You are on page 1of 94

Sărbătorile Pascale la români

Sondaj de opinie
24-25 Aprilie 2015

METODOLOGIE
Volumul
eșantionului:

1006 indivizi de 18 ani și peste

Tipul eșantionului:

Multi-stratificat, probabilist

Reprezentativitate:

Eroare maximă tolerată ± 3%

Metoda:

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Perioadă de
desfășurare:

4 - 6 aprilie 2015

Credeți că în România lucrurile merg într-o direcție bună sau
într-o direcție greșită?
Aprilie 2015

Direcția este
greșită, 50%
Direcția este
bună, 40%

Nu
răspund, 3%

Paștile la români

Nu știu, 7%

Credeți că în România lucrurile merg într-o direcție bună sau
într-o direcție greșită?

80%
77%
76%
69%

Martie 2010
Aprilie 2011
Aprilie 2012

50%

Aprilie 2013
Aprilie 2015

40%

23%
15%15%16%
6%

Direcția este bună

Paștile la români

Direcția este greșită

4%

6% 6% 7%

Nu știu

2% 1% 2% 2% 3%
Nu răspund

Care este bugetul familiei dumneavoastră pentru sărbătorile
de Paști de anul acesta?
Aprilie 2015

Sub 100 RON

10%

100-500 RON

41%

501-1000 RON

23%

1001-1500 RON

1501-2000 RON

3%

Peste 2000 RON

3%

Nu răspund

Paștile la români

11%

9%

Care este bugetul familiei dumneavoastră pentru sărbătorile
de Paști de anul acesta?

11%
18%
12%
12%
10%

Sub 100 RON

46%
44%
48%
45%
41%

100-500 RON
21%
20%
20%
23%
23%

501-1000 RON
8%
8%
7%
7%
11%

1001-1500 RON

1501-2000 RON

3%
2%
3%
3%
3%

Peste 2000 RON

2%
2%
2%
2%
3%

Nu răspund

Paștile la români

9%
6%
8%
8%
9%

Martie 2010
Aprilie 2011
Aprilie 2012

Aprilie 2013
Aprilie 2015

Credeți că banii pe care îi aveți de sărbători vă vor ajunge
pentru tot ce aveți nevoie?
Aprilie 2015

Da, vom reuși să cumpărăm toate cele
necesare

39%

Da, dar va trebui să ne restrângem puțin

30%

Nu, va trebui să renunțăm la multe
produse

19%

Nu ne vor ajunge nici pentru strictul
necesar

Nu răspund

Paștile la români

9%

3%

Credeți că banii pe care îi aveți de sărbători vă vor ajunge
pentru tot ce aveți nevoie?

31%

22%

Da, vom reuși să cumpărăm toate
cele necesare

33%

30%
33%
29%
29%
30%

Da, dar va trebui să ne
restrângem puțin

24%
Nu, va trebui să renunțăm la
multe produse
19%
11%
14%
9%
8%
9%

Nu ne vor ajunge nici pentru
strictul necesar

Nu răspund

Paștile la români

38%
39%

4%
1%
3%
1%
3%

25%
24%

30%

Martie 2010
Aprilie 2011
Aprilie 2012
Aprilie 2013
Aprilie 2015

Credeți că anul acesta veți cheltui mai mult sau mai puțin decât
anii trecuți pentru cumpărăturile de Paști?
Aprilie 2015

La fel
47%

Mai mult
17%

Mai puțin
29%

Nu știu
6%

Nu răspund
1%

Paștile la români

Credeți că anul acesta veți cheltui mai mult sau mai puțin decât
anii trecuți pentru cumpărăturile de Paști?

18%
Mai mult

23%

17%
19%

La fel

27%
28%
29%

28%
31%

47%
49%

Mai puțin
32%
29%

Nu știu

Nu răspund

Paștile la români

3%
1%
3%

1%
1%
1%
1%
1%

8%
6%

42%

56%

Martie 2010

Aprilie 2011
Aprilie 2012
Aprilie 2013
Aprilie 2015

Credeți că actuala criză economică afectează bugetul familiei
dumneavoastră de Paști?
Aprilie 2015

În foarte mare măsură

12%

În mare măsură

26%

În mică măsură

33%

Deloc
Nu știu

Nu răspund

Paștile la români

25%

3%
1%

Credeți că actuala criză economică afectează bugetul familiei
dumneavoastră de Paști?

