You are on page 1of 28

KÉPLETEK PÉNZ IDŐÉRTÉKE FELADATOKHOZ

Kamattényező: Azt mutatja meg, hogy a kamatozási időtartam alatt az induló tőkeérték hányszorosára növekszik.
kamattényező = (1+r)n
Névleges kamatláb: Egy értékpapír esetében a névérték százalékában meghatározott kamatláb; az általa
meghatározott névleges kamatösszeg kerül a kibocsátó által rendszeres kifizetésre.
névleges kamatláb: r  n 1  r  1
A diszkontfaktor azt mutatja meg, hogy ma milyen összeget kell befektetni ahhoz, hogy az "r" növekedési ütem
mellett, "t" év alatt éppen egységnyi értékûre növekedjen.
1
Diszkontfaktor 
Diszkontfaktor  (1  diszkontláb) 2
1 r
Diszkonttényező: értéke azt mutatja meg, hogy évente m alkalommal történő kamatfizetés és i kamatláb mellett
egy p kamatperiódus év múlva érkező FV nagyságú pénzáram az akkori érték hány százalékával egyenértékű most.
Diszkonttényező 

1

Diszkontláb  1  n diszkonttényező

1  r  n

Jövőérték számítás: FVn = Co (1+r)

r 
FV n  PV 0  1  
m

n

mn

Jelenérték számítás:

PV  FVn 

1

 

 1  r  
n

FV

1  r 

n

PV 

Ct

1  r 

t

FV n
r
 1 
m

mn

Nettó jelenérték:
NPV  C 0  

C
(1  r ) n

Effektív kamatláb reff   1 

r 

m

m

 1 Effektív kamatláb=(1+kamatláb) tőkésítések száma-1

1

Szokásos annuitás: pénzáramok a periódus végén esedékesek.
Esedékes annuitás: pénzáramok a periódus elején esedékesek.

Szokásos annuitások jelenértéke:

PVAN n

1
 1  1  r  n
 AN  
r


 1  r  n  1 


FVAN

AN
Szokásos annuitás jövőértéke:
n


r

Esedékes annuitások jelenértéke

 1

PVAND r , n  AN  


1

1  r 

n 1

r

Esedékes annuitás jövőértéke: FVIADr , n  AN 
Örökjáradék: PV 

C
r

1  r  n1  1  1


 1


r

Növekvő örökjáradék: PV 

C1
rg

Cash flow: az értékpapírokból származó jövőbeni pénzáramok.
Ct
PV  
(1  r ) t

2

A PÉNZ IDŐÉRTÉKÉNEK FOGALMA
Egy forint ma többet ér, mint egy forint holnap. A mai pénz azért értékesebb, mint egy későbbi időpontban
esedékes pénz, mert befektethető, és ennek révén jövedelemre (kamat, osztalék, árfolyamnyereség…) tehetünk
szert.
A különböző időpontokban esedékes pénzösszegeket olyan módon tehetjük egyenértékűvé, hogy egy megfelelő
kamatláb segítségével valamennyit azonos időpontra vonatkoztatjuk, számítjuk át.
Haszonáldozat: a befektetők különböző befektetési formák között választhatnak, és egyik lehetőséget választva fel
kell adniuk egy másikat, természetesen feláldozva az általa ígért hozamot.
Kamatláb
A kamat összege és a kölcsönzött pénzösszeg közötti százalékban kifejezett arány, amelyet a meghatározott
időszakra - rendszerint egy évre - fizetendő kamat összegével fejeznek ki. A kamatláb tehát azt mutatja, hogy
időszakonként a kölcsönösszeg hány százalékát kitevő kamat fizetendő.
Fajtái
 Azonnali kamatláb
Az azonnali vagy spot kamatláb egy ma rögzített és ma nyújtott egyéves kölcsönre vonatkozó
egyperiódusú kamatláb. Párja a határidős kamatláb.
 Határidős kamatláb
A határidős kamatláb valamely jövőben esedékes hitelművelet kamatlába.
 Nominális kamatláb
A nominális kamatláb azt mutatja meg, hogy a befektetett pénz milyen ütemben növekszik. (Pénzben
kifejezett kamatláb)
 Reálkamatláb
A reálkamatláb a nominális kamatláb inflációval korrigált értéke. (Nominális javakban kifejezett kamatláb)

3

JÖVŐÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZÁMÍTÁSOK EGYSZERŰ ÉS KAMATOS KAMATOZÁSSAL,
KÉPLETEK, TÁBLÁZATOK HASZNÁLATA, KAMATTÉNYEZŐ
Jövőérték számítás: a mai jelenbeli pénzösszeg valamely jövőbeli időpontra vonatkozó értékének a
meghatározása. A jövőérték-számítás a kamatszámítás módszerén alapul.

FV1  C 0  1  r 
FV = jövőérték (Futur Value), mai pénzösszeg jövőbeni értéke
Co = PV = a mai pénzösszeg jelenlegi értéke (Present Value)
r = éves kamatláb (megtérülési vagy hozamráta)
Egyszerű kamatozás: minden periódusban csak a kezdő befektetés (tőke) kamatozik. A korábbi periódusokban
fizetett kamatok nem kerülnek újra befektetésre, így a lekötés időtartama alatt vagyonunk lineárisan,
periódusonként azonos összeggel nő.
FV = C(1+r)
Pl: 100.000,- Ft évi 15% kamatra, 3 évre lekötve:
FV = 100.000 ∙ [1+3∙(0,15)]=100.000 ∙ 1,45 = 145.000,- Ft
Kamatos kamatozás: minden korábbi időszakban kapott kamat újra befektetésre kerül, hozzáadják a kezdeti
befektetéshez, azaz tőkésítik, és ez a következő időszakban több kamatot eredményez. Így a lekötés ideje alatt
pénzünk exponenciálisan, periódusonként azonos ütemben nő.
FVn = Co (1+r)n
Pl: 100.000,- Ft évi 15% kamatra, 3 évre lekötve:
FV = 100.000 ∙ (1+0,15)3 = 152.087,50 Ft
Kamattényező: 1+r
Kamatos kamattényező: FVIF (Futur Value Interest Factors) (1+r)n
- egységnyi pénzösszeg jövőbeni értéke
JELENÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZÁMÍTÁSA, KAMATOZÁSI PERIÓDUSOK, KÉPLETEK,
TÁBLÁZATOK
Jelenérték számítás: a jövőben esedékes pénznek jelen időpontra vonatkozó értékének meghatározása.
A jelenérték-számítás a diszkontálás módszerén alapul, ami a kamatszámítással ellentétes irányú művelet.
A diszkontálásnál használatos kamatlábat diszkontrátának is nevezik
Diszonttényező: 1/(1+n)n
Jelenérték számítás képlete:

PV  FVn 

1

 

 1  r  
n

FV

1  r 

n

Ct

1  r  t

1/(1+r)t = diszkonttényező a t-edik évben
Ct = t-edik évben esedékes pénzösszeg
Pl: 5 év múlva 1 millió Ft –ra számíthatunk, 15 %-os kamatláb mellett mennyi a jelenérték?
1.000.000 1.000.000
PV 

 497.176,
2,01136
1  0,15 5

4

Nettó jelenérték NPV: a ma rendelkezésre álló pénzösszeg és a befektetések révén keletkező jövedelmek
jelenértékének különbsége.
Nettó jelenérték: különbség jellegű mutató; kifejezi, hogy a beruházás teljes élettartama alatt képződő pénzáramok
diszkontált összegéből levonva a kezdő pénzáramot, mekkora nettó jövedelem (hozam) képződik.
C
NPV  C 0  
(1  r ) n
Kamatozási periódus: a kamat-jóváírási (tőkésítési) vagy kamatfizetési időszak hossza.
Ha a kamatozási periódus egy évnél rövidebb, akkor módosítani kell a kamattényezőt és a diszkonttényezőt is.
Minél gyakoribb a kamatfizetés, annál nagyobb a befektetés jövőbeni értéke.
n = évek száma
m = évente „m” alkalommal
r 

