You are on page 1of 4

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model ‘van Gelder’
Student( Kamiel Franssen
Mentor:
Ine van Hoek
e):
P14EHVC
Datum:
31-3-2015
Klas:
Sint Antonius Abt
Groep:
1/2
Stagesch Acht
Aantal leerlingen:
26
ool:
Plaats:
Vak- vormingsgebied: levensbeschouwing
Speelwerkthema / onderwerp: levensbeschouwelijk gesprek (mama kwijt)
Persoonlijk Leerdoel: Ik ga letten op mijn mimiek, stemmetjes en toonvariatie tijdens het voorlezen, ook ga ik letten op mijn
organisatie vooraf en mij hier tijdens de activiteit aan proberen te houden.
Lesdoel(en): Kinderen leren gevoelens uiten, omgaan met
Evaluatie van lesdoelen: Ik ga dit controleren door de
gevoelens en ze verbeteren hun begrijpend luisteren.
leerlingen te observeren na mijn activiteit. Hierbij let ik op hoe
de leerlingen omgaan met onverwachte situaties, ruzies,
problemen en dingen die tegen zitten.
Beginsituatie: De leerling weet vaak niet hoe hij problemen moet oplossen en begint vaak direct te huilen en raakt helemaal
gefrustreerd en in paniek. Vaak laat mijn mentor dit even rusten en dan is het na enkele minuten alweer goed, toch zegt mijn
mentor dat dit gedrag moet veranderen. Ik veronderstel dat de leerling vast wel eens iets kwijt is geweest, hier speel ik op in en
ik ga het gesprek aan met de leerling. Wat ben je wel eens kwijt geweest en hoe ga je daar mee om zijn enkele vragen waarmee
ik de leerling probeer te helpen rustiger om te gaan met problemen en onverwachte veranderingen.
Erikson: De kinderen uit mijn klas zitten in de vlijt vs. Minderwaardigheid fase. Dit is fase 4. Vertrouwen is voor het kind heel erg
belangrijk. Als leraar en opvoeder moet je dus vertrouwen geven aan het kind.
Kohlberg: De kinderen uit mijn klas zitten op het per conventionele niveau. Hierin zit het kind in de fase straf vermijden. Het kind
doet iets om bijvoorbeeld onrust te voorkomen met de meester of juf.
Fowler: De kinderen uit mijn klas zitten in fase 1: intuïtief projecterend geloven: fase van fantasie. De kinderen willen en kunnen
nog niet logisch denken. Er ontstaat een bewustzijn van dood, seks en taboes.
Lesverloop
Tijd
Leerinhoud
Didactische
Leeractiviteit
Materialen / Organisatie
handelingen
 Leergedrag leerling(en)
Leraar 
1 minuut
2 leerlingen
In de gang gaan zitten.
gang
vragen of ze mee
in de gang gaan
zitten.

10 minuten 5 Introduceren boekje en vragen er omheen stellen. Koppeling maken van eigen . Vragen beantwoorden. Boekje ‘Mama kwijt’ Luisteren naar het verhaal en het probleem uit het verhaal halen. Het verhaaltje gaat over een probleem en jullie moeten goed luisteren of jullie het probleem horen. Kinderen zijn aan het woord. ik stuur het gesprek. 3 minuten Begrijpend luisteren. Boekje ‘Mama kwijt’ Vragen beantwoorden en ervaring delen. Verhaal voorlezen Over wie ging het verhaaltje? Wat was het probleem in het verhaal? Hoe kwam dat probleem? Etc. Hebben jullie ook wel eens zo’n probleem gehad? Vond je dat toen leuk of niet leuk of zelfs stom? Voelde je je toen blij of verdrietig of? Hoe heb je het toen opgelost? Hoe kan je het het beste oplossen? Hoe loste de uil in Betrokken raken en vragen beantwoorden.3 minuten 7 minuten Begrijpend luisteren.

3 minuten Evalueren: Hoe vonden jullie het om zo hierover te praten? Waarom vond je dat? Zou je dat vaker willen doen? Hoe zou je nu reageren als je iets kwijt bent of als iets niet meer zit? Etc.minuten het verhaaltje het op? Lukte dat goed of niet goed? Hoe voelde de uil zich? Etc. Vragen beantwoorden en evalueren over hoe het was om zo’n gesprek te voeren. ervaring naar het boekje en meedoen in het gesprek. .

Persoonlijke reflectie Feedback mentor Datum: 31-03-2015 .