ПРИМЕР ТЕСТА ЗА

ПОЛАГАЊЕ
ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

2

1. ПРИМЕР ТЕСТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ
1. Којим језиком је написано Мирослављево јеванђеље?
________________________________________________.
2. Које године је објављено друго издање Вуковог Српског рјечника?
___________.
У изради овог издања Вуку је несебично помагао _____________________.
3. Акцентуј следеће речи: вода, глава, кућа, тужан.
4. Напиши називе гласовних промена које су извршене у речима:
жетеоци ___________________, камење ______________________,
француски _________________________, ручни _______________________.
5. Следеће екавизме напиши у ијекавском изговору:
грејати ___________, млеко _________________,
ветар ________________, белешка _____________________.
6. Напиши како се зову следећи значењски парови речи:
град (насељено место) – град (степен) __________________________,
ученик – ђак ____________, дан – ноћ __________________________.
7. Синтакса проучава:
а) облике речи б) реченице в) значење речи
Подвуци тачан одговор.
8. Одреди врсте речи у реченици:
Метну руку на моју главу и шапташе нешто.
Метну _____________, руку ______________, на _________________,
моју _____________, главу _______________, и _____________,
шапташе ________________, нешто _________________.
9. Одреди у ком су падежу речи у реченици:
Сестра је сваке недеље писала брату писмо.
Сестра _________________, сваке недеље _________________,
брату _________________, писмо _________________.
10. Одреди службу речи у реченици:
Марко пише Јовану дуго писмо.
3

Марко ______________, пише _____________, Јовану __________________
дуго ___________________, писмо ________________________.
11. Одговори како се зову подвучени глаголски облици у следећим
реченицама:
Милан би прескочио ограду. __________________________
Донеси ми мало воде. _______________________
Пуче колан свечевој кобили. _________________________
12. Одреди врсте независних реченица у примерима:
Или грми ил' се земља тресе, ил' удара море о брегове? _________________
Сви су се радовали, једино он није. ____________________
Конзул је изгледао збуњен, али је остао прибран и миран. _______________
13. У наредним сложеним реченицама подвучене су зависне реченице:
Одговори којим врстама оне припадају?
Није дошао у школу, јер је био болестан. ___________________
Отишла је у град да набави неке ствари. ___________________
Кад је свануло, зачула се грмљавина. ___________________
14. Писаним словима напиши правилно следећу реченицу:
МИЛОШ ЦРЊАНСКИ НАШ ПОЗНАТИ ПЕСНИК И РОМАНСИЕР
ОБЈАВИО ЈЕ СЕОБЕ ПРЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
15. Следећи одломак:
Чувај, сине, закон оца твојега, не одбацуј поуке матере твоје. [...] Исправи
знања на разум, јер онај који кори зле навући ће на себе мржњу, а онај који
изобличава нечастивога порећи ће себе. Не изобличавај зле, да те не омрзну.
Изобличавај премудрога и заволеће те. Покажи премудроме кривицу, и биће
мудрији: поуку праведноме, и продужиће ти примати је. Почетак је
премудрости бојазан Господња, а и знање светих ствари је разум, а
разумевати закон помисао је блага. Јер оваквим владањем много ћете
поживети, и придодаће ти се године животу.
је из дела _____________________ аутора _______________________
16. Име прве српске песникиње је ________________________
а њено најпознатије дело је __________________________________________.
17. Стихови:
Вала теби на твојој здравици,
На здравици и на дару твоме,
Ал не вала на таквој беседи!
Јер, тако ме вера не убила,
Ја невера никад био нисам,
4