FV n  PV0  1  
m

Jövőérték számításnál:

mn

Pl: Hány Ft-unk lenne 2 év múlva, ha ma betennénk 100.000,- Ft-ot évi 15 %-os kamatra, és a bank félévente
fizetné a kamatot!
0,15 

FV 2  100.000 1 

2 

2 2

 100.0001  0,75

4

 133.547,

Pl: negyedéves kamatfizetés mellett a fenti példa:
0,15 

FV 2  100.000 1 

4 

Jelenérték számításnál:

4 2

 100.0001  0,0375

PV 

8

 134.247,

FVn

r
 1 
m

mn

Pl: 1 év múlva esedékes 100.000,- Ft jelenértéke 15 %-os kamatláb és évi négyszeri kamatfizetés mellett:
100.000
100.000
PV 

 86.307,
4
1,15865
0,15 

 1

4 

Effektív kamatláb APR (Annual Percentage Rate): az a kamatláb (hozamráta), amelyet bármely jegyzett kamatláb
évenkénti tőkésítéssel eredményezne.
reff = (1 + r/m)m – 1
Pl: egy bank évi 24 %-os kamatláb mellett nyújt hitelt, de a kamatokat negyedévente kell fizetni. Milyen effektív
kamatláb mellett jutok hitelhez?
0,24 

reff   1 

4 

4

 1  0,2625  26,25%

Periódusokénti kamatláb: az effektív kamatlábból határozható meg:
rm = periódusonkénti kamatláb
rm = (1 + reff)1/m – 1

5

ANNUITÁS FOGALMA, SZOKÁSOS ÉS ESEDÉKES ANNUITÁS JÖVŐÉRTÉKE, ANNUITÁSOK
JELENÉRTÉKE, KÉPLETEK, SZÁMÍTÁSOK, TÁBLÁZATOK HASZNÁLATA
Annuitás: meghatározott ideig esedékes, periódusonként egyenlő nagyságú pénzáramok sorozata.
Annuitás: ha x összeget befektetünk minden év végén n éven keresztül évi r %-os kamat mellett, mekkora
összeggel rendelkezünk az n-dik év végén?
Szokásos annuitás: pénzáramok a periódus végén esedékesek.
Esedékes annuitás: pénzáramok a periódus elején esedékesek.
Szokásos annuitások jelenértéke PVAN:

 1

PVAN n  AN  

1

1  r  n

  AN  PVIFA r , n

r


Pl: 5 éven át minden év végén kapunk 10.000,- Ft-ot. 15 %-os kamatláb mellett mennyi ennek a jelenértéke?

 1

PVAN 15,5  10.000 

1

1  0,15 5

  33.521,

0,15

Pl: Felveszünk 300.000,- kölcsönt 3 évre, év végi fizetéssel, évi 20 %-ra. Mekkora az éves törlesztőrészlet?
AN  PVAN / PVIFA

1
 1  (1  0,2) 3
AN  300.000 / 
0, 2 

300.000
 142.450,
2,106

6

Szokásos annuitás jövőértéke:

 1  r  n  1 
  AN  FVIFA r , n

r

FVAN n  AN 

Pl: 3 éven keresztül minden év végén 100.000,- Ft-ot beteszünk a bankba, évi egyszeri 15 %-os kamatra. Mennyi
lesz a számlán a 3.év végén?
 1  0,15 3  1 
  347.250,
FV  100.000

0,15

Pl: 5 év múlva szükség van 300 millió Ft-ra, a bank 12 %-os kamatot fizet. Évente mennyit kell betenni?
300.000.000
300.000.000
AN 

 47.221.785,
5
6,353
1  0,12  1
0,12

Esedékes annuitások jövőértéke:

Esedékes annuitási tényező: FVIAD r , n 

1  r  n 1  1  1

r
Pl: 3 éven át évente 100.000,- Ft-ot takarítunk meg, a betéteket év elején helyezzük el, évi 15 %-os kamatra.
Mennyi pénzünk lesz a 3. év végén?
 1,15 4  1

 1  100.000  3,993  399.300,
0,15

FVAND 3  100.000 

7

Esedékes annuitások jelenértéke

 1

PVAND r , n  AN  

1

1  r  n 1

r


 1


Pl: 5 éve át minden év elején kapunk 10.000,- Ft-ot. 15%-os kamatláb mellett mennyi ennek a jelenértéke?

PVAND 15, 5

1

 1  (1  0,15) 4

 10.000  
 1  10.000  3,8549,6  38.550,
0,15

Kamatozási periódusok az annuitások jelen- és jövőértékére
Szokásos annuitás:
FVANn∙m = AN ∙ FVIFA r/m, m∙n
ÖRÖKJÁRADÉK, NÖVEKVŐ ÖRÖKJÁRADÉK FOGALMA, KÉPLETE, SZÁMÍTÁSOK
Örökjáradék: periódusonként (évenként) azonos nagyságú, végtelen számú pénzösszegek sorozata. Az
örökjáradék felfogható úgy is, mint egy végtelen annuitás.
Örökjáradékok közé sorolható: lejárat nélküli kötvények kamata, elsőbbségi részvények osztaléka, biztosítóktól
származó életjáradék…
C
Örökjáradék: PV 
r
Növekvő örökjáradék: évente egyenlő ütemben növekvő pénzáramok végtelen sorozata.
Az örökjáradék és növekvő örökjáradék formulát a modern vállalati pénzügyekben leggyakrabban a részvények
árfolyamának becslése során használják.
C1
Növekvő örökjáradék: PV 
g = pénzáramok évi növekedési üteme
rg
Pl: Alapítvány létrehozásánál minden évben 150.000,- Ft-ot akarnak kifizetni jutalomra. Mekkora pénzösszeget
kell elhelyezni ma 12 %-os kamat mellett?

PV 

150.000
 1.250.000,
0,12

Pl: Alapítvány, első évben 150.000,- Ft, majd évente 4 %-al többet kifizetni, 12 %-os kamatláb mellett.
PV 

150.000
 1.875.000,
0,12  0,04

GYAKORLÓ FELADATOK
1. XY 200.000 Ft-tal tartozik, mely 90 nap múlva lesz esedékes. Kamatláb = 25%. Hány Ft-tal fizetheti ki most XY
a 90 nap múlva esedékes tartozását?
8

M:

A tartozás jelenértéke:

PV 

PV 

FV
r
1
 nap
365

200000
 188.395 Ft
0,24
1
 90
365

2. 150.000 Ft 6 évre lekötve, kamatos kamatozással. Kamat: 15%. Mennyi lesz a 6. év végén a bankban?
M:

FV = 150000(1+0,15)6 = 346.965 Ft

34. Mennyit ér 100.000,- Ft évi 15% kamatra, 3 évre lekötve, kamatos kamatozással?
M:

FV = 100.000 ∙ (1+0,15)3 = 152.087,50 Ft

3. Tételezzük fel, a betét értéke 20 000 Ft, az éves kamatláb 6%, minden lejáratra.
Mekkora a betét értéke 3 év múlva éves, féléves, negyedéves és havi kamatjóváírást feltételezve?
M:
a) éves kamatjóváírás esetén (m=1): FV3 = 20 000 (1+0,06)3 = 23 820 Ft

