You are on page 1of 24

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

DWUTYGODNIK

rok X, nr 7 (184)

9 KWIETNIA 2015
ISSN: 2080-3664

kdzierzyn-kole inwestycje

kuni raciborska - policja

Kozielska wyspa moliwoci

Zabi on,
dziecko i siebie

leszek iwulski

R E K L A M A

Autoryzowany partner:

Na kozielskiej wyspie ma znowu zacz dziaa


stadnina koni. Powstan cieki rowerowe
i miejsca wypoczynku dla spacerowiczw.
Fot. Leszek Iwulski

Wyspa w Kolu to prawdziwie urokliwe miejsce. Pooona midzy Odr i jej starorzeczem pena jest przepiknych
zaktkw, ktre jednak do
tej pory nie do koca znajdoway poczesne miejsce w planach magistratu. Wyspa nie
jest tworem naturalnym, jej
powstanie wie si cile z
histori regionu. Narodziny
wyspy powizane s ze mierci kozielskiej twierdzy. Dynamiczny rozwj miasta sprawi,
e powstaa potrzeba wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej. Przekopano kana
przeciwpowodziowy. W konsekwencji utworzono sztuczn
wysp o powierzchni ponad
20 ha. Wadze pruskie zlokalizoway w tym miejscu stadnin konia lskiego. Zwierz
miao by tanie w utrzymaniu
i odwane (ko mia nie ba
si ognia, karabinw, a naley
pamita, e kawaleria wwczas stanowia wany element
prowadzenia dziaa wojennych). Std na wyspie powstaa
sie infrastruktury sucej do
utrzymania stadniny: budynki administracyjne, subowe
mieszkania, stajnie. Stadnina
przetrwaa obie wojny. Dopiero w latach 60. zrezygnowano
z hodowli koni w tym miejscu. Nastpi wyrany regres
w funkcjonowaniu tego miejsca. W latach 80. krcono na
niej serial Blisko, coraz bliej. W ostatnich latach coraz
czciej dostrzegano potrzeb
zagospodarowania wyspy. Pomysy te jednak byy realizowane czciowo i rzadko miay
charakter kompleksowy. Pojawi si nowy zieleniec, pniej
wypoyczalnia kajakw i odzi.
W chwili obecnej powstaje nowa koncepcja dla tej przestrzeni miejskiej. Pod koniec marca zakoczy prace specjalnie
powoany zesp celowy, kt-

Dzisiaj wyspa przyciga przede wszystkim wodniakw.


Mona tu wypoyczy m.in. dk, kajak.
ry mia opracowa koncepcj
zagospodarowania wyspy. I s
rezultaty. Miasto chce wrci
do korzeni. Na wyspie znowu
pojawi si konie. Jako teren
idealny dla hodowli koni wybra to miejsce klub Lewada
z Zakrzowa, ktry jest jednym
z najwaniejszych graczy, jeli
chodzi o t bran w naszym
kraju. Realizacj tej koncepcji w duej mierze mieszkacy
zawdziczaj dwm ludziom
radnemu Andrzejowi Ko-

packiemu oraz radnemu wojewdzkiemu Andrzejowi Saackiemu (szef Ludowego Klubu


Jedzieckiego Lewada). Kopacki wskazuje, e stadnina
moe by fantastycznym elementem promocji miasta. W
kocu na najblisze zorganizowane zajcia z hipoterapii
trzeba si uda a do Wrocawia. Ale nie tylko pikne konie
maj zachci mieszkacw
i przyjezdnych do odwiedzenia wyspy. Maj tam powsta

cieki rowerowe, cigi piesze,


czy trasy dla rolkarzy. W sezonie letnim rozwaana bya
rwnie opcja kina plenerowego. Projekt zakada, e wyspa
ma stanowi pewnego rodzaju
centrum rekreacji i wypoczynku. Ma czy przestrze dla
biegaczy, spacerowiczw, fanw jedziectwa, ale rwnie
wodniakw. Nieopodal znajduje si przysta Szkwa, gdzie
mona wypoyczy kajak, czy
motorwk. Radny uwaa, e
jest to szansa, ktrej po prostu nie mona nie wykorzysta. - Pojawia si moliwo
skorzystania z funduszy unijnych. Mamy ju za sob przygotowania. Jest z nami szef
najlepszego w Polsce klubu
jedzieckiego, ktry w dodatku jest radnym wojewdzkim.
Mamy przygotowan spjn
koncepcj zagospodarowania
tego miejsca, ktre jak magnez
moe przycign do miasta
turystw. Mamy dug tradycj tego miejsca jako stadniny.
Mamy wreszcie takie elementy jak promocja zdrowia. Ta
przestrze znakomicie wpisuje si w ide stworzenia pewnego rodzaju zielonych puc
dla miasta. Jest ich wci za
mao i trzeba dba, by byy one
w naleytym stanie. Poza tym
zwrmy uwag jak z tego typu dobrodziejstw korzystaj
inni. Jak wyglda wyspa Bolko
w Opolu. Kdzierzyna po prostu nie sta na to, by w dalszym
cigu marnowa potencja kozielskiej wyspy. Obecnie znajduje si ona w zarzdzie Agencji Nieruchomoci Rolnych i
jest wasnoci Skarbu Pastwa. Prezydent Kdzierzyna
Sabina Nowosielska potwierdza jednak, e trwaj rozmowy
zmierzajce ku przekazaniu
tego terenu miastu. Szefowa
urzdu zapewnia rwnie, e
propozycje takiej transakcji
spotkay si ze wstpn aprobat urzdnikw agencji.

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Tragedia w rodzinie policjantw z Kuni Raciborskiej.


2 kwietnia po godz. 21.00
w mieszkaniu przy ulicy wierczewskiego w Kuni Raciborskiej pady strzay. Policj na
miejsce wezwaa zaniepokojona
ssiadka. - W mieszkaniu pady
cztery strzay. Na miejscu szybko
pojawili si funkcjonariusze policji oraz lscy antyterroryci. Z
pomoc stray poarnej wywayli drzwi do mieszkania - informuje oficer prasowy KPP Racibrz Mirosaw Szymaski. W
mieszkaniu znaleziono zwoki
kobiety, mczyzny oraz dziecka. - Wszystkie osoby miay rany postrzaowe. Zwoki dziecka
i matki odnaleziono w przejciu,
a zwoki mczyzny w pokoju,
w fotelu - dodaje Szymaski.
Jak wynika ze wstpnych ustale funkcjonariuszy, mczyzna
mia zastrzeli swoj 40-letni
on, synka, a pniej siebie. Prowadzimy ledztwo w celu
ustalenia przyczyn i sprawcy tra-

lubomia - policja

Pseudokibice
w rkach policji
Zamaskowani mczyni
napadli na grup nastolatkw.
Wodzisawscy policjanci zatrzymali dziewiciu pseudokibicw, ktrzy 22 marca przy ulicy
Nepomucena w Lubomi napadli na 14-latkw. Grupa szeciu
nastolatkw, ktra wybieraa si
na mecz piki nonej, zostaa zaatakowana przez kilkunastu zamaskowanych mczyzn. Pseudokibice napadli na chopcw, a
nastpnie skradli im szaliki klubowe.
Policjanci z wydziau kryminalnego zatrzymali siedmiu
napastnikw. Okazao si, e s
to mieszkacy powiatu wodzisawskiego w wieku 17-24 lat. W
poniedziaek, 30 marca zatrzymano kolejnych dwch chuliganw.

Mobile HS EJ

Najmniejsza
na rynku

gedii. W zajciu nie bray udziau


osoby trzecie. Na chwil obecn
moemy jedynie powiedzie, e
na miejscu zostaa zabezpieczona bro subowa, ktra zostanie
poddana analizie. Zostanie te
zlecona sekcja zwok - tumaczy
Franciszek Makulik, prokurator
z Raciborza.
Rodzina, w ktrej doszo do
tragedii to rodzina policjantw.
Mczyzna pracowa w tutejszym komisariacie policji od 20,
a kobieta od 8 lat. Ich syn mia
1,5 roku. Strzay pady z broni
subowej. ledztwo cay czas
trwa. Ssiedzi jednak, wydawaoby si, ju znaj jego efekt.
Mwi o awanturach, do ktrych ostatnimi czasy dochodzio
w mieszkaniu. - Dla ludzi otwarci, pomocni. Jednak ze sob nie
umieli si dogada - opowiadaj ssiedzi. Wszystko rozstrzygnie ledztwo, jednak wszystko
wskazuje na to, e byo to samobjstwo poszerzone.

Fot. KPP Wodzisaw lski

Fot. Leszek Iwulski

Zakoczyy si prace nad projektem zagospodarowania wyspy.


Znowu pojawi si na niej konie.

Wobec jednego z napastnikw, ktry zaatakowa


nastolatkw zmierzajcych
na mecz, Sd Rejonowy w
Wodzisawiu l. zastosowa tymczasowe aresztowanie, pozostaa semka
objta zostaa policyjnym
dozorem. Za rozbj grozi
im teraz kara do 12 lat
wizienia.

terminale
patnsticr.z7e
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18

2 Wiadomoci

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole samorzd

Konserwator potrzebny od zaraz


Fot. Leszek Iwulski

Radny Andrzej Kopacki chce, by w Kdzierzynie Kolu pojawi si powiatowy konserwator zabytkw.
leszek iwulski

Kdzierzyn Kole to nie


tylko miasto przemysowe, ktre na ca Polsk synie z nawozw azotowych i ktre w pewnej
mierze jest jednym z gwnych
punktw na mapie polskiej chemii. To rwnie miasto, ktrego
spora cz moe poszczyci si
wielowiekow histori. Pierwsze
wzmianki o Kolu s tak stare,
jak polska pastwowo. Miasto dzielio wraz z regionem jego
histori. Std te tereny powiatu
usiane s wielowiekowymi pamitkami po dawno minionych
czasach. Gros z nich to unikatowe w skali lska, Polski i Europy zabytkw. Na terenie Kdzierzyna Kola znajduj si
ruiny redniowiecznego zamku
piastowskiego. Jest tu zlokalizowany pruski zesp twierdzowy (pochodzcy jeszcze z XVIII
wieku), bdcy jednym z nielicznych tego typu obiektw w
Europie. Jest wreszcie Baszta
Montalemberta, czy niespotykany system kanaw. Wszystko
to jednak nadgryz nienasycony
zb czasu. Wszystko to dzielio
wraz z histori ogie poarw,
wylewy rzeki, okrutne wydarzenia wielu wojen, ktre tak czsto przecie nawiedzay Polsk.

Baszta w Kolu jest jedn z wizytwek miasta.


Cz tych zabytkw, pomimo
e s naprawd wyjtkowymi
symbolami czasw minionych,
czsto jest w opakanym stanie
i tylko natychmiastowa konserwacja moe by lekarstwem na
nieuchronn katastrof. Do tego jednak trzeba energicznych
dziaa i pienidzy. I jedno i
drugie w duej mierze zaley od
tego, kto i w jaki sposb opiekuje si zabytkami w miecie.
Radny Andrzej Kopacki uwaa,
e tylko powoanie osoby, kt-

ra bezporednio zajmie si zabytkami w powiecie moe by


odpowiedni recept. Wedug
niego wojewdzki konserwator
zabytkw jest po prostu zbyt daleko i ma na swojej gowie zbyt
wiele obowizkw, by we waciwy sposb zaj si naszymi
pomnikami historii. Dlatego te
postuluje, by powoano powiatowego konserwatora zabytkw.
Bdzie on bez wtpienia bliej i
z tego powodu jego interwencje bd szybsze i bardziej pre-

cyzyjne. Radny swoj propozycj uzasadnia w jeszcze jeden


sposb. Konserwacja tego typu
obiektw kosztuje sporo pienidzy. W budetach zbyt czsto
brakuje na to rodkw. Recept s fundusze europejskie. Te
jednak po 2020r. nie bd by
mogy przeznaczane na renowacj zabytkw. Dlatego te trzeba
po nie siga w jak najwikszym stopniu. Wymaga to dowiadczonego czowieka, ktry
bdzie w stanie pokona wszelkie biurokratyczne formalnoci,
ktry bdzie potrafi si znale
w trudnej materii wszelkich decyzji i pozwole. Kopacki postuluje, by osoba taka miaa status
konserwatora powiatowego, poniewa urzdnik miejski miaby
zbyt mae kompetencje, by we
waciwy sposb mg si zaj wszystkimi tymi sprawami. Sceptyczni wobec pomysu
wskazuj na dwa gwne rda
problemw, na ktre moe natrafi realizacja pomysu radnego. Ludzie i pienidze. Wedug
nich moe by trudno znale
odpowiedni osob, ktra bdzie mie odpowiednie kwalifikacje, predyspozycje i chci, by
obsadzi to stanowisko. Z drugiej strony na zabytki po prostu
zbyt czsto brakuje funduszy.

komentarz na gorco
Andrzej Kopacki
Radny Rady
Miasta Kdzierzyn-Kole
W mojej opinii powiatowy
konserwator zabytkw mgby
wydajniej zaj si naszymi zabytkami ni konserwator wojewdzki. Jak to mwi: blisza
koszula ciau. Mamy w regionie mnstwo naprawd bardzo
wartociowych obiektw. Cz
z nich to prawdziwe pereki nawet w skali caej Europy. Mamy
zabytki, ktre stanowi dziedzictwo historyczne dla caego narodu. Tak jest w przypadku elementw zamku piastowskiego
z trzynastego stulecia. Podobne
obiekty znajduj si jedynie we
Wrocawiu i w Jelczu-Laskowicach, ale zachowane s w znacznie gorszym stanie ni nasze.
Mamy baszt Montalemberta.
Mamy jeden z pierwszych na
Starym Kontynencie system kanaw eglugowych. Nie moemy tego zaprzepaci. Musimy
co zostawi przyszym pokoleniom. Kto taki jak powiatowy
konserwator zabytkw mgby
szybciej porusza si w gszczu
wszystkich dokumentw, przepisw, projektw. Nie zapomi-

najmy, e wanie ta praca bdzie niezwykle przydatna przy


okazji nowego rozdania funduszy unijnych. W tej puli znajd
si m.in. pienidze na ratowanie
zabytkw. Jeli nie signiemy
po nie teraz, stracimy olbrzymi
szans, ktra wicej moe si nie
powtrzy. Te zabytki mog sta
si wizytwk naszego miasta.
Bierzmy przykad z tych, ktrym
udao si ju zrealizowa ten
scenariusz. Wystarczy odwiedzi Nys, aby si o tym przekona. Istniej rne rozwizania,
po ktre moglibymy sign.
Pierwsza opcja, to utworzenie
stanowiska konserwatora zabytkw wsplnie przez samorzd
miejski i powiatowy. Drugi scenariusz zakada umiejscowienie konserwatora w strukturach
Subregionu
KdzierzyskoKozielskiego. W trzeciej wersji
funkcj konserwatora mgby
peni jednoczenie dyrektor
Muzeum Ziemi Kozielskiej. Nie
przesdzam, ktre rozwizanie
jest najlepsze, ale wiem na pewno, e naley pomc naszym zabytkom i bdzie to pierwszy krok
we waciwym kierunku. Od czego trzeba zacz.

kdzierzyn-kole - samorzd

Jak wspiera Polakw na wschodzie?


Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

Radni zastanawiali si, czy wrci do formuy wsppracy partnerskiej z miastem Kausz na Ukrainie.
leszek iwulski

Kdzierzyn Kole ma
kilka miast partnerskich rozsianych po caej Europie. S
to Jonava na Litwie, Prerov w
Czechach, Ohringen w Niemczech, Grand Charmont we
Francji oraz Kausz na Ukrainie. Stosunki z tym ukraiskim miastem stay si na
ostatniej sesji przedmiotem
maego sporu pomidzy radnymi. Kausz jest miastem
partnerskim dla Kdzierzyna
Kola od 2005r. W czasie
ostatniej kadencji jednak prezydent Tomasz Wantua postanowi zakoczy t wspprac.
Motywacja tego dziaania bya
nadzwyczaj prosta wedug
wielu umowa pomidzy Kdzierzynem a Kauszem nie bya w wystarczajcej mierze realizowana. Obecnie, rwnie w
wyniku gwatownych zmian za
nasz wschodni granic, sprawa wsppracy z Kauszem po-

W czasie ostatniej sesji rady miasta mwiono duo o moliwoci reaktywacji wsppracy z ukraiskim Kauszem.
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Janusz Nowak, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Skad: Bartomiej Mielnik


Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

wrcia. Iskr, ktra zainicjowaa ponowne pochylenie si


nad potrzeb zacinicia wizi z tym ukraiskim miastem,
bya wizyta przedstawicieli Polonii w Kdzierzynie na zaproszenie Stowarzyszenia Kresowian. Obecny na spotkaniu
radny Andrzej Kopacki by niebywale poruszony z jak wielk
estym, dum i przywizaniem
wypowiadali si o swojej utraconej ojczynie kauszanie.
Spotkanie to uwiadomio mu
jak wielk wag Polonia na
Ukrainie przywizuje do kultywacji tradycji w stosunku do
kraju przodkw. Radny powiedzia nam: - To ludzie, ktrych
mona nazwa prawdziwymi
patriotami. Cay czas, w niezwykle cikich przecie dla
Ukrainy momentach, oni znajduj w sobie si, by pamita
o ojczynie ich dziadkw. Jestemy winni da im szans,
by mogli t pami zachowa.
Apel radnego o mocniejsze
wizi z Kauszem nie pozosta
bez echa na ubiegej sesji rady miasta. Radny Mniejszoci
Niemieckiej Hubert Majnusz
na sesji powiedzia: - Mieszkajcy w tamtej miejscowoci
Polacy naprawd zasuguj na
szacunek. Mwi jako przedstawiciel mniejszoci narodowej. Gdy tam byem, gdy spotkaem si z tamtejsz Poloni,
byem peen podziwu dla tych
ludzi, ktrzy rozmawiali tam
ze mn po polsku. Oni chcieli rozmawia po polsku, uczy
si wytrwale naszego jzyka w
tamtejszych szkoach. By tam
koci, prowadzony przez duchownego polskiego pochodze-

komentarz na gorco
Micha Nowak
radny Rady Miasta
Kdzierzyn-Kole
Partnerstwo miast to pikna idea, pod warunkiem e
jest wypeniona treci - uwaa radny Micha Nowak. - Nie
powinno polega wycznie na
wycieczkach radnych i urzdnikw. Realn korzy powinni
mie z niego mieszkacy. Wartociowym partnerem przez
lata by dla nas Soest. Byy wymiany modziey, przyjeday
zespoy muzyczne i sportowe.
Z pniejszymi partnerami bywao ju rnie. Naturalnymi
partnerami powinni by dla
nas najblisi ssiedzi. Czechy,
bo s najbliej, Niemcy, z uwa-

gi na przeszo naszej ziemi i


jej mieszkacw, Ukraina - bo
wielu mieszkacw miasta (ja
take) ma korzenie kresowe.
Radni Kopacki i Majnusz wspominali o Polonii z Kausza, ale
trzeba pamita, e partnerstwo z tym miastem to wsppraca nie tylko z mieszkajcymi tam Polakami, ale przede
wszystkim Ukraicami. Jeeli
dziki takiemu partnerstwu np.
mieszkacy K-K mogliby zwiedzi Kausz, a nasza modzie
odwiedzi historyczne polskie
ziemie i pozna rwienikw z
Ukrainy - jestem za. Sama pomoc dla tamtejszych Polakw
nie musi by ujta w ramy formalnego partnerstwa miast.

nia. Ten koci Polacy wwczas remontowali. Ledwo rok


wczeniej mieszkacy przejli
go z powrotem, bo w czasach
wadzy radzieckiej suy jej jako magazyn zboowy. Przychylam si do apelu radnego Kopackiego. Zorganizowalimy
im wysyk ksiek polskich
autorw, bo oni chcieli mie
ten kontakt z nasz literatur. Z naszym jzykiem. Moim
zdaniem denia tych ludzi
trzeba wesprze, bo ci ludzie
czuj si tam Polakami. Decyzj rady podjt w poprzedniej
kadencji usprawiedliwi radny
Adam Sadowski, ktry zauway: - Wsppraca midzy tymi
miastami bya fikcj. Kontakty
si urway. Po drugie, w tym
regionie bardzo silnie wystpuj tendencje banderowskie.
Wci ywa jest tradycja UPA.
Po trzecie, w mojej opinii trzeba rozdzieli zagadnienie pomocy Polonii na wschodzie

oraz wsppracy partnerskiej


pomidzy miastami. Partnerstwo musi mie sens. Byem
na wakacjach w Turcji. W Alanyi. Same kurorty. Sami turyci. Patrz na tabliczk i widz napis miasto partnerskie
Wodzisaw lski. Gdzie tu
korzy? Wymiana turystw?
Od razu pomylaem, e samorzdowcy z Wodzisawia
pewno bardzo czsto jed
tam na wymiany, czy na szkolenia. Ale nie o to chyba chodzi. Rodakw na wschodzie
trzeba wspiera. Ale nie wiem,
czy do tego trzeba miast partnerskich. W kocu moe si
okaza, e miasta partnerskie
Kdzierzyna Kola s wycznie na wschodzie. Trzeba
szuka rwnie korzyci. Tego
co moemy osign wsplnie
na paszczynie biznesowej,
czy kulturalnej. Nie moemy
kierowa si wycznie sentymentem.

GazetaInformator.pl >>

kdzierzyn-kole pomoc spoeczna

kdzierzyn-kole - inwestycje

Fot. KPP Kdzierzyn-Kole

Zatrzymany
z narkotykami

Zatrzymany przyzna si do
stawianych mu zarzutw.
Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolnoci.

O krok od mierci
Kobieta okaleczaa si noem.
Policjanci udzielili jej niezbdnej
pomocy medycznej i wezwali pogotowie ratunkowe. Okazao si,
e 33-letnia desperatka bya nietrzewa. Kobieta spdzia noc w
komendzie w pomieszczeniu dla
osb zatrzymanych.
a

racibrz - zabytki

Drosze zwiedzanie
Od poniedziaku 13 kwietnia zaczn obowizywa
nowe ceny wstpu na zamek.
Od tego dnia bilet wstpu bdzie kosztowa 5 z, bilet
ulgowy (dla uczniw, studentw, emerytw i rencistw) 3
z, natomiast dla dzieci do lat 6
wstp darmowy, wolny jak
dotychczas. W cenniku pojawi
si rwnie nowa pozycja bilet wstpu dla grup z przewodnikiem specjalist (historyk,
fizyk, tumacz itp.) 80 z. To

W tym roku Caritas nie dostanie rodkw z urzdu miasta.


leszek iwulski

Spoeczestwo obywatelskie manifestuje si przede


wszystkim w dziaaniu organizacji pozarzdowych. T
prawd ponad dwa wieki temu stwierdzi jeden z najwybitniejszych obserwatorw
amerykaskiej demokracji
Alexis de Tocqueville. Dlatego te samorzdy prbuj
cedowa cz swoich zada
na rozmaite stowarzyszenia
i fundacje. W lad za przekazaniem tych zada urzdy przekazuj im rwnie
pienidze. Dla niektrych
z tych organizacji te rodki
bardzo czsto stanowi swoiste by albo nie by lub
przynajmniej w duej mierze warunkuj skuteczne
ich dziaanie. W Kdzierzynie rozdzia rodkw pomidzy stowarzyszenia wzbudzi
ostatnio bardzo due kontrowersje. Powodem by fakt, e
w rozdziale rodkw w ramach zadania polegajcego
na zapewnieniu mieszkacom opieki pielgnacyjnej i
zdrowotnej pominity zosta
Caritas. Caritas na rynku kdzierzyskich
organizacji
pozarzdowych w tej brany
funkcjonuje ju od 17 lat. W
ramach tego konkursu jednak nie zostay im przyznane rodki z uwagi na fakt, e
niewaciwe zostay wypenione dokumenty aplikacyjne. Wygraa organizacja z
dzielnicy rdmiecie.
Dla radnego Adama Sadowskiego taka sytuacja
musi budzi niepokj. Po
pierwsze dlatego, e w wy-

Wiceprezydent Wojciech Jagieo (na zdj.)


tumaczy, e wszystko odbyo si zgodnie z prawem.
niku tej decyzji takiej opieki bezporednio na miejscu
pozbawione zostao osiedle
Piastw. To due osiedle, na
ktrym mieszka prawie 10
tysicy osb. Wiele z nich to
osoby starsze, wymagajce
specjalnej troski, dla ktrych
daleka podr (np. na drugi
koniec miasta) moe budzi
dodatkowe uciliwoci, tylko pogbiajce z kondycj fizyczn. Wiceprezydent
Wojciech Jagieo, prbujc
rozwia wtpliwoci radnego,
zwrci uwag, e caa sprawa
odbya si lege artis i nie byo
adnych przesanek formalnych, ktre umoliwiayby
zmian decyzji. Dokumenty
firmy, ktra wygraa konkurs
byy w najlepszym porzdku.
Urzd bdzie chcia od przyszego roku, by zmieniy si
lekko zasady gry i duym

osiedlom byy niejako przypisane podmioty, ktre dziaaj lokalnie. Radny Sadowski zauway w odpowiedzi
na wypowied radnego, e w
cigu roku moe zaj wiele
negatywnych zmian, ktre
mog nawet doprowadzi do
likwidacji jednostki. - Jest mi
szczeglnie ciko pogodzi
si z tym faktem, zwaywszy
na fakt, e Caritas dziaa w
tej brany ju od 17 lat. Ma
dowiadczenie. Ma niezbdne kwalifikacje i kompetencje. Dla takiej organizacji te
55 tys. z. to na pewno niemao. Cz pracownikw
moe straci prac - podkrela. Wiceprezydent Jagieo
uspokoi radnego mwic, e
Caritasowi pozostaje jeszcze
kontrakt NFZ, ktry na pewno zabezpieczy gwarancj jego utrzymania.

spenienie yczenia niektrych


grup, ktre chc by oprowadzane przez konkretn osob
lub usysze informacj o zamku w jzyku obcym, a Zamek
winien w takim przypadku zatrudni tumacza. Tradycyjnie,
pracownicy punktu informacji
turystycznej oprowadzaj goci po zamku rwnie w jzyku
niemieckim, angielskim i rosyjskim i nie trzeba wtedy wnosi
dodatkowej opaty.
p

Feralne skrzyowanie
w Reskiej Wsi
Rozwizaniem problemu
duej liczby wypadkw moe by budowa ronda.
Sprawa ronda w Reskiej
Wsi budzi stae kontrowersje.
Cige wypadki, ranni, uszkodzone samochody. Jest to miejsce szczeglnie niebezpieczne
dla uczestnikw ruchu drogowego i wielu przedstawicielom
sub, lokalnej polityki i samorzdu spdza ona sen z powiek.
Tym razem za jej rozwizanie
chwycia si rwnie posanka
Brygida Kolenda abu, ktra bya ostatnio gociem na sesji Urzdu Gminy Reska Wie.
Posanka ju wczeniej ywo interesowaa si t kwesti i wysaa nawet interpelacj do ministra
infrastruktury i rozwoju, w ktrej

wskazaa na wag rozwizania tego problemu. W przestrzeni publicznej pojawiy si dwa modele
uporania si z niebezpiecznym
skrzyowaniem. Pierwsze polega na zastosowaniu w tym miejscu sygnalizacji wietlnej, poniewa w wietle danych wynika, e
wiele z wypadkw ma swoje rdo w ignorowaniu oznakowania
drogi. Rozwizanie numer dwa
opiera si przede wszystkim na
wybudowaniu w tym miejscu
ronda. Za tym drugim rozwizaniem jest dua cz mieszkacw Reskiej Wsi, ale i rwnie specjalici z zakresu ruchu
drogowego. I ku temu drugiemu
rozwizaniu skania si rwnie
pose Kolenda abu. Niestety
ta druga opcja wie si rwnie

z duymi kosztami. Te w wietle


dokumentacji projektowej mog
wynie nawet ponad 6 milionw
z. Posanka informacj wzia do
siebie z gbokim sceptycyzmem,
czego dowodem jest zapytanie o
rzeczywisty koszt inwestycji.
Wedug Kolendy abu koszt
podobnych inwestycji zamyka
si w kwotach 3-4 milionw z.
W interpelacji posanka zwrcia
rwnie uwag na nielogiczno
argumentacji biorcej pod uwag
liczb zabitych w danym miejscu.
Tymczasem wedle naszych informacji rondo w Reskiej Wsi ma
zosta przebudowane i to za sum mniejsz ni ta, ktra pada w
dokumentacji.
l

kdzierzyn-kole - komunikacja

Zamknicie wiaduktu
PKP wznawia remont wiaduktu kolejowego na styku
ul. Kozielskiej i Jana Pawa II.
Przejazd pomidzy rdmieciem a Pogorzelcem zostanie zamknity 8 kwietnia okoo
godz. 9. Prace remontowe maj

Poar
na Chemoskiego
2 kwietnia w godzinach wieczornych straacy otrzymali
zgoszenie o poarze w kamienicy przy ulicy Chemoskiego. Na miejsce uday si trzy
zastpy stray. Okazao si, e
ponie piwnica. Mieszkacy
zostali ewakuowani. Nikt nie
zosta poszkodowany. Ogie
szybko ugaszono. Straty oszacowano na 4 tysice zotych.
Zaginiona
Krystyna Grecka

kdzierzyn-kole - komunikacja

wodzisaw lski - policja

33-latka usiowaa popeni


samobjstwo.
W sobot, 28 marca okoo
godz. 14.00 dyurny wodzisawskiej komendy przyj zgoszenie
od kobiety, ktra grozia odebraniem sobie ycia. Do mieszkania
33-latki natychmiast udali si
funkcjonariusze patrolu interwencyjnego.

w skrcie

Fot. youtube.com

zauway: - takie parkowanie jest zjawiskiem bardzo


czstym. To powoduje, e
istnieje due prawdopodobiestwo zniszczenia tego
chodnika. Rada osiedla prosi wic, by na odcinku pomidzy skrzyowaniem ulicy
Witosa z Ulic Zwycistwa i
skrzyowaniem ulicy zwycistwa z ulic szkoln postawi znak zakazu postoju, co
wymusioby na kierowcach
zmian miejsca parkowania.
By moe dobrym pomysem
byoby rwnie rozwaenie
wybudowania parkingu po
drugiej stronie przychodni,
co sprawi, e problem zostanie rozwizany.

kdzierzyn-kole - policja

Policjanci z KdzierzynaKola zatrzymali 42-latka,


u ktrego znaleziono 10
gramw narkotykw.
Funkcjonariusze zajmujcy si zwalczaniem przestpczoci narkotykowej ustalili, e
w mieszkaniu mczyzny mog
znajdowa si narkotyki. Informacje potwierdziy si. - Podczas przeszukania mieszkania
mczyzny kryminalni ujawnili
i zabezpieczyli prawie 2 gramy
suszu oraz 9 gramw biaego
proszku. Po sprawdzeniu testerem narkotykowym okazao
si, e zabezpieczone narkotyki to amfetamina i marihuana
- Powiedziaa oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji
w Kdzierzynie-Kolu, Magdalena Kowalska. Mczyzna
zosta zatrzymany. Policjanci
przedstawili mu zarzuty nielegalnego posiadania narkotykw, do ktrych si przyzna.

region

Caritas poza gr

Ocali chodnik
Ulica Zwycistwa w Blachowni ma problem
z odpowiedni liczb
miejsc parkingowych.
Wanie przy tej ulicy
powstaa nowa przychodnia zdrowia, ktra jest jednak rdem problemw
wanie jeli chodzi o miejsca postojowe. Okazuje si,
e parking przy przychodni
jest zbyt may, by mg pomieci samochody wszystkich pacjentw. Wielu z nich
parkuje wic swoje auta na
chodniku naprzeciwko lecznicy. Na ostatniej sesji radny Ryszard Masalski zasygnalizowa, e rodzi to due
zagroenie dla stanu tego
chodnika, ktry wykonano ledwie rok temu. Radny

Wiadomoci 3

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

potrwa okoo piciu tygodni. To


jednak nie koniec utrudnie drogowych na osiedlu Pogorzelec. W
okolicach poowy kwietnia gmina Kdzierzyn-Kole rozpocznie
przebudow ul. Kozielskiej, na
odcinku od cznika do galerii
handlowej Odrzaskie Ogrody

a po wspomniany wiadukt kolejowy. Szczegowy harmonogram


prac zostanie podany do publicznej wiadomoci natychmiast po
ustaleniu go z wyonionym podczas przetargu wykonawc.
p

Policjanci poszukuj zaginionej


Krystyny Goreckiej z Korzonka. Kobieta w chwili zaginicia
bya ubrana w czarn kurtk
sigajc pasa, czarne spodnie i
biae teniswki. Wysza z domu
31 marca i do tej pory nie wrcia. Osoby posiadajce jakiekolwiek informacje o miejscu
pobytu zaginionej proszone s
o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komend Powiatow
Policji w Kdzierzynie-Kolu
pod numerem 997 lub 112 z telefonw komrkowych.
Prba przekupstwa
W Radlinie policjanci zatrzymali do kontroli kierowc,
ktry wyprzedza inny pojazd
w miejscu niedozwolonym.
Policja chciaa ukara kierowc
mandatem. Usyszeli, e Id
wita, a dobra flaszka by si
przydaa. Kierowca prbowa
wrczy policjantowi apwk.
Nie reagowa na pouczenia, e
popenia w ten sposb powane
przestpstwo, wic trafi do policyjnego aresztu.
Zgina pod
koami ciarwki
1 kwietnia w okolicach Grabwki, pomidzy Bieraw, a
Kotlarni doszo do tragicznego wypadku. 50-latka jadca
na rowerze zostaa potrcona
przez samochd ciarowy. Kobieta zgina na miejscu.
Pijana matka
Policjanci z Raciborza otrzymali anonimowe zgoszenie o
tym, e w jednym z mieszka
pijana matka ma opiekowa si
swoimi dziemi. Funkcjonariusze udali si na miejsce.
- W mieszkaniu zastali 30letni kobiet i jej dwuletni
crk. Kobieta miaa prawie 3
promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Okaleczaa si noem
Dyurny wodzisawskiej komendy przyj zgoszenie od kobiety, ktra grozia odebraniem
sobie ycia. Do mieszkania
33-latki natychmiast udali si
funkcjonariusze patrolu interwencyjnego. Kobieta okaleczaa
si noem. Policjanci udzielili
jej niezbdnej pomocy medycznej i wezwali pogotowie ratunkowe. Okazao si, e 33-letnia
desperatka bya nietrzewa.

4 Edukacja

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

kdzierzyn-kole edukacja

kdzierzyn-kole - kultura

Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

Prawie 50 uczniw wyrnionych przez starost Magorzat Tudaj.


paulina krupiska

Uroczysto, ktra odbya si 1 kwietnia, zapocztkowaa


program stypendialny kdzierzyskiego starostwa.

laureaci konkursu przeprowadzonego przez Centrum


Ksztacenia Praktycznego i
Ustawicznego, ktry dotyczy zawodu z przyszoci.
Uroczysto wrczenia
stypendiw zapocztkowaa
tym samym program stypendialny powiatu, ktry zapowiadano ju w ubiegym roku. Podzikowania nale
si nie tylko samym uczniom
i wychowawcom, ale rwnie
rodzicom. To bardzo czsto
wanie oni motywuj do
pracy, stwarzaj warunki do
rozwoju mwia starosta
Magorzata Tudaj. - Mielimy ju rne osignicia,
ale mistrzostwo wojewdztwa to co, co jeszcze nam
si nie zdarzyo. Nasza praca zostaa zwieczona sukcesem zaznaczy Andrzej
Zajc, trener druyny pikarskiej z kozielskiej eglugi.

racibrz - edukacja

Flagi ZNP i Solidarnoci na


budynkach kdzierzyskich
szk.
17 marca Zarzd Gwny
Zwizku Nauczycielstwa Polskiego podj uchwa o podjciu oglnopolskiej akcji protestacyjnej. Decyzja - jak czytamy
w dokumencie - wynika z zerwania rozmw przez Minister
Edukacji Narodowej Joann
Kluzik-Rostkowsk w sprawie
podwyszenia wynagrodzenia
nauczycieli w 2016 roku. W ramach akcji 18 kwietnia w Warszawie ma si odby oglnopolska manifestacja nauczycieli i
pracownikw edukacji.
Do akcji wczy si take
oddzia Zwizku Nauczycielstwa
Polskiego w Kdzierzynie-Kolu.
- Do wyjcia na ulice Warszawy
skonia nas minister edukacji
swoj lekcewac postaw jak prezentuje wobec rodowiska owiatowego. Zaczynamy
od prowadzenia akcji informacyjnej, plakatowania i oflagowania placwek owiatowych.
Mamy do dyspozycji narzdzia,
jakie daje nam ustawa o rozwizywaniu sporw zbiorowych, ze
strajkiem wcznie - informuje
kdzierzyski ZNP.

Fot. archiwum portalu raciborz.com.pl

Nauczyciele protestuj

Flagi ZNP i Solidarnoci pojawiy


si na szkoach w caym regionie.
Podczas kwietniowej manifestacji nauczyciele bd da
od wadz polskich podwyek
pac, zwikszenia nakadw na
edukacj, poszanowania zawodu nauczyciela, zahamowania
likwidacji szk i przedszkoli, zaprzestania amania prawa przez
samorzdy i rzeczywistego dialogu. Takie wanie hasa znalazy
si na plakatach.
- Od kilku lat nakady na edukacj malej! Nakady na owiat nie odzwierciedlaj rzeczywistych, niezbdnych potrzeb w
zakresie edukacji i wychowania!