Нит сам био нити ћу кад бити,
Него сутра мислим на Косову
За ришћанску веру погинути!
су из песме: __________________________
а говори их чувени српски витез ______________________________.
18. Ко је аутор дела рат за српски језик и правопис (заокружи слово испред
тачног одговора):
а) Ђура Јакшић
б) Ђура Даничић
в) Ђура Рајковић.
19. Стихови:
Шта би било одучити трске
Да не чине поклон пред орканом?
Ко потоке може уставити
Да к сињем мору не хитају?
..............................................
Миш у тикви што је него сужањ?
су из дела ___________________________ аутора ______________________
а чине стилску фигуру која се зове ______________________________.
20. Стихови:
Је л' облак црн то је л' урнебес?
Да ј' облак црни, разно би се сав
У лету бурном испред груди тих,
Распршто би се громов буздован
О кремен-главу сина горина:
Нит облак црни, нит ј' урнебес,
Већ орла то је двоглавога бес...
су из песме _________________________ аутора _______________________
а чине стилску фигуру која се зове __________________________________.
21. Парадокс је (заокружи слово испред тачног одговора):
а) ређање слика по јачини
б) добронамерно преувеличавање истине
в) мисао која је на први поглед нетачна, а у ствари дубоко истинита
22. Зима је, снег замео све до кућних врата и свему одузео стварни облик, а
дао једну боју и један вид. Под том белином ишчезло је и мало гробље на ком
само највиши крстови врхом вире из дубоког снега.
Овим реченицама почиње роман ___________________________________
5

аутора ___________________________.
23. Минеј је (заокружи слово испред тачног одговора):
а) литургијска књига православне цркве
б) ретка песничка форма која се састоји од једног стиха
в) карактеристичан облик шпанско-арапске поезије.
24. У епохи српског реализма преовлађују (заокружи слово испед тачног
одговора):
а) драмске форме
б) прозне форме
в) песничке форме
25. Поређај по временском редоследу следеће књижевне епохе:
просветитељство, барок, надреализам, романтизам, модерна,
експресионизам, реализам ___________________________________________
__________________________________________________________
26. Сонет је (заокружи слово испред тачног одговора):
а) шаљива народна песма
б) рефлексивна песма
в) утврђена песничка форма од 14 стихова
27. Објашњење Суматре написао је (заокружи слово испред тачног
одговора):
а) Раде Драинац
б) Душан Матић
в) Милош Црњански
28. Поређај правилно етапе у развоју драмске радње:
заплет, расплет, перипетија, експозиција, кулминација
_____________________________________________________________
29. Између наведених наслова издвој дела Добрице Ћосића:
Нечиста крв, Далеко је сунце, Поп Ћира и поп Спира, Корени, Горски цар,
Деобе, Сеобе, Вукадин, Време смрти
_____________________________________________________________
30. Мртво море Радоја Домановића је (заокружи слово испред тачног
одговора):
а) хумористична приповетка
б) авантуристичка приповетка
в) сатирична приповетка.
Желимо Вам успех у раду!
6

2. ПРИМЕР ТЕСТА ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ
1.

Клонирање је:

2. Мазохиста је особа
која:

3. Аутор књиге
Доктор Живаго је:

4. Јохан Себастијан
Бах је био:
5.

Избаци уљеза:

6. Које недозвољене
препарате користе неки
спортисти да би били
успешнији:
7. Резолуција 1244
односи се на:

а. врста друштвене
игре
б. покушај
протурања лажног
новца
ц. стварање
биолошког
двојника
а. воли да ради
б. верује у духове
ц. воли животиње
а. Ернест
Хемингвеј
б. Маргарит
Јурсенор
ц. Томас Ман
а. нем
б. глув
ц. глувонем
а. лисичарка
б. буковача
ц. шампињон
а. стероиде
б. угљене хидрате
ц. нитрате
а. на нафтни
ембарго према
СРЈ
б. Републику
Српску
ц. Ирак

д. нагон за уживањем
дроге
е. интензитет естетског
доживљаја
ф. гатање из угљевља

д. припада секти
е. ужива кад јој се
наноси бол
ф. има честе нападе
беса
д. Бертолд Брехт
е. Борис Пастернак
ф. Вирџинија Вулф
д. слеп
е. аутистичан
ф. ниједно од
наведених
д. вргањ
е. луцерка
ф. рујница
д. калијум фосфате
е. седативе
ф. ниједан од
наведених
д. Иран
е. Авганистан
ф. Косово

7

8.

