You are on page 1of 3

Muziek opdrachten

Naam: Maaike van Ekris
Klas: 4Vb
Docent: Marco Tenkink

Opdracht 1 a. Lied in verband met een wereldonderwerp
In deze opdracht staan vraagstukken die worden besproken over de hele wereld centraal.
Voor deze opdracht heb ik het lied: ‘Money On My Mind’ uitgekozen, gezongen door Sam
Smith en geschreven door de zanger hemzelf en Ben Ash. Het lied is uitgebracht in 2014.

Hier een link naar het nummer + de videoclip: https://www.youtube.com/watch?
v=K0G9T5Bnjlc
Het door mij gekozen lied heb ik om verschillende redenen gekozen.
Om te beginnen heb ik dit lied gekozen door het wereldonderwerp dat dit lied met zich
meeneemt, en dat is eigenlijk hoeveel mensen geven om geld. Misschien gaat dit lied niet
over een van de meest besproken wereldonderwerpen, hierbij zal je namelijk misschien
eerder denken aan besproken vraagstukken over oorlog, de politiek, of democratie, maar
toch denk ik dat het onderwerp van dit lied ook een belangrijke boodschap met zich
meebrengt. Zo is een van de belangrijkste boodschappen van dit lied dat de zanger geld niet
het belangrijkste in zijn leven vindt (en dus dat niet alleen geld een mens gelukkig maakt).
Het lied is nog niet erg oud, en ik denk dan ook dat het onderwerp van het lied ook een
beetje tot stand is gekomen door de economische crisis.
Ook wil Sam Smith duidelijk maken dat als je een passie voor iets hebt, je deze passie met
liefde achterna moet gaan, en je niet alleen een iets moet willen bereiken (succes) omdat je
hier uiteindelijk veel geld mee kan verdienen. Ik denk dat deze boodschap relevant kan zijn
voor mensen over de hele wereld, omdat ik het idee heb dat veel mensen op de wereld vaak
te veel nadenken over hoeveel geld ze ergens uiteindelijk mee kunnen verdienen, en niet
wat zij voor de maatschappij kunnen betekenen.
De andere reden om dit lied te kiezen, was voor mij omdat ik dit lied tot een aantal maanden
geleden een periode lang vaak geluisterd heb, omdat het me erg aansprak. Onder andere
omdat ik toen ik dit lied voor het eerst hoorde ik de zanger van dit lied nog niet goed kende,
en het deuntje van het lied lang in mijn hoofd bleef zitten. Nu ik meer heb nagedacht over de
boodschap van het nummer, besef ik me eigenlijk ook pas wat voor een belangrijke
boodschap het liedje eigenlijk met zich meebrengt.

Opdracht 2 a. Categorie van muziek.
In deze opdracht staat centraal onder welke categorie een bepaald nummer valt. Hierbij gaat
het vooral om songs die gebruikt worden in films, en dus een bepaalde emotie bij je loslaten
of je een bepaald gevoel geven.
Deze opdracht zal uit twee delen bestaan: in het eerste deel zal ik 3 door de docent gekozen
songs beoordelen, en in het tweede deel zal ik zelf drie songs beoordelen.