Minister edukacji z premedytacj


dyskredytuje prac nauczycieli.
Przedstawia nieprawdziwe informacje o prawach okrelonych w
Karcie Nauczyciela, przeciwstawia nauczycieli opinii publicznej,
konfrontuje pedagogw z rodzicami. Twierdzi, e pragmatyka
nauczycielska jest jak grzyb na
cianie. Od 2007 r. zamknito
ponad dwa tysice szk, czsto
przy biernej postawie resortu
edukacji, a nawet przy wsparciu szefowej MEN. Cz samorzdw wszystkie prowadzone
przez siebie placwki owiatowe

przekazao do prowadzenia fundacjom, stowarzyszeniom lub


spkom. Od kilku lat mamy do
czynienia z ograniczaniem sieci
publicznych placwek na rzecz
podmiotw prywatnych, tj. stowarzysze, fundacji i zwizkw
wyznaniowych.
Nauczyciele
zarabiaj za mao: stale ronie
rnica pomidzy redni pac
pedagoga (3 660 z) a redni
krajow (4 379 z). Wzrost wynagrodze nauczycieli jest zamroony od trzech lat! Zwikszenie subwencji owiatowej (o
15 mld z od 2004 r.) nie sprawio, e nauczyciele maj wicej
pienidzy w portfelach, jak twierdzi minister edukacji. Sumarycznie warto pienidza od 2004
r. spada o okoo jedn trzeci!
Wzrost subwencji jedynie zasypywa dziur, ktra powstaa w
wyniku spadku siy nabywczej
pienidza. Minister edukacji lekceway rodowisko owiatowe.
Pozoruje dialog i uzalenia jego
prowadzenie od likwidacji Karty
Nauczyciela. Chce, bymy sami
we wasnych kieszeniach, szukali pienidzy na podwyki - apeluje ZNP.

kdzierzyn-kole - sport

Targi pracy i edukacji

Brz Andrzeja Bokwy

Pomog w znalezieniu pracy i napisaniu CV.


W czwartek, 16 kwietnia w
II Liceum Oglnoksztaccym
w Kdzierzynie-Kolu odbd
si IX Targi Pracy i Edukacji.

W Toruniu odbyy si
10. Halowe Mistrzostwa Europy Weteranw.
Organizatorem
mistrzostw by Polski Zwizek
Lekkiej Atletyki. Wzio w
nim udzia 2400 sportowcw z 44 krajw. Wrd
nich by 76-letni Andrzej
Bokwa z Kdzierzyna-Kola. Do domu wrci z brzowym medalem, ktry
wywalczy sobie w sztafecie 4x400 metrw. Bieg
jako pierwszy. Lepsi od
Polakw okazali si tylko
Wosi i Niemcy.

Grupa teatralna Nienaarty z Miejskiego


Orodka Kultury w Kdzierzynie-Kolu zdobya gwn nagrod
Zot Mask na XIX
Oglnopolskim Festiwalu Teatrw Szkolnych Maska 2015 w
Chemie.
Podczas przegldu jury oceniao prezentacje w
trzech kategoriach: recytacja, poezja piewana i maa forma teatralna. W tej
ostatniej zwyciyy podopieczne Waldemara Lankaufa. W spektaklu Jeana

Geneta pt. Pokojwki zaprezentoway si Aleksandra Lewandowska, Katarzyna Wieja i Aleksandra


Topr.
Oprcz tego Aleksandra Topr otrzymaa drug
nagrod w kategorii poezja
piewana. Warto doda,
e pierwszego miejsca nie
przyznano. Z osobistym
wyrnieniem z Chema
wrcia rwnie Aleksandra Lewandowska. Za swoj kreacj aktorsk take
otrzymaa nagrod.
p

kdzierzyn-kole - rozrywka

giganci
na spywie pywade!
Ju tylko trzy miesice zostay do kolejnego, szesnastego spywu pywade
Odr z Raciborza do Kdzierzyna-Kola.
Tegoroczny spyw pywade odbywa si pod hasem Z
biegiem Odry miasta czymy,
na 40-stk do KdzierzynaKola zdymy. Jego trasa
tradycyjnie liczy 42 kilometry,
ktre zaogi pokonaj w dwa
dni, 20 i 21 czerwca. Do wzicia udziau w przygodzie na
Odrze zostay te zaproszone
kdzierzyskie firmy, ktrych
pywada bd rywalizowa o
puchar prezydenta miasta Kdzierzyn-Kole. Na pocztek
maj do pokonania poow dystansu, z Dziergowic do Wyspy
(mog te pokona ca tras).
Kada firma moe wystawi
tylko jedn zaog. Zgoszenia
do udziau w spywie gigantw
naley wysya do 5 czerwca
na adres e-mail: promocja@
kedzierzynkozle.pl.

Spyw wyruszy z Raciborza


tradycyjnie w samo poudnie 20
czerwca. Trzy godziny pniej
jego uczestnicy dotr do Turza w
gminie Kunia Raciborska, gdzie
po raz kolejny zostan ugoszczeni na nadodrzaskim pikniku.
Pod wieczr pywada zacumuj w Dziergowicach, gdzie festyn
nad brzegiem rzeki przygotuj
gminy Bierawa i Cisek. W niedzielny poranek 21 czerwca pywada wyrusz do KdzierzynaKola, gdzie dotr po poudniu.
Po triumfalnej paradzie wok mostu im. Jzefa Dugosza
twrcy najbardziej efektownych
z nich odbior nagrody ufundowane przez samorzdy.
Zgoszenia zag pywade
bd przyjmowane do 18 czerwca za porednictwem poczty
elektronicznej na adresy: promocja@kedzierzynkozle.pl,
b.pirog@wp.pl i eks3@um.raciborz.pl.
p

kdzierzyn-kole - edukacja

Kelnerzy
wicemistrzami

kdzierzyn-kole - edukacja

W tym roku organizatorzy we


wsppracy z pracodawcami
przygotowali dla odwiedzajcych wiele ofert. Oprcz tego bdzie mona zapozna si z ofert
ksztacenia w placwkach ponagimnazjalnych oraz wyszych, a
take wzi udzia w prelekcjach
tematycznych. Do dyspozycji
zainteresowanych bd doradcy
zawodowi. Przybyli dowiedz si
rwnie, jak przygotowa dobre
CV oraz napisa przekonujcy
list motywacyjny. Targi odbd si w godzinach od 10.00 do
13.00.

Zota maska
dla grupy Nienaarty

Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie

Stypendia za wyniki w nauce


W sali obrad kdzierzyskiego starostwa odbya si
uroczysto wrczenia stypendiw za osignicia w
nauce. Stypendia odebrali
Mikoaj Szczsny, Pawe Matus, Dominika Klyta, Magdalena Giet, Iwona Kry, Andelika Rypa. Nagrodzono
te wychowankw Zespou
Szk eglugi rdldowej.
Druyna w skadzie: Bartosz
Adamus, Patryk Zagodon,
Bartosz Joszko, Piotr Buc,
Rafa Bonczek, Dawid Maciaszczyk, Maciej Drewienkowski, Damian Stolarczyk,
Marceli Pilawa, Wojciech
Stefanides i Szymon Mendla
zaja I miejsce w Mistrzostwach Piki Nonej Halowej na szczeblu wojewdzkim. Podczas uroczystoci
wyrnienia odebrali take

<< GazetaInformator.pl

Andrzej Bokwa wystartowa rwnie w biegu na


400 metrw. Mimo lekkiej kontuzji zaj wysokie,
dziewite miejsce. Pan Andrzej biega ju od 50 lat i
jest zdania, e sport nie
moe zniewoli czowieka,
trzeba w nim wci szuka
przyjemnoci. Nie zwalnia
tempa i ju szykuje si do
kolejnych zawodw, VII
Olimpiady Sportowej Uniwersytetw Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych.
p

Sebastian Bujak (na zdj.)


zaprezentowa Wariacje na temat ananasa.
Uczniowie ZS nr 1 wzili
udzia w VIII Mistrzostw
Polski Kelnerw Junior
Waiter 2015.
Reprezentacja szkoy uplasowaa si na drugim miejscu.
Konkurs skada si z 5 konkurencji, podczas ktrych naleao
wykaza si wiedz teoretyczn i
praktyczn oraz pomysowoci
i wyobrani. I etap mistrzostw
polega na tecie skadajcym
si z 20 pyta (10 w jzyku angielskim, 10 w jzyku polskim),

w ktrym udzia wzi Tomasz


Rudziewicz. II etap to konkurs
hydrosommelierski reprezentowany przez Mateusza Kampa. Dawid Herich wzi udzia w
III etapie Improstyl - nakrycie
do obiadu ala carte. Nastpnie
Sebastian Bujak zaprezentowa
Wariacje na temat ananasa serwis ananasa przy stoliku goci. Ostatnim etapem by pokaz
serwisu synchronicznego.
p

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 7/2015

GazetaInformator.pl 9 kwietnia 2015 nr 7 (184)

region inwestycje

Miasta bd siga po rodki europejskie


leszek iwulski

Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne (ZIT) to nowy
sposb na realizacj duych
projektw unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014 2020. Koncepcja
ZIT-w narodzia si w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego jeszcze za kadencji
Elbiety Biekowskiej. Nowa
koncepcja opiera si przede
wszystkim na tym, e samorzdy musz wspdziaa
ze sob, by mc sign po
wiksze pienidze z Brukseli. Nacisk na wspprac ma
wymusi na samorzdach
terytorialnych wyjcie poza
sztywno zakrelone granice
administracyjne. Samorzdy, ktre bd chciay skorzysta z tej formy wsparcia bd musiay najpierw
nawiza partnerstwo, ktrego uwiecznieniem ma by
powstanie stowarzyszenia,
czy zwizku midzygminnego. Jeli dana gmina pokusi si o pienidze z ZIT-w,
to bdzie musiaa wsppracowa nie tylko z innymi
samorzdami, ale take (a
moe przede wszystkim) z
Urzdem Marszakowskim.
Przyczyna tego stanu rzeczy
ley w tym, e pienidze bd pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego,
ktry jest wdraany dziki
samorzdowi wojewdztwa.
W subregionie Zachodnim
Zintegrowane Inwestycje

Terytorialne bd nosi nazw Regionalnych Inwestycji


Terytorialnych.
Dla Subregionu Zachodniego w tej perspektywie finansowej przyznane bdzie
prawie 105,5 miliona euro,
z czego rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wynios prawie 93 miliony euro, natomiast rodki z Europejskiego Funduszu Spoecznego
wynios prawie 12,5 miliona euro. Najwiksze szanse na dofinansowanie z tego
rda bd miay projekty,
ktrych celem bdzie realizacja zada zgodnych z celami Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadania
te bd polega na: zwikszeniu potencjau inwestycyjnego na terenach typu
brownfield (s to tereny,
ktre s ju przygotowane
do tego, by mc realizowa
inwestycje),
zwikszenie
udziau energii pochodzcej
z odnawialnych rde energii, poprawie efektywnoci
energetycznej w sektorze
publicznym i mieszkaniowym (procesy termodernizacyjne, wymiana owietlenia
na enegrooszczdne), wzrocie atrakcyjnoci transportu publicznego, zwikszeniu
iloci unieszkodliwionych
odpadw, rozbudowie systemu oczyszczalni ciekw,
poprawie dostpu do usug
spoecznych i aktywizacji
spoeczno gospodarczego

Fot. Paulina Krupiska

Pienidze na termomodernizacje, uzbrojenie terenw inwestycyjnych, szkolnictwo zawodowe.

Dziki regionalnym inwestycjom terytorialnym bdzie mona m.in. inwestowa w dalsze


uzbrajanie terenw inwestycyjnych. Na zdjciu strefa ekonomiczna na Ostrogu.
na terenach rewitalizowanych, zwikszenia dostpu
do wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia zawodowego. W Subregionie Zachodnim wszystkie projekty
w procedurze Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych
bd realizowane w drodze
konkursw. Instytucj biorc udzia w ocenie projektw
bdzie wanie Subregion
Zachodni. W chwili obecnej
w Urzdzie Marszakowskim
trwaj prace nad szczegowymi dokumentami wdraania tej cieki realizacji pro-

jektu. Pierwsze konkursy


maj mie miejsce w lipcu.
Dla Grnego lska
szczeglnie
interesujce
s dziaania zwizane z rewitalizacj oraz popraw
efektywnoci energetycznej
budynkw uytecznoci publicznej oraz mieszka. Racibrz chciaby dziki tym
pienidzom wyremontowa
plac Dugosza i zainwestowa w strefy ekonomiczne.
Wodzisaw chciaby zainwestowa w ograniczenie niskiej emisji tu pierwszoplanow rol bd odgrywa

przede wszystkim inwestycje


w odnawialne rda energii. Rzecznik Urzdu Miasta
w Wodzisawiu powiedziaa
nam, e w gr wchodzi rwnie termodernizacja dworca, ktry od niedawna jest
wasnoci miasta.
W wojewdztwie opolskim procesy wdraania
RPO bd przebiega natomiast nieco inaczej. W tym
regionie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne bd
dotyczy wycznie miasta
Opola i jego obszaru funkcjonalnego. Unijne pieni-

dze w duym stopniu bd


rozdysponowane pomidzy
subregiony. Tutaj wsppraca bdzie premiowana
odpowiedni liczb punktw przy ocenie projektw.
Projekty bd realizowane
w procedurze konkursowej.
Subregion Kdzierzysko
Kozielski ma zamiar zoy
projekty w kilku obszarach.
Przedstawiciel subregionu
Dariusz Kantor powiedzia
nam: - pienidze chcielibymy przeznaczy m.in. na
wzmocnienie naszego potencjau, jeli chodzi o tereny inwestycyjne. W gr
mogyby wchodzi m.in. inwestycje w takich miejscach
jak: pole poudniowe, kozielski port, Ujazd, Lenica,
czy Reska Wie. Bdziemy
chcieli realizowa projekty
zwizane z ograniczeniem
niskiej emisji. Tu poczynione zostay ju znaczce kroki. Wykonano ju 34 audyty
energetyczne. Nastpnym
krokiem bdzie przygotowanie planu ograniczenia niskiej emisji bez ktrego nie
mona sign po rodki.
W tej perspektywie istnieje moliwo uzyskania
pienidzy na rewitalizacje
terenw zdegradowanych,
ale przybierze ona nieco inn formu ni w okresie
2007-2013. Trzeba bdzie
czy elementy projektw
twardych (czyli inwestycyjnych) i mikkich (czyli tych
o charakterze spoecznym).

R E K L A M A

r
e
i
b
Wy

zw
o
r
ze

s
p
e
l
j
na

ie
n
a
z
i

Opacaj Swoje
rachunki bez prowizji!

Przyjd do nas! We kredyt!

KREDYTY GOTWKOWE, KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE, FIRMOWE

RACIBRZ, ul. Mickiewicza 11 tel. 32 457 72 02

6 PLUSY BIZNESU

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

DLA

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw usugi

region usugi

Rozstrzygnito prestiowy konkurs


na Najlepszy Salon Kosmetyczny 2014 roku.

Nie tylko ogrzej dom, ale take wod do kpieli.

Instytut urody
Linno nagrodzony!

Instytut Urody LINNO wyznacza standardy


na likalnym rynku kosmetycznym.
ciao, stajc si tym samym
wzorem do naladowania dla
innych gabinetw.
Wykwalifikowana kadra
kosmetologw, szeroka oferta zabiegowa i innowacyjny
sprzt najwyszej klasy docenili klienci naszego powiatu,
ktrzy w plebiscycie najwiksz ilo gosw oddali na Instytut Urody LINNO, uznajc
go tym samym za Najlepszy
Salon Kosmetyczny powiatu
wodzisawskiego 2014.

Instytut Urody LINNO


ul. 26 Marca 94b (I pitro)
Wodzisaw lski
tel. 791 321 333
www.linno.pl
Artyku sponsorowany

W ostatnim artykule skupilimy uwag na kominkach


konwekcyjnych, ktre doskonale nadaj si do dogrzewania domu oraz wprowadzaj
ywy ogie do naszego salonu. Dzisiaj chciabym omwi
drug co do popularnoci grup kominkw, czyli kominki z
paszczem wodnym.
Podstawowa rnica pomidzy kominkiem konwekcyjnym a wodnym polega na
innym sposobie przekazywania ciepa wytworzonego przez
spalanie drzewa. Dziki temu,
e podgrzewana jest woda wystarczy podczy kominek do
instalacji centralnego ogrzewania i moemy cieszy si
ciepem w caym domu, podgrzejemy take wod do kpieli. Taki kominek stawia wysokie wymagania projektantowi,
wymaga wiedzy jak zbudowa
kominek aby zabudowa speniaa normy bezpieczestwa,
a wkad wodny poprawnie
wsppracowa z instalacj
centralnego ogrzewania. Istotny jest dobr mocy paszcza
wodnego oraz prawidowe zaprogramowanie parametrw
pracy elektronicznego regulatora procesu spalania.
Aktualnie wkady kominkowe wodne osigaj sprawnoci okoo 80 90%, za
dziki nowoczesnym mate-

Fot. www.kominkislask.pl

Pod koniec minionego roku po raz pierwszy w Polsce


zorganizowany zosta plebiscyt na Najlepszy Salon Kosmetyczny 2014. Tytu lidera
w tak prestiowym przedsiwziciu to najlepsza z moliwych opinii wystawionych
przez Internautw. Zwycizc konkursu w powiecie wodzisawskim zosta znany i
ceniony Instytut Urody LINNO.
Gabinet od 4 lat wyrnia si na regionalnym rynku
usug kosmetycznych przede
wszystkim innowacyjnoci i
jakoci oferowanych usug.
Wprowadzajc nowoczesne
zabiegi do swojej oferty wyznacza standardy na lokalnym rynku kosmetycznym.
Instytut Urody LINNO
jako pierwszy gabinet na lsku wprowadzi kilka lat temu do swojej oferty kriolipoliz, a w tym roku jako jeden
z pierwszych gabinetw w
Polsce wprowadzi na rynek
innowacyjny system makijau permanentnego woskiej
firmy Biotek. Jako pierwszy
gabinet w miecie kilka lat
temu zapocztkowa zabiegi laserowe, oxybrazj czy
bogat ofert zabiegw na

Kominki
z paszczem wodnym

Przy wyborze kominka trzeba zwrci


uwag na wiele rzeczy, midzy innymi
jego umiejscowienie i zasady ergonomii.
riaom szamotowo-ceramicznym wntrze wkadu i szyba
pozostaj czyste. Dodatkow
zalet jest atwo magazynowania ciepa w zbiorniku buforowym, dziki czemu moliwe jest palenie raz na dob lub
rzadziej, ponadto kominek nie
przegrzewa salonu a ciepo jest
rwnomiernie rozprowadzane
po caym domu.
Jedynym minusem takiego kominka jest wyszy koszt
na etapie inwestycji, ktry bdzie rekompensowany przez
tanie oraz skuteczne ogrzewanie domu. Moja rodzina nie
wyobraa sobie jesiennych i

zimowych wieczorw bez byskajcego i grzejcego ognia,


czsto wystarcza tylko dobra
muzyka i kominek, mamy
wtedy czas aby spokojnie ze
sob porozmawia i odpocz
po trudach dnia.
Kominki Marpol
ul. Rybnicka 13
47-400 Racibrz
www.kominkislask.pl
e-mail:
kominki.raciborz@onet.pl
tel.: 32 417 25 23
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 7

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

DLA

R E K L A M A

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
Terminale do kart patniczych.
Warto instalowa.

Po obnice opat interchange w 2014 roku


nastpuj kolejne zmiany.
Ustawowa obnika interchange - gwnego skadnika kosztu, jaki ponosz
handlowcy za przyjmowanie od klienta sklepu patnoci kart - ju zachcia
sklepy do instalowania terminali patniczych. Kolejne cicia stawek istotnie
zwikszaj zainteresowanie placwek akceptujcych patnoci kartami.
Prawdziwe zamieszanie wprowadzio wejcie w ycie od 1 stycznia 2015
uzgodnionego z Komisj Europejska programu Visa Europe wprowadzajcego
dla transakcji transgranicznych nisze stawki interchange: 0,2-0,3 proc.
Pojawia si moliwo oferowania punktom handlowo - usugowym w Polsce
usug rozliczeniowych po niszych stawkach, a to z kolei obnia koszty
dla przedsibiorcw.
Na obecnej sytuacji korzystaj zarwno sprzedawcy czyli sklepy i punkty
usugowe, jak i klienci. Dla konsumentw bowiem oznacza to wiksz sie
punktw akceptujcych patnoci kart, czyli wygoda w patnociach. Ju dzi
wida, e nisze stawki interchange zachciy tych handlowcw, ktrzy do tej
pory bali si kosztw wynikajcych z instalowania terminali patniczych.
Sytuacja dynamicznie si zmienia. W Polsce na 1 mln mieszkacw
przypada 7 tys. terminali patniczych, rednia w Europie to 18 tys. terminali.
Bezgotwkowo opacamy co dziesit transakcj detaliczn, a w Europie
jest to 40 procent - Patno kart jest wygodniejsza zarwno dla klientw jak
i sprzedawcw, zwaszcza przy upowszechnieniu funkcji zblieniowej. Naley te
pamita o innych funkcjonalnociach; pacc kart mona skorzysta z usugi
cash back (wypata gotwki przy patnoci bezgotwkowej) oraz z programw
lojalnociowych i rabatowych zaszytych w kartach patniczych.

Zapytaj o wiosenne
PROMOCJE na

terminale
patnicze

Kupujc

kas fiskaln
3 miesice

rekl amy

gratis!
Mobile HS EJ
Idealna kasa dla
lekarzy i adwokatw
999 z*)

Bingo
Klasyka
gatunku

1799 z*)

Neo EJ

Do intensywnej
eksploatacji

1290 z*)

K10

Nowo
z klawiatur dotykow
Mini

999 z*)

Sprawdzona
technologia

Maluch E.KO

1099 z*)

Maa i niedroga

Jota E

1450 z*)

Systemowe
rozwizanie

KOS

849 z*)

Najtasza
na rynku
QR CODE

Firma SOFT-ib - oficjalny przedstawiciel sieci terminali patniczych:

Wygenerowano na www.qr-online.pl

*) Ceny katalogowe netto.

Odczytaj kod QR

Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

8 PLUSY BIZNESU

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

DLA

<< GazetaInformator.pl

racibrz zdrowie

Pasoyty psw i kotw


Jak ograniczy ryzyko zarae?
Jak wane jest regularne stosowanie lekw przeciwpasoytniczych?
Bliski kontakt ludzi
ze zwierztami to nie tylko korzyci, to take ryzyko zwizane z chorobami
odzwierzcymi czyli tzw.
zoonozami, do ktrych zaliczy mona miedzy innymi inwazje pasoytnicze.
Pasoyty to organizmy yjce kosztem swoich ywicieli, ktrymi mog by
zarwno zwierzta jak i ludzie. Pasoytnictwo to jedna z najstarszych i najbardziej wyrafinowanych form
wspycia organizmw.
Kluczow strategi w przetrwaniu pasoytw jest ich
niebywaa zdolno do rozmnaania. Jedna dorosa
samica glisty psiej lub kociej moe produkowa 200
tys. jaj na dob. Kady
gram kau to od kilkuset
do ponad tysica jaj, ktre trafiajc do rodowiska,
zanieczyszczaj je parazytologicznie. Naley podkreli, e sprztanie odchodw po psach i kotach
zaraz po ich wydaleniu nie
jest niebezpieczne dla wacicieli. Znajdujce si w
wieym kale jaja glist s
nieinwazyjne i nie zagraaj zdrowiu ludzi i zwierzt.
Dopiero po upywie 3-4 tyR E K L A M A

Drontal, 230 mg / 20 mg tabletki powlekane dla kotw; Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Niemcy.
SKAD JAKOCIOWY I ILOCIOWY
SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH), Drontal
dla kotw: Jedna tabletka zawiera:
embonian pyrantelu 230 mg; prazikwantel 20 mg, WSKAZANIA LECZNICZE - Drontal dla kotw: Zwalczanie
inwazji nicieni i tasiemcw przewodu
pokarmowego kotw, takich jak: Toxocara cati, Ancylostoma tubaeforme,
Ancylostoma braziliense, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum,
Taenia taenieformis, Mesocestoides
spp., Joyeuxiella spp. PRZECIWWSKAZANIA - Nie stosowa u kocit przed
ukoczeniem trzeciego tygodnia ycia.
Nie stosowa u kotek w pierwszych
dwch trymestrach ciy. Przed uyciem zapoznaj si z treci ulotki doczonej do opakowania.

Drontal Plus Flavour, 150mg+144mg+50mg, tabletki dla psw; Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Niemcy. SKAD JAKOCIOWY I ILOCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH), Drontal Plus Flavour: Jedna tabletka zawiera: febantel 150 mg; pyrantelu embonian 144 mg; prazikwantel
50 mg, WSKAZANIA LECZNICZE - Drontal Plus Flavour: Zwalczanie inwazji nicieni i tasiemcw przewodu pokarmowego psw, takich jak: Toxocara
canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis, Taenia spp., Multiceps multiceps, Dipylidium caninum,
Mesocestoides spp., Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis. Zwalczanie inwazji pierwotniakw Giardia spp. PRZECIWWSKAZANIA
- Nie stosowa u szczenit poniej 2 tygodnia ycia. Nie stosowa u suk w pierwszych dwch trymestrach ciy. Przed uyciem zapoznaj si z
treci ulotki doczonej do opakowania.

godni w warunkach rodowiska zewntrznego rozwijaj si, osigajc stadium


inwazyjne zdolne do wywoania choroby. W sprzyjajcych warunkach stanowi
realne zagroenie dla zdrowia zwierzt i ludzi przez
okres nawet do 2 lat.
W kadym miecie s
tereny cieszce si popularnoci wrd wacicie-

li zwierzt jako atrakcyjne miejsca wyprowadzania


czworonogw na spacery. Takie rejony jak parki,
trawniki ssiadujce z alejkami osiedlowymi s szczeglnie naraone na kumulacje form rozwojowych
pasoytw.
Pamitajc o kilku prostych zasadach jak: sprztanie odchodw po zwie-

rztach, ograniczenie ich


dostpu do placw zabaw
i piaskownic, mycie rk
po kontakcie z pupilem,
mona istotnie ograniczy
ryzyko zarae. Rwnie
wanym elementem profilaktyki chorb inwazyjnych psw i kotw jest regularne stosowanie lekw
przeciwpasoytniczych.
rodki te eliminuj paso-

yty z organizmu ywiciela. Dodatkowo cz z nich


chroni organizm ywiciela
przed wnikniciem i rozwojem form inwazyjnych,
zapobiegajc w ten sposb
wystpieniu nowych inwazji. Nowoczesne preparaty charakteryzuj si szerokim spektrum dziaania,
duym bezpieczestwem
oraz atwym sposobem
aplikacji i dugim okresem
dziaania. Niektre leki daj moliwo eliminacji zarwno pasoytw zewntrznych jak i wewntrznych.
Wsppraca naukowcw i
lekarzy praktykw zaowocowaa opracowaniem formu dostosowanych do gatunku, wieku oraz masy
zwierzt. Dziki temu dzi
moemy bezpiecznie i skutecznie odrobacza psy i
koty dbajc rwnoczenie
o zdrowie zwierzt oraz nas
samych.
Artyku na podstawie
pracy: Pasoyty psw i
kotw problem nie tylko
weterynaryjny, dr n. wet.
Klaudiusz Szczepaniak, Zakad Parazytologii i Chorb
Inwazyjnych, Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie.

ul. Duga 10
47-400 Racibrz
tel: 324159666
ul. Opawska 82
47-400 Racibrz
tel: 327331151
ul. Przejazdowa 5
47-400 Racibrz
tel: 882761705
ul. Sowackiego 59
47-400 Racibrz
tel: 796123723

www.zoo-mar.pl

Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

PLUSY BIZNESU 9
DLA

10 PLUSY BIZNESU

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

DLA

wodzisaw handel

REGION - usugi

Co na siebie woy?
Fot. Archiwum portalu raciborz.com.pl

W Textil Market ubierzemy tanio i modnie ca rodzin.

Ubrania polskich producentw,


w dobrych cenach tylko w Textil Market.
Zastanawiaa si kiedy
nad tym w co si ubra w danej sytuacji? Chyba kada kobieta ma czasem taki dylemat.
Wybieramy si na spotkanie z
przyjacikami lub na spotkanie biznesowe i zastanawiamy
si nad tym, co bdzie odpowiednie. Wwczas najczciej
okazuje si, e nie mamy w
szafie niczego adekwatnego
do sytuacji. Wbrew pozorom
sytuacje takie zdarzaj si nie
tylko kobietom, ale rwnie
mczyznom. Oni take przywizuj bardzo du uwag do
tego, co na siebie zakadaj.
Jednak tutaj problem si
nie koczy. Gdzie pj, aby
ubra si tanio i zarazem modnie? Marzeniem kadego jest
sklep, do ktrego wejdzie si,
powie wybieram si na prywatk, chciaabym ubra co
eleganckiego i wygodnego, luR E K L A M A

bi kolory szary i granatowy,


a ekspedientka w kilka minut
znajdzie co odpowiedniego. Sklepw z ubraniami jest
naprawd sporo. Ilo towaru moe przyprawi niejedn
osob o zawrt gowy. Sytuacja staje si kuriozalna, gdy
spord takiej iloci ubra nie
potrafimy wybra tego, ktre
nam odpowiada. Kompetencja sprzedawcy jest tutaj na
wag zota. Wraz z iloci towaru rosn take oczekiwania
klientw. Chcieliby kupi tanie
ubrania w dobrej jakoci.
Na wszystkie te potrzeby odpowiada Textil Market
w Wodzisawiu lskim. Towar, ktry znajdziemy na wieszakach i pkach w wikszoci przypadkw pochodzi od
polskich producentw. Jest
dobrej jakoci i w przyzwoitej cenie. Codziennie nowe

<< GazetaInformator.pl

dostawy i promocje. Oprcz


tego fachowa i mia obsuga.
Pani Urszula, ktr tutaj spotkamy, ma naprawd wyjtkowy zmys dobierania ubra.
Nawet nie przypuszczasz, jak
niewielka zmiana wizerunku, moe wpyn na twj nastrj. Klienci s zachwyceni
- panie dlatego, e w kocu
kupiy co, co odpowiada ich
gustom, a panowie dlatego,
e zakupy nie trway dugo. U
nas wszystko wydaje si prostsze, gdy w centrum zainteresowania zawsze jest klient.
Jego potrzeby s dla nas najwaniejsze. Kadziemy nacisk
na niskie ceny i podamy za
trendami. Przy tym wszystkim
stawiamy na wygod.
Wszystkim Pastwu yczymy udanych zakupw, a
osoby, ktre maj taki zmys
jak pani Urszula, zapraszamy
do wsppracy.

Textil Market Wodzisaw


ul. Targowa 5
(budynek Kina Czar
pod Zoolandi)
tel. 665381735
Artyku sponsorowany

Zegarmistrz
- od 40 lat na Odrzaskiej!

Naprawa zegarw wszelkiego typu oraz sprzeda nowych.


Zakad zegarmistrzowski
Styl na Odrzaskiej w Raciborzu funkcjonuje od 1974 roku.
Niewiele pozostao w miecie
firm z tak dug tradycj i takim
dowiadczeniem. Tym bardziej
warto je pielgnowa i odwiedza. Wiedza i dowiadczenie
tutejszego mistrza, pana Waltera
Chrzonszcza jest na wag zota.
Przygotowa on do pracy w zawodzie zegarmistrza dziesiciu
uczniw. Wikszo z nich wykonuje ten zawd po dzi dzie.
Z wiedzy oraz umiejtnoci waciciela zakadu korzystaj take
raciborskie parafie. Mistrz Walter wykona renowacj i zocenie zegarw znajdujcych si na
wieach tutejszych kociow.
Zakad dotychczas mieci si na rogu ulicy Odrzaskiej. Teraz zmieni lokalizacj.
Obecnie zakad znale mona
dosownie kilka krokw dalej,
na ulicy Odrzaskiej 3, w ssiedztwie sklepu ze sprztem
komputerowym. W tutejszym
warsztacie zegarmistrzowskim
prowadzony jest serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dla
znanych i cenionych producentw zegarkw. Tutaj naprawisz
take starsze, cenniejsze modele.
Zegarmistrz zajmie si take antykami. Na odrzaskiej przeprowadzane s renowacje starych
zegarw, zegarkw kieszonkowych i narcznych. W ofercie

Zakad zegarmistrzowski Styl do niedawna mieci si na


rogu ulicy Odrzaskiej, w pobliu pomnika abpa J. Gawliny.
Teraz mieci si kilka krokw dalej, na Odrzaskiej 3.
zakadu Styl znajduje si odnawianie kopert, tarcz, wskazwek, skrzyni zegarw ciennych
oraz stojcych. Oprcz tego tutejszy mistrz z pewnoci naprawi bransolet lub pasek zegarka
narcznego. Zakad zajmuje
si rwnie renowacj zegarw
specjalistycznych. W tym take posiada bogate dowiadczenie. Kady klient traktowany
jest idywidualnie. Zegarmistrz
posiada take katalog zegarw,
ktre mona sprowadzi na specjalne yczenie klientw.

Zakad zegarmistrzowski
Styl prowadzi take sprzeda zegarkw (damskie, mskie, dziecice, mechaniczne,
automatyczne, stacje pogody, budziki) oraz biuterii.
W szerokiej ofercie handlowej znajd Pastwo zegarki
renomowanych firm oraz ich
uzupenienie asortymentowe
w postaci najwyszej jakoci
galanterii zegarmistrzowskiej. Tutaj kupisz take
wszystkie typy baterii do zegarkw.

Zakad zegarmistrzowski Styl


ul. Odrzaska 3, Racibrz
tel. 32 415 15 47
Czynne: pn. - pt.: 9.00-17.00, sob.: 9.00-13.00
Artyku sponsorowany

K
AT
E
D
O
D

Wiosenne
MOTO porady

W naszym Serwisie Dobrych Cen:


- olej 46 z
- filtr powietrza od 80 z
- tarcze i klocki od 800 z
- wiece zaponowe LONG od 387 z
- dezynfekcja klimatyzacji 99 z
- filtr kabinowy od 110 z
- wymiana opon od 80 z
- SKP ceny urzdowe

TOYOTA KONSEK RYBNIK


UL. PROSTA 100, 44-203 RYBNIK
tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl

12 Zoty rodek

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

<< GazetaInformator.pl

racibrz motoryzacja

Hydraulika siowa do pojazdw uytkowych

R E K L A M A

Przedstawicielstwo handlowe na Polsk, Czechy i Sowacj producenta wyposaenia


do pojazdw ciarowych Afhymat znajduje si w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172.
wersji lekkiej (najazd) i cikiej (platforma hydrauliczna), mieciarki, zabudowy
komunalne, chodnie, wywrotki w wersji aluminiowej i stalowej. Co ciekawe,
francuska firma jako jedna
z nielicznych posiada maszyny, ktre z jednego ar-

kusza przygotowuj gotow,


dwunastometrow wywrotk. - Kooperujemy rwnie
z firmami w Polsce, ktre
montuj nasze zestawy na
pojazdach uytkowych. Od
momentu zamwienia do
odbioru obsuymy odbiorc
kompleksowo - mwi B. Sta-

ro. Czas realizacji zamwienia to 4 do 8 tygodni.


Na miejscu, w Raciborzu,
mona rwnie zamontowa
akcesoria hydrauliki wywrotu, hydrauliki siowej, w cigu jednego dnia - dodaje B.
Staro. Przewaga raciborskiego punktu Afhymat nad

konkurencj polega na tym,


e jest on bezporednim
przedstawicielem producenta, dziki czemu ceny tutaj
s nisze ni u konkurencji,
ktra peni rol porednikw. Afhymat posiada certyfikat Rzetelna Firma.

AFHYMAT
47-400 Racibrz
ul. Opawska 172
(za rozruchem)
tel. 504 013 274, 32 417 01 29
www.afhymat.com
Artyku sponsorowany

racibrz - usugi

Wielki powrt Rometa!


Rower-legenda powraca do ask.
Historia przemysu rowerowego w Polsce siga pocztku XX wieku. To
wtedy w kraju powstaway
pierwsze fabryki produkujce jednolady. Mimo tego, e produkcja sza dobrze to rodzimy przemys
nie by doceniany. Ludzie
sprowadzali rowery z zagranicy, a polskie fabryki
kulay. Sytuacja zmienia
si dopiero w w 1971 roku. To wtedy powsta popularny Romet. Fabryka
produkowaa 220 tysicy
rowerw rocznie. Zakad
rozwija si w takim tempie, e ju pi lat pniej,
dokonano jego rozbudowy.
Niektre rowery Romet
zyskay miano kultowych.
Chyba nie ma w Polsce rodziny, ktra nie miaaby
wspomnie zwizanych z
popularnym Wigry 3, czyli
skadakiem.
- Wiele osb nadal ma
w domach takie rowery.
Coraz czciej przyprowadzaj je do nas - mwi specjalista z Raciborskiej Rowerowni, mieszczcej si na
ulicy Reymonta. Rowerownia bowiem synie nie tylko
z profesjonalnego, dobrego
i taniego serwisu. Wykonu-

Fot. MK Bicycle

Francuska firma Afhymat


dziaa na rynku od 1993 roku. Przedsibiorstwo zaoyli Francuzi polskiego pochodzenia.
Zaczynali od produkcji
zbiornikw stalowych i aluminiowych pojazdw ciarowych. Z czasem rozszerzyli
swoj dziaalno, stajc si
jednym ze wiatowych potentatw brany. Niewielu
mieszkacw wie, e przedstawicielstwo firmy na Polsk, Czechy i Sowacj dziaa
w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172 (czerwony budynek
za Rozruchem).
W ofercie raciborskiego punktu Afhymat znajduj si, prcz zbiornikw, siowniki wywrotu (frontowe,
podskrzyniowe itd.) oraz inne elementy skadowe, ktre
s istotne w hydraulice mobilnej i zabudowie nadwozi.
- Montujemy ukad hydrauliczny wraz ze zbiornikiem na
cigniku siodowym z aplikacj typu wywrotka, ruchoma
podoga, HDS. Wszystkimi
innymi, ktre potrzebuj
hydrauliki - mwi Bartosz
Staro, przedstawiciel firmy
Afhymat w Raciborzu.
Rozszerzajca si oferta Afhymat obejmuje zabudow pomocy drogowych w

Fot. Jacek Misiski

W Raciborzu otwarto przedstawicielstwo wiatowego


potentata w produkcji wyposaenia do pojazdw cikich.

Oferta Raciborskiej Rowerowni to nie tylko naprawa


i renowacja, ale take sprzeda rowerw i akcesoriw
rowerowych.
je si tam rwnie renowacje - malowanie, piaskowanie. Zainteresowanie t
usug ronie z miesica
na miesic. Tutaj rower z
dug histori, wygldem
przypominajcy rower rodem z epoki PRL-u na pewno otrzyma drugie ycie. Masz stary rower? Przywie
go do nas lub zadzwo, a to
my przyjedziemy do ciebie.
Zrobimy wycen i odpicujemy - dowiadujemy si w
Rowerowni.
Wiosna to idealny czas
na przygotowanie roweru
do sezonu. Zachcamy za-

tem do tego, aby odda go


w rce profesjonalistw. W
Rowerowni panuje niepowtarzalny klimat - pikne
wntrze, profesjonalna i
mia obsuga. Rowerownia
funkcjonuje przy Raciborskiej Wytwrni Rowerw
przy ul. Wadysawa Reymonta 10 (obok Stray Poarnej).
MK Bicycle
ul. Wadysawa Reymonta 10
47-400 Racibrz
tel. 784 944 409
www.mkbicycle.eu
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek 13

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

racibrz motoryzacja

Nowy stary temat


System monitorowania cinienia w oponach TPMS nie jest czym nowym.
Pierwsze popularne samochody z czujnikami cinienia pojawiy si na
naszych stanowiskach serwisowych w latach 20012002. Byy to Renault Laguny II, ktre obsugiwalimy
dla naszych klientw, jak i
dla klientw raciborskiego
dealera tej marki. W tamtych czasach nikt nie dokupywa kolejnego kompletu
felg wraz z czujnikami ze
wzgldu na ich cen (1 czujnik kosztowa ponad 400
zotych), wic obsuga sprowadzaa si do umiejtnego
przeoenia opon tak, aby
nie uszkodzi zamontowanych na obrczy nadajnikw.
W samochodach wyposaonych w poredni system
kontroli (np. wyposaonych
w opony typu Run On Flat)

Ikonka z systemu poredniego.

sama wymiana opon nie rni si od standardowej gdy


na felgach nie ma czujnikw,
a system nie mierzy cinienia
tylko obwd opony za pomoc systemu ABS, a kalibracja
odbywa si w zalenoci od
samochodu za pomoc ustawie w menu serwisowym
lub za pomoc dodatkowego
przycisku na konsoli.
Od listopada 2014 zgodnie z unijnymi regulacjami
wszystkie nowe samochody musz by wyposaone w ktry z tych dwch
systemw:
bezporedni
z czujnikami lub poredni. W naszym serwisie zaobserwowalimy wiksz
liczb klientw kupujcych
dodatkowy komplet felg i
czujnikw (cena czujnika
nie przekracza 200 zotych)
wychodzc naprzeciw ich

www.prusicki.pl

Czujnik na obrczy.
oczekiwaniom zainwestowalimy w dobrej klasy urzdzenie do programowania
mamy na miejscu rwnie
same czujniki a nasi serwisanci przeszli odpowiednie
szkolenia z zakresu obsugi samochodw z TPMSem myl, e z biegiem czasu odsetek tych pojazdw

bdzie rs, a my jestemy


przygotowani na obsug tych samochodw. Jak
rozpozna czy samochd
jest wyposaony w system
TPMS i jakie rozwizanie
porednie czy bezporednie zastosowano w Twoim
samochodzie? Wicej na
www.prusicki.pl.

DOTZ Tupac.

Serwis ogumienia Prusicki ul. Gubczycka 59, tel. 32 418 15 71,


47-400 Racibrz, Czynne:, pn-pt 8-18, sobota 8-13, biuro@prusicki.pl
R E K L A M A

Artyku sponsorowany

14 Zoty rodek

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

<< GazetaInformator.pl

racibrz motoryzacja

Wymiana opon na letnie - to ju czas!


Bezpieczna jazda samochodem w duej mierze zaley od opon.
Aura panujca na zewntrz zaczyna sprzyja
wymianie opon. W serwisach pojawia si coraz wicej klientw, zwaszcza tych,
ktrzy maj wicej ni jeden
samochd lub nie wyjedaj
wczesnym rankiem.
Nic dziwnego, gdy to
wanie opony maj bardzo
duy wpyw na bezpieczestwo jazdy samochodem, a
najbardziej ich stan, a take cinienie. Niejednakowe
cinienie w oponach naszego auta powoduje ciganie
auta w jednym kierunku,
szybsze zuycie opon oraz
zwikszone zuycie paliwa.
Kontrola cinienia jest zatem
bardzo wana. Zauwayli to
take ustawodawcy. W ubiegym roku w ycie wszed
przepis mwicy o tym, e
nowo homologowane samochody musz posiada system kontroli powietrza w
koach, tzw. T.P.M.S. Tego
typu czujniki oczywicie take musz by serwisowane.
W Raciborzu serwisem czujnikw T.P.M.S. zajmuje si
Autoserwis Premio Madag.
Dziaanie takiego systemu
polega na komunikowaniu
si za pomoc fal radiowych specjalnych zaworw
zamontowanych w koach z
komputerem pokadowym
samochodu.
- Zawory T.P.M.S. s wyposaone w czujniki cinie-

Autoserwis PREMIO MADAG posiada urzdzenie, ktre pozwala na wykonanie aktywacji, sprawdzenie
prawidowego dziaania zaworu, a take w niektrych przypadkach do identyfikacji w komputerze samochodu.
Urzdzenia te s uniwersalne dla wszystkich marek samochodw i wszystkich typw zaworw.
nia, temperatury, zasilanie
bateryjne oraz odpowiedni ukad elektroniczny. W
przypadku kiedy stwierdzi
si problemy z cinieniem
w oponie, komputer sygnalizuje kierowcy, w ktrym
kole nastpi spadek - mwi ekspert Autoserwisu Premio Madag. Ma to oczywisty
zwizek z bezpieczstwem,
a take z optymalizacj zuycia paliwa oraz opon. Aby
taki ukad dziaa prawidowo konieczna jest aktywacja zaworu przed zamontowaniem w samochodzie
zostaje on upiony, aby
nie traci energii, sprawdzenie poprawnoci dziaania
(wskaza wartoci cinienia,
temperatury, stanu baterii)

racibrz - motoryzacja

oraz przeprowadzenie identyfikacji w komputerze pokadowym (komputer musi


wiedzie, e zawr umieszczono np. w prawym tylnym
kole). - Podczas montau samochodu w fabryce czynnoci te s wykonywane na liniii produkcyjnej, natomiast
w stacjach serwisowych, np.
podczas wymiany zaworu lub
przestawienia k konieczne
jest specjalne oprzyrzdowanie do komunikacji z zaworem oraz do identyfikacji zaworu w komputerze - dodaje
pracownik Autoserwisu.
Wrd wacicieli samochodw s osoby, ktre uwaaj, e zmiana opon z zimowych na letnie to strata czasu
i pienidzy. Twierdz, e jeli

opony zimowe radz sobie z


lodem to gorcy asfalt take
nie sprawi im adnego problemu. Takie mylenie jest
niebezpieczne. Trzeba wiedzie, e opony zimowe wy-

W Premio Madag
co dziesita
wymiana opon gratis.
Autoserwis pracuje
do ostatniego
klienta.
twarzane s z mikkiej mieszanki, ktra jest znacznie
bardziej podatna na przebicie. Opon zimow latem
mona zatem bardzo atwo

uszkodzi. Znacznie szybciej


si ona zuywa. To sprawi, e
po jednym sezonie nie bd
si nadaway one do niczego. Bdziemy musieli kupi
nowe. Jednak wymieniajc
opony z zimowych na letnie
trzeba bra pod uwag nie
tylko wzgldy ekonomiczne. Najwaniejsze jest tutaj
bezpieczestwo. W oponach
zimowych mamy do czynienia z wysokim bienikiem.
Ten zaprojektowany zosta
po to, aby wbija si w nieg.
Na twardej powierzchni opona taka ma mniejszy kontakt
z podoem, a to sprawia, e
droga hamowania wydua si. Samochd nie poradzi sobie take na zakrtach.
Gbszy bienik i saby kon-

takt z podoem moe doprowadzi do wypadku, gdy


pojazd nie bdzie mia odpowiedniej stabilnoci.
Na bezpieczestwie nie
mona oszczdza. - Sama
wymiana opon to jednak nie
wszystko. Opony musz by
take dobrej jakoci. Wymagaj kontroli - radzi nasz
ekspert. Wiosn serwisy
przeywaj oblenie. Staraj si dopasowa z ofert
opon do moliwoci finansowych kadego klienta. MADAG oferuje najwikszy w
miecie wybr opon renomowanych marek Goodyear,
Dunlop, Fulda, Sava, Dbica,
Continental, a dla klientw
mniej wymagajcych oferuje
mark Aeolus, ktra zapewnia przez rok czasu wymian
opony na now w przypadku
jej uszkodzenia. Zapraszamy
do autoryzowanych serwisw
oponiarskich ju teraz. Przygotuj si do sezonu letniego i
podruj bezpiecznie!
Autoserwis Premio Madag
ul. Rybnicka 61
tel. 32 415 25 98
Racibrz
ul. Opawska 155
tel. 32 307 30 20
Racibrz
www.madag.pl
Artyku sponsorowany

Wycieraczki Bulltec w WWW PARTS


Paskie wycieraczki Bulltec to alternatywa dla drogich wycieraczek.
Najatrakcyjniejsza oferta na rynku w swojej klasie cenowej.
Zalety paskich wycieraczek Bulltec:
- atrakcyjna cena,
- duga ywotno,
- cicha praca,
- piro wycieraczki wykonane jest
z naturalnej gumy grafitowanej,
- metalowy rdze pozwala dopasowa
si do krzywizny szyby kadego pojazdu.

R E K L A M A

Wycieraczki Bulltec s
bardzo aerodynamiczne, bardzo dobrze zachowuj si podczas duych prdkoci, nie
trac przyczepnoci do szyby
(nie odklejaj si) podczas
podmuchw wiatru oraz nie
rdzewiej. atwo odchodz od
szyby podczas mrozw. Ceny
w zalenoci od dugoci od 14
do 18 z za sztuk. To najlepszy wybr wycieraczek z klasy
ekonomicznej, posiada wysoki
wspczynnik jakoci do ceny.

FHU WWW PARTS S.C.


Racibrz ul. Komunalna 7
tel. 32 417 07 74
kom. 781 160 563
Racibrz ul. Krta 1
tel. 722 105 900
Czynne:
pn pt 8.00-18.00
sob. 8.00-14.00
mail: sklep@www-parts.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek 15

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

racibrz motoryzacja

Likwidacja szkody z OC sprawcy


Jeste poszkodowany w
kolizji lub wypadku drogowym, musisz wykona kilka
krokw, by dosta odszkodowanie, jego uzyskanie w
wielu przypadkach nie jest
proste, ani ekspresowe. Na
drodze do wypaty pienidzy stoi sporo formalnoci.
Jeli jednak po kolizji nie
zapomnimy o kilku podstawowych zasadach, likwidacja szkody powinna przebiec
do sprawnie Jak zatem
uzyska odszkodowanie z
OC sprawcy?
Podstawow zasad jest
to, e z roszczeniem o likwidacj szkody zwracasz si
do zakadu ubezpieczeniowego, w ktrym swoj polis wykupi sprawca kolizji.
W 2015 roku w ycie wesza
powszechna bezporednia
likwidacja szkd. To rozwizanie daje moliwo
zgoszenia szkody do wasnego zakadu ubezpiecze.
Nasz ubezpieczyciel wypaci
odszkodowanie, a nastpnie
sam rozliczy si z firm, w
ktrej sprawca mia wykupione OC. Nie zawsze ta forma rozliczenia jest korzystna dla poszkodowanego.
Nasz ubezpieczyciel zobo-

wizany jest do podpisania


z nami umowy na likwidacj
bezporedni. Wad tej formy rozliczenia jest, to e w
razie sytuacji spornej ciko si bdzie odwoywa od
decyzji ubezpieczyciela, ze
wzgldu na zawarte w podpisanej umowie warunki.
Do zgoszenia szkody,
oprcz Twoich danych, potrzebne jest imi, nazwisko
sprawcy kolizji, numer jego
polisy OC, numer rejestracyjny i marka jego pojazdu oraz data i okolicznoci
zdarzenia. Dlatego tak wane jest spisanie wszystkich
danych osoby, ktra ponosi
odpowiedzialno za szkod.
Zazwyczaj do 7 dni od zgoszenia szkody umwi si z
nami rzeczoznawca na ogldziny uszkodzonego samochodu. Pamitaj, aby przed
zgoszeniem szkody i przybyciem rzeczoznawcy, nie
dokonywa adnych napraw.
Z drugiej strony firmy coraz
czciej oferuj uproszczon ciek likwidacji. Dokumentw do wypenienia
jest wtedy znacznie mniej,
wizyta rzeczoznawcy niekonieczna, a czas likwidacji
szkody skraca si rednio o

Fot. Oplony

Wybr miejsca i sposobu likwidacji szkody zaley do poszkodowanego.

Po kolizji lub wypadku warto uda si do zaprzyjanionego warsztatu


i zapyta o moliwo bezgotwkowego rozliczenia szkody z ubezpieczycielem.
poow. Taka ekspresowa
cieka wypaty odszkodowania nawet w trzy dni
dotyczy tylko drobnych
szkd. Ubezpieczyciele staraj si forsowa jeszcze inny wariant rozliczenia szkody. Mianowicie ju podczas
zgoszenia szkody nakaniaj

nas na udanie si do warsztatu, z ktrym maj podpisan umow o likwidacj


szkd. Czsto s to warsztaty znacznie oddalone od
naszego miejsca zamieszkania, a co za tym idzie w ogle nam nieznane. Pamitajmy nie musimy w ogle si

zgadza na takie praktyki.


To do poszkodowanego naley wybr miejsca i sposobu likwidacji szkody.
Co oznacza rozliczenie
bezgotwkowe? Rola waciciela auta ogranicza si
wwczas do wyboru warsztatu (moe to by nawet ma-

y warsztat z ssiedztwa).
Warsztat zajmie si napraw, ktrej zakres szczegowo zostanie z nami uzgodniony, a sam postara si
o wyegzekwowanie odpowiedniej wysokoci odszkodowania od ubezpieczyciela. Wikszo firm oferuje
moliwo bezgotwkowej
likwidacji szkd, pomimo e
nie maj podpisanej umowy
wsppracy z ubezpieczalniami (nie tworz sieci naprawczej
ubezpieczalni),
s to warsztaty niezalene,
dbajce jedynie o dobry interes klienta a nie firmy
ubezpieczeniowej, ktrej celem jest jak najtasze rozliczenie szkody.
Jeszcze raz podkrelmy,
to nie Ubezpieczalnia decyduje o sposobie naprawy
naszego pojazdu! Poszkodowany ma prawo swobodnie wybra sposb i miejsce
likwidacji swojej szkody. Pamitajmy, aby decyzj o sposobie likwidacji szkody podj na spokojnie, zasigajc
porady np. w swoim zaprzyjanionym warsztacie, a nie
pod wpywem stresu jaki
towarzyszy takim zdarzeniom.
Artyku sponsorowany

Auto Centrum Opolony ul. Rybnicka 129a, 47-400 Racibrz, www.opolony.pl


Lakiernictwo tel. 32 415 35 73 Blacharstwo tel. 32 415 31 43
R E K L A M A

region - gospodarka

Fot. RAFAMET

Rafamet
z
zyskiem
Spka zwikszya sprzeda mniejszych obrabiarek.

W 2014 roku spka Rafamet nie tylko odnotowaa wikszy zysk,


ale take wzbogacia si o now hal produkcyjn.
paulina krupiska

we wtorki i czwartki po okazaniu kuponu

Rafamet S.A. podsumowaa 2014 rok. Przez dwanacie


miesicy spka wypracowaa
zysk netto w wysokoci 766 tys.
z. Zysk na sprzeday wynis
2,043 mln z i by o 265 tys. z
wyszy ni w roku ubiegym.
Przychody ze sprzeday produktw, towarw i materiaw
wyniosy 62,855 mln z i byy
o 21,5 proc. nisze od przychodw uzyskanych ww roku poprzednim.
- Nasza sytuacja finansowa po zakoczeniu 2014 roku
jest dobra. Wysoko zrealizowanych przychodw bya co
prawda nisza ni w latach poprzednich, ale wynika to w duej czci z faktu sprzeday w
analizowanym okresie mniejszej liczby wielkogabarytowych,

a wic i wysokomateriaochonnych obrabiarek, na rzecz obrabiarek mniejszych, zaliczanych


do grupy obrabiarek maoseryjnych. Szeroko rozumiane
otoczenie gospodarcze nie uatwiao, w omawianym okresie,
podejmowania przez naszych
potencjalnych klientw decyzji
o inwestycjach maszynowych.
Nasz ambicj jest jednak, aby
obecny rok by lepszy od minionego. Prowadzimy w tym
kierunku dziaania, zarwno
w odniesieniu do pozyskiwania nowych rynkw zbytu jak
i wprowadzania nowych innowacyjnych wyrobw. Wanym
elementem strategicznego rozwoju firmy w latach nastpnych jest oddanie do eksploatacji w 2015r. tzw. Hali Montau
II, czyli hali montau odbiorowego. Inwestycja ta stano-

wi dla naszej firmy fundament


jej dalszego rozwoju. Ju teraz
odbieramy pozytywne opinie
oceniajce funkcjonalno, nowoczesno oraz wyjtkow estetyk tego obiektu - mwi E.
Longin Wons, Prezes Zarzdu
Rafamet S.A. z Kuni Raciborskiej.
Jednak na tym spka nie
poprzestaje. W roku 2015 bd
realizowane kolejne inwestycje
w rozwj parku maszynowego
spki. Bdzie to nastpstwo
przeksztacania obecnego wydziau montau w wydzia obrbki cikiej. Gwne kierunki
sprzeday w 2015 roku to m.in.
Arabia Saudyjska, Chiny, Malezja, Tajlandia, Tajwan, Korea
Poudniowa, Polska, Turcja,
Niemcy, Sowacja, Serbia, a take Maroko, Etiopia, RPA oraz
Argentyna, Australia i USA.

16 Sylwetki

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

rydutowy rozrywka

<< GazetaInformator.pl

rydutowy - sylwetki

Rydutowianka w finale Miss Reneta Farmaceuta napisa krymina!


Arnold Paczek fanom kryminaw znany jest jako Thomas Arnold.
Fot. UM Rydutowy

Fot. Klaudia Siedlaczek

Polka znalaza si w cisej dwunastce czeskiego konkursu piknoci.

Burmistrz Rydutw, Kornelia Newy osobicie


podzikowaa autorowi, e rozsawi miasto
na cay kraj oraz poprosia go o autograf.
paulina krupiska

Na stronie internetowej www.missreneta.cz istnieje moliwo oddawania gosw


na reprezentantk Zespou Szk Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydutowach.
anna zganiacz

Jest z Polski, z miasta


Rydutowy pooonego blisko granicy z Czechami.
Zielonooka dziewczyna o
rudych wosach jest uczennic szkoy ponadgimnazjalnej w Rydutowach. Do
tej pory nie startowaa w
konkursach piknoci, dlatego bardzo cieszy j udzia
w finale Miss Reneta. Czas
wolny spdza w aktywny
sposb. Bardzo lubi siatkwk oraz koszykwk. Zamiowanie do sportu wpywa na jej sposb ubierania
si. Uwielbia legginsy i bluzy lub t-shirty. Dla Martyny
bardzo wazna jest rodzina,
z ktr wietnie si rozumie. Chciaabym pojecha
do Parya, miasta romantykw i zakochanych - tyle
o Martynie Kocur z Rydutw mona dowiedzie si
z opisu zamieszczonego na
stronie Miss Reneta.
17-latka wzia udzia
w eliminacjach do konkursu Miss Reneta 2015, ktre odbyy si 28 listopada
w Rydutowskim Centrum
Kultury Feniks, po raz
pierwszy w rodzinnym miecie reprezentantki Polski.
Konkurs organizowany jest
od roku 1998 przez czesk
szko redni z Havova.
Wsppracuje ona z Zespoem Szk Ponadgimnazjalnych w Rydutowach. Na pocztku nie chciaam
wzi udziau w tym konkursie, jednak pan Dyrek-

tor, Jacek Stebel gorliwie


mnie zachca, ebym sprbowaa swoich si. Ostatecznie si zgodziam, ale mimo
to nie wierzyam, e uda mi
si przej przez eliminacje
do dalszych etapw - wspomina Martyna.
Do tej pory Martyna
dwa razy wyjedaa do
Czech, by wzi udzia w
przygotowaniach do finau
Miss Reneta. Duo pracy...
zdjcia, krcenie filmikw,
przymiarki strojw - tak
Martyna wspomina zgrupowania, w ktrych braa
udzia. - Przygotowania do
finau byy przyjemnoci,
a zarazem cik prac.
Od rana do wieczora trwaj zajcia, podczas ktrych
uczymy si taca oraz cho-

reografii. Niezalenie od
tego, jak zakoczy si moja przygoda z Miss Reneta,
udzia w tym konkursie to
naprawd wietna sprawa.
Wiele si nauczyam - podsumowuje finalistka z Polski.
Ostatecznie starcie dwunastu kandydatek, ktre pomylnie przeszy eliminacje
do konkursu odbdzie sie
10 kwietnia. Relacj z wyborw Miss Reneta bdzie
mona oglda w telewizji
internetowej Polar. Jury
przyzna nagrody w kategoriach gwnych, jednak
uczennice szk rednich
maj take szanse na zdobycie tytuu miss publicznoci, miss foto oraz miss
Internetu.

Thriller 33 dni prawdy mia swoj premier w


marcu i jest dostpny w najwikszych ksigarniach internetowych i stacjonarnych.
Ksika opisuje ledztwo w

R E K L A M A

Wjt Gminy
Ndza informuje:
Na tablicy ogosze Urzdu Gminy w Ndza, ul. Jana
III Sobieskiego 5, 47-440 Ndza (parter przy wejciu
gwnym + ppitro), na stronie internetowej Urzdu
Gminy www.nedza.pl w zakadce ogoszenia urzdu i
www.bip.nedza.pl w menu przedmiotowym w zakadce
wykazy nieruchomoci oraz stronie internetowej monitorurzedowy.pl:
> zamieszczony jest wykaz nieruchomoci przeznaczonych do dzierawy:
nieruchomoci obrbu Babice, g, Ciechowice, Ndza o cznej powierzchni
10,0307 ha.
> zamieszczony jest wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze
prztargu ustnego nieograniczonego: dziaka nr. 744/2 obrbu Zawada Ksica o
powierzchni 0,1582 ha

sprawie mierci zakonnicy,


ktra pracowaa w sierocicu. Powie trzyma w napiciu do samego koca. - Nigdy
nie miaem nic wsplnego z
sierocicem. Po prostu postanowiem napisa ksik, ktra bdzie miaa wiele

zawiych wtkw, a rozwizanie caej zagadki znajdzie


si dopiero na kocu ksiki
i to si udao. A klimat sierocica opisywaem na podstawie budynku dawnego
domu dziecka w Kornowacu
niedaleko Raciborza zdradza autor.
Pisa zacz po studiach
farmaceutycznych,
ktre
ukoczy na lskim Uniwersytecie Medycznym. Po studiach, nie wiedzia co zrobi
z wolnym czasem. Poniewa
jego pasj byo czytanie ksiek, zwaszcza kryminaw,
sam postanowi co napisa.
Jego debiutancka powie
thriller medyczny Anestezja miaa swj debiut w
2013 roku. Nad ksik 33
dni prawdy pracowa p
roku. - Cay czas pracuj w
aptece w Pszowie, wic pisaniem mogem si zajmowa
przed lub po pracy, ale udao
mi si to poczy przyznaje autor.
Co robi kiedy nie pisze
i nie pracuje? Czyta ksiki. Do jego ulubionych autorw nale B. Haig, R.
Ludlum, D. Brown, C. Cussler, H. Coben, M. Palmer,
J. Patterson. Arnold Paczek
ju pracuje nad nastpnymi
ksikami. Na wydanie czeka jego powie Tetragon
oraz kolejna cz przygd z
udziaem detektyww Adamsa i Rossa, ktrych losy opisuje najnowsza powie 33
dni prawdy.

ndza gospodarka

region - matoryzacja

Raciborzanie
w wycigu 1/4 mili!

R E K L A M A

strze dla caych rodzin! Ide


przewodni pikniku jest popularyzacja bezpieczestwa
na drogach, promocja bezpiecznej i sportowej rywalizacji w miejscach specjalnie
przystosowanych do cigania.
Podczas Moto Pikniku zostanie zainaugurowany cykl wycigw rwnolegych na dystansie 1/4 mili Automaster
Speed Cup. Pasjonaci szybkoci i adrenaliny bd podziwia w akcji szybkie i mocne
samochody.
p

Modernizacja zbiornika wody potrwa do czerwca.


pawe strzelczyk

Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacj uzdatniania wody zostanie wsparta


preferencyjn poyczk ze
rodkw
Wojewdzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w wysokoci
ponad 230 tys. z. Jeszcze na
ostatniej sesji Rady Gminy
Ndza rajcy podjli uchwa
w sprawie wniesienia przez
Gmin Ndza do Przedsibiorstwa Komunalnego wkadu pieninego w wysokoci
100 tys. z na pokrycie udzia-

w w podwyszonym kapitale zakadowym spki.


- Ruch by niezbdny do
realizacji inwestycji - zarwno
w przypadku uzyskania dofinansowania, jak i ewentualnie
w zmniejszonym zakresie, w
przypadku negatywnej decyzji WFOiGW - wyjania wjt
gminy Anna Iskaa. Ale ju jest
jasne. Inwestycja PK w Ndzy
zostanie wsparta poyczk w
wysokoci 232.843,00 z. W
sumie zadanie pochonie ponad 350 tys. z.
Stermomodernizowany
zostanie budynek administracyjno-socjalny oraz stacja uzdatniania wody. To

przede wszystkim odpowied


na konieczno utrzymania wymogw sanitarnych,
ale te dbao o rodowisko
i oszczdno dla portfela stermomodernizowany budynek zuywa mniej energii,
wic koszty ogrzewania s o
wiele nisze.
Bdzie to ju kolejna ekologiczna inwestycja PK. Od
ubiegego roku modernizowany jest te sam zbiornik
wody na stacji uzdatniania. Jego stan techniczny wymaga
ju podjcia dziaa. Bdzie to
miao oczywicie wpyw na jako wody, co nie oznacza, e
do tej pory mielimy z tym

problem. Remont jest form


zabezpieczenia na przyszo.
Lepiej wyprzedza pewne
fakty, ni da si zaskoczy
pogorszeniem jakoci wody
- tumaczy prezes PK Marek
Niewrzo.
Modernizacja zbiornika
ma potrwa do czerwca i rwnie zostaa dofinansowana
ze rodkw Wojewdzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w postaci preferencyjnej poyczki. Z kolei
termomodernizacja budynku
i stacji uzdatniania ma ruszy
jak tylko zakoczy si remont
zbiornika.

PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH

Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a


tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl

170z/10h 18-19 kwiecie


tel. 691 235 786

Fot. Top-Car

WFOiGW wesprze inwestycj PK w Ndzy

W wycigu 1/4 mili w Kamieniu Pomorskim wemie


udzia Racibrz Drift Team. Nasze miasto reprezentowa
bd Artur wierczek, Przemek Wojciechowski, Szymon
Wojteczek. W nadchodzcym sezonie Raciborski Drift Team
zaplanowa starty w Serii Drift Open jest to liga prnie
rozwijajca si i poziom zawodnikw w niej startujcych
jest z sezonu na sezon coraz wyszy
Moto Piknik w Kamieniu
lskim. Jedn z gwnych atrakcji bdzie wycig.
Wycigi na 1/4 mili, wycigi wrakw, super samochody, widowiskowe pokazy
driftu, offroad, strefa klubw
i food tracki to tylko przedsmak atrakcji, jakie czekaj
na motomaniakw 26 kwietnia na lotnisku w Kamieniu
lskim.
Moto Piknik to impreza
dla wszystkich, ktrzy kochaj samochody, rne ich oblicza i dobr zabaw. To prze-

Wiadomoci 17

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

KURS
MATURALNY
Z MATEMATYKI

GazetaInformator.pl >>

18 Zdrowie

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

wodzisaw lski szpital

racibrz - zdrowie

Naprawi szpitalne finanse?

Studenci staj do
walki z biaaczk

Zarzd Powiatu Wodzisawskiego powoa czonkw


zespou roboczego, ktrego zadaniem bdzie doradztwo oraz
wypracowanie opinii w sprawie programu naprawczego
dla Powiatowego Publicznego
Zakadu Opieki zdrowotnej w
Rydutowach i Wodzisawiu
lskim z siedzib w Wodzisawiu lskim.
Od duszego czasu - informauje starostwo - trwa
dyskusja na temat sytuacji
szpitali w Rydutowach i w
Wodzisawiu lskim oraz
rnych propozycji poprawy ich kondycji finansowej
m.in. poprzez ewentualne czenie oddziaw szpitalnych.

Do wadz powiatu wpyn


apel radnych z Rydutw o
powoanie zespou roboczego
zoonego z przedstawicieli
organw Powiatu Wodzisawskiego, jednostek samorzdu
terytorialnego szczebla gminnego, dyrekcji szpitala, zwizkw zawodowych oraz innych
podmiotw zainteresowanych
dobrem szpitala. W odpowiedzi na apel skierowalimy
pisma do 30 podmiotw o wytypowanie przedstawiciela do
prac w zespole. Swj udzia
potwierdzio 18 osb. W skad
zespou wchodz rwnie radni powiatowi oraz przedstawiciele zarzdu mwi starosta
Tadeusz Skatua.
Na posiedzeniu Zarzd
Powiatu podj uchwa po-

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu lskim

Powoano 25 osobowy zesp naprawczy wodzisawskiego szpitala.


krystyna stanik

W ubiegym roku szpital w Wodzisawiu lskim mia 7 mln


z straty. Planowane jest zamknicie porodwki i oddziau
pediatrycznego. Mieszkacy i wadze powiatu maj nadziej,
e zesp naprawczy pomoe.
woujc czonkw zespou.
Jego pracami pokieruje wicestarosta Leszek Bizo. Opini
w sprawie programu napraw-

czego dla szpitali zesp ma


wypracowa do 31 lipca 2015r.
Nastpnie zostanie ona przedstawiona zarzdowi powiatu.

racibrz - ekologia

Koo myskie uczy dzieci ekologii


Dzieci mog zobaczy, jak energia dostarczona dziki wodzie jest zamieniana w energi elektryczn.
Ekologii musimy si
uczy. Najlepiej od dziecka. Najlepiej rwnie, gdy
nauka ta wie si z innymi
gaziami wiedzy takimi jak
fizyka, czy chemia. Gdy ekologii ucz si dzieci, to dobrze si skada, jeli nauka
czy si z zabaw i obserwacj. Dziki temu mode umysy chon wiedz szybciej i

<< GazetaInformator.pl

bardziej chtnie. Tak wanie jest w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu,


gdzie dziki wsparciu Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej powstao koo myskiego. Suy ono jako stanowisko edukacyjne pod nazw
odnawialne rda energii
na przykadzie koa my-

skiego. WFOiGW wspar t


inwestycj kwot ponad 23
tysicy zotych, co stanowio
poow jej wartoci. Dyrektor arboretum Hubert Kretek powiedzia nam: - Dziki
temu stanowisku dzieci mog zrozumie, w jaki sposb
odbywa si zamiana energii, ktr dostarcza woda
na energi elektryczn. Do

tego wanie miejsca kierowane s wycieczki szkolne,


a uczniowie obserwuj, jak
dziki kou myskiemu stale wieci si arweczka. Dydaktyka zreszt jest w ogle
niezwykle wanym elementem ksztatowania wiadomoci ekologicznej.
l

W Raciborzu odbdzie si
rejestracja dawcw szpiku
kostnego.
Studenci Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Raciborzu po raz czwarty staj do
walki z biaaczk i organizuj
dzie Dawcy szpiku kostnego.
Podczas poprzednich edycji
zorganizowanych przez przedstawicieli PWSZ w Raciborzu
wraz z fundacj DKMS Polska
zarejestrowao si ponad 670
chtnych osb, gotowych nie
pomoc ludziom chorym na biaaczk. Kolejne osoby bd miay okazj wzbogaci rejestr ju
22-23 kwietnia 2015 r.
- Bdziemy ponownie rejestrowa chtne osoby w dwch
miejscach: w budynku gwnym PWSZ w Raciborzu przy ul.
Sowackiego 55 w godz. 9:0016:00 oraz w Galerii Myskiej
od 13:00 do 20:00 informuje Dawid Machecki, ambasador
fundacji DKMS Polska. Sama
rejestracja trwa zaledwie kilka
chwil - na samym pocztku wolontariusz przeprowadza krtki
wywiad medyczny, potem odbywa si druga cz, czyli wypenienie formularza rejestracyjnego, a na samym kocu ta
najwaniejsza czynno, czyli
wymaz z wewntrznej strony
policzka. - W Polsce co godzin
stawiana jest komu diagnoza biaaczka, czyli nowotwr krwi.
Na wiecie co 35 sekund odbiera
komu ycie. Dlatego zachcam
wszystkie chtne osoby do rejestracji - mwi Dawid Machecki.

Od ponad dwch lat na wielu polskich uczelniach wyszych


realizowany jest projekt rejestracji potencjalnych Dawcw
szpiku wrd spoecznoci akademickich. Celem tej inicjaty-

Fundacja DKMS
Baza Dawcw
Komrek Macierzystych Polska,
przebadaa i zarejestrowaa prawie

670 tysicy

potencjalnych
dawcw komrek
macierzystych
wy jest zjednoczenie wszystkich
studentw na rzecz ratowania
ludzkiego ycia.
W tym roku a 130 uczelni
z 54 miast wytypowao swoich
reprezentantw do udziau w
tym projekcie. - W tym przedsiwziciu nie mogo zabrakn
Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Raciborzu. Przez
wszystkie edycje zorganizowane
przez studentw zarejestrowao
si ponad 670 osb, ta liczba pokazuje, e zainteresowanie tym
przedsiwziciem w Raciborzu
jest ogromne - podkrela Dawid Machecki.
p

R E K L A M A

%OJPUXBSUF"LBEFNJJ'JUOFTT
TBMB***)0TUSH VM;BNLPXB


PROGRAM
8.30

JOGA /Grayna

9.30

AKTYWNI 50+ /AsiaZDROWY KRGOSUP
/Ewa

   
  


   
  


10.30 PILATES /Michalina


MENTAL BODY /Dominika
11.30 STEP&SHAPE /Michalina
ABT /Magda

12.30 DEEP WORK /Dominika


TRENING FUNKCJONALNY /Ewa
13.30 ZUMBA /Magda
LATINO DANCE /Asia

;BQJTZ
OBEBSNPXF

[BKDJB14.30 Rozdanie nagrd

W programie porady zjoterapeuty, pomiary na analizatorze Tanita,


pokaz sprztu wypoyczalni dla ludzi aktywnych i nagrody
Akademia Fitness | Racibrz | ul.Ocicka 4 | www.akademia-tness.eu

TPCPUB
,8*&5/*"

GazetaInformator.pl >>

Zdrowie 19

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

R E K L A M A

powiat raciborski - zdrowie

grona Grulica
Liczba zachorowa na
grulic w Raciborzu i okolicach wzrosa dwukrotnie.
Od rozpoczcia rejestracji
przez PSSE w Raciborzu, tj. w
latach 2002 - 2007 obserwowano systematyczny, aczkolwiek powolny, spadek zachorowa, natomiast w latach 2008
- 2009 wystpi znaczny wzrost
zachorowa. W roku 2010 odnotowano radykalny spadek zachorowa na grulic, co spowodowane byo innym podejciem
do statystycznego ujmowania

zachorowa w przypadku wznowienia choroby. W roku 2011


ponownie rejestrowano tzw.
wznowy, tj. nawroty choroby.
W roku 2014 wszystkie 30
przypadkw dotyczyo grulicy
ukadu oddechowego. rednia
wieku chorych z potwierdzon
grulic ukadu oddechowego
wynosia ok. 52 lata (dla porwnania w roku 2013 rednia wieku wynosia 50 lat). Najstarsza
osoba miaa 92 lata, natomiast
najmodsza 6 lat.
ps

Specjalistyczna Praktyka
STOMATOLOGICZNA

Alicja Mczarska

specjalista protetyk i stomatolog oglny

ZNIKI

dla emerytw i rencistw


WIZYTY w dniu zgoszenia

REJESTRACJA: Tel. 32 415 42 16 | 791 980 970 | 601 159 548


Racibrz, ul. Wojska Polskiego 13/2

20 Motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Warto wykorzysta pierwsze ciepe dni i przeprowadzi


skrupulatne ogldziny auta.
Dziki temu mona wykry
drobne usterki, ktre odpowiednio wczenie usunite
nie spowoduj wikszych i
drogich awarii.
Podczas
przekadania
opon na letnie, warto sprawdzi stan zimowego ogumienia. Najechanie na dziur
mogo spowodowa nieodwracalne uszkodzenia. Pojawienie si wybrzuszenia lub
przecicie gumy cakowicie
dyskwalifikuje opon z dal-

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

Co sprawdzi w aucie po zimie?

szego uytku. Uderzenie w


krawd dziury moe doprowadzi rnie do uszkodzenia
felgi.
Przejechanie z du prdkoci przez wyrw w drodze
moe doprowadzi do uszkodzenia elementw zawieszenia. W takim przypadku powinnimy natychmiast uda
si warsztatu lub na stacj
kontroli pojazdw. Uszkodzone elementy naley wymieni
na nowe! Warto skontrolowa rwnie stan geometrii
k. Czsto po wjechaniu w
kilka duych dziur w drodze
lub wysokich krawnikw
dochodzi do rozregulowania

NAPRAWY POWYPADKOWE

geometrii zawieszenia. Najczciej zmieniaj si optymalne parametry ustawienia zbienoci k. Objawem


takiego zjawiska jest przede
wszystkim ciganie auta na
jedn stron podczas jazdy
na wprost. Nie warto zwleka
z regulacj. Jedc z tak
usterk, ryzykujemy szybkie
zniszczenie opon.
Wiosn warto przyjrze
si ukadowi klimatyzacji.
Ta wmronym okresie przez
wielu kierowcw, niestety, nie
jest zbyt czsto uruchamiana.
W zastaym ukadzie dochodzi
do rozwarstwienia si mieszaniny chodziwa i oleju smaru-

MECHANIKA POJAZDOWA

jcego kompresor. Latem grozi to utrat szczelnoci ukadu


i nawet zatarciem kompresora. Potakim dugim przestoju z klimatyzacji wydobywa
si nieprzyjemny dla naszego
nosa zapach. W klimatyzacji
bd rozwijay si take grone dla zdrowia bakterie.
Przegld powinien obj
rwnie stan pynw eksploatacyjnych - kontrolujemy nie
tylko ich poziom, ale w miar
moliwoci ich jako - olej
silnikowy, pyn wspomagania
ukadu kierowniczego, pynu
chodniczego, hamulcowego
oraz systemu spryskiwaczy.
Warto zastpi pyn zimowy

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

pomoc
drogowa

AUTO-GARA

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel. kom. 0601 516 085
tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

<< GazetaInformator.pl

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

pynem letnim ze wzgldu


na inne waciwoci tych pynw. Nasze auta wymagaj
szczeglnej uwagi cay rok.
Pomimo i po zimie, wiele
czynnoci w naszym samochodzie moemy zrobi na

wasn rk, do tych powaniejszych zabiegw oddajmy


auto specjalicie. Starajmy
si robi przegldy regularnie, zabezpieczy nas to przed
powaniejszymi usterkami a
tym samym i wydatkami.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Publicystyka 21

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

radlin spoeczestwo

region - historia

Zginli z rk sowietw

Nowe oblicze
osiedla Emma

Fot. Krystian Niewrzo

Ostrza armii radzieckiej spowodowa


wycofanie si reszty hitlerowcw.

Gar historii
Kolonia Emma zostaa zaprojektowana z myl
o pracownikach kopalni
Emma, ktra dzi funkcjonuje pod nazw Marcel. Jej pocztki sigaj
koca XIX wieku. Pierwsze
domy przeznaczone dla kopalnianych urzdnikw zostay wybudowane w 1897
roku wzdu dzisiejszej ulicy Korfantego. Wszystkie
domy wzniesione zostay
z czerwonej cegy, gwnie na rzucie zblionym do
kwadratu, posiaday przewanie dwuspadowe dachy.
Ulice wewntrzosiedlowe
miay charakter wskich,
cichych alejek. Pomidzy
domami ustawione byy
sztywno niewielkie, parterowe budynki gospodarcze.
Drugi etap budowy rozpocz si w roku 1910. Nowa
kolonia, jak j nazywano,
nawizuje swym wizerunkiem do idei osiedla-ogrodu, za domy przypominaj te typu cottage. Do roku
1913 powsta tu zesp budowli szkolnych oraz liczne lokale wiadczce usugo dla mieszkacw.
Powstae na przeomie
XIX i XX wieku osiedle lskich familokw zapewniao rodzinom grniczym ycie na cakiem przyzwoitym
poziomie. Byo bowiem wyposaone w sie kanalizacyjn i zaopatrzone w energi elektryczn. Mieszkacy
mogli korzysta z oferty tutejszego domu towarowego,
gospody, pralni, piekarni,
zakadu fryzjerskiego, a nawet biblioteki.
Mimo wielu zmian, ja-

Emma piknieje
Program
Aktywnoci
Lokalnej wci mobilizuje
mieszkacw do dziaania
na rzecz wasnej spoecznoci. W ostatnich latach
doszo do renowacji trzynastki, czyli budynku, w
ktrym mieci si Przedszkole Publiczne nr 2. Ponadto, na terenie tzw.
Szluchty powsta obiekt
rekreacyjno-sportowy. Doskonale sprawdza si on
podczas rnego typu imprez masowych.
Radliska Kolonia to
jedna z pereek regionalnej
architektury, dlatego prace
majce na celu uporzdkowanie terenu przeprowadzane s w taki sposb, by
nie zaburzy oglnej koncepcji. W roku 2014 na
miejscu starych, szpeccych krajobraz gara, stany nowe. Ponadto, zbudowano parking, otwarto
jezdni, a za jednym z budynkw utworzono skwer
zieleni z awkami. Nowe
lampy z kolei nawizuj do
tych z przeomu XIX i XX
wieku.
Kolonia na portalu
spoecznociowym
Wok
radliskiego
osiedla gromadzi si coraz
liczniejsza grupa mionikw regionalnej historii,
ktra ponadto angauje si
w ycie osiedla i jego zaistnienie w szerszej wiadomoci. W zwizku z tym
Kolonia Emma przyczya
si do nowej platformy cyfrowej dla mieszkacw.
Posiada profil na takka.pl
czyli nowym portalu spoecznociowym dla dzielnic oraz osiedli. Serwis istnieje od niedawna i skupia
przede wszystkim rodowiska duych osiedli znajdujcych si w wielkich miastach takich jak Warszawa
czy Wrocaw. Mionicy
Kolonii Emma cigle ledz media spoecznociowe m.in. geocatching.com
lub takka.pl, by tam szuka
pomysw na rozwj miasta
i wykorzystanie jego potencjau.

Wsplna mogia na Poni.


Po takim wizerunku Emmy z roku 1934 pozosta
jedynie lad w albumie ze zdjciami. Na radliskim
osiedlu nadal odnajdujemy jednak wiele emelentw,
ktre zachwycaj mionikw regionalnej architektury
i przypominaj o pocztkach powstawania lskich
familokw na terenie miasta.

krystian niewrzo

Fot. S. Hartwig, fb Kolonia Emma w Radlinie

Kolonia Emma, mimo


e coraz bardziej malownicza i urzekajca swym
klimatem dzielnica wci
zmaga si ze stereotypami
oraz krzywdzcymi j opiniami. Tymczasem na radliskim osiedlu ttni yciem. Co wicej, mionicy
Emmy zaoyli jej profil na
nowym portalu spoecznociowym przeznaczonym
dla dzielnic. Doczenie do
tego typu platformy na celu
gwnie promowanie osiedla oraz zwrcenie uwagi
na pozytywne jego aspekty.

kie zaszy od tamtego czasu


oraz licznych prac renowacyjnych, nad Emm wci
zdaje si ciy stereotyp
osiedla robotniczego.

Charakterystyczne zielone okiennice z sercem znikny


z radliskiego osiedla kilka lat temu. Wadze miasta dbaj
jednak o to, by prace renowacyjne wpyway na zachowanie
klimatu tego miejsca.
Fot. UM Radlin

anna zganiacz

Fot. fb Kolonia Emma w Radlinie

Radlin cigle szuka nowych drg rozwoju miasta.

Orlik, plac zabaw, awki osadzone wrd zieleni...


czyli inwestycje, ktre kosztoway Radlin ponad 200 tys. z.
To nie koniec inwestycji. Zakad Gospodarki Komunalnej
planuje utworzenie skate parku na terenie tzw. Szluchty.
Wszystko po to, by Emma zachowaa swoje pikne oblicze
i pozostaa jedn z ikon miasta.

R E K L A M A

Poligrafia
Reklama
tel. 32 414 90 30

W Wielki Pitek 31 marca


1945 roku byo bardzo ciepo.
Do Raciborza wkroczya piechota armii sowieckiej. Wwczas
miaem 14 lat. Razem z rodzin
mieszkaem na Poni - wspomina przed laty nieyjcy ju dzi
Pan Hubert Wrazido. Jeszcze
w tym dniu sowieci przeszukiwali mieszkania oraz piwnice, a
napotkanych mczyzn i chopcw wypdzali na ulic (obecnie
Rybnick). Ja te znalazem si
tam razem z moim ojcem. Byo
nas wszystkich okoo trzydziestu. Prawdopodobnie bylimy
potrzebni sowietom do robt
fizycznych przy odblokowaniu przejazdu przez Rybnick i most na kanale Ulga. Kiedy zblia si wieczr zapdzili
nas do piwnicy budynku przy
ul. Rybnickiej i tam zamknli w
pomieszczeniu pralni. Pamitam, i komu udao si uciec z
tego miejsca. A mymy stoczeni oraz wystraszeni z paczem i
drcym gosem odmawiali sowa modlitwy - opowiada Pan
Hubert.
Ja staem przy brzegu duej wanny z resztk mydlanej
wody, tu za plecami swego ojca ktry mnie zasania. Nagle
drzwi otworzyy si, a w nich
stano dwch zataczajcych si
sowietw. Podnieli karabiny i
zaczli do nas strzela, po czym
wycofali si i znowu zamknli piwnic. Zostaem przygnieciony ciaem swojego umierajcego ojca a potem wpadem
do wanny. Syszaem jki ciko rannych i konajcych. Nagle
zauwayem nad sob szczelin midzy ciaami. Kiedy prbowaem stamtd si wydosta, ci sami onierze wrcili i
strzaami z pistoletu w potylic
gowy dobijali jeszcze yjcych.
Jak wyszli nastaa straszna cisza. W pmroku wydostaem
si z piwnicy przez okienko na
zewntrz budynku. Przez podwrka pobiegem do domu i
o wszystkim powiadomiem rodzin oraz znajomych.
Dopiero po dwch dniach
sowieci pozwolili zabra ciaa
pomordowanych. Cz z nich
zostao pochowanych na Poni,
cz na ostrowskim cmentarzu, a pozostae ciaa zawieziono furmank na Jeruzalem,
gdzie do dzi nie zachoway si
adne lady wsplnej mogiy. W

naroniku cmentarza na Poni


znajduje si zbiorowa mogia
omiu niewinnie wwczas zabitych, o czy gosi napis na pomniku nagrobnym. Jest take
zupenie zaniedbana mogia na
Ostrogu. Ciaa pozostaych wywieziono furmank na cmentarz Jeruzalem - jak twierdzi
p. Pan Hubert, ale miejsce ich
pochwku nie jest obecnie znane. W 1951 roku Sd Powiatowy w Raciborzu wyda decyzje
przyznajce wdowom po niewinnie zamordowanych mach prawo do renty.
Po wkroczeniu do Raciborza niektrzy onierze sowieccy rabowali domostwa, gwacili
kobiety i mcili si w rny sposb na miejscowej ludnoci. Byo te wiele pojedynczych zbrodni na terenie ziemi raciborskiej.
Przy ul. Rzecznej w dzielnicy
Proszowiec dwch pijanych oficerw sowieckich na podwrzu
rozstrzelao maestwo Migulec. Patrzya na to straszliwe zabjstwo czwrka osieroconych
dzieci. Zaopiekowaa si nimi
i wychowywaa je ciocia, Pani
Krause. Dwoje z nich jeszcze yje i odwiedza grb swoich rodzicw na starym cmentarzu przy
ul. Kozielskiej.
Po wkroczeniu do Raciborza onierze sowieccy na okres
prawie dwch tygodni wypdzili wszystkich mieszkacw
do ssiednich wsi. Potem rozpoczli ponownie bombardowanie artyleryjskie miasta, a
nastpnie z samolotw zrzucali napalm. Ludzie wrcili do
zbombardowanych i wypalonych domostw. Wwczas mona byo naocznie stwierdzi, i
miasto zostao zniszczone w 85
%. To prawda, e kada wojna
wyzwala w onierzach agresj i
pobudza do dziaania najnisze
instynkty. Ta wojna trwaa 6 lat.
W takiej sytuacji wielu onierzy ulega tzw. zezwierzceniu.
Ale to wcale nie usprawiedliwia sprawcw tych okrutnych
zbrodni na ludnoci cywilnej.
Potpiamy zarwno zbrodnie
hitlerowskie, jak i sowieckie.
Zgodnie z nauk Kocioa Katolickiego, za przykadem w.
Jana Pawa II naley wybaczy
tym ktrzy by moe nie wiedzieli co czyni, ale nie wolno
nam przemilcze, zapomnie a
co najgorsze wymaza z kart historii tych okrutnych wydarze
na ziemi raciborskiej.

22 Ogoszenia

rmo
a
d
a
z
j
a
z
c
z
s
zamie
w internecie
OGOSZENIA

GazetaInformator.pl

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
- tekstowe - 6,- w ramce - 10,-

- na tle kolorowym -

moduowe:

14,-

- tekstowe - 20,- graficzne - 35,ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

FINANSE
Nie masz ju zdolnoci kredytowej, a potrzebujesz gotwki? Znamy wyjcie z tej sytuacji! Oferujemy najwikszy wybr ratalnych
poyczek pozabankowych w miecie! Zapraszamy, tel. 882-19-3434 lub 882-19-33-33.
Jeeli szukasz kredytu gotwkowego lub chcesz skonsolidowa
dotychczasowe kredyty i obniy
rat zgo si do nas posiadamy
ofert wszystkich bankw. Strefa Biznes Biuro Kredytowe Racibrz! Tel. 882-19-34-34 lub 88219-33-33.
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 5%
rwnie dla firm na start . Minimum formalnoci. Szybka decyzja. Bez ogranicze wiekowych!
Ju dzi, umw si z naszym doradc na bezpatne sprawdzenie
oferty dla Ciebie! Dom Finansowy QS Ul. Opawska 38 Racibrz (naprzeciw E-Leclerc) tel.
530499444
Poyczki pozabankowe. Nawet
do 25 ty! Dla osb ze z histori
kredytow. Rwnie z zajciami
komorniczymi! Posiadamy rwnie bogat ofert chwilwek z
moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy przedstawienia dokumentw
dochodowych! Dom Finansowy
QS Ul. Opawska 38 (naprzeciw
E-Leclerc) Tel. 530499444
Szybka poyczka na dowolny cel .
Wiele ofert w jednym miejscu!!!!
Zadzwo i dowiedz si wicej.
515-582-180
Szybkie Poyczki PANDA CHWILWKI
POYCZKI GOTWKOWE
DLA KADEGO!
KDZIERZYN-KOLE,
Aleja Jana Pawa II 4/100,
I pitro
OPOLE, ul.Kotaja 4
NYSA, ul.Wyzwolenia 1
Potrzebujesz gotwki od rki?
Nie czekaj!
Najtasza oferta w miecie, czarno na biaym! 77 445 81 31
Potrzebujesz pienidzy? Poycz
od nas! Szybka poyczka na dowolny cel .
Minimum formalnoci .
Zadzwo do naszego doradcy i
umw si na spotkanie 515-582180
Poyczka Biznesowa dla wszystkich przedsibiorcw chccych
pozyska dodatkowe rodki na
prowadzenie dziaalnoci. Minimum formalnoci. Kontakt 515582-180 df.ewelinanietopiel@
wp.pl

nieruchomoci

Sprzedam mieszkanie wasnociowe w centrum Gubczyc o


powierz. 47,16m2. Cena 70 tys.
Kontakt 516146103, 501463902

Kompleksowe usugi wykocze i remontw wntrz domw,


mieszka, biur. Usugi dobrej
jakoci w rozsdnej cenie.
Zapraszam. Kdzierzyn-Kole
502 688 309

Dziaka pooona w m.Cisek.


cznie 22,7ar - w tym budowlana 6,2ar., rolna 16,5ar. Dziaka w
caoci ogrodzona, przy gwnej
ulicy, z istniejca zabudow. Cena - 160 000 PLN (do negocjacji). 609 041 915

Polecam. Tanio wykonam wszelkie remonty budowlane. Cena


przystpna. Wycena i kosztorys.
Gratis, Kdzierzyn-Kole tel 724
731 470

Pitro w Kamienicy przy rynku


w Kdzierzynie-Kolu do wynajcia .
Lokal jest w trakcie prac wykoczeniowych, moliwo wykoczenia pod najemc.
605 200 705
wietne MIEJSCE na imprez!
www.palacwgrudyni.pl ZAPRASZAMY! Organizacja wszystkich imprez okolicznociowych.
Odnowa biologiczna. Noclegi.
Restauracja.

usugi
Darmowa nauka jzyka
angielskiego!
Nauka u nas odbywa si w co
drugi weekend
(sobota i niedziela).
liczba miejsc jest ograniczona!!
77 30 70 677

Usugi przecierania drewna.


oraz sprzeda wyrobw tartacznych takich jak:
- tarcice(deski)
- aty
- kantwki
- wiby dachowe
- podbitka(boazeria)
-w ofercie rwnie
drewno opaowe
tel. 604 503 255
Nauka i korepetycje z j. angielskiego na rnych poziomach.
Przygotowanie do matury, do
egzaminu gimnazjalnego lub popraw oceny w nowym proczu,
nauka dla dzieci i dorosych. Zajcia indywidualne, w parach lub
w grupach 4-5 os. KdzierzynKole 792 713 566
USLUGI REMONTOWE NA
NAJWYSZYM POZIOMIE. OD
A DO Z. MALOWANIE, SZPACHLOWANIE MECHANICZNIE NATRYSKOWO, TYNKI
OZDOBNE, KAFLE ITP. NAJTANIEJ W REJONIE.
MEXBUD 517 609 791
Firma DARU z Kdzierzyna-Kola wykona kady rodzaj mebli na
wymiar.
Instalacje elektryczne, wodno kanalizacyjne , gaz
Balustrady - stal nierdzewna
Wyszukujemy i dostarczamy
AGD/RTV w dobrych cenach.
Tel. 785 188 759

WYMIANA OPON NA SEZON


ZIMOWY OD RKI, BEZ KOLEJEK Wymiana opon, wywaanie k, krtkie terminy. Mechanic Team 518 168 940

weterynaria
Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita & Barbara
Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
Sprzedam mieszkanie
3 pokojowe 52,20 m2 Mieszkanie
czciowo
umeblowane blok IV pitro
przy ulicy Opawskiej
w Raciborzu. Niski czynsz.
Cena 80 tys. Tel. 532 483 333

zdrowie
Poradnia Ortopedyczna

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867


Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867

Skup samochodd cae i uszkodzone skupujemy wszystkie pojazdy. Posiadamy transport. Tel.
518 203 575 Stare Kole

Pracownia
Protetyczna

Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

Gabinet Bioenergoterapii.
Schorzenia krgosupa i narzdw ruchu, stany blowe, choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Sprzedam mieszkanie wasnociowe o pow. uytkowej 67,27


m2. 2 due pokoje , dua so-

Chcesz nauczy si jzyka niemieckiego od podstaw lub podwyszy swj poziom?

neczna kuchnia, 2 przedpokoje,

CAKOWICIE ZA DARMO!?

azienka, wc, spiarka. II pitro w

Zajcia odbywaj si w systemie

kamienicy w centrum Kola.


Cena:98 000 z Tel. 602 628 537

weekendowym,
co dwa tygodnie!
Zadzwo: 77 30 70 677

ki
Piecztki Wizytw
Ulotki Plakaty
reklamowe
Katalogi Gadety
Szyldy Kasetony
ollupy
Banery Standy R

Racibrz ul. Ocicka 51a,


Rudnik ul. Soneczna 38a

Monta pokry dachowych papa termozgrzewalna ju od 10 z


m2 gonty dachwka ceramiczna-cementowa blacho-dachwka
monta okien dachowych monta rynien konstrukcje dachowe
(wiby) kominy klinkier rne
prace dekarskie tel. 782 822 578
Wywz Ziemi, Gruzu.
Wynajem Wywrotek
TANIO I FACHOWO!!!
lsk i okolice.
Telefon 695 573 970

Poligrafia i Reklama

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12


(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, 533 355 277, biuro@raciborskiemedia.pl

ALUZJE ROLETY
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

MECHANIKA
OPONY ZIMOWE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr

KOMIS LOMBARD

Serwis Ogumienia

Poyczki pod zastaw.

Demonta i monta

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

opon Run Flat.

Najnisze oprocentowanie.

Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Tel. 504 476 839

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 23

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

Szkolenia
dla biznesu

kdzierzyn-kole - dk chemik - 14 kwietnia

Kabaret Modych Panw


We wtorek, 14 kwietnia o
godz. 17.30 w D.K. Chemik
bdzie mona spotka si z
Kabaretem Modych Panw.
Grupa zaprezentuje program
pt. 10/10, czyli urodziny!.
Program 10/10 to porcja wykwintnych skeczy, przygotowanych na bazie najwieszych spostrzee, ze szczypt
ironii. Wykonawcy s przekonani, e wszystkie dania zadowol nawet te najbardziej

wymagajce podniebienia.
W swojej kuchni stosuj tylko naturalne produkty, bez
konserwantw, gwarantuj:
adnych odgrzewanych kotletw! Pikanterii potrawom
dodaje wieo mielony art, a
nie taki z dowcipnej torebki...
Humor z du dawk ironii i
dystansu do tego, co aktualnie si dzieje sprawia, e Kabaret Modych Panw zyskuje
nie tylko coraz szersze grono

kdzierzyn - dk kole - 17 kwietnia

wiernych fanw, ale take


uznanie krytykw. Zdobyli
najwysze laury we wszystkich liczcych si konkursach
i festiwalach kabaretowych z
RYJKIEM i PAK na czele.
Skecze i piosenki kabaretu
prezentowane byy w kadym
moliwym programie telewizyjnym na antenach Telewizji
Polskiej, Polsatu i TVN.Bilety
w kasach MOK oraz on-line.
60 z parter, 55 z balkon.

...gwarancj
Twojego sukcesu!

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

racibrz - rck - 10 kwietnia

Koncert Golden Life Festiwal


Motywy Bluesa
W pitek, 17 kwietnia o

godz. 19.00 w D.K. Kole, w


ramach kolejnej edycji Kozielskiego ROCKoGRANIA
odbdzie si koncert zespou
Golden Life. Zesp Golden
Life powsta w 1989 roku w
Gdasku. Ju rok pniej muzycy wystpili na Nowej Scenie, a w 1991 grupa nagraa
debiutancki album Midnight
Flowers, na ktrym poczya
brzmienie charakterystyczne
dla wykonawcw z Manchesteru, cik muzyk w stylu
amerykaskim oraz country i
rap - wszystko podajc na sposb taneczny. Zesp legenda,
ktrego nikomu nie trzeba
przedstawia. Dziaaj od 20
lat i s niewtpliwie jednym
z waniejszych zespow na
polskiej scenie rockowej. Ich
dorobek muzyczny to przede
wszystkim pi wydanych
pyt, wiele nagrd (midzy
innymi midzynarodowych),

liczne koncerty gromadzce


pokolenia suchaczy. Zesp
zdoby gwn nagrod na
firmowanym przez MTV Pop
Song Bregens Festival w Austrii. Golden Life bra udzia
w krajowych eliminacjach do
Konkursu Piosenki Eurowizji i
w wielu programach telewizyjnych. Wystpowa na scenach
tras koncertowych: Lato z radiem, Inwazja mocyBilety
w cenie - 20 z.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
10 KWIETNIA - DK KOLE - KDZIERZYN KOLE
W pitek 10 kwietnia o godz. 19.00 w D.K. Kole odbdzie sie
koncert bluesowy pt. Giganci bluesa akustycznie w
wykonaniu Konrada Michalaka. Wstp - 10 z. Giganci bluesa
akustycznie to koncert prezentujcy najbardziej interesujce
przykady twrczoci mistrzw bluesa, zarwno zagranicznych
(Eric Clapton), jak i rodzimych (Tadeusz Nalepa).
11-12 KWIETNIA - MOK - RADLIN
W weekend 11-12 kwietnia w Miejskim Ordoku Kultury w
Radlinie odbdzie si pierwsza edycja Festiwalu Dawnych
Komputerw i Gier - impreza, ktra pozwala cofn si do
czasw 8 i 16 bitw.
18 KWIETNIA - DK CHEMIK - KDZIERZYN-KOLE
W sobot, 18 kwietnia o godz. 16.30 w Domu Kultury Chemik
w Kdzierzynie Kolu odbdzie si nowy koncert Studia Piosenki pod nazw Itp., itd.... Bilety w cenie 10 z.
R E K L A M A

10 - 11 kwietnia w Raciborzu odbdzie si VII edycja festiwalu Motywy Bluesa.


Pierwszego dnia w Domu
Kultury Strzecha odbdzie
si koncert w wykonaniu Tomasza Kruka oraz duetu Eleanor Ellis i Damiana Lubera. Koncert rozpocznie si o
godz. 18.00. Drugiego dnia
festiwal przeniesie si do Paacyku Rafako przy ulicy kowej. Tam bdzie mona
wysucha koncertu w wykonaniu Eddie Taylor i Harsh
Guitar Mark. Na scenie zobaczymy take Little Gi. Festiwal organizowany jest w
Raciborzu od siedmiu lat. W tym roku bdzie dla nas
graa Eleanor Ellis z USA. To
przedstawicielka Piedmont
Blues. To nie tylko wielka artystka, ale rwnie propagatorka bluesa. Jest wspza-

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z *

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z *

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z *

oycielk fundacji Archiego


Edwardsa w Waszyngtonie.
Bdziemy te goci Eddiego
Taylora Jr. To syn wielkiego
Eddiego Taylora seniora, jednego z czoowych przedstawicieli bluesa chicagowskiego. Z
tym artyst zagram w duecie
- mwi organizator, Marek
Wjtowicz.

19 KWIETNIA - RCK FENIKS - RYDUTOWY


W niedziel, 19 kwietnia o godz. 15.00, 18.00 i 20.30 na deskach
Rydutowskiego Centrum Kultury Feniks wystpi Kabaret
Modych Panw. Grupa zaprezentuje program pod nazw
10/10 - urodziny. Bilety w cenie 50 z.
24 KWIETNIA - DK KOLE - KDZIERZYN-KOLE
W pitek, 24 kwietnia w Domu Kultury Kole w KdzierzynieKolu odbdzie si niezwyke wydarzenie - Improkracja komediowe spektakle improwizowane, ktre zaprezentuje nam
Teatr Improwizacji z Wrocawia. W repertuarze znajduj si
wieczory autorskich, dugich form improwizowanych oraz eksperymentalne, krtkie formy. Wstp - 20 z.
26 KWIETNIA - DK CHEMIK - KDZIERZYN-KOLE
W niedziel, 26 kwietnia o godz. 18.00 w Domu Kultury Chemik w Kdzierzynie Kolu odbdzie si koncert SBB. To trjka
muzykw, ktra zrewolucjonizowaa polski rock. A przy tym
wci istniejcy zesp, formacja, ktra wci koncertuje, tworzy i
nie odcina kuponw od swoich sukcesw. Wci zgodnie z rozwiniciem nazwy SBB Szuka, Burzy i Buduje... Bilety w cenie
60 z - parter, 50 z - balkon

Uczestnicy szkolenia otrzymuj:


materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media
Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.
Oferta promocyjna obowizuje do dnia 30.06.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt i informacje o terminach:


47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 533355 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

24 Publicystyka

9 kwietnia 2015, nr 7 (184)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole historia

Kole 1807
Fot. Leszek Iwulski

W trakcie oblenia miasto zostao zniszczone niemal doszcztnie.


leszek iwulski

Przeom XVIII i XIX


stulecia stanowi fascynujcy okres w dziejach ludzkoci. Stary, zmurszay porzdek chwia si w posadach
wstrzsany zupenie nowymi ideami. Po Europie kry wiey powiew owiecenia, pnij romantyzmu.
Monarchie absolutne jak
Austria, Prusy, czy carska
Rosja prboway te idee gboko zakopa, by poddani
nie wpadli na pomys zmieni swj status na obywatel. Tymczasem z zachodu
szed grony wirus rewolucji. We Francji rewolucyjne zmiany zmieniay ekipy
rzdzce jak modna dama
rkawiczki. Wiksza cz
z kolejnych admiratorw
zmian pochylaa gowy pod
ostrzem gilotyny. Wskazwka zatrzymaa si dopiero,
gdy do wadzy doszed may Korsykanin Bonaparte.
Zmiany w dalekiej Francji
wpyny rwnie na losy
dziejw Kola. W 1806 roku
Napoleon pokona Prusakw pod Jen, a marszaek
Davout zmiady ich pod
Auerstadt. wite Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego przestao istnie.
Francuzi maszerowali dalej
na wschd zajmujc prawie
cae terytorium Prus. Do
gry weszli Rosjanie i Bg
Wojny zacz mie kopoty. Bitwa pod Iaw Prusk okazaa si masakr dla
obu stron. Dopiero kolejna
zagrywka pod Frydlandem
oznaczaa zwycistwo nad
poczonymi siami prusko
rosyjskimi. Bitwa ta jednak w niewielkim stopniu
oznaczaa dla Bonapartego

XVIII wieczna baszta Montalamberta jest niemym wiadectwem po walkach w 1807 r.


triumfu spod Marengo, Lodi, czy Arcole. Bya to kampania cika, krwawa, pena
ofiar. Jednym z jej epizodw byo oblenie twierdzy kozielskiej. Wojska napoleoskie (a konkretnie
Pierwsza Dywizja Bawarska) dowodzone przez generaa porucznika Erasmusa von Deroya pojawiy si
w okolicach Kola pod koniec stycznia 1807r. Pod
komend mia ponad 7500
onierzy. W twierdzy natomiast stacjonowao ponad
4300 onierzy pruskich.

kdzierzyn kole - opieka spoeczna

Ich dowdc by stary, 73letni, pukownik David von


Neumann. Do dyspozycji
obrocy mieli 229 dzia.
Dnia 4lutego Francuzi zaczli ostrza twierdzy, ktry obrci w perzyn wier
miasta. Zaczy si walki,
podczas ktrych artyleria
systematycznie amaa morale obrocw. W twierdzy
wybuch bunt czci onierzy pruskich. Sytuacji nie
poprawiao zdrowie Neumanna, ktrego dotkn parali. Odcito dopyw wody
pitnej do Kola. Pomimo

tych zdarze Deroy nie zdecydowa si na szturm. Wiedzia, e nawet ewentualne


zwycistwo okupione bdzie stratami tak cikimi,
e podlege mu siy mog
straci zdolno bojow. W
pocztku marca pod Kolem znalaz si brat Napoleona Hieronim Bonaparte,
wdz marny, ale w kampanii 1807 roku wyposaony w
tak liczne wojsko, e nawet
on nie mg wpa w wiksze kopoty. Hieronim zdecydowa si na przerwanie
oblenia. Zastpia je blo-

kada. Obrocy, ktrych liczba systematycznie malaa z


uwagi na choroby i dezercj,
tracili wiar w sens walki.
Jednak w pewnym momencie genera Raglowich, ktry zastpi Deroya uzna, e
brak mu wojska, by cakowicie blokowa Kole. Dlatego te zaprzestano blokady od prawej strony Odry.
Decyzja ta umoliwia siom
pruskim pozyskanie onierza oraz zaopatrzenia.
Jednak rado nie trwaa
dugo. Pod koniec marca
Raglowich otrzyma wspar-

cie. W pierwszych dniach


kwietnia doszo do dalszego oblenia. Optymizmu
rwnie nie przyniosa na
pewno mier von Neumanna, ktrego zabra tyfus. W
dniu 10 kwietnia Prusacy
podjli dramatyczn prb przeamania blokady. W
walkach wzio udzia ponad 1000 onierzy. Byo to
najwiksze starcie w trakcie operacji kozielskiej. Potyczka nie zmienia jednak
ukadu si, a oblenie coraz
bardziej dawa si we znaki
obrocom twierdzy. miertelne niwo zbiera tyfus.
Pojawi si gd. Posiki,
ktre twierdza miaa otrzyma od gubernatora lska
Friedricha von Gotzena zostay rozbite w bitwie pod
Strugiem i Szczawienkiem
(w bitwie tej odznaczyli si
polscy uani). W tej sytuacji obrocom kozielskiej
twierdzy pozostay rozmowy o kapitulacji. W dniu 13
czerwca twierdza poddaa si. Koszty, ktre ponieli Prusacy bronic twierdzy byy ogromne. Z ponad
4300 onierzy przeyo niewiele ponad 1000 wojskowych. Wiksza cz miasta
zamienia si w zgliszcza.
Znaczna cz fortyfikacji
ulega zniszczeniu. Po wojnie Prusacy zaczli modernizowa umocnienia. Nie
wpyno to pozytywnie na
rozwj miasta, ktremu
prace odcinay naturalny
kierunek ekspansji. Fortyfikacje zaczto likwidowa
dopiero po wojnie francusko pruskiej z lat 1870
1871. Ta wojna wykazaa,
e twierdze niekoniecznie
s najlepszym rodkiem do
obrony.

kdzierzyn kole - inwestycje

Umiera agodniej 10 mln na drogi do mostu


Powraca sprawa hospicjum.
Sprawa stworzenia dobrych warunkw dla osb
najciej dowiadczonych
przez nieuleczalne choroby nurtuje opini publiczn w Kdzierzynie Kolu ju od duszego czasu.
Na ostatniej sesji kwesti
opieki paliatywnej podja
prezydent Sabina Nowosielska, ktra przedstawia strategi miasta w tym
zakresie. Wedug szefowej magistratu dziaania
powinny zosta podjte w
trzech etapach. W pierwszym etapie zapewniona
ma zosta tzw. domowa
opieka paliatywna. Ta cz
systemu opieki paliatywnej
ma zosta wdroona ju na
pocztku przyszego procza. Na drugi krok bdzie
si skada utworzenie poradni medycyny paliatywnej dla pacjentw i dla ich
rodzin. Poradnia ta bdzie
umoliwia oswojenie traumatycznego dowiadczenia
mierci. W ostatnim etapie

zostanie przeprowadzona
rewitalizacja budynku, w
ktrym bdzie si mieci
stacjonarny orodek opieki paliatywnej. Prezydent
podkrelia, e przeprowadzone konsultacje wskazuj, e mieszkacy opiek
paliatywn wi przede
wszystkim z budynkiem,
z konkretnym miejscem.
Jednak z uwagi na to, e
problem jest palcy, nie
mona czeka na zakoczenie realizacji takiego projektu. Sabina Nowosielska
podkrelia, e dziki zaproponowanej formule bdzie mona uly w pewnej
mierze jeszcze w tym roku.
Prezydent zwrcia uwag
rwnie na to, e projekt
by konsultowany z ekspertami w tej dziedzinie. Szefowa magistratu wyrazia
take nadziej, e jej starania w tej kwestii wesprze
starocina.
l

Do koca kwietnia kdzierzyskie starostwo zakoczy


jedn z najwaniejszych inwestycji drogowych w powiecie.

Za niespena 6 mln z
modernizowana jest nawierzchnia od miejscowoci Cisek przez Roszowicki
Las do samych Roszowic.
Prace odbywaj si na odcinku 4 km, a obecnie przebudowywane s wjazdy.
Chodzi o dojazd do nowego mostu na Odrze.
Firmie pozostaje
jeszcze pooenie ostatniej
warstwy asfaltu mwi Arkadiusz Kry, dyrektor Powiatowego Zarzdu Drg.
Ma to nastpi w przecigu najbliszych dwch tygodni. - Do tego potrzeba
dodatniej temperatury, ale
prognozy s optymistyczne, dlatego za moment bdziemy finalizowa remont
dodaje Kry. Firma, ktra wygraa przetarg zaja si m.in. poszerzeniem
jezdni do 6 metrw. Droga
zostaa te solidnie wzmocniona, a jej pobocza przebudowane.

Starostwo na
remont drg
dojazdowych do
mostu wydao ju

10 mln z

Pienidze pochodz z Regionalnego


Programu
Operacyjnego
Wojewdztwa
Opolskiego
R E K L A M A

Wczeniej powiat zakoczy remont drogi Cisek-Biadaczw, innego szlaku dojazdowego do nowej przeprawy.
Wwczas wyremontowany zosta 3,5-kilometrowy fragment
nawierzchni, ktra zyskaa nowe pobocza i warstw asfaltow. Drog poszerzono do 6
metrw, co uatwio poruszanie si w tym rejonie. Projekt
przewidywa m.in. ustawienie
opornikw betonowych ograniczajcych jezdni i zabezpieczajcych krawdzie przed wykruszaniem i obamywaniem

oraz wzmocnienie istniejcej


konstrukcji poprzez zainstalowanie siatki stalowej przeznaczonej do zbrojenia drg.
Wykonawca zaj si rwnie
korekt geometrii jezdni. Inwestycja kosztowaa 4 mln z.
W sumie modernizacja
drg dojazdowych do nowego mostu w Cisku pochonie prawie 10 mln z. Pienidze pochodz z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdzka Opolskiego.
al

You might also like