You are on page 1of 24

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

od 2006 r.

R E K L A M A

Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Kdzierzyn-Kole

DWUTYGODNIK

rok X, nr 7 (184)

9 KWIETNIA 2015
ISSN: 2080-3664

wodzisaw lski komunikacja

kunia raciborska - policja

Za darmo umaro

Zabi on,
dziecko i siebie
Fot. Leszek Iwulski

Urzd Miasta w Wodzisawiu rozszerzy stref


patnego parkowania waciwie do caego centrum.
leszek iwulski

Na ostatniej konferencji
prasowej Mieczysaw Kieca zapowiedzia zmiany w funkcjonowaniu strefy patnego parkowania w Wodzisawiu. Zmiany
bd szy w kierunku rozszerzenia strefy patnego parkowania
waciwie na cae centrum miasta. Urzd postanowi radykalnie zmieni zasady parkowania w centrum, poniewa zasb
miejsc postojowych w miecie
nie wystarcza. Po pierwsze,
zniknie wikszo bezpatnych
miejsc parkowania w centrum.
Po drugie, wyduone zostan
godziny, w ktrych bdzie trzeba zapaci za parking. Po trzecie, spora liczba parkingw, ktre znajdoway si w tzw. zielonej
strefie patnego parkowania
znajd si teraz w czerwonej
strefie. Po czwarte, do obsugi strefy patnego parkowania
bdzie zatrudniona firma zewntrzna. Po pite, wreszcie
patnoci za korzystanie z patnego miejsca parkowania bdzie
mona wykona dziki sms-owi
z telefonu komrkowego. Wedug wadz miasta decyzja o rozszerzeniu strefy patnego parkowania nie jest w adnej mierze
podjta w celu podreperowania
kulejcego budetu. Komendant
stray miejskiej Janusz Lipiski
powiedzia: - Wprowadzone
zmiany maj na celu polepszenie jakoci komunikacji w miecie. Chcemy to osign przede
wszystkim dziki zwikszeniu
rotacji na parkingach, a zwaszcza przy placwkach handlowych. Jeli chodzi o wynajcie
do obsugi parkingw zewntrz-

Chcesz zaparkowa w centrum miasta? Zapa!


Wprowadzone uchwa rady miasta zmiany w funkcjonowaniu
strefy patnego parkowania rozszerzaj jej granice waciwie do caego centrum.
nych firm, to rozwizanie opiera si na zleconych przez miasto
analizach. Na dzie dzisiejszy
oboenie parkingw znajdujcych si przy strefie jest bardzo
due, natomiast rotacja samochodw jest niewielka.
W uchwale Rady Miasta z
25 marca przeczyta mona, e
w chwili obecnej stref wyznacza bd ulice: Bogumiska
(od skrzyowania z ulic Mendego), Targowa (od ul. Witosa),
Zamkowa, Kubsza, Michalskiego, plac Gladbeck, Daszyskiego
(od posesji nr 2), Waowa, w.
Jana, Kocielna, Sdowa, Ksinej Konstancji, wraz z obszarem
wewntrz tych ulic. Czerwona
strefa patnego parkowania
obejmowa bdzie ulice: Sdow, Minorytw, Ks. Konstancji
(od skrzyowania z Waow do
Rynku), Zgody (od skrzyowania z ul. Zamkow do Rynku),
Pisudskiego (od skrzyowania z
ul. w. Jana do Rynku), Aptecz-

n, Opolskiego, Styczyskiego
wraz z obszarem wewntrz tych
ulic. Uchwaa stanowi rwnie,
e parkingi bd patne do godziny 17.00, a nie jak dotychczas do godziny 16.00. Miasto
zdecydowao rwnie, e strefa patnego parkowania bdzie
obsugiwana przez pracownikw firmy zewntrznej, a nie
jak dotychczas przez stranikw miejskich. Pomimo tego,
e przeprowadzona operacja
ma na celu przede wszystkim
rozadowanie bardzo zej sytuacji z miejscami parkingowymi
w miecie, to jednak nie wszyscy s zachwyceni perspektyw
patnego parkowania waciwie
w caym centrum. Cz przedsibiorcw wskazuje, e warunki handlu w centrum miasta s
katastrofalne. Lokale strasz pustymi witrynami. Wedug czci
przedsibiorcw rozszerzenie
strefy patnego parkowania na
cae centrum jedynie pogorszy

sytuacj, poniewa ludzie przestan przyjeda do sklepw.


Oburzeni s rwnie mieszkacy, ktrzy musz zapaci abonament za parking. Wedug nich
w tej sytuacji urzdnicy parkujcy na wewntrznym parkingu
urzdu miasta rwnie powinni paci za moliwo postoju.
Cz mieszkacw uwaa te,
e jako parkingw pozostawia
wiele do yczenia. Na konferencji prasowej komendant stray
miejskiej stwierdzi rwnie, e
zgodnie z rozporzdzeniem ministra transportu miejsca wyznaczone do parkowania musz by specjalnie oznaczone.
Tym samym wydaje si, e przyzna racj mieszkacom, ktrzy
zwracali uwag, e pobierane
od nich opaty, za parkowanie
w miejscach oznaczonych inaczej ni w rozporzdzeniu, jest
nielegalne. O tej sprawie pisalimy w numerze 182 gazetyinformator.pl.

Tragedia w rodzinie policjantw z Kuni Raciborskiej.


2 kwietnia po godz. 21.00
w mieszkaniu przy ulicy wierczewskiego w Kuni Raciborskiej pady strzay. Policj na
miejsce wezwaa zaniepokojona
ssiadka. - W mieszkaniu pady
cztery strzay. Na miejscu szybko
pojawili si funkcjonariusze policji oraz lscy antyterroryci. Z
pomoc stray poarnej wywayli drzwi do mieszkania - informuje oficer prasowy KPP Racibrz Mirosaw Szymaski. W
mieszkaniu znaleziono zwoki
kobiety, mczyzny oraz dziecka. - Wszystkie osoby miay rany postrzaowe. Zwoki dziecka
i matki odnaleziono w przejciu,
a zwoki mczyzny w pokoju,
w fotelu - dodaje Szymaski.
Jak wynika ze wstpnych ustale funkcjonariuszy, mczyzna
mia zastrzeli swoj 40-letni
on, synka, a pniej siebie. Prowadzimy ledztwo w celu
ustalenia przyczyn i sprawcy tra-

gedii. W zajciu nie bray udziau


osoby trzecie. Na chwil obecn
moemy jedynie powiedzie, e
na miejscu zostaa zabezpieczona bro subowa, ktra zostanie
poddana analizie. Zostanie te
zlecona sekcja zwok - tumaczy
Franciszek Makulik, prokurator
z Raciborza.
Rodzina, w ktrej doszo do
tragedii to rodzina policjantw.
Mczyzna pracowa w tutejszym komisariacie policji od 20,
a kobieta od 8 lat. Ich syn mia
1,5 roku. Strzay pady z broni
subowej. ledztwo cay czas
trwa. Ssiedzi jednak, wydawaoby si, ju znaj jego efekt.
Mwi o awanturach, do ktrych ostatnimi czasy dochodzio
w mieszkaniu. - Dla ludzi otwarci, pomocni. Jednak ze sob nie
umieli si dogada - opowiadaj ssiedzi. Wszystko rozstrzygnie ledztwo, jednak wszystko
wskazuje na to, e byo to samobjstwo poszerzone.
p

lubomia - policja

Pseudokibice
w rkach policji
Zamaskowani mczyni
napadli na grup nastolatkw.
Wodzisawscy policjanci
zatrzymali dziewiciu pseudokibicw, ktrzy 22 marca przy
ulicy Nepomucena w Lubomi
napadli na 14-latkw. Grupa
szeciu nastolatkw, ktra
wybieraa si na mecz piki
nonej, zostaa zaatakowana
przez kilkunastu zamaskowanych mczyzn. Pseudo-

kibice napadli na chopcw,


a nastpnie skradli im szaliki
klubowe.
Policjanci z wydziau kryminalnego zatrzymali siedmiu
napastnikw. Okazao si, e
s to mieszkacy powiatu wodzisawskiego w wieku 14-15
lat. W poniedziaek, 30 marca
zatrzymano kolejnych dwch
chuliganw.
a

R E K L A M A

Autoryzowany partner:

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

terminale
patnicstzr.e7

Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski komunikacja

Przesiadka na dworzec

komentarz na gorco

Fot. Leszek Iwulski

Miasto Wodzisaw lski kupio dworzec kolejowy za ponad p miliona zotych.


leszek iwulski

Miasto sfinalizowao wreszcie umow z PKP, ktrej przedmiotem byo kupno wodzisawskiego dworca. Kilka dni temu
odebrano ju klucze i fizycznie
przejto obiekt. Wodzisaw musia wysupa na ten zakup 553
tysice zotych. Za te pienidze
gmina nabya nie tylko dworzec, ale rwnie suebno
gruntow, dziki ktrej bdzie
mona dojecha do budynku.
Wodzisawski dworzec to ponad 600 metrw kwadratowych
powierzchni i kilkadziesit pomieszcze. Dworzec zosta kupiony przede wszystkim w celu
realizacji inwestycji pod nazw
Centrum Przesiadkowe. To
jeden ze sztandarowych pomysw wyborczych prezydenta
Wodzisawia Mieczysawa Kiecy, ktry mocno podkrela potrzeb polepszenia infrastruktury komunikacyjnej w kampanii
wyborczej. Prezydent wielokrotnie spotyka si z opiniami,
e dworzec jest wizytwk miasta, a ten niestety znajduje si
w opakanym stanie. Remont
dworca pochonie prawdopo-

Miasto Wodzisaw lski kupio dworzec od PKP za ponad


p miliona zotych. Zdewastowany budynek w przyszoci
ma by nowoczesnym centrum przesiadkowym.
dobnie kilka milionw zotych.
Dlatego te miasto przez ponad
5 lat twardo negocjowao z kolejami, by maksymalnie obniy
cen odkupu. Startowano z puapu 1,5 miliona, ale ta propozycja bya nie do przyjcia zwaywszy na to jak bardzo jest to
zdewastowany obiekt. W trakcie negocjacji paday przerne
oferty, w tym np. wieloletniej
dzierawy. Z punktu widzenia
interesw mieszkacw byy
one jednak wysoce niekorzystne. Teraz, gdy miasto nabyo ju
dworzec, rusz prace koncep-

cyjne w celu przyblienia go do


realizacji zaoe zawartych w
projekcie Centrum przesiadkowe. Mieczysaw Kieca za podstawowe zaoenie tego projektu uwaa stworzenie szybkiej i
funkcjonalnej sieci komunikacji
pomidzy dworcem kolejowym
a centrum miasta, gdzie zlokalizowane s przystanki autobusowe. W ten sposb bdzie
moliwa szybka komunikacja,
ktra bdzie czy rne rodzaje transportu (autobusowy,
kolejowy, a nawet rowerowy).
W tym celu na terenie dworca

znajd si przystanki autobusowe oraz wypoyczalnia rowerw. Miastu bardzo zaley


na realizacji tego planu z jeszcze jednego powodu. W chwili
obecnej trwaj zaawansowane
ju prace, ktre maj przywrci wietno trasy kolejowej
Rybnik Chaupki. Rzecznik
Urzdu Miasta Anna Szweda
Pigua powiedziaa nam: - wanym elementem koncepcji jest
poczenie rnych rodzajw
transportu, w tym transportu kolejowego. W jego konsekwencji ma zosta oywiony
ruch kolejowy na trasie Rybnik - Chaupki. Miasto wraz ze
starostwem wielokrotnie prowadzio rozmowy z wadzami
kolei, by zwikszy czstotliwo pocze na trasie. Po zakoczeniu prac remontowych
urzd bdzie dalej lobbowa w
tej sprawie. Poza tym w ramach
remontu odnawiane s take inne elementy infrastruktury kolejowej. W ramach rewitalizacji
szlaku wyremontowane zostan
m.in. perony na wodzisawskim
dworcu. W naszej opinii bdzie
si to dobrze komponowa z
nowym obliczem dworca.

Piotr Adamczyk
prezes Towarzystwa
Entuzjastw Kolei
W naszej opinii przejcie
dworca przez Urzd Miasta to
bardzo dobre rozwizanie. Jestemy przekonani e miasto
bdzie lepszym gospodarzem
tego obiektu ni PKP. Dworzec
zintegrowany z nowoczesnym i
funkcjonalnym centrum przesiadkowym dziki skupieniu
w jednym miejscu rnych
rodkw transportu moe nie
tylko stanowi doskona wizytwk Wodzisawia, ale take zachci spoeczestwo do
powrotu do transportu zbiorowego. Mamy nadziej, e
pomimo ograniczonej iloci
wolnej przestrzeni w otoczeniu dworca wystarczy miejsca
aby centrum speniao swoj
funkcj. Natomiast sam budynek dworca jest wystarczajco
duym obiektem, aby znalazo
si tu miejsce na rne ciekawe
inicjatywy, np. proponowane
ju kiedy przez miasto Centrum Organizacji Pozarzdowych czy lokaln kolejow izb
pamici. Jestemy w staym
kontakcie z wadzami miasta
i mamy nadziej na wdroenie
naszych pomysw na przysze

funkcjonowanie tego miejsca,


jednak niezalenie od tego
koncepcja centrum przesiadkowego powinna zosta poddana konsultacjom spoecznym. Zaley nam aby dworzec
znowu ttni yciem, a kolej
powrcia na nalene jej miejsce w wiadomoci spoecznej,
tak jak to ma miejsce w krajach zachodniej Europy. Teraz
jest na to szansa, gdy po wielu
latach zapaci kolei remontowana jest linia w rejonie Wodzisawia, a projekt najbliszego kolejowego rozkadu jazdy
zapowiada si naprawd obiecujco. Mona powiedzie e
wreszcie nadchodzi dziejowa
sprawiedliwo, bo rejon Wodzisawia potrzebuje i zasuguje na dogodne poczenia kolejowe z uwagi na swj potencja.
Do tej pory jakby nie zauwaano e w strefie oddziaywania
wodzisawskiego dworca zamieszkuje okoo 250.000 potencjalnych pasaerw! Teraz
jednak trzeba w pierwszej kolejnoci pracowa nad tym, by
kolej powrcia do wiadomoci spoeczestwa i dobrze si
w ni wpisywaa, szczeglnie
e od szeregu lat zrobiono wiele aby tak nie byo.

wodzisaw lski - inwestycje

Neverending story kopotw Rodzinnego Parku Rozrywki


Fot. Leszek Iwulski

Miasto wyoyo ju na realizacj zadania ponad 20 milionw z.


leszek iwulski

Sagi pod tytuem Rodzinny Park Rozrywki cig dalszy.


Wok najwikszej inwestycji
w Wodzisawiu narastaj wci
nowe kontrowersje, a sumy,
ktre pochania budowa rosn
i rosn. Projekt, ktry zosta
zoony do Urzdu Marszakowskiego w Katowicach celem uzyskania dofinansowania,
oscylowa w granicach 12 milionw z. Dzisiaj wiadomo ju, e
realizacja tego zadania za tak
kwot jest po prostu nierealna.
Na ostatniej sesji radni zmuszeni byli przesun rodki z budowy cznika drogowego na stref ekonomiczn w Olszynach.
Suma o jak wnioskowa magistrat to prawie 4 miliony z. Na
chwil obecn koszt parku moe wynie nawet 22 miliony
zotych, a inwestycja w dalszym
cigu nie jest zamknita. Miasto
ma czas do 30 czerwca, by skoczy i odebra zadanie. Obecnie
w parku wykonywane s jedynie prace przy postawieniu za-

Pogoda moe uniemoliwi terminowe ukoczenie prac


w Rodzinnym Parku Rozrywki. Jeli nie zostanie
on ukoczony do czerwca, miasto bdzie musiao
odda Brukseli ponad 10 milionw z.
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Janusz Nowak, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Skad: Bartomiej Mielnik


Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

budowy kontenerowej. W przypadku innych czci zadania


dopiero wyoniono wykonawcw lub trwaj jeszcze procedury przetargowe. Tymczasem
to niejedyne problemy, z jakimi
musi mierzy si urzd miasta
w przypadku tej pechowej inwestycji. W parku grasuj wandale. Ostatnio modociani pseudoartyci pokryli okolice nowo
wybudowanych boisk czym,
co miao imitowa graffiti. Policja schwytaa ich dlatego, e byli na tyle bezczelni, e wrzucili
do sieci zapis wideo ze swoich
wyczynw. Magistrat musi si
rwnie boryka z kwesti sfaszowanej gwarancji bankowej,
ktr wystawia firma Silesia
Construction. Ta sprawa ostatecznie wyldowaa w prokuraturze. W tym przypadku chodzi
o kwot ponad 140 tys. z. Media
donosz rwnie o tym, e do
urzdu zwracaj si podwykonawcy, ktrzy nie dostali wynagrodzenia za wykonan prac.
Ewa Poloczek prezes firmy Polsew z Rudy lskiej powiedziaa nam: - Ta inwestycja pooya
moj firm. Z prnie dziaajcego przedsibiorstwa, ktre
zatrudniao 20 osb, dzisiaj zosta mi jeden pracownik fizyczny. Powd jest prosty. Urzd
nie chce zapaci mi pienidzy
za prac, ktr tam wykonalimy. Mury oporowe, ktre postawilimy trzymaj de facto
cay skate park. Urzd miasta
powinien zapaci mi 147 tys.
z. Tymczasem urzd najpierw
tumaczy si, e nie zostaam
zgoszona jako podwykonawca.
Pniej zarzucono nam nienaleyte wykonanie prac. Jeli tak
jest, to dlaczego park jest oddany do uytku? Dwa razy pod-

komentarz na gorco
Anna Szweda-Pigua
rzecznik prasowy
UM w Wodzisawiu lskim
Rodzinny Park Rozrywki to inwestycja priorytetowa
dla miasta. Miasto przesuno rodki na jego budow, poniewa musimy zdy z jego
ukoczeniem do koca czerwca. Dlatego te cieszy nas postawa radnych, ktrzy jednogonie podjli decyzj, by
zabezpieczy na ten cel pienidze. Jeli nie zdymy z realizacj tego zadania w terminie
przewidzianym w umowach z
Urzdem Marszakowskim, to
konsekwencje mog by opakane dla stanu finansw w
miecie. Co wicej zostalibymy z rozgrzebanym placem
budowy, a przecie t inwestycj i tak bdziemy musieli
dokoczy. Dlatego te jestemy w peni zaangaowani i
zdeterminowani, by skoczy

wszystko w terminie. Tryb, w


ktrym aktualnie wykonywane
s prace znacznie to uatwia.
Na placu budowy pojawi si
bowiem kilka firm, ktre bd
odpowiada za swoje zadania.
Firmy zreszt te wiedz, jak
wane s daty. W chwili gdy
podpisuj z miastem umowy
godz si na prace z przysowiow pen par. W innym
przypadku bd grozi im kary. W chwili obecnej nie mona jeszcze poda kosztw, ktre miasto musiao ponie, by
wybudowa park. Z t informacj bdziemy musieli poczeka do koca lipca, kiedy
bdziemy rozlicza projekt. W
sprawie podwykonawcw, ktrzy nie otrzymali wynagrodzenia, urzd stoi na stanowisku,
e rozliczenia bd moliwe,
jeli firma budowlana zrealizuje go zgodnie z zaleceniami
inyniera kontraktu.

chodzilimy do ugody. Urzd w


obu przypadkach wycofa si z
rozmw. Chc bymy wykonali prace naprawcze, ktrych nie
byo nawet w projekcie. Jeli
nie dostan nalenych pienidzy, to w kocu wydzierawi
sprzt i zdecyduj si na rozbirk wykonanych przez moj
firm elementw skate parku.
Kolejnym kopotem na gowie
urzdu miasta jest kwestia kar
umownych, ktre przez Uni
Europejsk s traktowane jako
dochd wasny gminy. Oznacza
to, e jeli w ten sposb zostan
potraktowane kary, ktre zostay naoone na firm Satbud
i Silesia Construction, to o tak
kwot zostanie obniona kwota

dotacji. To ponad 6 milionw


z. Problem polega na tym, e
o ile pienidze z Unii s pewne,
to o tyle wyegzekwowanie nalenoci od obu firm moe by
bardzo trudne, bo obie firmy
znajduj si w stanie upadoci.
Ostatnim, ale bynajmniej nie
najmniejszym zmartwieniem
urzdu s terminy. Jeli miasto nie wywie si z realizacji
Rodzinnego Parku Rozrywki,
to wwczas przepadnie dotacja unijna. Dofinansowanie tego projektu wynosio ponad 10
milionw z. Jeli wic w maju
i czerwcu bdzie za pogoda, to
wwczas realizacja zadania stanie pod olbrzymim znakiem zapytania.

GazetaInformator.pl >>

gorzyce rozrywka

wodzisaw - inwestycje

Zwolnij przy tni


pierwszestwo przy wyjedaniu ze strefy. Parkowanie bdzie
moliwe jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.
Kierowcy powinni zwrci
uwag na bezpieczestwo podczas poruszania si ulic Wypandw, poniewa zamontowano na niej progi zwalniajce.
a

region - bezpieczestwo

anna zganiacz

29 marca odbyy si
pierwsze testy na torze Gorzyce, a to dziki podpisaniu
deklaracji o wsppracy midzy gmin a zespoem Silesian Greenpower. 12 marca
wjt gminy Gorzyce, Daniel Jakubczyk spotka si
z przedstawicielami zespou
dziaajcego przy Politechnice lskiej w Gliwicach
(prof. Andrzejem Baierem
i jego doktorantami - Michaem Sobkiem oraz ukaszem Grabowskim prezem
fundacji Ecorace), architektem Mateuszem Tomiczkiem
oraz szefostwem firmy Eco
Solutions: Rafaem Sikorskim i Markiem Pawlasem.
Czonkowie zespou zapoznali wadze gminy z ide
przedsiwzicia, a take z ich
sukcesami sportowymi oraz
naukowymi. Mateusz Tomiczek przedstawi wstpn
koncepcj architektoniczn
rewitalizacji czci terenw
dawnej kopalni Fryderyka,
gdzie w przyszoci maj odbywa si treningi, a z czasem rwnie prestiowe zawody.
Na pierwszy trening
naukowcy oraz studenci przywieli do Kolonii

Fundacja Greenpower Education Trust powstaa w Wielkiej


Brytanii w 1998 r. czy inspiracj, motywacj, pasj i zabaw. Polska filia narodzia si w 2014 r. pod nazw Ecorace
Polska. Od 2015 r. nosi nazw Greenpower Polska.
Jej zaoycielami byli czonkowie Silesian Greenpower
zespou studentw Politechniki lskiej w Gliwicach.
Wycigi serii Greenpower posiadaj wsplny regulamin
techniczny. Odbywaj si w czterech klasach: formula goblin
(wiek zawodnikw 9-11 lat), formula 24 (11-16 lat), formula
24+ (16-25 lat) oraz The Corporate Challenge (16+).
Fryderyka trzy elektryczne
bolidy: SG2011, Bullet i Shark
oraz sprzt umoliwiajcy badania naukowe. Okazao si,
e w skad ekipy wchodz
mieszkacy powiatu wodzisawskiego: Godowa, Pszowa
i Wodzisawia lskiego.

Idea dziaania Greenpower w Gorzycach koresponduje z misj zielonej gminy


przyjaznej dla mieszkacw,
ktra jednoczenie wspiera nowinki technologiczne
przyczyniajce si do dbaoci o rodowisko.

Fot. UM Bohumin

Pienidze na przestrzenie
rekreacyjne podzielone

Przejazd amerykaskiej armii ogldali


nie tylko sympatycy NATO i Stanw Zjednoczonych,
ale take grupy ich przeciwnikw.
dzie rwnie przez powiat
wodzisawski.
Najwicej
osb zebrao si w Gorzyczkach na mocie.
wiczenia amerykaskich wojsk w krajach batyckich oraz Polsce odbywaj si w ramach operacji
Atlantic Resolve, ktra rozpocza si rok temu jako odpowied na rosyjsk
agresj na Ukrain. Ma ona
na celi potwierdzenie sojuszniczych zobowiza.
a

Gmina podja wspprac


z zespoem Silesian Greenpower.

wodzisaw lski - inwestycje

Rajd Dragonw
po regionie

onierze 3 Szwadronu
2 Puku Kawalerii amerykaskiej armii wracali z manewrw z Estonii.
Konwj zmierzajcy do
bazy w Niemczech mona
byo podziwia w niedziel,
29 marca na autostradzie
A1. Pojazdy poruszay si w
kilku kolumnach. Ze wzgldu na ubogie informacje
przekazane przez Ministerstwo Obrony Narodowej,
niewiele osb wiedziao, e
amerykaska armia przeje-

w skrcie

Fot. UG Gorzyce

szatnie, przebudowany zostanie dach. Prace obejm


te serce basenu, a wic stacj uzdatniania wody.
Wyremontowany obiekt
bdzie oferowa wicej
atrakcji, na przykad jacuzzi, sauna parowa, grota solna. Koszty inwestycji sfinansowane zostan
przez Uni Europejsk oraz
miasto Wodzisaw l. Wykonawc zadania bdzie
Zakad Produkcyjno Remontowo Budowlany Artur
Marcinek z Wodzisawia l.
Cao ma kosztowa okoo
4,5 mln z. Z czego 65 procent (2,8 mln z) pokryje
Unia Europejska. Magistrat
stara si rwnie o dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki.

radlin - bezpieczestwo

Przy radliskiej tni od tego sezonu obowizuje strefa


zamieszkania a w zwizku z
tym ograniczenie prdkoci
pojazdw.
W zwizku z tym kierowcy poruszajcy si w okolicach
kompleksu uzdrowiskowego
powinni zwolni do 20 km/h.
Piesi mog porusza si po caej
szerokoci jezdni, maj rwnie

region

Elektryczne bolidy
na Torze Gorzyce

Remont basenu
na Wilchwach
Nie popywamy w basenie krytym na Wilchwach. Rozpocza si
jego modernizacja.
Wadze Wodzisawia l.
zdecydoway o generalnym
remoncie krytego basenu
na Wilchwach. Modernizacja rozpocza si w kwietniu, a zakoczy jesieni
biecego roku. Bd prowadzone midzy innymi
prace zwizane z wentylacj mechaniczn, instalacjami centralnego ogrzewania
i elektryczn oraz technologi basenu. Jak mwi
Mariusz Blazy, kierownik
basenu - prace obejm cakowity remont w ramach
budynku oraz przebudow
wejcia, ktre ma by przystosowane dla osb niepenosprawnych. Wyremontowane zostan prysznice,

Wiadomoci 3

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

Rozstrzygnito
trzeci
edycj konkursu dotyczcego budowy nowych placw zabaw oraz siowni
pod chmurk w Wodzisawiu lskim.
W tym roku swoje pomysy
przedstawio 15 placwek. Do
podziau midzy przedszkola, szkoy podstawowe oraz
gimnazjalne byo cznie 100
tys. z. Komisja konkursowa
w skadzie: Eugeniusz Ogrodnik, Ludwika Kosiska, Magorzta Banasiak, Aleksandra
Dembowy oraz Grzegorz Hajduczek zdecydowaa o podziale
ofert na dwie grupy - zakadajce stworzenie nowych przestrzeni do zabaw oraz aktywnoci fizycznej i opierajce si
na doposaeniu istniejcych
obiektw.
Z pierwszej grupy wyoniono siedem placwek, ktre otrzymaj dotacj. S to:

Placwki owiatowe, ktre


zgosiy si do tegorocznej
edycji konkursu mogy
otrzyma wsparcie w
wysokoci od 3 do 20 tys.
z. Poprzednie odsony przyniosy wspaniae efekty w
postaci kilkunastu kolorowych i bezpiecznych placw
zabaw.

Gimnazjum nr 2 (otrzyma 14
tys. z), SP nr 2 12 tys. z, ZS
nr 2 12 tys. z, ZSP nr 5 11
tys. z, ZSP nr 1 10 tys. z, SP
nr 3 10 tys. z oraz ZS nr 1
9 tys. z. W sumie, na organizacj nowych placw zabaw
i siowni pod chmurk przeznaczono 78 tys. z. Spord
placwek zakadajcych doposaenie obiektw wybrane zostay: ZSP nr 4 7 tys. z, PP nr
18 5 tys. z, PP nr 3 5 tys.

z oraz ZSP nr 6 5 tys. z. Na


doposaenie ju istniejcych
obiektw w tegorocznym konkursie przeznaczono 22 tys. z.
Ocenie komisji podlega
pomys na organizacj, wizualizacja, lokalizacja, wkad
wasny w gotwce i robocinie, zaangaowanie rodowiska w projekt, ochrona placu
zabaw.
a

Konkurs Domu Ksiki


Odpowiedz na pytanie:
Ktrym pastwem kierowali Faraonowie?
Nagrod ksika Pierwsi faraonowie
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Nowe komputery
W bibliotece w Wodzisawiu
uruchomiona zostaa internetowa czytelnia. W czytelni pojawio
si dziewi nowych stanowisk z
komputerami. Skorzystaa take
filia biblioteki na osiedlu XXXlecia PRL. Tutaj do dyspozycji
czytelnikw s dwa nowe komputery.
Dachowanie
samochodu
Na ulicy Kraszewskiego w Pszowie doszo do gronego wypadku. Kierujcy samochodem
marki citroen nie dostosowa
prdkoci do warunkw panujcych na drodze, wpad w polizg,
uderzy w drzewo i dachowa.
Kierowca w chwili zdarzenia by
trzewy. Ucierpiaa pasaerka,
ktra z oglnymi obraeniami
ciaa zostaa przewieziona do
szpitala.
Prba przekupstwa
W Radlinie policjanci zatrzymali do kontroli kierowc,
ktry wyprzedza inny pojazd w
miejscu niedozwolonym. Policja
chciaa ukara kierowc mandatem. Usyszeli, e Id wita, a
dobra flaszka by si przydaa.
Kierowca prbowa wrczy policjantowi apwk. Nie reagowa
na pouczenia, e popenia w ten
sposb powane przestpstwo,
wic trafi do policyjnego aresztu.
Konsultacje strategii
Do koca kwietnia bd prowadzone konsultacje spoeczne projektu Staregia Rozwoju Powiatu
Wodzisawskiego na lata 2015 2015. Projekt Strategia Rozowju
Powiatu Wodzisawskiego na
lata 2015 -2015 zosta opracowany we wsppracy z przedstawicielami samorzdw, firm,
instytucji oraz organizacji pozarzdowych. Teraz przysza kolej
na konsultacje spoeczne.
Inne godziny przyj
Informujemy, e od 1 kwietnia
zmieniaj si godziny przyj
klientw Urzdu Stanu Cywilnego. Sprawy bdzie mona
zaatwia: od poniedziaku do
rody w godzinach 7.15-14.00,
w czwartki od 7.15-16.00 oraz w
pitki od 7.15 do 12.00.
Pijana matka
Policjanci z Raciborza otrzymali anonimowe zgoszenie o tym,
e w jednym z mieszka pijana
matka ma opiekowa si swoimi
dziemi. Funkcjonariusze udali
si na miejsce. - W mieszkaniu
zastali 30-letni kobiet i jej
dwuletni crk. Kobieta miaa
prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Sprawdzaj
numeracj
Akcja pod nazw Prawidowa
numeracja budynkw jest wana bya prowadzona w marcu.
Jednak nie udao si sprawdzi
wszystkich terenw Wodzisawia. Std stra miejska
bdzie sprawdzaa numeracj
budynkw rwnie w kwietniu.
Kontrole - wedug stray - maj
uporzdkowa przestrze, w ktrej poruszaj si mieszkacy jak i
pracownicy instytucji takich jak:
pogotowie, stra poarna, policja,
stra miejska, firmy kurierskie,
firmy odbierajce mieci i wiele
innych.

4 Edukacja

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

region konkursy

wodzisaw - zdrowie

Na drodze do biznesu

Rehabilitacja
dla dzieci i modziey
Fot. archiwum portalu gazetainformator.pl

W kolejnym etapie konkursu wzili udzia


reprezentanci piciu miast regionu.
anna zganiacz

Nowy program wodzisawskiego orodka rehabilitacji i terapii.


Program kompleksowa
rehabilitacja i terapia dzieci
niepenosprawnych z terenu
miasta Wodzisawia lskiego finansowany jest przez
miasto. Jak informuje magistrat - adresatami s dzieci z
zaburzeniami rozwoju orodkowego ukadu nerwowego i
ukadu ruchu. Program obejmuje realizacj wielospecjalistycznej,
kompleksowej
rehabilitacji dzieci niepenosprawnych w wieku od 0 do
18 lat, wymagajcych inten-

sywnego usprawniania oraz


stymulacji rozwoju.
Program
realizowany
jest w formie grupowych zaj korekcyjnych, wczesnej
interwencji oraz orodka
dziennego. W tym ostatnim
chodzi przede wszystkim o
udzielanie dzieciom w wieku
od 3-18 lat wiadcze specjalistycznych (medycznych,
rehabilitacyjnych, logopedycznych, psychologicznych,
pedagogicznych) zmierzajcych do rozwijania umiejtnoci wykonywania czynnoci ycia codziennego, nauki
samoobsugi, przygotowania

do ycia w rodowisku spoecznym, rozwijania umiejtnoci komunikowania si


i funkcjonowania w grupie
rwieniczej, uczestnictwo
dzieci w rnego rodzaju
imprezach sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-owiatowych o charakterze integracyjnym.
Program bdzie realizowany do 16 grudnia biecego roku. Osoby zainteresowane proszone s o kontakt
pod numerem telefonu: 32
4552671 (7.30-15.00).
k

wodzisaw lski - rozrywka

Rachela Markwicka bdzie reprezentowaa


powiat wodzisawski w finale konkursu
Modzieowy Lider Biznesu 2015.
czyem swj udzia w konkursie w II etapie - mwi Pawe
Pleszka, ktry oprcz ekonomii i informatyki trenuje taniec towarzyski.
W tym roku nagrod
gwn w caym konkursie bdzie iPad Apple 3 32GB, dwa

Budowlanka otwarta
na wielokulturowo
Fot. ZST Wodzisaw lski

W Raciborzu, Wodzisawiu lskim, orach, Jastrzbiu-Zdroju oraz Rybniku


odby si III etap konkursu
Modzieowy Lider Biznesu
2015. Rywalizacja przebiegaa dwuetapowo. Najpierw
uczestnicy konkursu zaprezentowali swoje projekty, a
nastpnie odpowiadali na zadane im pytania.
W powiecie wodzisawskim zwyciya Rachela Markwicka, uczennica Zespou
Szk Technicznych, pokonujc czterech pozostaych rywali. Powiat raciborski podczas finau konkursu bdzie
reprezentowa natomiast Pawe Pleszka ucze II klasy informatycznej z Zespou Szk
Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego. - Nie spodziewaem si takiego wyniku, tym bardziej, e skupiem
si na prezentacji, a do czci
teoretycznej za bardzo si nie
przygotowaem. Od lat interesuje si ekonomi, miaem
szczcie, bo wylosowaem
pytania wanie z tego zakresu. Ciesz si z wygranej, tym
bardziej, e rok temu zako-

