You are on page 1of 15

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Administraţie şi Afaceri
Specializarea: Administrarea Afacerilor

Asigurarea mărfurilor pe timpul
transporturilor

Student:

.................................................4 Condiţii generale....................................................Cuprins Noţiuni introductive privind asigurările........................................3 Asigurarea bunurilor pe timpul transportului terestru................................................................................................................12 Concluzii.......................................8 Asigurarea de răspundere a transportatorului pentru mărfurile transportate (CMR)......... 14 Bibliografie...................... 6 Riscurile generale.................. 8 Asigurarea bunurilor pe timpul transportului terestru (ASIGURAREA CARGO)................................ 10 Oferta de asigurare de tip CARGO prezentată de compania OMNIASIG:.......................................................................................................................10 Speţă privind contractul de asigurare a mărfurilor în caz de furt.............................................9 Studiu de caz................................................................................................. 4 Riscurile asigurate............................................................................................. 15 ................................................................................................................................................................................... 6 Riscurile speciale....................................................................................................

întrucât asigurarea. să plătească o indemnizaţie. beneficiarului asigurării sau terţului păgubit. O asemenea formă este conferită de contractul care constituie „legea părţilor”. Acest principiu presupune . Sub aspect economic. se face în conformitate cu principiul mutualităţii. se completează reciproc. sub aspect juridic. un bun şofer este conştient de faptul că în fiecare clipă riscă să dea peste un pieton. cuvenite celor îndreptăţiţi. iar acesta din urmă se obligă ca. Noul Cod Civil defineşte contractul de asigurare ca fiind contractul prin care asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului. în cazul producerii riscului asigurat. care emană de la puterea legislativă. Contractul de asigurare şi legea cu privire la activitatea de asigurare. fără asigurări. după caz. nimeni n-ar circula cu automobilul pe străzi. n-ar exista zgârie-nori. riscând să facă un plonjon mortal şi să-şi lase familia în mizerie. asiguratului. fără asigurări. iar această formă este cea dintâi sesizabilă. ci a asigurătorilor. deoarece nici un muncitor n-ar accepta să lucreze la o asemenea înălţime. iar utilizarea lui pentru acoperirea despăgubirilor. trebuie să capete formă juridică. nici un capitalist n-ar investi milioane pentru a construi astfel de clădiri. Chiar cu un Ford.„New York-ul nu este opera oamenilor. economic sau financiar. după caz. respectiv a sumelor asigurate.” Henri FORD Noţiuni introductive privind asigurările Problemele asigurării sunt abordate. pe care un singur muc de ţigară le-ar putea transforma în scrum. Acesta reprezintă un fond de resurse băneşti destinat indemnizării pagubelor şi se formează pe seama contribuţiei membrilor comunităţii de risc. fără asigurări. pentru a fi operantă. în calitate de izvoare de drepturi şi obligaţii în materie de asigurări. este de precizat faptul că pentru a se putea acoperi pagubele provocate de diferite fenomene sau evenimente trebuie să se realizeze un fond de asigurare. Abordarea juridică este frecventă şi justificată. precum şi legea prorpiu-zisă.

