Nr: Data

:

CERERE
de
ÎNSCRIERE A VOLUNTARULUI

INFORMAŢII PERSONALE:
Numele şi prenumele:
Adresa:
Str. Nr. Bl. Sc. Et. Apt.
Localitatea: Judeţul: Cod:
Telefon fix: (includeţi prefixul) ( ) Mobil:
E-mail:
Naţionalitatea: Sexul: F M Data naşterii:
Profesia: Ocupaţia:
Aţi mai activat ca voluntar/ă? Da Nu
Dacă răspunsul este ”Da” vă rugăm să menţionaţi tipul de activităţi desfăşurate:

EDUCAŢIE:
Studii: (menţionaţi instituţia, domeniul de studiu, anul de studiu sau nivelul absolvit)

Cursuri extraşcolare:

Domenii în care deţineţi atestate/licenţe etc:

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE:
Limba maternă:
Limbi străine: (1) (2) (3)
Nivelul: (începător, mediu sau
avansat)
Cunoştinţe şi abilităţi necesare;
Alte aptitudini şi competenţe:

Permis de conducere: Da Nu

VOLUNTARIAT:
Câte ore pe săptămână puteţi acorda activităţii de voluntariat?
1-5 ore 6-10 ore 11-15 ore alt interval (specificaţi):
Perioada în care sunteţi disponibil/ă:
dimineaţa în timpul săptămânii
după amiaza la sfârşit de săptămână
seara în perioada sărbătorilor
Domenii de interes: (bifaţi unul sau mai multe)
Artă şi cultură Mediu Religie
Sport şi recreere Sănătate Activism civic, advocacy, drepturile omului
Educaţie Servicii Asociaţii profesionale şi de sprijin reciproc
sociale
Altele: (detaliaţi)
De unde ați auzit de organizația
noastră?
De ce doriți sa fiți voluntar ?

Alte OBSERVAŢII:

Informaţiile oferite în acest formular sunt confidenţiale.

Semnătura voluntarului: