You are on page 1of 4

Extra vragen (TU Delft

)
Wat zijn de voorwaarden voor een ERASMUS studiebeurs?
Om in aanmerking te komen voor de ERASMUS studiebeurs moet je aan de volgende
voorwaarden voldoen:
 De aanvraag moet 6 weken vóór vertrek worden ingediend bij het International
Office (Jaffalaan 9a).
 Je bent en blijft ingeschreven als reguliere student aan de TU Delft voor een
voltijd studie tijdens je verblijf in het buitenland.
 Je faculteit moet een uitwisselingsovereenkomst hebben afgesloten met de
buitenlandse universiteit. Hierdoor betaal je geen collegegeld in het buitenland.
 Je hebt je eerste studiejaar met succes afgerond (propedeuse behaald). Voor TU
Delft bachelor studenten geldt een TU Delft propedeuse behaald.
 De in het buitenland te volgen studie of stage moet onderdeel uitmaken van je
studieprogramma aan de TU Delft.
 De studieperiode bedraagt minimaal 3 maanden of een heel trimester en
maximaal 12 maanden. Alleen als bij de gastinstelling een trimester minder dan
3 maanden duurt, is een verblijf van minder dan 3 maanden toegestaan. De
Erasmus studieperiode begint op z’n vroegst op 1 juni 2013 en eindigt niet
later dan 30 september 2014.
 De studieperiode levert minimaal 10 ECTS op.
 Je ontvangt naast de ERASMUS studiebeurs geen andere beurzen van de
Europese Unie dan wel uit de TU mobiliteitsfondsen (o.a. CvB, IS, STIR, VM). Als
extra kosten van het verblijf uit andere subsidiebronnen worden vergoed, vervalt
de ERASMUS studiebeurs.
 Tijdens je studie kun je maar één keer in aanmerking komen voor een ERASMUS
studiebeurs.

Wat is de hoogte van de ERASMUS studiebeurs?
De ERASMUS studiebeurs is een tegemoetkoming in de extra mobiliteitsuitgaven van
de student, te weten verzekering, visumkosten, hogere kosten van levensonderhoud
in het gastland en bedraagt voor 2013-2014 220 Euro per maand. De ERASMUS
beurzen beogen niet de volledige kosten van het buitenlandverblijf te dekken.

Hoe kan ik me aanmelden voor de ERASMUS studiebeurs?
De eerste stap is een gesprek met de facultair exchange coördinator. Wanneer je
toestemming hebt gekregen en je aan bent genomen bij de universiteit van keuze
kan de facultaire exchange coördinator je nomineren voor de ERASMUS studiebeurs
bij het International Office. De formulieren (voorblad met check van ERASMUS
voorwaarden + Studentenovereenkomst + Learning Agreement) krijg je van je
facultaire exchange coördinator. Die moet de formulieren ook ondertekenen. De
nominatie moet minimaal 6 weken voor aanvang van je exchange periode bij het
Central International Office (Jaffalaan 9A) worden ingediend. Je mag de nominatie
scannen en mailen aan internationaloffice@tudelft.nl

De beurs dient minimaal 6 weken vóór aanvang van je exchange periode te worden aangevraagd.Hoe lang van te voren moet ik me aanmelden? Het is verstandig om je beurs aan te vragen zodra je toegelaten bent bij de buitenlandse universiteit. .

Ik heb al eens eerder een ERASMUS studiebeurs gehad. STUDIE: De minimumperiode is drie maanden of een heel trimester. Ik kan mijn Learning Agreement nog niet invullen en inleveren. Zet je handtekening en laat de exchange coördinator van je faculteit tekenen.tudelft. kom ik nu nog in aanmerking? Een ERASMUS studiebeurs kan slechts eenmalig aangevraagd worden. In de eerste week na aanvang van je exchange periode kun je dan je definitieve studieprogramma vastleggen. Als je net voor vertrek nog een hertentamen hebt.5 maand.5 maand duurt dient hij/zij het hele trimester te volgen en dus minimaal 2. Alleen als bij de gastinstelling een trimester minder dan drie maanden duurt. kom ik aanmerking voor een ERASMUS beurs? Nee. Bij sommige faculteiten is het de gewoonte dat de examencommissie hier tekent.De minimale duur van 3 maanden is een voorwaarde. je komt niet in aanmerking voor een ERASMUS beurs. onderteken dit en laat het formulier ook ondertekenen door de verantwoordelijke van de gastuniversiteit. Moet ik de aanmelding bij de buitenlandse universiteit zelf regelen? Dat verschilt per faculteit. Informeer bij je facultaire exchange coördinator hoe dit voor jouw faculteit geregeld is. Dit geld ook andersom: Wanneer een student een ERASMUS stagebeurs gehad heeft kan hij ook nog een ERASMUS studiebeurs aanvragen. wat nu? Zonder Propedeuse krijg je geen ERASMUS beurs. dit is de minimale duur van je buitenlandverblijf voor ERASMUS. Hoe moet ik deze invullen? Ga als volgt te werk: Vul je vakken of project in met de bijbehorende studiepunten. Wat nu? Als de gastinstelling nog geen volledige duidelijkheid kan geven over de beschikbare vakken vul dan de Learning Agreement voorlopig in.5 maanden te blijven. In het Transcript of Records dient te staan dat de student een heel trimester heeft gevolgd. Het is wel mogelijk na een ERASMUS studieperiode een ERASMUS stagebeurs aan te vragen. en deze niet haalt krijg je echt geen beurs. Er wordt niet afgerond. De facultair coördinator kan je uitleggen hoe je de handtekening van de Examencommissie kunt aanvragen. Ik ga maar 2. Het is daarom aan te raden geen ERASMUS exchange te plannen voor je je P behaald hebt. Kijk op de buitenland website voor meer informatie:www. Ik heb op mijn faculteit een Learning Agreement gehad. Mail een scan van het .buitenland.nl Ik heb mijn propedeuse nog niet gehaald. is een verblijf van minder dan drie maanden toegestaan. Bijvoorbeeld als de student naar land x gaat waar een trimester 2. Vul het formulier herziene LA in. Wanneer een student toch nog op studie uitwisseling vertrekt kan hij soms nog aanspraak maken op andere fondsen. 3 maanden is 3 maanden. De student kan dan een beurs voor drie maanden krijgen.

Het International Office moet de herziene LA binnen één maand na aanvang van je exchange periode hebben ontvangen. Die tekent dan de herziene LA en zorgt ervoor dat het bij het International Office wordt ingeleverd.ondertekende formulier aan je facultaire exchange coördinator. Ik wil een taalcursus volgen. Hoe pak ik dit aan? Een ERASMUS Intensive Language Course (EILC) kan voorafgaand aan een buitenlandverblijf gevolgd worden. Voor andere betaalde alternatieven wordt verwezen naar de buitenlandwebsite. .