl (Kristian) Jensen, fdt 22. december 1907 (1906) i Ske-
lund. (Folketllingen fra 1. februar 1911 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt3h).

Familien havde sine problemer, da Niels Jensen altid var til fest og sjov, hvilket resulterede i, at han drak en del for me-
get sammen med vennerne, og ofte tog hen p Skelund Kro i stedet for at tage hjem. Andrea Petrea Jensen (15) har ved
personlig overlevering berettet om, at hun mange gange mtte g ned p kroen for at hente sin far hjem. Hun stillede
sig lige inden for dren, indtil kroejeren sagde til Niels Jensen, at h ans datter var der for at flge ham hjem.

Leif Christensen

Redigeret 26-03-2015

side 6

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie


Ved Folketllingen den 1. februar 1916 ses familien fortsat boende i Skelund, matr.nr. 2c, og husstanden bestod af
Landbruger og Husfader Niels Jensen, fdt 5. juni 1870, og Husmoder Johanne Nielsen (31), fdt 10. juli 1871, og br-
nene Andrea Petrea Jensen (15), fdt 17. juni 1902, og Karl Kristian Jensen, fdt 22. december 1908 (1906). Af registre-
ringen fremgr, at Niels Jensens rlige indkomst var 150 kr., hvoraf han betalte 5,25 kr. i skat til kommunen. Han betal-
te ikke skat til staten. (Folketllingen fra 1. februar 1916 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt3i).

Niels Jensen og Johanne Nielsen (31) kom ud for en stor sorg, da de mistede deres 19 rige datter Laura Karoline Jensen
den 30. april 1919, der dde af sygdommen den spanske syge. Hun blev begravet p Skelund kirkegrd den 6. maj 1919.

Udsnit af KB 1912-1928, dde kvindekn, side 68, nr. 5 for 1919, opslag 71, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt


Ved Folketllingen den 1. februar 1921 ses familien fortsat boende i Skelund, men nu p matr.nr. 33d, og husstanden
bestod af Husejer og Husfader Niels Jensen, fdt 5. juni 1870 i Skelund, og Husmoder Johanne Jensen (Nielsen) (31), fdt
den 10. Juli 1871 i Skibsted, Lyngby, og tilflyttet kommunen i 1890 (stemmer ikke med oplysningerne fra 1911, hvor det fremgr, at
hun er fdt i Terndrup og tilflyttet Skelund i 1896 iflg. Kirkebogen er hun fdt i Terndrup), og deres brn, datteren Andrea (Petrea) Jensen
(15), fdt 17. juni 1902 i Skelund og snnen Karl (Kristian) Jensen, fdt 22. december 1907 (1906) i Skelund. (Folketllingen fra
3j
1. februar 1921 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt ).

Som det fremgr af folketllingen ses familien at vre flyttet fra matr.nr. 2c til matr.nr. 33d, Elkrvej 17, hvilket m
vre sket mellem 1916 og 1921.

Udsnit af matr. kort for Skelund 1906-1936, nr. 33d, Elkrvej 17, er markeret med blt


Ved Folketllingen den 5. november 1925 ses familien fortsat boende i Skelund, matr.nr. 33d, og hustanden bestod af
Landbruger og Husfader Niels Jensen, fdt 5. juni 1870 i Skelund, hans hustru, husmoder Johanne Jensen (Nielsen) (31),
fdt 10. juli 1871 i Terndrup, og deres brn, datteren Metha (Mette) Kirstine Jensen, fdt 12. september 1895 i Skelund,
som registreret med bopl i Skrping den 5. november 1924, og snnen Karl Christian (Kristian) Jensen, fdt 22. decem-
ber 1906 i Skelund. (Folketllingen fra 5. november 1925 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt3k).

Den 21. april 1926 blev Niels Jensens og Johanne Nielsens (31) ldste datter Mette (kaldet Metha) Kirstine Jensen gift i
Skelund Kirke med Jens Andersen Christensen, fdt den 21. april 1893 i Skibsted Sogn, Hellum Herred, lborg Amt.


Leif Christensen

Redigeret 26-03-2015

side 7

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie

Familiebillede fra Methas og Jens bryllup 21. april 1926


Bagerst fra venstre er det: ukendt, Karl Kristian Jensen, Niels Jensen (30), ukendt, Niels Marinus Nielsen (14) og ukendt pige
Mellemst fra venstre: Andrea Petrea Jensen (15) med Johanne Nielsen (7), ukendt, Johanne Nielsen (31) og Else Kathrine Nielsen (29)
Forest fra venstre: Metha Kirstine Jensen, Jens Andersen Christensen, Anton Nielsen, Jensine Kathrine Srensen og Anna Johanne Marie Srensen
(se mere om familien i Eftertavlen til Personbeskrivelsen for nr. 15 Andrea Petrea Jensen)


Niels Jensen og familie kom igen ud for en stor sorg, da hans hustru Johanne Nielsen (31) dde den 28. februar 1928 i
en alder af 56 r. Hun blev begravet p kirkegrden fra Skelund Kirke den 6. marts 1928.