25%
În foarte mare
măsură

12%

22%

26%

32%

36%

În mare măsură

26%
23%
20%
22%

În mică măsură

7%

Deloc

1%
Nu știu

Nu răspund

Paștile la români

27%

40%
39%
36%

33%

13%
11%
13%

25%
Martie 2010

1%
1%
3%

Aprilie 2011

2%
1%
2%
2%
1%

Aprilie 2013

Aprilie 2012
Aprilie 2015

Ați spune că sunteți o persoană religioasă?
Aprilie 2015

Da
87%

Nu
13%

Nu răspund
1%

Paștile la români

Ați spune că sunteți o persoană religioasă?

87%

90% 89% 88%
87%

Martie 2010
Aprilie 2011

Aprilie 2012
Aprilie 2013

Aprilie 2015

12%

12% 13%
9% 10%
1% 1% 1%

Da

Paștile la români

Nu

Nu știu

De obicei, dumneavoastră mergeți la biserică?
Aprilie 2015

Da
74%

Nu
22%

Nu, dar mi-aș
dori
4%

Paștile la români

De obicei, dumneavoastră mergeți la biserică?

81%
74%

78%

Martie 2010

75% 74%

Aprilie 2011

Aprilie 2012
Aprilie 2013
Aprilie 2015

23%

22%
20% 22%

16%

3%
Da

Paștile la români

Nu

3%

2%

4%

4%

Nu, dar mi-aș dori

Cât de des mergeți la biserică?
Aprilie 2015

De câteva ori pe săptămână

15%

De câteva ori pe lună

44%

14%

De câteva ori pe an

Doar la sărbători importante

18%

6%

Mai rar

Nu răspund

Paștile la români

2%

Cât de des mergeți la biserică?

Martie 2010

Aprilie 2011

Aprilie 2012

48%
47%
48%
52%
44%

De câteva ori pe lună
17%
19%
16%
18%
14%

De câteva ori pe an

18%
14%
17%
16%
18%

Doar la sărbători importante

Nu răspund

5%
6%
4%
3%
6%
2%
1%

2%
Paștile la români

Aprilie 2015

12%
12%
14%
12%
15%

De câteva ori pe săptămână

Mai rar

Aprilie 2013

Considerați că Paștile ortodoxe și cele catolice ar trebui
sărbătorite odată sau separat?
Aprilie 2015

Odată
67%
Separat
17%

Nu știu
13%

Nu răspund
3%

Paștile la români

Considerați că Paștile ortodoxe și cele catolice ar trebui
sărbătorite odată sau separat?

65%

67%

Aprilie 2013
Aprilie 2015

18%

17%

14%

13%

3%
Odată

Paștile la români

Separat

Nu știu

3%

Nu răspund

Dumneavoastră sunteți de acord să primească fonduri
Biserica din banii publici?
Aprilie 2015

Da, sunt de
acord
55%

Nu sunt de
acord
37%

Nu știu
6%
Nu răspund
2%

Paștile la români

Mergeți să luați paști anul acesta?
Aprilie 2015

Da 80%

Nu 18%

Nu știu 2%

Paștile la români

Mergeți să luați paști anul acesta?

80%80%79%78%80%
Martie 2010

Aprilie 2011
Aprilie 2012
Aprilie 2013
Aprilie 2015

17%18%19%18%18%

3% 2% 2% 3% 2%
Da

Paștile la români

Nu

Nu știu

1%
Nu răspund

V-ați spovedit?
Aprilie 2015

Nu, dar
urmează
33%

Nu practic
acest obicei
39%

Da
25%

Nu răspund
3%

Paștile la români

V-ați spovedit?

41%

33%

40%

33%

41%
40%39%
38%37%

Martie 2010

33%

Aprilie 2011
Aprilie 2012

26%

Aprilie 2013

25%

Aprilie 2015

21%

20%

19%

3%

Da

Paștile la români

Nu, dar urmează

Nu practic acest obicei

4%
2%

2%

Nu răspund

3%

V-ați împărtășit?
Aprilie 2015

Nu, dar
urmează
35%

Nu practic
acest obicei
38%

Da
24%

Nu răspund
3%

Paștile la români

V-ați împărtășit?

