You are on page 1of 8

DR LSZL ANDRS

CRITERIA TRADITIONALITATIS
(Axis Polaris 1. szm; Stella Maris Kiad, Bp.)
A Traditio szemlletnknek megfelelen s terminolgink szerint nem jelenthet mst, csakis a
Traditio Spiritualis et Metaphysica rtelmben felfogott Hagyomnyt, s azt, ami ezzel szorosan s
elvlaszthatatlanul sszefgg.
A Traditionalitas ugyanezt jelenti, kibvtve azzal, hogy kifejezi a Traditio-val sszekttt
vilgot, kifejezi a Traditio minden vonatkozst, vonatkoztatst s vonatkoztathatsgt a vilg
minden vagy brmely terletre, s tovbbmenen kifejezi azokat a sikeres vagy sikertelen
ksrleteket is, amelyek a Traditio rvnynek a viszonylagos, rszleges s lefokozott
restaurcijra irnyultak vagy egyltaln irnyulhatnak.
A Traditionalitas kzvetlen kritriumairl itt s most szksgtelen sokat beszlnnk, hiszen
ezek, ha nem is mindenki szmra, de a tjkozottabbak eltt felttlenl nyilvnvalak.
A kzvetlen s rszben kzvetett kritriumok hozzvetlegesen egybeesnek azokkal az elvekkel,
amelyekkel a metafizikai Hagyomnyon alapul ltszemllet els s elsrend fundamentificatorai Titus Burckhardt, Ananda Kentish Coomaraswamy, Julius Evola, Ren Gunon, Matgioi,
Marco Pallis, nmely tekintetben pedig Rudolf Pannwitz, tovbb Andr Prau, Leo Schaya,
Frithjof Schuon, Karl Klaudius Leopold Ziegler szinte teljesen egyetrtettek. Magyarorszgon
Hamvas Bla llt kzel ehhez a szemllethez, s ez klnsen Scientia Sacra cm mvben
fejezdtt ki.
A fenti hozzvetlegesen kittel azonban mellzhetetlen, ugyanis Julius Evola s Ren Gunon az
emltett tradicionlis szerzk kzl is kiemelten mrtkad; s kettejk kzl is gy vljk Julius
Evola az, aki mindenekeltt s mindenekfelett ll, ha a tradicionlis hitelessg mrlegelse
felvetdik.
A Traditionalitas mivoltban csakgy, mint szemlletben tudomny- s filozfiafeletti,
ugyanekkor egyfell szigoran elutastja a tudomnytalansg legcseklyebb gyanjt kelt
megnyilvnulsokat, msfell pedig megltja s hajland meglttatni azokat a lehetsgeket is,
amelyek a filozfiafelettisg esetleges filozfiai interpretlhatsgval hozhatk kapcsolatba. Julius
Evola, amellett, hogy szerintnk a legjelentsebb tradicionlis szerzje s gondolkodja volt a
XX. szzad kt kzps negyednek, vlemnynk szerint egyttal a legjabb kori filozfinak is a
legnagyobb alakja, fggetlenl attl, hogy a XX. szzaddal foglalkoz filozfiatrtnet itliai
mveli is ppenhogy csak ismerik, msutt pedig eltekintve nhny tradicionlis orientltsg
krtl teljesen vagy szinte teljesen ismeretlen maradt.
Julius Evola filozfiai mveiben nemcsak egyszeren kzeltett a teljes rtk filozfiai
(gnoszeolgiaiontolgiaiaxiolgiai) szolipszizmushoz, hanem a filozfiai szolipszizmus mellett
lnyegileg llst is foglalt. Ez azrt is dnt fontossg, mert a solipsismus hyperphilosophicus
s ez megingathatatlan, bzisfontossg s -erssg meggyzdsnk joggal mondhat a
Traditionalitas Spiritualis et Metaphysica princpiumain alapul ltszemllet minden mst
megelz dogma-jnak; a filozfiailag kifejtett szolipszizmus pedig a filozfiafeletti
szolipszizmus prolegomena-ja s propedeutica-ja. Julius Evola ksbbi, szorosan tradicionlis

vonatkozs s a tradicionalitst applikl mveiben ez a filozfiai s filozfiafeletti szolipszizmus


