You are on page 1of 14

Referat la disciplina drept vamal

Tema: Controlul vamal
Autor: Begu Valentin
Facultatea Drept, IRIM
Chişinău 2014
Plan:
1. Introducere în dreptul vamal şi controlul vamal
2. Relaţiile sociale legate de controlul vamal
3. Controlul vamal legat de activitatea organelor vamale ale Republicii Moldova

1. Introducere în dreptul vamal şi controlul vamal
Cuvântul „vamă” provine din maghiarul „vamă”, semnificând banii pe care trebuie să-i plătească
mortul pentru a trece şi călători pe lumea cealaltă1.
Acest cuvânt are mai multe accepţiuni, respectiv:
instituţie de stat care se ocupă cu evidenţa şi controlul asupra intrării şi ieşirii din ţară a
mărfurilor, mijloacelor de transport etc. şi care percepe taxele legale pentru aceste bunuri;
loc, punct în care funcţionează această unitate;
taxă care se plăteşte ca un bun să treacă dintr-o ţară în alta sau (în trecut) dintr-o regiune în
alta a ţării;
cantitate de grăunţe care se percepe la moară ca taxă în natură pentru măcinat; uium, în
credinţele populare;
fiecare dintre cele şapte (sau nouă) popasuri (în văzduh) prin care se crede că trebuie să
treacă sufletul mortului pentru a ajunge în cer2.
Deşi în problema definirii dreptului vamal nu se atestă mari divergenţe conceptuale, totuşi
deocamdată în literatura de specialitate din diferite ţări, inclusiv din România şi Rusia, nu este este
expusă o definiţie care ar avea un caracrer general şi ar fi acceptată de către toţi specialiştii, cel puţin
la nivel de ţară.
Recurgînd la o privire de ansamblu asupra definiţiilor date dreptului vamal, constatăm că problema
expunerii unui concept sau noţiuni care ar include totalitatea de caractere specifice şi ar exprima cu
exactitate trăsăturile esenţiale prin care se delimitează concludent de altele, este soluţionată în mod
diferit.
1
2

http://dexonline.ro
Dreptul vamal. [online] http://ro.scribd.com/doc/70262675/dr-vamal (citat la 1.03.2014)

1

din totalitatea formulărilor existente pot fi evidenţiate 2 direcţii: unii încearcă să dee o definiţie cât mai amplă.03. Iar în continuarea ideei sale.2014) 4 Ноздрачев Л. controlul vamal. Variante ale definiţiei dreptului vamal comunitar (european) sunt prezentate de autorul moldovean Radu Gh. propune o variantă mai laconică a definiţiei şi consideră că dreptul vamal este o ramură complexă de drept ce reprezintă un ansamblu de norme juridice. nimeni nu putea să introducă/scoată mărfuri.com/doc/48365539/Dreptul-Vamal (citat la 1.com/doc/88502649/Drept-Vamal (citat la 1. Москва. nimeni nu putea să-i dicteze aceste operaţiuni. profesorul rus Gabricidze B. Российское таможенное право. pe când alţii încearcă să formuleze o definiţie cît mai concisă. procedura în cazul săvîrşirii infracţiunilor şi a încălcărilor de reguli vamale. Unul din marii specialişti în domeniul dreptului vamal. el explică că sub noţiunea de „domeniu al activităţii vamale” trebuie de înţeles: politica vamală. La etapa actuală în condiţiile liberalizării operaţiunii de import/export şi a stabilirii relaţiilor economice de piaţă. statistica vamală. financiare. unul dintre adepţii tratării extinse a noţiunii de drept vamal este cercetătorul rus L.. Nozdraciov. dintre care cea mai concisă se pare a fi cea care îl defineşte ca „un ansamblu de norme juridice ce fixează drepturile şi obligaţiile subiecţilor raporturilor juridice vamale precum şi stabileşte mecanismul de percepere a plăţilor vamale”6. care defineşte dreptul vamal ca pe o ramură complexă de drept ce reprezintă un ansamblu de norme juridice. valutare din domeniul activităţii vamale.03. etc5. care reglementează relaţiile sociale din domeniul activităţii vamale. În cadrul URSS statului îi aparţinea monopolul asupra comerţului exterior. vămuirea. p.scribd. perceperea plăţilor vamale. 3 Notiţe de curs la disciplina dreptul vamalAutor: A. plăţile vamale. Таможенное право. care au drept scop reglementarea relaţiilor sociale legate de trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală. regimurile vamale. combaterea infracţiunilor şi a încălcărilor de reguli vamale. trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală. Drept vamal comunitar: Curs de lecţii. răspunderea pentru comiterea infracţiunilor şi a încălcărilor de reguli vamale. cu apartenenţă ramurală diversă. Москва.Н.Dar. 1998 5 Габричидзе Б. statul RM a fost cointeresat în existenţa dreptului vamal ca ramură independentă în scopul reglementării relaţiilor economice. Astfel. În istoria RM activitatea vamală se începe după proclamarea independenţei. Aceste norme au fost abrogate când instituţiile vamale ale Republicii Moldova au trecut în subordinea Guvernului Republici Moldova8..2014) 2 . fiscale.Perjaru [online] http://ro. Chişinău.Ф. controlul vamal. 1999 6 Radu Gh. precum şi alte modalităţi de realizare a politicii vamale. reglamentarea tarifară şi netarifară. mijloace băneşti de pe acest teritoriu7. care este o parte componentă a politicii externe şi interne a statului4. Deasemenea a fost înfiinţat Departamentul de stat pentru Controlul Vamal9. incluzînd în ea un spectru cât mai vast de aspecte. dar care ar avea o încărcătură semantică cât mai exactă3. 2001. perfectarea vamală.scribd.6 7 Dreptul vamal în sistemul de drept al Republicii Moldova [online] http://ro.