43%

34%

38%
35%

31%

Martie 2010
37%37%38%
36%
33%

Aprilie 2011
Aprilie 2012
Aprilie 2013

25%
22%

24%
22%

25%

Aprilie 2015

7%

5%
2%
Da

Paștile la români

Nu, dar urmează

Nu practic acest obicei

3% 3%

Nu răspund

Ați ținut postul Paștilor?
Aprilie 2015

Da, întreaga perioadă

11%

Da, însă doar câteva zile (miercuri, vineri)

43%

Nu, dar intenționez să țin post în Vinerea
Mare

12%

Nu practic acest obicei

Nu răspund

Paștile la români

33%

1%

Ați ținut postul Paștilor?

Martie 2010

Aprilie 2011

Aprilie 2012

Aprilie 2013

Aprilie 2015

11%
10%
10%
9%
11%

Da, întreaga perioadă

50%
47%
50%
45%
43%

Da, însă doar câteva zile (miercuri, vineri)

14%
17%
12%
14%
12%

Nu, dar intenționez să țin post în Vinerea Mare

24%
24%
25%
29%
33%

Nu practic acest obicei

Nu răspund

Paștile la români

1%
2%
3%
3%
1%

Ați ținut post negru în această perioadă?
Aprilie 2015

Nu 64%

Nu practic
acest obicei
niciodată 27%
Da 8%

NU răspund 1%

Paștile la români

Ați ținut post negru în această perioadă?

64%
59%

Aprilie 2013
Aprilie 2015

35%

27%

8%

7%

1%
Da

Paștile la români

Nu

Nu practic acest obicei
niciodată

NU răspund

Câte zile ați ținut post negru?
Aprilie 2015

O zi

27%

Două zile

15%

Trei zile

Patru zile

16%

5%

Cinci zile

Întrebare deschisă
8%

Peste cinci zile
Nu știu
Nu răspund

Paștile la români

17%
5%
7%

Câte zile ați ținut post negru?

30%
27%

O zi
7%

Două zile

15%
21%

Trei zile
Patru zile
Cinci zile

16%

4%
5%

Întrebare deschisă

2%
8%

16%
17%

Peste cinci zile
Nu știu

Nu răspund

Paștile la români

2%
5%

Aprilie 2013
19%

7%

Aprilie 2015

Dumneavoastră obișnuiți să participați la slujba de Înviere?
Aprilie 2015

Da
80%

Nu
20%

Paștile la români

Dumneavoastră obișnuiți să participați la slujba de Înviere?

82% 84% 84%

85%
80%
Martie 2010

Aprilie 2011
Aprilie 2012
Aprilie 2013
Aprilie 2015

17% 15% 16% 15%

20%

1% 1%
Da

Paștile la români

Nu

Nu răspund

Anul acesta veți participa la slujba de Înviere?
Aprilie 2015

Da 73%

Nu 22%

Nu știu 5%

Paștile la români

Anul acesta veți participa la slujba de Înviere?

75%

78%

75% 76%

73%

Martie 2010
Aprilie 2011
Aprilie 2012
Aprilie 2013
Aprilie 2015
18% 16% 19% 16%

22%

7% 6% 6% 7% 5%

Da

Paștile la români

Nu

Nu știu

Dumneavoastră obișnuiți să mergeți la slujba religioasă din
Duminica de Paști?
Aprilie 2015

Da 61%

Nu 38%

Nu știu 1%

Paștile la români

Dumneavoastră obișnuiți să mergeți la slujba religioasă din
Duminica de Paști?

60%

63%
59% 59%

61%
Martie 2010

Aprilie 2011
Aprilie 2012
38%

40% 40%
36%

Aprilie 2013
38%

Aprilie 2015

1% 1% 1% 1% 1%
Da

Paștile la români

Nu

Nu știu

Dumneavoastră obișnuiți să sărbătoriți Paștile?
Aprilie 2015

Da
99%

Nu
1%

Paștile la români

Dumneavoastră obișnuiți să sărbătoriți Paștile?
Aprilie 2013

99%

98%

99%

99%

Martie 2010

99%

Aprilie 2011
Aprilie 2012
Aprilie 2013
Aprilie 2015

1%
Da

Paștile la români

2%

1%
Nu

1%

1%

Ce anume sărbătoresc creștinii de Paști?
Aprilie 2015

Învierea lui Iisus Hristos

Nașterea lui Iisus Hristos

7%

Alt răspuns

3%

Nu știu/Nu îmi amintesc

4%

Nu răspund

Paștile la români

82%

3%

Întrebare deschisă

Ce anume sărbătoresc creștinii de Paști?

Aprilie 2012

Aprilie 2013

88%
86%
87%

Învierea lui Iisus Hristos
Nașterea lui Iisus Hristos

1%

Moartea lui Iisus Hristos

1%
1%

Răstignirea lui Iisus Hristos
Alt răspuns
Nu știu
Nu răspund

Paștile la români

5%
5%
7%

Înălțarea lui Iisus Hristos

Mielul, cozonacul, ouăle

Aprilie 2015

1%

1%
1%
2%
1%
3%
2%
4%
4%
1%
1%
3%

Întrebare deschisă

Cât de importante sunt tradițiile de sărbători pentru dumneavoastră?
Aprilie 2015

Foarte importante

54%

Importante

Puțin importante

Deloc importante

Paștile la români

36%

7%

3%

Cât de importante sunt tradițiile de sărbători pentru dumneavoastră?

61%
60%
57%
56%54%

Martie 2010
Aprilie 2011

Aprilie 2012
Aprilie 2013
Aprilie 2015

35%
35%36%
31%
31%

7%
5% 4% 5% 6%

Foarte importante

Paștile la români

Importante

Puțin importante

4% 4% 3% 3% 3%
Deloc importante

Există obiceiuri tradiționale de Paști, specifice zonei în care locuiți?
Aprilie 2015

Nu 60%

Da 35%

Nu știu 5%

Paștile la români

Există obiceiuri tradiționale de Paști, specifice zonei în care locuiți?

62% 60%

Aprilie 2013
Aprilie 2015

35%
31%

7%

Da

Paștile la români

Nu

Nu răspund

5%

Nu știu

Numiți principalul obicei care se sărbătorește în zona dumneavoastră.
Aprilie 2015

Se vopsesc ouă

16%

Se merge la udat

14%

Se merge noaptea la slujba de Înviere

8%

Tăierea mielului

5%

Se gătește mâncare de miel

4%

Se face pască

4%

Se ciocnesc ouă roșii

3%

Se adună familia/prietenii

3%

Sfințirea bucatelor la biserică

2%

Se aprind focuri

2%

Copiii merg după ouă roșii

2%

Încondeierea ouălor

Deniile

Întrebare filtrată: Respondenți
care spun că există obiceiuri
specifice zonei în care locuiesc
(35%)

3%

Se merge la cimitir

Se face horă în sat

1%

1%
1%

Alt răspuns

10%

Nu știu

Nu răspund

Paștile la români

Întrebare deschisă

17%
4%

Aveți concediu de Paști?
Aprilie 2015

Nu 24%

Nu e cazul
(Respondentul
nu lucrează)
49%

Da 26%

Nu știu 1%

Paștile la români

Aveți concediu de Paști?

Martie 2010

Aprilie 2011

Aprilie 2012

Aprilie 2013

Aprilie 2015

24%
18%
Da

24%
26%
26%
36%
23%
18%
22%
24%

Nu

39%

58%
58%
50%
49%

Nu e cazul (respondentul nu lucrează)

Nu știu

1%
1%
1%
1%

Paștile la români

Anul acesta vă veți petrece sărbătorile pascale acasă sau
veți pleca undeva?
Aprilie 2015

Voi sta acasă

82%

Voi sta acasă, dar voi face
vizite

Voi pleca în excursie

Paștile la români

11%

4%

Nu știu

2%

Nu răspund

1%

Anul acesta vă veți petrece sărbătorile pascale acasă sau veți
pleca undeva?