<< GazetaInformator.pl

bezpatne semestry na wybranym kierunku studiw w


Grnolskiej Wyszej Szkole Handlowej w Katowicach
oraz wycieczka do Brukseli,
do Parlamentu Europejskiego, sponsorowana przez prof.
Jerzego Buzka.

wodzisaw lski - praca

Flagi na budynkach szk


Zarzd Zwizku Nauczycielstwa Polskiego
zdecydowa o oglnopolskiej akcji protestacyjnej.
17 marca Zarzd Gwny Zwizku Nauczycielstwa
Polskiego podj uchwa o
podjciu oglnopolskiej akcji protestacyjnej. Decyzja jak czytamy w dokumencie
- wynika z zerwania rozmw
przez Minister Edukacji
Narodowej Joann KluzikRostkowsk w sprawie podwyszenia wynagrodzenia
nauczycieli w 2016 roku. W
ramach akcji 18 kwietnia
w Warszawie ma si odby
oglnopolska manifestacja
nauczycieli i pracownikw
edukacji. ZNP podkrela,
e oglnopolski protest wynika z troski o rodowisko
i wiadczy o chci podjcia
dalszych rozmw z ministerstwem. Jeli dialog si pojawi, to akcja zostanie wstrzymana. W przeciwnym razie
obdzie si akcja protestacyjna w Warszawie.
Podczas
kwietniowej
manifestacji nauczyciele bd da od wadz polskich
podwyek pac, zwikszenia nakadw na edukacj,
R E K L A M A

poszanowania zawodu nauczyciela, zahamowania likwidacji szk i przedszkoli,


zaprzestania amania prawa
przez samorzdy i rzeczywistego dialogu. Takie wanie
hasa znalazy si na plakatach.
- Od kilku lat nakady na
edukacj malej! Nakady na
owiat nie odzwierciedlaj
rzeczywistych, niezbdnych
potrzeb w zakresie edukacji i wychowania! Minister
edukacji z premedytacj
dyskredytuje prac nauczycieli. Przedstawia nieprawdziwe informacje o prawach okrelonych w Karcie
Nauczyciela, przeciwstawia
nauczycieli opinii publicznej, konfrontuje pedagogw
z rodzicami. Twierdzi, e
pragmatyka nauczycielska
jest jak grzyb na cianie.
Od 2007 r. zamknito ponad dwa tysice szk, czsto przy biernej postawie resortu edukacji, a nawet przy
wsparciu szefowej MEN.
Cz samorzdw wszystkie prowadzone przez siebie
placwki owiatowe przekazao do prowadzenia fundacjom, stowarzyszeniom lub
spkom. Od kilku lat mamy

do czynienia z ograniczaniem sieci publicznych placwek na rzecz podmiotw


prywatnych, tj. stowarzysze, fundacji i zwizkw
wyznaniowych. Nauczyciele
zarabiaj za mao: stale ronie rnica pomidzy redni pac pedagoga (3 660
z) a redni krajow (4 379
z). Wzrost wynagrodze nauczycieli jest zamroony od
trzech lat! Zwikszenie subwencji owiatowej (o 15 mld
z od 2004 r.) nie sprawio,
e nauczyciele maj wicej
pienidzy w portfelach, jak
twierdzi minister edukacji.
Sumarycznie warto pienidza od 2004 r. spada o
okoo jedn trzeci! Wzrost
subwencji jedynie zasypywa
dziur, ktra powstaa w wyniku spadku siy nabywczej
pienidza. Minister edukacji lekceway rodowisko
owiatowe. Pozoruje dialog
i uzalenia jego prowadzenie
od likwidacji Karty Nauczyciela. Chce, bymy sami we
wasnych kieszeniach, szukali pienidzy na podwyki - apeluje ZNP na swojej
stronie internetowej.
k

Podczas pobytu w Polsce Japonka Tamaki Shimegi i pochodzca z Pakistanu Zayad Zafar
Awan miay okazj odwiedzi Krakw, Owicim, a take pozna okolice Wodzisawia
lskiego. Studentki ugocili uczniowie trzeciej oraz czwartej klasy profilu budowlanego:
Daria Ledwo oraz Kamil Luleczka.
Studenci z zagranicy odwiedzili wodzisawsk
szko.
Uczniowie Zespou Szk
Technicznych wzili udzia
w szeregu warsztatw przeprowadzonych przez goci z Pakistanu oraz Japonii. Tamaki Shimegi oraz

Zayad Zafar Awan nalecy do


midzynarodowego studenckiego stowarzyszenia AISEC
zaprezentowali najciekawsze
informacje dotyczce kultury,
a take historii krajw, z ktrych pochodz.
Zajcia
prowadzone
w murach Budowlanki w

dniach 16-20 marca byy


okazj do integracji, otwarcia na wielokulturowo, ale
rwnie nawizanie midzynarodowych kontaktw i
poszerzenie horyzontw poznawczych.
a

-$326.$6$022%521$
'/$.$'(*2

ZAPISY:

Raciborski Osrode
Aikido

6]NRD3RGVWDZRZDQUXO6RZDFNLHJR5DFLEyU]
PRG]LHGRUROL RG FRG]LHQQLH

6(16(,-$&(.WHO

www.aikido-raciborz.pl

=HVSy6]NROQR*LPQD]MDOQ\XO-DQD3DZD,,$1G]D
PRG]LHGRUROL RG ZWF]Z

6(16(,.$52/WHO
5\GXWRZ\*LPQD]MXPQUXO6WU]HOFyZ%\WRPVNLFK

VHPSDL'DZLGWHO

ZAP

RAS

ZAM
Y!

ZZZ$,.,'25$&,%25=SO

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 7/2015

GazetaInformator.pl 9 kwietnia 2015 nr 7 (184)

region inwestycje

Miasta bd siga po rodki europejskie


leszek iwulski

Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne (ZIT) to nowy
sposb na realizacj duych
projektw unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014 2020. Koncepcja
ZIT-w narodzia si w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego jeszcze za kadencji
Elbiety Biekowskiej. Nowa
koncepcja opiera si przede
wszystkim na tym, e samorzdy musz wspdziaa
ze sob, by mc sign po
wiksze pienidze z Brukseli. Nacisk na wspprac ma
wymusi na samorzdach
terytorialnych wyjcie poza
sztywno zakrelone granice
administracyjne. Samorzdy, ktre bd chciay skorzysta z tej formy wsparcia bd musiay najpierw
nawiza partnerstwo, ktrego uwiecznieniem ma by
powstanie stowarzyszenia,
czy zwizku midzygminnego. Jeli dana gmina pokusi si o pienidze z ZIT-w,
to bdzie musiaa wsppracowa nie tylko z innymi
samorzdami, ale take (a
moe przede wszystkim) z
Urzdem Marszakowskim.
Przyczyna tego stanu rzeczy
ley w tym, e pienidze bd pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego,
ktry jest wdraany dziki
samorzdowi wojewdztwa.
W subregionie Zachodnim
Zintegrowane Inwestycje

Terytorialne bd nosi nazw Regionalnych Inwestycji


Terytorialnych.
Dla Subregionu Zachodniego w tej perspektywie finansowej przyznane bdzie
prawie 105,5 miliona euro,
z czego rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wynios prawie 93 miliony euro, natomiast rodki z Europejskiego Funduszu Spoecznego
wynios prawie 12,5 miliona euro. Najwiksze szanse na dofinansowanie z tego
rda bd miay projekty,
ktrych celem bdzie realizacja zada zgodnych z celami Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadania
te bd polega na: zwikszeniu potencjau inwestycyjnego na terenach typu
brownfield (s to tereny,
ktre s ju przygotowane
do tego, by mc realizowa
inwestycje),
zwikszenie
udziau energii pochodzcej
z odnawialnych rde energii, poprawie efektywnoci
energetycznej w sektorze
publicznym i mieszkaniowym (procesy termodernizacyjne, wymiana owietlenia
na enegrooszczdne), wzrocie atrakcyjnoci transportu publicznego, zwikszeniu
iloci unieszkodliwionych
odpadw, rozbudowie systemu oczyszczalni ciekw,
poprawie dostpu do usug
spoecznych i aktywizacji
spoeczno gospodarczego

Fot. Paulina Krupiska

Pienidze na termomodernizacje, uzbrojenie terenw inwestycyjnych, szkolnictwo zawodowe.

Dziki regionalnym inwestycjom terytorialnym bdzie mona m.in. inwestowa w dalsze


uzbrajanie terenw inwestycyjnych. Na zdjciu strefa ekonomiczna na Ostrogu.
na terenach rewitalizowanych, zwikszenia dostpu
do wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia zawodowego. W Subregionie Zachodnim wszystkie projekty
w procedurze Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych
bd realizowane w drodze
konkursw. Instytucj biorc udzia w ocenie projektw
bdzie wanie Subregion
Zachodni. W chwili obecnej
w Urzdzie Marszakowskim
trwaj prace nad szczegowymi dokumentami wdraania tej cieki realizacji pro-

jektu. Pierwsze konkursy


maj mie miejsce w lipcu.
Dla Grnego lska
szczeglnie
interesujce
s dziaania zwizane z rewitalizacj oraz popraw
efektywnoci energetycznej
budynkw uytecznoci publicznej oraz mieszka. Racibrz chciaby dziki tym
pienidzom wyremontowa
plac Dugosza i zainwestowa w strefy ekonomiczne.
Wodzisaw chciaby zainwestowa w ograniczenie niskiej emisji tu pierwszoplanow rol bd odgrywa

przede wszystkim inwestycje


w odnawialne rda energii. Rzecznik Urzdu Miasta
w Wodzisawiu powiedziaa
nam, e w gr wchodzi rwnie termodernizacja dworca, ktry od niedawna jest
wasnoci miasta.
W wojewdztwie opolskim procesy wdraania
RPO bd przebiega natomiast nieco inaczej. W tym
regionie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne bd
dotyczy wycznie miasta
Opola i jego obszaru funkcjonalnego. Unijne pieni-

dze w duym stopniu bd


rozdysponowane pomidzy
subregiony. Tutaj wsppraca bdzie premiowana
odpowiedni liczb punktw przy ocenie projektw.
Projekty bd realizowane
w procedurze konkursowej.
Subregion Kdzierzysko
Kozielski ma zamiar zoy
projekty w kilku obszarach.
Przedstawiciel subregionu
Dariusz Kantor powiedzia
nam: - pienidze chcielibymy przeznaczy m.in. na
wzmocnienie naszego potencjau, jeli chodzi o tereny inwestycyjne. W gr
mogyby wchodzi m.in. inwestycje w takich miejscach
jak: pole poudniowe, kozielski port, Ujazd, Lenica,
czy Reska Wie. Bdziemy
chcieli realizowa projekty
zwizane z ograniczeniem
niskiej emisji. Tu poczynione zostay ju znaczce kroki. Wykonano ju 34 audyty
energetyczne. Nastpnym
krokiem bdzie przygotowanie planu ograniczenia niskiej emisji bez ktrego nie
mona sign po rodki.
W tej perspektywie istnieje moliwo uzyskania
pienidzy na rewitalizacje
terenw zdegradowanych,
ale przybierze ona nieco inn formu ni w okresie
2007-2013. Trzeba bdzie
czy elementy projektw
twardych (czyli inwestycyjnych) i mikkich (czyli tych
o charakterze spoecznym).

R E K L A M A

r
e
i
b
Wy

zw
o
r
ze

s
p
e
l
j
na

ie
n
a
z
i

Opacaj Swoje
rachunki bez prowizji!

Przyjd do nas! We kredyt!

KREDYTY GOTWKOWE, KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE, FIRMOWE

RACIBRZ, ul. Mickiewicza 11 tel. 32 457 72 02

6 PLUSY BIZNESU

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

DLA

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw usugi

region usugi

Rozstrzygnito prestiowy konkurs


na Najlepszy Salon Kosmetyczny 2014 roku.

Nie tylko ogrzej dom, ale take wod do kpieli.

Instytut urody
Linno nagrodzony!

Instytut Urody LINNO wyznacza standardy


na likalnym rynku kosmetycznym.
ciao, stajc si tym samym
wzorem do naladowania dla
innych gabinetw.
Wykwalifikowana kadra
kosmetologw, szeroka oferta zabiegowa i innowacyjny
sprzt najwyszej klasy docenili klienci naszego powiatu,
ktrzy w plebiscycie najwiksz ilo gosw oddali na Instytut Urody LINNO, uznajc
go tym samym za Najlepszy
Salon Kosmetyczny powiatu
wodzisawskiego 2014.

Instytut Urody LINNO


ul. 26 Marca 94b (I pitro)
Wodzisaw lski
tel. 791 321 333
www.linno.pl
Artyku sponsorowany

W ostatnim artykule skupilimy uwag na kominkach


konwekcyjnych, ktre doskonale nadaj si do dogrzewania domu oraz wprowadzaj
ywy ogie do naszego salonu. Dzisiaj chciabym omwi
drug co do popularnoci grup kominkw, czyli kominki z
paszczem wodnym.
Podstawowa rnica pomidzy kominkiem konwekcyjnym a wodnym polega na
innym sposobie przekazywania ciepa wytworzonego przez
spalanie drzewa. Dziki temu,
e podgrzewana jest woda wystarczy podczy kominek do
instalacji centralnego ogrzewania i moemy cieszy si
ciepem w caym domu, podgrzejemy take wod do kpieli. Taki kominek stawia wysokie wymagania projektantowi,
wymaga wiedzy jak zbudowa
kominek aby zabudowa speniaa normy bezpieczestwa,
a wkad wodny poprawnie
wsppracowa z instalacj
centralnego ogrzewania. Istotny jest dobr mocy paszcza
wodnego oraz prawidowe zaprogramowanie parametrw
pracy elektronicznego regulatora procesu spalania.
Aktualnie wkady kominkowe wodne osigaj sprawnoci okoo 80 90%, za
dziki nowoczesnym mate-

Fot. www.kominkislask.pl

Pod koniec minionego roku po raz pierwszy w Polsce


zorganizowany zosta plebiscyt na Najlepszy Salon Kosmetyczny 2014. Tytu lidera
w tak prestiowym przedsiwziciu to najlepsza z moliwych opinii wystawionych
przez Internautw. Zwycizc konkursu w powiecie wodzisawskim zosta znany i
ceniony Instytut Urody LINNO.
Gabinet od 4 lat wyrnia si na regionalnym rynku
usug kosmetycznych przede
wszystkim innowacyjnoci i
jakoci oferowanych usug.
Wprowadzajc nowoczesne
zabiegi do swojej oferty wyznacza standardy na lokalnym rynku kosmetycznym.
Instytut Urody LINNO
jako pierwszy gabinet na lsku wprowadzi kilka lat temu do swojej oferty kriolipoliz, a w tym roku jako jeden
z pierwszych gabinetw w
Polsce wprowadzi na rynek
innowacyjny system makijau permanentnego woskiej
firmy Biotek. Jako pierwszy
gabinet w miecie kilka lat
temu zapocztkowa zabiegi laserowe, oxybrazj czy
bogat ofert zabiegw na

Kominki
z paszczem wodnym

Przy wyborze kominka trzeba zwrci


uwag na wiele rzeczy, midzy innymi
jego umiejscowienie i zasady ergonomii.
riaom szamotowo-ceramicznym wntrze wkadu i szyba
pozostaj czyste. Dodatkow
zalet jest atwo magazynowania ciepa w zbiorniku buforowym, dziki czemu moliwe jest palenie raz na dob lub
rzadziej, ponadto kominek nie
przegrzewa salonu a ciepo jest
rwnomiernie rozprowadzane
po caym domu.
Jedynym minusem takiego kominka jest wyszy koszt
na etapie inwestycji, ktry bdzie rekompensowany przez
tanie oraz skuteczne ogrzewanie domu. Moja rodzina nie
wyobraa sobie jesiennych i

zimowych wieczorw bez byskajcego i grzejcego ognia,


czsto wystarcza tylko dobra
muzyka i kominek, mamy
wtedy czas aby spokojnie ze
sob porozmawia i odpocz
po trudach dnia.
Kominki Marpol
ul. Rybnicka 13
47-400 Racibrz
www.kominkislask.pl
e-mail:
kominki.raciborz@onet.pl
tel.: 32 417 25 23
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 7

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

DLA

R E K L A M A

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
Terminale do kart patniczych.
Warto instalowa.

Po obnice opat interchange w 2014 roku


nastpuj kolejne zmiany.
Ustawowa obnika interchange - gwnego skadnika kosztu, jaki ponosz
handlowcy za przyjmowanie od klienta sklepu patnoci kart - ju zachcia
sklepy do instalowania terminali patniczych. Kolejne cicia stawek istotnie
zwikszaj zainteresowanie placwek akceptujcych patnoci kartami.
Prawdziwe zamieszanie wprowadzio wejcie w ycie od 1 stycznia 2015
uzgodnionego z Komisj Europejska programu Visa Europe wprowadzajcego
dla transakcji transgranicznych nisze stawki interchange: 0,2-0,3 proc.
Pojawia si moliwo oferowania punktom handlowo - usugowym w Polsce
usug rozliczeniowych po niszych stawkach, a to z kolei obnia koszty
dla przedsibiorcw.
Na obecnej sytuacji korzystaj zarwno sprzedawcy czyli sklepy i punkty
usugowe, jak i klienci. Dla konsumentw bowiem oznacza to wiksz sie
punktw akceptujcych patnoci kart, czyli wygoda w patnociach. Ju dzi
wida, e nisze stawki interchange zachciy tych handlowcw, ktrzy do tej
pory bali si kosztw wynikajcych z instalowania terminali patniczych.
Sytuacja dynamicznie si zmienia. W Polsce na 1 mln mieszkacw
przypada 7 tys. terminali patniczych, rednia w Europie to 18 tys. terminali.
Bezgotwkowo opacamy co dziesit transakcj detaliczn, a w Europie
jest to 40 procent - Patno kart jest wygodniejsza zarwno dla klientw jak
i sprzedawcw, zwaszcza przy upowszechnieniu funkcji zblieniowej. Naley te
pamita o innych funkcjonalnociach; pacc kart mona skorzysta z usugi
cash back (wypata gotwki przy patnoci bezgotwkowej) oraz z programw
lojalnociowych i rabatowych zaszytych w kartach patniczych.