0,06 

2 

b) féléves kamatjóváírás esetén (m=2): FV3  20000  1 

c) negyedéves kamatjóváírás esetén (m=4): FV3  20 000  1 

d) havi kamatjóváírás esetén (m=12): FV3  20 000  1 

0,06 

12 

6

 23881,05 Ft

0,06 

4 

12

 23912,36 Ft

36

 23933,61 Ft

4. 5 év múlva 1 millió Ft –ra számíthatunk, 15 %-os kamatláb mellett mennyi a jelenérték?
M:

1.000.000

PV 

1  0,15

5

1.000.000
 497.176,
2,01136

5. Mennyi az 1 év múlva esedékes 100.000,- Ft jelenértéke 15 %-os kamatláb és évi négyszeri kamatfizetés mellett:

M:

100.000

PV 

 1

0,15 

4 

4

100.000
 86.307,
1,15865

9

6. Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét.
Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek.
10% kamatlábat használjon minden lejáratra.
Jövőértéket a 3. év végére kell megállapítani.
Ajánlat / Évenkénti fizetés Azonnali fizetés
A
B
C

-22 millió Ft
8 millió Ft
8 millió Ft

Fizetés egy év
múlva
10 millió Ft
0
8 millió Ft

Fizetés két év
múlva
14 millió Ft
18 millió Ft
8 millió Ft

Fizetés 3 év
múlva
8 millió Ft
0
8 millió Ft

M:
A:

NPV  - 22 

10
14
8


 4,662
1
2
1  0,1 1  0,1 1  0,1 3

FV  - 221  0,1  101  0,1  141  0,1  8  6,218
3

B:

PV  8  0 

2

1

18
 0  22,868
1  0,1 2

FV  81  0,1  181  0,1  30,448
3

C:

NPV  8 

1

8
8
8


 27,888
1
2
1  0,1 1  0,1 1  0,1 3

FV  81  0,1  81  0,1  81  0,1  8  37,128
3

2

1

7. Alapítvány létrehozásánál minden évben 150.000,- Ft-ot akarnak kifizetni jutalomra. Mekkora pénzösszeget kell
elhelyezni ma 12 %-os kamat mellett?
M:

PV 

150.000
 1.250.000,
0,12

8. Alapítvány, első évben 150.000,- Ft, majd évente 4 %-al többet kifizetni, 12 %-os kamatláb mellett.
M:

PV 

150.000
 1.875.000,
0,12  0,04

9. Mekkora annak az örökjáradéknak a jelenértéke (PV), amely évenként 180 000 forint járadékot biztosít 10%-os
piaci kamat mellett?
M:
PV (örökjáradék) = C / r
180 000
Az örökjáradék jelenértéke (PV) = --------------- = 1 800 000 Ft.
0,10

10

10. Mennyit érdemes ma fizetnünk egy olyan örökjáradékért, amely 1 év múlva 100000 Ft-ot fizet, és utána minden
évben 2%-kal többet. piaci hozam 10%.
M:

PV = 100 / (0,1 – 0,02) = 1 250 000 Ft-ot

11. Egy alapítvány örökjáradék formájában az első évben 500 000 forintot, az első évet követően pedig évi 5%-kal
növekvő örökjáradékot kíván juttatni a kedvezményezetteknek.
Mekkora összeget helyezne az alapítványba, ha a piaci kamatláb 10%?
M:

PV 

500000
 10 000 000 Ft
0,1  0,05

12. Van 600 ezer forintja. Szeretné átváltani egy 5 éven át tartó évjáradékra, amelynek első tagja 1 év múlva
esedékes. Az éves hozam ezidő alatt 10%. Hány forint évjáradékra számíthat?
M:
n = 5 év, r = 10%, PV(Annuitás) = 600 000
PV(Annuitás) = 600 000 = C ∙ AF(5, 10%)
Ebből

C = 600 000 / AF(5, 10%) = 600 000 / 3,791 = 158 270 Ft/év

13. 5 éven át minden év végén kapunk 10.000,- Ft-ot. 15 %-os kamatláb mellett mennyi ennek a jelenértéke?

M:

 1

PVAN 15, 5  10.000 

1

1  0,15 5

  33.521,

0,15


14. Felveszünk 300.000,- kölcsönt 3 évre, év végi fizetéssel, évi 20 %-ra. Mekkora az éves törlesztő részlet?
M:

AN  PVAN / PVIFA

1
 1  (1  0,2) 3
AN  300.000 / 
0, 2 

300.000
 142.450,
2,106

15. Mekkora az évenkénti 6000 euró tőkebefektetés értéke 4 év múlva, ha a befektetés 8% hozamot hoz és a
befektetés az év végén történik?
M:
a)
 (1  0,08) 4  1 
  6000  4,506  27 036 euró
0,08

FV4  6 000  FVA 8%,4év  6000  

Cash flow áram:
a) kifizetés az év végén
Év
0
Cash flow

1
6 000

2
6 000

3
6 000

4
6 000

összesen

FV
6 000
6 480
6 996
7 560
27 036

16. 3 éven át évente 100.000,- Ft-ot takarítunk meg, a betéteket év elején helyezzük el, évi 15 %-os kamatra.
Mennyi pénzünk lesz a 3. év végén?
11

M:

 1,15 4  1

 1  100.000  3,993  399.300,
0,15

FVAND 3  100.000 

17. 5 éve át minden év elején kapunk 10.000,- Ft-ot. 15%-os kamatláb mellett mennyi ennek a jelenértéke?

M:

PVAND 15, 5

1

 1  (1  0,15) 4

 10.000  
 1  10.000  3,8549,6  38.550,
0,15

18. Írja fel annak a hitelkonstrukciónak a pénzáramlását, amelynek a futamideje 5 év, a hitel névleges kamatlába
évente egyszeri kamat fizetés mellett évi 20%, a hitel folyósított összege 100 000 Ft,
a tőketörlesztésre lejáratkor egy összegben kerül sor!
Idő
T
1
2
3
4
5

Hitelállomány a t-edik évi
tőketörlesztés előtt
Ht
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000

Kamat

Tőketörlesztés

Törlesztőrészlet

Kt

Tt

Ct

20 000
20 000
20 000
20 000
20 000

0
0
0
0
100 000

20 000
20 000
20 000
20 000
120 000

19. Írja fel annak a hitelkonstrukciónak a pénzáramlását, amelynek futamideje 10 év, a hitel névleges kamatlába
évente egyszeri kamatfizetés mellett évi 20%, a hitel folyósított összege 100 000 Ft, és az évi törlesztő részletek
nagysága állandó!
M:
Idő
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C = Hitel /AF(ne , k) = 100 000/AF(10,20)=100 000/4,1925 = 23 852 Ft
Tehát az éves állandó nagyságú törlesztő részlet 23 852 Ft.
Hitelállomány a t-edik évi
tőketörlesztés előtt
Ht
100 000
96 148
91 526
85 979
79 323
71 336
61 751
50 249
36 447
19 884

Kamat

Tőketörlesztés

Törlesztőrészlet

Kt

Tt

Ct

20 000
19 230
18 305
17 196
15 865
14 267
12 350
10 050
7 289
3 977

3 852
4 622
5 547
6 656
7 987
9 585
11 502
13 802
16 563
19 884
10

t=1

23 852
23 852
23 852
23 852
23 852
23 852
23 852
23 852
23 852
23 861

T t = 100 000

12

20. Írja fel annak a hitelkonstrukciónak a pénzáramlását, amelynek futamideje 5 év, a hitel névleges kamatlába
évente egyszeri kamatfizetés mellett évi 20%, a hitel folyósított összege 50 000 Ft,
a tőke törlesztésére a futamidő alatt azonos részletekben kerül sor!
M:
Idő
T
1
2
3
4
5