79%
75%
72%
73%
82%

Voi sta acasă

14%
18%
23%
16%
11%

Voi sta acasă, dar voi face vizite

Voi pleca în excursie

Nu știu

Nu răspund

5%
4%
4%
6%
4%

1%
2%
1%
4%
2%
1%
1%
1%
1%

Paștile la români

Martie 2010
Aprilie 2011

Aprilie 2012
Aprilie 2013

Aprilie 2015

Unde veți petrece sărbătorile de Paști anul acesta?
Aprilie 2015

În țară, în vizită la prieteni sau
rude

67%

În țară, la o pensiune sau un
hotel
În străinătate, în vizită la
prieteni sau rude

11%

2%

În țară, în altă parte

Nu răspund

Paștile la români

Întrebare filtrată: Respondenți
care declară că vor pleca în
excursie de Paști (4%)

18%

2%

Unde veți petrece sărbătorile de Paști anul acesta?

53%
53%
58%
51%

În țară, în vizită la prieteni sau
rude

În țară, la o pensiune sau la un
hotel

10%
10%

11%

37%
19%

6%
9%

În străinătate, în vizită la
prieteni sau rude

2%

67%

14%
10%

Martie 2010

Aprilie 2011
Aprilie 2012

În străinătate, la o pensiune
sau la un hotel

În țară, în altă parte (cabană
proprie, casă de vacanță)

Nu răspund

Paștile la români

3%

10%
4%
6%

1%

2%
1%
2%

Aprilie 2013
18%

16%
14%
13%

Aprilie 2015

Întrebare filtrată: Respondenți
care declară că vor pleca în
excursie de Paști

Veți primi musafiri de Paști?
Aprilie 2015

Da 66%

Nu 22%

Nu știu 12%

Paștile la români

Veți primi musafiri de Paști?

67% 69%

64% 64% 66%

Martie 2010

Aprilie 2011
Aprilie 2012

Aprilie 2013
Aprilie 2015

20%

22%

24% 23%
22%
13%
9%

Da

Paștile la români

Nu

12% 13% 12%

Nu știu

Veți primi în vizită de Paști…?
Aprilie 2015
Întrebare filtrată: Respondenți
care declară că vor avea
musafiri de Paști (66%)

NU
-49%

Membri ai familiei (părinți, copii, frați, surori etc.)

51%

-68%

Rude (veri, unchi, mătuși etc.)

32%

-73%

Prieteni apropiați

Colegi de serviciu

Paștile la români

DA

27%

-94%
6%

Veți primi în vizită de Paști…?

Întrebare filtrată: Respondenți
care declară că vor avea
musafiri de Paști
-51%
-48%
-46%
-48%
-49%

membri ai familiei

rude

prieteni apropiați

colegi de serviciu

Paștile la români

49%
52%
54%
52%
51%

-67%
-65%
-60%
-59%
-68%
-76%
-71%
-65%
-62%
-73%
-93%
-91%
-89%
-86%
-94%

33%
35%
40%
41%
32%
24%
29%
35%
38%
27%
7%
9%
11%
14%
6%

NU-martie 2010
DA-martie 2010
NU-aprilie 2011
DA-aprilie 2011
NU-aprilie 2012
DA-aprilie 2012
NU-aprilie 2013
DA-aprilie 2013
NU-aprilie 2015
DA-aprilie 2015

În familia dumneavoastră se obișnuiește să se facă pască
tradițională, în casă?
Aprilie 2015

Uneori
18%
Da, de fiecare
dată
49%

Niciodată
33%

Paștile la români

În familia dumneavoastră se obișnuiește să se facă pască
tradițională, în casă?

51%
49%
46%
43%
49%

Da, de fiecare dată

14%
18%
20%
19%
18%

Uneori

34%
32%
33%
37%
33%

Niciodată

Martie 2010
Nu răspund

1%
2%
1%
1%

Aprilie 2011
Aprilie 2012
Aprilie 2013

Aprilie 2014

Paștile la români

Anul acesta veți face pască?
Aprilie 2015

Da
53%
Nu
42%

Nu răspund
1%

Paștile la români

Nu știu
4%

Anul acesta veți face pască?

