You are on page 1of 28

1. Geminizin rotası 340°sürati 16 KTS'dir.

Gemi anemometresinden nisbi rüzgarı yönünü
SANCAK 65°, süratini 13,5 Knots olarak ölçtünüz. Bu durumda hakiki rüzgarın yönü vesürati
nedir?
A) 294° - 16 knots
B) 114° - 16 Knots
C) 234° - 16 knots
D) 114° - 1,6 knots
E) 114° - 8 knots
2. 03 MAYIS 1999 günü 04:25:15 GMT da, Ay’ın GHA ve Dec değerleri nedir?
A) 31° 27’,3 - 17° 22’,6 S
B) 25° 08’,5 - 17° 22’,6 S
C) 37° 45’,9 - 17° 20’,0 S
D) 37° 43’,3 - 17° 24’,8 S
E) 37° 51’,6 - 17° 20’,4 S
3. Kalkış noktası 46°N - 065°W, varış noktası 50°N - 027°W olan bir büyük daire seyri için
kalkış rota açısı ve mesafe aşağıdakilerden hangisidir? (Problemi ekte bulunan NP 401
sayfasını kullanarak çözünüz.)
A) 84°,3, 1520 mil
B) 84°,3, 3872 mil
C) 67°, 3872 mil
D) 67°, 1527 mil
E) 64° 32’, 1380 mil
4. Cayro pusula hatası 4° E olan ve hakiki 086° rotasına seyreden bir geminin cayro pusula
ile rotası aşağıdakilerden hangisidir ?
A) 080° B) 082° C) 086° D)088° E)090°
5. The Race Limanında 01 ARALIK 1999 günü saat 14:00 ZT daki gel-git akıntısının yönü ve
şiddeti nedir? (Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Akıntı Cetvelleri kullanılarak
çözülecektir.)
A) 112°, 1,38 knot
B) 302°, 1,38 knot
C) 302°, 2,9 knot
D) 302°, 1,7 knot
E) 112°, 2,9 knot

2. 6. Diferansiyel GPS’in işlevine aşağıdakilerden hangisi en uygundur?
A) Gemilerin GPS alıcılarının ölçtüğü değerlere uygulanacak kerteriz düzeltmelerini
yayımlayan istasyonlardır,
B) Gemilerin GPS alıcılarının ölçtüğü değerlere uygulanacak uzaklık düzeltmelerini
yayımlayan istasyonlardır,
C) İstendiğinde gemilerin mevkilerini kendilerine bildiren istasyonlardır,
D) Uydulardan gelen dalgaların faz farklarını ölçerek mevki bulan GPS alıcısıdır,
E) Uydulardan gelen dalga atımlarının (palslarının) varış zamanları arasındaki farka
dayanarak geminin mevkiini bulan gemideki GPS alıcısıdır.

3. 7. A Geminin rotası 135° olup, B gemisi SANCAK 35° de kerteriz edilmiştir. B gemisinin
hakiki kerterizi nedir?
A) 170°
B) 100°
C) 135°
D) 035°
E) Hiçbiri

135 + 35 = 170 olur

8. 42° 10’ N - 036° 20’ E mevkii ile 46° 20’ N - 033° 00’ E mevkii arasındaki departure kaç
mildir?
A) 135 mil
B) 143 mil
C) 205 mil
D) 210 mil
E) 242 mil

36 20 E – 33 00 E = 3 20 *60 = 200
42 10 N + 46 20 / 2 = 44 15 = COS 44 15 * 200 = 143.26 m

9. Aşağıdakilerden hangisi NAVTEX mesaj tiplerinden biri değildir ?
A) Denizcilik uyarısı
B) INMARSAT mesajı
C) SATNAV mesajı
D) Arama ve kurtarma bilgileri
E) DECCA mesajı

: 28° 40’. ARPA ekranında bulunan T harfinin anlamı nedir? a) ARPAda deneme manevrası yapıldığını b) Koruma çemberine bir hedefin girdiğini c) İzlenmeyen bir hedefin izlemeye alındığını d) İzlenmekte olan hedefin tehlike yarattığını e) İzlenmeyen bir hedefte Tokuş olayının meydana geldiğini . III 11.2 B) 28° 32’.Alt. 06 Mayıs 1999 tarihinde Greenwich hakiki zamanı (GAT) 19:34:20 ise.1m olduğuna göre. II.2 C) 28° 28’. Dopler Paraketeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ? A) 200 metreden daha derin sularda. III C) II.10. III D) I. C) Parakete kılıcı üzerinden akan suyun oluşturduğu manyetik alan ile sürat ölçerler. D) Dopler paraketelerde ses baş tarafta bulunan vericiden yayınlanır ve kıç tarafta bulunan alıcı tarafından alınırlar. 18 Haziran 1999 tarihinde Satürn gezegeninden alınan Sex.8 E) 28° 44’.2 D) 28° 39’. dopler paraketelerin çoğu otomatik olarak su (Water track) konumuna geçerler. II E) I. nedir? A) 28° 36’.0 13. E)Parakete kılıcı sürtünme etki alanı dışındadır 12. UT (GMT) nedir? A) 19:37:43 B) 19:30:58 C) 19:37:35 D) 19:37:56 E) 16:12:20 14. B) Hata oranı yüksektir. IC : +2’ ve göz yüksekliği 5. Düzeltilmiş Yükseklik (Ho). Önerilen okyanus geçiş rotaları aşağıdaki kaynakların hangilerinde bulunur? A) Okyanus kılavuz haritalarında B) Routeing chartlarda C) Ocean passages kitaplarında D) Okyanus kılavuz kitaplarında D) Hepsinde B) I.