Hitelállomány a t-edik évi
tőketörlesztés előtt
Ht
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

Kamat

Tőketörlesztés

Törlesztőrészlet

Kt

Tt

Ct

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

20 000
18 000
16 000
14 000
12 000

21. Egy 15 év futamidejű, azonos részletfizetésű hitel induló állománya 1 000 000 Ft, kamatlába évi 17%.
Mekkora a harmadik évi törlesztő részlet, illetve tőketörlesztő-részlet?
Megoldás: Az annuitásos hitel éves törlesztő részlete:
C = H / AF(ne, k) = 1 000 000 / AF(15,17) = 1 000 000 / 5,324 = 187 829 Ft
Tehát a harmadik évi törlesztő részlet 187 829 Ft.
Idő
T
1
2
3

Hitelállomány a
t-edik évi tőketörlesztés előtt
1 000 000
982 171
961 311

Kamat
Kt
k = 17%
170 000
166 969
163 423

Tőketörlesztés
Tt

Törlesztő részlet
Ct

17 829
20 860
24 406

187 829
187 829
187 829

A harmadik évi tőketörlesztés tehát 24 406 Ft.
22. Valamely cég a banktól 45 napra vett igénybe hitelt, amelyre 60.000 Ft kamatot fizetett. Ismerjük a bank
alkalmazott kamatlábát (névleges, kinyilvánított kamatláb) ez 24%,
ha tudjuk, hogy a bank 360 napos elméleti idővel számolja az évet,
mekkora összegű hitelt vett igénybe a cég?
M:
A feladat kétféleképpen is megoldható, lehet behelyettesíteni a váltó leszámítolás képletébe, de mód van ennek
az átrendezésére is.
Amennyiben ezt választjuk, a hitel összegét a következőképpen határozhatjuk meg:
(Kamat / hitel futamideje) × 360
---------------------------------------Kamatláb együtthatós formája
azaz:

(60.000 / 45) × 360
480.000
------------------------ = ---------------- = 2.000.000 Ft
0,24
0,24

13

23. Egy vállalkozás 72 MFt hitelt vett fel egy kereskedelmi banktól, melynek feltételei a következők: szerződéskötéskori fix kamatláb 16%,
- a hitel törlesztési ideje 10 év,
- a visszafizetés évente egyenlő részletekben történik.
Számítsa ki, hogy
a) mennyi az évi törlesztő részlet összege, amely a kamatösszeget és a hiteltörlesztést egyaránt tartalmazza
b) az első évi törlesztő részletben milyen összegű a kamat, és milyen összegű a tőketörlesztés
M:
a)

A hitel összege
Annuitás jelenértéke = -----------------------Annuitás faktor
AF 10 év 16% mellett = 4,833
72.000.000
Az évi törlesztő részlet =----------------- = 14897.579
4,833

b, Az első törlesztő részletben
- a kamat összege 72.000.000 × 0,16 =
- a hitel (a tőke) törlesztése a különbség =
az első évi kamat és törlesztés összege

11.520.000 Ft
3.377.579 Ft
14.879.579 Ft

24. 100 000 a mai pénzünk, 6 év múlva 20%-os kamatláb mellett hány forintra növekszik?
100 000 * (1+0,2)6 = 298 598
25. Én a jövőben szeretnék 298 598 Ft-ot kapni 20%-os kamatláb mellett 6 év múlva, ma mennyivel kell
rendelkeznem?
298 598 * 1/(1+0,2)6= 100 000
26. Megvenné-e azt a befektetést, 1 300 000 Ft-ért, amely évente 150 000 Ft járadékot eredményez 12%-os
kamatláb mellett?
150 000 / 0,12 = 1 250 000 < 1 300 000 Mivel kevesebbet ér, ezért nem veszem meg.
27. Mennyit adnék azért a befektetésért, amely az első évben 150 000 Ft járadékot, majd az azt követő években 4
%-kal növekvő járadékot eredményez 12%-os hozam elvárás mellet?
150 000 / (0,12 – 0,04) = 1 875 000
(A részvényárfolyamoknál használjuk ezt az összefüggést.)
28. Mennyit adna azért a befektetésért amely 8 éven át 13% mellett évente 100 000 Ft járadékot biztosítana önnek?
100 000 * (1 ÷ 0,13) – (1 ÷ 013*(1+0,13)8 = 479 990
29. 3 választási lehetősége van:
a) ma kap 350 000 Ft-ot
b) 5 év múlva kap 500 000 Ft-ot
c) 5 éven keresztül kap évi 100 000 Ft-ot
Melyik lehetőséget választaná, ha a külső kamatláb 10%?
a) PV = 350 000 * (1 ÷ (1+0,10)0 = 350 000
b) PV = 500 000 * (1 ÷ 1,105) = 310 500
c) PVan = 100 000 * (1 ÷ 0,10) – (1 ÷ 0,10-1,105) = 379 100

14

30. Egy munkavállaló 25 éven keresztül, évi 60000 ezer Ft-ot fizet be egyik önkéntes nyugdíjpénztárba. A
pénztárral kötött megállapodás szerint nyugdíjazásakor két lehetőség között választhat: egy összegben
felveheti a felhalmozódott tőkét, vagy élete végéig évi 720000 Ft járadékot fizet számára a pénztár. A
feltételezett kamatláb évi 10%.
Mekkora tőke halmozódik fel a 25-dik év végére?
FV = 60000 × FVIFA10%,25
= 60000 × 98,347
= 5900820 Ft
31. Egy befektetés a következő évi jövedelmeket ígéri (adatok ezer Ft-ban):

Év vége

Cash Flow

1

20000

2

30000

3

15000

A hasonló kockázatú befektetések évi hozama 9%.
a) Számítsa ki a jövedelmek tőkeértékét! (ezer Ft-ban)
A helyes megoldás: 55180 ezer Ft
Megoldás:
PV = 20000 × 0,917 + 30000 × 0,842 + 15000 × 0,772
= 18340 + 25260 + 11580
= 55180 ezer Ft
b) Mekkora évi egyenértékű pénzáramnak (annuitásnak) felel meg a jövedelmek tőkeértéke ezer forintra
kerekítve?
A helyes megoldás: 21802 ezer Ft
Megoldás:

32. Egy megtakarító 4000000 Ft-ot hajlandó fizetni ma azért a befektetésért, amely évi 250000 Ft-os örökjáradékot
ígér.
Hány százalékos évi hozamot biztosít a befektetés?
A helyes megoldás: 6,25 %
Megoldás:
250000 = 4000000 × r
r = 250000 : 4000000
= 0,0625 ~ 6,25%