Udsnit af KB 1912-1928, dde kvindekn, side 97, nr. 2 for 1928, opslag 100, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt


Jf. ddsattesten udstedt den 29. februar 1928 af lgevikar Johannes Kristensen, Skelund, dde Johanne Nielsen, fdt
Jensen, af tyktarmskrft efter et r sygdomsforlb. (Rigsarkivet, Sundhedsstyrelsen, Ddsattester, 1928 for lborg Amt7).


Leif Christensen

Redigeret 26-03-2015

side 8

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie


Niels Jensen, der nu skulle klare hus og hjem alene, ansatte en husbestyrerinde, Inger Marie Bertine Srensen, fdt 22.
januar 1900 i Skelund, umiddelbart efter begravelsen.

Selvom hun var 30 r yngre end Niels Jensen, blev de dog glade for hinanden (eller ogs var det praktisk), og de giftede sig
den 29. september 1929 i Skelund Kirke efter lysning den 15. september 1929. Forlovere var Niels Jensens sn Karl Kri-
stian Jensen og Inger Marie Bertine Srensens fader, Husmand Jens Peter Srensen. Vielsen blev foretaget af prsten
Mikael Kristensen Harbo, der var prst i Skelund fra 1920 til 1932. (Kirkebog 1925 1945, viede, side 13, nr. 7, opslag 16, Skelund
3l
Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt ).

I 1929 var de flyttet til et lille husmandssted, Hannesminde, matr.nr. 21d og 38a, der ligger p adressen Elkrvej 42,
Skelund, 9560 Hadsund. Jf. Tingbogen ses, at Inger Marie Bertine Srensen kbte stedet af sin fader Jens Peter Sren-
sen den 29. august 1929. Deres datter og svigersn bor fortsat (2013) i Hannesminde, og der er senere tilkbt jord fra
matr.nr. 61. De tre steder, som Niels Jensen senest har boet, har sledes alle vret p Elkrvej.

Tingbog-Skelund, matr. 21d, 38a og 61- opslag 94 Rigsarkivet

Udsnit af matr. kort for Skelund 1866-1896 Foto og tekst om Hannesminde fra Vort sogns historie.
8
9


Matr.nr. 21d, 38a og 61 er markeret med rdt Matr.nr. 29d , der er nvnt er ikke korrekt, det er 21d.


Ved Folketllingen den 5. november 1930 ses familien boende i Skelund, Hannesminde matr.nr. 38a, og familien be-
stod af Husfaderen Niels Jensen og Husmoder Inger Marie Bertine Srensen samt hendes fader Partikulier (en person, der
lever af sin formue, eller rentier) Jens Peter Srensen. Det fremgr, at Niels Jensen har en rlig indkomst p 800 kr. og Sviger-
faderen Jens Peter Srensen har en rlig indkomst p 100 kr. (Folketllingen fra 5. november 1930 for Skelund Sogn, Hindsted Herred,
3m
lborg Amt ).

Niels Jensen og Marie Bertine Srensen fik den 24. august 1934 en datter, der blev dbt Anna Jensen 7. oktober 1934 i
Skelund Kirke af prsten Poul Eggers Taageskov Andersen, der var prst i Skelund fra 1933 til 1940.

Udsnit af KB 1929-1945, fdte kvindekn, side 113, nr. 6 for 1934, opslag 108, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt

Leif Christensen

Redigeret 26-03-2015


side 9

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie


Ved Folketllingen den 5. november 1940 boede familien i Skelund, matr.nr. 38a, og hustanden bestod af Husmand Ni-
els Jensen, fdt 6. juni 1870, medhjlpende hustru Inger Marie Berthine Jensen (Srensen), fdt 22. januar 1900 og de-
res datter Anna Jensen, fdt 24. august 1934. Det fremgr, at gteskabet er indget den 29. september 1929, og at de
beskftiger sig ved landbrug. Folketllingsskemaet ses underskrevet af Inger Marie Bertine (Berthine) Jensen. (Folketl-
3n
lingen fra 5. november 1940 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt ).

Jf. de personlige overleveringer havde de et godt og almindeligt familieliv, uden de store problemer. Dog var Niels Jen-
sen fortsat til fest og farver, og han gik ikke af vejen for en tr over trsten.

Niels Jensen dde onsdag den 23. februar 1949, 78 r gammel. Begravelsen fandt sted tirsdag den 1. marts 1949 fra
hjemmet og Skelund Kirke, hvor han blev begravet p kirkegrden. Begravelsen blev foretaget af prsten Hans Lundbek
Hansen, der var prst i Skelund fra 1940 til 1968. Skifteattest fra 25. februar 1949 fra Hellum-Hindsted Herreds Skifte-
ret. (Kirkebogen 1946-1956, dde mandkn, side 295, nr. 1 for 1949, opslag 211, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt3o).Leif Christensen

Ddsannonce

Gravsten fra Skelund K irkegrd Privat foto, Leif Christensen

Redigeret 26-03-2015

side 10

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie

Kirkebog fdsel og db

Kirkebog 1854--1882, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt, fdte mandkn, side 42, nr. 6
3a
Niels Jensen fdt den 6. juni 1870Leif Christensen

Samme Kirkebog udklip venstre side

Samme Kirkebog udklip hjre side

Redigeret 26-03-2015

side 11

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie

Kirkebog konfirmation
Leif Christensen

Kirkebog 1883-1892, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt, konfirmerede drenge, side 140, nr. 4 for 1884, opslag 53
3c
Niels Jensen konfirmeret den 5. oktober 1884

Samme kirkebog udklip venstre side

Samme kirkebog udklip hjre side

Redigeret 26-03-2015

side 12

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie

Kirkebog vielse

Kirkebog 1892-1902, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt, Copulerede (viede), side 130, nr. 7, for 1895, opslag 133
3e
Niels Jensen og Johanne Nielsen gift den 12. november 1895


Leif Christensen

Samme kirkebog udklip venstre side

Samme kirkebog udklip hjre side

Redigeret 26-03-2015

side 13

Niels Jensen (30)Leif Christensen

Slgtshistorie

Kirkebog vielse

Kirkebog 1925-1945, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt, Copulerede (viede), side 13, nr. 7, for 1929, opslag 16
3l
Niels Jensen og Inger Marie Bertine Srensen gift den 29. september 1929

Samme kirkebog udklip venstre side

Samme kirkebog udklip hjre side

Redigeret 26-03-2015

side 14

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie

Kirkebog dde

Kirkebog 1946-1956, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt, dde mandkn, side 195, nr. 1 for 1949, opslag 211
3n
Niels Jensen dd 23. februar 1949

Samme kirkebog udklip venstre side

Samme kirkebog udklip hjre side

Leif Christensen

Redigeret 26-03-2015


side 15

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie

Udklip af Folketllingslisterne fra 1906 til 1930
1906

1911

1916

1921

1925

1930

Leif Christensen

Redigeret 26-03-2015


3
Udsnit fra Folketllinger Arkivalieronline

side 16

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie


Udklip af Folketllingsskemaet fra 1940


Leif Christensen

Redigeret 26-03-2015


side 17

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie


Historiske begivenheder i Niels Jensens liv


1870 Niels Jensen blev fdt den 6. juni 1870
30. oktober 1870 Partiet Venstre blev grundlagt.

1871 15. oktober 1871 Den internationale Arbejderforening for Danmark (senere socialdemokratiet) blev stiftet.

1872 12. 14. november 1872 Ved en Stormflod blev store dele af Lolland og Falster oversvmmet, 80 mennesker omkom og 50 skibe strandede
p Sjllands stkyst. Jyllands stkyst og de jyske fjorde var ogs hrdt ramt af Stormfloden.

1873 Kroner og re blev indfrt som fllesskandinavisk mnt i Danmark, Sverige og Norge.

1875 8. april 1875 De tre fngslede socialistledere Pio, Brix og Geleff bendes og lslades fra Statsfngslet i Vridslselille efter nsten 2 r
fngsel.

1876 25. juni 1876 Slaget ved Little Bighorn i USA, hvor Sitting Bull og Crazy Horse vandt en sejr over det 7. Kavaleri under ledelse af Custer.

1877 6. december 1877 Thomas Edison demonstrerede den frste fonografoptagelse.

1878 26. november 1878 Niels Jensens moder Mette Kirstine Jensen (61) dde.
30. december 1878 P et offentlig mde udtalte venstrelederen Viggo Hrup de bermte ord: Ingen over og ingen ved siden af Folketinget.

