You are on page 1of 6

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model ‘van Gelder’
Student(e)
Tom van Rijswijk
Klas
1c
Stageschool De Zevensprong
Plaats
Best
Vak- vormingsgebied: Muziek
Speelwerkthema / onderwerp: zingen

Mentor
Datum
Groep
Aantal lln

Kim van Poppel
7-04-2015
3
28

Persoonlijk leerdoel: Ik wil de rust in de klas bewaren door van te voren duidelijk uit te leggen wat te bedoeling is en indien nodig tijdig ingrijp als het wat
onrustiger wordt.
Ik wil ervoor zorgen dat de kinderen het lied in het juiste ritme zingen door met mijn hand het ritme aan te geven als ik zing of als de kinderen meezingen.
Ik wil ervoor zorgen door af te tellen en met mijn hand heel hoog te gaan de kinderen tegelijkertijd beginnen met zingen. Hierbij let ik ook op mijn mimiek.
Lesdoel(en): Aan het eind van de les kunnen de kinderen als groep
van buiten ‘Het Berenlied’ zingen volgens de juiste tekst, het juiste
ritme en de juiste melodie.

Evaluatie van lesdoelen:
Door veel te oefenen met de kinderen zouden zij in staat moeten zijn om het lied te
kunnen zingen aan het einde van de les. Dit controleer ik door als allerlaatst de kinderen
het lied te laten zingen zonder dat ik meezing en zonder muziek.

De kinderen hebben plezier in het samen zingen van een lied.
Ik vraag aan het einde van de les wat de kinderen ervan vonden.

Kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te
gebruiken,
om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te
communiceren
-

gezongen met begeleiding van een 'meezing Cd'

Beginsituatie: De kinderen krijgen niet erg vaak muziekles in de vorm van zingen. Er wordt wel veel gedaan aan bewegen op muziek en muziek luisteren. Ze
zijn dan altijd heel erg enthousiast en iedereen doet goed mee. Als de kinderen een lied aangeleerd krijgen wordt dit gedaan door de juffrouw aan de hand
van een meezing cd. Mijn mentor vertelde dat de kinderen het erg leuk vinden om een liedje te leren.
Het berenlied hebben de kinderen nog niet eerder aangeleerd op school. Er zouden wel kinderen kunnen zijn die het lied kennen van thuis of naschoolse
activiteiten.
Verder verwijs ik naar mijn kritische analyse.
Lesverloop
Tijd

Leerinhoud Didactische handelingen
Leraar 
10 minuten inleiding
Vertel uitgebreid dat je vanmorgen in de krant
las dat er een beer is ontsnapt en dat je dat aan
een liedje deed denken.
- Wakker worden
- Plof op de deurmat
- Enz. enz.
Laat het liedje horen.
https://www.youtube.com/watch?v=zN_qcfkJPIk
Laat het liedje nog een keer horen en vraag de
kinderen goed op te letten omdat je nog wat
vragen gaat stellen.
Stel vragen:
- Waaruit is de beer ontsnapt? Wat is
dat?
- Waar heeft de beer gegapt? Wat is dat?
Laat het liedje voor de derde keer horen.
Stel de laatste vraag:
- Wat nam de beer allemaal mee?

Leeractiviteit
 leergedrag leerling(en)
De kinderen luisteren naar mijn uitleg en naar het liedje.
Ze luisteren specifiek naar het liedje aan de hand van de
vragen die ik ze gegeven heb.
Ze beantwoorden eventueel de vragen die ik gesteld heb.

Materialen / Organisatie
De kinderen zitten in
groepjes.
Beamer
Geluid staat aan

20 minuten kern

Tover de tekst op het bord en laat 3 kinderen
voorlezen.
Zet het geluid iets zachter en zing vervolgens
het lied mee met de muziek.
Daarna scroll je naar beneden waar de zin
‘tjonge wat een boef’ blauw is aangegeven.
Vertel de kinderen dat ze deze zin mee mogen
zingen.
Zing het lied samen met de kinderen.
Daarna scroll je weer naar onderen waar nu ook
de zinnen ‘een beer ontsnapt’ en ‘op zijn rug’
blauw zijn aangegeven.
Vertel de kinderen dat ze deze zinnen nu ook
mee mogen zingen.
Zing vervolgens weer het lied met de kinderen.
Vervolgens scroll je weer naar boven en vraag
je of er iemand het eerste deel wilt voor zingen.
Dit doe je ook met het tweede en derde deel.
Daarna zingen we het lied helemaal met heel
de klas.
Daarna zingen de kinderen het liedje helemaal
mee met de muziek zonder dat ik meezing, ik
begeleid wel.
Vraag de kinderen om goed te luisteren naar de
stem van degene die het zingt en wat ze dan
opvalt.
Beluister het liedje opnieuw.
Kom met de kinderen tot de conclusie dat er
een mannenstem en een vrouwenstem is.
Scroll vervolgens weer naar beneden waar je
de tekst hebt verdeeld in roze en blauw, meisjes
en jongens.
De meisjes zingen het roze gedeelte en de
jongens het blauwe gedeelte.
Het middelste gedeelte zingt iedereen.
Zing tot het goed gaat
Als laatste heel het lied nog gezamenlijk zingen.
Zonder muziek en zonder mijn zang.

De kinderen lezen de tekst op het bord.
De kinderen zingen de zinnen mee die ik aangegeven heb.
De meisjes zingen een apart deel en de jongens zingen een
apart deel.
Uiteindelijk zingt heel de klas het lied zonder muziek en
zonder dat ik meezing maar wel onder mijn begeleiding.

De kinderen zitten in
groepjes.
Beamer
Geluid staat aan

5 minuten

slot

Vraag de kinderen naar tips en tops
Bedanken voor hun inzet en de les overdragen
aan juffrouw Kim.

De kinderen geven aan wat ze wel en niet leuk vonden.

De kinderen zitten in
groepjes.
Beamer
Geluid staat aan

Persoonlijke reflectie
Deze les was hartstikke leuk om te geven. De kinderen waren enthousiast en ik vond het uiteindelijk helemaal geen probleem om voor de
klas te zingen. De inleiding ging goed, de kinderen luisterden goed en waren betrokken. Ik merkte wel dat het liedje sneller werd gezongen
op youtube met muziek dan dat ik voorzong. Dit was voor de kinderen soms lastig als ze alleen moesten zingen met de muziek. Als dit
gebeurde sprong ik in door mee te zingen. Het viel me op dat de kinderen het lied al heel snel kenden. Daardoor heb ik het lied veel vaker
gezongen dan ik eigenlijk had gepland. Met muziek, zonder muziek, met mij, zonder mij enz. enz.
Uiteindelijk moesten de kinderen onder mijn begeleiding en zonder muziek het lied zingen. Dit ging hartstikke goed.
De kinderen vonden het ook een hele leuke les, ze waren enthousiast en ik heb ze nog veel horen zingen de rest van de dag.

Feedback mentor (inclusief handtekening) Hans van Doremalen
Datum: 7-04-2015
KB Tom muziekles 7 april
Binnenkomen na speeltijd, overgang, de juf komt binnen en de klas wordt rustiger. Ze kennen de regel: ‘een, twee drie,…… en ’t is
bijna stil; de juf spreekt nog enkele kinderen nog aan.
Jij neemt over, de juf geeft aan een moeder te bellen en je start.
Je begint je verhaal met geluid op de deurmat, de krant valt in de bus en je leest de krant. Er is een beer ontsnapt. Sommige
kinderen proberen ruimte te vinden, maar dat kap je rustig en adequaat af. Je bent duidelijk voor ze. De kinderen luisteren naar ’t
liedje, aanvankelijk wat lacherig, maar ze volgende tekst. Je bent opnieuw duidelijk naar een leerling: ‘Sem hou je nou op?’ En dat
gebeurt ook.
Opnieuw luisteren de kinderen naar ’t lied. Daarna geef je aan waarop ze moeten letten:
Waar is de beer ontsnapt? Je vraagt naar de betekenis van een woord: ‘Wat betekent gappen?’

De volgende opdracht is een goede: ‘Probeer te ontdekken wat de beer gegapt heeft!’ Laat de uitkomst zien op ‘t bord, om te
onthouden als ruggensteuntje. Later ontdek ik dat je plaatjes hebt gebruikt in ’t liedje zelf. Prima!
Tekst op bord, en enkele kinderen moeten de tekst lezen. Goed opbouw, maar je merkt dat de kinderen nog moeilijk vinden.
Wat rijmt?
Blauwe stukjes tekst meezingen, individueel zingen drie maal, met de hele klas.
Uitdagen van kinderen, goed! Je spreekt ook in termen van ‘ik wil dat je ….’ Dat is duidelijk voor kinderen. Je spreekt verwachtingen
uit.
Opdracht geven: hoeveel verschillende stemmen hoor je in ’t liedje? Waarna je de klas een soortgelijke opdracht geeft.
Verschillende stemmen, blauw jongens, rood meisjes, zwart gezamenlijk,
Wat me opvalt tijdens de les is dat de kinderen luisteren wanneer je wat uitlegt! Je hebt ook voor een goede opbouw gezorgd.
Meezingen bij dit lied voor jonge kinderen is lastig, wanneer je zelf een wat zwaardere stem hebt. Let ook op ’t ritme; zelf ben je
geneigd wat langzamer te gaan zingen, wanneer je naar ’t lied zelf luistert, gaat ’t veel sneller.
Sommige jongens slaan met handen, samen met jou de maat mee. Ze slaan echter soms ook op tafel (groepje midden vooraan in
klas). Wanner je dat niet wilt, gaaf dat dan ook meteen aan.
Leuke les! Ik heb van je genoten! Hans