54%
55%
Da

50%
48%
53%
42%
39%

Nu

Nu știu

47%
46%
42%
3%
4%
3%
6%
4%

Martie 2010

Aprilie 2011
Aprilie 2012
Aprilie 2013

Nu răspund

1%
2%

1%
1%

Paștile la români

Aprilie 2015

Intenționați să cumpărați carne de miel?
Aprilie 2015

Da

43%

40%

Nu

Nu e cazul (pentru cei care
au animale și nu o cumpără)

Nu știu

Paștile la români

16%

1%

Intenționați să cumpărați carne de miel?

40%

44%
39%
42%
43%

Da

46%
41%
Nu

46%
41%
40%
12%
14%
14%
14%
16%

Nu e cazul (pentru
cei care au animale
și nu o cumpără)

Nu știu

2%
1%
1%
2%
1%

Martie 2010
Aprilie 2011

Aprilie 2012
Aprilie 2013

Aprilie 2015

Paștile la români

Câți bani intenționați să cheltuiți pentru carnea de miel?
Aprilie 2015

1 - 49 RON

Întrebare filtrată: Respondenți
care declară că vor cumpăra
carne de miel (43%)

3%

50 - 99 RON

12%

100 - 149 RON

20%

150 - 199 RON

11%

200 - 249 RON

25%

250 - 299 RON

300 RON sau mai mult

11%

Nu știu

11%

Nu răspund

Paștile la români

5%

2%

Câți bani intenționați să cheltuiți pentru carnea de miel?

Aprilie 2012

Aprilie 2013

Aprilie 2015

3%
4%
3%

1 - 49 RON

8%

50 - 99 RON

12%
12%

100 - 149 RON

15%

150 - 199 RON

23%
22%
6%
5%
5%
5%

250 - 299 RON
300 RON sau mai mult

11%
1%

Paștile la români

14%

3%

Nu știu
Nu răspund

20%

16%

11%
11%

200 - 249 RON

Nimic

20%

11%
2%
1%
2%

14%
14%

25%

Întrebare filtrată: Respondenți
care declară că vor cumpăra
carne de miel

În familia dumneavoastră se consumă carne de miel, de obicei?
Aprilie 2015

Da, de mai multe ori pe
an

23%

Da, de Paște

Mai rar

Niciodată

Paștile la români

40%

20%

17%

În familia dumneavoastră se consumă carne de miel, de obicei?

Aprilie 2012

Aprilie 2013

Aprilie 2015
21%
19%
23%

Da, de mai multe ori pe an

45%
45%

Da, de Paște
40%

17%
18%
20%

Da, mai rar

17%
18%
17%

Nu, niciodată

1%
Nu răspund

Paștile la români

Ce băutură alcoolică se consumă cel mai mult la dumneavoastră
acasă de Paști?
Aprilie 2015
Vin de casă

48%

Țuică

12%

Bere

10%

Vin din comerț
Whisky

1%

Rachiu

1%

Alt răspuns

1%

Nu se consumă băuturi
alcoolice

Paștile la români

7%

20%

Ce băutură alcoolică se consumă cel mai mult la dumneavoastră
acasă de Paști?

Aprilie 2012

Aprilie 2013

Aprilie 2015

12%
9%
12%

Țuică

49%
48%
48%

Vin de casă
9%
9%
7%

Vin din comerț

14%
15%
10%

Bere
Whisky

1%
1%

Rachiu

1%
1%

Vodka

1%

Altele

1%
1%
1%

Nu se consumă băuturi alcoolice

Paștile la români

13%
16%
20%

Ce băutură non-alcoolică se consumă cel mai mult la
dumneavoastră acasă de Paști?
Aprilie 2015
Apă plată/minerală

45%

Sucuri naturale

24%

Sucuri carbogazoase (gamele
Coca Cola, Pepsi, Frutti Fresh etc.)

23%

Sirop de fructe
Ceai

1%

Alt răspuns

1%

Nu se consumă băuturi nonalcoolice
Nu răspund

Paștile la români

4%

2%
1%

Ce băutură non-alcoolică se consumă cel mai mult la
dumneavoastră acasă de Paști?

Aprilie 2012

Aprilie 2013

Aprilie 2015

50%
55%
45%

Apă plată/minerală

Sirop de fructe

3%
3%
4%
22%
19%
24%

Sucuri naturale

23%
21%
23%

Sucuri carbogazoase

Nu se consumă băuturi non-alcoolice

1%
1%
2%

2%
Nu stiu

Paștile la români

1%
1%

Intenționați să cumpărați ouă?
Aprilie 2015

Nu
7%

Da
41%

Paștile la români

Nu e cazul
(pentru cei care
au păsări pe
lângă casă și nu
cumpără ouă)
52%

Intenționați să cumpărați ouă?

43%
38%
38%
Martie 2010
40%
Aprilie 2011
41%
Aprilie 2012

Da

7%
6%
6%
7%
7%

Nu

Aprilie 2013
Aprilie 2015

50%

Nu e cazul (pentru
cei care au păsări și
nu o cumpără)

55%
56%
53%
52%

1%
Nu stiu

Paștile la români

Veți vopsi ouă anul acesta, în gospodărie?
Aprilie 2015

Da
96%

Nu răspund Nu, nu voi avea
1%
deloc
2%

Paștile la români

Nu, pentru că voi
cumpăra vopsite
1%

Veți vopsi ouă anul acesta, în gospodărie?

97%
98%
97%
95%
96%

Da

Nu, pentru că vom
cumpăra vopsite

1%
1%
1%
1%
1%

Martie 2010
Aprilie 2011

Aprilie 2012
Nu, nu voi avea
deloc

2%
1%
2%
3%
2%

Nu răspund
1%
1%

Paștile la români

Aprilie 2013

Aprilie 2014

Vopsiți ouă în următoarele culori?
Aprilie 2015
NU

Răspuns multiplu

-3%

Roșu

Paștile la români

97%

-64%

Galben

Verde

-70%

Albastru

-70%

Portocaliu

DA

-85%

Mov/Violet

-98%

Altele

-98%

36%

30%

30%

15%

2%

2%

Vopsiți ouă în următoarele culori?

Răspuns multiplu

-4%
-6%

Roșu

-60%
-59%

Galben

Verde

Albastru

40%
41%

-64%
-64%

-65%
-62%

-85%
Portocaliu-84%

Paștile la români

96%
94%

36%
36%

35%
38%

15%
16%

NU aprilie
2012
DA
- aprilie
2012
NU
- aprilie
2013

Cum vopsiţi ouă, de obicei?
Aprilie 2015

Cu vopsea din comerț

64%

Metode tradiționale (coji de
ceapă etc.)

15%

Ambele

Paștile la români

18%

Nu știu

1%

Nu răspund

2%

Cum vopsiţi ouă, de obicei?

Aprilie 2012

Aprilie 2013

Aprilie 2015
67%
70%
64%

Cu vopsea din comerț
17%
13%
15%

Prin metode tradiționale (coji de ceapă
etc.)

14%
16%
18%

Ambele
1%
Altfel

Nu știu

1%
1%
1%

Nu răspund
2%

Paștile la români

Cam câte ouă vopsite credeți că veți avea de Paști?
Aprilie 2015

Câteva, sub 10

2%

54%

10-30

Peste 30

Paștile la români

43%

Nu știu

1%

Nu răspund

1%

Cam câte ouă vopsite credeți că veți avea de Paști?

Câteva, sub 10

3%
4%
5%
3%
2%
50%
50%

10-30

56%
52%
54%

Peste 30

Nu știu

Nu răspund

38%

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

44%
43%

Martie 2010
Aprilie 2011
Aprilie 2012
Aprilie 2013

1%

Paștile la români

45%
44%

Aprilie 2015

Intenționați să cumpărați prăjituri sau veți face în casă?
Aprilie 2015

Vom cumpăra de la laborator

14%

Le vom face acasă

66%

Și una, și alta

Nu vom avea prăjituri

Paștile la români

14%

4%

Nu ştiu

1%

Nu răspund

1%

Intenționați să cumpărați prăjituri sau veți face în casă?

20%
21%
16%
18%
14%

Vom cumpăra de la
laborator

64%
63%
68%
67%
66%

Le vom face acasă
9%
10%
9%
9%
14%

Și una, și alta

Nu vom avea prăjituri

Nu știu

5%
5%
6%
5%
4%

1%
1%
1%
1%
1%
1%

Nu răspund

1%
1%

Paștile la români

Martie 2010
Aprilie 2011

Aprilie 2012
Aprilie 2013

Aprilie 2015

Veți cumpăra cadouri de Paști pentru cei dragi?
Aprilie 2015

Da
55%
Nu
44%

Nu știu
1%

Paștile la români

Veți cumpăra cadouri de Paști pentru cei dragi?

