You are on page 1of 13

Fantasy Skirmish

645 | S t r o n a

Warheim

Stygmaty Chaosu:
utantw jest rwnie wielu jak Ludzi, a kady z nich ma odmienn
przeszo i kieruje si wasnymi pobudkami. Wszystkich jednak
czy jedno: Chaos. Niewane, czy pitno odmieca dotkno
szlachcica, ktry parajc si czarn magi popeni fatalny bd, czy
te nieszczcie spado na dziecko, ktre urodzio si ze szponami u
stp - wszyscy mutanci naznaczeni s pitnem Chaosu, nie przebierajcym w
rodkach i ofiarach.
Mutacje to pierwszy krok ku zagadzie. Zwykle zaczyna si od jakiej
drobnostki, ktr nietrudno ukry i z ktr mona normalnie y. Prawda jest jednak
taka, e kada mutacja rodzi nastpne i tego procesu nie da si zatrzyma. Zwyke
znami z czasem przeksztaci si w mack, a ta w co znacznie potworniejszego, co
zmieni nieszcznika na zawsze. Nawet jeli mutant oprze si mrocznym pokusom,
ktre z wolna zaczn pojawia si w jego umyle, to i tak nie moe mie nadziei na los
inny ni oczyszczajce pomienie stosu lub miosierny topr kata. Jeeli podda si
wszetecznym instynktom, ktre obudzi mutacja, w kocu przemieni si w potworny
Pomiot Chaosu. Niektrzy uczeni porwnuj wystpienie pierwszych oznak mutacji
do zaproszenia, jakie wystosowuj wzgldem czowieka Mroczne Bstwa. Na ciele
wybraca pojawia si znami z mini, skry, chrzstek i krwi. Jeeli miertelnik
odpowie na ten zew, bdzie mg spodziewa si kolejnych nagrd i ask. Ktrego
dnia, gdy bogowie spojrz na niego askawym okiem, otrzyma Pitno Chaosu, a w
przyszoci by moe zostanie jednym z wybracw, straszliwych ksit demonw.

Losowanie mutacji:
Modele mog zosta zmuszone do wykonania rzutu na TABEL MUTACJI CHAOSU
na kilka sposobw. Po pierwsze, niektre modele rozpoczynaj gr posiadajc ju
jedn, dwie lub trzy mutacje. Po zrekrutowaniu modelu naley wykona rzut K66 i
odczyta wynik z odpowiadajcej wybranemu w czasie rekrutacji Znakowi Chaosu
TABELI MUTACJE CHAOSU. Rzut naley wykona po zakoczeniu przygotowa do
pierwszej potyczki, ale przed rozpoczciem rozgrywki. Wylosowane mutacje naley
zapisa na KARCIE DRUYNY w umiejtnociach bohatera lub stronnika.
Po drugie, niektre modele, ktre osigny kolejny poziom dowiadczenia i w
wyniku rozwoju otrzymay umiejtno Stygmat Chaosu musz wykona rzut K66 i
odczyta wynik w odpowiadajcej wybranemu w czasie rekrutacji Znakowi Chaosu
TABELI MUTACJE CHAOSU. W przypadku grupy stronnikw rzut naley wykona
tylko raz, a mutacji podlegaj wszystkie modele nalece do danej grupy.
Jeeli w rezultacie rzutu wypadnie Stygmat Chaosu ktr model ju posiada, rzut
naley powtarza pki nie uzyska si innego wyniku. Kad mutacj mona otrzyma
tylko raz.

Pomiot Chaosu:
Cho kady model moe ulec mutacji, istniej jednak granice tego, co jest w stanie
znie ciao miertelnika. Kiedy dojdzie do pierwszej przemiany naley zapisa na
KARCIE DRUYNY aktualn warto WT modelu - warto wspczynnika oznacza
liczb mutacji, jak moe wytrzyma ciao miertelnika. Jeeli na nieszcznika
spadnie ich wicej, przemieni si w Pomiot Chaosu, na zawsze tracc zmysy.
Mutant przemieni si w Pomiot Chaosu take wtedy, gdy na skutek dziaania
mutacji warto wspczynnika S, WT lub CP zostanie zmniejszona do 0.
Ponadto, jeeli w wyniku dziaania mutacji warto wspczynnika SZ, WW,
US, W, I lub A zostanie zmniejszona do 0, nieszcznik umiera (a model naley
wymaza z KARTY DRUYNY), chyba e w opisie mutacji podano inaczej.

Pomiot Chaosu:
PODSTAWKA:

40 X 40 MM
Od chwili, kiedy ujawnia si pierwsza mutacja, dotknity ni nieszcznik wkracza na
ciek wiodc ku zagadzie. Jego przeznaczeniem jest szalestwo i degeneracja, los
istoty gorszej od zwierzcia. Praktycznie wszyscy mutanci, ktrzy poyj
wystarczajco dugo, przemieniaj si w kocu w Pomiot Chaosu - bekoczc,
wstrzsan drgawkami gr misa, istniejc tylko po to, aby suy kaprysom
Mrocznych Potg. Niektrzy Wojownicy Chaosu s w stanie powstrzyma proces
upadku, dokonujc wielkich i straszliwych czynw, zdobywajc liczne Dary i Nagrody
Chaosu. Dla wikszoci los pomiotu Chaosu jest jednak nieunikniony i bardziej
przeraajcy ni mier.
Cho prawie kady mutant skazany jest na ten smutny los, niewielu doywa
chwili, kiedy ciao przeobraa si w pomiot Chaosu. Cige walki, kolejne przemiany,
niebezpieczestwo ze strony owcw czarownic, udzia w niekoczcych si bitwach
na Pustkowiach Chaosu i wreszcie nieprzewidywalno ludzkich losw sprawiaj, e
mao kogo spotyka ten straszliwy koniec. Niektrzy mutanci, obdarzeni umysem
do bystrym, aby wiedzie, kiedy maj ucieka, doywaj jednak chwili ekstatycznego
spenienia, gdy oplataj ich energie Eteru i przeksztacaj w Pomiot Chaosu.
Niezalenie od przyczyny, proces transformacji zawsze przebiega tak samo.
Pod ciarem spaczenia, grzechw i zepsucia ciao w kocu si zaamuje i poddaje
nieokieznanej mocy Chaosu, ktra wymusza na nim wszelkiego rodzaju zmiany,
nieraz gwacce prawa natury. Pomiot Chaosu traci wszystko, co czyo go z jego
dawn istot (nawet wygld) i staje si kbem wzajemnie wchaniajcych si macek,
organw, oczu na szypukach, itp. Niektre z pomiotw zachowuj resztki swojej
dawnej postaci, co czyni je jeszcze bardziej przeraajcymi.
Kiedy nadchodzi ta straszliwa chwila, nieszcznik odczuwa potworny bl, a
jego ciao zaczyna si rozdziera od wewntrz, zmieniajc ksztat i natur. Cierpienie
jest tak wielkie, e mutant w cigu kilku sekund traci zmysy, zdolno odczuwania
wyszych uczu i umiejtno formuowania skadnych myli. Jedyne, co po nim
zostaje, to kb mini, cigien, fragmentw koci i pynw organicznych.
Niektrzy otwieraj si niczym pki kwiatw, puchn jak kilkutygodniowe
zwoki lub zyskuj macki i owosione ramiona, na ktrych kocach pojawiaj si
pokrcone karykatury ich wasnych twarzy. Inni zmieniaj si w rozdte parodie
zwierzt z gowami owadw czy drapienikw wyrastajcych z ich piersi czy
barkw. Ciaa kolejnych puchn i pokrywaj si pcherzami i krostami, ktre
otwieraj si, by odkry wielkie, krwawe otwory, ktre w kadym bez wyjtku budz
groz i obrzydzenie. Jedyn rzecz wspln dla tych wszystkich stworw jest wstrt,
jaki czuj do swych nowych cia.
Takie nowe ycie, ofiarowane lekk rk przez Bogw Chaosu jest zawsze
krtkie i bolesne. Przeznaczeniem kadego Pomiotu Chaosu jest mier, czy to na
polu bitwy od topora lub miecza, czy w dziczy, gdzie zostanie rozszarpany przez
besti dziksz i bardziej zdesperowan od niego samego, czy te w wyniku
rozsadzenia na kawaki cinieniem dzikiej energii Chaosu, ktra kry w jego
umczonym ciele.
Model, ktry przeksztaci si w Pomiot Chaosu traci wszystkie umiejtnoci i
zasady specjalne, ktrym podlega do tej pory, a wszystkie niemagiczne przedmioty
posiadane przez mutanta zostaj zniszczone w czasie blunierczej przemiany.
Ponadto, jeli model by bohaterem, to staje si stronnikiem. Pomiot Chaosu posiada
nastpujc charakterystyk i podlega przedstawionym poniej zasadom specjalnym.

CHARAKTERYSTYKA POMIOTU CHAOSU:


POMIOT
SZ WW US
S
WT W
I
A
CP
Pocztkowa 2K6 3
4
5
3
2 K6+1 10
Maksymalna 2K6
3
4
5
3
2
K6+1
10
BRO/PANCERZ: Pomiot Chaosu posiadaj zdolno bro naturalna z cech ora
PRZEBICIE PANCERZA oraz DRUZGOCZCY. Pomiot Chaosu nigdy nie moe uywa
ora i pancerzy.
ZASADY SPECJALNE:
NIEZOMNO, REGENERACJA, STRACH.
BEZROZUMNY: Pomiot Chaosu nigdy nie zdobywa dowiadczenia.
PITNO CHAOSU: Pomiot Chaosu otrzymuje Pitno Chaosu, odpowiadajce Znakowi
Chaosu, ktrym napitnowana jest kompania do ktrej naley stwr.
POMIOT CHAOSU: Plugawy stwr wykonuje ruch w ramach ruchw
przymusowych fazy ruchu gracza i pokonuj zawsze peny dystans 2K6 po linii
prostej gracz wybiera kierunek ruchu przed rzutem. Jeli uzyskany wynik
prowadzi Pomiot Chaosu do kontaktu z wrogiem, ruch ten traktuje si jak
deklaracj szary, ktra podlega zwykym zasadom (atakowany model moe
zadeklarowa reakcj na szar w zwyky sposb).
Ponadto model stanowi ruchomy cel dla strzelcw, a wszystkie wymierzone w
Pomiot Chaosu ataki broni dystansow wykonywane s z kar -1 do testu trafienia.
ZBROJNE KOCZYNY: Pomiot Chaosu zasypuje wrogw gradem ciosw. Na
pocztku kadej fazy walki wrcz naley wykona rzut K6+1, ktrego wynik
oznacza liczb ATAKW wykonywanych przez Pomiot Chaosu w biecej fazie
walki wrcz.

Khorne, Krwawy Bg, zasiada na tronie z czaszek i koci. Nurgle, Wadca


Much, rozdaje bogosawiestwo choroby, zarazy i rozkadu. Slaanesh,
perwersyjny Pan Rozkoszy, uwodzi wyuzdanymi rytuaami i wiodcym na
pokuszenie powabem ciaa. Tzeentch, Pan Przemian, dotyka sw moc zarwno
ulegych, jak i buntownikw. adna z Niszczycielskich Potg nie oferuje nic
poza kamstwem i uud. Jednak ignorujc je, naraamy si na ryzyko mutacji,
zepsucia i wreszcie mierci.
- Matthias Thulmann, owca czarownic

646 | S t r o n a

Fantasy Skirmish

647 | S t r o n a

Warheim

STYGMATY CHAOSU NIEPODZIELONEGO


K66
11
12
13
14
15
16
21
22
23
24
25
26

11

STYGMATY CHAOSU
Metalowe ciao
Gwodziogowy
Ky
Prymityw
Dodatkowa koczyna
Rogi
Ponce ciao
Mylca narol
Niewidzialno
Macka
Dodatkowe usta
Niegodziwiec

K66
31
32
33
34
35
36
41
42
43
44
45
46

METALOWE CIALO

STYGMATY CHAOSU
Krysztaowe ciao
Wywrcony na wierzch
Przyssawki
Chwytny ogon
Grzebie kostny
Zbrojne rami
Wielogowy
Ogon
Atrofia
Podwojenie
Pazury
Jednooki

23

Plugawa moc Kamienia Przemian przenika i przemienia ciao mutanta, nadajc mu


waciwoci i struktur gromrilu, miedzi i elaza. Odmieniec otrzymuje Ochron
Pancerza na 3+, jednak od tej pory nie moe uywa pancerzy. Ponadto, warto
wspczynnikw SZ i I zostaje zmniejszona o -1 punkt, za S i WT zostaje
zwikszona o +1 punkt. Dziaanie Stygmatu Chaosu moe zwikszy warto
wspczynnikw ponad rasowe maksimum.

12

13

24

KLY

PRYMITYW
Degenerujc moc Kamienia Przemian wypacza ciao mutanta, upodabniajc go do
Orka. Ramiona odmieca wyduaj si, model w czasie marszu przybiera pochylon
postaw, a czoo staje si niskie, zwieczone wyrazistym grubym ukiem brwiowym.
Warto wspczynnikw S i WT mutanta zostaje zwikszona o +1 punkt, za
warto CP zostaje zmniejszona o -1 punkt. Dziaanie Stygmatu Chaosu moe
zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe maksimum.

15

16

22

26

MYSLACA NAROSL
Wewntrz skalanego mutagennym dziaaniem Upiorytu ciaa mutanta zaczyna rosn
przeraajcy, inteligentny guz. Narol posiada wasn osobowo i cele, ktre prbuje
zrealizowa, starajc si przej kontrol nad ciaem. Przed rozpoczciem kadej
potyczki naley wykona test CP odmieca. Powodzenie oznacza, e mutant utrzyma
kontrol nad ciaem i nie dzieje si nic nadzwyczajnego. Nieudany test oznacza, e
mylca narol przeja wadz nad ciaem i postanowia zrealizowa sobie tylko
wiadome cele. Model musi opuci potyczk.
Ponadto, na skutek pojawienia si mylcej naroli warto wspczynnika WT
modelu zostaje zmniejszona o -1 punkt, za W mutanta wrasta o +1 punkt.
Dziaanie Stygmatu Chaosu moe zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe
maksimum.

DODATKOWE USTA

NIEGODZIWIEC
Energie Chaosu wypaczaj umys i dusz mutanta, czynic go na wskro zym.
Wiedziony dziwnym instynktem odmieniec podlega zasadzie specjalnej
NIEZOMNO.

31

KRYSZTALOWE CIALO
Munitym dotykiem Chaosu ciaem mutanta wstrzsa dreszcz rozkoszy, wywoujcy
fal mutacji. Ciao, krew, koci i cigna zmieniaj si w ywy kryszta. Nowa forma
jest twardsza, lecz jednoczenie bardziej krucha. Warto wspczynnika WT mutanta
wynosi od tej pory 7 punktw, a W 1. Ponadto, jeli mutant zostanie zraniony zostaje
automatycznie Wyczony z akcji!.

PLONACE CIALO
Mutant staje w pomieniach, zmieniajc si w yw pochodni. Cho ogie nie rani
nieszcznika, to automatycznie niszczy wszystkie niemagiczne przedmioty posiadane
przez mutanta w czasie wylosowania mutacji. Odmieniec otrzymuje Magiczn Ochron
na 5+ oraz zyskuje zdolno BRO NATURALNA z cech ora PONCY ATAK.
Ponadto wszystkie postacie (wrogie i sprzymierzone) znajdujce si w kontakcie z
podstawk modelu, na pocztku fazy walki wrcz otrzymuj jedno trafienie z SI 4 z
cech ora PONCY ATAK. Naley zauway, e mutant naznaczony Poncym ciaem
nie moe uywa niemagicznego ekwipunku.

MACKA

To co pocztkowo wydawao si lekkim zadrapaniem, przeksztaca si z czasem w


dodatkowe usta. Cho mutant moe nimi je i pi, to aden posiek nie zaspakaja ani
godu ani pragnienia, gdy nic co spoyj usta nie trafia do odka odmieca. Usta
otwieraj si w najmniej spodziewanych czciach ciaa, na przykad na brzuchu lub
po wewntrznej stronie doni. Jest to dowd na brak ogranicze w zej woli i
spaczonej pomysowoci Bogw Chaosu.

ROGI
Mutagenny wpyw Chaosu odciska swe pitno na ciele nieszcznika. Poddane
dziaaniu Dhar koci czaszki wyksztacaj masywne rogi. Odmieniec otrzymuje
dodatkowy +1 ATAK z cech ora SZYBKI. Rogi traktowane s jak BRO NATURALNA.

21

25

DODATKOWA KONCZYNA
Splugawione dziaaniem Kamienia Przemian ciao odmieca, bdc pod wraeniem
sprawnoci, z jakim odmieniec nim wada, nagradza go dodatkow koczyn.
Dodatkowa koczyna, cho jest niewtpliwie znakiem aski Ducha Chaosu, to jednak
bardziej zawadza ni pomaga i zdaje si przeszkadza we wszelkich niemal
czynnociach.

NIEWIDZIALNOSC

Na skutek dziaania blunierczych mocy Chaosu jedno, wybrane losowo, rami


mutanta usycha, a na jego miejscu wyrasta pokryta malekimi przyssawkami macka.
Mutant moe ople mack rkoje broni na tyle zrcznie, by wada ni bez
wikszych przeszkd, ponadto odmieniec moe uy nieuzbrojonej macki w walce
wrcz. Na pocztku kadej fazy walki wrcz mutant moe ople mack jednego z
przeciwnikw, z ktrym pozostaje zwizany walk wrcz. Przeciwnik mutanta traci
jeden wybrany przez odmieca ATAK. Naley zauway, e warto wspczynniki
ATAKI przeciwnika nie moe zosta obniona poniej 1 punktu. Ponadto mutant nie
moe uy macki jeli zosta Oszoomiony!, Powalony na ziemi! lub Ucieka!.

Ky mutanta wyduaj si i staj si ostrzejsze. Odmieniec otrzymuje dodatkowy +1


ATAK z cech ora PRECYZYJNE UDERZENIE. Ky traktowane s jak BRO
NATURALNA.

14

STYGMATY CHAOSU
Dodatkowe stawy
Przeraajcy
Garb
Plucie kwasem
Twarda skra
Cielesna korona
Skrzyda
Wielorki
Bezrozumny
Ky jadowe
Futro
Bestia o tysicu

Dotknite skaz Chaosu ciao mutanta staje si przeroczyste, a kiedy odmieniec staje
bez ruchu, rozwiewa si w dym. Mutant, ktry sta lub wykona ruch (ale nie bieg czy
szar) automatycznie ukrywa si, obok modelu naley ukry znacznik Ukrycia.
Postacie wrogw automatycznie wykrywaj mutanta w promieniu ich I liczonej w
calach. Jednak nawet wtedy testy trafienia wykonywane s kar -1 do trafienia.
Niewidzialno ma jednak swoj cen, gdy mutant pozostaje w bezruchu, jego ciao z
wolna wycieka w Eter. Jeeli model mutanta, ktry nie jest zwizany walk wrcz, nie
wykona adnego ruchu, pod koniec wasnej fazy ruchu naley przeprowadzi test WT.
Niepowodzenie oznacza, e automatycznie traci 1 punkt W.

GWOZDZIOGLOWY
Zmiadona w splotach Dhar gowa mutanta maleje do niewielkich rozmiarw, a w
rezultacie zmniejsza si mzg nieszcznika. Odmieniec przeprowadzajc test oparty
na wspczynniku CP wykonuje rzut 3K6 odrzucajc kostk z najniszym wynikiem.

K66
51
52
53
54
55
56
61
62
63
64
65
66

32

WYWRCONY NA WIERZCH
Na skutek kaprynej woli Mrocznych Bogw, zazdrosne o promienie soca trzewia
zamieniaj si miejscami ze skr. Proces jest bardzo powolny i bolesny. Odmieniec
nie moe uywa adnego rodzaju pancerza oprcz Zbroi Chaosu, ktra dostosowuje
si do wszelkiego rodzaju dziwactw. Ponadto, warto wspczynnika WT zostaje
zmniejszona o -1 punkt.

33

PRZYSSAWKI
Na skutek stymulacji wywoanych blunierczym dziaaniem Kamienia Przemian ciao
mutanta wyksztaca drobne przyssawki, podobne do tych, jakie mona znale na
ramionach omiornicy. Mutant automatycznie zdaje wszystkie testy wspinaczki.

34

CHWYTNY OGON
Stymulowana mutagennym dziaaniem Kamienia Przemian ko ogonowa mutanta
rozwija si w penych rozmiarw ogon. Jest on na tyle uminiony i sprawny, e staje
si penoprawn koczyn. Model, trzymajcy w ogonie BRO RCZN otrzymuje
dodatkowy +1 ATAK.

35

GRZEBIEN KOSTNY
Splugawione dotykiem Chaosu ciao mutanta wyksztaca niezwyky grzebie kostny,
ktry przebija skr na gowie, formujc charakterystyczn ozdob. Nie wszystkie
grzebienie musz by z koci. Spotyka si mutantw z pirami czy fadami skry, jak
u jaszczurek wabicych swoje samice.

648 | S t r o n a

Fantasy Skirmish

36

ZBROJNE RAMIE
Skaone Kamieniem Przemian, wybrane losowe rami mutanta zmienia si w dugie,
zakrzywione ostrze z koci i stwardniaego, zrogowaciaego ciaa. Odmieniec moe
atakowa zbrojn koczyn w walce wrcz, tak jakby dziery miecz. Model nie moe
zosta rozbrojony, za ostrze nie moe zosta zamane. Ponadto, naley zauway, e
odmieniec nie moe uywa broni wymagajcej obu rk (take ukw), chyba e posiada
mutacj Wielorki.

41

WIELOGLOWY

53

54

OGON
Dotknite dziaaniem Upiorytu ciao odmieca mutuje. Ko ogonowa mutanta
wydua si i wkrtce przeksztaca w ogon, ktry pomaga utrzymywa odmiecowi
rwnowag. Warto wspczynnika I modelu zostaje zwikszona o +1 punkt.
Dziaanie Stygmatu Chaosu moe zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe
maksimum.

43

44

PODWOJENIE
Stymulowane pieszczot Chaosu ciao mutanta wydziela nowe. Odmiecy s
identycznymi bliniakami, wczajc w to mutacje i posiadane dowiadczenie, jednak
od tej pory nastpne bd zdobywane samodzielnie. Jeeli mutant jest bohaterem, a caa
druyna zawiera mniej ni sze modeli bohaterw gracz moe doczy
zduplikowanego bohatera do kompanii. Jeeli mutant jest stronnikiem, a gracz posiada
rodki potrzebne na wyekwipowanie, to model mutanta mona doczy do
istniejcej grupy stronnikw. Jeeli druyna posiada ju szeciu bohaterw lub gracz nie
posiada rodkw niezbdnych do wyekwipowania stronnikw tudzie istniejce grupy
stronnikw zawieraj ju maksymaln liczb modeli, mutant odchodzi.

45

55

56

61

51

62

DODATKOWE STAWY

52

PRZERAZAJACY

WIELOREKI
Skaone mutagennym dziaaniem Kamienia Przemian ciao mutanta, ku wikszej
chwale Chaosu, wyksztaca dodatkowe rami. Wielorki model posiadajcy zdolno
bro naturalna lub trzymajcy w dodatkowym ramieniu BRO RCZN otrzymuje
dodatkowy +1 ATAK.

63

BEZROZUMNY
Bluniercze moce Chaosu miad umys nieszcznika w splotach Dhar. Ja
mutanta zostaje zdruzgotana, a jego osobowo zniszczona. Mzg nieszcznika,
strzaskany w splotach plugawej Dhar zostaje zamieniony w kawaek Kamienia
Przemian, uniemoliwiajc podjcie jakiejkolwiek bardziej zoonej czynnoci.
Mutant, ktry nie walczy wrcz na pocztku tury automatycznie nie zdaje testu
GUPOTY. Ponadto, jeli mutant jest zdobywajcym dowiadczenie stronnikiem, to
nigdy nie moe zosta bohaterem. Jeeli w rezultacie rzutu na TABEL RZUT NA
ROZWJ STRONNIKA wypadnie wynik Chopak ma talent! rzut naley powtarza pki
nie uzyska si innego wyniku. Jeeli za, odmieniec jest zdobywajcym dowiadczenie
bohaterem, to nigdy ju nie nauczy nowej umiejtnoci. Jeeli w rezultacie rzutu na
TABEL RZUT NA ROZWJ BOHATERA wypadnie wynik nowa umiejtno rzut naley
powtarza pki nie uzyska si innego wyniku.

JEDNOOKI

Wypaczone moc Dhar ciao mutanta wyksztaca dodatkowe stawy. Naley wykona
rzut K6. Wynik 1-3 oznacza, e mutant wyksztaca dodatkowe stawy w ramionach,
warto wspczynnika I modelu zostaje zwikszona o +1 punkt; 4-5 determinowane
energi Dhar ciao mutanta wyksztaca dodatkowe stawy w nogach, warto
wspczynnika SZ zostaje zwikszona o +1 punkt; wynik 6 oznacza, e zarwno
ramiona jak i nogi mutanta zostaj wyposaone w dodatkowe stawy, warto
wspczynnikw SZ i I zostaj zwikszone o +1 punkt. Dziaanie Stygmatu Chaosu
moe zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe maksimum.

SKRZYDLA
Bluniercza moc Chaosu przenika i rozrywa ciao mutanta. Fragmenty tkanki, krew i
strzpy Dhar cz si, przyjmujc ksztat skrzyde nietoperza. Model odmieca
podlega zasadzie specjalnej LOT.

PAZURY

Splugawiona dotykiem Dhar twarz mutanta zmienia si w mas drgajcego misa,


jednak po chwili odzyskuje dawny wygld. Niestety jedno z oczu, uwolnione z
czaszki, wykorzystuje okazj i na skrzydach z powiek odlatuje w sin dal. Drugie oko
zajmuje pozycj porodku czoa, ponad nosem. Warto wspczynnika US modelu
zostaje zmniejszona o poow (zaokrglajc w d).

CIELESNA KORONA
Spaczone wpywem Upiorytu ciao mutanta wytwarza wok skroni yw koron,
zoon z jzykw, macek, palcw, nosw, oczu, uszu czy warg. Organy wystpuj w
szcztkowej formie i nie zapewniaj adnych specjalnych zdolnoci.

Strzpy plugawej Dhar wnikaj w donie nieszcznika przeksztacajc paznokcie w


dugie, zakrzywione i ostre jak brzytwa pazury. Odmieniec otrzymuje dodatkowy +1
ATAK z cech ora WSPINACZKA. Pazury traktowane s jak BRO NATURALNA.
Naley zauway, e mutant posiadajcy Pazury nie moe uywa ora.

46

TWARDA SKRA
Skra mutanta, naznaczona pitnem Chaosu, staje si niezwykle gruba i twarda.
Warto wspczynnika WT odmieca zostaje zwikszona o +1 punkt. Dziaanie
Stygmatu Chaosu moe zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe maksimum.

ATROFIA
Plugawa moc Kamienia Przemian degeneruje ciao mutanta. Jedna z czci ciaa
nieszcznika kurczy si i obumiera w zastraszajco szybkim tempie. Naley wykona
rzut K6. Wynik 1-2 oznacza, e atrofi zostaje dotknita gowa. Czaszka kurczy si, a
pewna ilo szarej materii mzgu wycieka przez uszy i nos. Nieszcznik
przeprowadzajc test oparty na wspczynniku CP wykonuje rzut 3K6 odrzucajc
kostk z najniszym wynikiem. Wynik 3-4 oznacza, e jedno losowo wybrane rami
mutanta kurczy si do rozmiarw uschnitego kikuta. Od tej pory model nie moe
uywa broni wymagajcej obu rk oraz ukw. Wynik 5-6 oznacza, e jedna z ng
mutanta w niewyjaniony sposb si skraca. Warto wspczynnika SZYBKO
modelu zostaje na stae zmniejszona o -1 punkt. Ponadto, model nie moe biega,
cho nadal moe szarowa w zwyky sposb.

PLUCIE KWASEM
Dotknite dziaaniem Spaczenia ciao mutanta wyksztaca gruczoy, produkujce
rcy kwas. Oprcz ewentualnych wasnych atakw strzeleckich model dysponuje
dodatkowym atakiem strzeleckim. Model moe splun kwasem obierajc za cel inny
model ni ten, do ktrego strzela z posiadanej broni dystansowej ignorujc zasad
wymuszajc strzelanie do najbliszego celu, lecz moe zaatakowa jedynie cele,
pozostajce w polu widzenia. Plucie kwasem jest atakiem strzeleckim o zasigu 6 i SILE 5
bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, ktry trafia zawsze na 3+. Mutant nie
moe sta & strzela przy uyciu kwasu, ponadto Plucie kwasem podlega zasadzie 2x
WYMAGA PRZYGOTOWANIA.

Natchnione blunierczym dziaaniem Upiorytu ciao mutanta wyksztaca dodatkowe


K3 gowy. Warto wspczynnika ATAKI mutanta nie moe by nisza od cznej
liczby gw, co powoduje automatyczne podniesienie wspczynnika, tak by rwna
si sumie gw.

42

GARB
Mutagenna moc Kamienia Przemian degeneruje ciao mutanta. Na plecach odmieca
wyrasta groteskowy garb, ktry sprawia, e nieszcznik porusza si w nienaturalny i
niezgrabny sposb. aden pancerz oprcz Zbroi Chaosu, ktra dostosowuje si do
wszelkiego rodzaju dziwactw nie pasuje na mutanta, chyba e zostanie wykonany na
specjalne zamwienie, co podwaja jego cen.

64

KLY JADOWE
Poddane dziaaniu mutujcej mocy Chaosu ky mutanta wyduaj si, a w ich
wntrzu powstaj kanay jadowe. Odmieniec otrzymuje dodatkowy +1 ATAK z cech
ora ZATRUTY ATAK. Ky jadowe traktowane s jak BRO NATURALNA.

65

FUTRO
Ciao mutanta porasta gsta szczecina. Odmieniec otrzymuje premi +1 do Ochrony
Pancerza (do maksymalnego poziomu 0+) lub Ochron Pancerza na 6+ jeli nie posiada
PANCERZA.

66

BESTIA O TYSIACU
Skaone plugawym dotykiem ciao mutanta wytwarza tysice rk, uszu, palcw, oczu,
sutkw lub innych czci ciaa. Wyrastaj z kadego miejsca ciaa i nie sposb ich
ukry. Wola Bogw Chaosu jest zoliwa, dlatego poza szpetnym wygldem nie
zapewnia adnych korzyci.

Bluniercza moc Upiorytu przenika ciao nieszcznika, a mutujce strzpy Dhar


nadaj mu przeraajcy, niemal niemoliwy do opisania wygld. Mutant przyjmuje
form tak obc, e samo jedno spojrzenie na jego posta wystarcza by pozbawi
miertelnika zdrowych zmysw. Ba! Mutant jest tak potworny, e sam mgby
przypaci obdem jedno spojrzenie w lustro. Przeraajcy model wywouje GROZ.

Po co spoglda ku Pnocy i szuka tam Chaosu, kiedy wystarczy zaczerpn


powietrza lub skosztowa wody, aby poczu skaenie, ktre one rwnie maj
w sobie. Nasi ssiedzi, nawet nasze dzieci, wszyscy nosz jego nasienie.
Niewane, czy objawi si ono teraz, czy za lat kilka, drzemica w nim groza
pochonie nas wszystkich. Przyjaciele, nie ma ucieczki przed Chaosem,
zostalimy bowiem wyklci i skazani na potpienie.
- Reinhardt, kultysta Chaosu

649 | S t r o n a

Warheim

STYGMATY KHORNA
K66
11
12
13
14
15
16
21
22
23
24
25
26

11

STYGMATY KHORNA
Bezrozumny
Metalowe ciao
Przeronite ramiona
Futro
ywy szkielet
Ogon
Wielorki
Zwinny
Furia
Gd krwi
Niegodziwiec
Mistrz broni

K66
31
32
33
34
35
36
41
42
43
44
45
46

BEZROZUMNY
Bluniercze moce Chaosu miad umys nieszcznika w splotach Dhar. Ja
mutanta zostaje zdruzgotana, a jego osobowo zniszczona. Mzg nieszcznika,
strzaskany w splotach plugawej Dhar zostaje zamieniony w kawaek Kamienia
Przemian, uniemoliwiajc podjcie jakiejkolwiek bardziej zoonej czynnoci.
Mutant, ktry nie walczy wrcz na pocztku tury automatycznie nie zdaje testu
GUPOTY. Ponadto, jeli mutant jest zdobywajcym dowiadczenie stronnikiem, to
nigdy nie moe zosta bohaterem. Jeeli w rezultacie rzutu na TABEL RZUT NA
ROZWJ STRONNIKA wypadnie wynik Chopak ma talent! rzut naley powtarza pki
nie uzyska si innego wyniku. Jeeli za, odmieniec jest zdobywajcym dowiadczenie
bohaterem, to nigdy ju nie nauczy nowej umiejtnoci. Jeeli w rezultacie rzutu na
TABEL RZUT NA ROZWJ BOHATERA wypadnie wynik nowa umiejtno rzut naley
powtarza pki nie uzyska si innego wyniku.

12

METALOWE CIALO
Plugawa moc Kamienia Przemian przenika i przemienia ciao mutanta, nadajc mu
waciwoci i struktur gromrilu, miedzi i elaza. Odmieniec otrzymuje Ochron
Pancerza na 3+, jednak od tej pory nie moe uywa pancerzy. Ponadto, warto
wspczynnikw SZ i I zostaje zmniejszona o -1 punkt, za S i WT zostaje
zwikszona o +1 punkt. Dziaanie Stygmatu Chaosu moe zwikszy warto
wspczynnikw ponad rasowe maksimum.

13

ZYWY SZKIELET

31

OGON
Dotknite dziaaniem Upiorytu ciao odmieca mutuje. Ko ogonowa mutanta
wydua si i wkrtce przeksztaca w ogon, ktry pomaga utrzymywa odmiecowi
rwnowag. Warto wspczynnika I modelu zostaje zwikszona o +1 punkt.
Dziaanie Stygmatu Chaosu moe zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe
maksimum.

21

32

22

ZWINNY
Ciao mutanta dotknite blunierczym dotykiem Chaosu, staje si gitkie i gibkie.
Warto wspczynnika I modelu zostaje zwikszona o +1 punkt. Dziaanie Stygmatu
Chaosu moe zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe maksimum.

23

FURIA

33

GLOD KRWI
Plugawa moc Khorna wypacza umys i dusz mutanta, ktry zmienia si w okrutn,
sadystyczn kreatur. Odmieniec podlega zasadzie specjalnej GD KRWI.

25

NIEGODZIWIEC
Energie Chaosu wypaczaj umys i dusz mutanta, czynic go na wskro zym.
Wiedziony dziwnym instynktem odmieniec podlega zasadzie specjalnej
NIEZOMNO.

650 | S t r o n a

KLY

PAZURY

DEMONICZNY WYGLAD
Pasma Dhar przenikaj ciao nieszcznika rozrywajc je na strzpy, zwiastujc
bolesn przemian. Koci trzeszcz i zmieniaj ksztat, a z czoa wyrastaj zalki
rogw. Skr na nogach pokrywaj szkaratne plamy i bble, a cae ciao przybiera
czerwon barw. Wosy czerniej, a uzyskaj kolor smoy. Oczy zaczynaj tli si
ogniem, ktry trawi gaki i nie zamierza zgasn.
Model mutanta przybiera wygld Krwiopuszcza Khorna. Mutacja nie wpywa na
charakterystyk mutanta.

34

SKOCZEK
Spaczone dotykiem Chaosu minie ng mutanta rozrastaj si, a dodatkowo oplataj
je kolejne wzy muskuw. Odmieniec zyskuje zdolno wykonywania szczeglnie
dugich skokw. Wykonujc przeskok na dalsz odlego mutant automatycznie zdaje
testy wspczynnika, a wykonujc przeskok z miejsca odmieniec jest w stanie wskoczy
na wysoko rwn swojej SZ w calach. Ponadto model moe bez uszczerbku
zeskoczy, a nawet upa z wysokoci nie przekraczajcej podwojonej SZ jeli tylko
wykona udany test S albo I w zalenoci od tego, ktra z cech modelu jest wiksza.

35

NIEWRAZLIWOSC NA MAGIE
Przeklta moc Upiorytu przenika ciao i umys mutanta czynic go niemal
niewraliwym na dziaanie Wiatrw Magii. Odmieniec otrzymuje Ochron Magiczn na
5+ przeciwko wszystkim czarom i efektom zakl.

36

TWARDA SKORA
Skra mutanta, naznaczona pitnem Chaosu, staje si niezwykle gruba i twarda.
Warto wspczynnika WT odmieca zostaje zwikszona o +1 punkt. Dziaanie
Stygmatu Chaosu moe zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe maksimum.

41

SATYR
Dotknite dziaaniem blunierczej mocy Chaosu, dolne koczyny bohatera
przeksztacaj si w masywne nogi koza. Warto wspczynnika SZ mutanta zostaje
zwikszona o +1 punkt, ponadto odmieniec ignoruje kary do ruchu przy poruszaniu
si przez tereny lene. Dziaanie Stygmatu Chaosu moe zwikszy warto
wspczynnikw ponad rasowe maksimum.

42

CZERWONA SKORA
aska Khorna spywa na odmieca. Skra mutanta przybiera czerwon lub
miedzian barw, za tczwki i renice zanikaj. Mutacja nie wpywa na
charakterystyk mutanta.

43

OGNISTA CZASZKA
Ciao na gowie potpieca, zatrute Czarcim Pyem powoli obumiera, odsaniajc
czaszk gorejc ogniem Piekielnych Kuni Khorna. Wszystkie ataki mutanta zadane
w czasie fazy walki wrcz podlegaj zasadzie specjalnej PONCY ATAK.

Plugawa moc Dhar wypacza umys i dusz nieszcznika. Model podlega zasadzie
specjalnej FURIA, nawet jeli podlega zasadzie specjalnej NIEZOMNO.

24

MISTRZ BRONI

Strzpy plugawej Dhar wnikaj w donie nieszcznika przeksztacajc paznokcie w


dugie, zakrzywione i ostre jak brzytwa pazury. Odmieniec otrzymuje dodatkowy +1
ATAK z cech ora WSPINACZKA. Pazury traktowane s jak BRO NATURALNA.
Naley zauway, e mutant posiadajcy Pazury nie moe uywa ora.

WIELOREKI
Skaone mutagennym dziaaniem Kamienia Przemian ciao mutanta, ku wikszej
chwale Khorna, wyksztaca dodatkowe rami. Wielorki model posiadajcy zdolno
bro naturalna lub trzymajcy w dodatkowym ramieniu BRO RCZN otrzymuje
dodatkowy +1 ATAK.

STYGMATY KHORNA
Zwierzcy pysk
Kolczasty ogon
Zbrojne rami
Regeneracja
Czaszka
Dodatkowe stawy
Przeraajcy
Ponce ciao
Rogi
Skrzyda
Plucie kwasem
Gwodziogowy

Ky mutanta wyduaj si i staj si ostrzejsze. Odmieniec otrzymuje dodatkowy +1


ATAK z cech ora PRECYZYJNE UDERZENIE. Ky traktowane s jak BRO
NATURALNA.

Wiatr Dhar odziera koci nieszcznika z ciaa, pozostawiajc okrwawiony szkielet,


skrywajcy olizge organy wewntrzne. Odmieniec nie moe biega.

16

K66
51
52
53
54
55
56
61
62
63
64
65
66

Khorne nagradza odmieca umiejtnoci walki i zabijania. Wybraniec otrzymuje


premi +1 do testw trafienia i zranienia wykonywanych w czasie walki wrcz.

FUTRO
Ciao mutanta porasta gsta szczecina. Odmieniec otrzymuje premi +1 do Ochrony Pancerza
(do maksymalnego poziomu 0+) lub Ochron Pancerza na 6+ jeli nie posiada PANCERZA.

15

26

PRZEROSNIETE RAMIONA
Ramiona nieszcznika oplataj pasma Dhar, by zgodnie z wol Khorna rozd
koczyny mutanta nadajc caej postaci nieco karykaturalny wygld. Warto
wspczynnika WW i S zostaje zwikszona o +1 punkt, jednak z powodu
nieproporcjonalnej sylwetki mutant otrzymuje modyfikator -1 do wszystkich testw I.
Dziaanie Stygmatu Chaosu moe zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe
maksimum.

14

STYGMATY KHORNA
Ky
Pazury
Demoniczny wygld
Skoczek
Niewraliwo na magi
Twarda skra
Satyr
Czerwona skra
Ognista czaszka
Odporno na magi
Siacz
Ky jadowe

44

ODPORNOSC NA MAGIE
Bluniercza moc Dhar zdaje si czciowo chroni odmieca przed wpywem
Wiatrw Magii, a moe mutant cieszy si szczegln ask Khorna. Niezalenie od
przyczyn model otrzymuje ODPORNO NA MAGI (K3). Warto naley ustali
losowo przed rozpoczciem kadej potyczki.

Fantasy Skirmish

45

SILACZ

61

46

KLY JADOWE
Poddane dziaaniu mutujcej mocy Chaosu ky mutanta wyduaj si, a w ich
wntrzu powstaj kanay jadowe. Odmieniec otrzymuje dodatkowy +1 ATAK z cech
ora ZATRUTY ATAK. Ky jadowe traktowane s jak BRO NATURALNA.

51

62

ZWIERZECY PYSK
KOLCZASTY OGON
Plugawa moc Dhar wypacza ciao mutanta, ktre wyksztaca zakoczony kolcami
ogon. Odmieniec otrzymuje dodatkowy +1 ATAK z cech ora PRZEBICIE PANCERZA.
Kolczasty ogon traktowany jest jak BRO NATURALNA.

53

54

63

REGENERACJA

64

65

CZASZKA

DODATKOWE STAWY
Wypaczone moc Dhar ciao mutanta wyksztaca dodatkowe stawy. Naley wykona
rzut K6. Wynik 1-3 oznacza, e mutant wyksztaca dodatkowe stawy w ramionach,
warto wspczynnika I modelu zostaje zwikszona o +1 punkt; 4-5 determinowane
energi Dhar ciao mutanta wyksztaca dodatkowe stawy w nogach, warto
wspczynnika SZ zostaje zwikszona o +1 punkt; wynik 6 oznacza, e zarwno
ramiona jak i nogi mutanta zostaj wyposaone w dodatkowe stawy, warto
wspczynnikw SZ i I zostaj zwikszone o +1 punkt. Dziaanie Stygmatu Chaosu
moe zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe maksimum.

PLUCIE KWASEM
Dotknite dziaaniem Spaczenia ciao mutanta wyksztaca gruczoy, produkujce
rcy kwas. Oprcz ewentualnych wasnych atakw strzeleckich model dysponuje
dodatkowym atakiem strzeleckim. Model moe splun kwasem obierajc za cel inny
model ni ten, do ktrego strzela z posiadanej broni dystansowej ignorujc zasad
wymuszajc strzelanie do najbliszego celu, lecz moe zaatakowa jedynie cele,
pozostajce w polu widzenia. Plucie kwasem jest atakiem strzeleckim o zasigu 6 i SILE 5
bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, ktry trafia zawsze na 3+. Mutant nie
moe sta & strzela przy uyciu kwasu, ponadto Plucie kwasem podlega zasadzie 2x
WYMAGA PRZYGOTOWANIA.

Strzpy Dhar wnikajc w ciao twarzy nieszcznika, ktre staje si pynne i cieka na
ziemi. Spod jego resztek wyziera goa czaszka, straszc kadego kto na ni spojrzy.
Od tej pory bohater wzbudza STRACH.

56

SKRZYDLA
Bluniercza moc Chaosu przenika i rozrywa ciao mutanta. Fragmenty tkanki, krew i
strzpy Dhar cz si, przyjmujc ksztat skrzyde nietoperza. Model odmieca
podlega zasadzie specjalnej LOT.

Wspomagane dziaaniem Czarciego Pyu, ciao mutanta regeneruje si z niezwyk


szybkoci. Odmieniec podlega zasadzie REGENERACJA.

55

ROGI
Mutagenny wpyw Chaosu odciska swe pitno na ciele nieszcznika. Poddane
dziaaniu Dhar koci czaszki wyksztacaj masywne rogi. Odmieniec otrzymuje
dodatkowy +1 ATAK z cech ora SZYBKI. Rogi traktowane s jak BRO NATURALNA.

ZBROJNE RAMIE
Skaone Kamieniem Przemian, wybrane losowe rami mutanta zmienia si w dugie,
zakrzywione ostrze z koci i stwardniaego, zrogowaciaego ciaa. Odmieniec moe
atakowa zbrojn koczyn w walce wrcz, tak jakby dziery miecz. Model nie moe
zosta rozbrojony, za ostrze nie moe zosta zamane. Ponadto, naley zauway, e
odmieniec nie moe uywa broni wymagajcej obu rk (take ukw), chyba e posiada
mutacj Wielorki.

PLONACE CIALO
Mutant staje w pomieniach, zmieniajc si w yw pochodni. Cho ogie nie rani
nieszcznika, to automatycznie niszczy wszystkie niemagiczne przedmioty posiadane
przez mutanta w czasie wylosowania mutacji. Odmieniec otrzymuje Magiczn Ochron
na 5+ oraz zyskuje zdolno BRO NATURALNA z cech ora PONCY ATAK.
Ponadto wszystkie postacie (wrogie i sprzymierzone) znajdujce si w kontakcie z
podstawk modelu, na pocztku fazy walki wrcz otrzymuj jedno trafienie z SI 4 z
cech ora PONCY ATAK. Naley zauway, e mutant naznaczony Poncym ciaem
nie moe uywa niemagicznego ekwipunku.

Splugawiona moc Chaosu twarz mutanta przeobraa si w psi pysk, co stanowi


namacalny dowd wzgldw, jakimi odmieniec musi si cieszy u Khorna.

52

PRZERAZAJACY
Bluniercza moc Upiorytu przenika ciao nieszcznika, a mutujce strzpy Dhar
nadaj mu przeraajcy, niemal niemoliwy do opisania wygld. Mutant przyjmuje
form tak obc, e samo jedno spojrzenie na jego posta wystarcza by pozbawi
miertelnika zdrowych zmysw. Ba! Mutant jest tak potworny, e sam mgby
przypaci obdem jedno spojrzenie w lustro. Przeraajcy model wywouje GROZ.

Bluniercza moc Boga Krwi napenia ciao mutanta niespotykan si. Koci mutanta
obrastaj miniami, a cigna staj si grube jak postronki. Warto wspczynnika
SIA mutanta zostaje zwikszona o +1 punkt. Dziaanie Stygmatu Chaosu moe
zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe maksimum.

66

GWOZDZIOGLOWY
Zmiadona w splotach Dhar gowa mutanta maleje do niewielkich rozmiarw, a w
rezultacie zmniejsza si mzg nieszcznika. Odmieniec przeprowadzajc test oparty
na wspczynniku CP wykonuje rzut 3K6 odrzucajc kostk z najniszym wynikiem.

Pomiot Chaosu to najbardziej przeraajca forma ze wszystkich skaonych


Chaosem ludzi, bowiem, jak nazwa sugeruje, zdaj si by stworzeni z erupcji
surowej materii Chaosu na tym wiecie. Jednak powiadam, oni take byli
niegdy ludmi, cho ich obecna wstrtna i powykrcana posta temu zaprzecza.
Dla wielu transformacja moe rozpocz si od wyronicia dodatkowego palca
u doni, albo skrawka futra midzy opatkami. W taki oto sposb Chaos
zdobywa pierwszy przyczek na ciele miertelnego czeka. Jeli ten przyjmie
swoj odkryt mutacj, pograjc si w mrocznym zepsuciu Bogw Chaosu, w
ten czy inny sposb zyska wicej mutacji, coraz szybciej zmierzajc drog
wiodc ku losowi Pomiotu. Czysty Chaos to najbardziej uzaleniajcy i
nikczemny narkotyk, jaki mona sobie wyobrazi - znacznie bardziej
pocigajcy od wszelkich mikstur lub zi Niewypowiedzianego. Czysty Chaos
niesie ze sob obietnic przeduonego ycia, wadzy i dominacji nad innymi.
Zaspokaja wszelkie z najbardziej podstawowych ludzkich emocji. Wielu
uwaa, e bagajc swoich mrocznych patronw o kolejne mutacje, pewnego
dnia sami stan si podobni bogom i by moe jest to prawda w przypadku
nieznacznej mniejszoci. Jednake dla wikszoci z tych, ktrzy pragn takiego
losu, znami Chaosu w kocu okae si zbyt silne. Opanuje nie tylko ich wol i
wiadomo, ale take same ciao, przeksztacajc je w bekoczce, nadte,
bezksztatne bryy, jakie nazywamy Pomiotem Chaosu. Nie tylko przestaj
wyglda jak ludzie, nie ma w nich nawet lady tego, e niegdy mogli nimi by,
w odrnieniu od wikszoci Zwierzoludzi i Mutantw.
- Vorster Pike, owca czarownic

651 | S t r o n a

Warheim

STYGMATY NURGLA
K66
11
12
13
14
15
16
21
22
23
24
25
26

11

STYGMATY NURGLA
Atrofia
Twarda skra
Kostropata skra
Wrzody
Za krew
Kwasowe wymioty
Zbrojne rami
Dodatkowe stawy
Skrzyda
Ky jadowe
Przeraajcy
Kopyta

K66
31
32
33
34
35
36
41
42
43
44
45
46

ATROFIA
Plugawa moc Kamienia Przemian degeneruje ciao mutanta. Jedna z czci ciaa
nieszcznika kurczy si i obumiera w zastraszajco szybkim tempie. Naley wykona
rzut K6. Wynik 1-2 oznacza, e atrofi zostaje dotknita gowa. Czaszka kurczy si, a
pewna ilo szarej materii mzgu wycieka przez uszy i nos. Nieszcznik
przeprowadzajc test oparty na wspczynniku CP wykonuje rzut 3K6 odrzucajc
kostk z najniszym wynikiem. Wynik 3-4 oznacza, e jedno losowo wybrane rami
mutanta kurczy si do rozmiarw uschnitego kikuta. Od tej pory model nie moe
uywa broni wymagajcej obu rk oraz ukw. Wynik 5-6 oznacza, e jedna z ng
mutanta w niewyjaniony sposb si skraca. Warto wspczynnika SZYBKO
modelu zostaje na stae zmniejszona o -1 punkt. Ponadto, model nie moe biega,
cho nadal moe szarowa w zwyky sposb.

12

TWARDA SKRA
Skra mutanta, naznaczona pitnem Chaosu, staje si niezwykle gruba i twarda.
Warto wspczynnika WT odmieca zostaje zwikszona o +1 punkt. Dziaanie
Stygmatu Chaosu moe zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe maksimum.

13

STYGMATY NURGLA
Mylca narol
Dodatkowa koczyna
Wielogowy
Potworna otyo
Rogi
Garb
Macka
Wywrcony na wierzch
Cuchncy dotyk
Wielorki
Robaczywy
Przyssawki

25

26

15

31

32

KWASOWE WYMIOTY
Zdegenerowane pieszczot Nurgla wntrznoci mutanta zaczynaj wydziela bardzo
rce kwasy, podobne do tych, jakie tworz si w brzuchu Trolla. Model odmieca
moe zamiast zwykych atakw, uy w walce wrcz swej plwociny. Mutant moe
wykona jeden Atak Kwasowym wymiotem o SILE 5 atak taki trafia automatycznie, a ze
wzgldu na korozyjne waciwoci tej na wp pynnej substancji ofiary nie mog
skorzysta z Ochrony Pancerza.

21

22

SKRZYDLA
Bluniercza moc Chaosu przenika i rozrywa ciao mutanta. Fragmenty tkanki, krew i
strzpy Dhar cz si, przyjmujc ksztat skrzyde nietoperza. Model odmieca
podlega zasadzie specjalnej LOT.

24

KLY JADOWE
Poddane dziaaniu mutujcej mocy Chaosu ky mutanta wyduaj si, a w ich
wntrzu powstaj kanay jadowe. Odmieniec otrzymuje dodatkowy +1 ATAK z cech
ora ZATRUTY ATAK. Ky jadowe traktowane s jak BRO NATURALNA.

652 | S t r o n a

DODATKOWA KONCZYNA

WIELOGLOWY
Natchnione blunierczym dziaaniem Upiorytu ciao mutanta wyksztaca dodatkowe
K3 gowy. Warto wspczynnika ATAKI mutanta nie moe by nisza od cznej
liczby gw, co powoduje automatyczne podniesienie wspczynnika, tak by rwna
si sumie gw.

34

POTWORNA OTYLOSC
Plugawe dziaania Chaosu zatruwa ciaa mutanta. Pod skr odmieca formuje si
gruba warstwa tuszczu. Tkanka moe by rwnomiernie rozoona lub wytwarza
dziwne deformacje. Warto wspczynnika W mutanta zostaje zwikszona o +1
punkt. Dziaanie Stygmatu Chaosu moe zwikszy warto wspczynnikw ponad
rasowe maksimum.

35

ROGI
Mutagenny wpyw Chaosu odciska swe pitno na ciele nieszcznika. Poddane
dziaaniu Dhar koci czaszki wyksztacaj pojedynczy masywny rg. Odmieniec
otrzymuje dodatkowy +1 ATAK z cech ora SZYBKI. Rg traktowany jest jak BRO
NATURALNA.

DODATKOWE STAWY
Wypaczone moc Dhar ciao mutanta wyksztaca dodatkowe stawy. Naley wykona
rzut K6. Wynik 1-3 oznacza, e mutant wyksztaca dodatkowe stawy w ramionach,
warto wspczynnika I modelu zostaje zwikszona o +1 punkt; 4-5 determinowane
energi Dhar ciao mutanta wyksztaca dodatkowe stawy w nogach, warto
wspczynnika SZ zostaje zwikszona o +1 punkt; wynik 6 oznacza, e zarwno
ramiona jak i nogi mutanta zostaj wyposaone w dodatkowe stawy, warto
wspczynnikw SZ i I zostaj zwikszone o +1 punkt. Dziaanie Stygmatu Chaosu
moe zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe maksimum.

23

33

ZBROJNE RAMIE
Skaone Kamieniem Przemian, wybrane losowe rami mutanta zmienia si w dugi,
oby obuch z koci i stwardniaego, zrogowaciaego ciaa. Odmieniec moe atakowa
zbrojn koczyn w walce wrcz, tak jakby dziery mot bojowy. Model nie moe
zosta rozbrojony. Ponadto, naley zauway, e odmieniec nie moe uywa broni
wymagajcej obu rk (take ukw), chyba e posiada mutacj Wielorki.

MYSLACA NAROSL

Splugawione dziaaniem Kamienia Przemian ciao odmieca, bdc pod wraeniem


sprawnoci, z jakim odmieniec nim wada, nagradza go dodatkow koczyn.
Dodatkowa koczyna, cho jest niewtpliwie znakiem aski Pana Krwi, to jednak
bardziej zawadza ni pomaga i zdaje si przeszkadza we wszelkich niemal
czynnociach.

Dotknita mutagennym dziaaniem Upiorytu krew mutanta zaczyna wrze i z woli


Nurgla przemienia si w czarn, cuchnc i rc brej. Jeeli model zostanie trafiony i
zraniony wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone) stykajce si z podstawk mutanta
otrzymuj trafienie o SILE 4 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza.

16

KOPYTA

Wewntrz skalanego mutagennym dziaaniem Upiorytu ciaa mutanta zaczyna rosn


przeraajcy, inteligentny guz. Narol posiada wasn osobowo i cele, ktre prbuje
zrealizowa, starajc si przej kontrol nad ciaem. Przed rozpoczciem kadej
potyczki naley wykona test CP odmieca. Powodzenie oznacza, e mutant utrzyma
kontrol nad ciaem i nie dzieje si nic nadzwyczajnego. Nieudany test oznacza, e
mylca narol przeja wadz nad ciaem i postanowia zrealizowa sobie tylko
wiadome cele. Model musi opuci potyczk.
Ponadto, na skutek pojawienia si mylcej naroli warto wspczynnika WT
modelu zostaje zmniejszona o -1 punkt, za W mutanta wrasta o +1 punkt.
Dziaanie Stygmatu Chaosu moe zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe
maksimum.

WRZODY
ZLA KREW

PRZERAZAJACY

Potworny bl przeszywa nogi mutanta, kiedy poddane dziaaniu mocy Kamienia


Przemian palce u stp stapiaj si i przeksztacaj w co, co z grubsza przypomina
rozszczepione kopyta. Warto wspczynnika SZ mutanta zostaje zwikszona o +1
punkt. Dziaanie Stygmatu Chaosu moe zwikszy warto wspczynnikw ponad
rasowe maksimum.

KOSTROPATA SKORA

Dotknite zgnilizn ciao mutanta pokrywa si ciekncymi rop krostami, ktre


niewtpliwie stanowi dowd aski Pana Zarazy.

STYGMATY NURGLA
Demoniczny wygld
Kwasowa wydzielina
Jednooki
Kipiele
Prymityw
Odr
Grzybnia
Bestia o tysicu
Zanik koci
Niekontrolowane gazy
Rj much
Bezrozumny

Bluniercza moc Upiorytu przenika ciao nieszcznika, a mutujce strzpy Dhar


nadaj mu przeraajcy, niemal niemoliwy do opisania wygld. Mutant przyjmuje
form tak obc, e samo jedno spojrzenie na jego posta wystarcza by pozbawi
miertelnika zdrowych zmysw. Ba! Mutant jest tak potworny, e sam mgby
przypaci obdem jedno spojrzenie w lustro. Przeraajcy model wywouje GROZ.

Kady kawaek skry mutanta, dotknity pieszczot Nurgla, pokryty jest krostami,
bblami, parchami, kurzajkami i liszajem. Te skrne narole, cho wygldaj
obrzydliwie, zapewniaj premi +1 do Ochrony Pancerza (do maksymalnego poziomu
0+) lub Ochron Pancerza na 6+ jeli odmieniec nie posiada PANCERZA.

14

K66
51
52
53
54
55
56
61
62
63
64
65
66

36

GARB
Mutagenna moc Kamienia Przemian degeneruje ciao mutanta. Na plecach odmieca
wyrasta groteskowy garb, ktry sprawia, e nieszcznik porusza si w nienaturalny i
niezgrabny sposb. aden pancerz oprcz Zbroi Chaosu, ktra dostosowuje si do
wszelkiego rodzaju dziwactw nie pasuje na mutanta, chyba e zostanie wykonany na
specjalne zamwienie, co podwaja jego cen.

41

MACKA
Na skutek dziaania blunierczych mocy Chaosu jedno, wybrane losowo, rami
mutanta usycha, a na jego miejscu wyrasta pokryta malekimi przyssawkami macka.
Mutant moe ople mack rkoje broni na tyle zrcznie, by wada ni bez
wikszych przeszkd, ponadto odmieniec moe uy nieuzbrojonej macki w walce
wrcz. Na pocztku kadej fazy walki wrcz mutant moe ople mack jednego z
przeciwnikw, z ktrym pozostaje zwizany walk wrcz. Przeciwnik mutanta traci
jeden wybrany przez odmieca ATAK. Naley zauway, e warto wspczynniki
ATAKI przeciwnika nie moe zosta obniona poniej 1 punktu. Ponadto mutant nie
moe uy macki jeli zosta Oszoomiony!, Powalony na ziemi! lub Ucieka!.

Fantasy Skirmish

42

WYWROCONY NA WIERZCH

61

43

CUCHNACY DOTYK
Skaone dotykiem Chaosu ciao mutanta zaczyna wydziela cuchnc, lepk
substancj, ktrej nie mona usun i domy. Dotyk odmieca przenosi choroby i
zarazy, a wszystkie ataki wykonane przez mutanta w czasie fazy walki wrcz zyskuj cech
ora ZATRUTY ATAK.

44

WIELOREKI
Skaone mutagennym dziaaniem Kamienia Przemian ciao mutanta wyksztaca
dodatkowe rami. Wielorki model posiadajcy zdolno bro naturalna lub trzymajcy
w dodatkowym ramieniu BRO RCZN otrzymuje dodatkowy +1 ATAK.

45

46

62

PRZYSSAWKI

63

64

DEMONICZNY WYGLAD

KWASOWA WYDZIELINA
Spaczone plugaw pieszczot Nurgla ciao mutanta zaczyna wydziela zielony, lepki i
rcy szlam. Warto wspczynnika WT odmieca zostaje zwikszona o +1 punkt,
jednak ze wzgldu na korodujce dziaanie wydzieliny mutant nie moe uywa
adnego pancerza - oprcz Zbroi Chaosu, ktra dostosowuje si do wszelkiego rodzaju
dziwactw. Dziaanie Stygmatu Chaosu moe zwikszy warto wspczynnikw ponad
rasowe maksimum.
Ponadto, przeciwnik atakujcy mutanta w walce wrcz zadaje ciosy z kar -1
do wyniku rzutu na trafienie, co spowodowane jest kwasow wydzielinom i
towarzyszcym mu smrodem.

53

54

KIPIELE
Dotknite plugawym dotykiem Kamienia Przemian ciao mutanta ulega degeneracji.
Kolana, okcie i inne stawy w ciele odmieca pokrywaj paskudne, bolesne i
wypenione mierdzc rop wrzody. Warto wspczynnikw WT oraz I zostaje
zmniejszona o -1 punkt.

55

PRYMITYW
Degenerujc moc Kamienia Przemian wypacza ciao mutanta, upodabniajc go do
Orka. Ramiona odmieca wyduaj si, model w czasie marszu przybiera pochylon
postaw, a czoo staje si niskie, zwieczone wyrazistym grubym ukiem brwiowym.
Warto wspczynnikw S i WT mutanta zostaje zwikszona o +1 punkt, za
warto CP zostaje zmniejszona o -1 punkt. Dziaanie Stygmatu Chaosu moe
zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe maksimum.

56

65

RJ MUCH
Chmura tustych, czarnych, byszczcych i brzczcych much staje si nieodcznym
towarzystwem mutanta. Owady, latajc wok odmieca, wchodz i wychodz z ust,
nosa lub innych otworw. Kiedy tylko mutantowi grozi niebezpieczestwo, owady
zaczynaj goniej bzycze, wirujc dookoa gowy odmieca.
Ponadto, przeciwnik atakujcy mutanta w walce wrcz zadaje ciosy z kar -1
do wyniku rzutu na trafienie, bowiem muchy wa im do ust, nosa i wpadaj do oczu.
Jeeli kto uwanie przyjrzy si ktremu z owadw, przekona si, e insekt ma
ludzkie donie i gow oraz pacze, najpewniej z alu i tsknoty za reszt roju.

JEDNOOKI
Splugawiona dotykiem Dhar twarz mutanta zmienia si w mas drgajcego misa,
jednak po chwili odzyskuje dawny wygld. Niestety jedno z oczu, uwolnione z
czaszki, wykorzystuje okazj i na skrzydach z powiek odlatuje w sin dal. Drugie oko
zajmuje pozycj porodku czoa, ponad nosem. Warto wspczynnika US modelu
zostaje zmniejszona o poow (zaokrglajc w d).

NIEKONTROLOWANE GAZY
Wydalone przez Pana Zarazy strzpy Dhar infekuj organy wewntrzne mutanta, w
wyniku czego zaczyna on cierpie na rzadko spotykane schorzenie odka, ktrego
efekty mona odczu ilekro odmiecowi grozi niebezpieczestwo. Jeeli mutant
zostanie trafiony lub zostanie zmuszony do wykonania testu STRACHU lub GROZY,
bezwiednie wypuszcza z siebie chmur fetoru.
Naley uy 3 okrgego wzornika, ktrego rodek naley umieci nad
podstawk mutanta. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone, za wyjtkiem
modelu mutanta ktry uwolni chmur fetoru), ktrych podstawki s cakowicie
przykryte wzornikiem, zostaj trafione automatycznie, te modele, ktrych podstawki s
czciowo przykryte, otrzymuj trafienie na 4+. Trafione modele musz wykona test
WT lub zostan Oszoomione!. Wynik 1 oznacza, e ofiara niekontrolowanych gazw zostaje
Powalona na ziemi!.
W kadej turze, w fazie ruchw przymusowych, chmura niekontrolowanych gazw
przemieszcza si w kierunku wyznaczonym za pomoc Kostki Rozrzutu, wynik
TRAFIENIE! oznacza, e chmura pozostaje w miejscu. Dystans naley wyznaczy za
pomoc rzutu Kostk Artyleryjsk, wynik NIEWYPA! oznacza, e chmura dymu
rozwiewa si. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone, za wyjtkiem modelu
mutanta ktry uwolni chmur fetoru), ktre znajd si na drodze trujcego wichru, a
ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj trafione automatycznie,
te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, otrzymuj trafienie na 4+.

Posuszne kaprysom Nurgla pasma Dhar przenikaj ciao nieszcznika rozrywajc je


na strzpy, zwiastujc bolesn przemian. Koci trzeszcz i zmieniaj ksztat, oczy
zlewaj si w jedno mtne lepie, a z czoa wyrasta pojedynczy rg. Skr na nogach
pokrywaj zgniozielone plamy i bble, a cae ciao przybiera trupio zielon barw.
Wosy wypadaj, a zby gnij.
Model mutanta przybiera wygld Siewcy Zarazy Nurgla. Mutacja nie wpywa na
charakterystyk mutanta.

52

ZANIK KOSCI
Nurgle obdarzaj mutanta sw kapryn ask. Koci odmieca wymykaj si
chykiem z ciaa i rozpoczynaj wasne ycie jako oywieniec. Mutant staje si
wstrzsanym spazmami worem misa, cigien i pynw organicznych. Warto
wspczynnikw SZ, WW, US, S, WT, I oraz A zostaje zmniejszona o poow
(zaokrglajc w gr) do minimalnej wartoci 1 punktu. Natomiast warto
wspczynnika W zostaje zwikszona o +3 punkty. Ponadto model nie moe biega,
cho nadal moe szarowa w zwyky sposb. Dziaanie Stygmatu Chaosu moe
zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe maksimum.

Na skutek stymulacji wywoanych blunierczym dziaaniem Kamienia Przemian ciao


mutanta wyksztaca drobne przyssawki, podobne do tych, jakie mona znale na
ramionach omiornicy. Mutant automatycznie zdaje wszystkie testy wspinaczki.

51

BESTIA O TYSIACU
Skaone plugawym dotykiem ciao mutanta wytwarza tysice rk, uszu, palcw, oczu,
sutkw lub innych czci ciaa. Wyrastaj z kadego miejsca ciaa i nie sposb ich
ukry. Wola Pana Zarazy jest zoliwa, dlatego poza szpetnym wygldem nie
zapewnia adnych korzyci.

ROBACZYWY
Toczone zgnilizn ciao mutanta staje si poywk dla plagi robakw. Owady tocz
mzg, gnied si w pucach i wypeniaj trzewia. Wida Pan Zarazy uzna, e
skarabeusze, krocionogi i wije mog stanowi interesujcy dodatek wzbogacajcy
osobowo mutanta. Warto wspczynnika WT mutanta zostaje zmniejszona o -1
punkt. Ponadto, mutant automatycznie zdaje wszystkie testy SAM W WALCE.

GRZYBNIA
Na skrze mutanta, dotknitej pocaunkiem Nurgla, tworz si niewielkie grzybnie.
Za kadym razem, kiedy mutant wykonuje jaki ruch, wybuchaj one chmur
zarodnikw. Jeeli odmieniec zostanie trafiony, jego ciao bdzie si broni
wypuszczajc duszce kby ywych nasion. Wszystkie modele pozostajce w
kontakcie z podstawk mutanta otrzymuje trafienie o SILE K6 bez moliwoci
skorzystania z Ochrony Pancerza.

Na skutek kaprynej woli Nurgla, zazdrosne o promienie soca trzewia zamieniaj


si miejscami ze skr. Proces jest bardzo powolny i bolesny. Odmieniec nie moe
uywa adnego rodzaju pancerza oprcz Zbroi Chaosu, ktra dostosowuje si do
wszelkiego rodzaju dziwactw. Ponadto, warto wspczynnika WT zostaje
zmniejszona o -1 punkt.

66

BEZROZUMNY
Bluniercze moce Chaosu miad umys nieszcznika w splotach Dhar. Ja
mutanta zostaje zdruzgotana, a jego osobowo zniszczona. Mzg nieszcznika,
strzaskany w splotach plugawej Dhar zostaje zamieniony w kawaek Kamienia
Przemian, uniemoliwiajc podjcie jakiejkolwiek bardziej zoonej czynnoci.
Mutant, ktry nie walczy wrcz na pocztku tury automatycznie nie zdaje testu
GUPOTY. Ponadto, jeli mutant jest zdobywajcym dowiadczenie stronnikiem, to
nigdy nie moe zosta bohaterem. Jeeli w rezultacie rzutu na TABEL RZUT NA
ROZWJ STRONNIKA wypadnie wynik Chopak ma talent! rzut naley powtarza pki
nie uzyska si innego wyniku. Jeeli za, odmieniec jest zdobywajcym dowiadczenie
bohaterem, to nigdy ju nie nauczy nowej umiejtnoci. Jeeli w rezultacie rzutu na
TABEL RZUT NA ROZWJ BOHATERA wypadnie wynik nowa umiejtno rzut naley
powtarza pki nie uzyska si innego wyniku.

ODR
Splugawione dotykiem Chaosu ciao mutanta zaczyna wydziela nieznony odr,
przypominajcy mieszanin woni wymiocin, zepsutych jaj i gnijcego misa.
Przeciwnicy atakujcy mutanta w walce wrcz zadaj ciosy z kar -1 do wyniku rzutu
na trafienie, co spowodowane jest niemal niemoliwym do wytrzymania odorem. Efekt
mutacji nie oddziauje na modele podlegajce zasadzie specjalnej NIEZOMNO.

Podczas jednej z wielu podry dotarem do pewnej wsi, na ktr spado


potworne nieszczcie pod postaci Zgnilizny Nurgla. Cho odebraem
wszechstronne wyksztacenie w dziedzinie nauk medycznych, w niczym nie
przygotowao mnie to na widok, jaki ukaza si moim oczom. Wszyscy bez
maa mieszkacy tej osady padli ofiar zarazy. Co wicej, nawet okolica
zdawaa si chorze; licie na drzewach poszarzay, przybierajc kolor podobny
do wyblakej tkaniny, z ktrej utkane s spdnice wiejskich kobiet. Wszdzie
dawao si odczu smutek, rozpacz i beznadziejno, tak samo zabjcze jak
zaraza, ktra jtrzya ciaa chorych.
- Machad, bakaarz, medyk i odkrywca z Arabii

653 | S t r o n a

Warheim

STYGMATY SLAANESHA
K66
11
12
13
14
15
16
21
22
23
24
25
26

11

STYGMATY SLAANESHA
Chaosoak
Rczy
Pazury
uskowata skra
Dugie kolce
Wielorki
Ogon
Kujcy jzor
Wielorki
Dodatkowe stawy
Podwojenie
Wywrcony na wierzch

K66
31
32
33
34
35
36
41
42
43
44
45
46

CHAOSOLAK

STYGMATY SLAANESHA
Ogon skorpiona
Dodatkowe usta
Hipnotyczne spojrzenie
Macka
Marionetka
Ky jadowe
Niegodziwiec
Ciernie
Grzebie kostny
Wychuda sylwetka
Demoniczny wygld
Ze oko

24

RACZY

25

Strzpy Dhar wzmacniaj minie mutanta, tak e odmieniec staje si rczy niczym
ko. Warto wspczynnika SZ mutanta zostaje zwikszona o +1. Dziaanie Stygmatu
Chaosu moe zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe maksimum.

13

PAZURY

LUSKOWATA SKRA
Skra mutanta zmienia si w uski. Odmieniec otrzymuje premi +1 do Ochrony
Pancerza (do maksymalnego poziomu 0+) lub Ochron Pancerza na 6+ jeli nie posiada
PANCERZA.

15

16

22

WIELOREKI
Skaone mutagennym dziaaniem Kamienia Przemian ciao mutanta wyksztaca
dodatkowe rami. Wielorki model posiadajcy zdolno bro naturalna lub trzymajcy
w dodatkowym ramieniu BRO RCZN otrzymuje dodatkowy +1 ATAK.

654 | S t r o n a

WYWRCONY NA WIERZCH

OGON SKORPIONA
Zachcone pocaunkiem Ksicia Rozkoszy ciao mutanta wyksztaca ogon
skorpiona. Ogon pokryty jest czarnymi, brzowymi oraz pomaraczowymi plamami i
koczy si nieprzyjemnie wygldajcym dem. Odmieniec otrzymuje dodatkowy +1
ATAK z cech ora ZATRUTY ATAK. Ogon skorpiona traktowany jest jak BRO
NATURALNA.

32

DODATKOWE USTA
To co pocztkowo wydawao si lekkim zadrapaniem, przeksztaca si z czasem w
dodatkowe usta. Cho mutant moe nimi je i pi, to aden posiek nie zaspakaja ani
godu ani pragnienia, gdy nic co spoyj usta nie trafia do odka odmieca. Usta
otwieraj si w najmniej spodziewanych czciach ciaa, na przykad na brzuchu lub
po wewntrznej stronie doni. Jest to dowd na brak ogranicze w zej woli i
spaczonej pomysowoci Ksicia Chaosu.

33

HIPNOTYCZNE SPOJRZENIE
Natchnione dotykiem Slaanesha jedno z oczu mutanta staje si cakowicie biae. Jeeli
odmieniec nie jest zwizany walk wrcz moe uy hipnotycznego spojrzenia w fazie
strzelania i obra za cel dowolny niezwizany walk model przeciwnika pozostajcy w
polu widzenia, w odlegoci do 8. Ofiara hipnotycznego spojrzenia musi wykona test CP.
Udany test oznacza, e ofiara opara si mocy mutanta i nie dzieje si nic
nadzwyczajnego. Nieudany test CP oznacza, e ofiara poddaa si mocy hipnotycznego
spojrzenia i nie moe podj adnego dziaania, dopki znajduje si pod wadz
mutanta, zupenie tak jakby zostaa Oszoomiona!. Ofiara moe ponawia test CP na
pocztku kadej tury, ponadto hipnotyczne spojrzenie traci sw si jeli mutant wykona
ruch poza zasig spojrzenia, podejmie prb rzucenia zaklcia, uyje broni dystansowej,
bdzie walczy wrcz lub zostanie trafiony lub zraniony. Naley zauway, e hipnotyczne
spojrzenie nie dziaa na istoty podlegajce zasadzie specjalnej NIEZOMNO.

KLUJACY JEZOR
Natchnione pieszczot Slaanesha ciao mutanta stymuluje jzyk do wzrostu. Jzyk
odmieca wydua si i staje si ostrzejszy. Oprcz wasnych atakw strzeleckich
model z Kujcym jzorem dysponuje dodatkowym atakiem strzeleckim. Korzystajc z
Kujcego jzora model moe obra za cel inny model ni ten, do ktrego strzela z
posiadanej broni dystansowej ignorujc zasad wymuszajc strzelanie do najbliszego
celu, lecz moe zaatakowa jedynie cele, pozostajce w polu widzenia. Kujcy jzor jest
atakiem strzeleckim o zasigu 4 zadajcym trafienie o SILE mutanta z cech ora
PRECYZYJNE UDERZENIE ktry trafia zawsze na 3+. Model nie moe sta & strzela
przy uyciu Kujcego jzora.

23

31

OGON
Dotknite dziaaniem Upiorytu ciao odmieca mutuje. Ko ogonowa mutanta
wydua si i wkrtce przeksztaca w ogon, ktry pomaga utrzymywa odmiecowi
rwnowag. Warto wspczynnika I modelu zostaje zwikszona o +1 punkt.
Dziaanie Stygmatu Chaosu moe zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe
maksimum.

PODWOJENIE

Skuszone podszeptami Ksicia Rozkoszy i zazdrosne o promienie soca trzewia


zamieniaj si miejscami ze skr. Proces jest bardzo powolny i bolesny. Odmieniec
nie moe uywa adnego rodzaju pancerza oprcz Zbroi Chaosu, ktra dostosowuje
si do wszelkiego rodzaju dziwactw. Ponadto, warto wspczynnika WT zostaje
zmniejszona o -1 punkt.

SZCZYPCE
Skaone Kamieniem Przemian, wybrane losowe, rami mutanta rozszczepia si na
dwie czci i przyjmuje ksztat podobny do szczypiec kraba. Odmieniec moe
atakowa szczypcami w walce wrcz, tak jakby uywa BRONI NATURALNEJ z cech
ora DRUZGOCZCY. Ponadto, naley zauway, e odmieniec nie moe uywa
broni wymagajcej obu rk (take ukw), chyba e posiada mutacj Wielorki lub Chwytny
ogon.

21

26

DLUGIE KOLCE
Bluniercza moc Ksicia Chaosu odmienia ciao mutanta. Przez skr nieszcznika
przebijaj si dugie kolce, podobne do tych na grzbiecie jeozwierza. Wszystkie
postacie (wrogie i sprzymierzone) znajdujce si w kontakcie z podstawk modelu, na
pocztku fazy walki wrcz otrzymuj K3 trafienie z SI K3.

DODATKOWE STAWY

Stymulowane pieszczot Slaanesha ciao mutanta wydziela nowe. Mutanci s


identycznymi bliniakami, wczajc w to mutacje i posiadane dowiadczenie, jednak
od tej pory nastpne bd zdobywane samodzielnie. Jeeli mutant jest bohaterem, a caa
druyna zawiera mniej ni sze modeli bohaterw gracz moe doczy
zduplikowanego bohatera do kompanii. Jeeli mutant jest stronnikiem, a gracz posiada
rodki potrzebne na wyekwipowanie, to model mutanta mona doczy do
istniejcej grupy stronnikw. Jeeli druyna posiada ju szeciu bohaterw lub gracz nie
posiada rodkw niezbdnych do wyekwipowania stronnikw tudzie istniejce grupy
stronnikw zawieraj ju maksymaln liczb modeli, mutant odchodzi.

Strzpy plugawej Dhar wnikaj w donie nieszcznika przeksztacajc paznokcie w


dugie, zakrzywione i ostre jak brzytwa pazury. Odmieniec otrzymuje dodatkowy +1
ATAK z cech ora WSPINACZKA. Pazury traktowane s jak BRO NATURALNA.
Naley zauway, e mutant posiadajcy Pazury nie moe uywa ora.

14

STYGMATY SLAANESHA
Chwytny ogon
Przeraajcy
Hipnotyczny trans
Niewidzialno
Skrzyda
Dodatkowa koczyna
Rogi
Gupawy
Pontny
Cielesna korona
Szpiczastogowy
Krysztaowe ciao

Wypaczone moc Dhar ciao mutanta wyksztaca dodatkowe stawy. Naley wykona
rzut K6. Wynik 1-3 oznacza, e mutant wyksztaca dodatkowe stawy w ramionach,
warto wspczynnika I modelu zostaje zwikszona o +1 punkt; 4-5 determinowane
energi Dhar ciao mutanta wyksztaca dodatkowe stawy w nogach, warto
wspczynnika SZ zostaje zwikszona o +1 punkt; wynik 6 oznacza, e zarwno
ramiona jak i nogi mutanta zostaj wyposaone w dodatkowe stawy, warto
wspczynnikw SZ i I zostaj zwikszone o +1 punkt. Dziaanie Stygmatu Chaosu
moe zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe maksimum.

Dotknite kapryn wol Mrocznych Bogw ciao mutanta zmienia si, tak jakby
nigdy nie dotkno go pitno mutacji. Odmieniec tymczasowo traci wszystkie
modyfikatory, umiejtnoci i zasady specjalne, jakie byy efektem mutacji. Pierwszy
nieudany test CP oznacza, e mutant powraca do postaci odmieca (wcznie z
modyfikatorami, umiejtnociami i zasadami specjalnymi, ktre s efektem mutacji).
Kolejny nieudany test CP oznacza, e mutant znw przyjmuje nieskalan posta, i
tak na zmian. Jeli w nieskalanej formie mutant otrzyma nastpn mutacj,
natychmiast przemienia si w Pomiot Chaosu.

12

K66
51
52
53
54
55
56
61
62
63
64
65
66

34

MACKA
Na skutek dziaania blunierczych mocy Chaosu jedno, wybrane losowo, rami
mutanta usycha, a na jego miejscu wyrasta pokryta malekimi przyssawkami macka.
Mutant moe ople mack rkoje broni na tyle zrcznie, by wada ni bez
wikszych przeszkd, ponadto odmieniec moe uy nieuzbrojonej macki w walce
wrcz. Na pocztku kadej fazy walki wrcz mutant moe ople mack jednego z
przeciwnikw, z ktrym pozostaje zwizany walk wrcz. Przeciwnik mutanta traci
jeden wybrany przez odmieca ATAK. Naley zauway, e warto wspczynniki
ATAKI przeciwnika nie moe zosta obniona poniej 1 punktu. Ponadto mutant nie
moe uy macki jeli zosta Oszoomiony!, Powalony na ziemi! lub Ucieka!.

Fantasy Skirmish

35

MARIONETKA
ycie mutanta stao si bardzo dziwne, odkd zniky wszystkie rysy twarzy odmieca,
nie liczc ust. W chwili, gdy skoczy si bl odpadajcych uszu, nosa i
zasklepiajcych si oczodow, z czubka gowy wyrosa niewielka figurka, bdca
idealn kopi nieszcznika. Od tej pory rola mutanta sprowadza si do jedzenia tak
duo i na tyle czsto, jak to moliwe, aby utrzyma swojego miniaturowego wadc
przy yciu. W trakcie sekwencji po potyczce, na potrzeby zasad sprzeday upw! mutant
liczony jest podwjnie, tak jakby liczba modeli w kompanii bya o jeden model
wiksza, ni ma to faktycznie miejsce.

36

53

54

KLY JADOWE

NIEGODZIWIEC
Energie Chaosu wypaczaj umys i dusz mutanta, czynic go na wskro zym.
Wiedziony dziwnym instynktem odmieniec podlega zasadzie specjalnej
NIEZOMNO.

42

CIERNIE
Przez munit pocaunkiem Pana Nieprawych Przyjemnoci skr przebijaj si
niewielkie ciernie. Wszystkie postacie (wrogie i sprzymierzone) znajdujce si w
kontakcie z podstawk modelu, na pocztku fazy walki wrcz otrzymuj K3 trafienie z
SI 1 z cech ora PRZEBICIE PANCERZA.
Ponadto oprcz wasnych atakw strzeleckich model z Cierniami dysponuje
dodatkowym atakiem strzeleckim. Odpowiednio naprajc muskuy, mutant jest w
stanie wystrzeli ciernie w kierunku wroga. Korzystajc z Cierni model moe obra za
cel inny model ni ten, do ktrego strzela z posiadanej broni dystansowej ignorujc
zasad wymuszajc strzelanie do najbliszego celu, lecz moe zaatakowa jedynie
cele, pozostajce w polu widzenia. Ciernie s atakiem strzeleckim o zasigu 8 zadajcym
trafienie o SILE K6 z cech ora PRZEBICIE PANCERZA ktry trafia zawsze na 3+.
Model nie moe sta & strzela przy uyciu Cierni.

43

GRZEBIEN KOSTNY
Pieszczone dotykiem Slaanesha ciao mutanta wyksztaca niezwyky grzebie kostny,
ktry przebija skr na gowie, formujc charakterystyczn ozdob. Nie wszystkie
grzebienie musz by z koci. Spotyka si mutantw z pirami czy fadami skry, jak
u jaszczurek wabicych swoje samice.

44

45

ZLE OKO
Natchnione dotykiem Slaanesha jedno z oczu mutanta staje si cakowicie czarne
oraz zaczyna kipie nagromadzon wciekoci i zem. Ze oko moe zosta uyte w
fazie strzelania, a odmieniec moe obra za cel dowolny niezwizany walk model
przeciwnika pozostajcy w polu widzenia, w odlegoci do 8. Ofiara zego oka musi
wykona test CP. Udany test oznacza, e ofiara opara si mocy mutanta i nie dzieje
si nic nadzwyczajnego. Nieudany test CP oznacza, e do zakoczenia potyczki ofiara
otrzymuje modyfikator -1 do wszystkich testw trafienia, zranienia oraz rzutw na
Ochron Pancerza.

51

CHWYTNY OGON
Stymulowana mutagennym dziaaniem Kamienia Przemian ko ogonowa mutanta
rozwija si w penych rozmiarw ogon. Jest on na tyle uminiony i sprawny, e staje
si penoprawn koczyn. Model, trzymajcy w ogonie BRO RCZN otrzymuje
dodatkowy +1 ATAK.

52

SKRZYDLA
Bluniercza moc Chaosu przenika i rozrywa ciao mutanta. Fragmenty tkanki, krew i
strzpy Dhar cz si, przyjmujc ksztat skrzyde nietoperza. Model odmieca
podlega zasadzie specjalnej LOT.

56

DODATKOWA KONCZYNA
Zachcone pieszczot Slaanesha ciao odmieca, bdc pod wraeniem sprawnoci, z
jakim odmieniec nim wada, nagradza go dodatkow koczyn. Dodatkowa
koczyna, cho jest niewtpliwie znakiem aski Ksicia Chaosu, to jednak bardziej
zawadza ni pomaga i zdaje si przeszkadza we wszelkich niemal czynnociach.

61

ROGI
Mutagenny wpyw Chaosu odciska swe pitno na ciele nieszcznika. Poddane
dziaaniu Dhar koci czaszki wyksztacaj rogi. Odmieniec otrzymuje dodatkowy +1
ATAK z cech ora SZYBKI. Rogi traktowane s jak BRO NATURALNA.

62

GLUPAWY
Zmiadony w splotach Dhar mzg mutanta kurczy si do jednej czwartej
poprzedniego rozmiaru. Odmieniec przeprowadzajc test oparty na wspczynniku
CP wykonuje rzut 3K6 odrzucajc kostk z najniszym wynikiem. Wbrew obiegowej
opinii Starszych Ras, mutacja ta nie jest tak czsto spotykana wrd Ludzi, jak si
powszechnie uwaa.

63

PONETNY
Rozpieszczony lubienym dotykiem Slaanesha mutant w niezwyky sposb staje si
pontny i atrakcyjny dla innych. W fazie walki wrcz wrogie modele, trafiaj odmieca
jeli w rzucie na trafienie wypadnie niemodyfikowana 6 - niszy wynik podniesiony do
6 dziki uyciu modyfikatorw nie liczy si. Efekt mutacji nie dziaa na istoty
podlegajce zasadzie specjalnej NIEZOMNO.

DEMONICZNY WYGLAD
Posuszne kaprysom Pana Nieprawych Rozkoszy pasma Dhar przenikaj ciao
nieszcznika rozrywajc je na strzpy, zwiastujc bolesn przemian. Koci trzeszcz
i zmieniaj ksztat, tczwki nabieraj szmaragdowego koloru, a z czoa wyrastaj
zacztki rogw. Stopy zmieniaj si w ptasie szpony, a cae ciao przybiera
alabastrow barw.
Model mutanta przybiera wygld Blodnej Pieszczoty Slaanesha. Mutacja nie
wpywa na charakterystyk mutanta.

46

55

WYCHUDLA SYLWETKA
Kiedy nastpnym razem mutant odwiedzi wygdk, z jego ciaa wycieknie cay
tuszcz, tworzc kau tej, obrzydliwej mazi. Warto wspczynnika S i WT
wychudego odmieca zostaje zmniejszona o -1 punkt.

NIEWIDZIALNOSC
Munite pieszczot Slaanesha ciao mutanta staje si przeroczyste, a kiedy
odmieniec staje bez ruchu, rozwiewa si w dym. Mutant, ktry sta lub wykona ruch
(ale nie bieg czy szar) automatycznie ukrywa si, obok modelu naley ukry znacznik
Ukrycia. Postacie wrogw automatycznie wykrywaj mutanta w promieniu ich I
liczonej w calach. Jednak nawet wtedy testy trafienia wykonywane s kar -1 do
trafienia. Niewidzialno ma jednak swoj cen, gdy mutant pozostaje w bezruchu,
jego ciao z wolna wycieka w Eter. Jeeli model mutanta, ktry nie jest zwizany walk
wrcz, nie wykona adnego ruchu, pod koniec wasnej fazy ruchu naley przeprowadzi
test WT. Niepowodzenie oznacza, e automatycznie traci 1 punkt W.

Poddane dziaaniu mutujcej mocy Chaosu ky mutanta wyduaj si, a w ich


wntrzu powstaj kanay jadowe. Odmieniec otrzymuje dodatkowy +1 ATAK z cech
ora ZATRUTY ATAK. Ky jadowe traktowane s jak BRO NATURALNA.

41

HIPNOTYCZNY TRANS
Poddany woli Mrocznych Bogw mutant, kiedy znajdzie si w cikiej opresji, wpada
w niezwyky trans. Ilekro odmieniec musi wykona test strachu lub grozy, jego
umys popada w odrtwienie, a ciao bezwiednie wdruje o 2K6 w przypadku, gdy
warto wspczynnika SZ wynosi 6 bd mniej, albo o 3K6, jeli warto
wspczynnika SZ wynosi wicej ni 6 w losowo okrelonym kierunku. Na pocztku
nastpnej wasnej fazy ruchu mutant odzyskuje moliwo normalnego poruszania.

64

CIELESNA KORONA
Spaczone wpywem Upiorytu ciao mutanta wytwarza wok skroni yw koron,
zoon z jzykw, macek, palcw, nosw, oczu, uszu czy warg. Organy wystpuj w
szcztkowej formie i nie zapewniaj adnych specjalnych zdolnoci.

65

SZPICZASTOGLOWY
Zachcony pokus Slaanesha mzg mutanta usiowa uciec z czaszki, ale obra zy
kierunek i prbowa wypezn przez jej sklepienie. W efekcie gowa mutanta
przypomina ostro zakoczone jajo. aden hem nie pasuje na mutanta, chyba e
zostanie wykonany na specjalne zamwienie, co podwaja jego cen. Ponadto,
odmieniec przeprowadzajc test oparty na wspczynniku CP wykonuje rzut 3K6
odrzucajc kostk z najniszym wynikiem.

66

KRYSZTALOWE CIALO
Munitym lubien pieszczot Slaanesha ciaem mutanta wstrzsa dreszcz rozkoszy,
wywoujcy fal mutacji. Ciao, krew, koci i cigna zmieniaj si w ywy kryszta.
Nowa forma jest twardsza, lecz jednoczenie bardziej krucha. Warto wspczynnika
WT mutanta wynosi od tej pory 7 punktw, a W 1. Ponadto, jeli mutant zostanie
zraniony zostaje automatycznie Wyczony z akcji!.

PRZERAZAJACY
Bluniercza moc Upiorytu przenika ciao nieszcznika, a mutujce strzpy Dhar
nadaj mu przeraajcy, niemal niemoliwy do opisania wygld. Mutant przyjmuje
form tak obc, e samo jedno spojrzenie na jego posta wystarcza by pozbawi
miertelnika zdrowych zmysw. Ba! Mutant jest tak potworny, e sam mgby
przypaci obdem jedno spojrzenie w lustro. Przeraajcy model wywouje GROZ.

Nieznaczna jest rnica pomidzy znamieniem, jakie Wiatr Magii odciska na


ciele Magistra, a Stygmatem Chaosu, jakie nosi na sobie wiedma lub
czarnoksinik. Czarodziej traktuje to jako cen, ktr przyszo mu zapaci za
opanowanie Wiatru Magii, za wyznawca zakazanych sztuk cieszy si,
uznajc mutacj za nagrod i oznak zadowolenia mrocznych patronw.
Naszym witym obowizkiem jest przyj do grona magw tych, ktrzy
urodzili si z magicznym talentem we krwi, aby w uwiconych salach
Kolegium zgbiali tajemnice magii, kadc podwaliny jeszcze wikszej chway
Kapituy.
- Paulo Elias, Magister Kolegium wiata

655 | S t r o n a

Warheim

STYGMATY TZEENTCHA
K66
11
12
13
14
15
16
21
22
23
24
25
26

11

STYGMATY TZEENTCHA
Spaczony umys
Ogon
Teleportacja
Chwytny ogon
Podwojenie
Jednooki
Gowong
Skrzyda
Duga szyja
Gadzia skra
Marionetka
Dodatkowe stawy

K66
31
32
33
34
35
36
41
42
43
44
45
46

SPACZONY UMYSL
Umys mutanta wypacza si pod wpywem dziaania mocy Chaosu, odmiecowi
trudno skupi si na myleniu o rzeczach zwyczajnych i przyziemnych. Mutant
przeprowadzajc test oparty na wspczynniku CP wykonuje rzut 3K6 odrzucajc
kostk z najniszym wynikiem.

12

OGON

STYGMATY TZEENTCHA
Ponce ciao
Pazury
Czworonony/dwunony
Przyssawki
Przeraajcy
Dugie nogi
Upierzenie
Ognisty dech
Wywrcony na wierzch
Do gry nogami
Demoniczny wygld
Krysztaowe ciao

22

TELEPORTACJA
Mutant natchniony wol Tzeentcha nabywa zdolno przemieszczania si w
przestrzeni bez koniecznoci materialnego poruszania si. Granice pomidzy jedn
rzeczywistoci, a drug przestaj by dla odmieca barier nie do przebycia. Aby
teleportowa mutanta gracz musi w fazie ruchu w trakcie wykonywania pozostaych
ruchw okreli docelowe miejsce teleportacji znajdujce si w polu widzenia odmieca.
Kolejnym krokiem jest zadeklarowanie dystansu, jaki zamierza pokona mutant
moe to by dowolna liczba nie wiksza ni 24. Dystans teleportacji naley okreli
bez odmierzania odlegoci do miejsca docelowego, a wic gracz powinien odgadn
j tak dokadnie, jak to tylko moliwe. Nastpnie naley odmierzy zadeklarowan
odlego wzdu linii prostej midzy mutantem a miejscem docelowym, a nastpnie
gracz umieszcza dowolny wzornik na miejscu, ktre wyznaczy.
Aby okreli, czy odmieniec osign wyznaczone miejsce naley wykona
test CP. Jeeli test zakoczy si sukcesem, mutant teleportuje si dokadnie na
wyznaczone przez gracza miejsce. Niepowodzenie testu oznacza, e mutant zboczy
z kursu. Naley natychmiast wykona rzut Kostk Artyleryjsk. NIEWYPA! oznacza,
e co poszo nie tak i mutant zostaje Wyczony z akcji!. Jeeli na Kostce Artyleryjskiej
wypada liczba, to oznacza ona wyraony w calach dystans, o jaki zboczy mutant w
kierunku wyznaczonym przez strzak, uzyskan na Kostce Rozrzutu. Naley przesun
wzornik o ten dystans w kierunku wskazanym przez strzak. Jeeli wykonany ruch
wystarcza do osignicia pozycji wroga, uznaje si, e model zadeklarowa szar i
nastpnie stosuje si wszystkie zwyke zasady dotyczce szary. Mutant moe nawet,
jeli gracz sobie tego yczy, przerwa walk, w ktrej bra udzia, ale w takim wypadku
nie bdzie mg szarowa.

14

CHWYTNY OGON

23

24

16

JEDNOOKI
Splugawiona dotykiem Dhar twarz mutanta zmienia si w mas drgajcego misa,
jednak po chwili odzyskuje dawny wygld. Niestety jedno z oczu, uwolnione z
czaszki, wykorzystuje okazj i na skrzydach z powiek odlatuje w sin dal. Drugie oko
zajmuje pozycj porodku czoa, ponad nosem. Warto wspczynnika US modelu
zostaje zmniejszona o poow (zaokrglajc w d).

21

GLOWONG
Skaone dotykiem Chaosu ciao mutanta marnieje i zanika, za gowa rozrasta si,
zupenie jakby pochona korpus. Organy wewntrzne przemieszczaj si na nowe
miejsce, podobnie jak koczyny, ktre osadzaj si w okolicach szyi.

656 | S t r o n a

DLUGA SZYJA

GADZIA SKRA
Skra mutanta grubieje i pokrywa si uskami. Warto wspczynnika Wt odmieca
zostaje zwikszona o +1 punkt. Dziaanie Stygmatu Chaosu moe zwikszy warto
wspczynnikw ponad rasowe maksimum.

25

MARIONETKA
ycie mutanta stao si bardzo dziwne, odkd zniky wszystkie rysy twarzy odmieca,
nie liczc ust. W chwili, gdy skoczy si bl odpadajcych uszu, nosa i
zasklepiajcych si oczodow, z czubka gowy wyrosa niewielka figurka, bdca
idealn kopi nieszcznika. Od tej pory rola mutanta sprowadza si do jedzenia tak
duo i na tyle czsto, jak to moliwe, aby utrzyma swojego miniaturowego wadc
przy yciu. W trakcie sekwencji po potyczce, na potrzeby zasad sprzeday upw! mutant
liczony jest podwjnie, tak jakby liczba modeli w kompanii bya o jeden model
wiksza, ni ma to faktycznie miejsce.

26

DODATKOWE STAWY
Wypaczone moc Dhar ciao mutanta wyksztaca dodatkowe stawy. Naley wykona
rzut K6. Wynik 1-3 oznacza, e mutant wyksztaca dodatkowe stawy w ramionach,
warto wspczynnika I modelu zostaje zwikszona o +1 punkt; 4-5 determinowane
energi Dhar ciao mutanta wyksztaca dodatkowe stawy w nogach, warto
wspczynnika SZ zostaje zwikszona o +1 punkt; wynik 6 oznacza, e zarwno
ramiona jak i nogi mutanta zostaj wyposaone w dodatkowe stawy, warto
wspczynnikw SZ i I zostaj zwikszone o +1 punkt. Dziaanie Stygmatu Chaosu
moe zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe maksimum.

31

PLONACE CIALO
Mutant staje w pomieniach, zmieniajc si w yw pochodni. Cho ogie nie rani
nieszcznika, to automatycznie niszczy wszystkie niemagiczne przedmioty posiadane
przez mutanta w czasie wylosowania mutacji. Odmieniec otrzymuje Magiczn Ochron
na 5+ oraz zyskuje zdolno BRO NATURALNA z cech ora PONCY ATAK.
Ponadto wszystkie postacie (wrogie i sprzymierzone) znajdujce si w kontakcie z
podstawk modelu, na pocztku fazy walki wrcz otrzymuj jedno trafienie z SI 4 z
cech ora PONCY ATAK. Naley zauway, e mutant naznaczony Poncym ciaem
nie moe uywa niemagicznego ekwipunku.

PODWOJENIE
Natchnione pokus Pana Przemian ciao mutanta wydziela nowe. Mutanci s
identycznymi bliniakami, wczajc w to mutacje i posiadane dowiadczenie, jednak
od tej pory nastpne bd zdobywane samodzielnie. Jeeli mutant jest bohaterem, a caa
druyna zawiera mniej ni sze modeli bohaterw gracz moe doczy
zduplikowanego bohatera do kompanii. Jeeli mutant jest stronnikiem, a gracz posiada
rodki potrzebne na wyekwipowanie, to model mutanta mona doczy do
istniejcej grupy stronnikw. Jeeli druyna posiada ju szeciu bohaterw lub gracz nie
posiada rodkw niezbdnych do wyekwipowania stronnikw tudzie istniejce grupy
stronnikw zawieraj ju maksymaln liczb modeli, mutant odchodzi.

SKRZYDLA

Natchniona podszeptami Wielkiego Mutatora szyja mutanta niesamowicie wydua


si, przypominajc bardziej zwj liny ni kark. Pomimo tego, e odmieniec patrzy na
wiat z wyszej perspektywy, nie zyskuje adnych specjalnych moliwoci. Niektrzy
mutanci wyksztacaj dug szyj, ale bez koca potrzebnego do jej utrzymania w
pionie. Tacy nieszcznicy musz trzyma gow za wosy i unosi j, ilekro zechc
rozejrze si dookoa. Niektrzy nawet cign gow za sob po ziemi!

Stymulowana mutagennym dziaaniem Kamienia Przemian ko ogonowa mutanta


rozwija si w penych rozmiarw ogon. Jest on na tyle uminiony i sprawny, e staje
si penoprawn koczyn. Model, trzymajcy w ogonie BRO RCZN otrzymuje
dodatkowy +1 ATAK.

15

STYGMATY TZEENTCHA
Ky jadowe
Albinos
Dugi nos
Hipnotyczne spojrzenie
Demoniczny byt
Jednonogi
Niestabilno czasowa
Dodatkowa koczyna
Katalizator
Dzib
Bezgowy
Mechanoid

Bluniercza moc Chaosu przenika i rozrywa ciao mutanta. Fragmenty tkanki, krew i
strzpy Dhar cz si, przyjmujc ksztat pierzastych skrzyde. Model odmieca
podlega zasadzie specjalnej LOT.

Dotknite dziaaniem Upiorytu ciao odmieca mutuje. Ko ogonowa mutanta


wydua si i wkrtce przeksztaca w ogon, ktry pomaga utrzymywa odmiecowi
rwnowag. Warto wspczynnika I modelu zostaje zwikszona o +1 punkt.
Dziaanie Stygmatu Chaosu moe zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe
maksimum.

13

K66
51
52
53
54
55
56
61
62
63
64
65
66

32

PAZURY
Strzpy plugawej Dhar wnikaj w donie nieszcznika przeksztacajc paznokcie w
dugie, zakrzywione i ostre jak brzytwa pazury. Odmieniec otrzymuje dodatkowy +1
ATAK z cech ora WSPINACZKA. Pazury traktowane s jak BRO NATURALNA.
Naley zauway, e mutant posiadajcy Pazury nie moe uywa ora.

33

CZWORONOZNY/DWUNOZNY
Strzpy energii Dhar przenikaj ciao mutanta odmieniajc je zgodnie z kapryn wol
Pana Przemian. Jeeli odmieniec by istot dwunon, jego dwie przednie koczyny (i
tylko dwie, jeli ma ich wicej) staj si apami. Warto wspczynnika SZ mutanta
zostaje zwikszona o +2 punkty, za jego US zostaj zmniejszone do 0 (jednak nie
zabija to nieszcznika), ponadto odmieniec zyskuje zdolno BRO NATURALNA i
nie moe uywa adnego ora, chyba e posiada dodatkowe rce lub macki. Jeeli
mutant do tej pory by istot czworonon, dwie przednie apy przeksztacaj si w
koczyny grne. Warto wspczynnika SZ zostaje zmniejszona o -2 punkty,
ponadto odmieniec zyskuje umiejtno korzystania z broni dystansowej, a jego US
wzrastaj do poziomu K3+1.

Fantasy Skirmish

34

PRZYSSAWKI

54

Na skutek stymulacji wywoanych blunierczym dziaaniem Kamienia Przemian ciao


mutanta wyksztaca drobne przyssawki, podobne do tych, jakie mona znale na
ramionach omiornicy. Mutant automatycznie zdaje wszystkie testy wspinaczki.

35

PRZERAZAJACY
Bluniercza moc Upiorytu przenika ciao nieszcznika, a mutujce strzpy Dhar
nadaj mu przeraajcy, niemal niemoliwy do opisania wygld. Mutant przyjmuje
form tak obc, e samo jedno spojrzenie na jego posta wystarcza by pozbawi
miertelnika zdrowych zmysw. Ba! Mutant jest tak potworny, e sam mgby
przypaci obdem jedno spojrzenie w lustro. Przeraajcy model wywouje GROZ.

36

DLUGIE NOGI
Nogi mutanta, skuszone podszeptami Tzeentcha, wyduaj si, zupenie jakby stopy
chciay uciec od reszty ciaa. Po pewnym czasie odmieniec zda sobie spraw, e s
one znacznie dusze ni byy ledwie kilka tygodni temu. Na pocztku chodzenie
sprawiao mutantowi trudnoci, ale kiedy przyzwyczai si do nowej sytuacji warto
wspczynnika SZ zostaa zwikszona o +1 punkt. Dziaanie Stygmatu Chaosu moe
zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe maksimum.

41

UPIERZENIE

55

56

43

61

WYWRCONY NA WIERZCH

DO GRY NOGAMI

62

DEMONICZNY WYGLAD
Posuszne kaprynej woli Pana Przemian pasma Dhar przenikaj ciao nieszcznika
rozrywajc je na strzpy, zwiastujc bolesn przemian. Koci trzeszcz i zmieniaj
ksztat, tczwki nabieraj purpurowego koloru, a gowa zapada si znikajc w klatce
piersiowej. Palce wyduaj si, paznokcie odpadaj a kocwki palcw kocz si
przyssawkami. Cae ciao przybiera row barw.
Model mutanta przybiera wygld Rowego Strachulca Tzeentcha. Mutacja nie
wpywa na charakterystyk mutanta.

46

51

63

64

65

53

ALBINOS

DLUGI NOS
Nos mutanta, skuszony podszeptami Pana Przemian, staje si duszy i wikszy, a
osiga rozmiary marchewki lub innego, rwnie dugiego obiektu. Cho wyglda
miesznie mutant otrzymuje premi +2 do odlegoci, w jakiej wykrywa wszystkie
ukryte postacie.

BEZGLOWY
Skuszone podszeptami Tzeentcha ciao mutanta wchania gow do wntrza. Po
kilku chwilach paniki odmiecowi udaje si wyjrze na wiat zewntrzny, ale zdaje
sobie spraw, i jego twarz znajduje si teraz na wysokoci klatki piersiowej. Cho z
grubsza zachowaa dawne rysy, to mutant moe mie trudnoci z rozgldaniem si.
Co gorsza, zaoenie zbroi praktycznie olepia mutanta. aden pancerz oprcz
Zbroi Chaosu, ktra dostosowuje si do wszelkiego rodzaju dziwactw nie pasuje na
mutanta, chyba e zostanie wykonana na specjalne zamwienie, co podwaja jego
cen.

KLY JADOWE

Plugawa moc Dhar przenika ciao mutanta pozbawiajc je siy i koloru. Skra
odmieca staje si mlecznobiaa, a oczy czerwone. Warto wspczynnika WT
mutanta zostaje zmniejszona o -1 punkt.

DZIB
Mutagenny wpyw Chaosu odciska swe pitno na ciele nieszcznika. Poddane
dziaaniu Dhar koci czaszki ulegaj potwornemu znieksztaceniu, a z masy
stwardniaego ciaa wok ust i nosa formuje si podobny do ptasiego dzib.
Odmieniec otrzymuje dodatkowy +1 ATAK z cech ora PRZEBICIE PANCERZA.
Dzib traktowany jest jak BRO NATURALNA.

Poddane dziaaniu mutujcej mocy Chaosu ky mutanta wyduaj si, a w ich


wntrzu powstaj kanay jadowe. Odmieniec otrzymuje dodatkowy +1 ATAK z cech
ora ZATRUTY ATAK. Ky jadowe traktowane s jak BRO NATURALNA.

52

KATALIZATOR
Wielki Mutator nagradza mutanta zdolnoci skupiania Wiatrw Magii.
Za kady sprzymierzony model Katalizatora pozostajcy w odlegoci do 8,
Wtajemniczony lub Szaman otrzymuje premi +1 do wszystkich prb rzucenia zaklcia

KRYSZTALOWE CIALO
Zachconym dotykiem Tzeentcha ciaem mutanta wstrzsa dreszcz zmian,
wywoujcy fal mutacji. Ciao, krew, koci i cigna zmieniaj si w ywy kryszta.
Nowa forma jest twardsza, lecz jednoczenie bardziej krucha. Warto wspczynnika
WT mutanta wynosi od tej pory 7 punktw, a W 1. Ponadto, jeli mutant zostanie
zraniony zostaje automatycznie Wyczony z akcji!.

DODATKOWA KONCZYNA
Zachcone szeptem Tzeentcha ciao odmieca, bdc pod wraeniem sprawnoci, z
jakim odmieniec nim wada, nagradza go dodatkow koczyn. Dodatkowa
koczyna, cho jest niewtpliwie znakiem aski Wadcy Marionetek, to jednak
bardziej zawadza ni pomaga i zdaje si przeszkadza we wszelkich niemal
czynnociach.

Ciao mutanta, zachcone spojrzeniem Pana Przemian zaczyna si dziwnie


zachowywa. Ramiona i nogi mutanta zamieniaj si miejscami. Po otrzniciu si z
szoku i przyzwyczajeniu do nowej perspektywy i odmieniec moe w miar normalnie
funkcjonowa.

45

NIESTABILNOSC CZASOWA
Mutant przekonuje si, e czas nie ma nad nim zbyt wielkiej wadzy. Mutacja objawia
si tym, e odmieniec pojawia si i znika. Na pocztku kadej tury w fazie rozpoczcia
tury naley wykona rzut K6. Wynik 2+ oznacza, e nie dzieje si nic nadzwyczajnego
i mutant moe dziaa normalnie. 1 oznacza, e odmieniec wychodzi poza zwyky
strumie czasu, by pojawi si ponownie na pocztku nastpnej tury, by znw
wykona rzut K6. Kiedy mutant znajduje si poza czasem, nie moe podejmowa
adnej akcji i dryfuje bezczynnie. Uwzgldniajc ten stan rzeczy w momencie
okrelania czy druyna musi wykona test rozbicia, modele przebywajce poza
zwykym strumieniem czasu nie s liczone do cakowitej liczby postaci w kompanii.
Ponadto, naley zauway, e ukryty poza strumieniem czasu MAG nie moe rzuca
zakl, ponadto nie generuje Kostek Mocy oraz Kostek Rozproszenia.

Skuszone podszeptami Wielkiego Mutatora i zazdrosne o promienie soca trzewia


zamieniaj si miejscami ze skr. Proces jest bardzo powolny i bolesny. Odmieniec
nie moe uywa adnego rodzaju pancerza oprcz Zbroi Chaosu, ktra dostosowuje
si do wszelkiego rodzaju dziwactw. Ponadto, warto wspczynnika WT zostaje
zmniejszona o -1 punkt.

44

JEDNONOGI
Mutant z zaskoczeniem stwierdza, e jego nogi od dawna paay do siebie nienawici.
Teraz w jaki dziwny sposb jedna zdobya moliwo pozbycia si konkurentki.
Przez krtk chwil ciaem odmieca targaj spazmy blu, a w kocu jedna z ng
usycha i obumiera, pozbawiona si yciowych. Jej przeciwniczka wychodzi ze starcia
silniejsza i bardziej ywotna ni poprzednio. Warto wspczynnika SZYBKO
modelu zostaje na stae zmniejszona o -1 punkt. Naley zauway, e warto
wspczynnika nie moe zosta obniona poniej 1 punktu. Ponadto, model nie
moe biega, cho nadal moe szarowa w zwyky sposb

OGNISTY DECH
Dotknite dziaaniem Spaczenia ciao mutanta wyksztaca gruczoy, produkujce
atwopalny pyn. Oprcz ewentualnych wasnych atakw strzeleckich model
dysponuje dodatkowym atakiem strzeleckim. Model moe splun strumieniem
pynnego ognia obierajc za cel inny model ni ten, do ktrego strzela z posiadanej
broni dystansowej ignorujc zasad wymuszajc strzelanie do najbliszego celu, lecz
moe zaatakowa jedynie cele, pozostajce w polu widzenia. Ognisty dech jest atakiem
strzeleckim o zasigu 8 i SILE K6 z cech ora PONCY ATAK, ktry trafia zawsze
na 3+. Mutant nie moe sta & strzela przy uyciu ognia, ponadto Ognisty dech podlega
zasadzie 3x WYMAGA PRZYGOTOWANIA.

DEMONICZNY BYT
Strzaskana w splotach Dhar dusza mutanta zostaje porwana do Domeny Chaosu, a jej
miejsce zajmuje jeden z demonw Pana Przemian. Odmieniec zyskuje cech
specjaln DEMON.

Ciao mutanta porasta gste upierzenie. Odmieniec otrzymuje premi +1 do Ochrony


Pancerza (do maksymalnego poziomu 0+) lub Ochron Pancerza na 6+ jeli nie posiada
PANCERZA.

42

HIPNOTYCZNE SPOJRZENIE
Natchnione szeptem Tzeentcha jedno z oczu mutanta staje si cakowicie biae. Jeeli
odmieniec nie jest zwizany walk wrcz moe uy hipnotycznego spojrzenia w fazie
strzelania i obra za cel dowolny niezwizany walk model przeciwnika pozostajcy w
polu widzenia, w odlegoci do 8. Ofiara hipnotycznego spojrzenia musi wykona test CP.
Udany test oznacza, e ofiara opara si mocy mutanta i nie dzieje si nic
nadzwyczajnego. Nieudany test CP oznacza, e ofiara poddaa si mocy hipnotycznego
spojrzenia i nie moe podj adnego dziaania, dopki znajduje si pod wadz
mutanta, zupenie tak jakby zostaa Oszoomiona!. Ofiara moe ponawia test CP na
pocztku kadej tury, ponadto hipnotyczne spojrzenie traci sw si jeli mutant wykona
ruch poza zasig spojrzenia, podejmie prb rzucenia zaklcia, uyje broni dystansowej,
bdzie walczy wrcz lub zostanie trafiony lub zraniony. Naley zauway, e hipnotyczne
spojrzenie nie dziaa na istoty podlegajce zasadzie specjalnej NIEZOMNO.

66

MECHANOID
Niewielkie, zoliwe demony Tzeentcha pojawiaj si znikd i opadaj mutanta
niczym rj wciekych os, rozrywajc ciao na drobne strzpy i zastpujc ubytki
mechanicznymi czciami. Zastpcze czonki s blunierczymi kopiami biologicznych
koczyn. Warto wspczynnika S i WT zostaje zwikszona o +1 punkt, ponadto
odmieniec otrzymuje Ochron Pancerza na 3+, jednak od tej pory nie moe uywa
adnych pancerzy. Nastpnie naley wykona rzut K6, ktrego rezultat okreli w co
zmieniy si dolne koczyny mutanta. Wynik 1-2 oznacza, e mutant zyskuje nowe,
mechaniczne nogi, a jego SZ wzrasta o +1 punkt, 3-4 oznacza, e dolne koczyny
zostaj zastpione przez metalowe koa, mutant otrzymuje modyfikator +3 do SZ
kiedy porusza si po terenie otwartym; natomiast wynik 5-6 oznacza, e dolne koczyny
zamieniaj si w mechaniczne gsienice, zapewniajc SZ rwn wynikowi rzutu 3K3.
Dziaanie Stygmatu Chaosu moe zwikszy warto wspczynnikw ponad rasowe
maksimum.

657 | S t r o n a