You are on page 1of 23

PENULISAN

LAPORAN RISIKAN

ALIRAN RISIKAN

Suasana
Persekitaran/
maklumat
asal

1

Datadata

MENGUMPUL
MAKLUMAT

2

Maklumat

MEMPROSES
MAKLUMAT

3

Risikan

MENGANALISA &
SEDIAKAN
LAPORAN

Laporan
Risikan

MERANCANG

2

KITARAN RISIKAN
1. OBJEKTIF

6. MERANCANG
& TINDAKAN

2. MENGUMPUL

SEMPURNA

5. MENGEDAR

3. MEMPROSES

4. MENGANALISIS

Menentukan objektif penugasan pengumpulan maklumat
dan penganalisaan maklumat.

Menetapkan tempoh masa misi
Pengumpulan jenis maklumat yang mempunyai arahtuju
kepada objektif misi.

Priorities diutamakan

Cara-cara dan
kaedah maklumat ini
diperolehi.

Dari siapakah
maklumat ini
diperolehi.

Siapakah akan
ditugaskan untuk
mengumpul maklumat.

Maklumat apakah yang
perlu di kumpul.

Keperluan maklumat
yang dinyatakan dalam
sesuatu tugas risikan
(misi).

6
LANGKAH
MENGUMPUL
MAKLUMAT/
DATA-DATA

Bilakah mereka
sepatut mengumpul
maklumat itu.

Memproses
maklumat
dengan
tepat
dan
menyampaikan maklumat tersebut pada masa
yang ditetapkan bagi membolehkan pihak yang
membuat keputusan mengambil tindakan yang
sewajarnya.

Merakam /catat /
dokumentasi

Ekploitasi semua
sumber maklumat

Membuat
bandingan semua
maklumat

Menilai kebenaran
semua maklumat
kursusnya menuju
kepada objektif
penugasan

3/29/2015

Semua tindakan memproses maklumat akan menjadi
tidak relevant sekiranya maklumat risikan itu sendiri tidak
dibuat penilaian / analisis dengan teliti supaya LAPORAN
RISIKAN yang mantap dapat dijanakan.

3/29/2015

3/29/2015

Apakah subjek
maklumat?

Jika baru, maklumat
mengesahkan yang
lama?

Jika lama, wujud
persamaan atau
percanggahan? Jika
baru, maklumat
mengesahkan yang
lama?

Jika tidak, apakah
jurang pengetahuan?

Antara
tindakan
yang diambil
adalah:
Maklumat lama atau
baru?

3/29/2015

4.2 Penerokaan isu

Siapa buat apa,
kenapa, bila, di mana
dan bagaimana?

Apakah sebab dan
akibat (cause and
effect) kejadian?
3/29/2015

Apakah signifikan hari,
tarikh, masa, tempat
dan kejadian?

Jika ‘YA”, apakah ciri
persamaan dan
perbezaan nya?

4.3 Mencari
perhubungan

Apa ciri-ciri
persamaan dan
perbezaan faktafakta yang terlibat?

Adakah kejadian
serupa pernah berlaku
di masa lalu?
3/29/2015

Apakah
dimensi
ancaman
yang bakal
timbul ?

Beri fakta
sokongan.

4.4
Ramalan
strategi

Siapa yang
akan
mencetuskanny
a dan
bagaimana?

Bagaimana
ancaman akan
berlaku?

Beri fakta
sokongan. Hari,
tarikh, masa
dan tempat
kejadian
dijangka
berlaku?
3/29/2015

4.5 Syor dan
cadangan

Apakah langkah-langkah
yang telah dan belum
diambil?

Apakah langkah
pencegahan yang tepat?

Kesan hasil, syor dan
cadangan

3/29/2015

Menyampaikan Laporan Risikan
kepada pihak berkenaan
Menitikberatkan fakta penting

Syorkan cadangan.

3/29/2015

Laporan Risikan
yang bertulis

Taklimat Lisan
Media
elektronik

• Media Informasi
Teknologi

3/29/2015

Pihak yang membuat keputusan akan merancang dan
mengambil tindakan yang sewajarnya bersandarkan
daripada maklumat risikan yang diperolehi daripada
Laporan Risikan.
Mengadakan dialog antara pihak penerima dan
penganalisis untuk mendapat taklimat balas keatas
keberkesanan maklumat risikan berbandingkan dengan
keperluan tugas.
Dialog ini perlu diadakan pada masa yang terdekat
selepas menerima Laporan Risikan, supaya pembetulan
atau penambah baikan tindakan penganalisis masih
relevan.

MAKLUMAT MENTAH
MENDAFTAR
MAKLUMAT BERDAFTAR
MEMPROSES / MENILAI

MEMPROSES / MENILAI

SABJEK
SEMAK REKOD LAMPAU
(Jenayah
/Narkotik(SPIN) /UAR)
-RUJUK FAIL SIASATAN
/PERIBADI
(Projek/FTMT/FP/FK)
-SEMAKAN JPJ (Family
Tree)
-SEMAKAN No. KP
dengan JPJ/Telco/Bank
/ROC dll
-LAPORAN
SURVEILLANCE (Gambar
dan Lokasi)
-PENGESAHAN daripada
Sumber

KEDIAMAN

KENDERAAN

MENGESAN LOKASI
Kediaman/Unit dalam
bangunan.
-PERHUBUNGAN
dengan SABJEK
-EKSIBILITI masuk
Premis.
-Bantuan dari
Management {CCTV,
Buku daftar, ekses kad}
{CONDO /HOTEL
/PEJABAT}
-Bantuan Majlis
Perbandaran /pejabat
Tanah.
-Laporan Surveillance.

SEMAK REKOD JPJ
-Semak rekod Trafik
{saman trafik}
-PIHAK INSURAN
kenderaan
-Bantuan Syarikat TOL
lebohraya.
-Syarikat Touch n Go
-Laporan Surveillance &
tenikal.

TELEFON
REKOD SYKT TELCO
{pemilik
/alamat/billing/sms}
-PINTASAN PERBUALAN
telefon
-SEMAK REKOD JSJN jaringan telefon
-Laporan teknikal
surveillance.

PERNIAGAAN
SEMAK REKOD ROC
-LOKASI
Bangunan/Premis
Syarikat
-Kerjasama dengan Jab.
Kastam Diraja.
-Bantuan Syarikat
Penghantaran Laju
{courier services} DHL
/Fedex /UPS /POS LAJU
-Laporan Survellance &
teknikal

MEDIA
SOCIAL
Pantau eMAIL
/FACEBOOK /TWEETER
/INSTAGRAM
- Kerjasama Syarikat
Telco.
- Kerjasama dgn JSJK /
Jabatan Multimedia dan
Komunikasi.
-Laporan Surveillance &
teknikal.

AKTA RAHSIA RASMI 1972

BUKU DAFTAR : AM 492

20

A.

A.

MUN KO seorang lelaki Cina berusia l/kurang 45 tahun ada
menjual dadah Syabu dalam bentuk peket di kawasan Air Itam, Pulau
Pinang semenjak awal tahun 2014. Dia memandu sebuah kereta
Mercedez warna perak no. plat W? ???7dan biasa lepak dikedai-kedai
bawah flats Padang Tembak, Air Hitam. Dipercayai dia memiliki pistol.

B.

MUN KO seorang lelaki Cina berusia l/kurang 45 tahun ada
menjual dadah Syabu dalam bentuk peket di kawasan Air Itam, Pulau
Pinang semenjak awal tahun 2014. Sepeket Syabu 50 gram, dijual
dengan harga RM7,000/=. Saya pernah beli syabu dengan MUN KO
sebanyak 7 kali pada bulan sudah dan setiap kali saya beli satu peket.
Dia memandu sebuah kereta Mercedez warna perak no. plat W? ???7
dan biasa lepak dikedai-kedai bawah flats Padang Tembak, Air Hitam.
Saya pernah ikut dia pergi Golok,Thailand latih menembak pistol. Dia
ada simpan 1 pistol automatic itu dan 22 peluru dalam kereta
3/29/2015 nya.