Bij het beoordelen van deze songs kan ik kiezen uit drie categorieën:
1. Filmmuziek die een eenheid vormt met het beeld
2. Filmmuziek die het beeld ondersteund
3. Filmmuziek die contrasteert met het beeld
De door de docent gekozen nummers:
1. Once upon a time in the west: https://www.youtube.com/watch?v=_kD54-q1uFM
Wat mij betreft heeft de filmmuziek die in deze scène van de film ‘Once upon a time in
the west’ gebruikt wordt, een ondersteunende functie. Wat mij betreft zorgt de
muziek dus voor een ondersteunend effect in vergelijking met het beeld.
Dit omdat ik een van de kenmerken van dit soort muziek sterk terugvindt in deze
filmscene, en dat is het kenmerk: ‘Karakterisering van tijd en/of plaats. Bijv.
Amsterdam: carillon en draaiorgel’. Dit omdat ik het idee heb dat de muziek die wordt
gebruikt in deze filmscene, erg representatief is voor de plek en de tijd waar/wanneer
deze film is opgenomen. Door deze muziek krijg ik persoonlijk namelijk erg het
‘cowboyachtige’ gevoel, en wordt de scene spannender om naar te kijken.
Ook heb ik een klein beetje het idee dat deze muziek een eenheidsvormende functie
heeft. Dit omdat ik gelijk een cowboyscene voor me zie wanneer ik deze muziek hoor.
In veel cowboyscènes op tv of in films hoor je deze muziek dan ook terug.
2. Rocky: https://www.youtube.com/watch?v=WjCp1LwGrd4
Ik heb het idee dat het lied ‘The Eye of The Tiger’ een ondersteunende werking heeft.
De muziek karakteriseert de plaats waar de filmscene zich afspeelt. Dit omdat het lied
wordt afgespeeld tijdens een bokswedstrijd, wat vaak een ‘agressief’ gevoel met zich
meebrengt. Dit lied versterkt dit gevoel nog eens extra, door onder andere de zin ‘It’s
the eye of the tiger, the trill of the fight’. Er wordt hier gesproken over een gevecht, en
eigenlijk kan je een bokswedstrijd misschien ook wel een beetje als een ‘gevecht’
beschouwen. Ook moet je goed opletten op wat jou tegenstander doet, en moet je
een imponerende werking hebben op de tegenstander. Ik denk dat deze twee
eigenschappen de zin ‘the eye of the tiger’ goed verwoorden. Dit omdat een tijger
eigenlijk ook altijd moet opletten, wanneer hij/ zij op zoek is naar een prooi, of juist
aangevallen wordt.
Dit is dus ook de reden waarom ik denk dat het lied een ondersteunende werking
heeft op de filmscene, door het lied aan het beeldmateriaal toe te voegen klopt het
hele plaatje.
3. Twin Peaks: https://www.youtube.com/watch?v=UXjTEw9Qm0k
In de trailer ( die door op de link te klikken te vinden is), wordt een bepaalde
achtergrondmuziek gebruikt. Persoonlijk ken ik deze muziek niet, en vind ik de
muziek ook niet erg typerend voor de trailer, dit omdat ik persoonlijk het idee heb dat
de achtergrondmuziek die wordt gebruikt over het algemeen niet erg bekend is. Om
onder andere deze reden denk ik dat de muziek die hier wordt gebruikt een
ondersteunend effect, en dus een ondersteunende functie heeft. Ook denk ik dat
deze muziek een ondersteunende functie heeft, omdat de muziek je een bepaald
‘mysterieus’ gevoel meegeeft ,waardoor je misschien nog wel meer over de film na
gaat denken na het bekijken van de trailer.

Opdracht 2b.

De door mij uitgekozen songs:
1. The last song: https://www.youtube.com/watch?v=AWCPS6CXmt0
Dit nummer is wat mij betreft een nummer dat een eenheid vormt met de film. Dit
omdat dit nummer zelf ‘The last song’ heet, en ook in de film ‘The Last Song’ wordt
gebruikt. Elke keer wanneer ik dit lied hoor, denk ik terug aan de film, en dat maakt dit
lied wat mij betreft heel typerend voor de film. Ook beschrijft het lied eigenlijk de
gevoelens van de hoofdpersonen, wat ervoor zorgt dat het lied nog meer een
eenheid met de film zorgt, en het lied en de film als het ware een soort ‘koppel’
vormen. Het lied is ook speciaal voor deze film geschreven.
2. Psycho: http://marcoraaphorst.nl/16807/de-rol-die-filmmuziek-heet/
Via de link hierboven is een filmscene een van de oudste horrorfilms ‘Psycho’ te zien.
Wat mij betreft (en volgens de auteur van het artikel op de site) heeft de filmmuziek in
deze scene een contrasterende werking/functie. Dit omdat je tegenwoordig vaak in
een horrorfilm hoort, dat wanneer er gevaar dreigt in een horrorfilm, de muziek al
begint, waardoor de spanning wordt opgebouwd. In deze scene is dit niet het geval,
en begint de muziek pas wanneer de vrouw in de scene te maken krijgt met ‘het
gevaar’.
3. The hanging tree- The Hunger Games: Mocking Jay Part 1 *
https://www.youtube.com/watch?v=svYHot8xWsg
De derde en laatste song die ik heb gekozen komt uit de (tot nu toe) nieuwste Hunger
Games film. In de scene waarin dit lied wordt gezongen, kreeg ik als kijker van de film
een bepaald mysterieus gevoel. Ook past het nummer bij het verhaal zelf. Het is
verder ook geen uitgebracht nummer, maar echt een lied wat bij een scene uit de film
hoort, en je dus niet zo maar even op de radio hoort. Deze eigenschappen van het
lied geven mij het idee dat het lied een eenheidsvormende functie heeft. Dit omdat
het lied voor deze scene is gemaakt, en het lied je dus ook meteen aan deze scene
van de film doet denken wanneer je de film gezien hebt.
Ook hoor je steeds meer mensen het nummer meezingen zodra er meer mensen in
beeld komen.
*De gebruikte scene bij dit nummer heb ik niet kunnen vinden*