B) Pusuladaki pruva değeri ile emredilen rota değeri arasındaki farkı kompütüre bildirir.1 mil uzak d) İntersept 8. e) Cisim 1 kts sürat ile aynı rotada uzaklaşmaktadır. d) Verilenler ile değerlendirme yapılamaz. D) Dümenin otomatik olarak çalışmasını sağlar. C) Devre dışıdır ve hiçbir işlev yapmaz.7 mil yakın b) İntersept 24. Sh kısaltmasının anlamı nedir? a) Sığlık b) Taş c) Kil d) Kabuk e) Kum 16.5 mile kurulmuş olan koruma çemberinin içine bir hedef girdiğinde. a) Cisim sürat göstermemektedir. c) Cisim 1 kts sürat ile aksi rotada yaklaşmaktadır. b) Cisim 2 kts sürat ile aksi rotada yaklaşmaktadır. Cismin hesaplanan rota ve sürati ne kadardır. A) Sancak ve iskele dümen makinaları hareketleri arasındaki farkı komputüre gönderir.1 mil yakın c) İntersept 24.5 mil uzak -e) İntersept 24. 18. A mevkiindeki geminin vardiya zabit 5 Haziran 1999 günü Güneşin üst çevresinden yaptığı gözlem sonucu Sext.2 kügy (Göz yüksekliği) 16 m.15. . Saat 12 12’de aynı cisim kerterizi değişmeden 8 mile yaklaşmıştır. E) Dümenin el ile çalışmasını sağlar.Alt. Geminiz 10 knot ile seyrederken saat 1200’da tam pruvada 10 milde bir cisim tespit ettiniz. olduğuna göre. 21) ARPA-Radar cıhazında 3. Güneşin Hesabi yüksekliğini ise HC 67º 35´ olarak hesaplamış ve inter-septi saptamıştır. IC-1´.Sistem B de limana girerken sancaktaki şamandıranın rengi? kırmızı koni 20. vardiya zabitinin saptadığı intersept aşağıda ifade edilen değerlerden hangisidir? a) İntersept 7.5 mil uzak 17. Otopilotta NFU çalışmasında geri besleme. 19. 67º 35 ´ olarak saptamıştır.Fenerlerin gündüz görünme mesafesi nereden bulunur? fenerler ve sis işaretleri kitabı diye cevapladım ama doğru olmayabilir.

ARPA giren hedef alarmı verir ve hedefi izlemeye alır. e) Hiçbiri.a) ARPA hedef tehdidi alarmı verir. 22) Predicted Area of Danger (PAD) alanının şekli asağıdakilerden hangisiyle değişir? a) Kendi gemimizin rotası b) TCPA c) CPA d) Karşı hedefin devir dairesi yarı çapı e) ARPAnin gerçek veya göreli harekette çalşıması durumu 23) ARPA hedef tehditi alarmını ne zaman verir? a) İzlenmekte olan bir hedef CPA içine girdiği zaman b) İzlenmekte olan bir hedef koruma çemberi içine girdiği zaman c) İzlenmeyen bir hedef koruma çemberi içine girdiği zaman d) İzlenmekte olan bir hedef için CPA ve TCPA ihlal edildiğinde e) İzlenmeyen bir hedef otomatik olarak izlenmeye alındığı zaman 24) CPA:1 mil. b) Eğer otomatik izlemeye alma fonksiyonu devrede ise. ARPA sadece giren hedef alarmi verir ve hedefi izlemeye almaz. d) Cihaz sesli olarak hiç bir alarm vermez. sürati 15 mil mesafesi 10 mil olan bir hedefe karşı ARPA ne zaman alarm verir? a) Hedefe 1 mil kala b) Hedefe 10 mil kala c) Hedefin CPA'ye gelmesine 5 dakika kala d) Hedefin CPA'ye gelmesine 15 dakika kala e) Hedefin CPA'ye gelmesine 5 mil kala 25) ARPA giren hedef (intruder) alarmını ne zaman verir? a) Hedef CPA siniri içine girdiğinde b) Koruma çemberi içindeki hedef CPA sınırı içine girdiğinde c) Koruma çemberi içindeki hedef TCPA sınırı içine girdiğinde d) Koruma çemberinden içeri hedef girdiğinde ve otomatik izlemeye alma devrede olmadığı zaman e) Koruma çemberi dışında bulunan yeni hedefin izlemeye alındığı zaman 26) ARPA ekranında bulunan T harfinin anlamı nedir? . TCPA: 5 dakika olarak girilen bir ARPAda. c) Eğer otomatik izlemeye alma fonksiyonu devre dışı ise.

a) ARPAda deneme manevrası yapıldığını b) Koruma çemberine bir hedefin girdiğini c) İzlenmeyen bir hedefin izlemeye alındığını d) İzlenmekte olan hedefin tehlike yarattığını e) İzlenmeyen bir hedefte Tokuş olayının meydana geldiğini 27) Göreli hareket modunda çalışan bir ARPA-Radarda CPA değeri nasıl saptanır? a) Devamlı kerteriz alındığında b) Sadece Radar görüntüsünün sürekli izlendigi hallerde c) Hedef en az iki kez plotlandıktan sonra d) CPA'nin sayısal değeri sadece gerçek hareket modunda saptanabilir e) Görüntü N-UP olarak kullanıldığında 28) ARPAda izlenen iki hedefin tokuşması (swop) hedeflerin birbirine göre durumu ile iliskilidir. Buna göre asagidaki durumlarin hangisinde tokuş olayi meydana gelir? a) Arama alanı (search area) içinde otomatik izlenen hedeflerde b) Ayni kerterizdeki iki hedef arasinda c) Ayni mesafedeki hedefler arasinda d) Birbirine yakin geçen hedefler arasinda e) Ayni hizda ve paralel seyreden hedefler arasinda 29) Asagidaki ifadelerden hangisi dogrudur? a) CPA ile hedeflerin gemimizden en yakin pruva geçis mesafesi tespit edilir b) CPA degeri daima pruva geçis mesafesinden küçüktür c) Hedeflerin CPA degeri arttikça TCPA degeri büyür d) Hedeflerin CPA degeri azaldikça TCPA degeri küçülür e) Eğer hedefin mesafesi azalmakta ve kerterizi degismemekteyse bu hedefin CPAsi sifirdir 30) IMO Performans Standartlarina göre ARPA en az kaç hedefi otomatik olarak izleyebilmelidir? a) 10 b) 20 c) 30 d) 40 e) Radar menzilinde yer alan tüm hedefleri 31) IMO Performans Standartlarina göre ARPA'ya hız girişi nereden olmalidir? a) ARPA hiz bilgisini kendisi üretir .