Zapytaj o wiosenne
PROMOCJE na

terminale
patnicze

Kupujc

kas fiskaln
3 miesice

rekl amy

gratis!
Mobile HS EJ
Idealna kasa dla
lekarzy i adwokatw
999 z*)

Bingo
Klasyka
gatunku

1799 z*)

Neo EJ

Do intensywnej
eksploatacji

1290 z*)

K10

Nowo
z klawiatur dotykow
Mini

999 z*)

Sprawdzona
technologia

Maluch E.KO

1099 z*)

Maa i niedroga

Jota E

1450 z*)

Systemowe
rozwizanie

KOS

849 z*)

Najtasza
na rynku
QR CODE

Firma SOFT-ib - oficjalny przedstawiciel sieci terminali patniczych:

Wygenerowano na www.qr-online.pl

*) Ceny katalogowe netto.

Odczytaj kod QR

Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

8 PLUSY BIZNESU

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

DLA

<< GazetaInformator.pl

racibrz zdrowie

Pasoyty psw i kotw


Jak ograniczy ryzyko zarae?
Jak wane jest regularne stosowanie lekw przeciwpasoytniczych?
Bliski kontakt ludzi
ze zwierztami to nie tylko korzyci, to take ryzyko zwizane z chorobami
odzwierzcymi czyli tzw.
zoonozami, do ktrych zaliczy mona miedzy innymi inwazje pasoytnicze.
Pasoyty to organizmy yjce kosztem swoich ywicieli, ktrymi mog by
zarwno zwierzta jak i ludzie. Pasoytnictwo to jedna z najstarszych i najbardziej wyrafinowanych form
wspycia organizmw.
Kluczow strategi w przetrwaniu pasoytw jest ich
niebywaa zdolno do rozmnaania. Jedna dorosa
samica glisty psiej lub kociej moe produkowa 200
tys. jaj na dob. Kady
gram kau to od kilkuset
do ponad tysica jaj, ktre trafiajc do rodowiska,
zanieczyszczaj je parazytologicznie. Naley podkreli, e sprztanie odchodw po psach i kotach
zaraz po ich wydaleniu nie
jest niebezpieczne dla wacicieli. Znajdujce si w
wieym kale jaja glist s
nieinwazyjne i nie zagraaj zdrowiu ludzi i zwierzt.
Dopiero po upywie 3-4 tyR E K L A M A

Drontal, 230 mg / 20 mg tabletki powlekane dla kotw; Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Niemcy.
SKAD JAKOCIOWY I ILOCIOWY
SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH), Drontal
dla kotw: Jedna tabletka zawiera:
embonian pyrantelu 230 mg; prazikwantel 20 mg, WSKAZANIA LECZNICZE - Drontal dla kotw: Zwalczanie
inwazji nicieni i tasiemcw przewodu
pokarmowego kotw, takich jak: Toxocara cati, Ancylostoma tubaeforme,
Ancylostoma braziliense, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum,
Taenia taenieformis, Mesocestoides
spp., Joyeuxiella spp. PRZECIWWSKAZANIA - Nie stosowa u kocit przed
ukoczeniem trzeciego tygodnia ycia.
Nie stosowa u kotek w pierwszych
dwch trymestrach ciy. Przed uyciem zapoznaj si z treci ulotki doczonej do opakowania.

Drontal Plus Flavour, 150mg+144mg+50mg, tabletki dla psw; Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Niemcy. SKAD JAKOCIOWY I ILOCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH), Drontal Plus Flavour: Jedna tabletka zawiera: febantel 150 mg; pyrantelu embonian 144 mg; prazikwantel
50 mg, WSKAZANIA LECZNICZE - Drontal Plus Flavour: Zwalczanie inwazji nicieni i tasiemcw przewodu pokarmowego psw, takich jak: Toxocara
canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis, Taenia spp., Multiceps multiceps, Dipylidium caninum,
Mesocestoides spp., Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis. Zwalczanie inwazji pierwotniakw Giardia spp. PRZECIWWSKAZANIA
- Nie stosowa u szczenit poniej 2 tygodnia ycia. Nie stosowa u suk w pierwszych dwch trymestrach ciy. Przed uyciem zapoznaj si z
treci ulotki doczonej do opakowania.

godni w warunkach rodowiska zewntrznego rozwijaj si, osigajc stadium


inwazyjne zdolne do wywoania choroby. W sprzyjajcych warunkach stanowi
realne zagroenie dla zdrowia zwierzt i ludzi przez
okres nawet do 2 lat.
W kadym miecie s
tereny cieszce si popularnoci wrd wacicie-

li zwierzt jako atrakcyjne miejsca wyprowadzania


czworonogw na spacery. Takie rejony jak parki,
trawniki ssiadujce z alejkami osiedlowymi s szczeglnie naraone na kumulacje form rozwojowych
pasoytw.
Pamitajc o kilku prostych zasadach jak: sprztanie odchodw po zwie-

rztach, ograniczenie ich


dostpu do placw zabaw
i piaskownic, mycie rk
po kontakcie z pupilem,
mona istotnie ograniczy
ryzyko zarae. Rwnie
wanym elementem profilaktyki chorb inwazyjnych psw i kotw jest regularne stosowanie lekw
przeciwpasoytniczych.
rodki te eliminuj paso-

yty z organizmu ywiciela. Dodatkowo cz z nich


chroni organizm ywiciela
przed wnikniciem i rozwojem form inwazyjnych,
zapobiegajc w ten sposb
wystpieniu nowych inwazji. Nowoczesne preparaty charakteryzuj si szerokim spektrum dziaania,
duym bezpieczestwem
oraz atwym sposobem
aplikacji i dugim okresem
dziaania. Niektre leki daj moliwo eliminacji zarwno pasoytw zewntrznych jak i wewntrznych.
Wsppraca naukowcw i
lekarzy praktykw zaowocowaa opracowaniem formu dostosowanych do gatunku, wieku oraz masy
zwierzt. Dziki temu dzi
moemy bezpiecznie i skutecznie odrobacza psy i
koty dbajc rwnoczenie
o zdrowie zwierzt oraz nas
samych.
Artyku na podstawie
pracy: Pasoyty psw i
kotw problem nie tylko
weterynaryjny, dr n. wet.
Klaudiusz Szczepaniak, Zakad Parazytologii i Chorb
Inwazyjnych, Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie.

ul. Duga 10
47-400 Racibrz
tel: 324159666
ul. Opawska 82
47-400 Racibrz
tel: 327331151
ul. Przejazdowa 5
47-400 Racibrz
tel: 882761705
ul. Sowackiego 59
47-400 Racibrz
tel: 796123723

www.zoo-mar.pl

Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

PLUSY BIZNESU 9
DLA

10 PLUSY BIZNESU

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

DLA

wodzisaw handel

REGION - usugi

Co na siebie woy?
Fot. Archiwum portalu raciborz.com.pl

W Textil Market ubierzemy tanio i modnie ca rodzin.

Ubrania polskich producentw,


w dobrych cenach tylko w Textil Market.
Zastanawiaa si kiedy
nad tym w co si ubra w danej sytuacji? Chyba kada kobieta ma czasem taki dylemat.
Wybieramy si na spotkanie z
przyjacikami lub na spotkanie biznesowe i zastanawiamy
si nad tym, co bdzie odpowiednie. Wwczas najczciej
okazuje si, e nie mamy w
szafie niczego adekwatnego
do sytuacji. Wbrew pozorom
sytuacje takie zdarzaj si nie
tylko kobietom, ale rwnie
mczyznom. Oni take przywizuj bardzo du uwag do
tego, co na siebie zakadaj.
Jednak tutaj problem si
nie koczy. Gdzie pj, aby
ubra si tanio i zarazem modnie? Marzeniem kadego jest
sklep, do ktrego wejdzie si,
powie wybieram si na prywatk, chciaabym ubra co
eleganckiego i wygodnego, luR E K L A M A

bi kolory szary i granatowy,


a ekspedientka w kilka minut
znajdzie co odpowiedniego. Sklepw z ubraniami jest
naprawd sporo. Ilo towaru moe przyprawi niejedn
osob o zawrt gowy. Sytuacja staje si kuriozalna, gdy
spord takiej iloci ubra nie
potrafimy wybra tego, ktre
nam odpowiada. Kompetencja sprzedawcy jest tutaj na
wag zota. Wraz z iloci towaru rosn take oczekiwania
klientw. Chcieliby kupi tanie
ubrania w dobrej jakoci.
Na wszystkie te potrzeby odpowiada Textil Market
w Wodzisawiu lskim. Towar, ktry znajdziemy na wieszakach i pkach w wikszoci przypadkw pochodzi od
polskich producentw. Jest
dobrej jakoci i w przyzwoitej cenie. Codziennie nowe

<< GazetaInformator.pl

dostawy i promocje. Oprcz


tego fachowa i mia obsuga.
Pani Urszula, ktr tutaj spotkamy, ma naprawd wyjtkowy zmys dobierania ubra.
Nawet nie przypuszczasz, jak
niewielka zmiana wizerunku, moe wpyn na twj nastrj. Klienci s zachwyceni
- panie dlatego, e w kocu
kupiy co, co odpowiada ich
gustom, a panowie dlatego,
e zakupy nie trway dugo. U
nas wszystko wydaje si prostsze, gdy w centrum zainteresowania zawsze jest klient.
Jego potrzeby s dla nas najwaniejsze. Kadziemy nacisk
na niskie ceny i podamy za
trendami. Przy tym wszystkim
stawiamy na wygod.
Wszystkim Pastwu yczymy udanych zakupw, a
osoby, ktre maj taki zmys
jak pani Urszula, zapraszamy
do wsppracy.

Textil Market Wodzisaw


ul. Targowa 5
(budynek Kina Czar
pod Zoolandi)
tel. 665381735
Artyku sponsorowany

Zegarmistrz
- od 40 lat na Odrzaskiej!

Naprawa zegarw wszelkiego typu oraz sprzeda nowych.


Zakad zegarmistrzowski
Styl na Odrzaskiej w Raciborzu funkcjonuje od 1974 roku.
Niewiele pozostao w miecie
firm z tak dug tradycj i takim
dowiadczeniem. Tym bardziej
warto je pielgnowa i odwiedza. Wiedza i dowiadczenie
tutejszego mistrza, pana Waltera
Chrzonszcza jest na wag zota.
Przygotowa on do pracy w zawodzie zegarmistrza dziesiciu
uczniw. Wikszo z nich wykonuje ten zawd po dzi dzie.
Z wiedzy oraz umiejtnoci waciciela zakadu korzystaj take
raciborskie parafie. Mistrz Walter wykona renowacj i zocenie zegarw znajdujcych si na
wieach tutejszych kociow.
Zakad dotychczas mieci si na rogu ulicy Odrzaskiej. Teraz zmieni lokalizacj.
Obecnie zakad znale mona
dosownie kilka krokw dalej,
na ulicy Odrzaskiej 3, w ssiedztwie sklepu ze sprztem
komputerowym. W tutejszym
warsztacie zegarmistrzowskim
prowadzony jest serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dla
znanych i cenionych producentw zegarkw. Tutaj naprawisz
take starsze, cenniejsze modele.
Zegarmistrz zajmie si take antykami. Na odrzaskiej przeprowadzane s renowacje starych
zegarw, zegarkw kieszonkowych i narcznych. W ofercie

Zakad zegarmistrzowski Styl do niedawna mieci si na


rogu ulicy Odrzaskiej, w pobliu pomnika abpa J. Gawliny.
Teraz mieci si kilka krokw dalej, na Odrzaskiej 3.
zakadu Styl znajduje si odnawianie kopert, tarcz, wskazwek, skrzyni zegarw ciennych
oraz stojcych. Oprcz tego tutejszy mistrz z pewnoci naprawi bransolet lub pasek zegarka
narcznego. Zakad zajmuje
si rwnie renowacj zegarw
specjalistycznych. W tym take posiada bogate dowiadczenie. Kady klient traktowany
jest idywidualnie. Zegarmistrz
posiada take katalog zegarw,
ktre mona sprowadzi na specjalne yczenie klientw.

Zakad zegarmistrzowski
Styl prowadzi take sprzeda zegarkw (damskie, mskie, dziecice, mechaniczne,
automatyczne, stacje pogody, budziki) oraz biuterii.
W szerokiej ofercie handlowej znajd Pastwo zegarki
renomowanych firm oraz ich
uzupenienie asortymentowe
w postaci najwyszej jakoci
galanterii zegarmistrzowskiej. Tutaj kupisz take
wszystkie typy baterii do zegarkw.

Zakad zegarmistrzowski Styl


ul. Odrzaska 3, Racibrz
tel. 32 415 15 47
Czynne: pn. - pt.: 9.00-17.00, sob.: 9.00-13.00
Artyku sponsorowany

K
AT
E
D
O
D

Wiosenne
MOTO porady

W naszym Serwisie Dobrych Cen:


- olej 46 z
- filtr powietrza od 80 z
- tarcze i klocki od 800 z
- wiece zaponowe LONG od 387 z
- dezynfekcja klimatyzacji 99 z
- filtr kabinowy od 110 z
- wymiana opon od 80 z
- SKP ceny urzdowe

TOYOTA KONSEK RYBNIK


UL. PROSTA 100, 44-203 RYBNIK
tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl

12 Zoty rodek

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

<< GazetaInformator.pl

racibrz motoryzacja

Hydraulika siowa do pojazdw uytkowych

R E K L A M A

Przedstawicielstwo handlowe na Polsk, Czechy i Sowacj producenta wyposaenia


do pojazdw ciarowych Afhymat znajduje si w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172.
wersji lekkiej (najazd) i cikiej (platforma hydrauliczna), mieciarki, zabudowy
komunalne, chodnie, wywrotki w wersji aluminiowej i stalowej. Co ciekawe,
francuska firma jako jedna
z nielicznych posiada maszyny, ktre z jednego ar-

kusza przygotowuj gotow,


dwunastometrow wywrotk. - Kooperujemy rwnie
z firmami w Polsce, ktre
montuj nasze zestawy na
pojazdach uytkowych. Od
momentu zamwienia do
odbioru obsuymy odbiorc
kompleksowo - mwi B. Sta-

ro. Czas realizacji zamwienia to 4 do 8 tygodni.


Na miejscu, w Raciborzu,
mona rwnie zamontowa
akcesoria hydrauliki wywrotu, hydrauliki siowej, w cigu jednego dnia - dodaje B.
Staro. Przewaga raciborskiego punktu Afhymat nad

konkurencj polega na tym,


e jest on bezporednim
przedstawicielem producenta, dziki czemu ceny tutaj
s nisze ni u konkurencji,
ktra peni rol porednikw. Afhymat posiada certyfikat Rzetelna Firma.

AFHYMAT
47-400 Racibrz
ul. Opawska 172
(za rozruchem)
tel. 504 013 274, 32 417 01 29
www.afhymat.com
Artyku sponsorowany

racibrz - usugi

Wielki powrt Rometa!


Rower-legenda powraca do ask.
Historia przemysu rowerowego w Polsce siga pocztku XX wieku. To
wtedy w kraju powstaway
pierwsze fabryki produkujce jednolady. Mimo tego, e produkcja sza dobrze to rodzimy przemys
nie by doceniany. Ludzie
sprowadzali rowery z zagranicy, a polskie fabryki
kulay. Sytuacja zmienia
si dopiero w w 1971 roku. To wtedy powsta popularny Romet. Fabryka
produkowaa 220 tysicy
rowerw rocznie. Zakad
rozwija si w takim tempie, e ju pi lat pniej,
dokonano jego rozbudowy.
Niektre rowery Romet
zyskay miano kultowych.
Chyba nie ma w Polsce rodziny, ktra nie miaaby
wspomnie zwizanych z
popularnym Wigry 3, czyli
skadakiem.
- Wiele osb nadal ma
w domach takie rowery.
Coraz czciej przyprowadzaj je do nas - mwi specjalista z Raciborskiej Rowerowni, mieszczcej si na
ulicy Reymonta. Rowerownia bowiem synie nie tylko
z profesjonalnego, dobrego
i taniego serwisu. Wykonu-

Fot. MK Bicycle

Francuska firma Afhymat


dziaa na rynku od 1993 roku. Przedsibiorstwo zaoyli Francuzi polskiego pochodzenia.
Zaczynali od produkcji
zbiornikw stalowych i aluminiowych pojazdw ciarowych. Z czasem rozszerzyli
swoj dziaalno, stajc si
jednym ze wiatowych potentatw brany. Niewielu
mieszkacw wie, e przedstawicielstwo firmy na Polsk, Czechy i Sowacj dziaa
w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172 (czerwony budynek
za Rozruchem).
W ofercie raciborskiego punktu Afhymat znajduj si, prcz zbiornikw, siowniki wywrotu (frontowe,
podskrzyniowe itd.) oraz inne elementy skadowe, ktre
s istotne w hydraulice mobilnej i zabudowie nadwozi.
- Montujemy ukad hydrauliczny wraz ze zbiornikiem na
cigniku siodowym z aplikacj typu wywrotka, ruchoma
podoga, HDS. Wszystkimi
innymi, ktre potrzebuj
hydrauliki - mwi Bartosz
Staro, przedstawiciel firmy
Afhymat w Raciborzu.
Rozszerzajca si oferta Afhymat obejmuje zabudow pomocy drogowych w

Fot. Jacek Misiski

W Raciborzu otwarto przedstawicielstwo wiatowego


potentata w produkcji wyposaenia do pojazdw cikich.

Oferta Raciborskiej Rowerowni to nie tylko naprawa


i renowacja, ale take sprzeda rowerw i akcesoriw
rowerowych.
je si tam rwnie renowacje - malowanie, piaskowanie. Zainteresowanie t
usug ronie z miesica
na miesic. Tutaj rower z
dug histori, wygldem
przypominajcy rower rodem z epoki PRL-u na pewno otrzyma drugie ycie. Masz stary rower? Przywie
go do nas lub zadzwo, a to
my przyjedziemy do ciebie.
Zrobimy wycen i odpicujemy - dowiadujemy si w
Rowerowni.
Wiosna to idealny czas
na przygotowanie roweru
do sezonu. Zachcamy za-

tem do tego, aby odda go


w rce profesjonalistw. W
Rowerowni panuje niepowtarzalny klimat - pikne
wntrze, profesjonalna i
mia obsuga. Rowerownia
funkcjonuje przy Raciborskiej Wytwrni Rowerw
przy ul. Wadysawa Reymonta 10 (obok Stray Poarnej).
MK Bicycle
ul. Wadysawa Reymonta 10
47-400 Racibrz
tel. 784 944 409
www.mkbicycle.eu
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek 13

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

racibrz motoryzacja

Nowy stary temat


System monitorowania cinienia w oponach TPMS nie jest czym nowym.
Pierwsze popularne samochody z czujnikami cinienia pojawiy si na
naszych stanowiskach serwisowych w latach 20012002. Byy to Renault Laguny II, ktre obsugiwalimy
dla naszych klientw, jak i
dla klientw raciborskiego
dealera tej marki. W tamtych czasach nikt nie dokupywa kolejnego kompletu
felg wraz z czujnikami ze
wzgldu na ich cen (1 czujnik kosztowa ponad 400
zotych), wic obsuga sprowadzaa si do umiejtnego
przeoenia opon tak, aby
nie uszkodzi zamontowanych na obrczy nadajnikw.
W samochodach wyposaonych w poredni system
kontroli (np. wyposaonych
w opony typu Run On Flat)

Ikonka z systemu poredniego.

sama wymiana opon nie rni si od standardowej gdy


na felgach nie ma czujnikw,
a system nie mierzy cinienia
tylko obwd opony za pomoc systemu ABS, a kalibracja
odbywa si w zalenoci od
samochodu za pomoc ustawie w menu serwisowym
lub za pomoc dodatkowego
przycisku na konsoli.
Od listopada 2014 zgodnie z unijnymi regulacjami
wszystkie nowe samochody musz by wyposaone w ktry z tych dwch
systemw:
bezporedni
z czujnikami lub poredni. W naszym serwisie zaobserwowalimy wiksz
liczb klientw kupujcych
dodatkowy komplet felg i
czujnikw (cena czujnika
nie przekracza 200 zotych)
wychodzc naprzeciw ich

www.prusicki.pl

Czujnik na obrczy.
oczekiwaniom zainwestowalimy w dobrej klasy urzdzenie do programowania
mamy na miejscu rwnie
same czujniki a nasi serwisanci przeszli odpowiednie
szkolenia z zakresu obsugi samochodw z TPMSem myl, e z biegiem czasu odsetek tych pojazdw

bdzie rs, a my jestemy


przygotowani na obsug tych samochodw. Jak
rozpozna czy samochd
jest wyposaony w system
TPMS i jakie rozwizanie
porednie czy bezporednie zastosowano w Twoim
samochodzie? Wicej na
www.prusicki.pl.

DOTZ Tupac.

Serwis ogumienia Prusicki ul. Gubczycka 59, tel. 32 418 15 71,


47-400 Racibrz, Czynne:, pn-pt 8-18, sobota 8-13, biuro@prusicki.pl
R E K L A M A

Artyku sponsorowany

14 Zoty rodek

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

<< GazetaInformator.pl

racibrz motoryzacja

Wymiana opon na letnie - to ju czas!


Bezpieczna jazda samochodem w duej mierze zaley od opon.
Aura panujca na zewntrz zaczyna sprzyja
wymianie opon. W serwisach pojawia si coraz wicej klientw, zwaszcza tych,
ktrzy maj wicej ni jeden
samochd lub nie wyjedaj
wczesnym rankiem.
Nic dziwnego, gdy to
wanie opony maj bardzo
duy wpyw na bezpieczestwo jazdy samochodem, a
najbardziej ich stan, a take cinienie. Niejednakowe
cinienie w oponach naszego auta powoduje ciganie
auta w jednym kierunku,
szybsze zuycie opon oraz
zwikszone zuycie paliwa.
Kontrola cinienia jest zatem
bardzo wana. Zauwayli to
take ustawodawcy. W ubiegym roku w ycie wszed
przepis mwicy o tym, e
nowo homologowane samochody musz posiada system kontroli powietrza w
koach, tzw. T.P.M.S. Tego
typu czujniki oczywicie take musz by serwisowane.
W Raciborzu serwisem czujnikw T.P.M.S. zajmuje si
Autoserwis Premio Madag.
Dziaanie takiego systemu
polega na komunikowaniu
si za pomoc fal radiowych specjalnych zaworw
zamontowanych w koach z
komputerem pokadowym
samochodu.
- Zawory T.P.M.S. s wyposaone w czujniki cinie-

Autoserwis PREMIO MADAG posiada urzdzenie, ktre pozwala na wykonanie aktywacji, sprawdzenie
prawidowego dziaania zaworu, a take w niektrych przypadkach do identyfikacji w komputerze samochodu.
Urzdzenia te s uniwersalne dla wszystkich marek samochodw i wszystkich typw zaworw.
nia, temperatury, zasilanie
bateryjne oraz odpowiedni ukad elektroniczny. W
przypadku kiedy stwierdzi
si problemy z cinieniem
w oponie, komputer sygnalizuje kierowcy, w ktrym
kole nastpi spadek - mwi ekspert Autoserwisu Premio Madag. Ma to oczywisty
zwizek z bezpieczstwem,
a take z optymalizacj zuycia paliwa oraz opon. Aby
taki ukad dziaa prawidowo konieczna jest aktywacja zaworu przed zamontowaniem w samochodzie
zostaje on upiony, aby
nie traci energii, sprawdzenie poprawnoci dziaania
(wskaza wartoci cinienia,
temperatury, stanu baterii)

racibrz - motoryzacja

oraz przeprowadzenie identyfikacji w komputerze pokadowym (komputer musi


wiedzie, e zawr umieszczono np. w prawym tylnym
kole). - Podczas montau samochodu w fabryce czynnoci te s wykonywane na liniii produkcyjnej, natomiast
w stacjach serwisowych, np.
podczas wymiany zaworu lub
przestawienia k konieczne
jest specjalne oprzyrzdowanie do komunikacji z zaworem oraz do identyfikacji zaworu w komputerze - dodaje
pracownik Autoserwisu.
Wrd wacicieli samochodw s osoby, ktre uwaaj, e zmiana opon z zimowych na letnie to strata czasu
i pienidzy. Twierdz, e jeli

opony zimowe radz sobie z


lodem to gorcy asfalt take
nie sprawi im adnego problemu. Takie mylenie jest
niebezpieczne. Trzeba wiedzie, e opony zimowe wy-

W Premio Madag
co dziesita
wymiana opon gratis.
Autoserwis pracuje
do ostatniego
klienta.
twarzane s z mikkiej mieszanki, ktra jest znacznie
bardziej podatna na przebicie. Opon zimow latem
mona zatem bardzo atwo

uszkodzi. Znacznie szybciej


si ona zuywa. To sprawi, e
po jednym sezonie nie bd
si nadaway one do niczego. Bdziemy musieli kupi
nowe. Jednak wymieniajc
opony z zimowych na letnie
trzeba bra pod uwag nie
tylko wzgldy ekonomiczne. Najwaniejsze jest tutaj
bezpieczestwo. W oponach
zimowych mamy do czynienia z wysokim bienikiem.
Ten zaprojektowany zosta
po to, aby wbija si w nieg.
Na twardej powierzchni opona taka ma mniejszy kontakt
z podoem, a to sprawia, e
droga hamowania wydua si. Samochd nie poradzi sobie take na zakrtach.
Gbszy bienik i saby kon-

takt z podoem moe doprowadzi do wypadku, gdy


pojazd nie bdzie mia odpowiedniej stabilnoci.
Na bezpieczestwie nie
mona oszczdza. - Sama
wymiana opon to jednak nie
wszystko. Opony musz by
take dobrej jakoci. Wymagaj kontroli - radzi nasz
ekspert. Wiosn serwisy
przeywaj oblenie. Staraj si dopasowa z ofert
opon do moliwoci finansowych kadego klienta. MADAG oferuje najwikszy w
miecie wybr opon renomowanych marek Goodyear,
Dunlop, Fulda, Sava, Dbica,
Continental, a dla klientw
mniej wymagajcych oferuje
mark Aeolus, ktra zapewnia przez rok czasu wymian
opony na now w przypadku
jej uszkodzenia. Zapraszamy
do autoryzowanych serwisw
oponiarskich ju teraz. Przygotuj si do sezonu letniego i
podruj bezpiecznie!
Autoserwis Premio Madag
ul. Rybnicka 61
tel. 32 415 25 98
Racibrz
ul. Opawska 155
tel. 32 307 30 20
Racibrz
www.madag.pl
Artyku sponsorowany

Wycieraczki Bulltec w WWW PARTS


Paskie wycieraczki Bulltec to alternatywa dla drogich wycieraczek.
Najatrakcyjniejsza oferta na rynku w swojej klasie cenowej.
Zalety paskich wycieraczek Bulltec:
- atrakcyjna cena,
- duga ywotno,
- cicha praca,
- piro wycieraczki wykonane jest
z naturalnej gumy grafitowanej,
- metalowy rdze pozwala dopasowa
si do krzywizny szyby kadego pojazdu.

R E K L A M A

Wycieraczki Bulltec s
bardzo aerodynamiczne, bardzo dobrze zachowuj si podczas duych prdkoci, nie
trac przyczepnoci do szyby
(nie odklejaj si) podczas
podmuchw wiatru oraz nie
rdzewiej. atwo odchodz od
szyby podczas mrozw. Ceny
w zalenoci od dugoci od 14
do 18 z za sztuk. To najlepszy wybr wycieraczek z klasy
ekonomicznej, posiada wysoki
wspczynnik jakoci do ceny.

FHU WWW PARTS S.C.


Racibrz ul. Komunalna 7
tel. 32 417 07 74
kom. 781 160 563
Racibrz ul. Krta 1
tel. 722 105 900
Czynne:
pn pt 8.00-18.00
sob. 8.00-14.00
mail: sklep@www-parts.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek 15

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

racibrz motoryzacja

Likwidacja szkody z OC sprawcy


Jeste poszkodowany w
kolizji lub wypadku drogowym, musisz wykona kilka
krokw, by dosta odszkodowanie, jego uzyskanie w
wielu przypadkach nie jest
proste, ani ekspresowe. Na
drodze do wypaty pienidzy stoi sporo formalnoci.
Jeli jednak po kolizji nie
zapomnimy o kilku podstawowych zasadach, likwidacja szkody powinna przebiec
do sprawnie Jak zatem
uzyska odszkodowanie z
OC sprawcy?
Podstawow zasad jest
to, e z roszczeniem o likwidacj szkody zwracasz si
do zakadu ubezpieczeniowego, w ktrym swoj polis wykupi sprawca kolizji.
W 2015 roku w ycie wesza
powszechna bezporednia
likwidacja szkd. To rozwizanie daje moliwo
zgoszenia szkody do wasnego zakadu ubezpiecze.
Nasz ubezpieczyciel wypaci
odszkodowanie, a nastpnie
sam rozliczy si z firm, w
ktrej sprawca mia wykupione OC. Nie zawsze ta forma rozliczenia jest korzystna dla poszkodowanego.
Nasz ubezpieczyciel zobo-

wizany jest do podpisania


z nami umowy na likwidacj
bezporedni. Wad tej formy rozliczenia jest, to e w
razie sytuacji spornej ciko si bdzie odwoywa od
decyzji ubezpieczyciela, ze
wzgldu na zawarte w podpisanej umowie warunki.
Do zgoszenia szkody,
oprcz Twoich danych, potrzebne jest imi, nazwisko
sprawcy kolizji, numer jego
polisy OC, numer rejestracyjny i marka jego pojazdu oraz data i okolicznoci
zdarzenia. Dlatego tak wane jest spisanie wszystkich
danych osoby, ktra ponosi
odpowiedzialno za szkod.
Zazwyczaj do 7 dni od zgoszenia szkody umwi si z
nami rzeczoznawca na ogldziny uszkodzonego samochodu. Pamitaj, aby przed
zgoszeniem szkody i przybyciem rzeczoznawcy, nie
dokonywa adnych napraw.
Z drugiej strony firmy coraz
czciej oferuj uproszczon ciek likwidacji. Dokumentw do wypenienia
jest wtedy znacznie mniej,
wizyta rzeczoznawcy niekonieczna, a czas likwidacji
szkody skraca si rednio o

Fot. Oplony

Wybr miejsca i sposobu likwidacji szkody zaley do poszkodowanego.

Po kolizji lub wypadku warto uda si do zaprzyjanionego warsztatu


i zapyta o moliwo bezgotwkowego rozliczenia szkody z ubezpieczycielem.
poow. Taka ekspresowa
cieka wypaty odszkodowania nawet w trzy dni
dotyczy tylko drobnych
szkd. Ubezpieczyciele staraj si forsowa jeszcze inny wariant rozliczenia szkody. Mianowicie ju podczas
zgoszenia szkody nakaniaj

nas na udanie si do warsztatu, z ktrym maj podpisan umow o likwidacj


szkd. Czsto s to warsztaty znacznie oddalone od
naszego miejsca zamieszkania, a co za tym idzie w ogle nam nieznane. Pamitajmy nie musimy w ogle si

zgadza na takie praktyki.


To do poszkodowanego naley wybr miejsca i sposobu likwidacji szkody.
Co oznacza rozliczenie
bezgotwkowe? Rola waciciela auta ogranicza si
wwczas do wyboru warsztatu (moe to by nawet ma-

y warsztat z ssiedztwa).
Warsztat zajmie si napraw, ktrej zakres szczegowo zostanie z nami uzgodniony, a sam postara si
o wyegzekwowanie odpowiedniej wysokoci odszkodowania od ubezpieczyciela. Wikszo firm oferuje
moliwo bezgotwkowej
likwidacji szkd, pomimo e
nie maj podpisanej umowy
wsppracy z ubezpieczalniami (nie tworz sieci naprawczej
ubezpieczalni),
s to warsztaty niezalene,
dbajce jedynie o dobry interes klienta a nie firmy
ubezpieczeniowej, ktrej celem jest jak najtasze rozliczenie szkody.
Jeszcze raz podkrelmy,
to nie Ubezpieczalnia decyduje o sposobie naprawy
naszego pojazdu! Poszkodowany ma prawo swobodnie wybra sposb i miejsce
likwidacji swojej szkody. Pamitajmy, aby decyzj o sposobie likwidacji szkody podj na spokojnie, zasigajc
porady np. w swoim zaprzyjanionym warsztacie, a nie
pod wpywem stresu jaki
towarzyszy takim zdarzeniom.
Artyku sponsorowany

Auto Centrum Opolony ul. Rybnicka 129a, 47-400 Racibrz, www.opolony.pl


Lakiernictwo tel. 32 415 35 73 Blacharstwo tel. 32 415 31 43
R E K L A M A

region - gospodarka

Fot. RAFAMET

Rafamet
z
zyskiem
Spka zwikszya sprzeda mniejszych obrabiarek.

