You are on page 1of 86

Stezanje: alata, naprava i obradaka

STEZANJE OBRADAKA

Stezanje: alata, naprava i obradaka
Zadatak sustava za izmjenu (pozicioniranje i stezanje) obradaka:Pozicioniranje obradaka i alata
Stezanje
Nošenje
Osigurati krutost obratka (posebno
tankostijenim dijelovima)

Postoje 2 grupe sustava za stezanje obradaka:
-Za cilindrične obratke
-Za prizmatične obratke

ako

se

radi

o

Stezanje: alata, naprava i obradaka
Sustav za izmjenu
osigurati:

(pozicioniranje i stezanje) obradaka treba

Brzu izmjenu obradaka
Dovoljno visoku silu stezanja
Potreban pristup reznim alatom do obradne površine
Spriječiti pojavu neželjenih vibracija u sustavu
točno pozicioniranje u radnom prostoru
Da ne oštećuju obradak i da se lako postavljaju i uklanjaju

Sila stezanja obratka ostvaruje se (može biti i nekoliko 10 kN):
 Mehanički (vijak/matica)
 Hidraulički / pneumatski
 Magnetni
Obradci se postavljaju:
 Izravno na radni stol
 Na paletu

Elementi steznih alata prema složenosti mogu biti :
jednostavni ili složeni.
Jednostavni dijelovi su :
zavrtnji – za direktno i indirektno pritezanje
klinovi – imaju elemente samokočenja. Značajni su kada je
potrebito osigurati siguran rad. Može biti ekscentričan, zavojni
ili samocentrirajući.
ekscentri se rabe u konstrukciji specijalnih alata. Dijelimo ih
na kružne i spiralne ekscentre.
poluge za pritezanje – ravnog oblika s ravnim ili savijenim
krajem.

Mehanizirani s pneumatskim. Automatizirani mehanizmi čiji je rad sinkroniziran s radom alatnog stroja . pneumohidrauličkim.Složeni elementi ili mehanizmi koriste više jednostavnih elemenata. Prema stupnju mehanizacije dijelimo ih na: Ručne – mehaničke ili mehaničko-hidrauličke mehanizme. a mogu biti pogonjeni pneumatskim. hidrauličkim. hidrauličkim ili drugim sustavima. električkim ili vakuumskim sustavom rada.

Obavezno se navodi i veza sa operacijom i programom. . Sadrži i grafički prikaz stezanja. točke oslanjanja predmeta (baziranje) i mjesto stezanja te položaj nulte točke.Izrada plana stezanja U Planu stezanja definiraju se gabariti radnog prostora. palete. Najčešće se odnosi na obratke. položaj radnog predmeta na stroju.

Stezanje: alata. naprava i obradaka Geometrija proizvoda ponekad zahtijeva i konstrukciju posebnih stega za obradke. MODULARNI PRISTUP .

MODULARNI PRISTUP -primjer 1 straničnog (lijevo) i 4 straničnog sustava za stezanje obradaka (desno) .

.

Stezanje velikih komada Horizontalna glodalica + stol alat Naprava za stezanje Obradak (dio stroja za prešanje guma) .

PALETNI SUSTAVI .

PALETNI SUSTAVI .

OKRETNI STOLOVI .

OKRETNI STOLOVI .

pozicioniranje stezanje .

Zatici za pozicioniranje .

.

Izvedba sustava za stezanje Min prepust alata Osigurati pristup alatu do površine koja se obrađuje .

01 mm.Točnost sustava za stezanje Točnost većine obradnih centara je oko 0. oKod glodanja utora odstupanje od paralelnosti max 0. oKod postavljanja obratka točnost odstupanja od ravnosti treba biti oko 0.2 mm prije glodanja Nakon glodanja Netočnost u z osi .075 mm.

Prihvat table lima na stroju za lasersko rezanje (češalj) .

Prihvat šipkastog materijala (postupak savijanja cijevi) .

standardni pomoćni pribor za alatne strojeve ( stezna glava.Definicija i namjena Naprave su pomagala koja obično služe za prihvat. nazivi u praksi: pomoćni pribor.. stezni pribor. okretni stol. stezna ploča. naprava za zavarivanje. trn …) Za alatničare naprava znači specijalno pomagalo koje treba izraditi jer se ne može nabaviti na tržištu. Primjeri: naprava za bušenje (sl. škripac. model za ljevanje. .. šiljak. uređaji. šablona za kopiranje. modeli.2). određivanje međusobnog položaja te vođenje alata i obratka za vrijeme obrade.1). stezanje. naprava za glodanje (sl. šablone. naprave.

Zadaća i značaj naprava  brzo i sigurno stezanje obratka  visoka točnost mjera i oblika (zamjenjivost dijelova)  otpadaju poslovi obilježavanja i ocrtavanja  moguće posluživanje više strojeva  poslužitelji oslobođeni teškog fizičkog rada  smanjenje mogućih nezgoda pri radu  bolje iskorištenje strojeva  mogući rad osoba s nižom stručnom spremom  proizvodnja se može automatizirati  smanjenje neispravnih proizvoda (škarta) .

.Podjela naprava Kriteriji podjele Primjer Karakteristika Postupak obrade Naprava za glodanje Za obradu odvajanjem Naprava za zavarivanje Za obradu spajanjem Jednonamjenska naprava Naprava za određeni proizvod Višenamjenska naprava Naprava za različite proizvode Broj stegnutih Naprava za jedan obradak Naprava steže samo jedan obradak obradaka Naprava za više obradaka Naprava steže dva ili više obradaka Redoslijed obrade Naprava za pojedinačnu obradu Naprava za slijednu obradu po radnom procesu Područje namjene Naprava za naizmjeničnu obradu Istovremeno više obrada po radnom procesu (naizmjenično) .taktna naprava.

Sastavni elementi naprave

Obzirom na svoju funkciju, skoro sve naprave se sastoje od sljedećih konstrukcijskih cjelina,

odnosno elemanata :

elementi za određivanje položaja obratka (pozicioniranje, oslanjanje)

elementi za stezanje

elementi za posluživanje

tijelo, kućište ili nosač naprave

Osnovna pravila pri projektiranju
 postavljanje obratka treba biti jednoznačno, sigurno i što brže bez
dodatnog podešavanja
 stezanje treba biti jednostavno i brzo bez deformacije obratka
 odvođenje i čišćenje strugotine treba biti što jednostavnije

 naprava treba biti kruta, proizvod vidljiv i pristupačan za obradu
 elementi posluživanja moraju biti tako postavljeni da nema opasnosti od
nezgoda pri radu
 koristiti što više standardnih i tipiziranih elemenata i dijelova

Elementi za određivanje položaja obratka
Oslanjanje
Slobodno tijelo u prostoru može se pomicati uzduž sve tri osi koordinatnog
sustava i okretati oko njih (x,y,z). Dakle, slobodno tijelo u prostoru ima 6
mogućnosti ili sloboda gibanja.
Naprava treba osigurati točan i jednoznačan položaj obratka te spriječiti njegovo
pomicanje uslijed djelovanja sila stezanja i sila rezanja.
Dijelovi naprave koji osiguravaju točan položaj obratka nazivaju se elementi za
oslanjanje ili pozicioniranje. Oslanjanje treba biti potpuno.
Nepotpuno ili prekomjerno oslanjanje prouzročiti će
odstupanje mjera i oblika na obratku.
Za točan i siguran položaj obratka potrebna su 3
elementa za oslanjanje (plohe) i 3 sile stezanja

Nepovoljan utjecaj zaostalih čestica odvojenog materijala može se smanjiti izradom kanala na ploči. graničnici. Ploča (sl. Nije za veće i neravne plohe zbog nestabilnosti položaja. Podložne letve se koriste za veće obratke i neravne plohe. . prstenovi i prihvatni limovi. Svi elementi se rade od kaljenog alatnog čelika ili čelika za cementiranje.3) se koristi za manje obratke s ravnom plohom. svornjaci. zatici. prizme.Elementi i naprave za oslanjanje Za oslanjanje obratka u napravi najčešće se koriste ploče.

.

kod bušenja) u odnosu na os obratka • Kut prizme obično je 90°. Lako se ugrađuju u napravu.Prizme • Prizme služe za oslanjanje valjkastih obradaka • osiguravaju okomitost (npr. .

Prema izvoru energije ili načinu proizvodnje. sile stezanja mogu biti (tab. Obradak se ne smije odmicati od oslonca za vrijeme obrade. po mogućnosti. krutosti obratka i broju oslonaca – ploha . Broj sila stezanja ovisi o veličini i smjeru sile rezanja. Sila stezanja treba biti što bliže sili rezanja da se izbjegnu deformacija i vibriranje obratka.1) . Smjer djelovanja sile treba biti. u smjeru obrade i nasuprot čvrstog oslonca.Sila stezanja • • Položaj sile stezanja ne smije prouzročiti deformaciju ili njihanje obratka.

Gornja ploča naprave je s navojnim provrtom koji služi kao matica za stezanje. a ne izravno na površinuobratka.Elementi za stezanje  Vijak (sl. a veći s trapeznim ili kosim. Vijci promjera do 16 mm su obično s metričkim navojem. . Stezanje treba biti preko tlačne podloške.1)   Vijak i matica se lako izrađuju te dobro i sigurno stežu obradak.

• . obavezno se kali i brusi.2) • Ravni stezni klinovi koriste se samo na manjim napravama za direktno stezanje obratka. Pri tome klin imanagib 1:10. Pravo područje primjene klinova je za istovremeno stezanje više obradaka ili za promjenu pravca djelovanja sile stezanja.• Klin (sl.

Naprave za ekscentrično stezanje • U praksi se često javlja potreba za ekscentričnim tokarenjem pojedinih dijelova na obratku (produžeci... provrti.). Središte obratka treba pomaknuti iz osi tokarenja. . a središte obrađivanog dijela na obratku dovesti u os tokarenja.

Na napravama za mali broj proizvoda. Naprave za bušenje dijele se na šablone. natične (nasadne) naprave.. ovisno o veličini i obliku obratka. viševretene.. zakretne. upuštalo) da se osigura točan položaj bušenja Čvrsto stezanje obratka postiže se na različite načine. vodeći provrt se buši na tijelu naprave. ručne.Naprave za bušenje • • Služe za čvrsto i sigurno stezanje obratka te vođenje alata (svrdlo. Vođenje alata je pomoću kaljenih vodećih čahura (tuljaka) koje se uprešavaju u tijelo naprave ili nosač čahura. nepomične (fiksne). .

Zbog velikog odstupanja sile rezanja treba uzeti u obzir sljedeća osnovna pravila: sila stezanja treba biti dovoljno velika da se spriječi izbacivanje obratka iz naprave obradak treba podložiti da se spriječi moguće savijanje naprava treba biti čvrsto i sigurno stegnuta za radni stol glodalice .Naprave za glodanje • • • • • Stezanje i držanje obratka mora biti čvrsto i sigurno obzirom na velike sile rezanja. sila rezanja treba biti usmjerana prema čvrstom graničniku. Po mogućnosti.

Zbog navedenog treba paziti na sljedeća pravila: tijelo naprave treba biti što lakše. kod tokarenju se pokreće masivni obradak velikom brzinom vrtnje (brzina rezanja).Naprave za tokarenje • • • • • • Za razliku od bušenja i glodanja. ali i dovoljno kruto naprava treba biti što bolje uravnotežena i s točnom kružnošću vrtnje tokarski nož postaviti s malim krakom i čvrsto stegnuti stezna sila mora biti dovoljna da se suprostavi centrifugalnoj sili i pri velikom broju okretaja .

Mehaničko stezanje cilindričnih obradaka Pneumatsko stezanje prizmatičnih obradaka .

Bazna površina za stezanje i pozicioniranje obradaka može biti : FIKSNA: a) ravnina b) kružnica PRILAGODLJIVA a) ekscentar .

Položaj bazne površina se može prilagoditi .

Elementi fiksne stege Elementi fleksibilne (prilagodljive) stege .

Oslanjanje ravne površine u 3 točke .

-smjer sile stezanja .Sila stezanja se određuje prema očekivanim otporima rezanja. Može biti i do 30000 N (hidrauličko stezanje).

stega obradak pozicioner obradak Tijelo stege Tijelo stege stega .

Zatici za pozicioniranje Zatici za pozicioniranje preblizu .

Referentna – bazna površina prema kotiranju Određivanje referentne površine .

obradak stega .

Stezanje obradaka Obradak Segmenti za stezanje konus Potpora konusa Integrirani hidraulički vijak .

Stezanje obradaka .

Stezanje obradaka .

.

Specijalni stezni elementi .

Hidrauličko stezanje Stezni dio veza Nema bočnog stezanja klip .

.

Stezanje rotacijskih obradaka Rotacijske čeljusti Fiksne čeljusti .

Stezanje rotacijskih obradaka Stezanje trnovima .

STEZANJE ALATA .

.

Glavno vreteno Držač alata Alat .Podjela prema izvedbi prihvata alata: Prihvate na tokarskim strojevima Prihvate na ostalim strojevima Danas veću grupu strojeva kod kojih se izmjena alata izvodi automatski čine strojevi sa prihvatom alata u glavnom vretenu.

BT prihvat sustava .Kod ovakvog načina prihvata danas se najviše koriste: SK prihvat sustava HSK prihvat sustava CAT.

Sustav je samocentrirajući i jednostavan za stezanje i upuštanje.glavnog vretena i prirubnice držača prisutna je određena zračnost. .SK-prihvat SK prihvat je konstruiran tako da se prijenos snage i momenta vrši preko ostvarenog pritiska na konusnoj dodirnoj površini.Dakle nema nalijeganja ovih površina. Između čeone površine .

Zbog ovih nedostataka SK prihvat se ne koristi kod visokobrzinskih obrada. .Nedostaci SK prihvata: •Osjetljiv je na točnost kuta konusa površine držača i vretena •Pritisak na površini ovisi o sili stezanja držača •Kod velikog broja okretaja pojavljuje se velika centrifugalna sila.mjenja se kut konusa u vretenu.koja proširuje vreteno te se držač pod djelovanjem sile stezanja pomiće aksijalno prema unutra što istovremeno dovodi do aksijalnog vrha alata. a time i prenosivi okretni moment.smanjuje se dodirna površina. •Zbog centrifugalne sile.

Nareznica se montira posebnim držačom s longitudinalnom kompenzacijom. .a glodala za završnu obradu i žljebove stežu se na posebni držač. Ovdje se koristi SK prihvat alata.Primjer držača alata na EMCO CNC glodalici Držač čahure Glodalo za završnu obradu Pridrživač Držač nareznice glodala Držač MT2 Alati su montirani na držač alata.Zabušivači glodala i profilna glodala stežu se steznom glavom u čahuri.

Držači čahura U držač čahura stežu se zabušivači.čahura(2) matice. •Pomoću ekscentričnog prstena (3) u držaču čahure. Primjer montaže čahura u držač •Otpustiti maticu(1). Skidanje čahure •Otpusititi maticu(1). •Umetnuti čahuru(2) u držač čahure tako da čahura sjedne u držač. se izbacuje otpuštanjem . •Stegnuti čahuru pomoću matice u držač alata. Držači čahura i čahure moraju biti jako dobro očišćeni i lagano nauljani prije i poslije upotrebe kako bi se izbjegla moguća oštećenja.završna glodala i profilna glodala.

Prilikom stezanja stezne čeljusti djeluju na tanku konusnu stijenku šireći prema konusnoj površini prihvata u vretenu. Zbog toga nema niti radijalnog niti aksijalnog pomaka pri radu ovakvih sustava. čime se i kod velikih broja okretaja i širenja otvorena vretena stalno ostvaruje dodir naležnih površina.a pogotovo kod visokobrzinskih obrada. .HSK-prihvat Čeljusti za stezanje Površine nalijega nja z=0 HSK sustav stezanja se danas najviše koristi. Držač je oblika kratkog konusa.Kod ovakvog prihvata dolazi do nalijeganja na površinu glavnog vretena pa je zračnost jednaka nuli.progiba 1:10.koji na vreteno nalježe konusom i čeonom površinom same prirodnice.