b) Gemi paraketesinden c) GPS'den d) VDR'dan e) ARPA'ya hiz bilgisi el ile girilir 32) Bir ARPA cihazi en az aşagidakilerden hangisini göstermelidir? a) Bir sonraki dönüs noktasina olan mesafe b) Bir sonraki dönüs için gerekli rota açisi c) Geminin hız bilgisi d) Gemi su alti derinligi e) Geminin boyu 33) Yakınındaki diğer gemi radarlarının etkisini gidermek için asağıdaki fonksiyonlardan hangisi kullanılır? a) RIC b) ICR c) VIC d) OSC e) TUNE 34) Asağıdakilerden hangisi Radarda mesafe ölçümde kullanilir? a) EBL b)VRM c) RIC d) PPI e) PI 35) Cayro Pusula ve Oto pilot verilerini kayit edecek olan VDR bu verileri hangi aralık ile kayıt etmelidir? a) 1 sn b) 3 sn c) 5 sn d) 6 sn e) 9 sn 36) Asağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? a) AIS sistemi ile gemiden gemiye. gemiden kıyaya ve kıyadan gemiye bilgi gönderimi sağlanabilir .

b) AIS. sadece VTS sisteminin bulundugu alanlarda kullanılır c) 300 grt ve üzeri uluslararası seyir yapan tüm gemilerde AIS bulundurma zorunlulugu vardir d) AIS sistemi bilgileri 161.975 Mhz frekansından aktarılmaktadır e) AIS iki kanallı (87B-88B) bir VHF alıcısıdır 37) Asağıdakilerden hangisi AIS transponderleri aracılığı ile aktarılabilen bilgilerden değildir? a) Varış limanı b) GPS antenin konumu c) Gemi çağrı işareti d) Gemi sahibinin ismi e) Seyir planı 38) Bir ECDIS cıhazı en az ne kadar süre verileri muhafaza edebilmelidir? a) 4 saat b) 6 saat c) 12 saat d) 18 saat e) 24 saat 39) IMO Performans Standartlarina göre asağıdakilerden hangisi VDR'da kayıt edilmesi gerekenlerden değildir? a) Gemi pozisyonu ve bilgi kaynağı b) VHF haberlesmeleri c) Makina kumandalari d) Şirket görüsmeleri e) Dümen kumandalari 40) VDR ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? a) Kayıt bilgileri kesinlikle değistirilemiyecek yapıdadır b) Son kayıt ünitesi su geçirmez kapsül içindedir c) SOLAS'a göre 3000 grt ve üzeri gemilerde bulunması zorunludur d) Geçici hafıza kaydı en az 6 saat kayıt özelliğindedir e) Sertleştirilmiş saklama birimi verileri en az 2 yıl koruyabilmelidir 41) Oto pilotun rotadan kaçmalara karşı tepki duyarlılığı asağıdakilerden hangisi ile ayar edilir? a) Permhelm b) Count rudder .

e) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin yönüne akıntının İZ’i denir 45 .c) Rudder limit d) Rudder e) Weather 42) Gemi rotadan bir derece kaçtığında dümenin kaç dereceye alınacağını belirleyen otopilot kontrolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Yawning b) Rudder Limit c) Perm Helm d) Count Rudder e) Rudder 43) Hakiki 170 derece rotasına seyretmekte olan A gemisi iskele kemeresinde B gemisini kerteriz etmektedir.Aşağıdakilerden hangisi NAVTEX mesaj tiplerinden biri değildir? a) Denizcilik uyarısı b) INMARSAT mesajı** c) SATNAV mesajı d) Arama ve kurtarma bilgileri e) DECCA mesajı 46-Başlangıç rota açısı 38°. b) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin süratine akıntının DRIFT’i denir.Buzlarla ilgili bilgiler aşağıdaki kaynakların hangilerinde bulunur? I) Okyanus kılavuz haritalarında II) Routeing chartlar III) Ocean passage kitapları IV) Okyanus kılavuz kitapları .) a) 3240 mil b) 2160 mil** c) 2187 mil d) 2120 mil e) 2080 mil 47.050°W olan bir büyük daire seyri için vertex noktasının başlangıç noktasına olan mesafesi nedir? (Problemi ekte bulunan NP 401 sayfasını kullanarak çözü-nüz.B gemisi A gemisini nispi 220 derecede kerteriz ettiğine göre B gemisinin rotası nedir? A) 140 B) 160 C) 040 D) 180 E) 220 44-Akıntı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin yönüne akıntının DRIFT’i denir. d) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin süratine akıntının İZ’i denir.** c) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin süratine akıntının SET’i denir. başlangıç noktası koordinatları 47°N .