W 2014 roku spka Rafamet nie tylko odnotowaa wikszy zysk,


ale take wzbogacia si o now hal produkcyjn.
paulina krupiska

we wtorki i czwartki po okazaniu kuponu

Rafamet S.A. podsumowaa 2014 rok. Przez dwanacie


miesicy spka wypracowaa
zysk netto w wysokoci 766 tys.
z. Zysk na sprzeday wynis
2,043 mln z i by o 265 tys. z
wyszy ni w roku ubiegym.
Przychody ze sprzeday produktw, towarw i materiaw
wyniosy 62,855 mln z i byy
o 21,5 proc. nisze od przychodw uzyskanych ww roku poprzednim.
- Nasza sytuacja finansowa po zakoczeniu 2014 roku
jest dobra. Wysoko zrealizowanych przychodw bya co
prawda nisza ni w latach poprzednich, ale wynika to w duej czci z faktu sprzeday w
analizowanym okresie mniejszej liczby wielkogabarytowych,

a wic i wysokomateriaochonnych obrabiarek, na rzecz obrabiarek mniejszych, zaliczanych


do grupy obrabiarek maoseryjnych. Szeroko rozumiane
otoczenie gospodarcze nie uatwiao, w omawianym okresie,
podejmowania przez naszych
potencjalnych klientw decyzji
o inwestycjach maszynowych.
Nasz ambicj jest jednak, aby
obecny rok by lepszy od minionego. Prowadzimy w tym
kierunku dziaania, zarwno
w odniesieniu do pozyskiwania nowych rynkw zbytu jak
i wprowadzania nowych innowacyjnych wyrobw. Wanym
elementem strategicznego rozwoju firmy w latach nastpnych jest oddanie do eksploatacji w 2015r. tzw. Hali Montau
II, czyli hali montau odbiorowego. Inwestycja ta stano-

wi dla naszej firmy fundament


jej dalszego rozwoju. Ju teraz
odbieramy pozytywne opinie
oceniajce funkcjonalno, nowoczesno oraz wyjtkow estetyk tego obiektu - mwi E.
Longin Wons, Prezes Zarzdu
Rafamet S.A. z Kuni Raciborskiej.
Jednak na tym spka nie
poprzestaje. W roku 2015 bd
realizowane kolejne inwestycje
w rozwj parku maszynowego
spki. Bdzie to nastpstwo
przeksztacania obecnego wydziau montau w wydzia obrbki cikiej. Gwne kierunki
sprzeday w 2015 roku to m.in.
Arabia Saudyjska, Chiny, Malezja, Tajlandia, Tajwan, Korea
Poudniowa, Polska, Turcja,
Niemcy, Sowacja, Serbia, a take Maroko, Etiopia, RPA oraz
Argentyna, Australia i USA.

16 Sylwetki

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

rydutowy rozrywka

<< GazetaInformator.pl

rydutowy - sylwetki

Rydutowianka w finale Miss Reneta Farmaceuta napisa krymina!


Arnold Paczek fanom kryminaw znany jest jako Thomas Arnold.
Fot. UM Rydutowy

Fot. Klaudia Siedlaczek

Polka znalaza si w cisej dwunastce czeskiego konkursu piknoci.

Burmistrz Rydutw, Kornelia Newy osobicie


podzikowaa autorowi, e rozsawi miasto
na cay kraj oraz poprosia go o autograf.
paulina krupiska

Na stronie internetowej www.missreneta.cz istnieje moliwo oddawania gosw


na reprezentantk Zespou Szk Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydutowach.
anna zganiacz

Jest z Polski, z miasta


Rydutowy pooonego blisko granicy z Czechami.
Zielonooka dziewczyna o
rudych wosach jest uczennic szkoy ponadgimnazjalnej w Rydutowach. Do
tej pory nie startowaa w
konkursach piknoci, dlatego bardzo cieszy j udzia
w finale Miss Reneta. Czas
wolny spdza w aktywny
sposb. Bardzo lubi siatkwk oraz koszykwk. Zamiowanie do sportu wpywa na jej sposb ubierania
si. Uwielbia legginsy i bluzy lub t-shirty. Dla Martyny
bardzo wazna jest rodzina,
z ktr wietnie si rozumie. Chciaabym pojecha
do Parya, miasta romantykw i zakochanych - tyle
o Martynie Kocur z Rydutw mona dowiedzie si
z opisu zamieszczonego na
stronie Miss Reneta.
17-latka wzia udzia
w eliminacjach do konkursu Miss Reneta 2015, ktre odbyy si 28 listopada
w Rydutowskim Centrum
Kultury Feniks, po raz
pierwszy w rodzinnym miecie reprezentantki Polski.
Konkurs organizowany jest
od roku 1998 przez czesk
szko redni z Havova.
Wsppracuje ona z Zespoem Szk Ponadgimnazjalnych w Rydutowach. Na pocztku nie chciaam
wzi udziau w tym konkursie, jednak pan Dyrek-

tor, Jacek Stebel gorliwie


mnie zachca, ebym sprbowaa swoich si. Ostatecznie si zgodziam, ale mimo
to nie wierzyam, e uda mi
si przej przez eliminacje
do dalszych etapw - wspomina Martyna.
Do tej pory Martyna
dwa razy wyjedaa do
Czech, by wzi udzia w
przygotowaniach do finau
Miss Reneta. Duo pracy...
zdjcia, krcenie filmikw,
przymiarki strojw - tak
Martyna wspomina zgrupowania, w ktrych braa
udzia. - Przygotowania do
finau byy przyjemnoci,
a zarazem cik prac.
Od rana do wieczora trwaj zajcia, podczas ktrych
uczymy si taca oraz cho-

reografii. Niezalenie od
tego, jak zakoczy si moja przygoda z Miss Reneta,
udzia w tym konkursie to
naprawd wietna sprawa.
Wiele si nauczyam - podsumowuje finalistka z Polski.
Ostatecznie starcie dwunastu kandydatek, ktre pomylnie przeszy eliminacje
do konkursu odbdzie sie
10 kwietnia. Relacj z wyborw Miss Reneta bdzie
mona oglda w telewizji
internetowej Polar. Jury
przyzna nagrody w kategoriach gwnych, jednak
uczennice szk rednich
maj take szanse na zdobycie tytuu miss publicznoci, miss foto oraz miss
Internetu.

Thriller 33 dni prawdy mia swoj premier w


marcu i jest dostpny w najwikszych ksigarniach internetowych i stacjonarnych.
Ksika opisuje ledztwo w

R E K L A M A

Wjt Gminy
Ndza informuje:
Na tablicy ogosze Urzdu Gminy w Ndza, ul. Jana
III Sobieskiego 5, 47-440 Ndza (parter przy wejciu
gwnym + ppitro), na stronie internetowej Urzdu
Gminy www.nedza.pl w zakadce ogoszenia urzdu i
www.bip.nedza.pl w menu przedmiotowym w zakadce
wykazy nieruchomoci oraz stronie internetowej monitorurzedowy.pl:
> zamieszczony jest wykaz nieruchomoci przeznaczonych do dzierawy:
nieruchomoci obrbu Babice, g, Ciechowice, Ndza o cznej powierzchni
10,0307 ha.
> zamieszczony jest wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze
prztargu ustnego nieograniczonego: dziaka nr. 744/2 obrbu Zawada Ksica o
powierzchni 0,1582 ha

sprawie mierci zakonnicy,


ktra pracowaa w sierocicu. Powie trzyma w napiciu do samego koca. - Nigdy
nie miaem nic wsplnego z
sierocicem. Po prostu postanowiem napisa ksik, ktra bdzie miaa wiele

zawiych wtkw, a rozwizanie caej zagadki znajdzie


si dopiero na kocu ksiki
i to si udao. A klimat sierocica opisywaem na podstawie budynku dawnego
domu dziecka w Kornowacu
niedaleko Raciborza zdradza autor.
Pisa zacz po studiach
farmaceutycznych,
ktre
ukoczy na lskim Uniwersytecie Medycznym. Po studiach, nie wiedzia co zrobi
z wolnym czasem. Poniewa
jego pasj byo czytanie ksiek, zwaszcza kryminaw,
sam postanowi co napisa.
Jego debiutancka powie
thriller medyczny Anestezja miaa swj debiut w
2013 roku. Nad ksik 33
dni prawdy pracowa p
roku. - Cay czas pracuj w
aptece w Pszowie, wic pisaniem mogem si zajmowa
przed lub po pracy, ale udao
mi si to poczy przyznaje autor.
Co robi kiedy nie pisze
i nie pracuje? Czyta ksiki. Do jego ulubionych autorw nale B. Haig, R.
Ludlum, D. Brown, C. Cussler, H. Coben, M. Palmer,
J. Patterson. Arnold Paczek
ju pracuje nad nastpnymi
ksikami. Na wydanie czeka jego powie Tetragon
oraz kolejna cz przygd z
udziaem detektyww Adamsa i Rossa, ktrych losy opisuje najnowsza powie 33
dni prawdy.

ndza gospodarka

region - matoryzacja

Raciborzanie
w wycigu 1/4 mili!

R E K L A M A

strze dla caych rodzin! Ide


przewodni pikniku jest popularyzacja bezpieczestwa
na drogach, promocja bezpiecznej i sportowej rywalizacji w miejscach specjalnie
przystosowanych do cigania.
Podczas Moto Pikniku zostanie zainaugurowany cykl wycigw rwnolegych na dystansie 1/4 mili Automaster
Speed Cup. Pasjonaci szybkoci i adrenaliny bd podziwia w akcji szybkie i mocne
samochody.
p

Modernizacja zbiornika wody potrwa do czerwca.


pawe strzelczyk

Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacj uzdatniania wody zostanie wsparta


preferencyjn poyczk ze
rodkw
Wojewdzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w wysokoci
ponad 230 tys. z. Jeszcze na
ostatniej sesji Rady Gminy
Ndza rajcy podjli uchwa
w sprawie wniesienia przez
Gmin Ndza do Przedsibiorstwa Komunalnego wkadu pieninego w wysokoci
100 tys. z na pokrycie udzia-

w w podwyszonym kapitale zakadowym spki.


- Ruch by niezbdny do
realizacji inwestycji - zarwno
w przypadku uzyskania dofinansowania, jak i ewentualnie
w zmniejszonym zakresie, w
przypadku negatywnej decyzji WFOiGW - wyjania wjt
gminy Anna Iskaa. Ale ju jest
jasne. Inwestycja PK w Ndzy
zostanie wsparta poyczk w
wysokoci 232.843,00 z. W
sumie zadanie pochonie ponad 350 tys. z.
Stermomodernizowany
zostanie budynek administracyjno-socjalny oraz stacja uzdatniania wody. To

przede wszystkim odpowied


na konieczno utrzymania wymogw sanitarnych,
ale te dbao o rodowisko
i oszczdno dla portfela stermomodernizowany budynek zuywa mniej energii,
wic koszty ogrzewania s o
wiele nisze.
Bdzie to ju kolejna ekologiczna inwestycja PK. Od
ubiegego roku modernizowany jest te sam zbiornik
wody na stacji uzdatniania. Jego stan techniczny wymaga
ju podjcia dziaa. Bdzie to
miao oczywicie wpyw na jako wody, co nie oznacza, e
do tej pory mielimy z tym

problem. Remont jest form


zabezpieczenia na przyszo.
Lepiej wyprzedza pewne
fakty, ni da si zaskoczy
pogorszeniem jakoci wody
- tumaczy prezes PK Marek
Niewrzo.
Modernizacja zbiornika
ma potrwa do czerwca i rwnie zostaa dofinansowana
ze rodkw Wojewdzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w postaci preferencyjnej poyczki. Z kolei
termomodernizacja budynku
i stacji uzdatniania ma ruszy
jak tylko zakoczy si remont
zbiornika.

PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH

Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a


tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl

170z/10h 18-19 kwiecie


tel. 691 235 786

Fot. Top-Car

WFOiGW wesprze inwestycj PK w Ndzy

W wycigu 1/4 mili w Kamieniu Pomorskim wemie


udzia Racibrz Drift Team. Nasze miasto reprezentowa
bd Artur wierczek, Przemek Wojciechowski, Szymon
Wojteczek. W nadchodzcym sezonie Raciborski Drift Team
zaplanowa starty w Serii Drift Open jest to liga prnie
rozwijajca si i poziom zawodnikw w niej startujcych
jest z sezonu na sezon coraz wyszy
Moto Piknik w Kamieniu
lskim. Jedn z gwnych atrakcji bdzie wycig.
Wycigi na 1/4 mili, wycigi wrakw, super samochody, widowiskowe pokazy
driftu, offroad, strefa klubw
i food tracki to tylko przedsmak atrakcji, jakie czekaj
na motomaniakw 26 kwietnia na lotnisku w Kamieniu
lskim.
Moto Piknik to impreza
dla wszystkich, ktrzy kochaj samochody, rne ich oblicza i dobr zabaw. To prze-

Wiadomoci 17

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

KURS
MATURALNY
Z MATEMATYKI

GazetaInformator.pl >>

18 Zdrowie

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

wodzisaw lski szpital

racibrz - zdrowie

Naprawi szpitalne finanse?

Studenci staj do
walki z biaaczk

Zarzd Powiatu Wodzisawskiego powoa czonkw


zespou roboczego, ktrego zadaniem bdzie doradztwo oraz
wypracowanie opinii w sprawie programu naprawczego
dla Powiatowego Publicznego
Zakadu Opieki zdrowotnej w
Rydutowach i Wodzisawiu
lskim z siedzib w Wodzisawiu lskim.
Od duszego czasu - informauje starostwo - trwa
dyskusja na temat sytuacji
szpitali w Rydutowach i w
Wodzisawiu lskim oraz
rnych propozycji poprawy ich kondycji finansowej
m.in. poprzez ewentualne czenie oddziaw szpitalnych.

Do wadz powiatu wpyn


apel radnych z Rydutw o
powoanie zespou roboczego
zoonego z przedstawicieli
organw Powiatu Wodzisawskiego, jednostek samorzdu
terytorialnego szczebla gminnego, dyrekcji szpitala, zwizkw zawodowych oraz innych
podmiotw zainteresowanych
dobrem szpitala. W odpowiedzi na apel skierowalimy
pisma do 30 podmiotw o wytypowanie przedstawiciela do
prac w zespole. Swj udzia
potwierdzio 18 osb. W skad
zespou wchodz rwnie radni powiatowi oraz przedstawiciele zarzdu mwi starosta
Tadeusz Skatua.
Na posiedzeniu Zarzd
Powiatu podj uchwa po-

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu lskim

Powoano 25 osobowy zesp naprawczy wodzisawskiego szpitala.


krystyna stanik

W ubiegym roku szpital w Wodzisawiu lskim mia 7 mln


z straty. Planowane jest zamknicie porodwki i oddziau
pediatrycznego. Mieszkacy i wadze powiatu maj nadziej,
e zesp naprawczy pomoe.
woujc czonkw zespou.
Jego pracami pokieruje wicestarosta Leszek Bizo. Opini
w sprawie programu napraw-

czego dla szpitali zesp ma


wypracowa do 31 lipca 2015r.
Nastpnie zostanie ona przedstawiona zarzdowi powiatu.

racibrz - ekologia

Koo myskie uczy dzieci ekologii


Dzieci mog zobaczy, jak energia dostarczona dziki wodzie jest zamieniana w energi elektryczn.
Ekologii musimy si
uczy. Najlepiej od dziecka. Najlepiej rwnie, gdy
nauka ta wie si z innymi
gaziami wiedzy takimi jak
fizyka, czy chemia. Gdy ekologii ucz si dzieci, to dobrze si skada, jeli nauka
czy si z zabaw i obserwacj. Dziki temu mode umysy chon wiedz szybciej i

<< GazetaInformator.pl

bardziej chtnie. Tak wanie jest w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu,


gdzie dziki wsparciu Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej powstao koo myskiego. Suy ono jako stanowisko edukacyjne pod nazw
odnawialne rda energii
na przykadzie koa my-

skiego. WFOiGW wspar t


inwestycj kwot ponad 23
tysicy zotych, co stanowio
poow jej wartoci. Dyrektor arboretum Hubert Kretek powiedzia nam: - Dziki
temu stanowisku dzieci mog zrozumie, w jaki sposb
odbywa si zamiana energii, ktr dostarcza woda
na energi elektryczn. Do

tego wanie miejsca kierowane s wycieczki szkolne,


a uczniowie obserwuj, jak
dziki kou myskiemu stale wieci si arweczka. Dydaktyka zreszt jest w ogle
niezwykle wanym elementem ksztatowania wiadomoci ekologicznej.
l

W Raciborzu odbdzie si
rejestracja dawcw szpiku
kostnego.
Studenci Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Raciborzu po raz czwarty staj do
walki z biaaczk i organizuj
dzie Dawcy szpiku kostnego.
Podczas poprzednich edycji
zorganizowanych przez przedstawicieli PWSZ w Raciborzu
wraz z fundacj DKMS Polska
zarejestrowao si ponad 670
chtnych osb, gotowych nie
pomoc ludziom chorym na biaaczk. Kolejne osoby bd miay okazj wzbogaci rejestr ju
22-23 kwietnia 2015 r.
- Bdziemy ponownie rejestrowa chtne osoby w dwch
miejscach: w budynku gwnym PWSZ w Raciborzu przy ul.
Sowackiego 55 w godz. 9:0016:00 oraz w Galerii Myskiej
od 13:00 do 20:00 informuje Dawid Machecki, ambasador
fundacji DKMS Polska. Sama
rejestracja trwa zaledwie kilka
chwil - na samym pocztku wolontariusz przeprowadza krtki
wywiad medyczny, potem odbywa si druga cz, czyli wypenienie formularza rejestracyjnego, a na samym kocu ta
najwaniejsza czynno, czyli
wymaz z wewntrznej strony
policzka. - W Polsce co godzin
stawiana jest komu diagnoza biaaczka, czyli nowotwr krwi.
Na wiecie co 35 sekund odbiera
komu ycie. Dlatego zachcam
wszystkie chtne osoby do rejestracji - mwi Dawid Machecki.

Od ponad dwch lat na wielu polskich uczelniach wyszych


realizowany jest projekt rejestracji potencjalnych Dawcw
szpiku wrd spoecznoci akademickich. Celem tej inicjaty-

Fundacja DKMS
Baza Dawcw
Komrek Macierzystych Polska,
przebadaa i zarejestrowaa prawie

670 tysicy

potencjalnych
dawcw komrek
macierzystych
wy jest zjednoczenie wszystkich
studentw na rzecz ratowania
ludzkiego ycia.
W tym roku a 130 uczelni
z 54 miast wytypowao swoich
reprezentantw do udziau w
tym projekcie. - W tym przedsiwziciu nie mogo zabrakn
Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Raciborzu. Przez
wszystkie edycje zorganizowane
przez studentw zarejestrowao
si ponad 670 osb, ta liczba pokazuje, e zainteresowanie tym
przedsiwziciem w Raciborzu
jest ogromne - podkrela Dawid Machecki.
p

R E K L A M A

%OJPUXBSUF"LBEFNJJ'JUOFTT
TBMB***)0TUSH VM;BNLPXB


PROGRAM
8.30

JOGA /Grayna

9.30

AKTYWNI 50+ /AsiaZDROWY KRGOSUP
/Ewa

   
  


   
  


10.30 PILATES /Michalina


MENTAL BODY /Dominika
11.30 STEP&SHAPE /Michalina
ABT /Magda

12.30 DEEP WORK /Dominika


TRENING FUNKCJONALNY /Ewa
13.30 ZUMBA /Magda
LATINO DANCE /Asia

;BQJTZ
OBEBSNPXF

[BKDJB14.30 Rozdanie nagrd

W programie porady zjoterapeuty, pomiary na analizatorze Tanita,


pokaz sprztu wypoyczalni dla ludzi aktywnych i nagrody
Akademia Fitness | Racibrz | ul.Ocicka 4 | www.akademia-tness.eu

TPCPUB
,8*&5/*"

GazetaInformator.pl >>

Zdrowie 19

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

R E K L A M A

powiat raciborski - zdrowie

grona Grulica
Liczba zachorowa na
grulic w Raciborzu i okolicach wzrosa dwukrotnie.
Od rozpoczcia rejestracji
przez PSSE w Raciborzu, tj. w
latach 2002 - 2007 obserwowano systematyczny, aczkolwiek powolny, spadek zachorowa, natomiast w latach 2008
- 2009 wystpi znaczny wzrost
zachorowa. W roku 2010 odnotowano radykalny spadek zachorowa na grulic, co spowodowane byo innym podejciem
do statystycznego ujmowania

zachorowa w przypadku wznowienia choroby. W roku 2011


ponownie rejestrowano tzw.
wznowy, tj. nawroty choroby.
W roku 2014 wszystkie 30
przypadkw dotyczyo grulicy
ukadu oddechowego. rednia
wieku chorych z potwierdzon
grulic ukadu oddechowego
wynosia ok. 52 lata (dla porwnania w roku 2013 rednia wieku wynosia 50 lat). Najstarsza
osoba miaa 92 lata, natomiast
najmodsza 6 lat.
ps

Specjalistyczna Praktyka
STOMATOLOGICZNA

Alicja Mczarska

specjalista protetyk i stomatolog oglny

ZNIKI

dla emerytw i rencistw


WIZYTY w dniu zgoszenia

REJESTRACJA: Tel. 32 415 42 16 | 791 980 970 | 601 159 548


Racibrz, ul. Wojska Polskiego 13/2

20 Motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Warto wykorzysta pierwsze ciepe dni i przeprowadzi


skrupulatne ogldziny auta.
Dziki temu mona wykry
drobne usterki, ktre odpowiednio wczenie usunite
nie spowoduj wikszych i
drogich awarii.
Podczas
przekadania
opon na letnie, warto sprawdzi stan zimowego ogumienia. Najechanie na dziur
mogo spowodowa nieodwracalne uszkodzenia. Pojawienie si wybrzuszenia lub
przecicie gumy cakowicie
dyskwalifikuje opon z dal-

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

Co sprawdzi w aucie po zimie?

szego uytku. Uderzenie w


krawd dziury moe doprowadzi rnie do uszkodzenia
felgi.
Przejechanie z du prdkoci przez wyrw w drodze
moe doprowadzi do uszkodzenia elementw zawieszenia. W takim przypadku powinnimy natychmiast uda
si warsztatu lub na stacj
kontroli pojazdw. Uszkodzone elementy naley wymieni
na nowe! Warto skontrolowa rwnie stan geometrii
k. Czsto po wjechaniu w
kilka duych dziur w drodze
lub wysokich krawnikw
dochodzi do rozregulowania

NAPRAWY POWYPADKOWE

geometrii zawieszenia. Najczciej zmieniaj si optymalne parametry ustawienia zbienoci k. Objawem


takiego zjawiska jest przede
wszystkim ciganie auta na
jedn stron podczas jazdy
na wprost. Nie warto zwleka
z regulacj. Jedc z tak
usterk, ryzykujemy szybkie
zniszczenie opon.
Wiosn warto przyjrze
si ukadowi klimatyzacji.
Ta wmronym okresie przez
wielu kierowcw, niestety, nie
jest zbyt czsto uruchamiana.
W zastaym ukadzie dochodzi
do rozwarstwienia si mieszaniny chodziwa i oleju smaru-

MECHANIKA POJAZDOWA

jcego kompresor. Latem grozi to utrat szczelnoci ukadu


i nawet zatarciem kompresora. Potakim dugim przestoju z klimatyzacji wydobywa
si nieprzyjemny dla naszego
nosa zapach. W klimatyzacji
bd rozwijay si take grone dla zdrowia bakterie.
Przegld powinien obj
rwnie stan pynw eksploatacyjnych - kontrolujemy nie
tylko ich poziom, ale w miar
moliwoci ich jako - olej
silnikowy, pyn wspomagania
ukadu kierowniczego, pynu
chodniczego, hamulcowego
oraz systemu spryskiwaczy.
Warto zastpi pyn zimowy

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

pomoc
drogowa

AUTO-GARA

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel. kom. 0601 516 085
tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

<< GazetaInformator.pl

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

pynem letnim ze wzgldu


na inne waciwoci tych pynw. Nasze auta wymagaj
szczeglnej uwagi cay rok.
Pomimo i po zimie, wiele
czynnoci w naszym samochodzie moemy zrobi na

wasn rk, do tych powaniejszych zabiegw oddajmy


auto specjalicie. Starajmy
si robi przegldy regularnie, zabezpieczy nas to przed
powaniejszymi usterkami a
tym samym i wydatkami.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Publicystyka 21

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

radlin historia

region - historia

Zginli z rk sowietw

Nowe oblicze
osiedla Emma

Fot. Krystian Niewrzo

Ostrza armii radzieckiej spowodowa


wycofanie si reszty hitlerowcw.

Gar historii
Kolonia Emma zostaa zaprojektowana z myl
o pracownikach kopalni
Emma, ktra dzi funkcjonuje pod nazw Marcel. Jej pocztki sigaj
koca XIX wieku. Pierwsze
domy przeznaczone dla kopalnianych urzdnikw zostay wybudowane w 1897
roku wzdu dzisiejszej ulicy Korfantego. Wszystkie
domy wzniesione zostay
z czerwonej cegy, gwnie na rzucie zblionym do
kwadratu, posiaday przewanie dwuspadowe dachy.
Ulice wewntrzosiedlowe
miay charakter wskich,
cichych alejek. Pomidzy
domami ustawione byy
sztywno niewielkie, parterowe budynki gospodarcze.
Drugi etap budowy rozpocz si w roku 1910. Nowa
kolonia, jak j nazywano,
nawizuje swym wizerunkiem do idei osiedla-ogrodu, za domy przypominaj te typu cottage. Do roku
1913 powsta tu zesp budowli szkolnych oraz liczne lokale wiadczce usugo dla mieszkacw.
Powstae na przeomie
XIX i XX wieku osiedle lskich familokw zapewniao rodzinom grniczym ycie na cakiem przyzwoitym
poziomie. Byo bowiem wyposaone w sie kanalizacyjn i zaopatrzone w energi elektryczn. Mieszkacy
mogli korzysta z oferty tutejszego domu towarowego,
gospody, pralni, piekarni,
zakadu fryzjerskiego, a nawet biblioteki.
Mimo wielu zmian, ja-

Emma piknieje
Program
Aktywnoci
Lokalnej wci mobilizuje
mieszkacw do dziaania
na rzecz wasnej spoecznoci. W ostatnich latach
doszo do renowacji trzynastki, czyli budynku, w
ktrym mieci si Przedszkole Publiczne nr 2. Ponadto, na terenie tzw.
Szluchty powsta obiekt
rekreacyjno-sportowy. Doskonale sprawdza si on
podczas rnego typu imprez masowych.
Radliska Kolonia to
jedna z pereek regionalnej
architektury, dlatego prace
majce na celu uporzdkowanie terenu przeprowadzane s w taki sposb, by
nie zaburzy oglnej koncepcji. W roku 2014 na
miejscu starych, szpeccych krajobraz gara, stany nowe. Ponadto, zbudowano parking, otwarto
jezdni, a za jednym z budynkw utworzono skwer
zieleni z awkami. Nowe
lampy z kolei nawizuj do
tych z przeomu XIX i XX
wieku.
Kolonia na portalu
spoecznociowym
Wok
radliskiego
osiedla gromadzi si coraz
liczniejsza grupa mionikw regionalnej historii,
ktra ponadto angauje si
w ycie osiedla i jego zaistnienie w szerszej wiadomoci. W zwizku z tym
Kolonia Emma przyczya
si do nowej platformy cyfrowej dla mieszkacw.
Posiada profil na takka.pl
czyli nowym portalu spoecznociowym dla dzielnic oraz osiedli. Serwis istnieje od niedawna i skupia
przede wszystkim rodowiska duych osiedli znajdujcych si w wielkich miastach takich jak Warszawa
czy Wrocaw. Mionicy
Kolonii Emma cigle ledz media spoecznociowe m.in. geocatching.com
lub takka.pl, by tam szuka
pomysw na rozwj miasta
i wykorzystanie jego potencjau.

Wsplna mogia w Raciborzu - Poni..


Po takim wizerunku Emmy z roku 1934 pozosta
jedynie lad w albumie ze zdjciami. Na radliskim
osiedlu nadal odnajdujemy jednak wiele elementw,
ktre zachwycaj mionikw regionalnej architektury
i przypominaj o pocztkach powstawania lskich
familokw na terenie miasta.

krystian niewrzo

Fot. S. Hartwig, fb Kolonia Emma w Radlinie

Kolonia Emma, mimo


e coraz bardziej malownicza i urzekajca swym
klimatem dzielnica wci
zmaga si ze stereotypami
oraz krzywdzcymi j opiniami. Tymczasem na radliskim osiedlu ttni yciem. Co wicej, mionicy
Emmy zaoyli jej profil na
nowym portalu spoecznociowym przeznaczonym
dla dzielnic. Doczenie
do tego typu platformy ma
na celu gwnie promowanie osiedla oraz zwrcenie
uwagi na pozytywne jego
aspekty.

kie zaszy od tamtego czasu


oraz licznych prac renowacyjnych, nad Emm wci
zdaje si ciy stereotyp
osiedla robotniczego.

Charakterystyczne zielone okiennice z sercem znikny


z radliskiego osiedla kilka lat temu. Wadze miasta dbaj
jednak o to, by prace renowacyjne wpyway na zachowanie
klimatu tego miejsca.
Fot. UM Radlin

anna zganiacz

Fot. fb Kolonia Emma w Radlinie

Radlin szuka nowych drg rozwoju miasta.

Orlik, plac zabaw, awki osadzone wrd zieleni...


czyli inwestycje, ktre kosztoway Radlin ponad 200 tys. z.
To nie koniec inwestycji. Zakad Gospodarki Komunalnej
planuje utworzenie skate parku na terenie tzw. Szluchty.
Wszystko po to, by Emma zachowaa swoje pikne oblicze
i pozostaa jedn z ikon miasta.

R E K L A M A

Poligrafia
Reklama
tel. 32 414 90 30

W Wielki Pitek 31 marca


1945 roku byo bardzo ciepo.
Do Raciborza wkroczya piechota armii sowieckiej. Wwczas
miaem 14 lat. Razem z rodzin
mieszkaem na Poni - wspomina przed laty nieyjcy ju dzi
Pan Hubert Wrazido. Jeszcze
w tym dniu sowieci przeszukiwali mieszkania oraz piwnice, a
napotkanych mczyzn i chopcw wypdzali na ulic (obecnie
Rybnick). Ja te znalazem si
tam razem z moim ojcem. Byo
nas wszystkich okoo trzydziestu. Prawdopodobnie bylimy
potrzebni sowietom do robt
fizycznych przy odblokowaniu przejazdu przez Rybnick i most na kanale Ulga. Kiedy zblia si wieczr zapdzili
nas do piwnicy budynku przy
ul. Rybnickiej i tam zamknli w
pomieszczeniu pralni. Pamitam, i komu udao si uciec z
tego miejsca. A mymy stoczeni oraz wystraszeni z paczem i
drcym gosem odmawiali sowa modlitwy - opowiada Pan
Hubert.
Ja staem przy brzegu duej wanny z resztk mydlanej
wody, tu za plecami swego ojca ktry mnie zasania. Nagle
drzwi otworzyy si, a w nich
stano dwch zataczajcych si
sowietw. Podnieli karabiny i
zaczli do nas strzela, po czym
wycofali si i znowu zamknli piwnic. Zostaem przygnieciony ciaem swojego umierajcego ojca a potem wpadem
do wanny. Syszaem jki ciko rannych i konajcych. Nagle
zauwayem nad sob szczelin midzy ciaami. Kiedy prbowaem stamtd si wydosta, ci sami onierze wrcili i
strzaami z pistoletu w potylic
gowy dobijali jeszcze yjcych.
Jak wyszli nastaa straszna cisza. W pmroku wydostaem
si z piwnicy przez okienko na
zewntrz budynku. Przez podwrka pobiegem do domu i
o wszystkim powiadomiem rodzin oraz znajomych.
Dopiero po dwch dniach
sowieci pozwolili zabra ciaa
pomordowanych. Cz z nich
zostao pochowanych na Poni,
cz na cmentarzu w dzielnicy
Ostrg, a pozostae ciaa zawieziono furmank na Jeruzalem,
gdzie do dzi nie zachoway si
adne lady wsplnej mogiy. W

naroniku cmentarza na Poni


znajduje si zbiorowa mogia
omiu niewinnie wwczas zabitych, o czy gosi napis na pomniku nagrobnym. Jest take
zupenie zaniedbana mogia na
Ostrogu. Ciaa pozostaych wywieziono furmank na cmentarz Jeruzalem - jak twierdzi
p. Pan Hubert, ale miejsce ich
pochwku nie jest obecnie znane. W 1951 roku Sd Powiatowy w Raciborzu wyda decyzje
przyznajce wdowom po niewinnie zamordowanych mach prawo do renty.
Po wkroczeniu do Raciborza niektrzy onierze sowieccy rabowali domostwa, gwacili
kobiety i mcili si w rny sposb na miejscowej ludnoci. Byo te wiele pojedynczych zbrodni na terenie ziemi raciborskiej.
Przy ul. Rzecznej w dzielnicy
Proszowiec dwch pijanych oficerw sowieckich na podwrzu
rozstrzelao maestwo Migulec. Patrzya na to straszliwe zabjstwo czwrka osieroconych
dzieci. Zaopiekowaa si nimi
i wychowywaa je ciocia, Pani
Krause. Dwoje z nich jeszcze yje i odwiedza grb swoich rodzicw na starym cmentarzu przy
ul. Kozielskiej.
Po wkroczeniu do Raciborza onierze sowieccy na okres
prawie dwch tygodni wypdzili
wszystkich mieszkacw do ssiednich wsi. Potem rozpoczli
ponownie bombardowanie artyleryjskie miasta, a nastpnie
z samolotw zrzucali napalm.
Ludzie wrcili do zbombardowanych i wypalonych domostw. Wwczas mona byo
naocznie stwierdzi, i miasto
zostao zniszczone w 85%. To
prawda, e kada wojna wyzwala w onierzach agresj i
pobudza do dziaania najnisze
instynkty. Ta wojna trwaa 6 lat.
W takiej sytuacji wielu onierzy ulega tzw. zezwierzceniu.
Ale to wcale nie usprawiedliwia sprawcw tych okrutnych
zbrodni na ludnoci cywilnej.
Potpiamy zarwno zbrodnie
hitlerowskie, jak i sowieckie.
Zgodnie z nauk Kocioa Katolickiego, za przykadem w.
Jana Pawa II naley wybaczy
tym ktrzy by moe nie wiedzieli co czyni, ale nie wolno
nam przemilcze, zapomnie a
co najgorsze wymaza z kart historii tych okrutnych wydarze
na ziemi raciborskiej.

22 Ogoszenia

rmo
a
d
a
z
j
a
z
c
z
s
zamie
w internecie
OGOSZENIA

GazetaInformator.pl

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
- tekstowe - 6,- w ramce - 10,-

- na tle kolorowym -

moduowe:

14,-

- tekstowe - 20,- graficzne - 35,ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

FINANSE

nieruchomoci

Nie masz ju zdolnoci kredytowej, a potrzebujesz gotwki? Znamy wyjcie z tej sytuacji! Oferujemy najwikszy wybr ratalnych
poyczek pozabankowych w miecie! Zapraszamy, tel. 882-19-3434 lub 882-19-33-33.

M4 w Rydutowach - centrum
cena: 118.000 z
Mieszkanie po remoncie pooone na parterze w niskim bloku. .
535 454 127

Jeeli szukasz kredytu gotwkowego lub chcesz skonsolidowa


dotychczasowe kredyty i obniy
rat zgo si do nas posiadamy
ofert wszystkich bankw. Strefa Biznes Biuro Kredytowe Racibrz! Tel. 882-19-34-34 lub 88219-33-33.
Poyczki - chwilwki Anans na
30 dni z moliwoci przeduenia :300,600,900,1200,1500 z
Obsugujemy teren Wodzisawia
lskiego i okolic. Zgoszenia telefonicznie od 8.00 - 22.00.
794 116 670
Zajmujemy si pomoc i doradztwem w wyborze najkorzystniejszej dla klienta poyczki lub
kredytu. Przeanalizujemy Twoj
sytuacj i dobierzemy odpowiedni ofert.
Moesz nam zaufa!
603 296 618

Do wynajcia mieszkanie dla jednej osoby w centrum miasta.


Mieszkanie wasnociowe, a wiec
wszystkie koszty wynajmu to :
900z + kaucja zwrotna + media
(ogrzewanie, woda, prd)
Wolne od zaraz. Tel. 609 636 168
Sprzedam mieszkanie o pow. 50
m2. Wodzisaw lski Os. 1 Maja.
2 bardzo adne, ustawne pokoje,
azienka, ubikacja osobno, dua
kuchnia z oknem, balkon, piwnica. Gotowe do wprowadzenia od
zaraz. 510 352 232

Przeprowadzki -Najtaniej
w Wodzisawiu lskim
- przeprowadzki biur
- przeprowadzki domw i mieszka
- drobny transport(pralki, szafy,
wersalki, stoy, naroniki)
- przenoszenie, pakowanie i wnoszenie mebli
883-509-021

usugi

rne

Usugi Transportowe:
- opa (wgiel, flot, mu, groszek
itd) do 6 ton prosto z kopalni
- materiaw budowlanych
- piasek, wir, rnego rodzaju
kruszywa,
- przewz drewna itp
504 449 540

DZIAKA WIERKLANY
W DOGODNEJ LOKALIZACJI !

Naprawa telefonw
komrkowych
skup-sprzeda -zamiana
telefonw komrkowych.
lombard.
laptopy-komputery 603 296 618
Profesjonalne usugi glazurnicze.
Kompleksowe remonty azienek
wraz z instalacjami. Posadzki,
tarasy, pytki ozdobne, kamienie,
schody itp. Szybki czas realizacji
faktura, gwarancja 518 938 818
Auto - Usugi
- mechanika samochodowa
- tumiki
- wymiana oleju
- rozrzdy
- ukady hamulcowe
- elementy zawieszenia
- sprzga 661 923 873
Blacharstwo lakiernictwo
samochodowe
Naprawy biece malowanie i
polerka samochodw, wymiana tumikw, naprawy kadego
rodzaju.
Radlin 502 606 457
Budowa domw, Ocieplenia,
Wykoczenia wntrz
WYNAJEM RUSZTOWA oraz
SPRZTU BUDOWLANEGO
ZAPRASZAMY RWNIE
DO HURTOWNI
MATERIAW BUDOWLANYCH W CZERNICY !
889 113 230

Bardzo adna dziaka budowlana o pow. 1 695 m2, w ksztacie


prostokta. Dostpne media w
granicy dziaki: prd, woda, gaz,
kanalizacja. Dziaka pooona w
spokojnym i zacisznym miejscu,
niedaleko wjazdu na autostrad ok 2 km. Cena 145 000z.
SERDECZNIE ZAPRASZAM NA
PREZENTACJ !
TEL. 728 844 616

Zatrudni montayst okien,


drzwi, parapetw, rolet itp. Mile
widziane dowiadczenie w montaach i pracach budowlanych.
Szczegy udzielane s telefonicznie. 722 991 855

Monta pokry dachowych papa termozgrzewalna ju od 10 z


m2 gonty dachwka ceramiczna-cementowa blacho-dachwka
monta okien dachowych monta rynien konstrukcje dachowe
(wiby) kominy klinkier rne
prace dekarskie tel. 782 822 578

Wywz Ziemi, Gruzu.


Wynajem Wywrotek
TANIO I FACHOWO!!!
lsk i okolice.
Telefon 695 573 970

Profesjonalne usugi
porzdkowe.
Dziaamy na terenie powiatw
Wodzisawskiego, Rybnickiego,
Raciborskiego, Jastrzbia Zdrj.
Zapraszam na www.pucer.pl
696 947 696

Firma STACH-DREW Oferuje


Drewno kominkowe
Drewno opaowe w dobrej cenie.
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
Tel. 512 271 815
32 430 10 45
Skad znajduje si
z tyu budynku.

PRZEPROWADZKI
WODZISAW lski!!!
* transportu mebli i wyposaenia Agd/Rtv
* transport maszyn, motocykli, pianin,
* kompleksowe przeprowadzki mieszka i biur
* gwarantujemy odpowiednie
zabezpieczenie dokumentacji
* pomagamy w rozkrcaniu i
montau mebli
tel. 883-198-502
Do wynajcia M-4 Rydutowy po
kapitalnym remoncie. Wymienione instalacje, okna, drzwi, wyremontowana kuchnia oraz azienka.
Mieszkanie nie umeblowane,
ogrzewanie wglowe, moliwo
wynajcia dodatkowo garau. Cena
1100 z + media, kaucja 3000 z.
Tel. 790 244 681

Tanio,szybko i solidnie
Wykonam drobne remonty,naprawy,poprawki. Malowanie,
gadzie, tapety, wod.-kan. itp.
Wodzisaw lski,
tel. 786 223 495

Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a

Pracownia
Protetyczna

Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

Najtasze aluzje / rolety.


Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

MECHANIKA
OPONY ZIMOWE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr

Gabinet Bioenergoterapii.

KOMIS LOMBARD

Serwis Ogumienia

Schorzenia krgosupa i narzdw ruchu, stany blowe, choroby wewntrzne.


Racibrz, ul Mickiewicza 18

Poyczki pod zastaw.

Demonta i monta

Rejestracja tel. 32 755 21 31

Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 5%


rwnie dla firm na start . Minimum formalnoci. Szybka decyzja. Bez ogranicze wiekowych!
Ju dzi, umw si z naszym doradc na bezpatne sprawdzenie
oferty dla Ciebie! Dom Finansowy QS Ul. Opawska 38 Racibrz (naprzeciw E-Leclerc) tel.
530499444
Poyczki pozabankowe. Nawet
do 25 ty! Dla osb ze z histori
kredytow. Rwnie z zajciami
komorniczymi! Posiadamy rwnie bogat ofert chwilwek z
moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy przedstawienia dokumentw
dochodowych! Dom Finansowy
QS Ul. Opawska 38 (naprzeciw
E-Leclerc) Tel. 530499444

ALUZJE ROLETY

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Najnisze oprocentowanie.

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

opon Run Flat.


Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Tel. 504 476 839

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 23

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

wodzisaw lski - rynek - 18 kwietnia

Motoserce, czyli motocyklici dzieciom


18 kwietnia w godz. 11.00 18.00 na wodzisawskim rynku
ju po raz sidmy odbdzie si
akcja krwiodawstwa organizowana przez motocyklistw.
W cigu kilka godzin wszyscy
chtni oddadz krew, a tym samym pomog potrzebujcym.
Dla wszystkich przybyych na
wodzisawski rynek przygotowano wiele atrakcji. Nie zabraknie koncertw, pokazw

sztuk walki, wystpw tanecznych, a dla najmodszych specjalnej strefy zabaw. W czasie
akcji bdzie okazja do podziwiania tradycyjnej ju parady
motocykli. Zagraj takie zespoy jak Supersonic oraz Acustic,
jednak gwiazdy tegorocznej
edycji pn. Motoserce to Gienek Loska & Makar akustycznie. Gienek Loska to wokalista
oraz gitarzysta biaoruskiego

pochodzenia, ktry zwyciy w


pierwszej edycji polskiej edycji
programu X Factor. Przez wiele lat piewa w bluesowo-rockowym zespole Seven B. Znany
jest take z wystpw na ulicach miast. Co wicej, podczas
tegorocznej edycji zaprezentuj si zawodnicy oraz ich motocykle z KS ROW Rybnik oraz
samochody nalece do grupy
lski Tuning Klub.

...gwarancj
Twojego sukcesu!

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

wodzisaw lski - wck - 25 kwietnia

racibrz - rck - 10 kwietnia

Kabaret Moralnego
Niepokoju

Festiwal
Motywy Bluesa

W sobot, 25 kwietnia
o godzinie 18.00 na sali
widowiskowej Wodzisawskiego Centrum Kultury
wystapi Kabaret Moralnego Niepokoju. Program pt.
Jerzyk dzisiaj nie pije jest
typowym dla warszawskiej
grupy zbiorem skeczy i piosenek, ktre tworz panoram wspczesnej Polski i
Polakw. Wrd nich znajduj si niewtpliwe hity,
takie jak: Palenie obierajca nieoczekiwany obrt
rozmowa dwch wacicieli
psw, Odrabianie lekcji
czyli co, co przey kady
z nas jako dziecko lub rodzic oraz tytuowy Jerzyk
dzisiaj nie pije poradnik
jak si zachowa, gdy na
imieninach ona zabrania
mowi napi si z kumplami.- Bywa inteligentnie, bez przerwy za to jest
miesznie. Co wicej, spektakl jest na tyle kulturalny
(jedno nieadne sowo na
prawie dwie godziny pro-

Szkolenia
dla biznesu

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z *

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z *

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z *

gramu), e mona przyj


z dziemi. Warto zobaczy
najnowszy spektakl Kabaretu Moralnego Niepokoju
z jeszcze jednego powodu
jego twrcy nie bd w
przyszoci ani modsi ani
chudsi ni teraz - zachcaj Organizatorzy. Bilety w
cenie 60 z mona rezerwowa pod nr tel. (32)455 48
55 lub osobicie w sekretariacie WCK.

10 - 11 kwietnia w Raciborzu odbdzie si VII edycja festiwalu Motywy Bluesa.


Pierwszego dnia w Domu
Kultury Strzecha odbdzie
si koncert w wykonaniu Tomasza Kruka oraz duetu Eleanor Ellis i Damiana Lubera.
Koncert rozpocznie si o godz.
18.00. Drugiego dnia festiwal
przeniesie si do Paacyku Rafako przy ulicy kowej. Tam
bdzie mona wysucha koncertu w wykonaniu Eddie Taylor i Harsh Guitar Mark. Na
scenie zobaczymy take Little Gi. Festiwal organizowany

jest w Raciborzu od siedmiu


lat. - W tym roku bdzie dla
nas graa Eleanor Ellis z USA.
To przedstawicielka Piedmont
Blues. To nie tylko wielka artystka, ale rwnie propagatorka bluesa. Jest wspzaoycielk fundacji Archiego
Edwardsa w Waszyngtonie.
Bdziemy te goci Eddiego
Taylora Jr. To syn wielkiego
Eddiego Taylora seniora, jednego z czoowych przedstawicieli bluesa chicagowskiego. Z
tym artyst zagram w duecie
- mwi organizator, Marek
Wjtowicz.

Uczestnicy szkolenia otrzymuj:


materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
10 KWIETNIA - WCK - WODZISAW LSKI
W pitek, 10 kwietnia o godz. 19.00 w Wodzisawskim Centrum
Kultury odbdzie si Gitariada, czyli impreza dla mionikw
gitarowych dwikw. Zarwno udzia, jak i wstp na imprez
jest bezpatny.
11 KWIETNIA - MUZEUM - WODZISAW LSKI
W sobot, 11 kwietnia, o godz. 17.00 odbdzie si wernisa wystawy Zapisane na skrze.Wystawa powstaa przy wsppracy dwch lskich muzew - Muzeum w Wodzisawiu lskim
oraz Polish Tattoo Museum z Gliwic. Bdzie powicona tematowi tatuau i jego historii.
11 KWIETNIA - WCK - WODZISAW LSKI
W sobot, 11 kwietnia o godz. 19.00 w Wodzisawskim Centrum
Kultury odbdzie si koncert zespow Cortege, Attacck
oraz Mastemey - gratka dla fanw metalowych dwikw.
Bilety w cenie 10 z do nabycia w kasie WCK.
11 KWIETNIA - MOK - RADLIN
W sobot, 11 kwietnia o godz 18.00 w Miejskim Ordoku Kultury
w Radlinie odbdzie si Midzynarodowy Dzie Taca. W
czasie imprezy wystpi Zesp Taca Towarzyszkiego Deja Vu.
11-12 KWIETNIA - MOK - RADLIN
W weekend 11-12 kwietnia w Miejskim Ordoku Kultury w
Radlinie odbdzie si pierwsza edycja Festiwalu Dawnych
Komputerw i Gier - impreza, ktra pozwala cofn si do
czasw 8 i 16 bitw.
12 KWIETNIA - KOCI - CZYOWICE
W niedziel, 12 kwietnia o godz. 18.00 w czyowickim kociele
pw. Chrystusa Krla odbdzie si wyjtkowy koncert pieni
pasyjnych i wielkanocnych w wykonaniu znakomitego
Zespou Pieni i Taca lsk im. Stanisawa Hadyny. Bilety w
cenie 20.00 do nabycia w WDK.

13 KWIETNIA - MOK - PSZW


W poniedziaek, 13 kwietnia o godz. 9.30 w Miejskim Orodku
Kultury w Pszowie odbdzie si Przegld Twrczoci Dziecicej. W czasie imprezy organizowanej wsplnie z Przedszkolem Publicznym nr 2 zaprezentuj si dzieci z wszystkich
pszowskich placwek.
18 KWIETNIA - ZAMEK - RACIBRZ
18 kwietnia na dziedzicu Zamku Piastowskiego w Raciborzu
odbdzie si III Zamkowy Jarmark Kwiatw, ywnoci
Ekologicznej i Rkodziea. Jarmarkowi towarzyszy bd
wystpy artystyczne. O godz. 17.00 na scenie wystpi artyci
scen poznaskich, ktrzy przenios publiczno w Krain Czardasza.
19 KWIETNIA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
W niedziel, 19 kwietnia o godz. 15.00, 18.00 i 20.30 na deskach
Rydutowskiego Centrum Kultury Feniks wystpi Kabaret
Modych Panw. Grupa zaprezentuje program pod nazw
10/10 - urodziny. Bilety w cenie 50 z.
19 KWIETNIA - WCK - WODZISAW LSKI
W niedziel, 19 kwietnia o godz. 16.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury w ramach Rodzinnych Spotka z Teatrem wystawiony zostanie spektakl pt. Na tropie zaginionej opowieci. Bilety w cenie 10 z.
25 KWIETNIA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
W sobot, 25 kwietnia o godz. 19.00 w Rydutowskim Centrum
Kultury Feniks odbdzie si koncert Fisz Emade Tworzywo.
Bilet w cenie 45 z do nabycia w kasach RCK. Bracia Waglewscy
bd promowa swj ostatni album Mamut.
27 KWIETNIA - WCK - WODZISAW LSKI
W poniedziaek, 27 kwietnia, o godz. 18.30 w Wodzisawskim
Centrum Kultury bdzie mona sie spotka z wyjtkowym czowiekiem, Przemkiem Kossakowskim. Bilety w cenie 15 z.

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media
Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.
Oferta promocyjna obowizuje do dnia 30.06.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt i informacje o terminach:


47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 533355 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

24 Rozrywka

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

<< GazetaInformator.pl

pszw akcje charytatywne

Charytatywnie dla podopiecznych Gniazda


Fot. Archiwum portalu gazetainformator.pl

Stowarzyszenie Pommy sobie ju po raz jedenasty zorganizowao wielkanocn zbirk pienidzy.

Wszyscy, ktrzy wsparli akcj zorganizowan przez Stowarzyszenie Pommy sobie, mogli poczstowa si kawakiem ciasta
lub zakupi rcznie wykonan dekoracj witeczn. Wielkanocne ozdoby przygotowali wolontariusze oraz wychowankowie placwki.
anna zganiacz

W Niedziel Palmow, 29
marca na placu przed Bazylik NMP w Pszowie odby si
jarmark wielkanocny. Akcja
zostaa zorganizowana przez
Stowarzyszenie Pommy
Sobie na rzecz wietlicy
Opiekuczej Gniazdo. Dat-

ki zbierali wychowankowie
wietlicy oraz dziaajcy przy
niej wolontariusze. Podczas
tegorocznej akcji udao si
zgromadzi 2200 z.
Do tej pory zbirki pienidzy na dziaalno stowarzyszenia organizowane byy
dwa razy w roku, w okresie
przedwitecznym. Poza tra-

dycyjn akcj, po raz pierwszy udao si zorganizowa


Babski Comber. Odby si on
14 marca w Miejskim Orodku Kultury w Pszowie.
W organizacj imprezy zaangaowao si szereg
lokalnych przedsibiorstw.
Pracownice Kwiaciarni adne Kwiatki zaprezentoway

proste dekoracje majce doda uroku stoom podczas


rnego typu uroczystoci.
Przedstawicielki
drogerii
Hebe przedstawiy z kolei
kryteria majce pomc paniom okreli, jakimi s typami urody. Fotografowie
z pracowni FOTO Gawda
udzilili wskazwek, jak do-

brze prezentowa si przed


obiektywem. Wydarzenie
uwietni pokaz mody, podczas ktrego uczestniczki wydarzenia miay okazj
podziwia kreacje z kolekcji
Sofifashion.
Sala widowiskowa Miejskiego Orodka Kultury wypeniona zostaa stoiskami.

Przy nich panie mogy zakupi wyroby rdkodzielnicze i


skorzysta z porad specjalistw. Dochd z imprezy zosta przeznaczony na wietlic Opiekucz Gniazdo.
W organizacj wydarzenia
oraz opraw zadbali wolontariusze dziaajcy przy stowarzyszeniu.

R E K L A M A

KAMIE NATURALNY
Z CAEGO WIATA
sprzeda hurtowa i detaliczna

elewacyjny, ogrodowy, budowlany

RACIBRZ, UL. WALENTEGO ZAJCA, tel. 32 410 45 51


USUGI BRUKARSKIE tel. 698 992 908
(KIERUNEK GLIWICE) www.brukikarpinski.pl

You might also like