28-29 din 02. efectuează acţiuni de control vamal.La 4 septembrie 1991 erau doar câteva posturi de control vamal. Formele de contrul vamal sunt foarte diferite. art Nr : 203 http://lex.03. mijloacelor de transport pe baza documentelor de însoţire.1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti. În: Monitorul Oficial Nr. pentru toate sumele ce depăşesc limita de 10 000 de euro sau deplasate întro altă valută străină cumpărat şi achiziţionat de Banca Naţională a RM. şi anume vama Ungheni.justice. statul prin “Legea cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti. activitate legalizată prin semnarea la 20. în scopul asigurării legalităţii la trecerea peste frontiera vamală.com/doc/88502649/Drept-Vamal (citat la 1.03.php?id=5 11 Dreptul vamal în sistemul de drept al Republicii Moldova [online] http://ro. 189 din 03. mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe. rezidental RM.09. Ceea ce ţine de agenţii economici.02. 2. Giurgiuleşti.93 a Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei „Cu privire la punctele de trecere a frontierei vamale”10. 70 din 11.scribd. de ex: - control selectiv control de ridicare totală control documentar control în masă control vamal prin metoda livrărilor controlate controlul fizic corporal (formă excepţională). au fost puse bazele activităţii a 22 puncte de control vamal la frontiera cu Ucraina. 8 Decretul Presedintelui Republicii Moldova cu privire la subordinea instituţiilor vamale situate pe teritoriul Republicii Moldova nr. indiferent de forma de proprietate este obligat să asigure repatrierea mijloacelor băneşti prin înscrierea mijloacelor în conturile bancare din băncile autorizate ale RM pe teritoriul RM12.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311599 3 . Costesti. la scoatere – sunt anumite restricţii. De aceea în RM. La introducere – poftim.1998.01.1991 9 Hotărîrea Guvernului nr. vama Leuşeni şi vama Chişinău.2014) 12 Art 3 din LEGE Nr. 1466 din 29. organele vamale ale RM.gov. Deasemenea la organul vamal se duce toată evidenţa şi controlul referitor la producerea şi scoaterea mijloacelor băneşti.1991 cu privire la formarea Departamentului de Stat pentru controlul vamal al RSS Moldova 10 Site-ul oficial al Serviciului Vamal al Republicii Moldova http://www.customs. şi în scopul identificării mărfurilor. În 1992 deja la frontiera cu România au fost create 4 birouri vamale noi: Sculeni. Cahul.md/index. se completează o declaraţie scrisă TV 28 dar se transmite informaţia şi la Banca Naţională a RM în scopul de a duce evidenţa11. mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe” a stabilit că: orice agent economic. Relaţiile sociale legate de controlul vamal Ce ţine de relaţiile sociale legate de controlul vamal şi supravegherea vamală. Astăzi nu este nici o problemă pentru ca noi să ne clarificăm cu întrebarea cîte mijloace băneşti au fost introduse de o persoană fizică concretă dacă a fost completată o declaraţie scrisă.04.md/index.

fără absolut nimic şi ţi se sistează orice operaţiune de import/export. se foloseşte noţiunea de Serviciul Vamal16.03. În urma ultimilor modificări în Codul Vamal al Republicii Moldova. etc. 2011. se aplică sancţiuni în mod incontestabil. în dependenţă de tipul de contract stabilit). Scopul: ca mijloacele băneşti să fie pe teritoriul RM. care se eliberează la solicitarea persoanei care efectuează perfecţionarea activă sau. [online] http://ro. 4 a Plenului CSJ cu privire la practica examinării în contencios administrativ a litigiilor legate de aplicarea legislaţiei vamale nr. şi anume prin prisma regimului de transformare sub control vamal se permite ca mărfurile străine să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în operaţiuni ce le modifică natura sau starea. Controlul vamal legat de activitatea organelor vamale Autoritatea vamală exercită în cadrul politicii vamale a statului.Deci. fără nici o judecată.justice. să lucreze aici13. se blochează orice activitate.4 din 24. ori servicii pe teritoriul statului RM.scribd. sub îndrumarea şi controlul direcţiilor regionale vamale şi ale Autorităţii Naţionale a Vămilor sau uneori în alte locuri stabilite conform codului vamal15.03. Totuşi avem o Hotărîre a Plenului Curţii Supreme de Justiţie care adaugă careva reglementări în acest sens. In: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.2014) 16 Art. să fie investiţi. atribuţiile conferite prin reglementări vamale pentru realizarea controlului vamal al mărfurilor introduse sau scoase din ţară. transformarea sub control vamal ori care este responsabilă de efectuarea acestora14. tu ai probleme (sunt anumiţi termeni. autorizaţia de transformare sub control vamal. respectiv. Pînă nu-ţi vine marfa. fii bun şi aduce banii în RM. şi anume o excepţie. Aceeaşi situaţie: ai transferat bani peste hotare pentru ca sa-ţi vină marfă. 13 Dreptul vamal în sistemul de drept al Republicii Moldova [online] http://ro. 186 din Codul vamal al Republicii Moldova din 20. nr.2010. Aceeaşi situaţie o avem şi la diferite servicii: - servicii de agenţii servicii de intermediere servicii de reparaţii servicii la perfecţionarea activă servicii la perfecţionarea pasivă servicii la transformarea sub control vamal.2014) 14 Hotărârea nr.07. corespunzător. ai exportat marfă. Toate urmează a fi repatriate. Controlul vamal se efectuează în principal la birourile şi punctele vamale de către personalul autorităţii vamale.4 15 Dreptul vamal. 3.12. pag.com/doc/88502649/Drept-Vamal (citat la 1. Dacă nu vin banii în ţară.php?action=view&view=doc&id=319745&lang=1 4 . şi ca produsele rezultate din astfel de operaţiuni să fie puse în liberă circulaţie cu plata drepturilor de import aferente acestor mărfuri.scribd. Pentru a utiliza acest este necesară autorizaţia de perfecţionare activă şi.1. ori mijloace.com/doc/70262675/dr-vamal (citat la 1.md/viewdoc. fără încasarea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică.2000 cu modificările şi completările ulterioare http://lex.

php?action=view&view=doc&id=319745&lang=1 19 Dreptul vamal. autorităţile vamale efectuează şi alte activităţi specifice prin înfiinţarea de posturi de supraveghere fixe sau mobile. i) efectuarea altor operaţiuni prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative. să oprească imediat vehiculul la semnalul colaboratorului echipei mobile şi să îndeplinească indicaţiile legale ale acestuia. urmareşte şi identifică persoane suspectate de încalcarea reglementărilor vamale17.03. animalelor şi plantelor şi care nu cauzează prejudicii mărfurilor şi mijloacelor de transport18.2014) 18 5 .justice. [online] http://ro. pot fi aplicate mijloace tehnice de control care nu prezintă nici un pericol pentru sănătatea şi viaţa oamenilor.03.scribd. f) controlul ulterior al declaraţiei vamale. în modul stabilit de legislaţie. controlul corporal ca o formă excepţională de control vamal).Deasemenea pot fi create zone speciale de supraveghere vamală.com/doc/70262675/dr-vamal (citat la 1. Aceste zone sunt cuprinse între limita exterioară a mării teritoriale şi frontiera de stat. antrepozitelor vamale. h) auditul postvămuire. c) evidenţa mărfurilor şi mijloacelor de transport. realizează controale inopinate. acţiunile sau inacţiunile organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali.com/doc/70262675/dr-vamal (citat la 1. c) să conteste.2014) Art. precum şi o fâşie de 30 km în interiorul frontierei de stat. d) să beneficieze de alte drepturi stabilite de legislaţie. La efectuarea controlului vamal. 17 Dreptul vamal. [online] http://ro. b) controlul vamal (controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport. În această zonă.2000 cu modificările şi completările ulterioare http://lex. e) verificarea sistemului de evidenţă şi a dărilor de seamă. În continuare vom prezenta drepturile şi obligaţiile persoanelor supuse controlului.07. Persoanele supuse controlului sînt obligate: a) în cazul conducătorului de vehicul. Controlul vamal este efectuat de colaboratorul vamal şi constă în: a) verificarea documentelor şi informaţiilor prezentate în scopuri vamale. permanente ori temporare. d) interogarea verbală a persoanelor fizice şi a persoanelor cu funcţii de răspundere. magazinelor dutyfree. zonelor libere. b) să prezinte explicaţii referitoare la obiectul controlului. g) controlul depozitelor provizorii. fără acordul titularului19. autoritatea vamală are dreptul să efectueze controlul vamal din proprie iniţiaţivă. altor teritorii şi spaţii unde se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse controlului vamal sau unde se pot desfăşura activităţi supuse supravegherii vamale. deciziile. Persoanele supuse controlului au dreptul: a) să beneficieze de o atitudine corectă şi imparţială din partea colaboratorilor echipelor mobile. În cazul în care se refuză prezentarea.md/viewdoc.scribd. 185 din Codul vamal al Republicii Moldova din 20.

la 28.md/viewdoc. să se deplaseze la cel mai apropiat organ vamal pentru efectuarea controlului vamal20. inspectoratele fiscale furnizează organelor vamale. act intrat în vigoare în iunie 1998. Persoanele care trec mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală sau care desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală sînt obligate să prezinte organului vamal documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului vamal. 189. Acordul privind constituirea Organizaţiei Mondiale a comerţului. din oficiu sau la solicitarea acestora. g) în cazul absenţei condiţiilor necesare efectuării controlului vehiculelor. În timpul efectuării controlului vamal.justice. mărfurilor şi persoanelor suspecte de încălcarea legislaţiei vamale. la cererea colaboratorilor echipei mobile. Protocolul de aderare la Acordul de la Marrakech. date. încheiat la Marrakech din data de 15 aprilie 1994. în conformitate cu legislaţia.b) să asigure. 187 din Codul vamal al Republicii Moldova din 20.justice. Pentru aceasta 20 Art. Totuşi consider ca este necesară şi o simplificare şi armonizare a regimurilor vamale ce influenţează şi controalele vamale. accesul liber în sedii.4 din Codul vamal al Republicii Moldova din 20. f) să asigure integritatea sigiliilor aplicate de către colaboratorii echipei mobile. Convenţia de la Nairobi.php?action=view&view=doc&id=319745&lang=1 6 . să primească de la bănci şi de la alte instituţii financiare informaţii şi certificate referitor la operaţiunile şi conturile persoanelor care trec mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală. printre care: Convenţia privind crearea Consiliului de Cooperare Vamală. pe parcursul desfăşurării controlului. de regulă. d) să prezinte. Aceste documente necesare efectuării controlului vamal trebuie să fie păstrate de către persoane nu mai puţin de 5 ani21. organul vamal este în drept. ale brokerilor vamali şi ale altor persoane care desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală.1994.07. în care se conţin şi reguli de bază a procedurilor vamale. vehiculul şi mărfurile pentru control vamal. c) să prezinte.2000 cu modificările şi completările ulterioare http://lex.md/viewdoc. documente sub orice formă necesare efectuării controlului vamal. Pentru efectuarea controlului vamal. organul vamal foloseşte. forme de control suficiente pentru asigurarea respectării legislaţiei Republicii Moldova şi a acordurilor internaţionale la care aceasta este parte. Apropo ţara noastră a semnat.2000 cu modificările şi completările ulterioare http://lex. Acordul de Parteneriat şi cooperare cu Uniunea Europeană (APC).11.php?action=view&view=doc&id=319745&lang=1 21 Art. la cererea colaboratorilor echipei mobile. datele necesare efectuării controlului vamal. Organele de drept şi de control.07. informaţii. la data de 20 iulie 2001. e) să acorde asistenţă şi să asigure condiţii necesare pentru efectuarea controlului vamal. Deasemenea Republica Moldova a aderat la o serie de tratate şi convenţii internaţionale. încăperi şi alte locuri în conformitate cu cerinţele legale ale colaboratorilor echipei mobile.

07. cu scopul de a identifica sau a evalua riscurile şi de a elabora contramăsurile necesare pe baza criteriilor stabilite la nivel naţional şi. Sînt exonerate de control vamal navele maritime şi aeriene.193. Transparancy International Moldova. Chişinău 2003. tehnica militară şi armamentul forţei militare străine. Activitatea vamală în Republica Moldova şi fenomenul corupţiei. are asupra sa şi nu le prezintă mărfuri ce constituie obiectul contravenţiilor sau infracţiunilor prevăzute de legislaţia Republicii Moldova sau de acordurile internaţionale la care aceasta este parte. după caz. se bazează în principal pe analiza riscurilor.php?action=view&view=doc&id=319745&lang=1 7 . De asemenea. Pînă la efectuarea controlului corporal. Controlul corporal. Nu se supune controlului vamal bagajul personal al Preşedintelui Republicii Moldova şi al membrilor lui de familie care îl însoţesc. Controlul vamal. Cazurile de exonerare de unele forme de control vamal sînt stabilite în exclusivitate de Codul vamal. 22 Efim Obreja. internaţional. îi lămureşte drepturile şi obligaţiile pe care le are şi îi propune să prezinte singură obiectele tăinuite. în condiţii sanitare. Exonerarea de unele forme de control vamal prevăzută de acordurile internaţionale se efectuează după ratificarea acestora de către Parlamentul Republicii Moldova. privind exonerarea de unele forme de control vamal. ţinînd cont de prevederile art. inclusiv militare. precum şi ale formaţiunilor speciale antitero străine. 192-193 din Codul vamal al Republicii Moldova din 20. p. Controlul corporal se efectuează într-o încăpere izolată.propun aderarea la Convenţia internaţională pentru simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale de la Kyoto22. alte mijloace de transport. ca formă excepţională de control vamal. după caz. galben. efectuată prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor.2000 cu modificările şi completările ulterioare http://lex. 9 23 Art. vehiculele sau încăperile care constituie obiectul controlului efectuat de către echipa mobilă. Controlul corporal este efectuat de un colaborator vamal de sexul persoanei supuse controlului corporal.md/viewdoc. să utilizeze toate formele de control vamal prevăzute de Codul vamal. Nivelul controlului vamal bazat pe analiza riscurilor se determină prin unul din culoarele de control vamal (verde. sînt exonerate de control vamal şi documentele oficiale ale forţei militare şi ale formaţiunilor speciale antitero străine conţinute în plicuri sigilate. roşu sau albastru)23. Organul vamal este în drept. Natalia Calenic. Viorelia Gâscă. în prezenţa a doi martori asistenţi de acelaşi sex cu primii.justice. dacă persoanele care le transportă deţin un ordin individual de deplasare în care se precizează numărul plicurilor şi faptul că acestea conţin numai documente oficiale. altul decît cel inopinat. Accesul în aceste încăperi al persoanelor care nu participă la efectuarea controlului corporal şi urmărirea controlului sînt interzise. ce desfăşoară activităţi comune în baza acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. colaboratorul vamal înştiinţează persoana fizică despre decizia şefului organului vamal sau a adjunctului acestuia privind efectuarea controlului corporal. poate fi efectuat cu permisiunea şefului organului vamal sau a de persoana împuternicită de acesta dacă există destule temeiuri pentru a presupune că persoana care trece frontiera vamală sau care se află în zona de control vamal ori în zona de tranzit din aeroportul internaţional are legătură directă sau indirectă cu mărfurile.

pag.138 . de persoana supusă acestui control.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=319745&lang=1 8 . La introducerea mărfurilor şi mijloacelor de transport pe teritoriul vamal. se aplică sancţiuni pecuniare aferente taxelor şi impozitelor sau sancţiuni de altă natură. nr. care pot fi contestate în instanţă de contencios administrativ concomitent cu actul administrativ contestat. şi aici vom menţiona că controlului vamal sînt supuse toate mărfurile şi mijloacele de transport.2010. controlul vamal începe în momentul trecerii frontierei vamale.2000 cu modificările şi completările ulterioare http://lex. cât şi de alte acte. Dacă prin procesul verbal al contravenţiei vamale se constată o contravenţie prevăzută de Codul contravenţional. Controlul vamal se încheie în momentul punerii în liberă circulaţie a mărfurilor şi mijloacelor de transport.Referitor la efectuarea controlului corporal se întocmeşte proces-verbal de o formă stabilită de Serviciul Vamal. Persoana supusă controlului corporal este în drept să facă menţiuni în procesul-verbal24. 2011.php?action=view&view=doc&id=319745&lang=1 25 Hotărârea nr.07. La scoaterea mărfurilor şi mijloacelor de transport de pe teritoriul vamal. Procesul-verbal referitor la controlul corporal este semnat de colaboratorul vamal care a efectuat controlul corporal. controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport le efectuează organul vamal în cel mult 5 zile din momentul primirii declaraţiei a documentelor şi informaţiilor necesare controlului vamal. În continuare vom trece la categoria controlului mărfurilor şi mijloacelor de transport supuse controlului vamal. precum şi de lucrătorul medical care a participat la control.în cel mult 3 zile27. Controlul vamal poate fi efectuat în orice moment. 194 din Codul vamal al Republicii Moldova din 20. atunci actul poate fi contestat în ordinea prevăzută de legislaţia contravenţională25. indiferent de faptul dacă mărfurile şi mijloacele de transport controlate au fost puse în liberă circulaţie. Mărfurile şi mijloacele de transport se află sub supraveghere vamală de la începutul şi pînă la sfîrşitul controlului vamal.2000 cu modificările şi completările ulterioare http://lex. Verificarea declaraţiei vamale. dacă legislaţia prevede altfel. iar verificările privind mărfurile indicate la art.12.07. Atât faţă de controlul corporal. a documentelor.php?action=view&view=doc&id=319745&lang=1 27 Art. In: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. 199 din Codul vamal al Republicii Moldova din 20. controlul vamal începe în momentul primirii declaraţiei vamale. 197 din Codul vamal al Republicii Moldova din 20. Persoanele sînt obligate să respecte cerinţele stabilite de Serviciul Vamal referitor la perioada minimă de efectuare a controlului vamal26.4 din 24. actele menţionate pot fi contestate în ordinea contenciosului administrativ. în conformitate cu prevederile regimului vamal.07. controlul vamal se încheie în momentul trecerii frontierei vamale.4 26 Art.justice.justice. La scoaterea mărfurilor şi mijloacelor de transport de pe teritoriul vamal. 4 a Plenului CSJ cu privire la practica examinării în contencios administrativ a litigiilor legate de aplicarea legislaţiei vamale nr. prin aceste acte. în cazul în care există temeiuri de a se 24 Art.md/viewdoc.md/viewdoc.1.2000 cu modificările şi completările ulterioare http://lex. o hotărâre a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova privire la practica examinării în contencios administrativ a litigiilor legate de aplicarea legislaţiei vamale atenţionează că procesele verbale şi actele (rapoartele) întocmite în baza controlului efectuat constituie acte preparatorii. de martorii asistenţi. În cazul în care.

persoanele juridice şi fizice sînt obligate să prezinte. precum şi reprezentanţii acestora sînt obligaţi să asiste la controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport. 28 Art. Organul vamal este în drept să efectueze controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport în lipsa declarantului.2000 cu modificările şi completările ulterioare http://lex.justice. precum şi în alte împrejurări care nu suferă amînare.php?action=view&view=doc&id=319745&lang=1 29 Art. ordinea publică. vehiculele şi persoanele supuse controlului efectuat de echipele mobile. proprietarul mărfurilor şi colaboratorul Poliţiei de Frontieră. decît prin hotărîre a instanţei de judecată numai după pornirea urmăririi penale şi în condiţiile Codului de procedură penală31. la cererea colaboratorilor echipelor mobile. În lipsa lor persoana care conduce mijlocul de transport este obligată să acorde asistenţă organului vamal la efectuarea controlului mărfurilor şi mijloacelor de transport. precum şi vehiculele însoţite de ele în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu.justice.justice. informaţii şi explicaţii ce se referă direct sau indirect la mărfurile. d) mărfurile şi mijloacele de transport sînt lăsate pe teritoriul vamal cu încălcarea regimului vamal.07. întregul mediu. Organul vamal este în drept să efectueze în orice moment inventarierea mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală.2000 cu modificările şi completările ulterioare http://lex. vehiculelor.php?action=view&view=doc&id=319745&lang=1 30 Art.md/viewdoc. c) mărfurile sînt expediate prin poşta internaţională. în cazurile prevăzute de Guvern30.2000 cu modificările şi completările ulterioare http://lex.md/viewdoc. precum şi a mărfurilor pentru care nu au fost încasate drepturi de import sau de export sau au fost acordate facilităţi la plata acestor drepturi29. care efectuează controlul mărfurilor.md/viewdoc. altor titulari de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport.md/viewdoc. dacă: a) persoanele indicate nu se prezintă în decursul a 10 zile de la prezentarea mărfurilor şi mijloacelor de transport. Nicio autoritate publică nu este în drept să oprească şi să controleze echipele mobile.php?action=view&view=doc&id=319745&lang=1 31 Art. documentelor şi al persoanelor în scopul asigurării respectării legislaţiei vamale şi a altor legi referitoare la mărfurile aflate sub supraveghere vamală. Echipele mobile sînt subdiviziuni speciale operative ale Serviciului Vamal. 201 din Codul vamal al Republicii Moldova din 20. autorităţile publice. precum şi a reprezentanţilor acestora.1 din Codul vamal al Republicii Moldova din 20.2000 cu modificările şi completările ulterioare http://lex. animalelor.justice. Astfel declarantul şi alţi titulari de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport.07. Pentru a asigura eficienţa îndeplinirii sarcinilor echipelor mobile. 198 din Codul vamal al Republicii Moldova din 20. viaţa şi sănătatea oamenilor.07. 202 din Codul vamal al Republicii Moldova din 20. 189. În cadrul controlului vamal nu asistă doar conducătorul mijlocului de transport. documente. plantelor. b) sînt puse în pericol securitatea statului.considera că au fost încălcate prevederile legislaţiei Republicii Moldova sau ale acordurilor internaţionale la care aceasta este parte28. ci şi alte persoane stabilite de lege. e) controlul respectiv este efectuat de către echipa mobilă.php?action=view&view=doc&id=319745&lang=1 9 .07. date.