kzvetlenl nem nyilatkozik meg, de szellemi alaptnusknt vgig jelen van az egsz letmben.
Ren Gunon letmvben expressis verbis nem jelenik meg sem a filozfiai, sem a
filozfiafeletti szolipszizmus, de az alapszemllet mgis a leghatrozottabban ebbe az irnyba
mutat. Ezzel szemben Frithjof Schuon aki hatalmas letmvvel ugyancsak s alapveten
hozzjrult a Traditionalitas Metaphysica princpiumaira pl ltszemllet kialakulshoz a
szolipszizmust a legteljesebb s igen pejoratv elutasts rtelmben trgyalja. Vitathatatlan, hogyha
az lenne a szolipszizmus, amit Frithjof Schuon feltehetleg br alig rtheten annak vl, azt mi
is elutastank, noha mg azt sem olyan lesen, mint tette. Egybknt Frithjof Schuon fknt
legmagasabb szint megllaptsaiban egyltaln nincs tvol a helyesen rtelmezett s igazi
szolipszizmus filozfiafeletti alapelvtl.
Egyetlen tradicionlis szerz sem mondja ki, hogy a szolipszizmus filozfiai vagy filozfiafeletti
rtelemben akr kzvetett, akr kzvetlen rvny kritriumnak lenne tekinthet a
Traditionalitas elvi megltnek eldntsnl; ilyesmit mg Julius Evola sem llt.
Ettl fggetlenl a magunk rszrl elsleges kritriumnak tekinthetjk a teljes filozfiai
szolipszizmus maradktalan igenlst a filozfia skjn, s filozfiafelettisg szorosan tradicionlis
skjn pedig a solipsismus theourgico-magicus gyszintn maradktalan elfogadst s
ttelezst. Ennek hjn s ez bizonyos a Traditionalitas Spiritualis et Metaphysica
princpiumain alapul ltszemlletrl mint csonktatlan vilgnzetfeletti vilgnzetrl aligha
beszlhetnk. A solipsismus theourgico-magicus elfogadsa teht alapjelentsg kritrium,
akrcsak az Absolutum Metaphysicum vagy a Metaphysicum Absolutum gyszintn filozfiai
s filozfiafeletti ttelezse, vagy annak az alapdoktrnnak az elfogadsa, amely szerint az
Absolutum Metaphysicum vagy a Metaphysicum Absolutum mint vgs, vgtelen s
szemlyfeletti nmagam lnyegen tli lnyege megvalsthat.
Ennek a filozfiafeletti szemlletnek a filozfiai alfestettsgt a solipsismus theourgicomagicus
absolutus
mellett

transscendentalismus
immanentalis
absolutus-nak,
immanentalismus
transscendentalis
absolutus-nak,
metidealismus
vagy
transidealismus
solipsisticus et theourgico-magicus absolutus-nak is nevezhetnk, ha pontos br nmileg
terjengs kifejezsekkel kvnnnk lni.
A tradicionlis ltszemllet eleve nem elutast a filozfival szemben, legalbbis mindaddig nem
az, ameddig a filozfik s azok kpviseli nem kvnjk illetktelenl ttrni a vonatkozsukban
idegen s elzrt terletek hatrait, hogy ott anlkl, hogy e terleteken igazn jelen lennnek,
vagy akrcsak jelen lehetnnek illetktelenl s illetktelenekknt garzdlkodjanak. A legitim
hatraikon tlterjeszked filozfiai irnyvonalakkal szemben a tradicionlis ltszemlletet
magukv tvk knytelenek az elutasts llspontjra helyezkedni, esetenknt a legnagyobb
hatrozottsggal. A tudomnyokkal kapcsolatos tradicionlis llsfoglals hasonl: az nnn
jogosult hatskrt t nem lp tudomnnyal szemben a tradicionlis ltszemllet a kritikus
tolerancit tekinti kvetendnek, olykor mg kifejezett nagyrabecslst is megengedve nmely
tudomnyg valban kivl reprezentnsai irnyban, legfeljebb mlyen sajnlva azt, hogy nem
valban tradicionlis alapelvek szem eltt tartsval mvelik sajt diszciplnjukat. Az illetkessgi
kr tllpst azonban, ahogy a filozfia esetben is, gy itt sem lehet korltlanul eltrni.
v