1879 31. december 1879 Thomas Edison demonstrerede sin opfindelse, gldelampen.

1882 22. november 1882 Rovmorderen Anders Nielsen Sjllnder halshugges uden for Nakskov, den sidste offentlige henrettelse i Danmark.

1881 Niels Jensens fader forlod familien udvandret til USA.

1884 5. oktober 1884 Niel Jensen blev konfirmeret i Skelund Kirke.
Ved valget den 25. juni 1884 fik Socialdemokratiet valgt sine to frste medlemmer til Rigsdagen.
3. oktober 1884 Det andet Christiansborgs brand.

1886 8. maj 1886 Coca Cola blev opfundet i USA af John S. Pemberton.

1887 Wilhelm Hellesen opfandt trelementbatteriet.

1888 Grnlands indlandsis blev for frste gang krydset af en ekspedition ledet af Fridtjof Nansen.

1889 Den frste danske kvindelige lge, Nielsine Nielsen, bnede praksis i Kbenhavn.
I Paris, Frankrig, blev rejst Eiffeltrnet.

1891 De politiske partier Hjre og Venstre gik sammen om at lave den nye fattiglovgivning.

1892 Sygekasseloven blev vedtaget.
Kbenhavn fik sin frste elektriske gadebelysning.

1893 Niels Jensen aftjenete sin vrnepligt.
Statstelefonen blev oprettet. Ogs kaldet Rigstelefonen.

1894 I Kbenhavn pbegyndte de installation af toiletter med wc inde i beboelsesejendommene.

1895 12. september 1895 blev Niels Jensen udlagt som fader til datteren Mette (Metha) Kirstine Jensen.
12. november 1895 Niels Jensen og Johanne Nielsen (31) blev gift.
Den frste udenlandske bil ankom til Kbenhavn, og den frste offentlige filmforvisning fandt sted.

1896 De Olympiske lege blev genoptaget, efter en pause siden r 393 e. Kr.

1897 K oprettedes.

1898 Arbejdsgiverforeningen og Samvirkende Fagforbund blev oprettet.

1900 5. februar 1900 blev Niels Jensens og Johanne Nielsens (31) andet barn Laura Karoline Jensen fdt.
2. juli Frste flyvning med en Zeppeliner.
Aalborg-Hadsundbanen etableredes.

1901 Nobelprisen blev uddelt for frste gang.
1. februar Folketlling i Kongeriget Danmark samt p Grnland og Frerne. Iflge optllingen bor der 2.449.540 mennesker i Danmark.
13. april Den internationale Domstol i Haag blev oprettet.

1902 27. juni 1902 blev Niels Jensens og Johanne Nielsens (31) tredje barn Andrea Petrea Jensen (15) fdt.
Den bermte Solvognen fra ldre bronzealder blev fundet under pljning i Trundholm Mose ved Nykbing Sjlland.

1903 17. december Brdrene Wright gennemfrte historiens frste flyvning i en motoriseret flyvemaskine tungere end luften

1904 6. december Verdens frste julemrke udsendes. Det sker i Danmark efter id af postmester Einar Holbll.

1905 7. Juni Norge erklrede oplsningen af unionen med Sverige
12. september Kbenhavns Rdhus indvies (blev bygget fra 1892-1905)
18. november Den danske Prins Carl blev konge af Norge under navnet Haakon 7.

1906 22. december 1906 blev Niels Jensens og Johanne Nielsens (31) fjerde barn Karl Kristian Jensen fdt.
30. januar Frederik 8. besteg den danske trone.
12. september Jacob Ellehammer foretog den frste flyvning i Norden.

Fortsttes nste side

Leif Christensen

Redigeret 26-03-2015

side 18

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie
1907 4. maj Loven om indfrelse af metersystemet i Danmark blev vedtaget.
Spejderbevgelsen startede op i England.

1908 8. september Tidligere justitsminister, gehejmekonferensrd Peter Alberti meldte sig selv til politiet for bedrageri og falskneri for 15 mio. Kr.

1910 12. januar Daells Varehus fik sin frste postordrebestilling, og datoen regnes som varehusets stiftelsesdag.
21. maj Danmarks frste lov om biler trdte i kraft. Det var tilladt at kre bil fra en halv time fr solopgang til en halv time efter. Samtidig
blev vgtafgift indfrt.

1911 25. maj Kbenhavns Idrtspark blev indviet.
4. november Selandia, verdens frste dieseldrevne skib blev ssat fra Burmeister og Wain.

1912 15. april Det synkefri Titanic forliste i Nordatlanten og tog 1503 liv med sig.
14. maj - Kong Christian den 10. Blev konge af Danmark.