44%
47%
49%
50%

Da

55%

53%
50%
49%
49%

Nu
44%

Nu știu

1%
2%
2%
1%
1%

Martie 2010

Aprilie 2011
2%
1%
Nu răspund

Aprilie 2012

Aprilie 2013
Aprilie 2015

Paștile la români

Credeți că anul acesta cadourile de Paști vor fi mai
consistente, la fel sau mai modeste decât cele de anul trecut?
Aprilie 2015
Întrebare filtrată: Respondenți
care declară că vor cumpăra
cadouri de Paști (55%)
8%

Vor fi mai consistente

Vor fi la fel ca în alți ani

49%

Vor fi mai modeste

36%

Nu știu

Nu răspund

Paștile la români

6%

1%

Credeți că anul acesta cadourile de Paști vor fi mai
consistente, la fel sau mai modeste decât cele de anul trecut?
Întrebare filtrată: Respondenți
care declară că vor cumpăra
cadouri de Paști

5%
5%
7%
6%
8%

Mai consistente

Martie 2010
Aprilie 2011
Aprilie 2012
Aprilie 2013

34%
31%
31%

La fel

Aprilie 2015
41%
49%
55%
61%
58%

Mai modeste

48%
36%

Nu știu

Nu răspund

4%
2%
3%
5%
6%
2%
1%
1%
1%

Paștile la români

Obișnuiți să ajutați persoane nevoiașe sau să donați bani sau
obiecte de sărbători?
Aprilie 2015

Da, de fiecare
dată

29%

57%

Uneori

Niciodată

Nu răspund

Paștile la români

12%

2%

Obișnuiți să ajutați persoane nevoiașe sau să donați bani sau
obiecte de sărbători?

30%
26%
33%
34%
29%

Da, de fiecare dată

46%
63%
Uneori

54%
55%
57%
20%
9%
10%
11%
12%

Niciodată

Martie 2010
Aprilie 2011
Aprilie 2012
Aprilie 2013

Nu răspund

Paștile la români

4%
2%
3%
1%
2%

Aprilie 2015

Anul acesta aveți de gând să faceți acte caritabile de Paști?
Aprilie 2015

Da
66%

Nu
24%
Nu știu
9%
Nu răspund
1%

Paștile la români

Anul acesta aveți de gând să faceți acte caritabile de Paști?

53%
67%
65%
67%
66%

Da

33%
26%
26%
25%
24%

Nu

11%
Nu știu

5%
7%
7%
9%

Martie 2010
Aprilie 2011

Nu răspund

Paștile la români

3%
2%
2%
1%
1%

Aprilie 2012
Aprilie 2013
Aprilie 2015

Ce obișnuiți să mâncați de obicei atunci când țineți post?
Aprilie 2015
NU
Salate, legume crude

-40%

Preparate de post gătite în casă

-42%

60%
58%

-61%

Fructe

Paștile la români

DA

Preparate conservate în casă

-73%

Pâine, produse de patiserie de post

-74%

Dulciuri de post pregătite acasă

-75%

Dulciuri de post din comerț

-89%

Preparate de post gătite din comerț

-91%

Produse semipreparate din comerț

-93%

39%
27%
26%
25%

11%
9%
7%

Ce obișnuiți să mâncați de obicei atunci când țineți post?

-38%
-42%

Preparate de post gătite în casă

Fructe

-61%

62%
58%

-38%
39%
-40%
-40%

Salate, legume crude

60%
60%

-47%

Preparate conservate în casă

-73%

Pâine, produse de patiserie de post

-74%

Dulciuri de post pregătite acasă

-75%

Dulciuri de post din comerț

-77%
-89%

23%
11%

Preparate de post gătite din comerț

-83%
-91%

17%
9%

Produse semipreparate din comerț

-84%
-93%

16%
7%

Paștile la români

62%

27%
-50%
26%

-54%
25%

53%
50%
46%

NU - aprilie 2013
DA - aprilie 2013
NU - aprilie 2015
DA - aprilie 2015