You are on page 1of 5

Elementy terenu na polu bitwy:

MISTYCZNE MONUMENTY
SPIS TRECI:
MISTYCZNE MONUMENTY

TY

by

PEPE

&

2015

QC

MISTYCZNY MONUMENT

MISTYCZNY MONUMENT

- BESTIOBJCA -

- BESTIOBJCA -

- BESTIOBJCA -

1-2 KAMIE ZGUBY


Przeklestwo Kamienia Zguby obejmuje wszystkie modele, ktre
znajduj si w odlegoci do 6" od gazu. Trafienia wymierzone w
modele objte dziaaniem Kamienia Zguby uzyskuj premi +1 do
zranienia.
Uczeni Starego wiata wci spieraj si o pochodzenie
Kamieni Zguby. Niektrzy bakaarze twierdz, e gazy zostay
ustawione przez Zwierzoludzi w hodzie dla blunierczych
Bogw Chaosu, inni, e s one skamieniaymi odamkami
magii stworzonymi przez lekkomylnych gularzy i
czarownikw. Jaka by nie bya prawda, walka w cieniu
Kamienia Zguby to proszenie si o szybk mier, gdy gazy
s wiecznie godne, a ich pragnienie jest niezaspokojone

MISTYCZNY MONUMENT

3 OTARZ KHAINA
- BESTIOBJCA Bohaterowie nalecy do druyny, ktra kontroluje Otarz Khaina podlegaj
zasadzie specjalnej FURIA. Moc otarza dziaa dopty, dopki kompania
kontroluje Otarz Khaina.
Chocia wyznawcy Pana Morderstwa skupiaj si obecnie gwnie
na ziemiach Naggaroth, wiele otarzy powiconych
Krwaworkiemu Khainowi rozrzuconych jest po caym wiecie.
Wojownicy, ktrzy walcz w imi Khaina, walcz z rzdz krwi
przepeniajc ich dusze.

MISTYCZNY MONUMENT

- BESTIOBJCA -

- BESTIOBJCA -

4 KAMIE STRANICZY ELFW


- BESTIOBJCA MAG nalecy do druyny, ktra kontroluje Kamie Straniczy Elfw
otrzymuje modyfikator +1 do wszystkich prb rzucenia zaklcia.
Na wiecie znale mona niezliczone Kamienie Stranicze
Elfw, prastare pomniki dawnej, rozcigajcej si na ca
planet chway dzieci Ulthuanu. Lecz owe kamienie s czym
wicej ni wspomnieniem chwalebnej przeszoci. Wysysaj
one nadmiar magicznej energii z tego wiata. Uczony mag
potrafi skorzysta z magicznego rda i wykorzysta energi
Kamienia na wasny uytek.

5 TOTEM GORKA (A MOE MORKA?)


Walczcy pod ponurym spojrzeniem Morka (a moe Gorka?) czuj
dz walki trawic Zielonoskrych bogw. Wszystkie modele
znajdujce si na pocztku fazy ruchu w odlegoci do 6 od Totemu
Gorka, mog doda +K6 do ruchu szary.
Przed potyczk Zielonoskrzy wznosz proste totemy swych
barbarzyskich bogw, by bstwa mogy czerpa rado z
nadchodzcej destrukcji. Wiele z tych totemw formowanych
jest z bota i gnoju i ulega zniszczeniu. Niektre jednak
rzebione s naprdce w kamieniu albo tworzy, przerabiajc
posgi innych ras. Te mog sta wiekami bez wzgldu na
pogod, umoliwiajc Morkowi (a moe Gorkowi?)
nieprzerwane ogldanie kolejnych wiekw rzezi.

MISTYCZNY MONUMENT

MISTYCZNY MONUMENT

- BESTIOBJCA -

- BESTIOBJCA -

6 MAGICZNY KRG
Wszystkie modele, ktre znajduj si w odlegoci do 6" od
Magicznego Krgu podlegaj zasadzie specjalnej ODPORNO NA
MAGI (2).
Magiczne Krgi to prastare konstrukcje czowieka wznoszone
w celu odprawiania prymitywnych rytuaw - oferuj ochron i
neutralizuj magi.

