You are on page 1of 13

Algoritmi elementari

I.Prelucrarea cifrelor unui numar
1.1.Suma cifrelor unui numar
int main()
{int n,x,s=0;
cout<<”n=”;cin>>n;
while(n!=0)
{x=n%10;
s=s+x;
n=n/10;}
cout<<s;
return 0;}

1.2.Cea mai mica/mare cifra dintr-un numar
int main()
{int n,y,min/max;
cout<<”n=”;cin>>n;
min=y;/max=0;
while(n!=0)

1

Roşu Geanina

{y=n%10;
if(min>y)/if(max<y)
min=y;/max=y;
n=n/10;}
cout<<min;/cout<<max;
return 0;}

1.3.Cifrele pare dintr-un numar
int main()
{int n,y;
cout<<”n=”;cin>>n;
while(n!=0)
{y=n%10;
if(y%2==0)
cout<<y<<’ ‘;
n=n/10;}
return 0;}

1.4.Media aritmetica a cifrelor unui numar
int main()
{int n,x,s=0,q=0;

2

Roşu Geanina

cout<<”n=”;cin>>n;
while(n!=0)
{x=n%10;
s++;
q=q+x;
n=n/10;}
cout<<q/s;
return 0;}

1.5. Rasturnatul numarului
int main()
{int n, r=0;
cout<<”n=”;cin>>n;
while(n!=0)
r=r*10+n%10;
n=n/10;}
cout<<r;
return 0;}

1.6.Verificare daca un numar este palindrom
int main()
3

Algoritmi elementari

{int n,r=0,aux;
cout<<”n=”;cin>>n;
aux=n;
while(n!=0)
r=r*10+n%10;
n=n/10;}
if(aux==r)
cout<<”Numarul este palindrom”;
else
cout<<”Numarul nu este palindrom”;
return 0;}

1.7.Cifra de control a unui numar
int main()
{int n,r;
cout<<”n=”;cin>>n;
while(n>9)
{r=0;
while(n!=0)
{r=r+n%10;
4

Roşu Geanina

n=n/10;}
n=r;}
cout<<r;
return 0;}

1.8.Verficare daca un numar are ciferele distincte
int main()
{int n,c,p=0;
cout<<”n=”;cin>>n;
while(n>0)
{c=n%10; n=n/10;}
if(n%10==c)
p=1;}
if(p==0)
cout<<”Numarul are cifrele distincte”;
else
cout<<”Numarul nu are cifrele distincte”;
return 0;}

5

Algoritmi elementari

II.Divizibilitate
2.1.Verficare daca un numar este prim
int main()
{int n,p=1;d=2;
cout<<”n=”;cin>>n;
while(d<=n/2 && p==1)
{if(n%d==0)
p=0;
d++;
if(p==1)
cout<<”Numarul este prim”;
else
cout<<”Numarul nu este prim”;
return 0;}

2.2.Verifcare daca un numar este perfect
int main()
{int n,s=0;i=1;
cout<<”n=”;cin>>n;
while(i<n)

6

Roşu Geanina

{if(n%i==0)
s=s+i;
i++;}
if(s==n)
cout<<”Numarul este perfect”;
else
cout<<”Numarul nu este perfect”;
return 0;}

2.3.Divizorii unui numar
int main()
{n,d=1;
cout<<”n=”;cin>>n;
while(d<=n)
{if(n%d==0)
cout<<d<<’ ‘;
d++;}
return 0;}

2.4.Suma divizorilor unui numar
int main()

7

Algoritmi elementari

{int n.d=1.s=0;
cout<<”n=”;cin>>n;
while(d<=n)
{if(n%d==0)
m=m+d;
d++;}
cout<<m;
return 0;}

2.5.Cel mai mare divizor comun
int main()
{int a,b;
cout<<”a=”;cin>>a;
cout<<”b=”;cin>>b;
while(a!=b)
{if(a>b)
a=a-b;
else
b=b-a;}
cout<<”cmmdc= “<<b;
8

Roşu Geanina

return 0;}

2.6.Cel mai mic multiplu comun
int main()
{int a,b,p;
cout<<”a=”;cin>>a;
cout<<”b=”;cin>>b;
p=a*b;
while(a!=b)
{if(a>b)
a=a-b;
else
b=b-a;}
cout<<”cmmmc= “<<p/b;
return 0;}

2.7.Descompunerea unui numar în factori primi
int main()
{int n.d=2,p;
cout<<”n=”;cin>>n;
while(n>1)

9

Algoritmi elementari

{p=0;
while(n%d==0)
{p++;
n=n/d;}
if(p>0)
cout<<d<<”la puterea”<<p<<endl;
d++;}
return 0;}

III. Prelucrari cu numerele dintr-un şir
3.1.Suma numerelor dintr-un şir
int main()
{int n,nr=0,x,s=0;
cin>>n;
while(nr<n)
{cin>>x;
nr++;
s=s+x;}
cout<<s;
return 0;}
10

Roşu Geanina

3.2.Numerele prime dintr-un şir care se opreste la intalnirea
lui 0
int main()
{int x,p=1,d=2;
cin>>x;
while(x!=0)
{while(d<=x/2 && p==1)
{if(x%d==0)
p=0;
d++;}
if(p==1)
{cout<<x<<’ ‘;
cin>>x;}
return 0;}

3.3. Numarul de aparitii al unui numar într-un şir
int main()
{int n,x,nr=0,y,ap=0;
cout<<”n=”;cin>>n;
cout<<”x=”;cin>x;

11

Algoritmi elementari

while(nr<n)
{cin>>y;
nr++;
if(y==x)
ap++;}
cout<<ap;
return 0;}

3.4.Primii n termeni ai şirului lui Fibonacci
int main()
{int i,n,f,p,a;
cout<<”n=”;cin>>n;
p=a=1;
cout<<a<<’ ‘<<p<<’ ‘;
for (i=3;i<=n;i++)
{f=p+a;
cout<<f<<’ ‘;
a=p; p=f;}
return 0;}
Bibliografie : www.informaticasite.ro, www.scritub.com
12

Roşu Geanina

Contents
Algoritmi elementari........................................................................................... 1
I.Prelucrarea cifrelor unui numar.........................................................................1
1.1.Suma cifrelor unui numar............................................................................. 1
1.2.Cea mai mica/mare cifra dintr-un numar.......................................................1
1.3.Cifrele pare dintr-un numar.........................................................................2
1.4.Media aritmetica a cifrelor unui numar.........................................................2
1.5. Rasturnatul numarului................................................................................ 3
1.6.Verificare daca un numar este palindrom......................................................3
1.7.Cifra de control a unui numar.......................................................................4
1.8.Verficare daca un numar are ciferele distincte.............................................5
II.Divizibilitate.................................................................................................. 6
2.1.Verficare daca un numar este prim..............................................................6
2.2.Verifcare daca un numar este perfect.........................................................6
2.3.Divizorii unui numar.................................................................................... 7
2.4.Suma divizorilor unui numar........................................................................7
2.5.Cel mai mare divizor comun.........................................................................8
2.6.Cel mai mic multiplu comun..........................................................................9
2.7.Descompunerea unui numar în factori primi..................................................9
III. Prelucrari cu numerele dintr-un şir..............................................................10
3.1.Suma numerelor dintr-un şir......................................................................10
3.2.Numerele prime dintr-un şir care se opreste la intalnirea lui 0....................11
3.3. Numarul de aparitii al unui numar într-un şir..............................................11
3.4.Primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.......................................................12
Bibliografie................................................................................................... 13

Elev: Roşu Geanina
Clasa a IX-a A

13