You are on page 1of 1

HIDROCARBURI NESATURATE: ALCADIENE

Alcadienele sunt hidrocarburi nesaturate cu două legături duble în moleculă,
compoziţia chimică a cărora se exprimă prin formula: CnH2n-2.
I. CLASIFICAREA. NOMENCLATURA. IZOMERIA.
În dependenţă de poziţia legăturilor duble dienele pot fi:
- cu legături duble conjugate C=C-C=C (legăturile C-C şi C=C alternează);
- cu legături duble cumulate C=C=C-C-C;
- cu legături duble izolate C=C-C-C=C.
Denumirea acestor substanţe se formează prin înlocuirea sufixului -an din
denumirea alcanilor cu sufixul -dienă. În denumire se mai indică prin indici numerici
şi poziţia legăturilor duble.
De exemplu:
CH3-CH2-CH3 (propan)..........CH2=C=CH2(propadienă)
CH3-CH2-CH2-CH3...........CH2=CH-CH=CH2
butan

1,3-butadienă

Alcadienele prezintă izomeri de poziţie determinaţi de locul ocupat în moleculă de
cele două legături duble. Vom examina izomerii de poziţie posibili ai hexadienei:
CH2=C=CH-CH2-CH2-CH3
1,2-hexadienă

CH3-CH=C=CH-CH2-CH3
2,3-hexadienă

CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3
1,3-hexadienă

CH3-CH=CH-CH=CH-CH3
2,4-hexadienă

CH2=CH-CH2-CH=CH-CH3
1,4-hexadienă

CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2
1,5-hexadienă

Alcadienele mai pot prezenta izomeri prin ramificarea catenei şi izomeri geometrici:
izomer-trans

izomer-cis

Dintre izomerii de poziţie ai alcadienelor, interes practic prezintă cei cu legături
duble conjugate şi anume 1,3-butadiena şi omologul său 2-metil-1,3-butadiena sau
izoprenul, care se utilizează la fabricarea cauciucurilor