Az, ami a Traditionalitas vonatkozsban kritrium, az Antitraditionalitas vonatkozsban ha


nem is mindig, de ltalban ellenkritriumnak minsl, s ez gyszintn ltalban fordtottan is
igaz. A Traditionalitas igazi igenlse s teljes rvny elfogadsa felttlenl magban foglalja az
Antitraditionalitas elveinek tagadst s radiklis visszautastst. Ma a tradicionlis llsfoglals
kpviseljnek az antitradicionlis devicik ismerjnek, kutatjnak, s az antitradicionlis
offenzvk elleni kzdelem harcosnak kell lennie.
v
Amilyen hangslyozottan fogadja el a legtbb antitradicionlis irnyvonal a biolgiai
deszcendencia-elmleteket,
mgpedig
evolucionistatranszformcionistaasszcenzionalista
rtelmezsben, legalbb olyan erssggel s hangslyozottsggal kell szembefordulnia a
tradicionlis ltszemlletnek ezen irnyvonalak elmleteivel s rtelmezseivel.
A biolgiai evolucionizmus s transzformizmus kt alapelvet srt: egyrszt azt az alapelvet, amely
szerint az alsbbrendbl immanens okokbl kvetkezen s immanens mdon nem lehet
felsbbrend, msrszt pedig azt az alapelvet, amely szerint a faj (specis) mind theologikofilozfiai, mind filozfiaiepisztemolgiai, mind pedig adekvt biolgiai rtelemben ha nem is
rk, de mindenkppen maradand.
Azt mondtuk, hogy az alsbbrend immanens okok alapjn s immanens mdon nem lehet
magasabb rendv, ez azonban nem zrn ki a fejlesztett fejlds lehetsgt, amelyet azonban
a tradicionalitson alapul ltszemllet szintn a legmesszebbmenen tagad, st taln mg inkbb,
mint az evolucionizmust.
A centralitsban s annak kzvetlen krben nincs sem emelkeds, sem hanyatls. A
megnyilvnulsok a Megnyilvnt pozcijbl a lila, a jtk krbe tartoznak, m a
megnyilvnulsok a megnyilvnultsgok pozcijbl rtelmezve mindig s kizrlag a
hanyatlssal kapcsolatosak.
Lehetsges-e egyltaln emelkeds? Nyilvnvalan s felttlenl lehetsges, de csak bizonyos
felttelek rvnyeslse mellett. Az emelkeds csakis fels vezrls mellett lehetsges, gy, hogy a
vezrl a Sajt-nmagam, az Auton Proprium, a Svasvatvatma, s csakis gy, hogy ez az
emelkeds szabad, tudatos s akaratlagos tettknt s tettekknt megy vgbe.
A tradicionlis ltszemllet tvtanoknak tekinti azokat az llsfoglalsokat, amelyek szerint
a Mindensg kezdettelenl, rktl fogva van;
a Mindensgnek kezdete van;
a Mindensgnek kezdete van, s egyszersmind kezdettelen;
a Mindensg sem nem kezdettelen, sem nem kezdettel br;
tovbb amelyek szerint
a Mindensg teremtett;
a Mindensg nem-teremtett;
a Mindensg egyttesen teremtett s nem-teremtett;
a Mindensg sem nem teremtett, sem nem nem-teremtett,
.......s gy tovbb.