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 150 la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani. c) însoţesc. iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1. conform art. a muniţiilor. La fel şi trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a armamentului. prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop.php?action=view&view=doc&id=319745&lang=1 10 . prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop. stabileşte cauzele şi condiţiile care favorizează comiterea acestor încălcări.Echipele mobile au următoarele sarcini de bază: a) participă la contracararea traficului ilicit de mărfuri şi vehicule peste frontiera vamală a Republicii Moldova.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. e) verifică şi supraveghează deplasarea mărfurilor şi a vehiculelor pe teritoriul vamal. în cazul în care există bănuială rezonabilă de a presupune că au fost încălcate prevederile legislaţiei Republicii Moldova sau ale acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. radioactive şi explozive. ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei. asigură respectarea legislaţiei vamale de către persoanele fizice şi juridice. trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor. ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală. după caz. psihotrope. Ce ţine de activităţile ilegale de importanţă mărită în domeniul mărfurilor şi altor bunuri ce se încearcă a trece peste frontiera de stat a Republicii Moldova. în limitele competenţei lor. 189. mărfurile şi vehiculele pînă la organul vamal proxim sau pînă la locurile situate în raza lui de activitate unde este posibilă examinarea mărfurilor şi a vehiculelor. ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală.000 la 3. a dispozitivelor explozive.07. eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el. precum şi a deşeurilor nocive şi a produselor cu destinaţie dublă. cu efecte puternice. pe întreg teritoriul vamal al Republicii Moldova.000 la 5. Astfel. eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el. se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani. Deasemenea trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a substanţelor narcotice. ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei. iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3. b) depistează căile. 248 al acestui cod. toxice. mijloacele şi mecanismele de introducere/scoatere ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor şi a vehiculelor. ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a 32 Art. f) efectuează.justice.2000 cu modificările şi completările ulterioare http://lex. legiuitorul nostru a institutit infracţiunea de „Contrabandă” în Codul penal al Republicii Moldova.2 din Codul vamal al Republicii Moldova din 20. obiectelor şi a altor valori în proporţii mari.md/viewdoc. otrăvitoare. prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el. d) asigură respectarea legislaţiei vamale şi a altor acte normative pe care organele vamale au sarcina să le aplice. controlul vamal repetat al vehiculelor şi al loturilor de marfă vămuite anterior de către alte organe vamale32. la depistarea şi documentarea încălcărilor reglementărilor vamale.

sau declararea datelor false despre astfel de bunuri în documentele menţionate. 248 CP şi în actele vamale. trecerea obiectelor cu mijloace reutilate sau acomodate drept ascunziş sau prin atribuirea unor bunuri a formei altor bunuri. iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5.000 la 10. obiecte sau alte valori. precum şi mijloace de transport. teritoriul insulelor artificiale. Mai departe vom face o incursiune în cadrul sferei ce aduce atingere agenţilor economici care activează pe teritoriul Republicii Moldova. următoarele noţiuni semnifică: 1) eludarea controlului vamal – intrarea sau ieşirea din ţară prin alte locuri decît cele destinate pentru aceasta şi nu are importanţă dacă se recurge sau nu la diferite metode pentru mascarea mărfurilor. valută naţională şi străină. se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 6 ani.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice33. inclusiv mijloace de transport. Eludarea controlului vamal se consideră aceleaşi acţiuni în cazul intrării sau ieşirii din ţară şi prin locuri destinate pentru aceasta. gaze naturale. documente de plată şi valori mobiliare exprimate în valută străină şi monedă naţională). 1 pct.2010 cu privire la contrabandă. hainelor. dacă trecerea sau ieşirea a fost săvîrşită forţat. obiectelor sau a altor valori. precum şi trecerea cu folosirea ascunzişurilor. precum şi nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ţară. energie termică. inclusiv valori valutare (valută străină şi monedă naţională în numerar. se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani. iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5. cu excepţia celor prevăzute la art. iar declarare neautentică – introducerea în declaraţia vamală a unor informaţii vădit false sau declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente. 4) din Codul vamal al Republicii Moldova.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.04. eschivarea de la achitarea plăţilor vamale şi contravenţiile vamale 11 . Şi în final trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a valorilor culturale. ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei. adică a locurilor ascunse ale corpului. În scopul unificării sensului unor termeni utilizaţi în art. energie electrică.000 la 10.2002 cu modificările şi completările ulterioare http://lex.5 a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 24. 33 Art. lucruri de uz personal care prezintă valori culturale trecute peste frontiera vamală.justice. neautorizat sau fără permisiunea organului vamal. în cazul în care întoarcerea lor este obligatorie. titluri şi obiecte de valoare. construcţiilor şi instalaţiilor. 2) tăinuire de controlul vamal – neprezentarea pentru control vamal a bunurilor ce se trec peste frontiera vamală a Republicii Moldova pe o cale ce împiedică examinarea şi constatarea lor. 5) alte valori – orice obiect trecut peste frontiera vamală. 4) mărfuri – orice bunuri mobile: obiecte şi alte valori.md/index.mijloacelor de identificare vamală. 3) nedeclarare a mărfurilor – neprezentarea în modul stabilit a informaţiilor precise despre aceste mărfuri. eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop.php?action=view&view=doc&id=331268 34 Hotărârea nr. (inclusiv a celor special fabricate). obiectelor personale etc. 6) teritoriul vamal al ţării – teritoriul terestru (inclusiv zonele economice. apele teritoriale şi spaţiul aerian deasupra acestora)34. 248 din Codul Penal al Republicii Moldova din 18.12. alt fel de energie.

