You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

04-19-2015

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Drodzy Parafianie!
Mamy zaszczyt z ogromn radoci celebrowa Jubileusz 35-lecia
naszej wsplnoty parafialnej. Wobec stuletnich parafii polonijnych
w Hamtramck czy innych miejscach w Archidiecezji Detroit moe si to
wydawa niewiele. Niemniej wszyscy wiemy, ile w tych latach zmiecio
si serca, czasu powiconego dla innych, wysiku, ofiarnoci i wreszcie
modlitwy, ile sakramentw, ile spotka z Panem Bogiem, ile dobra.
Zwaszcza ci, ktrzy uczestniczyli w tworzeniu tej parafii od samego
pocztku, wiedz to najlepiej. Dobrze, e mamy zaszczyt niektrych
z tych Ojcw i
Matek Zaoycieli
mie wci pord
nas i korzysta
ich dowiadczenia
i dobroci.
I dobrze, e ci,
ktrzy
pniej
doczyli do grona
parafian,
czuj
odpowiedzialno
za losy wsplnoty
i
w zorem
pionierw bior jej
s p r a w y
w
swoje
rce,
troszczc si o jej
losy i przyszo.
Na tym to wanie
p o l e g a ;
przekazywana jak
p a e c z k a
w sztafecie troska sprawia, e cae pokolenia mog korzysta na
paszczynie duchowej, kulturowej i towarzyskiej z caego tego dobra,
ktre dzieje si tutaj i staje si naszym udziaem.
Cieszc si tym witecznym czasem wspomnijmy tych, ktrych ju
pord nas nie ma. Odeszli po swoj nagrod za to, co rwnie i dla nas
porednio uczynili. Niech to bdzie podpowied, e nie tutaj, nie na
ziemi tej nagrody mamy szuka. e sam Pan Bg dostrzee cay wysiek
budowania Jego krlestwa na tym skrawku amerykaskiej ziemi. Po
kolejne jubileusze, dla tych, ktrzy przyjd po nas.
Niech to bdzie podpowied, e po prostu warto!
ks. Sawek Murawka SChr
proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 18 SOBOTA

9:00 + Micha, Aniela, Stanisaw wieca


4:00 - BIERZMOWANIE
4:00 + Franciszek Bociga
5:30 - Nie ma Mszy w.
III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 19 KWIETNIA

8:00 + Za zmarych z rodzin: Janiszewskich i Kabatw


9:30 + Tadeusz Jackiewicz - syn z rodzin
11:15 + Bronisawa, Feliks Czerniawski
1:00 - MSZA W. JUBULEUSZOWA
1:00 + Micha wieca w 2 rocz. mierci
7:00 + ukasz Skowroski i zmarych z rodziny
- rodzice, siostra
PONIEDZIAEK - 20 KWIETNIA

9:00 + Stanisawa Parciak


7:00 + Krystyna Markowski - Maria Lupa
WTOREK - 21 KWIETNIA

9:00 + Franciszek Kuzia - Potddv


7:00 + Za dusze w czycu cierpice
RODA - 22 KWIETNIA

9:00 + Helena, Jzef, Henryk Cybart - syn


7:00 - Za parafian
CZWARTEK - 23 KWIETNIA

9:00 + Edward Rdziniak - Chris, Christine Rdziniak


7:00 + Jerzy liwecki, Franciszek Sieczka
PITEK - 24 KWIETNIA

9:00 + Edward Rdziniak - Z. Z. Linowscy


7:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Cassie i Shannon z
okazji urodzin
7:00 - Do Boe miosierdzie w pewnej intencji dla
Krzysztofa
7:00 + Jerzy Pasieczny
7:00 + Wacaw Oksztol
SOBOTA - 18 SOBOTA

9:00 + Andrzej Baka w 3 rocz. mierci


4:00 + Stanisaw, Genowefa, Marian Mieczkowski - rodz.
5:30 + Franciszek Kuzia - Potddv
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 26 KWIETNIA

8:00 + Stefania, Czesaw Markowscy


9:30 + ks. Mieczysaw Sienkiewicz, Wiktor Kolpak
11:15 - Msza w. dzikczynna za 25 lecie maestwa Anny
i Edwarda Orzow z prob o dalsze b. i dary
Ducha w. dla rodziny
1:00 - O Boe b. dla Daniela, Andrzeja Jones z okazji
przyjcia I Komunii w.
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Barbary i Arnolda w
rocz. lubu

1:00 - Z podzikowaniem Matce Boej za otrzymane


aski i z prob o siln wiar i nadziej dla Krzysztofa
1:00 + Wojciech, Karolina Syjud
1:00 + Antoni, Feliksa Wyszyscy
1:00 + Helena Straczyska
1:00 + Stanisaw Fryzlewicz i zmarli z rodziny Mkw
1:00 + Wacaw Oksztol
7:00 - Msza w. dzikczynna za otrzymane aski z okazji
45 rocz. maestwa Anny i Macieja Zolkowskich i
z prob o dalsze b.