a) 083° 11:17 b) 004° 11:15 c) 090° 11:13** d) 104° 11:09 e) 098° 11:12 53-Güneşin almanaktan saptanan yarıçapı 15'.2 dir.** c) P. d) P. b) P. III c) I.R. IV b) II.Geminizin rotası 040o ve hızı 16 knot tur. Bir hedeften alınan radar kerterizleri aşağıdaki gibidir: Zaman Kerteriz Mesafe 1100 080o 7 mil 1102 080o 6 mil Geminizin rota değiştirme süresi 4 dakikadır.F azaltılmalı ve kazanç azaltılmalıdır.2 . II. CPA (EYN) mesafesini kaptan 1.6** e) + 1'.0 b) -1'.F çoğaltılmalı ve kazanç arttırılmalıdır.a) I. IC değeri nedir? a) + 1'. Buna göre geminizin yeni rotasını ve yeni rotada TCPA (AYNZ) ‘yı hesaplayınız. IV** e) I. IV 48-Cayro pusulada hız hatası aşağıdaki durumlardan hangisinde en büyük olur ? a) Gemi 050 rotasına 10 mil hız ile seyrederken b) Gemi 025 rotasına 10 mil hız ile seyrederken** c) Gemi 090 rotasına 15 mil hız ile seyrederken d) Gemi 090 rotasına 10 mil hız ile seyrederken e) Gemi 130 rotasına 10 mil hız ile seyrederken 49.CE 3°45′W ve bölgedeki Var :1°30'E ise manyetik pusuladaki “deviation” miktarı aşağıdakilerden hangisidir? a) 5° 15′E b) 2° 15′E c) 2° 15′W d) 5° 15′W** e) 3° 35′W 50-Eko elektrikli iskandil kullanarak derinlik tesbit ederken.R.R. e) Dip yapısının özelliğinin kazanç ile ilişkisi yoktur. III d) I. 5 mil olarak emretmiştir. Sextant ile yapılan ölçümde artı yay tarafından ölçülen değer 31'.F azaltılmalı ve kazanç da arttırılmalıdır.R.8 dir.2 c) + 0'. III.6 d) – 0'.F çoğaltılmalı ve kazanç azaltılmalıdır. Kaptan kaçınma maksadı ile saat 1104 te dönüş için komut vereceğini söylemiştir.0 asli yay kısmından ölçülen değer 32'. 51-Gel-git’de yüksek su ile alçak su seviyeleri arasındaki yükseklik farkına ne denir? a) Yüksek su b) Menzil** c) Stand d) Neap e) alçak su 52. dip yapısı sert ve dip derinse aşağıdakilerden han-gisi doğru bir seçim olur? a) P.

54-Koordinatları.3 .15° 34’.5 N 58-Nominal görülme mesafesi 10mil olan bir fenerin mum (kandil) şiddeti nedir? (Ek cetvel1’i kullanınız) a) 100 mum b) 1000 mum** c) 1500 mum d) 5000 mum e) 10000 mum 59. Long: 092° E olan bir mevkiden kalkarak 145 NM 180° rotasına seyreden bir gemi.3 .15° 35’.15° 35’. değerleri nedir? a) 209° 40’.Göz yüksekliği 39 feet olan bir seyirci için DIP değeri nedir? a) -6. Lat: 43° S.9 N b) 315° 46’.15° 35’.3 .5 N e) 322° 12’.RG sembolünün anlamı nedir? a) Radyo bulucu b) Radyo yön bulucu sahil istasyonu** c) Hava beaconu d) Kerteriz hatlı yönlü radyo beacon e) Döner paternli radyo beacon 60.Vardiya zabiti olarak.8 .2 N c) 321° 51’.5 .nin varacağı mevkiin enlem ve boylamı aşağıdakilerden hangisidir? a) Lat 2 : 40° 35'S Long 2 : 092°E b) Lat 2 : 45° 25'S Long 2 : 092°E** c) Lat 2 : 43°S Long 2 : 094° 25'E d) Lat 2 : 43°S Long 2 : 090° 35'E e) Lat 2 : 45° 35'S Long 2 : 118° 45'E 55-Sistem–A’da Lateral işaretlerden sancak taraf şamandıra tepeliği aşağıdakilerden hangisidir ? a) Tek kırmızı silindir b) Yeşil ucu yukarı koni** c) Kırmızı ucu yukarı koni d) Yeşil ucu aşağı koni e) Tek siyah silindir 56. güneşin o andaki SIA değeri nedir? a) A = E 11° N** b) A = N 11° W c) A = E 19° N d) A = E 11° S e) A = S 19° W 57-3 MAYIS 1999 günü 09:24:22 UT (GMT) de Güneş’in GHA ve Dec.5 N** d) 315° 46’.8 .15° 35’. güneşin doğuşu anında semtini 079° olarak ölçtüğünüze göre.4 b) -6.

** 64) otopilotta rota değiştirmelerde atalet sebebiyle geminin zigzag çizmesini önlemek için ne uygulanmalıdır? a) Yawning b) Rudder Limit c) Perm Helm d) Count Rudder azaltılmalı e) Count Rudder arttırılmalı** işaretledim emin değilim araştırmanızda yarar var 65) Gemideki Navtex aygıtının yaptığı otomatik bir işlev için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Yalnız deniz meteoroloji haberlerini alır ve kayıt eder.001° 54’W 53° 20’N . D) Düzeltmeler. eskiler kurşun kalemle çizilerek yenileri yazılmak suretiyle yapılır.016° 06’W 55° 30’N . b) Yalnız seyir (seyrisefer) uyarılarını alır ve kayıt eder.2 d) -6. denizcilere ilanlardan şeritler halinde kesilerek kitaba yapıştırılır.050°W ve kalkış rota açısı N60°E olan bir büyük daire seyri için vertex noktasının koordinatları nedir? (Problemi ekte bulunan NP 401 sayfasını kullanarak çözünüz.) 54° 35’N .0 61) CPA:1 mil.c) -6.1 e) -6.040° 06’W 52° 18’N . B) Düzeltmeler. E) Düzeltmeler.012° 36’W*** 55° 30’N . sürati 15 mil mesafesi 10 mil olan bir hedefe karşı ARPA ne zaman alarm verir? a) Hedefe 1 mil kala b) Hedefe 10 mil kala c) Hedefin CPA'ye gelmesine 5 dakika kala** d) Hedefin CPA'ye gelmesine 15 dakika kala e) Hedefin CPA'ye gelmesine 5 mil kala 62) Kalkış noktası 48°N .024° 32’W 63) Fenerler ve sis işaretleri kitaplarının düzeltmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Düzeltmeler. TCPA: 5 dakika olarak girilen bir ARPAda. . C) Eski sayfa çıkarılarak yeni düzeltilmiş sayfa takılır. eskiler mor çini mürekkepli uçla çizilerek yenileri yazılmak suretiyle yapılır. kitabın arka boş sayfalarına yazılır.

5 milden b. Adanın haritadan ölçülen genişliği 2 mildir.12 milden** c. Lat: 36° N. hangisidir. e) Yalnız atış ve tatbikat sahalarını bildirir 66) GPS sisteminde.FL(3)25sec100m20M özelliklerini taşiyan bir fener 5 mil görüş mesafesinde kaç milden görülebilir? a.? a)iskandil b)stadimetre c)parakete** d)sexstant e)statıon poınter 68) 6. uydulardan faydalanarak mevki bulabilmek için aşağıdaki verilerden hangisi kullanılır ? a) Enlem b) Boylam c) Kerteriz d) Uzaklık** e) Eğim 67) Denizde hareket halindeki bir geminin süratini ölçen ve katettiği mesafeyi gösteren seyir yardımcı aletleri aşg.20 milden 69) Koordinatları.c) Seyir ve meteoroloji haberlerini alır ve kayıt eder** d) Sinoptik harita verir.13 milden d. Long: 122° E olan bir mevkiden kalkarak 195 NM yıldız rotasına seyreden bir geminin varacağı mevkiin enlem ve boylamı aşağıdakilerden hangisidir? a)Lat 2 : 32° 45'N Long 2 : 122°E b)Lat 2 : 39° 15'N Long 2 : 125° 15'E c)Lat 2 : 36°N Long 2 : 122°E d)Lat 2 : 39° 15'N Long 2 : 122°E ** e)Lat 2 : 36°N Long 2 : 118° 45'E 70) Bir gemi küçük bir adanın yanından geçerken sextantla adanın iki ucu arasındaki açıyı 10° olarak ölç-müştür.15 milden e. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir? .

** c) Görünen güneşin Greenwich alt meridyeninden ard arda iki geçişine göre düzenlenen zamana denir. Hesabi yüksekliği ise Hc 48º 26´ olarak saptadığına göre.018° 24’W c) 52° 06.7’N . intersept aşağıda ifade edilen değerlerden hangisidir? a) İntersept 10 mil b) İntersept 10 mil c) İntersept sıfır d) İntersept 36 mil e) İntersept 26 mil yakın** 48 36 – 48 26 = 10 HO BÜYÜK OLDUĞUNDAN YAKIN OLUR uzak uzak yakın 72) Kalkış noktası koordinatları. b) Ortalama güneş zamanının.7’N 023° 18’W.5’N .015° 12’W e) 47° 12.46 mil** c) 12.4’N .4’N . 74) sembolünün anlamı nedir? a) Radar reflektörü b) girilmez saha .02 mil e) 10.3*2 =114.50 mil 57.105° 12’W d) 52° 06.018° 18’W 73) Evrensel zamana (UT) veya Greenwich Ortalama Zamanını aşağıdaki ifadelerden hangisi tanımlar? a) Hakiki güneş zamanının Greenwich Meridyenine göre değerlendirilmesine UT zamanı denir.060°W. kalkış rota açısı 60° olan bir büyük daire seyrinde.4’N .26 mil d) 11. vertex noktasından sonraki ilk ara noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? (Ara noktalar yaklaşık 5° dlong farkı ile alınacak ve ekteki NP 401 sayfası kullanılarak problem çözülecektir. vertex noktası koordinatları 52° 12. 45°N .018° 18’W b) 52° 01.46 MİL 71) A gemisi vardiya zabiti Güneşten yaptığı gözlem sonucu Ho 48º 36´.) a) 51° 45. Greenwich Meridyenine göre değerlendirilmesine UT zamanı denir. e) Ortalama güneş zamanının herhangi bir mevkiin boylamına göre değerlendirilmesine UT zamanı denir.6 / 10 = 14. d) Görünen güneşin Greenwich üst meridyeninden ard arda iki geçişine göre düzenlenen zamana denir.02 mil b) 11.a) 10.

2 knot c) 302°. IC :-2’ ve göz yüksekliği 8m olduğuna göre. : 32° 20’. 7. . 80) WGS(World Geodetic System) için aşağıda yazılanların hangisi yanlıştır? a) WGS sistemi bir nokta üzerine temellenmiştir. 3.. 2. WGS 66.1.7 knot değerler ve şıklar değişikti 76) Ay’ın alt kenarından alınan Sex.6 knot e) 112°.2 77)Amerika'da limana giriG yaparken gördüğünüz yatay kırmızı yeşil kırmızı renkli sütun şamandırayı gördünüz.75 knot d) 302°. nedir? (HP 54’.4 alınacaktır.6 KNOT 79)raadar ekranı vermıs gemi catısma sancak bas omuzlukta gemının manevrasından sonraıskele bas omuzluga geliyor radar da resım donuyo pruva sabıt cvp : gemı 30 derece sancaga donmustur eklemişken yeni sorulardan da verim tam olsun.1 c) 33° 38’. WGS 84 versiyonları mevcuttur. b) WGS işlemiyle dünyanın heryerinde işlem yapılabilir ve yöresel datumlar WGS’yeuyarlanabilir.c) sektorlu d) Gel-git akıntı işareti e) Karantina yeri 75) The Race Limanında 21 KASIM 1999 günü saat 14:00 ZT daki gel-git akıntısının yönü ve şiddeti nedir? (Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Akıntı Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.Alt. 4. Düzeltilmiş Yükseklik (Ho). c) WGS 60. Şamandıra ne ifade ediyor? şıkları hatırlıyamadım ama cevap: iskele tarafımda bırakır sancak taraftaki tercihli. 0.9 knot b) 112°. WGS 72.2 d) 33° 14’.) a) 112°.) a) 32° 12’.2 sorudaki değerler ve şıklar farklıydı cvp 43* 56'3 cıkıyordu b) 33° 12’..6 e) 32° 42’. CVP: 044 . 78)Dover haritasında Tondue demir yerinin 5 ocak'ta saat 1630 daki set ve drift'ini soruyor.

astromik durumla ilgisizdir.** c) Transducer içermesi nedeniyle kısmen piozoelektrik madde içerir d) Geminin çevresindeki su iki karina sensörünce indüklenir. a) Geminin dibe göre hızını ölçer b) Teknenin altındaki suyun yer değiştirmesinin indükleme sebebiyle değişen volt değerini hıza çevirir. b) UT1 astronomik bilgilere göre dünyanın rotasyon ölçüsüdür c) GPS zamanı UTC’yi esas alır d) UTC ile UT1 arasında genellikle 1 saniyeden fazla bir zaman farkı oluşmasına izin verilebilir** e) GPS alıcı ve uydularının arasında zaman farkı oluşur. denizden kaynaklanan düşme etkisini dümenin yarattığı etkiden ayıran sistemene isim verilir? a) Kalman filitresi** b) Gölge dümen c) Duyarlı eleman d) Dümen öü bntı optimizatörü e) Feed back Unitesi 83) Zamanın Tutulmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) UTC saniyesi cesium elementinin atomik geçişiyle ilgili olup. 1984 üzerine dayanılarak oluşturulmuştur. 84) GPS mevkisinin işlenmesine müsait olan.** e) ABD’ne ait NAD 83 sistemi açık deniz seyir kullanımı için WGS 84’e eşdeğer sayılır 81) Bir otopilotla rota değiştirmelerde atalet sebebiyle geminin istenen rota derecesinin ötesine kaçmasını azaltan ve dümen yelpazesinin hareketlerini kısa periyotlara bölen kontrol aşağıdakilerden hangisidir? a) Rudder b) Yaw c) Perm Helm d) Rudder Limit e) Count Rudder** 82) Adaptive otopilotta.d) Yüzlerce geodetik veriye rağmen GPS. NGA’nın dağıtımını yaptığıharitalarda hangi bilginin bulunması zorunlu değildir? a) Grid. .1000m UTM alanı b) İzdüşüm biçimi c) Yatay Datum (WGS-84) d) Hidrografik datum e) Üçgenleme bilgisi** 85) Aşağıdakilerden hangisi elektro magnetik paraketenin özelliklerindendir. gemi manevra modelinden yararlanarak.

a) Tabanı 2’dir b) Kullanılan rakamlar 0 ve 1 dir c) 5 sayısının karşılığı 0101 dir. a) 1 Temmuz 2002 b) 1 Temmuz 2004 c) 1 Temmuz 2003 d) 1 Temmuz 2008 e) Hiçbiri ** 90) AIS’in ECDIS üzerinde gösterilebilmesi standartlarını belirleyen kriterler aşağıdakilerden hangisidir .a) ALRS V b) IHO S-57 VE S -52** c) DGONd) SCANOAIS A603 e) HMSO-240 . gerilim farkının voltaja oranıdır e) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur 89) VDR’ zorunluluğu 1992 de inşaa edilmiş 10000 GT’luk bir dökme yükgemisi için ne zaman başlayacaktır.** e) 13 sayısı 1101 olarak gösterilebilir.e) Yukarıdakilerin tümü doğrudur 86) VDR’nin Gayro Pusla ve Oto pilot verilerini kayıt aralığı ne kadardır? a) 3 sn b) 5sn c) 25 sn d) 1 sn** e) 6sn 87) Aşağıdakilerden hangisi Sayısal (Dijital) elektronikte kullanılan Binarysayı sisteminin özelliklerinden değildir. 88) Ölçüm aygıtlarıyla ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? a) Ampermetre ölçülmesi gereken devreye seri bağlanmalıdır** b) Akımı ölçen alete voltmetre denir c) Potansiyel farkını ölçen aygıta ohmmetre denir d) Ohm kanununa göre direnç değeri. d) Bu sistemde bitler 8 in kuvveti şeklindedir.

91) Aşağıdakilerden hangisi magnetostriktif transducer’ın özelliklerindendeğildir ? a) Elektrik akımını mekanik güce çevirir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Manyetik kayış bir kontak parçasının bulunduğu belli bir noktadan geçerken tetik palsioluşmasına neden olur b) Göndericiden süpersonik palslar çıkarken iğneye de bir sinyal gelir c) Eko palsı döndüğünde iğneye voltaj olarak uygulanır d) İğneye eko palsi döndüğünde kağıda bir nokta konur e) Gönderici pals gönderdiğinde kağıda konan nokta o anki derinliği işaret eder** 94) Aşağıdakilerden hangisi deniz radar veya elektronik haritasistemlerinde kullanılan bir görüntü tipi değildir? a) Ekometrik Görüntü b) Raster scan c) Sentetik d) CRT Analog resim e) PPI 95) Bilindiği gibi ARPA. b) AC ile diyafram titrer ve baktığı yöne ses dalgası gönderir. 1800LT da ancak 24Mhz de sağlanabilir b) Yaz gündüzü ionosferin F2 katmanı ile F1 katmanın arası. c) Nikel çubukların uzayıp kısalmasıyla mekanik güç elektriki güce çevrilir. Recorder’in iğnesi bir kayış düzeni ile dönmektedir. frekans spektrumunun “SHF” bandında yer alırlar e) Mikro dalgalar seyir sistemlerinde kullanılmaz 93) Bir ekosounder’da recorder kullanıldığında deniz dibinin profiliniçıkartmak mümkündür. Bu amaçla kullanılan bir ARPA’ya aşağıdaki hızlardan hangisi girilmelidir? a) SMG b) SOG c) SOA . kış gündüzüne göre daha açıktır** c) Yer dalgaları = doğrudan ulaşımlı dalga + yerden yansımalı dalga’ şeklinde ifadeedilebilir d) GPS sinyalleri (L2).** d) Diyafram ve tabana uygulanan voltaj kristal titreşimine neden olur. e) Hiçbiri 92) Elektromagnetik dalgaların yayılımı ve özellikleri için kullanılan ifadelerden hangisi doğrudur? a) 1200LT’de 20 MHz de 1000 km olan erim. gemiler arasında radar teması yoluyla elde edilen ekoları izleyerek trafik ve çatışma değerlendirmesini yapabilen radaraentegre bir aygıttır.

c) Enlem arttıkça hata oranı enlemin cos. c) Denge noktası K. e) Pusula kartı gölge eleman içinde yer alır.Y. bileşeniyle doğru orantılıdır. dümenin hareketinin daima ortalama %20’si kadar gerisindedir c) “Perm Helm” kontrolu tüm otopilotlarda bulunan standart bir kontroludur d) Bir otopilot pruva bilgisini magnetik pusladan da alabilir e) Bir otopilotta geminin rotadan düşme duyarlılığını rudder kontrolu ayar eder 100) Cayro pusulanın hız hatasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Doğu – batı yönündeki rotalarda hız hatası oluşmaz. d) Enlem arttıkça oluşan enlem hatası miktarı da artar. d) Hız azaldıkça hata miktarı azalır e) Hata miktarı tam kuzey – güney rotalarında maksimum değerine ulaşır. b) Rotanın cos. 99) Oto pilot ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) a) “Follow-up” çalışmada otopilot hidrolik güç birimine ve yekeye sadece pusla ile rotabilgisinin karşılaştırılması ile oluşturulan DC voltajı ile kumanda eder b) Gölge Dümen” denilen ataletsiz dümen sinyali. . b) Söndürme devinmesi yatay düzlem üzerinde ağır tepe kontroluyla sağlanır.K için meridyenin doğusunda ufuk düzleminin yukarısındadır. nispetinde artar.d) S e) Manuel hız girişi 96) DGPS’ de hangisi bir sistem unsuru değildir? a) Vurgu frekansı belirleyicisi b)Düzeltme İşlemcisi (Correction Processor) c) VHF veya HF ya da UHF bandında data link d)Referans İstasyon e) Uygun Alıcı 97) Aşağıdakilerden hangisi akustik bir paraketeye ait bir özellik değildir? a) Dip ekosu alınamayınca Water Track durumuna geçerek suya göre hız gösterebilir b) 0-200 m derinliklerde yere göre hız gösterir c) Doppler prensibinden yararlanarak hız ölçümü yapar d) Su sıcaklığına duyarlı bir termistor içerir e) Su içine kesintisiz ses dalgaları gönderir 98) Aşağıdakilerden hangisi ağır tepe kontrollu cayronun özelliklerinden değildir? a) S taraftan bakıldığında saat yelkovanı tersi yönünde döndüğü görülür.

2. olduğuna göre.2 kügy (Göz yüksekliği) 16 m.R.R.F çoğaltılmalı ve kazanç arttırılmalıdır b) P.F azaltılmalı ve kazanç da arttırılmalıdır d) P.7 mil yakın b) İntersept 24. IC-1´.1 mil yakın c) İntersept 24. Alt.kod karşılaştırma.hata düzeltme. dip yapısı kayalık ve dipsığ ise aşağıdakilerden hangisi doğru bir seçim olur? a) P.1.F çoğaltılmalı ve kazanç azaltılmalıdır e) Dip yapısının özelliğinin kazanç ile ilişkisi yoktur 105-A mevkiindeki geminin vardiya zabit 5 Haziran 1999 günü Güneşin üst çevresinden yaptığı gözlem sonucu Sext.R. uydudan mesafe ölçmek olarak özetlenebilir c) Alıcıya başlangıçta girilen anten yüksekliği bilgisi mevki hassasiyeti için önemlidir d) GPS mevkisi. vardiya zabitinin saptadığı intersept aşağıda ifade edilen değerlerden hangisidir? a) İntersept 7. 3. menü seçeneklerinden harita datumuna göre ayar edilebilir e) Bir GPS mevkisini belirleyen üç X. Güneşin Hesabi yüksekliğini ise HC 67º 35´ olarak hesaplamış ve inter-septi saptamıştır. Z boyut vardır 104) Eko elektrikli iskandilde.Y. 67º 35 ´ olarak saptamıştır.F azaltılmalı ve kazanç azaltılmalıdır c) P. tersi bir duruma göre.1 mil uzak .101) Aşağıdakilerden hangisi yere göre bir hız değildir? a) Doppler paraketesi tarafından ölçülen hız b) GPS tarafından hesaplanan SMG hız c) Elektromagnetik paraketeyle ölçülen hız d) İki fix mevkii arasında S=VxT bağıntısı ile bulunan hız e) Hiçbiri 102) Aşağıdakilerden hangisi VTS operatörünün radarda gördüğü bir gemi ekosunu tanımasına yardımcı olan sistemdir? a) FM-DF b) VHF-DSC c) ECDIS d) ALRS e) Hiçbiri 103) Gemideki GPS alıcılarının mevki bulma yöntemiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) GPS alıcısı önce uydudan uydu kodunu alır ve uyduya ait olan kodu üretir b) Mevki bulma sistematiğinin üç bileşeni.R.

Radarda izlediğiniz bu temasın rotası aşağıdakilerden hangisidir ? a) 080˚ b) 040˚ c) 070˚ d) 120˚ e) 220˚ 109.76 KNOTS d) 15.d) İntersept 8. kenarı vertex noktasında keser. b) Üçgenin kutup noktası açısı kalkış ve varış noktaları arasındaki d.6 Knots e) 17. Geminin sürati nedir? a) 16.5 mil uzak e) İntersept 24.2 Knots c) 17.“R” kısaltmasının anlamı nedir? . 14 00 zamanında radarda tespit ettiğiniz temasın kerterizi 150˚.0 Knots 111.000 Yardadır.000 Yardadır.Geminizin rotası 185˚.592 / 10 = 17.5 Knots b) 18.Büyük daire seyri problemlerinin çözümü için kurulan küresel üçgen için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Üçgenin bir köşesi kalkış noktasının bulunduğu yarı kürenin kutup noktasıdır.Seyir halinde bulunan bir geminin boyu 300 feet pruvadan bırakılan yüzer bir cismin 10 saniye sonra pupadan geçtiği saptanmıştır. karadan denize doğru olanının başladığı durum aşağıdakilerden hangisidir? a) Ebb Current b) Stand c) Flood Current d) Slack Water e) Menzil 108. e) Üçgenin kutup noktasından karşısındaki kenara çizilen dik.long kadardır.Haritada 225° olarak okunan bir transiti cayro pusulamız ile 224° olarak okursak cayro pusula hatamız kaç derecedir? a) 1°E b) 1°W c) 2°E d) 2°W e) 0° 110.5 mil uzak 106. d) Üçgenin kutup noktası karşısındaki kenarının açısal değeri mesafedir. 14 07 zamanında temasın kerterizi 140˚. 107.7 Knots 300*. mesafesi ise 18. c) Kalkış ve varış noktaları arasındaki kenarın açısal değeri 90°-Lat dır.Gel-git akıntısının denizden karaya doğru olanının bitip. sürati 15 Kts. mesafesi ise 21.’dır.

20° S . . rüzgarın SANCAK 30° den geldiğini ve hızının saatte 50 mil olduğunu belirliyor.035° W noktasına gidecek olan geminin rotası kaç derece olmalıdır ve bu iki nokta arasındaki mesafe kaç mildir? a) 213°.cpa/tcpa alakalı bir sey vardı --günesşin üst meridyen sorusu --21 AGUSTOS da saat 13:15 LMT de 38'41'N-125'20'W mevkisinden 55'17'N-082'45'E mevkisinde giderseniz saat kaç olur? --meridyen geç.a) Kayalık b) Taş c) Kil d) Kabuk e) Kum 112.Sistem-A ile markalanan bir bölge ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Yalnız Lateral sistem kullanılmıştır.030° W noktasından hareket ederek 23° S . c) Kardinal ve Lateral sistemin bileşimi kullanılarak yeşil renk ile kanalın iskele tarafı markalanmıştır.7 mil 2.2 mil d) 21. Hakiki rüzgar yönünü ve hızını ekteki plotlama levhasını kullanarak bulunuz. 113.08√=18. e) Lateral sistemde kırmızı rengin kanalın sancak tarafını markalaması kabul edilmiştir. 280 mil e) 147°.radar ekranında şıklarda çatışma.3 mil c) 16.72 mil b) 22.08√25 +2.9 mil e) 10. a) 130° -50 mil/saat b) 080° -50 mil/saat c) 112° -45 mil/saat d) 147° -41 mil/saat e) 152° -54 mil/saat diğer sorulardan da -.Yüksekliği 25 metre olan bir fener. b) Yalnız Kardinal sistem kullanılmıştır.ş zamanlarından bir problem daha vardı.110° rotasına 10 knot sürat ile seyreden bir geminin vardiya zabiti. 250 mil d) 123°.3 mil 114. 300 mil 115. 300 mil b) 237°. göz yüksekliği 16 metre olan bir gözlemci tarafından kaç milden görülür? a) 18. d) Kardinal ve Lateral sistemin bileşimi kullanılarak kırmızı renk ile kanalın iskele tarafı markalanmıştır. 333 mil c) 225°.

B 7.B 5.A 18.B 6.E 17.B 2.A 12.C 19- .A 14.D 16.B 11.A 8.A 15.D 4.A 13.B 9.B 10.D 3.CEVAPLAR: 1.

A 34.D 41.C 33.C 28.D 40.A 36.B 35.E 30.B 37.E 43.C 25.B 32.C 39.C 22.D 24.D 26.D 38.B 31.D 29.2021.C 23.A 27.D 42.C .

44-b 45-b 46-b 47-d 48-b 49-D 50-B 51-B 52-C 53-D 54-B 55-B 56-A 57-C 58-B 59-B 60-D 61-C 62-A 63-E 64-E 65-C 66-D .

? 73-B 74-A 75? 76-A 77-?? 78-? 79-? 80-D 81-E 82-A 83-D 84-E 85-B 86-D 87-D 88-A 89-E 90-B .67-C 68-B 69-D 70-B 71-A 72.

91-C 92-B 93-E 94-A 95-C 96-A 97-E 98-B 99-D 100-D 101-C 102-A 103-E 104-B 105-E 106-A 107-A 108-B 109-A 110-C 111-A 112-D 113-A .

.114-B 115-D 2.