7 ZWYKY MONUMENT
Ten monument nie wyrnia si niczym specjalnym
Monument to posg, rzeba, obelisk, pomnik, zwykle duych
rozmiarw, imponujcy, wspaniay, wystawiony ku czci osoby
albo na pamitk jakiego wydarzenia.

MISTYCZNY MONUMENT

MISTYCZNY MONUMENT

- BESTIOBJCA -

- BESTIOBJCA -

- BESTIOBJCA -

- BESTIOBJCA -

8 POMNIK BOHATERW

9 OBELISK TZEENTCHA

Bohaterowie nalecy do druyny, ktra kontroluje Pomnik Bohaterw mog


przerzuci kady nieudany test trafienia i rzut na Ochron Pancerza. Naley
zauway, e kady rzut mona przerzuci tylko raz, wynik drugiego
rzutu jest ostateczny. Ponadto, modele bohaterw podlegaj zasadzie
specjalnej NIEZOMNO.

Wszystkie modele, ktre podlegaj zasadzie specjalnej MAG i znajduj si w


odlegoci do 6" od Obelisku Tzeentcha mog w dowolnej fazie magii
przerzuci jedn z Kostek Mocy. Naley zauway, e MAG nie moe
przerzuci Kostki Mocy na ktrej w czasie prby rzucenia zaklcia wypada 1.

Wzniesiony przed wiekami ku czci polegych bohaterw


kamienny pomnik wci emanuje potn moc, ktra zdolna
jest natchn do heroicznych czynw kadego, kto gotw jest
stan do walki o suszn spraw.

Powiadaj, e przed eonami Tzeentch zamkn cz swej mocy


w wykonanych z krysztau monumentach. Kady mag, ktry
zaczerpnie cho odrobiny boskiej mocy zyska wadz nad
prastarymi sowami Mrocznej Mowy.

MISTYCZNY MONUMENT

MISTYCZNY MONUMENT

- BESTIOBJCA -

- BESTIOBJCA -

- BESTIOBJCA -

- BESTIOBJCA -

10 MONUMENT CISZY
Wszystkie modele znajdujce si w odlegoci do 6 od Monumentu
Ciszy nie mog rzuca zakl oraz korzysta z mocy magicznych i
runicznych przedmiotw, ktre naley traktowa jak zwyke niemagiczne
przedmioty odpowiedniego rodzaju.
Monument Ciszy to gadki, czarny kamie, grubo ciosany i bez zdobie.
Biegli w sztuce widz w nim mroczn pustk, niepewn ciek nicoci,
wiodc przez wiat magii.

MISTYCZNY MONUMENT

- BESTIOBJCA -

- BESTIOBJCA -

12 ZOWROGI POSG
Na koniec fazy ruchu naley wykona rzut K6 za kady model
przebywajcy w odlegoci do 6" od Zowrogiego Posgu. Wynik 4+
oznacza, e model otrzymuje trafienie o SILE K6 bez moliwoci
skorzystania z Ochrony Pancerza.
Oto bezrozumny stranik, ktry strzee sekretw kaplicy powiconej
prastarej, nieznanej sile. Zowrogi Posg nie zniesie obecnoci intruzw i da
temu wyraz w bardzo gwatowny sposb.

11 D CMENTARNY
Plugawa moc Dou Cmentarnego obejmuje wszystkie modele, ktre znajduj
si w odlegoci do 6" od mogiy. Objte dziaaniem uroku modele
przeprowadzajc test oparty na wspczynniku CP wykonuj rzut 3K6
odrzucajc kostk z najniszym wynikiem. Efekt nie dziaa na modele
podlegajce zasadzie specjalnej NIEZOMNO. Ponadto, dopty modele
podlegajce zasadzie specjalnej NIEUMARY znajduj si w odlegoci do
6" od Dou Cmentarnego podlegaj zasadzie specjalnej REGENERACJA.
Wikszo dow cmentarnych przyciga Nekromantw i
innych czarnoksinikw, a take stada padlinoernych
Ghouli. Kiedy owi plugawcy kocz nikczemne praktyki, w
mogiach pozostaje niewiele wicej
ponad porozrzucane czci cia.