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 25/26 kwietnia
4:00 - Olga Oko
5:30 - Mirek Art
8:00 - Magorzata Mikoajczyk, Celina Basta
9:30 - Maria Grot, Boena Dulemba, Stanisaw
Dobrzyski
11:15 - Dzieci
1:00 - Stanisaw Bis, Mariola Vanderest, Zofia DuniecDmuchowska
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 25/26 kwietnia
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do
zakrystii
8:00 - M. Bryczkowski, I. Szklarski
9:30 - E. Niemczyk, A. Nytko, Z. Skorupa, A. Szmyd
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, J. Rakowiecki,
J. Sokoowski
1:00 - T. Byra, A. Ciesielski, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
UWAGA DZIECI I KOMUNII W.
W poniedziaek 20 kwietnia o godz. 6:00pm w Kociele
odbdzie si prba przed I Komuni w. Obecno
obowizkowa.
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 19 KWIETNIA 2015
PONIEDZIAEK - Dz 6,8-15 Ps 119 J 6,22-29
WTOREK - Dz 7,51-59;8,1 Ps 31 J 6,30-35
RODA - Dz 8,1b-8 Ps 66 J 6,35-40
CZWARTEK - Dz 8,26-40 Ps 66 J 6,44-51
PITEK - Dz 9,1-20 Ps 117 J 6,52-59
SOBOTA - Dz 9,31-42 Ps 116B J 6,55.60-69
NIEDZIELA - Dz 4,8-12 Ps 118 1 J 3,1-2 J 10,11-18
OFIARY Z NIEDZIELI MIOSIERDZIA
BOEGO 12 KWIETNIA 2015
Ofiary z kopert - $ 6,530.00
Ofiary bez kopert - $ 1,436.00 CSA 1,725.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

MODZIE NASZEJ PARAFII, KTRA OTRZYMAA


DARY DUCHA WITEGO
W SAKRAMENCIE BIERZMOWANIA
Z RK BISKUPA STANISAWA STEFANKA
18 KWIETNIA 2015
Gabriela Andrzejewska

Alexandra Huk

Alexandra Rostkowycz

Krzysztof Baran

Martin Karpinski

Jessica Rusin

Adam Borodzicz

Philip Karpinski

Magdalena Sawicki

Daniel Brzozowski

Micha Krajewski

Matthew Schodowski

Philip Brzyski

Julia Kusmierczyk

Paula Skwarek

Alexander Cichoracki

Adina Matuszczyk

Arthur Starostka

Olivia Cieplak

Mariusz Michalowski

Monika Szabat

Julia Cieplucha

Elizabeth Mittag

Agata Szewczuk

Natalia Cybart

Kamil Ozga

Sebastian Szewczuk

Julia Dobiasz

Alex Pelc

Matthew Tauzik

Anna Dziedzic

Victoria Plachta

Olivia Wierzbicki

Maximilian Gabrel

Katarzyna Przyborek

Christopher Wodkiewicz

Veronika Gawry

Pauline Rajski

Alexander Zaleczny

Filip Grodzicki

Phillip Reid

Dzi trzecia niedziela Wielkanocy.


Nadal przeywamy okres radoci
pyncej z dowiadczenia mocy
Chrystusa
zmartwychwstaego.
Dziki tej mocy stajemy si wolni od
samych siebie, od krpujcych
schematw i przyzwyczaje. Ta moc
uzdalnia nas do kochania innych
i tworzenia z nimi autentycznej
wsplnoty komunii. Okres od
zmartwychwstania do wniebowstpienia Pan Jezus
powici tym, ktrych najbardziej umiowa. Sprbujmy
wej do tego grona, poczujmy si zaproszeni do bliskiego
przebywania ze Zmartwychwstaym, ktre najlepiej
realizuje si poprzez nasz peny udzia w Eucharystii. Nie
zapominajmy te, e rdem naszej radoci i mocy do
cigego trwania przy Chrystusie, a jeli odeszlimy
z powodu naszych saboci, do cigego powstawania,
powracania, jest Boe miosierdzie. Zmartwychwstay Pan
Jezus nie rozlicza Piotra z trzykrotnego zaparcia si Go,
ale trzykrotnie pyta o mio. I nasze grzechy, raz
powierzone
Boemu
miosierdziu,
staj
si
bogosawion win! Dlatego Koci przypomina, e
jeszcze jest stosowny czas na spowied wit i Komuni
wielkanocn.

Oglna: Aby ludzie nauczyli si szanowa wiat


stworzony i strzec go jako dar Boy.

Misyjna: Aby przeladowani chrzecijanie odczuwali


pocieszajc obecno zmartwychwstaego Pana
i solidarno caego Kocioa.