1913 1. april Samlebndet blev taget i brug af industrien, og den frste Ford Model T rullede af samlebndet.
23. august Statuen Den lille Havfrue blev opstillet p Langelinie i Kbenhavn

1914 28. juli erklrer strig-Ungarn Serbien krig, og startede dermed 1. Verdenskrig

1915 5. juni Den 2. junigrundlov blev underskrevet, kvinder i Danmark fr valgret

1916 15. maj 30. september Sommertid afprves for frste gang i Danmark.
14. december Ved den frste danske folkeafstemning med deltagelse af kvinder stemte 284.000 for at slge De dansk vestindiske er til USA, mens
158.000 stemte imod.

1917 31. marts Danmark afhndte De dansk vestindiske er til USA for 25 millioner dollars.

1918 Den spanske syge, en influenza med en srligt ondartet virus, blev rsag til mellem 50 og 100 millioner ddsfald verden over, heraf 14.000 i
Danmark.
11. november 1. Verdenskrig afslutter.

1919 30. april 1919 dde Niels Jensens og Johanne Nielsens (31) datter Laura Karoline Jensen, 19 r gammel.
16. januar Alkoholforbud i USA blev indfrt

1920 20 -21. maj 1920 flj Charles Lindbergh som den frste alene over Atlanterhavet fra New York til Paris.

1921 Kvinder opnede valgret i USA.
Republikken Irland lsrev sig fra Storbritannien.
Det kommunistiske parti blev grundlagt i Kina.
Gandhi indledte civil ulydighedskampagnen i Indien.

1922 11. januar blev insulin anvendt frste gang p et menneske.

1923 12. oktober blev den fdte talefilm vist i Danmark.

1925 1. januar blev klokkespillet p Kbenhavns Rdhus sendt direkte over Danmarks Radio, og det har vret en fast tradition siden.
1. januar skiftede Norges hovestad Kristiania navn til Oslo.

1926 27. januar blev fjernsynet demonstreret for frste gang af den skotske opfinder John Baird.
1. august gik Pressens Radioavis i luften.

1928 28. februar 1928 dde Niels Jensens hustru Johanne Nielsen (31), 56 r gammel.
Brugsforenings-Bladet udkom frste gang. Siden 1945 kom det til at hedde Samvirke hvilket det fortsat gr.
11. september blev rhus Universitet indviet.

1929 29. september 1929 giftede Niels Jensen sig igen med Marie Bertine Srensen, der var 30 r yngre end ham.
9. januar blev Penicillinet anvendt for frste gang.
11. februar opstod Vatikanet som en selvstndig stat i midt i Rom, Italien.
24. oktober Wall Street-krakket.

1930 Jetmotoren blev opfundet af Frank Whittle.

1933 1. juni Nordjysk Udstilling bnede i Aalborg. Som en del af udstillingen bnede ogs Aalborg Trnet.
3. december Christian den 10. talte, som den frste danske konge, i radioen.

1934 7. oktober 1934 blev Niels Jensens og Marie Bertine Srensens eneste fllesbarn Anna Jensen fdt.
2. august Adolf Hitler blev tysk Fhrer og blev dermed bde statsoverhoved og rigskansler

1935 14. maj Den gamle Lillebltsbro blev indviet.

1938 29. maj Aalborg Lufthavn blev indviet.
22. oktober Verdens frste kopimaskine s dagens lys i Astoria.

1939 1. september 2. Verdenskrig begyndte med den tyske invasion af Polen.
Albert Einstein informerede prsident Franklin D. Roosevelt om muligheden af at lave en atombombe.

1940 9. april Danmark og Norge blev besat af tyske styrker under 2. Verdenskrig. Den danske regering aftalte en fredspolitik med den tyske be-
sttelsesmagt, og sknede derfor den danske befolkning mod militre overgreb og delggelser. (Fredsforhandlingen ophrte i 1943 med August-
oprret)

1941 1. januar Statsminister Th. Stauning holdt en radiotransmitteret nytrstale til danskerne.
7. december Japans angreb p Pearl Harbor fik USA til at deltage aktivt i 2. Verdenskrig p De Allieredes side.

Fortsttes nste side

Leif Christensen

Redigeret 26-03-2015

side 19

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie
1943 10. marts Frste vellykkede vbennedkastning i Jylland.
(Slutningen af august) Danskerne var utilfredse med regeringens fredsaftaler med Tyskland, og Augustoprret startede med demonstrationer og
strejker rundt omkring i landet.
29. august Danmark erklredes i undtagelsestilstand og tyskerne afsatte regeringen.
1.-2. Oktober Jagten p de danske jder blev indledt. Strstedelen, ca. 7.000, blev varskoet om det og slap vk til Sverige, men ca. 500 blev fanget
og deporteret til Theresienstadt, hvor ca. 50 omkom.