Pored toga se stijenke šupljeg konusa potiskuju prema spoju uslijed djelovanja centrifugalne sile.čime se postiže znatno viša krutost pri savijanju Točnost aksijalnog i radijalnog pozicioniranja Velike sile stezanja Pogodan za visoke okretaje(Kod velikih brzina vreteno se širi uslijed dijelovanja centrifugalnih sila čime se konus drške dodatno utiskuje u vreteno pri čemu stavara veću prisnost.Karakteristike HSK sustava: Brza i jednostavna izmjena alata Velika krutost zbog ravnog nalijeganja.) Mala masa Visoka statička i dinamička krutost sustava .što izaziva pojačanu silu stezanja.

Primjeri HSK držača Držač glodaće glave sa navojem za stezanje Držači stezne glave za okret u lijevo i desno Držači alata .

Poboljšanje ove izvedbe je BT izvedba.CAT i BT prihvat alata CAT je najstarija izvedba i nastala je u SAD-u. Obje izvedbe imaju držač s konusom 7:24. Karakteristike ovih držača su. •velika masa držača i velika dužina konusa •aksijalna točnost ovisi o aksijalnoj sili stezanja alata •smanjena radijalna i aksijalna točnost kod velikog broja okretaja •nije pogodan za visoko brzinsku obradu •konus nije samokočan. .a razvijena je u Japanu.

Sustav prihvata i stezanja alata STRMI KONUS (SK) Taper Steep Taper (BT) 30 Steep Taper (BT) 40 Steep Taper (BT) 40 Steep Taper (BT) 50 Steep Taper (BT) 50 L 100 160 250 160 250 D 45 63 63 90 90 .

+ OK Ran k Style Type of chuck/adopter Clamping area Clamping Large dia forceØ 25 mm Small dia Ø 12 mm Run out Balance 1 Hydromechanical chucks Balanced by rotational testing Balanced by rotational testing Balanced by design (C4-C5) Balanced by design (C3-C5) +++ +++ .+++ 2 Hydraulic chucks +++ ++ . + + Good.+++ 3 Shrink fit adaptor +++ ++ .CNC strojevi – izbor sustava stezanja + + + Very good. screw type +++ +++ + Balanced by design (C3-C5) 6 Drill adaptor screw type +++ +++ + No .+++ 4 Collet chuck adaptor-ER type + + + 5 Endmill (Weldon) holders.

Stezna čahura-ER tip Stezanje čahurom – problem radijalnog udara (u ovom primjeru koristi se dvostruki konus) Zbog tolerancije stezanja. Radijalni udar prema slici 0. HRc 46.02 mm (ovisno o promjeru) u standardnoj izvedbi. stega je zakaljena na oko.01 do 0.015 . a s posebnom točnosti 0.015 do 0.

Prihvat alata DIN 6499 .

Adapteri za HSK Adapter za HSK na DIN 2080 Adapter za HSK na ISO (DIN 69871) Adapter za HSK na BT MAS 403 .

CNC strojevi – hidraulička glava • High clamping forces • Large assortment of collets • High accuracy. runout max 6µm at 3xD • Large assortment of tools • For drilling & finish milling • Fast tool changing time • Can damage hydraulic membrane if not used properly • Any shank type can be used but recommended to use solid round shank cutting tools .

CNC strojevi – izbor alata Pressure screw Piston Collet Clamping part .

Collet chuck adapter – ER type CNC strojevi – izbor alata • Large collapsing range • h6 or h7 tolerance shanks can be used due to large collapsability • Low to medium clamping pressure • General purpose clamping system • Large assortment of collets h6/h7 shank • Industry standard .

CNC strojevi – izbor alata Drill adaptor for drills. screw type • Screw type adapter for drills • Good general purpose tool • Limited clamping area. • Can cause vibration problems . typically is around 40 μm at the surface of chuck. typically less than 10% • Runout.

CNC strojevi – Weldon držači alata • Screw type holders • Good general purpose tool • Limited clamping area. typically less than 10% • Runout. typically is around 40 μm at the surface of chuck • Can cause vibration problems • Low cost solution for holding tools .

CNC strojevi – revolverski držači alata .

CNC strojevi – revolverski držači alata .

CNC strojevi – revolverski držači alata .

CNC strojevi – gonjeni alati na revolveru .

CNC strojevi – gonjeni alati na revolveru .

CNC strojevi – gonjeni alati na revolveru .

Magazin alata Izmjena alata .