Dzi jest VII Niedziela Biblijna,


rozpoczynajca Tydzie Biblijny.
Przypominaj nam one, by
zwrci uwag na Bibli, czyli
Pismo wite, najwaniejsz
ksig dla caego Kocioa i dla
kadego z nas tu obecnych.
Zawiera ona bowiem objawienie Boe dotyczce naszego
zbawienia. Tej ksigi nie moe zabrakn w adnym
domu. Nie moe te nikomu zabrakn czasu na jej
czytanie.
W czwartek uroczysto w. Wojciecha, biskupa
i mczennika, gwnego patrona Polski obok Najwitszej
Maryi Panny, Krlowej Polski i w. Stanisawa, biskupa
i mczennika.
W sobot wito w. Marka, Ewangelisty.
UWAGA LEKTORZY
Prosimy o odebranie z zakrystii nowych grafikw.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

MSZA W. JUBILEUSZOWA
I BANKIET
35-LECIA NASZEJ PARAFII
Zapraszamy wszystkich na Msz w.
Jubileuszow o godz. 1:00pm pod
przewodnictwem ks. Bp. Stanisawa
Stefanka i zaproszonych goci. Po Mszy w.
bdzie Bankiet.
SAKRAMENT CHRZTU W.
Przez przyjcie aski sakramentu chrztu
witego do wsplnoty Kocioa zostali
wczeni: Gabriel Samsel, Alexander
Samsel i Maxwell Jzef Maka. yczymy
Boego bogosawiestwa oraz opieki Pani
Jasnogrskiej.
ZAPROSZENIE NA FESTIWAL
W PARAFII W. FLORIANA
Dnia 2 maja w sobot od godz.
5:00-12:00am oraz w niedziel od
1:00-10:00 wieczorem. Wymienite
polskie jedzenie i ciasta a take
wspaniaa zabawa. Kady znajdzie co
dla siebie, a przy tym moemy
wesprze parafi. Zapraszamy.
KONCERT
GALOWY
Zesp
Pieni
i Taca Dunajec,
Mireczki,
May
Dunajec oraz Kozice
i Capy zapraszaj na
swj
doroczny
K O N C E R T
G A L O W Y
w Niedziel, 26 Kwietnia o godz. 2:30 pm w Sali Jana
Pawa II przy Parafii Matki Boskiej Czstochowskiej w
Sterling Heights. Bilety - $5.00 dostpne przy wejciu
przed koncertem. Wicej informacji - 313-333-4469
lub www.dunajec.org
SPOTKANIE ZE SOWEM BOYM DROG
LECTIO DIVINA
Zapraszamy na ostatnie spotkanie w tym roku w nurcie
Lectio Divina tym razem tytuem spotkania bdzie
A MYMY SI SPODZIEWALI w sobot 16 maja 2015
w Sali Jana Pawa II. Rozpoczcie o godz. 5:30pm a
zakoczenie o godz. 8:00pm. Jeli czujesz w swoim sercu
to zaproszenie to
przyjd i nie
z a p o m n i j
przynie
ze
s o b :
pragnienia
spotkania
si
z
Bogiem
w ywym Sowie,
Pisma
w.
i notatnika.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak,
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka,
Karol Korkiewicz, Jerzy Gabrel
Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
KALENDARZ NA NAJBLISZY CZAS
19 kwietnia - Bankiet 35-lecia Parafii
26 kwietnia - Koncert Dunajca
8 maja - I Spowied dzieci I Komunii w.
9 maja - I Komunia w.
17 maja - Rocznica I Komunii w.
17 maja - Zakoczenie roku Katechetycznego

04.19-04.26
rodzina
Lutrzykowski

04.2605.03
rodzina
Rusin

PIELGRZYMKA DO WOCH I MEDJUGORJE


Zapraszamy ma Pielgrzymk do Medjugorje, San Giovani
Rotondo, Loretto, Lanciano, Rzymu, Watykanu oraz wielu
innych miejsc na pwyspach Bakaskim i Apeniskim.
Termin pielgrzymki 18-30 wrzenia. Moliwo
wczeniejszego lub poniejszego pobytu w Polsce czy
w Europie w cenie biletu lotniczego wliczonego
w pielgrzymk. Do koca kwietnia 5 % zniki. Informacje
i zapisy 248-707-0577 oraz 248-396-1370. Spotkanie
informacyjne dzi o 2:00pm w Sali Jana Pawa II.
SPOTKANIE PRZED FESTIWALEM
Zapraszamy przedstawicieli wszystkich grup parafialnych
na pierwsze spotkanie przed festiwalem w niedziel 26
kwietnia po Mszy w. o godz. 11:15am w Sali Jana Pawa II.
ZAPROSZENIE NA FESTIWAL PARAFIALNY
Festiwal Parafialny w tym roku bdzie w dniach
6-7 czerwca. Zapraszamy artystw, sprzedawcw,
organizacje i przedsibiorcw do uczestnictwa w tym
Festiwalu. Prosimy o przynoszenie ksiek i rzeczy na pchli
targ. Stoiska mona ju rezerwowa w biurze
parafialnym
tel.
586-977-7267
lub
email: info@parisholc.org.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Tomasz Ludwicki
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

Jolanta Gmurowska,

GRUPY NIE PARAFIALNE

Barbara Somiska,

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza


Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

Urszula Czachor

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII

Sekretarz: Elbieta Zylinski


(586) 781 - 2861

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki


(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sobota 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,


Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like