Ez nem azt jelenti, mintha a fenti lehetsges llsfoglalsok abszolte tvesek lennnek, hanem azt,
hogy alapjban vve s sllyal tvesek, s annl inkbb azok, minl inkbb rgzlnek s
megmerevednek, s minl inkbb a kizrlagossg ignyvel lpnek fel.
Ktsgtelen, hogy kizrlag munkahipotzisknt egy quasi-creationista, involutionisticus,
descensionisticus (de nem descendentianista), non-transformationista (m a microtransformatio lehetsgt mgis elfogad), az organicismus elvi alapjn ll felfogs tekinthet a
legmegfelelbbnek. A teremts gy rtelmezve fellrl lefel s fokozatosan megy vgbe,
egyetlen alanyi akaratbl, de kln-kln megvalsul eredsekknt (mg csak nem is a
megfordtott trzsfa- s trzscserje-elmletek szerint), tlpve a materialits fels hatrt, majd
fokozatosan tovbbmaterializldva egy olyan alszll folyamat keretn bell, amelyre
mdostan, de mgsem lpve t bizonyos kereteket kvlrl s bellrl minden hatssal van.
A vulgris vagy naiv reinkarnacionizmust akrcsak a vulgris non-reinkarnacionizmust a
tradicionlis ltszemllet hatrozottan elutastja.
Az evolucionizmus trtnelemre s trsadalomra vettett formjt, a progresszivizmust tvesnek
s felforgatnak minstve szintn el kell utastania annak, aki a tradicionlis elvekre alapozd
ltszemllet hveknt kvnja meghatrozni nmagt.
v
A trsadalmi galitarinizmus (aqualitarianismus) s egyltaln brmilyen galitarinizmus:
vgletesen kros s tves felfogst fejez ki. A ltezk kztt, ha azok nem lennnek msok, csakis
ltezk, valban nem lennnek klnbsgek, s gy rendbeli klnbsgek sem, m gy a sok ltez
egyetlenegy ltez lenne. Voltakppen a ltezk sokasga elvlaszthatatlan a ltezk
klnbzsgtl. A klnbzsg azonban mindenirny, gy olyan klnbzsgeknek is
megfelel, amelyek hasonlatszeren a vertikalitssal hozhatk kapcsolatba. Minden ltez
jogosult a ltezsre ha ezt az ide nem ill kifejezst mgis alkalmazzuk , de semmifle
rtelemben nem jogosult brmelyik ltez brmilyen ltrendi rang betltsre.
A magasrendsg prioritsnak s primtusnak a hvei s csak k vdik az alacsonyrendeket
is, az alacsonyrendsg hvei viszont br kzvetlenl a magasrendek ellen fordulnak kzvetve
olyasmit visznek vgbe, amely az alacsonyrendek fel irnyulva szintn puszttv vlik. A
dmokrateia s a dmokratismos nem csupn az aristos, az aristokrateia s az
aristokratismos ellenben mkdik, hanem kzvetve a dmos ellenben is. Az
alacsonyrendek uralomra jutsa/juttatsa, noha kzvetlenl a magasrendek uralmt dnti meg, az
alacsonyrendeket sem emeli az igazi akrcsak szmukra megfelel pozitvumok krbe,
hanem a bntetetlen bnzs krbe vonja ket, amely hossz tvon csakis romlst eredmnyez
mindenre s mindenkire nzve.
A Traditionalitas Spiritualis et Metaphysica alapelveinek megfelel ltszemllet nyilvnvalan
a metapoliticitas mellett foglal llst. Ez a sz kt jelentst implikl: a meta-politicitas-t s a
meta-apoliticitas-t, amibl az kvetkezik, hogy eleve tl van mind a politicitas-on, mind az
apoliticitas-on, viszont a vilg fel fordulva mindkett irnt nyitott, s mindkettt ha
limitltan is adekvtnak tekinti. A politicitas Traditionalis ppgy nem jelenthet elmerlst a
politikum krben, mint ahogy az apoliticitas Traditionalis sem jelenthet teljes
rdekldsmentessget a politikum irnt.

A Traditionalitas politikaitrsadalmi vetlete a helyesen rtelmezett jobboldalisg (dextritas,


dextrismus), mg az Antitraditionalitas politikaitrsadalmi vetlete a baloldalisg (sinistritas,
sinistrismus). A helyesen rtelmezett jobboldalisg annak a klasszikus jobboldalisgnak felel
meg, amelyet Joseph de Maistre s Metternich a XIX. szzad els felben, Julius Evola pedig
mindenki msnl inkbb a XX. szzad kt kzps negyedben kpviselt. E jobboldalisg igazi
formjt ultra-dextritas-nak ultra-jobboldalisgnak is nevethetjk, megklnbztetve ezt az
extrmo-dextritas-tl a szlsjobboldalisgtl , amelynek szinte mindenkori jellemzje a
contra-sinistritas az ellenbaloldalisg ltali rintettsg. (Ellenbaloldalisgnak nevezzk azt a
baloldalisg-ellenes llsfoglalst, amely mgsem veti le, illetve mgis tveszi a baloldalisg
cljainak, mdszereinek s alapvonsainak egy rszt.) A tradicionlis ultra-jobboldalisg
tolernsan, m kritikusan viszonyul az ellenbaloldalisgtl rintett olykor egyenesen titatott
szlsjobboldalisghoz, minthogy a baloldalisg minden formjt lesen elutastja, s az
ellenbaloldalisgot sem fogadja el. A tradicionlis ltszemllet hvnek e tekintetben akkor sem
lehet ms llspontja, ha a legteljesebb s mindenkppen jogosult apoliticitas pozcijba
vonul vissza.
A Traditionalitas mind a nacionalizmus, mind pedig s fknt az internacionalizmus
ltalnosan ismert formival szemben elutast magatartst gyakorol, de nem zrja ki a pozitv
nacionalizmus vagy akr a pozitv internacionalizmus lehetsgt sem, ha azok sem nem
baloldaliak, sem nem ellenbaloldaliak, vagyis nem adjk t magukat semmifle sem nacionlis,
sem sszemberi nivellativizmusnak. A tradicionlis llsfoglals kpviselje elfogadhatja a
konnacionalizmust, de csak akkor, ha az a pozitv s antinivellativista nacionalizmust s a szintn
pozitv s antinivellativista internacionalizmust fogja egybe s mlja fell. Mindenekeltt azonban
a transznacionalits vagy szupranacionalits hve, amely mintegy lefel engedmnyeket tehet
a pozitv konnacionalitson s konnacionalizmuson t a nacionalitsnacionalizmus, valamint az
internacionalitsinternacionalizmus fel feltve, ha azokban semmi sincs sem a baloldalisgbl,
sem az ellenbaloldalisgbl.
Alapelvei szerint a Traditionalitas mindig az Imperium Monarchicum hve, mgpedig az
abszolt s rendi monarchia eredeti, mg el nem klnlt egysg, vagy esetleg e kett jonnan
egyestett formj. Ennek a monarchinak theokratikusnak, autokratikusnak, arisztokratikusnak,
androkratikusnak s meritokratikusnak kell lennie, s nem konstitucionlisnak vagy
demokratikusnak. (E tekintetben a limitltan konstitucionlis formci egy olyan, mint amilyen
az Osztrk-Magyar Monarchia volt 1867 utn a vgs, br nem szvesen tett engedmny.)
Trsadalmigazdasgi vonatkozsban a Traditionalitas alapelveinek nem felelhet meg sem a
kapitalizmus, sem a szocializmus, hogy a kommunizmusrl ne is beszljnk. A feudalits
feudalizmus azonban megfelelnek tekinthet, ha eredeti, romlatlan, vagyis inkbb kzpkori, mint
ksjkori formjban valsul meg.
A Traditionalitas elvei szerint meghatrozd ltszemllet hvei szerint a liberalismus nem
csupn libertas-, vagyis szabadsgellenes, hanem voltakppen szabadelvsg-ellenes is.
Szabadsg- s szabadelvsg-ellenes lenne mg akkor is, ha jhiszem volna (noha nem az),
mert az, amit fel akar szabadtani, a legnagyobb rabsgot jelenti, a legalacsonyabb s legsttebb
erknek val alvetettsget, amely ppgy kizrja a szabadsgot ltalban, mint az elvek
rvnyestsnek szabadsgt. A megvalsult liberalizmusban egybknt sz sincs az elvek
kinyilvntsnak szabadsgrl vagy tiszteletben tartsrl: kizrlag a felforgat s destruktv
elvek gtlstalan s parttalan znnek ki- s felszabadtsrl, s az ezzel szembefordul
megnyilvnulsok knyrtelen elfojtsrl lehet beszlni. A liberalizmus vezralakjai nemcsak a
mltban, hanem a jelenben is mindig az antiliberlis intolerantizmus pregnns kpviseli voltak, ha

a msknt gondolkozs melyet kreikben magasztalni szoks az elgondolsukhoz kpest


jelentett mssgot.
v
A modern vilg az antitradicionalits vilga, amelyben az egyre fokozottabb krzisek egymsba
plve kvetik egymst. A modern vilg produktumait nem szabad sszekeverni a jelenkor
valamennyi megnyilvnulsval, hiszen a Traditionalitas jelenkori igenlse specifikusan
jelenkori, de egyltaln nem modern jelensg, hiszen az archaicitsra s ezen keresztl az idtlen
rkkvalsgra apelll. Az, ami jellegzetesen modern mindig negatvum, s ha elvekrl van sz,
ezek az elvek szmunkra sohasem fogadhatk el. Ennek rtelmben mind a termszettudomnyos,
mind az ltalnosan elterjedt trsadalom- s trtnettudomnyi vilgkpet gykeresen t kell
rtkelni, teljesen jra kell fogalmazni.
A Traditionalitas alapelvei szerint formld ltszemllet hvei magtl rtetden nem llhatnak
meg a spiritualitas materialitas-szal szembeni elsbbsgnek a hangoztatsnl. A
Traditionalitas nem csupn a materializmussal s a materialista atheizmussal ll szemben, hanem
minden egyb devins irnyvonal megnyilvnulsval is szembehelyezkedik, s ez vonatkozik a
ltszlagosan spiritulis irnyzatokra is. A parapsychismus valamennyi ga, st a
parapsychologia mint tudomny, ha a parapsychismus hatsa al kerl, ilyen deviancinak
minsthet. Egyltaln nem vonjuk ktsgbe azt, hogy a parapszichofizikai megnyilvnulsok nem
jelentktelen rsze tnyleges s valsgos, s azt sem, hogy e terleteken mg egszen kivteles
meglepetsekre lehet szmtani. Tovbb azt sem vonjuk ktsgbe, hogy ezek a megnyilvnulsok
bizonyos tekintetben rdekesek lennnek, s nem lltjuk, hogy ezekkel nem kellene foglalkozni.
Azt viszont a leghatrozottabban s a leghangslyozottabban kijelentjk, hogy a parapsychismus
a sttsg erivel ll kapcsolatban a felbomls s felbomlaszts erivel. Bizonyos protestns
gylekezetek sszejvetelein klnsen azokon, amelyeken nem ritkk a parapsychismus-hoz
kapcsolhat jelensgek a sttsg erinek jelenlte csaknem kzzelfoghat.
Ha a Traditionalitas s az occultismus viszonyt vizsgljuk, exakt mdon kell fogalmaznunk.
Amennyiben az occultismus csak azt jelenten, hogy a rejtett vilgok feltrulsnak a lehetsgt
kell elfogadni, akkor a Traditionalitas ltszemlletnek a hvei okkultistk lennnek. gy tnik
azonban, hogy az okkultizmus nem csupn erre korltozdik, hanem arra sszpontost, ami nem
tartozik a szorosan vett physicalitas krhez, de semmikppen nem metapsychica-i. A
tradicionlis ltszemllet hveit rdekli az, ami occult, de nem erre koncentrlnak, hanem az
eredetre, az eredet eltti kezdetre s a kezdet eltti kezdettelenre, s ennek a filozfiafeletti s
szolipszisztikus megvalstsra.
Maradktalanul s abszolte tves vlekeds testesljn az meg brmifle elmletben
tulajdonkppen nincs is; ennek ellenre a valban rvnyes llsfoglalsok kivtelesek. A jelenkor
okkultisztikus irnyvonalai akr okkultizmusnak minstik magukat, akr nem ktsgtelenl
prezentlnak validitssal br megllaptsokat s feltrsokat is. Ezt flsleges, st rtelmetlen
lenne tagadni, vgl is azonban messze elkerlik nem csupn a lnyeget, hanem a lnyegest is, s
optimlis esetekben sem haladjk meg a msodrendsgek, tbbnyire pedig mg a
harmadrendsgek szintjt sem. Ez rszben kpviselik kvalitsaibl vagy ppen kvalitshinyaibl kvetkezik, msfell azonban ebben egy tendencia is kifejezdik, amely arra irnyul,
hogy a terresztricitsok fl emelkedni szndkoz embereket ne a Metaphysicum, hanem a
samsara ms lehetsgei mondhatnk, ms regionlis lehetsgei fel irnytsa.

Mg a korbbi okkultisztikus irnyzatok meglepen gazdag doktrinlis httrrel rendelkeztek,