1944 4. januar Kaj Munk, henrettet af Gestapo.

1945 21. marts RAF bombede Shellhuset i Kbenhavn. Ved et uheld bombedes ogs Den Franske Skole p Frederiksberg, kvarteret omkring den
samt en ejendom p Snder Boulevard.
5. maj Danmark blev befriet af de allierede, hvilket afsluttede 2. Verdenskrig for Danmarks vedkommende. Bornholm befries dog frst senere
6. og 9. August Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.
24. oktober Forenede Nationer (FN) grundlagt.

1946 5. april Russerne forlod Bornholm, og det satte endelig punktum p krigen, for en.

1947 29. november FN besluttede at dele det britiske mandatomrde i Palstina i to ligevrdige og selvstndige stater, en beslutning, som end-
nu ikke er effektueret i 2015.

1948 22. marts Retskrivningsreformen blev gennemfrt under navnet Bekendtgrelse om ndringer i retskrivningen. Reformen trdte i kraft den
1. april.

1949 Niels Jensen dde den 23. februar 1949 i Skelund.
10
Kilde: Det meste fra Wikipedia

Leif Christensen

Redigeret 26-03-2015

side 20

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie

Kilde: Sogn-Herred-Amt, DIS-Danmark 2012

lborg Amt, Herreder og Sogne

11


12
Kilde: www.stednavne.info


13
Kilde: Kongeriget Danmark, 3. Udgave, Bind 4, side 485, Skelund Sogn

Niels Jensen blev fdt den 6. juni 1870 i Skelund By og Sogn, Hindsted
Herred, lborg Amt, og han har opholdt sig flgende steder:

1870-1892 Skelund By og Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt.
1893-1893 Soldat i lborg (10/4 til 13/10-1893).
1893-1894 Skelund By og Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt.
1894-1894 Soldat i lborg (12/9 til 8/10-1894).
1894-1898 Skelund B y og Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt.
1898-1898 Soldat i lborg (18/9 8/10-1898).
1898-1903 Skelund By og Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt.
1903-1906 Lyngby Sogn, Hellum Herred, lborg Amt.
1906-1949 Skelund By og Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt.


Leif Christensen

Redigeret 26-03-2015

side 21

Niels Jensen (30)
Kilder:

Slgtshistorie

Personlig overleveringer af Niels Marinus Nielsen (14).


Personlig overleveringer af Andrea Petrea Jensen (15).
Personlig overleveringer af Henny Pedersen (3)
1
Niels Marinus Nielsens (14) og Andrea Petrea Jensens (15) fotoalbum .
2
Niels Marinus Nielsens (14) og Andrea Petrea Jensens (15) arkivmappe .

3
Akivalieronline.dk, srligt med flgende Kirkebger og Folketllinger samt oplysninger til eftertavlen .

3a
Kirkebogen 1854-1882, fdte drengekn, side 42, nr. 6 for 1870, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt .
3b
Folketllingen fra 1. februar 1880 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt .
3c
Kirkebogen 1883-1892, konfirmerede drenge, side 140, nr. 4 for 1884, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt
3d
Folketllingen fra 1. februar 1890 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt .
3e
Kirkebogen 1892-1902, viede, side 130, nr. 7 for 1895, opslag 133, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt .
3f
Folketllingen fra 1. februar 1901 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt .
3g
Folketllingen fra 1. februar 1906 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt .
3h
Folketllingen fra 1. februar 1911 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt .
3i
Folketllingen fra 1. februar 1916 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt .
3j
Folketllingen fra 1. februar 1921 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt .
3k
Folketllingen fra 5. november 1925 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt .
3l
Kirkebogen 1925 1945, viede, side 13, nr. 7, opslag 16, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt .
3m
Folketllingen fra 5. november 1930 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt
3n
Folketllingen fra 5. november 1940 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt
3o
Kirkebogen 1946-1956, dde mandkn, side 295, nr. 1 for 1949, opslag 211, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt .

4
Slgt og Data, kirkebilleder .
5
Skelund-Vedums hjemmeside http://skelund-veddum.dk/sider/byerne/skelunds-historie .
6
Danmarkshistorie.dk .
7
Rigsarkivet .
8
Indenrigsministeriet Geodatastyrelsen (matrikelkort) .
9
Vort sogns historie digitale udgave .
10
Wikipedia .
11
Sogn Herred Amt, DIS-Danmark 2012 .
12
www.stednavne.info .
13
Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind, side 485 (Skelund Sogn) .
14
MyHeritage .
15
www.kertemindehistorie.dk .
16
16
DK-gravsten.dk og findengrav.dk .
17
www.politietsregisterblade.dk

14

Niels Jensens aner fra MyHeritage

Leif Christensen

Redigeret 26-03-2015

side 22

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie

Eftertavle for forldrene


Laurs Nielsen (60) og hustruer af 1. gteskab Mette Kirstine Nielsen (61) og af 2. gteskab Andrea Pedersen

Brn

Laurs Nielsens og Mette Kirstine Nielsens brn:

1)
2)
3)
4)

Inger Marie Jensen


Jensine Marie Jensen
Niels Jensen (30)
Maren Jensen (dd som barn)

Laurs Nielsens og Andrea Pedersens brn:


5) Jens Peder Jensen (dd som barn)

1)


Inger Marie Jensen

* 22-07-1864

stergaard, Vive, Hindsted, lborg
21-04-1940

Kerteminde, Bjerge, Odense
Deres brn:
1)
2)

gift med
27-12-1890
Vive KirkeBopl: Prstegade 475
Kerteminde

lrer og borgmester i Kerteminde

Hans Carl Linius Hansen


* 21-04-1866
Kerteminde, Bjerge, Odense
24-11-1950
Kerteminde, Bjerge, Odense

Caren Hansen
Ellen Hansen


15
Kilde: Kertemindehistorie

Gravsten for H.C.L Hansen og Inge Marie Hansen, Kerteminde Ny Kirkegrd

16

2)

Jensine Marie Jensen
* 26-05-1867
Visborg, Hindsted, lborg
21-02-1899
Veddum, Hindsted, lborg

Foto fra findengrav.dk

1. gteskab
09-11-1889
Skelund Kirkebopl: Vandkret 21, Veddum

tkkermand og daglejer

Niels Kristian Kristensen (Svendsen)


* 02-10-1866
Veddum, Hindsted, lborg
16-06-1952
Veddum, Hindsted, lborg

Han sgte navnendring fra patronymnavnet efter sin fader (Kristen Svendsen) til faderens efternavn. Navnebevis udstedt 16-01-1906.


Deres Brn:
1)
2)
3)
4)
Deres brn:
5)

Leif Christensen

Ane Mathilde Kristensen (Svendsen) (fdt fr gteskabet)


Lauge Kirstensen (Svendsen)
Jens Peter Kristensen (Svendsen)
Meta Christine Kristensen (Svendsen)
2. gteskab (Niels)
mellem 1901 og 1904
Nielsine Marie Pedersen


* 29-11-1864
Ovedalshus, Ove, Hindsted, lborg
29-07-1957
Veddum Vandkr, Hindsted, lborg

Sigurd Svenning Christensen

Redigeret 26-03-2015

side 23

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie


3) husmand, daglejer og arbejdsmand
Niels Jensen (30)


1. gteskab
* 06-06-1870


07-05-1870
Skelund, Hindsted, lborg Skelund Kirke
23-02-1949

Skelund, Hindsted, lborg

Deres Brn:
1) Mette (Metha) Kirstine Jensen
2) Laura Karoline Jensen
3) Andrea Petrea Jensen (15)
4) Karl Kristian Jensen


2. gteskab

29-09-1929

Skelund Kirke

Deres Brn:
5) Anna Jensen

Johanne Nielsen (31)


* 10-07-1871

Terndrup, Lyngby, Hellum, lborg
28-02-1928
Skelund, Hindsted, lborg

Inger Marie Bertine Srensen


* 01-01-1900

Skelund, Hindsted, lborg
25-10-1979
Skelund, Hindsted, lborg

Skelund Kirkegrd Foto fra dk.gravsten.dk16

Nrvrende person - se mere fra denne streng i eftertavlen til personbeskrivelsen for nr. 15 Andrea Petrea Jensen.

4)
Maren Jensen

* 24-12-1872
Skelund, Hindsted, lborg
19-05-1881
Skelund, Hindsted, lborg
5)
Jens Peder Jensen

* 20-05-1880
Skelund, Hindsted, lborg
29-05-1892
Skelund, Hindsted, lborg


dde 8 r gammel

dde 12 r gammel

Fortsttes nste side

Leif Christensen

Redigeret 26-03-2015

side 24

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie

Brnebrn

Laurs Jensens og Mette Kirstine Nielsens brnebrn


1)
Inger Marie Jensens og Hans Carl Linius Hansens brn


1-1) Kontorassistent

Caren Hansengift med
* 16-10-1891


24-03-1918
Kerteminde, Bjerge, OdenseUkendt
bopl: Norgesgade 38, 4. th,Deres brn:
1)
2)

cand. phil.$ og violinist

Arne Joachim Hansen Bang


* 06-01-1881
Stenlse, lstykke, Frederiksborg

Ukendt

Sren Martinus Johansen


* 11-08-1890
Skelund, Hindsted, lborg

Ukendt

Bagerjomfru
Karen Jensine Petrea Srensen
* 24-11-1913
Visborg, Hindsted, lborg
11-12-1996
Veddum, Hindsted, lborg

Sundby, Kbenhavn
Fra 1918 og i hvert fald til 1930, jf. FT

Palle Bang
Stig Bang
17
Kilde: Politietsregisterblade.dk
1-2)
Ellen Hansen

* 06-04-1898
Kerteminde, Bjerge, Odense

Ukendt

yderligere data ukendt

Laurs Jensens og Mette Kirstine Nielsens brnebrn


2)
Jensine Marie Jensens og Niels Kristian Svendsens brn


2-1)
Ane Mathilde Kristensen (Svendsen) (navnendring 16-01-1906) gift med
* 07-06-1888


31-10-1910
Veddum, Hindsted, lborg

Skelund KirkeUkendtDeres brn:
1) Ukendt

2-2) Tkkemand

Lauge Kristensen (Svendsen) (navnendring 16-01-1906)
gift med
* 18-01-1890


06-10-1933
Veddum, Hindsted, lborg

Borgerligt viet i Veddum
19-01-1963

Veddum, Hindsted, lborg

Deres brn
1) Frede Svendsen (fdt fr gteskabet)
2) Inge Svendsen
3) Helge Svendsen

Leif Christensen

Skelund Kirkegrd Foto fra dk.gravsten.dk16

Redigeret 26-03-2015

side 25

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie


2-3)
Jens Peter Kristensen (Svendsen) (ndring 16-01-1906) yderligere data ukendt
* 18-08-1892
Veddum, Hindsted, lborg

Ukendt

2-4)


Meta Christine Kristensen (Svendsen) (ndring 16-01-1906)
gift med
* 19-02-1897


16-08-1919
Veddum, Hindsted, lborg

Skelund Kirke
13-04-1989

Hadsund, Nordjylland


Deres brn
1) Ukendt

Hadsund Kirkegrd Foto fra dk-gravsten.dk16

Laurs Jensens og Mette Kirstine Nielsens brnebrn


2)
Niels Kristian Svendsens og Nielsine Marie Pedersens brn

Husmand

Laurits Johnsen
* 25-04-1896
Udbynedre, Gjerlev, Randers
10-12-1970
Hadsund, Nordjylland


2-5)
Sigurd Svenning Kristensen (Svendsen) (ndring 16-01-1906) yderligere data ukendt
* 14-11-1904
Veddum, Hindsted, lborg

UkendtFortsttes nste side

Leif Christensen

Redigeret 26-03-2015

side 26

Niels Jensen (30)

Slgtshistorie

Oldebrn

Laurs Jensens og Mette Kirstine Nielsens oldebrn


1)
Inger Marie Jensens og Hans Karl Linius Hansens brnebrn
1-1)
Caren Hansens og Arne Joachim Hansen Bangs brn


1-1-1) student i 1938 fra Christianhavns Gymnasium
Palle Bang


yderligere data ukendt
* 09-03-1919
Norgesgade 38, 4. th. Kbenhavn

Ukendt
1-1-2)
Stig Bang


* 14-04-1922
Norgesgade 38, 4. th. Kbenhavn

Ukendt

yderligere data ukendt

Laurs Jensens og Mette Kirstine Nielsens oldebrn


2)
Jensine Marie Jensens og Niels Kristian Kristiansens brnebrn
2-2)
Lauge Svendsens og Karen Jensine Petrea Srensens brn

2-2-1)
Frede Svendsen

* 25-09-1933
Skelund, Hindsted, lborg

Ukendt
2-2-2)
Inge Svendsen

* 27-07-1936
Skelund, Hindsted, lborg

Ukendt
2-2-3)
Helge Svendsen

* 18-02-1939
Skelund, Hindsted, lborg

Ukendt

yderligere data ukendt


yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

Fortsttes nste side


Leif Christensen

Redigeret 26-03-2015

side 27