15

TESZTFELADATOK A PÉNZ IDŐÉRTÉKE TÉMAKÖRBŐL
1. Válassza ki az annuitásokra vonatkozó heve- megállapítást!
a) Az esedékes annuitás, egyenlő nagyságú pénzáramok végtelen sorozata a periódusok végén.
b) A szokásos annuitás, egyenlő nagyságú pénzáramok végtelen sorozata a peyriódusok elején.
c) Az esedékes annuitás, meghatározott számú, egyenlő nagyságú pénzáramok sorozata a periódusok végén.
d) A szokásos annuitás meghatározott számú, egyenlő nagyságú pénzáramok sorozata a periódusok
végén.
2. Válassza ki a helyes megállapítást a növekvő örökjáradékra vonatkozóan!
a) Olyan pénzáramlások végtelen sorozata, amelyben a pénzáramlás minden peyriódusban nő.
a) Olyan pénzáramlások végtelen sorozata, amelyben a pénzáramlás minden periódusban növekvő ütemben nő.
b) Olyan pénzáramlások végtelen sorozata, amelyben a pénzáramlás periódusonként azonos összeggel nő.
c) Olyan pénzáramlások végtelen sorozata, amelyben a pénzáramlás periódusonként azonos ütemben nő.
3. Válassza ki a hamis megállapítást az effektív kamatlábra vonatkozóan!
a) Ha a kamatperiódus egy évnél rövidebb, különbséget kell tenni effektív kamatláb és kinyilvánított kamatláb
között.
b) Magasabb kamatlábak eseten nagyobb a különbség a névleges és az effektív kamatlábak között.
c) Éves kamatperiódus esetén a kinyilvánított es az effektív kamatláb nagysága megyegyezik.
d) Az effektív kamatláb és a névleges kamatláb közötti különbség az évi kamatperiódusok számának
növekedésével növekvő ütemben nő.
4. Válassza ki a hamis megállapítást!
a) Kamatos kamatozás esetén a tőkeérték időben exponenciálisan növekszik.
b) Kamatos kamatozás esetén a tőkeérték időben lineárisan növekszik.
c) Kamatos kamatozás esetén az évről évre számított kamat növekvő.
d) Kamatos kamatozás esetén a periódusonként! kamatokat újra befektetik.
5. Válassza ki a helyes megállapítást!
a) jövőbeni tőkeérték = jelenbeli tőkeérték / diszkonttényező
b) jövőbeni tőkeérték = jelenbeli tőkeérték x kamattényező
c) jövőbeni tőkeérték = jelenbeli tőkeérték / diszkontráta
d) jövőbeni tőkeérték = jelenbeli tőkeérték x diszkontráta
6. Válassza ki a hamis megállapítást!
a) Két pénzáramlás-sorozat akkor egyenértékű, ha a jelenértékük megegyezik.
b) A nettó jelenérték a pénzbeáramlások és pénzkiáramlások jelenértékének különbsége.
c) A diszkontált cash flow és a jelenérték szinonim fogalmak.
d) A nettó jelenérték a pozitív pénzáramlások jelenértékének összege.
7. Válassza ki a hamis megállapítást a kamattényezőre vonatkozóan!
a) A kamattényező kifejezi, hogy a kezdő tőke értéke a kamatozási periódus alatt hányszorosára nő.
b) A kamattényező a kamatláb és az idő függvénye.
c) A kamattényező nagysága és a kamatozási időszak hossza között negatív irányú kapcsolat áll fenn.
d) A kamattényező értékének minimuma 1.
8. Válassza ki a helyes számítást a jelenértékre vonatkozóan!
a) jelenérték = jövőbeni érték x diszkonttényező
b) jelenérték = jövőbeni érték x kamattényező
c) jelenertek = jövőbeni érték / diszkonttényező
d) jelenérték = jövőbeni érték x diszkontráta
9. Válassza ki a hamis megállapítást a diszkonttényezőre vonatkozóan!
a) A diszkonttényező a kamattényező reciproka.
b) A diszkonttényező a kamatláb és az idő függvénye.
c) A diszkonttényező és a kamatláb nagysága között pozitív irányú kapcsolat áll fenn.
d) A diszkonttényező értékének maximuma 1.
16

10. Válassza ki az örökjáradék jelenértékére vonatkozó helyes számítást!
a) Az örökjáradék jelenértéke = járadéktag /kamatláb
b) Az örökjáradék jelenértéke = járadék / diszkonttényező
c) Az örökjáradék jövőértéke = járadék x kamattényező
d) Az örökjáradék jövőértéke = járadék x kamatláb
1 1. Melyik megállapítás igaz? Annuitásos hiteltörlesztés esetén a periódusonként fizetendő kamat összege:
a) periódusonként egyre csökken
b) periódusonként egyre növekszik
c) az egész futamidő alatt állandó
d) a futamidő elején először növekszik, majd egyre csökken
12. Válassza ki az annuitásokra vonatkozó helyes megállapítást!
a) A szokásos annuitás egyenlő nagyságú pénzáramok végtelen sorozata a periódusok végén.
b) Az esedékes annuitások jelenértéke nagyobb, mint a szokásos annuitások jelenértéke.
c) A szokásos annuitás, egyenlő nagyságú pénzáramok végtelen sorozata a periódusok elején.
a) Az esedékes annuitás, meghatározott számú, egyenlő nagyságú pénzáramok sorozata a periódusok végén.
13. Válassza ki a helyes megállapítást!
a) A diszkontráta és a diszkonttényező szinonim fogalmak.
b) A kamattényező és a diszkonttényező egymás reciproka.
c) Az annuitás diszkonttényező n számú diszkonttényező szorzata.
a) Az annuitás diszkonttényező nagysága és a kamatláb nagysága között pozitív irányú kapcsolat áll fenn.
14. Válassza ki a helyes megállapítást az ugyanazon kamatlábhoz tartozó egyéves és kétéves
diszkonttényezőre vonatkozóan!
a) A kétéves diszkonttényező sohasem nagyobb, mint az egyéves diszkonttényező.
b) A kétéves diszkonttényező sohasem kisebb, mint az egyéves diszkonttényező.
c) A kétéves diszkonttényező nagyobb és kisebb is lehet, mint az egyéves diszkonttényező.
d) A kétéves diszkonttényező egyenlő az egyéves diszkonttényezővel.
15. Melyik megállapítás hamis?
a) Az annuitás diszkonttényező n perióduson keresztül esedékes egységnyi pénzösszeg jelenértéke.
a) Annál nagyobb az annuitás diszkonttényező értéke, minél nagyobb n értéke.
b) Annál nagyobb az annuitás diszkonttényező értéke, minél nagyobb a kamatláb.
c) Az annuitás diszkonttényező n számú diszkonttényező összege.

17

VIZSGAFELADATOK
1. Igaz-hamis
1. Azonos kamatláb mellett az egyéves diszkonttényező kisebb, mint a kétéves.
HAMIS, mert a diszkonttényező és a jelenérték között egyenes arányosság áll fönn. Az időben közelebbi
pénzösszegnek azonos kamatláb mellett nagyobb a jelenértéke.
2. Azonos kamatláb mellett az egyéves kamattényező kisebb, mint a kétéves.
IGAZ, mert az időérték múlásával azonos kamatláb mellett a jövőérték növekszik.
3. Az egyéves diszkonttényező, sohasem kisebb, mint a kétéves diszkonttényező.
Az állítás…… Igaz, mert

DF1 =

1
1 r

DF2 =

1
(1  r ) 2

2. Tesztkérdések
1. Hány százalékos diszkont kamatláb felel meg 20 százalékos hitel kamatlábnak?
a) 22 százalékos,
b) 16,67 százalékos,
c) 20,67 százalékos.
2. Válassza ki a hamis megállapítást a diszkonttényezőre vonatkozóan!
a) A diszkonttényező a kamattényező reciproka.
b) A diszkonttényező a kamatláb és az idő függvénye.
c) A diszkonttényező és a kamatláb nagysága között pozitív irányú kapcsolat áll fenn.
d) A diszkonttényező értékének maximuma 1.
3. Melyik megállapítás igaz? Annuitásos hiteltörlesztés esetén a periódusonként fizetendő kamat
összege:
a) periódusonként egyre csökken,
b) periódusonként egyre növekszik,
c) az egész futamidő alatt állandó,
d) a futamidő elején először növekszik, majd egyre csökken.
4. Válassza ki a helyes megállapítást!
a) A kamattényező és a diszkonttényező egymás reciproka.
b) A diszkontráta és a diszkonttényező szinoním fogalmak.
c) Az annuitás diszkonttényező n számú diszkonttényező szorzata.
d) Az annuitás diszkonttényező nagysága és a kamatláb nagysága között pozitív irányú kapcsolat áll fenn.
5. Melyik megállapítás hamis?
a) Az annuitás diszkonttényező n perióduson keresztül esedékes egységnyi pénzösszeg jelenértéke.
b) Adott számú periódushoz tartozó annuitás diszkonttényező értéke annál nagyobb, minél nagyobb a
kamatláb.
c) Az annuitás diszkonttényező n számú diszkonttényező összege.
d) Adott kamatlábhoz tartozó annuitás diszkonttényező értéke annál nagyobb minél nagyobb n értéke
6. Válassza ki a hamis megállapítást!
a) Kamatos kamatozás esetén a periódusonkénti kamatokat újra befektetik
b) Kamatos kamatozás esetén a periódusonkénti kamat növekvő
c) Kamatos kamatozás esetén a tőkeérték időben exponenciálisan növekszik
d) Kamatos kamatozás esetén a tőkeérték időben lineárisan növekszik
18