olyan doktrinlis httrrel, amelyben a tradicionlis tantsok fragmentumai s maradvnyai is
helyet kaptak, addig a legjabbak tantsbelileg sokkal szegnyesebbek s silnyabbak, viszont
sokkal inkbb praxis-orientltak, s ezltal sokkal veszedelmesebbek lettek.
A tradicionlis ltszemllet vonatkozsban kritrium rvny az, hogy a modern spiritualits
tekintetben milyen llsfoglalst alaktanak ki e ltszemllet hvei. Ez pedig nem lehet ms, mint a
messzemenen kritikus figyelembevtel mindannak radiklis elutastsa mellett, ami a modern
spiritualitsban nem igazn spiritulis, s ez a legjabb irnyzatok esetben csaknem ezek teljessgt
jelenti.
A XIX. szzad utols negyedtl kezdden fellp spiritualista irnyzatok jellemzje az
elktelezett evolucionizmus, amelyet valamifle differencilt galitarianizmussal egybektve
tlalnak fel. Az ilyesfajta irnyzatok dnt tbbsge nem vletlenl a legvulgrisabb
reinkarnacionizmus elvi bzisra helyezkedik, azt a remnyt keltve a tjkozatlan
tjkozdkban, hogy miutn hozzvetleg mindenki egyenl eslyekkel indult a
megtorpansok, kerl utak s regresszik ellenre is, az jabb s jabb inkarncik sorn
tkletesedve, s jv tve a hibkat elbb-utbb mindenki vagy csaknem mindenki clhoz
r. A cl, persze, mindig a ltezi lt krben marad, amelyet jabb szintn a ltezi lt krben
marad magasabb cl kvet, jabb buksokkal s e buksok korrekcis lehetsgeivel,
krlbell ad infinitum.
Addig, amg a fknt biolgiai evolucionizmus tudomnyos babonja nem bukkant fel, a korai
okkultisztikus s kvzi-okkultisztikus irnyzatok s iskolk mg nem voltak evolucionistk, s ez a
tny pusztn nmagban is kifejezi, hogy az ilyesfle szellemi ramlatok mennyire fggvnyei
a modern antitradicionalits erinek.
Ezeknek az irnyzatoknak termszetesen megvan a maguk ellensgkpe is. Ezt egyfell mindig a
materializmus tlti be, msfell pedig az eltr spiritulis irnyzatoknak gyszlvn mindegyike,
de mindenekeltt a Traditionalitas Metaphysica, fggetlenl attl, hogy milyen kevss ismerik
ennek az alapelveit.
A modern lspiritulis irnyzatok tbbsge brmit llt is nmagtl polgri demokratikoliberlis. A nacionalisztikus vonalak kivtelesek, s van egy-kt, a bksen anarchisztikus
eszmkkel rokonszenvez ramlat is, egybknt pedig apolitikusoknak szeretik magukat
minsteni, noha szinte sohasem teljesen azok.
v
A Traditionalitas Metaphysica princpiumaira alapozd ltszemllet dnten nem a mlt, a
mltbelisg fel forduls, vagy a mlt fellesztsi ksrleteinek az oriens-e. Az igazi
archaicitas s ezt dnt kimondanunk sem mint lehetsg, sem mint valsg nem a mltban
mint olyanban rejlik. Nem vitathat, hogy az idhz nem kthet archaicitas idbeli vetlete az
antiquitas, vagyis inkbb a prehisztorikum, mint az kor, inkbb az kor, mint a kzpkor, inkbb
a kzpkor, mint az jkor, inkbb az jkor, mint a legjabb kor trtnetisge, de mg ez is inkbb,
mint a jelenkor. A Kali-Yuga rohamos vgkifejlete kvetkeztben is a paradigmkat inkbb a
mltban keressk, de lnyegileg abban, ami a mltban inkbb kifejezdtt, mint napjainkban. Ez
nem vltoztat azon, hogy az idfeletti mdon idtlen rk fel irnyulva a jelenkortudat
egyetlen szellemi ramlatban sem olyan ers mg megkzelten sem , mint ppen a
tradicionalits hveinek krben. A mlt, a jelen s a jv adekvtan jelenik meg ltszemlletnk

fnyben, mindegyik nnn dignitsnak megfelelen. A mlt fel mskppen kell fordulni, mint a
jelen fel, s a mlthoz s a jelenhez mskppen kell viszonyulni, mint a jvhz. A pontszer
jelen pedig egszen ms, mint az egybknt nagyon is fontos jelenkor: a pontszer jelen az
idtlen s idfeletti aternitas fel vezet t kapuja.
Hozzvetleg igaz, messze nem teljessgkben az ezekkel kapcsolatos llsfoglalsok azok,
amelyeknek az elfogadsa a korrelatv elutastsokkal egytt critrium sly annak
eldntsnl, hogy valaki ppen ez id szerint megfelel-e azoknak az elvrsoknak, amelyek a
tradicionlis ltszemllet hvei rszrl mindenkppen elvrhatk.