Пенетрација је:

9. Мантиса је назив за:

10. Симбол поезије је
музички инструмент:
11. "ПХ" вредност
односи се на:

12. Колико је потребно
Месецу да обиђе око
Сунца:
13. Вештина лепог и
уредног писања назива
се:
14. Ко упада у
"апстиненцијалну
кризу":

15. „Гордијев чвор" је
развезан:
16. Разлика између
Јулијанског и
Грегоријанског
календара износи:
17. Највећим римским
беседником сматра се:

а. отварање
б. бујање
ц. оплођење

д. спајање
е. продирање
ф. ниједан од
наведених
а. нервну
д. маргину
болесницу
е. број у логаритамским
б. плетиљу
таблицама
ц. врсту великог
ф. рибу која живи у
инсекта
великим дубинама
а. флаута
д. виолина
б. виола
е. лира
ц. окарина
ф. чембало
а. тачку топљења
д. октанску вредност
материје
горива
б. порозност
е. киселост–базност
супстанце
супстанце
ц. петрохемијски
ф. ниједан од
индекс
наведених
а. 28 дана
д. 12 недеља
б. пола године
е. годину даната
ц. 2 године
ф. 30 година
а. етнографија
д. скриптологија
б. графистика
е. графологија
ц. графоскопија
ф. калиграфија
а. мазохиста
д. људи који се нагло
б. садиста
гоје
ц. психопата
е. зависници од дроге и
алкохола
ф. шахисти после
изгубљеног меча
а. мудрошћу
д. случајно
б. силом
е. лукавошћу
ц. стрпљењем
ф. ни један од
наведених
а. две недеље
д. недељу
б. 17 дана
е. месец дана
ц. годину
ф. 6 месеци
а. Октавијан
б. Брут
ц. Филип

д. Диоген
е. Цицерон
ф. Диоклецијан

8

18. Вакцину против
беснила открио је:

а. Л. Пастер
б. М. Планк
ц. Р. Кох

19. Колико се
елемената налази у
првом реду Периодног
система:
20. Кад се за неког
каже да му је "скочио
адреналин":

а. један
б. два
ц. четири

д. А. Флеминг
е. Ч. Дарвин
ф.А. Швајцер
д. осам
е. десет
ф. ни један

а. да се опоравио
после болести
б. да се пролепшао
ц. да је несигуран
у себе
а. срцу
б. продуженој
мождини
ц. плућима
а. код свештеника
б. дерматолога
ц. кардиолога

д. да је тешко болестан
е. да је веома узбуђен
ф. ниједан од
наведених

23. Најтужнији
празник у години код
хришћана је:

а. Духови
б. Ускрс
ц. Велики петак

д. Ваведење
е. Митровдан
ф. 40 великомученика

24. Забавни парк
"Пратер" налази се у:

а. Паризу
б. Марибору
ц. Бечу
а. речита
б. раздражљива
ц. повучена
а. се улепшава
б. иде на венчање
ц. се устручава

д. Прагу
е. Варшави
ф. Берлину
д. самозадовољна
е. мудра
ф. плашљива
д. се удвара жени
е. носи одећу
супротног пола
ф. се фемка кад говори
д. дванаест
е. тридесет
ф. безброј
д. ируцијација
е. прокламација
ф. инаугурација

21. Чвор живота налази
се у:
22. Због "себореје" се
иде:

25. Елоквентна особа
је:
26. Кад се неко
"женира" он:
27. Римских цифара
има:
28. Свечано увођење у
нову дужност зове се:

а. пет
б. седам
ц. десет
а. номинација
б. имплементација
ц. презентација

д. мозгу
е. у гениталијама
ф. јетри
д. у музје
е. на годишњи одмор
ф. на свадбу

9

29. Корен из минус
један је:
30. Ахилова пета је
симбол за:

а. реалан број
б. имагинаран број
ц. интеграл
а. снагу
б. кукавичлук
ц. одлучност

д. ирационалан број
е. инфинитезималан
ф. бинаран број
д. витештво
е. немилосрдност
ф. слабост

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful