You are on page 1of 12

Mat og helse

blodtrykket
Skader ikke ikke gjr vondt
kutte ut - avslutte
tulle
I alle fall
sunn
mosjonerer
Tidlig Tidligere: fr
Bevege seg: flytte p seg, rre p seg
Fysisk: som har med kroppen gjre
Stille
unng: holde seg borte fra
alvorlig
farlig
ke
risiko
hjerneslag
hjerteinfarkt
legge p seg: bli tykkere
utvikle
delegge: skade, gjre ubrukelig
matvare
Tilsette, tilsetter , tilsatte , tilsatt
Et beger
En mte
En sei
enig
lukte
herme
pvirke
En oppskrift
En innvandrer
mangle
Et ansikt
srlig
fre til: resultere i
bltt bein
Et skjelett
tle: holde ut, greie, makte
Et brudd
hjulbeint
sterk
Det komme av

blood pressure
Does not hurt
stop
make fun of, tease, joke with
In any case. anyway
sound, healthy
Exercise
earlier
Move
physical
Quiet
Avoid
Serious, worrying, dangerous
dangerous; hazardous, risky
increase
risk
stroke
heart attack, cardiac infarction
put on weight
develop
destroy
Food, grocery (store)
add
A cup
Way, method
coalfish, pollack
united, unanimous, agreed
smell
imitate, copy; mimic
influence, affect
A recipe
immigrant
be missing, be short, be lacking
face
particular, special
Result, cause
Weak bones, soft bones
skeleton; framework
endure
break, rupture
bandy-legged, having legs which are curved
strong
That is why

Massemedier og informasjon
manage ("succeed, get by, escape")
klare seg: greie seg, ikke ha problemer
take place; happen, occur; come about
skje: foreg, hende, inntreffe
sl opp: sjekke finne
Open. look
Til og med: ogs
too
hres ut [hres hrtes hres]: lte,
Sounds
lyde

stirre: se, glane


Det sprs: det er usikkert
foreg: hende, skje, finne sted, pg,
inntreff
En underholdning: moro, fornyelse,
avkobling, tidsfordriv
Fremdeles: enn, stadig, fortsatt

I tillegg: ekstra, som supplement


Sttte: hjelpe
Mening: en oppfatning, et synspunkt

tanke
ulike
blant
Seer, seere
Flger med
Mulighet
engasjere
synspunkt
avbryte
forhold
Dermed
Ensidig (adj)
lokke

stare
be going on, take place
entertainment

still
In addition
Support,
opinion, idea

Though, idea
unlike, dissimilar, unequal
among, amongst
Viewer, viewers
Follow, pay attention
feasibility, possibility
engage
standpoint, slant, point of view
heckle, interrupt, snub, punctuate,
discontinue
proportion, relationship, condition,
circumstance
Consequently, at this, with that, so saying
One-sided, partial, unilateral
lure, entice, allure, coax, lure, seduce, tempt,
wheedle

makt
En sak, saker
skelys
myndighet
opprrende
oppholdstillatelse
beskjeden
hensyn
meget
Et milj
stoler p
seire
En fornuft
fornuftig
Ei fjr

might, power, sway, force


Case, issue, subject, matter, things
searchlight, spotlight
government, authority
outrageous
residence permit
humble, unassuming, unobtrusive,
unpretentious
regard, consideration
very much, much, very
environment, environmental
depend, rely on
win, conquer
Reason, common sense, intelligence
Sensible, reasonable, rational
spring, feather

plukke
En spk
En munter
En hane, hanen
forakte

gather, pick, pluck


jest, joke, hoax
Cheerful, jolly, merry, gay, jaunty
A cock, a rooster
Despise, detest, scorn

Skole og utdanning
Snn, snt, snne: slik, p denne mten
iallfall

like that, such as, just like

i alle fall
i s fall
i hvert fall

at any rate, at least


in any case
in that case
in any case

kunst

art

hndverk

Evne /en: kapasitet (til gjre noe),

craft, handicraft
ability, power, capacity

Altfor: mer enn nok, mer enn

too, far (altogether) too, all too

talent, muligheter

ndvendig
Slapp: makelig, doven, lat

lazy, indolent, easy-going

overdrive: bruke for sterke ord


nytte: bruke, anvende, utnytte

exaggerate
Use

pugging/en: det lre utenat


i vre dager: n for tida

Samarbeid/et: felles arbeid, arbeid

in our day ("nowadays")


cooperation, collaboration

kaste bort tid: ikke bruke tida til noe nyttig

waste of time

Brk/et: forstyrrende lyder, sty, uro

noise

ordentlig: skikkelig, nye, solid

orderly
make, cause
competition

sammen, samvirke

fre til: ha effekt

Konkurranse/en
nyttig

Useful, helpful, profitable, serviceable

Klar/adj: tydelig, lett forst


kritisk/adj: som innebrer en strre
forandring eller krise
Mengde/en: noe det er mange eller mye
av

clear, obvious
critical, crucial

vurdere:

consider; assess; evaluate; value;


appraise; estimate; appreciate
goal, target
background

Ml/et:
Bakgrunn/en: det som ligger lengst borte

quantity, number

for noe; billedlig

bli vant til:


Offentlig/adj: som har med statlig og
kommunal virksomhet gjre
etter hvert: litt etter litt, med tiden
Svak/adj.

konsentrere seg
p den andre siden

used to, accustomed to

Public, official
gradually

Weak, below average


concentrate
on the other hand

satse p: g inn for


ta vare p:

go in for, make a commitment to


Safeguard, look after

mene:
Imidlertid/adv: likevel
likhetstanken
Frivillig/adj:
vare: fortsette p samme mte, best

Believe, think

bygge p
faglig
Grunnlag/et
stadig
veiledning
eneste
ulempe
forelesning

rest on
professional, relating to specific field
basis
ever, continual, regular
guidance
single, only, sole
disadvantage, snag, inconvenience
lecture

Ut I arbeid
Verkty/et: et hjelpemiddel til manuelt
arbeid; et redskap; ogs billedlig og
nedsettende om personer

Lrling/en: en person som lrer seg et


yrke, en praktikant; ungdom som fr
opplring og ving i et praktisk yrke
med aktiv innsats fra arbeidsgiveren
ta a imot: mte, nske velkommen;
billedlig f

however
voluntary
Last: exist, continue or remain
adequate for a specified time

Tool: a device used for carrying out


manual work (e.g. hammer, knife),
instrument; figuratively and pejorative
of a person who allows himself to be
manipulated to serve the purposes of
others

Apprentice: someone who works for an


expert in order to learn

tilby: by (fram), ha gi, foresl


virke: arbeide, gjre en innsats
Stille/adj: som ikke snakker eller gir lyd

against; on the other side; on the


contrary
against; on the other side; on the
contrary
offer
work
quiet, silent

fra seg, taus; rolig, fredelig


Lapp/en: et lite stykke papir

note(-sized) piece of paper

Imot/adv

Hvordan lese Annonsen


Virksomhet/en: en bedrift, et selskap
over|ordnet: som har eller gir hyere rang
Avdeling/en
frem|heve: fram|heve: rette
oppmerksomheten mot, markere, utheve
hen|vise: vise hvor man kan f hjelp
Kilde/en: opphav til kunnskap eller
informasjon
innebre
Avgjrende/adj
ndvendig
nskelig
lykkes
krav
tilfredsstille
Selg deg inn med sknaden
forml
uvant
forarbeid
stillingen
arbeidsgiveren
behov
alts
utdype
vektlegge
disponere: fordele (tid, lokaler e l),
strukturere, planlegge
Fatte seg i korthet: si noe med f ord
Intetsigende: innholdslst
oppgi:
Deretter: etterp, derp

trade, business, company


superior
department, division
bring out, set off; accentuates, urges
refer
Source
Involve, imply
Decisive, conclusive, evidence
necessary
advisable
to come off
claim, claims, debt, requirement, right to,
demand, demands
satisfy
purpose
unfamiliar
process
census, pose, position, post, score, the job
employer
need, requirement, requirements, needs
consequently, therefore, so, accordingly,
thus, well
amplify, deepen, dredge, enlarge on, go into
details about
emphasize
arrange
to put it briefly, be brief
meaningless ("without content"), futile, inane
state, indicate, mention
then; later; afterwards

g over: slutte, opphre, stoppe


samtidig
nevne: snakke (forbigende) om
Videre: dessuten, i tillegg
Forske: prve, g inn for klare
Forbindelse: samband, kontakt,

abate, cease

Anvendelighet/en
oppramsing
troverdig
Bedrift/en: et foretak i nringslivet, en

usefulness

simultaneous, concurrent
mention
forth, further on, furthermore, proceed

try, attempt
connection, relations

sammenheng

believable, credible, trustworthy

company

virksomhet, et selskap, et firma

Utvandring og innvandring
utvandre: flytte fra et land, emigrere

emigrate

Annerledes/Adj: forskjellig, ulik,

luck, good fortune


settle down, get one's bearings "begin
to feel at home"
different, unusual

Fred/en: rolige forhold, ikke krig


Befolkning/en: folk, innbyggere;

Peace
Population

er vant til: pleie, gjre noe ofte


homogen/en
undertrykke:
endre seg: forandre, gi en annen form

used to, accustomed to


homogeneous

Flaks/en: (tilfeldig) lykke, hell


finne seg til rette: begynne trives
avvikende, uvanlig; p annen mte

folkemengde

eller et annet innhold


bevare: fortsette med ha, beholde;
ta vare p, verne, beskytte
forhold/et: omstendighet, tilstand,
situasjon

urbefolkning/en: opprinnelig, frste


befolkning
omkring/adv
kraftig/adj: stor, omfattende, ptakelig,
mye

behov/et: noe man trenger,

suppress, quell, put down, oppress


change; alter, modify, shift, correct,
transform
preserve, save, maintain; protect
circumstance, condition

indiginous people
around
substantial; significant, extensive, very
noticeable
need, requirement; necessity, want

ndvendighet

til begynne med: i begynnelsen, frste


ufaglrte: som ikke har en spesiell
fagutdannelse
forflgelse/en:
vold/en: brutal bruk av fysisk styrke
eller annet overtak for skade noen
eller f viljen sin igjennom
politisk vald:

beskyttelse/en: vern

unskilled
persecution, victimization
violence
political violence
protection

lokke: prve f noen til gjre noe


ved love dem noe, overtale,
overbevise; lure
forlate-[-later -lot -latt]: dra bort fra
noe
sl seg ned: sette seg; bosette seg

holde seg for seg selv: ikke blande seg


med andre
for det meste/adv: vanligvis, som oftest
tilknytning/en: forbindelse
overleve: leve lenger enn; beholde

entice: soo jiidasho, qalqaalin


leave; abandon
sit down, settle; settle (down)

mostly
connection, attachment
survive

livet

fjerdedel: 1/4
i sydlig:
roman/en:
mislike:
treg/adj: sakte, langsom
tie-tidde-tidd: ikke si noe
s pass/adv: omtrent s mye

one-fourth
in a southerly

Novel
disapprove of, dislike; blame
slow
keep silent

so much

betenke seg: tenke seg om


stund/en: kort tid, et yeblikk
skikkelse/en: en person, en figur, en

moment, while
figure, shape, guise, character

hakke: dele opp


stemme/en: det man hrer nr noen

hack; chop, cut, mince


voice

uvilje/en:
seigpine
rystet/adj: svrt opprrt, oppskaket
skikkelig/adj: som oppfrer seg

unwillingness

skapning

snakker eller synger, en rst

ordentlig, smmelig, skapelig


gni-gnidde/gned-gnidd:

stamme:

rystet
well-behaved; orderly; conscientious
rub, scrape: xoqid, marmarid
stutter, stammer

Nringsliv og arbeid i dag


lete etter: prve finne
delta-tar -tok tatt: ta del, vre med,

look for

medvirke

take part, participate; be present,


attend

bore-boret-har boret: lage hull med et bor


gi opp: gir-gav-har gitt
unntatt/adv: med unntak av, s nr

drill, make a hole with a drill


give up
except

pakke sammen:
hende- hender hendte- hendt : skje,

pack things in order to go

som, som ikke er med


happen, occur, take place

inntreffe, forekomme

oljefelt/et:
stund/en: kort tid, et yeblikk
opprette: skipe, danne, etablere, lage
aksje/en:
tillatelse/en: lyve, lov, samtykke
konsesjon/en: tillatelse (til drive en
viss virksomhet), lyve
utgjre: vre, fungere som; g opp til

oil field
moment, while
establish
share, (stock )
permission
franchise, concession
constitute, form, compose, amount to

oljefond/et:
fond/et:
plassere: sette
eneste/adj: alene i sitt slag
srge for:
avansere: komplisert,
ulykke/en: et uhell eller en tragisk

oil fund
fund
put, save, keep
only

fagforening/en:
overta-tar-tok-tatt:
deretter/adv: etterp, derp
fungere: virke som normalt, g
ulempe/en: en vanskelig, et hinder;
oppdrettsanlegg/et:
basseng/et:
havne: komme til, ende opp, bli

union

look after, provide for


advance
accident

hendelse som skjer plutselig og tilfeldig

plassert

take over
then; later; afterwards
work, function
disadvantage, drawback
basin; pool; reservoir
land up, end up, get to, go, get into

innenfor/pre-adv:
nringsvei/en:
spenning/en:
hval/en:
safari/en: en ekspedisjon for observasjon
eller jakt i tropene
pusse opp: gjre i stand, rehabilitere,
vle

rorbu/ei:
skip/et:
for godt:
nringsliv/et:
behov/et: noe man trenger,

inside, within
tension, excitement

whale
safari
fit out, put in order
fisherman's shack (for rental)
ship, vessel
(trade and) industry, business world
need, requirement; necessity, want

ndvendighet
stadig/adv: mer og mer; regelmessig,
ofte, titt

more and more, increasingly

markedsfring/en:

marketing

Velferdsstaten
rar-rart-rare/adj: som ikke er normal,

strange

brk
hrverk/et: skadeverk; deleggelse

niose; trouble
damage

blant/pre: mellom; i kretsen av


trygd/en: en offentlig ordning som gir

among, amongst
social security (benefits); national
health insurance; welfare (benefits)

merkelig, snodig

med vilje

konomisk tilskudd til enkeltpersoner


ved
ndvendig/adj: som man ikke kan vre
uten
egenandel/en: den delen av en kostnad
forbindelse med en forsikring
virke: fungere, ha virkning, ha effekt
g ut over: ramme, skade

oppussing:
samtidig/adj: som hender p samme tid
trekke:

necessary
excess, own risk; patient's charge
work
affect negatively
renovation
simultaneous, concurrent