1 din Codul vamal al Republicii Moldova din 20. 5 p. confirmate prin înregistrări contabile şi informaţii disponibile. în decursul celor doi ani anteriori prezentării cererii. Ca excepţie. 1 Art. Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care. în continuare – AEO)35.5 din Codul Fiscal al Republicii Moldova din 24. Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care. Serviciul Vamal poate decide altfel dacă determină. solicitantul. la momentul efectuării controlului. această solvabilitate poate fi constatată.php?action=view&view=doc&id=319745&lang=1 36 Art. sau la învăţătură.2000 cu modificările şi completările ulterioare http://lex. constatate conform procedurii legale. Se va lua în consideraţie: a) examinarea neregulilor pe bază cumulativă. precum şi nu creează suspiciuni cu privire la buna-credinţă a solicitantului. Conform Codului Fiscal al Republicii Moldova. pentru a stabili dacă există probleme sistematice.1997 cu modificările şi completările ulterioare http://lex.php?action=view&view=doc&id=326971 12 . d) dacă solicitantul a luat măsuri de remediere pentru a preveni sau minimiza eventuale nereguli sau greşeli. c) dacă solicitantul a informat din proprie iniţiativă organul vamal despre greşelile sau neregulile descoperite. aflată în exerciţiul funcţiunii peste hotare.md/viewdoc. 35 Alin. este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova. 195. persoanele responsabile ale solicitantului nu au comis încălcări ale legislaţiei vamale. (1) din prezentul cod poate să solicite statutul de agent economic autorizat (Authorised Economic Operator. pe perioada ultimilor doi ani anteriori prezentării cererii. inclusiv: se află la tratament sau la odihnă.justice. 2) dispunerea de active cu un grad înalt de solvabilitate.justice.Orice agent economic care este rezident în sensul art. în baza informaţiilor şi datelor disponibile. 5 pct. 3) lipsa încălcărilor legislaţiei vamale. sau în deplasare peste hotare. orice persoană juridică sau formă organizatorică cu statut de persoană fizică a cărei activitate este organizată sau gestionată în Republica Moldova ori al cărei loc de bază de desfăşurare a activităţii este Republica Moldova36. rezident este: 1.04. orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţele de mai jos: a) are domiciliu permanent în Republica Moldova. 5) din Codul fiscal şi întruneşte condiţiile prevăzute la art. 2.07. 1953 alin. că aceste încălcări au o importanţă redusă în raport cu numărul sau amploarea operaţiunilor vamale. Condiţiile pentru acordarea statutului de AEO sînt următoarele: 1) lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional. b) frecvenţa încălcărilor.md/index. b) se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal.

07. dacă este cazul. e) dispune de proceduri corespunzătoare de arhivare a documentelor şi informaţiilor. ca urmare a analizei riscurilor. Organele vamale pot decide altfel dacă există o ameninţare excepţională sau dacă obligaţiile respective de control sînt prevăzute de legislaţie. Condiţia este considerată realizată dacă solicitantul îndeplineşte următoarele cerinţe: a) clădirile utilizate în cadrul procedurilor vamale sînt construite din materiale care rezistă la tentativele de acces ilegal şi oferă o protecţie împotriva imixtiunilor. dacă este cazul. Titularul unui certificat AEO este supus unui număr mai mic de controale fizice şi documentare decît ceilalţi agenţi economici.md/viewdoc.2000 cu modificările şi completările ulterioare http://lex. c) măsurile privind manipularea mărfurilor exclud introducerea. depozitarea mărfurilor. 195.4) dispunerea de un sistem de gestiune a evidenţei operaţiunilor comerciale şi. Totuşi în cazul în care. care asigură protecţia datelor. c) dispune de un sistem logistic care să asigure condiţii de gestionare separate pentru mărfurile străine şi cele autohtone. substituirea sau pierderea neautorizată a mărfurilor şi defectarea unor unităţi de încărcare. Condiţia este considerată realizată dacă solicitantul îndeplineşte următoarele cerinţe: a) utilizează un sistem contabil care să fie compatibil cu reglementările contabile generale şi care să faciliteze controalele vamale prin audit. d) există.php?action=view&view=doc&id=319745&lang=1 13 . 5) dispunerea de amplasamente. f) informează angajaţii săi cu privire la necesitatea de a informa organele vamale în cazul apariţiei unor dificultăţi în îndeplinirea criteriilor stabilite de prezenta secţiune şi desemnează persoanele de contact pentru informarea Serviciului Vamal.justice. care să permită realizarea adecvată a controalelor vamale. perfectarea documentelor aferente acestor operaţiuni. e) efectuează verificări anuale privind antecedentele penale ale angajaţilor care ocupă posturi sensibile sub aspectul securităţii (persoanele responsabile pentru primirea-predarea. dacă este cazul. organul vamal decide să supună controlului suplimentar 37 Art. d) utilizează un sistem de gestiune administrativă care corespunde tipului şi dimensiunii activităţii şi care este potrivit pentru gestionarea fluxului de mărfuri.3 din Codul vamal al Republicii Moldova din 20. a)–e)37. b) permite accesul fizic sau electronic al organului vamal la registrele de evidenţă gestionate şi. precum şi personalul de securitate). f) asigură că angajaţii săi responsabili participă la programe de sensibilizare cu privire la asigurarea respectării condiţiilor specificate la lit. la registrele sale de transport. proceduri care permit asigurarea gestionării licenţelor de import şi/sau de export legate de interdicţii sau de restricţii şi distingerea acestor mărfuri de alte mărfuri. echipamente şi personal necesare manipulării mărfurilor. precum şi utilizează un sistem de control intern capabil să identifice tranzacţiile ilegale sau neregulamentare. g) întreprinde măsuri adecvate de securitate a tehnologiilor informaţionale pentru a proteja sistemul informatic şi documentaţia împotriva oricăror imixtiuni. b) există măsuri de control adecvate pentru a împiedica accesul neautorizat în zonele de manipulare a mărfurilor. a documentelor de transport.

9.2010.09.scribd. care poate fi definită ca o ramură complexă de drept formată din instituţii şi norme juridice care au drept scop reglementarea relaţiilor sociale ce se nasc. 8. în cazurile când aceştia ajung să interacţioneze în cadrul activităţilor economice.md/index.2014). 1998.03.02. îndeplineşte funcţia de instrument de protecţie a economiei naţionale şi. Российское таможенное право.justice.md/index. În concluzie pot menţiona faptul că în organizarea statului. nr.Н.03.03.justice. eschivarea de la achitarea plăţilor vamale şi contravenţiile vamale. mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală a statului. Габричидзе Б. Таможенное право. Москва. Activitatea vamală în Republica Moldova şi fenomenul corupţiei. se modifică şi se sting în legătură cu trecerea persoanelor. 2001. Chişinău. 16.php?action=view&view=doc&id=319745&lang=1 14 . Hotărârea nr.2000 cu modificările şi completările ulterioare http://lex.1991. Hotărârea nr. Controlul vamal deja. 2. controlul respectiv se efectuează în mod prioritar38.04. 4 a Plenului CSJ cu privire la practica examinării în contencios administrativ a litigiilor legate de aplicarea legislaţiei vamale nr. 6.07.5 a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 24. pe langa rolul ei primordial.php?action=view&view=doc&id=326971 Codul Penal al Republicii Moldova din 18. 7.04. Chişinău 2003. are drept scop identificarea mărfurilor şi a mijloacelor de transport pe baza declaraţiei vamale în detaliu şi a documentelor comerciale şi asigurarea legalităţii la trecerea peste frontiera vamală. Viorelia Gâscă.customs.2014). Acest proces după părerea mea asigură direct o bună desfăşurare a relaţiilor dintre stat şi subiecţii săi de drept.justice. 28-29 din 02. 1466 din 29.2 din Codul vamal al Republicii Moldova din 20.md/viewdoc.1991 cu privire la formarea Departamentului de Stat pentru controlul vamal al RSS Moldova.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311599 Hotărîrea Guvernului nr. 10. 70 din 11. indirect. 13. şi indirect dintre toţi subiecţii de drept.com/doc/88502649/DreptVamal (citat la 1. Referinţe: 1. Transparancy International Moldova. Site-ul oficial al Serviciului Vamal al Republicii Moldova http://www. 5. 12.mijlocul de transport şi mărfurile indicate în declaraţia vamală depusă de AEO. Drept vamal comunitar: Curs de lecţii.Ф.php?action=view&view=doc&id=319745&lang=1 Codul Fiscal al Republicii Moldova din 24. 11.php?id=5 38 Art.1997 cu modificările şi completările ulterioare http://lex.12.4 din 24.2000 cu modificările şi completările ulterioare http://lex.2014).1. 1999.1998.1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti.07.gov. fiscal. Ноздрачев Л.01.12. 195. juridice sau de altă natură care aduc atingere şi domeniului vamal naţional şi internaţional. deţine un rol social şi de apărare a naţiunii destul de important. În: Monitorul Oficial Nr. Москва. http://dexonline.com/doc/48365539/DreptulVamal (citat la 1.04. Natalia Calenic. Codul vamal al Republicii Moldova din 20.2002 cu modificările şi completările ulterioare http://lex. Decretul Preşedintelui Republicii Moldova cu privire la subordinea instituţiilor vamale situate pe teritoriul Republicii Moldova nr. 14.scribd. Dreptul vamal în sistemul de drept al Republicii Moldova [online] http://ro. indiferent de state. 189 din 03. vama este o institutie complexa care. 3.justice.scribd.ro Dreptul vamal [online] http://ro.Perjaru [online] http://ro. Efim Obreja.com/doc/70262675/dr-vamal (citat la 1. art Nr : 203 http://lex.md/index. 17. mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe. A. sociale.md/viewdoc. Ştiinţa juridica care studiază acest segment este denumită drept vamal.php?action=view&view=doc&id=331268 Legea Nr.justice. Notiţe de curs la disciplina dreptul vamal . Radu Gh. In: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.md/index. 4.2010 cu privire la contrabandă. 15. 2011.