7. Melyik megállapítás igaz? Annuitásos hiteltörlesztés esetén a periódusonként fizetendő kamat összege
a) az egész futamidő alatt állandó
b) periódusonként egyre növekszik
c) periódusonként egyre csökken
d) a futamidő elején először növekszik, majd egyre csökken
8. Válassza ki a hamis megállapítást a diszkonttényezőre vonatkozóan!
a) A diszkonttényező értékének maximuma 1.
b) A diszkonttényező a kamattényező reciproka.
c) A diszkonttényező a kamatláb és az idő függvénye.
d) A diszkonttényező és a kamatláb nagysága között pozitív irányú kapcsolat áll fenn.
9. Válassza ki az annuitásokra vonatkozó helyes megállapítást!
a) A szokásos annuitás, egyenlő nagyságú pénzáramok végtelen sorozata a periódusok végén.
b) A szokásos annuitás, egyenlő nagyságú pénzáramok végtelen sorozata a periódusok elején.
c) Az esedékes annuitás, meghatározott számú, egyenlő nagyságú pénzáramok sorozata a periódusok végén.
d) Az esedékes annuitások jelenértéke nagyobb, mint a szokásos annuitások jelenértéke.
10. Ha a diszkontráta növekszik, akkor a jövőbeni pénz jelen értéke
a) nem változik;
b) növekszik;
c) csökken.
11. Válassza ki a hamis megállapítást!
a) Kamatos kamatozás esetén a tőkeérték időben exponenciálisan növekszik.
b) Kamatos kamatozás esetén a tőkeérték időben lineárisan növekszik.
c) Kamatos kamatozás esetén az évről évre számított kamat növekvő.
d) Kamatos kamatozás esetén a periódusonkénti kamatokat újra befektetik.
Számolásos feladatok
1. Egy nagypapa az unokája születésekor bankba tesz 500 000 Ft-ot.
A kedvezményezett az unoka, aki a pénzt a 18. születésnapján veheti fel.
A bank a hosszúlejáratú betétre 10 %-os kamatos kamatot fizet. (10 pont)
a) Mekkora összeget vehet fel a 18 éves unoka?

5 pont

FV = 500 000X (1+ 0,1)18 = 500 000 x 5,5599 = 2 779 950,b) Mennyi pénzt kellett volna a bankba tenni a nagypapának, ha 5 000 000 Ft-ot szeretett volna az unokának adni
18 éves korára?
5 pont
1…18
PV = 5 000 000 x (1,1) = 899 500,2. Egy vállalkozó 2 éves részletfizetésre megvásárol egy használt személygépkocsit. Éppen most nincs pénze, ezért
úgy állapodik meg az eladóval, hogy minden hónap végén fizet 2 éven át 100.000 Ft-ot.
A jármű átvétele előtt váratlanul pénzhez jut, ezért úgy dönt, azonnal kifizeti a kocsit készpénzben, feltéve, hogy
árengedményt kap.
Mekkora árengedményt kérjen a vevő, hogyha az üzleti hitelek kamatlába 18%-os? 8 pont
1
PVA = 100.000 x 

1
1-

0,18/12

= 2.003.340,(1 + 0,18/12)

(5pont)

24

Időérték-különbség: 2 400 000 – 2 003 340 = 396 600,Készpénzben tehát akkor éri meg fizetni, ha közel 400.000 Ft-os árengedményt adna az eladó.

(3 pont)

19

2. Egy vállalkozó az üzlettársától megvásárolna egy gépet, amelyet havi 300.000,- Ft-os részletekben kellene
kifizetni. A részleteket minden hónap végén fizetné, másfél évig.
Kéri az üzlettársát, hogy fizethessen egy összegben 18 hónap múlva.
Mekkora összeget ajánljon fel, ha a piaci kamatláb 15%-os?
A minimálisan kínálandó összeg: ………6.013.680,-.…………….

FVA = 300.000 

6 pont

(1 + 0,15 / 12)18 -1
= 6.013.680,0,15 /12

3. Egy vállalkozás árut szállított a partnerének, a követelés értéke 4.000.000 Ft, a fizetési határidő 120 nap.
A vevő a 30. napon felajánlja, hogy kifizeti előbb a követelést, amennyiben a szállító megelégszik a követelés
fejében 3.850.000 Ft-tal.
(5 pont)
Elfogadja-e a szállító az ajánlatot, ha a piaci kamatláb 15%-os?
Számítással érveljen is a döntése mellett!
0,15 x 90
FV = 3.850.000 1 + 

= 3.992.397 Ft
365

(A feladat diszkontálással is megoldható, a következtetés azonos.)
Ne fogadja el, mert a 3 850 000 Ft jövőértéke kisebb, mint a 4 000 000,- Ft
5. Egy vállalkozás 2 évre bérel egy irodát, a bérleti díj 200.000,- Ft/hó.
A bérbeadó azt kéri, hogy díjengedmény fejében fizesse ki a vállalkozó a teljes bérleti díjat előre.
Mekkora díjengedményt kérjen a bérlő, hogyha a piaci kamatláb 18%-os?
……793.320,- Ft.……
1
PVA = 200.000 x 

1
1-

0,18 /12

6 pont

= 4.006.680,(1 + 0,18/12)24

A különbség: (24 x 200 000) – 4 006 680 = 793 320,Az ajánlatot tehát akkor éri meg elfogadni, ha 793.320,- Ft-os vagy annál nagyobb díjengedményt adna a
bérbeadó.

20

6. Egy adóalany kedvező hitelfelvételi lehetőséghez jutott.
Tíz éves futamidőre, évi 6% kamatozás mellett vehet föl bianco hitelt.
A törlesztés havonta azonos összegű adósságszolgálatok formájában esedékes.
Kalkuláció szerint havi 50 000,- Ft adósságszolgálatot tudna vállalni. (12 pont)
a) Mekkora hitelt vehet fel ilyen feltételek mellett?
b) Mennyi kamatot fog fizetni a futamidő alatt összesen?
A felvehető hitel:
1
PVA = 50.000 

1
1-

0,06/12

= 4.504.000,-Ft

8 pont

(1+(0,06/12))120

A teljes adósság szolgálat: 120 x 50.000 = 6.000.000,- Ft

2 pont

A fizetendő kamat: 6.000.000 – 4.504.000 = 1.496.000,-

2 pont

7. Egy vállalkozás 2 évre bérel egy irodát, a bérleti díj 100.000 Ft/hó, amely minden hónap végén esedékes.
A bérbeadó azt kéri, hogy díjengedmény fejében fizesse ki a vállalkozó a teljes bérleti díjat előre.
Mekkora díjengedményt kérjen a bérlő, hogyha az üzleti hitelek kamatlába 18%-os.
8 pont
1
PVA = 100.000 x 

1
1-

= 2.003.340,-

(5pon)

(1 + 0,18/12)24

0,18/12

Időérték-különbség: 2 400 000 – 2 003 340 = 396 600,Az ajánlatot tehát akkor éri meg elfogadni, ha közel 400.000 Ft-os díjengedményt adna a bérbeadó.

(3pont)

8. Egy vállalkozás hitelt szeretne felvenni. A bank 18%-os kamat mellett ajánl hitelt 2 éves futamidőre.
a) Mennyi hitelt kaphat a vállalkozás, ha 2 éven át minden hónap végén tudna 100.000 Ft fix törlesztő részletet
fizetni!
17 pont

PVA = 100.000 x

1
0,18 / 12

1-

1
(1  0,18 / 12) 24

= 2.003.340,-

b) Készítse el a hitel első negyedévi törlesztő tervét!
Minden jó adat 1 pont
Hónap
1.
2.
3.

Hátalévő hitel összeg
2 003 340,1 933 390,1 862 391,-

Törlesztő részlet
100 000
100 000
100 000

(5 pont)

(12 pont)
Kamat 1.5 %/hó
30 050,29 001,27 936,-

Tőketörlesztés
69 950,70 999,72 064,-

21

9. Az adóalany az I. negyedévi ÁFA bevallását április 10-én nyújtotta be.
Bevallása szerint a fizetendő Áfa kötelezettsége: 2.170.000 Ft.
Az adóalany fizetési kötelezettségének teljes egészében augusztus 10-én tett eleget.
A jegybanki alapkamat 01.01 – 04.15 9,5%, 04.15 – 08.30. 9,75%.
Számolja ki, hogy milyen anyagi következménye lesz a késedelmes fizetésének!

5 pont

Késedelmi pótlékot fizet az adóalany, a jegybanki alapkamat kétszeresével számolva.
A késedelmes napok száma: 112 nap.
Április 20-tól számoljuk, mert nem a bevallás benyújtásának időpontja számít, hanem a bevallási határidő.
(Tehát első késedelmes nap április 21., utolsó késedelmes nap augusztus 10.)
2.170.000 x 2 x 0,0975 x 112
K=

= 129.843 Ft a késedelmi kamat összege.
365

10. Egy vállalkozás hitelt szeretne felvenni. A bank 18%-os kamat mellett ajánl hitelt 2 éves futamidőre.
a) Mennyi hitelt kaphat a vállalkozás, ha 2 éven át minden hónap végén tudna 200.000 Ft fix törlesztő részletet
fizetni!
17 pont
PVA = 200.000 x

1
0,18 / 12

1-

1
(1  0,18 / 12) 24

= 4.006.670,-

(5 pont)

b) Készítse el a hitel első negyedévi törlesztő tervét!
Minden jó adat 1 pont.
Hónap
1.
2.
3.

Hátalévő hitel összeg
4 006 670,3 866 770,3 724 772,-

Törlesztő részlet
200 000
200 000
200 000

(12 pont)
Kamat 1.5 %/hó
60 100,58 002,55 872,-

Tőketörlesztés
139 900,141 998,144 128,-

11. Az adóalany az I. negyedévi ÁFA bevallását április 15-én nyújtotta be.
Bevallása szerint a fizetendő Áfa kötelezettsége: 1.170.000 Ft.
Az adóalany fizetési kötelezettségének teljes egészében augusztus 10-én tett eleget.
A jegybanki alapkamat 01.01 – 04.15 7,5%, 04.15 – 08.30. 7,75%.
Számolja ki, hogy milyen anyagi következménye lesz a késedelmes fizetésének!

5 pont

Késedelmi pótlékot fizet az adóalany, a jegybanki alapkamat kétszeresével számolva.
A késedelmes napok száma: 112 nap.
Április 20-tól számoljuk, mert nem a bevallás benyújtásának időpontja számít, hanem a bevallási határidő.
(Tehát első késedelmes nap április 21., utolsó késedelmes nap augusztus 10.)
1.170.000 x 2 x 0,0775 x 112
K=

= 55.647 Ft a késedelmi kamat összege.
365

22

12. Egy alapítványt 55.555.556,- Ft-tal hoztak létre.
Az alapítványt kezelő befektetési alap 12%-os évi hozamot garantál.
Hány százalékkal emelhető majd évente a kifizethető összeg, ha az első év végén 5.000.000,- Ft-ot szeretnének a
kedvezményezett célja fordítani? 5 pont
PV =

5.000.000
= 55.555.556
0,12  g

g = 0,03
13. Egy likviditási gondokkal küszködő vállalkozó 2 millió forintos tartozása ellenében felajánl az üzletfelének egy
évjáradékkötvényt, amely 10 éven át minden év végén fizetne 500 ezer forintot.
Célszerű-e az üzletfél részéről az ajánlat elfogadása, ha a pénzpiacon a hosszú távú befektetések hozamrátája
12 százalékos? 7 pont
PVA = 500.000 x

1
1
(1 ) = 2.828.029
0,12
(1,12)10

Igen, mert a pénzpiacon a kötvény lényegesen többet ér.
14. Egy likviditási gondokkal küszködő vállalkozó 2 millió forintos tartozása ellenében felajánl az üzletfelének egy
évjáradékkötvényt, amely 10 éven át minden év végén fizetne 300 ezer forintot.
Célszerű-e az üzletfél részéről az ajánlat elfogadása, ha a pénzpiacon a hosszú távú befektetések hozamrátája
12 százalékos? 7 pont

PVA = 300.000 x

1
1
(1 ) = 1.695.000
0,12
(1,12)10

Nem, mert a pénzpiacon a kötvény kevesebbet ér, mint a követelés értéke.
15. Egy gazdasági társaság 4 millió Ft kölcsönt vesz fel másfél évre 18 % -os
kamatra. A bankkal kötött szerződés szerint a kölcsönt havi egyenlő adósságszolgálatok formájában fogja
visszafizetni.
Határozza meg, hogyan oszlik meg az adósságszolgálat a 2. hónapban kamatra és tőketörlesztésre! 11 pont
Adósságszolgálat:

5p

4000000
 255223
1
1
(1 
)
0,015
1,01518
Hónap
1.
2.

Adósság

Adósságszolgálat

4 000 000,3 804 777,-

255 223,255 223,-

Kamat 1.5%
60 000,57 072,-

Tőketörlesztés

6p

195 223,198 151,-

Az első sor minden jó eredmény 0.5, a második sor minden jó eredménye 1 pont!

23

16. Egy vállalkozás hitelt szeretne felvenni. A bank 18 %-os kamat mellet ajánl hitelt 2 éves futamidőre.
a) Mennyi hitelt kaphat a vállalkozás, ha 2 éven át minden hónap végén tudna 200.000 Ft fix törlesztő részletet
fizetni?
17 pont
1

1

PVA = 200.000 x

1-

= 4.006.670,-

0,18/12
(1 + 0,18/12) 24
b) Készítse el a hitel első negyedévi törlesztő tervét!
Minden jó adat 1 pont
hónap Hátralévő hitel
összeg
1.
4 006 670,2.
3 866 770,3.
3 724 772,-

Törlesztő
részlet
200 000
200 000
200 000

5p
12 p

Kamat 1.5 %/hó Tőketörlesztés
60 100,58 002,55 872,-

139 900,141 998,144 128,-

17. Egy vállalkozás 20 millió forint értékű zálog biztosítékot tud felkínálni a számlavezető bankjának egy új
megrendelés forgóeszköz szükségletét finanszírozó hitel fedezeteként.
A hitelt 20 hónapos futamidőre igényelné, azonos összegű havi törlesztő részletek fizetésével.
A bank az ügyfél és a biztosíték minősítésének eredményeként 18 százalékos kamattal, 175 százalékos fedezeti
szint mellett ajánl hitelt.
Mennyi hitelt vehet fel a vállalkozás a feltételek elfogadása esetén?
12 pont
A rövidlejárat miatt, a bankok a teljes követelés fedezetét igényli.
A lehetséges követelés:

Havi törlesztő részlet:

20.000.000,
1,75

11.428.571,
20

= 11 428 571,-

4 pont

= 571 429,-

2 pont

Hitel összeg:
PVA = 571.429 x

6 pont
1
1
(1 0,015
(1,015) 20

= 9 813 346

18. Mekkora kamatot számított fel az a „HITELT HÁZHOZVISSZÜK” pénzügyi vállalkozás, amely 1.000.000
forintos kölcsönért 90 nap múlva 1.150.000 forintot kért vissza?
5 pont
150.000 =

1.000.000  90  %
100  365

% = 60,83

24

19. Egy alapítványt 37 500 000,- forinttal hoztak létre.
Mennyit fizethetnek ki egy év múlva először a kedvezményezett célra, ha utána minden évben emelni szeretnék ezt
az összeget 2%-kal?
Az alapítványt kezelő befektetési alap 10%-os évi hozamot garantál.
5 pont
37 500 000 =

3.000.000
0,10  0,02

20. Egy tízéves futamidejű jelzáloglevelet annuitásos konstrukcióban bocsátottak ki.
A 10 000 Ft-os névértékű kötvény havonta fix összeget fizet.

10 pont

a) Mekkora havi fix összeget kapnak a befektetők, ha a névleges kamatláb évi 12%?
5p
b) Mennyit érne a kötvény a kibocsátás után 5 évvel később közvetlenül a havi kifizetés után, ha a befektetők
által elvárt hozam, még mindig 12% lenne?
5p

C
a)

10.000
 143
1
1

1,0110 x12
0,01

b)

1
P0  143 x

1
1,015 x12
 6.429
0,01

21. Mekkora kamatot számított fel az a „HITELT HÁZHOZVISSZÜK” pénzügyi vállalkozás, amely egy
2.000.000 forintos kölcsönért 90 nap múlva 2.150.000 forintot kért vissza?
5 pont
150 000 =

2.000.000  90  %
100  365

% = 30,42
22. Egy alapítványt 62 500 000,- forinttal hoztak létre.
Mennyit fizethetnek ki egy év múlva először a kedvezményezett célra, ha utána minden évben emelni szeretnék ezt
az összeget 2%-kal?
Az alapítványt kezelő befektetési alap 10%-os évi hozamot garantál.
5 pont
62 500 000 =

5.000.000
0,10  0,02

23. Egy tízéves futamidejű jelzáloglevelet annuitásos konstrukcióban bocsátottak ki.
A 10 000 Ft-os névértékű kötvény havonta fix összeget fizet.

15 pont

c) Mekkora havi fix összeget kapnak a befektetők, ha a névleges kamatláb évi 12%?5 p
d) Mennyit érne a kötvény a kibocsátás után 5 évvel később, közvetlenül a havi kifizetés után, ha a
befektetők által elvárt hozam évi 9%-ra változna?
5p

C
a)

10.000
 143
1
1

1,0110 x12
0,01

b)

1
P0  143 x

1
1,0075 5 x12
 6.889
0,0075

25

24. Egy bank az euró betétek után évi 4,75%-os kamatot hirdetett meg, és a kamatokat negyedévenként tőkésíti.
Hány eurója lesz három év múlva annak a befektetőnek, aki most 5 000 eurót helyez el a betétszámláján?5 pont

0,0475 
FV  5000 x 1 

4

4 x3

 5000 x1,1522  5761

25. Egy vállalkozás hitelt szeretne felvenni. A bank 18%-os kamat mellett ajánl hitelt 2 éves futamidőre.
a) Mennyi hitelt kaphat a vállalkozás, ha 2 éven át minden hónap végén tudna 100 000 Ft fix törlesztő részletet
fizetni?11 pont
PVA = 100 000 x


1
1
 1

0,18 / 12 
1  0,18 / 12 24

 = 2 003 340,

5p

b) Készítse el a hitel első negyedévi törlesztő tervét!
Minden jó adat 0,5 pont.
Hónap
1.
2.
3.

Hátralévő hitel összeg
2 003 340,1 933 390,1 862 391,-

Törlesztő részlet
100 000
100 000
100 000

6p
Kamat 1,5%/hó
30 050,29 001,27 936,-

Tőketörlesztés
69 950,70 999,72 064,-

26. Egy ügyfél 6 000 dollárt helyezett el ma a bankszámláján. A bank negyedévente 1,125 % kamatot fizet.
Mekkora összeget vehet fel a megtakarító a bankszámlájáról 5 év múlva (év végén)? 5 pont
FV  6000 x1  0,01125 

5x4

 6000 x1,2508  7505

27. Egy vállalkozás hitelt szeretne felvenni. A bank 18%-os kamat mellett ajánl hitelt 2 éves futamidőre.
c) Mennyi hitelt kaphat a vállalkozás, ha 2 éven át minden hónap végén tudna 200 000 Ft fix törlesztő részletet
fizetni?
11 pont
PVA = 200 000 x


1
1
 1

0,18 / 12 
1  0,18 / 12 24

 = 4 006 670,

5p

d) Készítse el a hitel első negyedévi törlesztő tervét!
Minden jó adat 0,5 pont.
Hónap
1.
2.
3.

Hátralévő hitel összeg
4 006 670,3 866 770,3 724 772,-

Törlesztő részlet
200 000
200 000
200 000

6p
Kamat 1,5%/hó
60 100,58 002,55 872,-

Tőketörlesztés
139 900,141 998,144 128,-

26

28. Egy vetélkedő győztese a következő díjak között választhat:
a)
b)
c)
d)
e)

600 000 Ft azonnal,
950 000 Ft 5 év múlva,
évi 62 500 Ft örökké,
évi 120 000 Ft 10 évig,
a következő évben 30 500 Ft, ami a továbbiakban évi 4%-kal növekedne.

8%-os kamatlábat feltételezve melyik a legértékesebb díj?
A döntését számítással igazolja!
a) PV = 600 000 Ft
b) PV = 950000 x

1p

1
 950000 x0,6806  646570 Ft
(1  0,08) 5

c) PV = 62 500 : 0,08 = 781 250 Ft

d) PV =

1
120000 x

11 pont

1
(1  0,08)10
 120000 x6,7101  805212 Ft
0,08

2p
2p

3p

e) PV = 30 500 : (0,08 – 0,04) = 762 500 Ft

2p

Az „d” díj a legértékesebb.

1p

29. Egy vetélkedő győztese a következő díjak között választhat:
a) 500 000 Ft azonnal,
b) 875 000 Ft 5 év múlva,
c) évi 52 500 Ft örökké,
d) évi 100 000 Ft 10 évig,
e) a következő évben 27 500 Ft, ami a továbbiakban évi 4%-kal növekedne.
8%-os kamatlábat feltételezve melyik a legértékesebb díj? A döntését számítással igazolja!
11 pont
f) PV = 500 000 Ft
g) PV = 875000 x

1p

1
 875000 x0,6806  595525Ft
(1  0,08) 5

h) PV = 52 500 : 0,08 = 656 250 Ft
1

1
(1  0,08)10
 100000 x6,7101  671010 Ft
0,08

i)

PV =

j)

PV = 27 500 : (0,08 – 0,04) = 687 500 Ft

100000 x

Az „e” díj a legértékesebb.

2p
2p

3p

2p
1p

27

28