asigurările auto au dobândit o pondere considerabilă în totalul veniturilor din prime de asigurare încasate pe plan mondial. Asistenţa reprezintă o acţiune ce vizează repararea daunelor. „Asigurări de bunuri”. Creşterea numărului de autovehicule şi amplificarea corespunzătoare a reţelelor de drumuri şi a transporturilor rutiere a dus la creşterea numărului şi a gravităţii accidentelor rutiere. dar nu este întotdeauna posibilă. pentru acoperirea acestora. Trebuie evidenţiat rolul asigurării în încercarea oamenilor de a rezolva o parte din problemele create de existenţa riscurilor. Asigurarea bunurilor pe timpul transportului terestru Condiţii generale Prin noţiunea de transporturi terestre se includ atât transporturile rutiere cât şi cele feroviare. . neputând repara decât parţial şi momentan pagubele suferite.N. Asigurarea trebuie delimitată de „autoasigurare”. Ed. Asemenea mijloace au la bază prevenirea. fiind curpinse iniţial în cadrul asigurărilor de accidente. atât pentru mijloacele de transport cât şi pentru mărfurile transportate. Prevederea implică constituirea anticipată a unor resurse pentru nevoi viitoare. Asigurările auto au apărut la începutul secolului trecut. Iaşi. care constă în crearea de rezerve proprii. Ea este incertă şi nu întotdeauna sufucientă. Cea mai reuşită şi eficientă formă a prevederii s-a dovedit a fi ASIGURAREA. Existenţa diferitelor riscuri a determinat oamenii să descopere şi să aplice diverse mijloace de protecţie împotriva riscurilor generatoare de pagube potenţiale la care erau expuse activităţile lor sau însăşi fiinţa lor. 2009. 1 A se vedea C. Prevenirea constituie cel mai bun mijloc de protecţie. p. Ca urmare.ca la constituirea fondului de asigurare participă toţi asiguraţii însă acesta se repartizează numai acelor asiguraţi care au suferit prejudicii de pe urma producerii riscului asigurat. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Lungu. asistenţa şi prevederea. ceea ce a accentuat necesitatea şi importanţa asigurărilor auto. ce urmează să fie utilizate numai în cazul producerii evenimentelor generatoare de pagube. 117. mai ales dacă riscurile sunt generate de forţele dezlănţuite ale naturii. devenind ulterior o categorie distinctă de asigurări 1.

fiind formată din: - Valoarea din factură sau. Asigurări ale persoanelor transportate cu autovehiculele. Când bunul este livrat la o altă destinaţie sau la alt depozit decât destinaţia finală prevăzută în contract – sau înainte de ea – dacă asiguratul a decis aceasta pentru a  depozita. Asigurarea răspunderii transportatorului. condiţiile de asigurare ale mijloacelor de transport şi ale mărfurilor transportate sunt preluate şi eventual adaptate din asigurările maritime. La expirarea unui anumit termen de la terminarea descărcării bunului de pe mijlocul de transport. Asigurarea autovehiculelor. oferta de asigurare cuprinde mai multe tipuri de acoperiri:     Asigurarea mărfurilor (bunurilor) transportate.). dacă nu sunt cuprinse în valoarea facturii. valoarea de piaţă a mărfii la locul de - expediere.  carte verde). gama asigurărilor auto s-a diversificat. La asigurarea bunurilor transportate. contractul de  transport se termină în alt loc decât cel menţionat în contractul de asigurare. în lipsa valorii comerciale. etc. Costul transportului şi al asigurării. de răspundere a transportatorului. suma asigurată se stabileşte de regulă pe baza valorii mărfii transportate. Asigurarea încetează în urma uneia dintre următoarele cazuri:   Când marfa transportată ajunge la destinaţia din contract sau la depozitul destinatarului. Riscurile asigurate . Asigurări de răspundere civilă (obligatorie RCA. Când. datorită unor împrejurări care sunt în afara controlului asiguratului. Alte costuri determinate de transportul mărfii (taxe. contractul de asigurare intră în vigoare la data solicitată de asigurat sau în momentul în care marfa pleacă de la locul de asigurare în vederea transportului.În timp. astfel încât din punctul de vedere a utilizării autovehiculelor. în scopul acoperirii unor cheltuieli care nu au putut fi prevăzute la încheierea contractului de asigurare. Datorită faptului că asigurările maritime au influenţat toate celelalte asigurări de transport. comisioane vamale. O supraasigurare de 10% din valoarea bunului. În ceea ce priveşte durata asigurării. aloca sau distribui marfa transportată. dacă nu s-a convenit altfel.

B şi C. Coliziunea mijlocului de transport cu un obiect exterior. ruperi de diguri. râu sau lac) în mijlocul de transport. fiind acoperite toate riscurile de pierdere şi de avariere a mărfii. cum sunt:    Căderi de arbori. inundaţii. container sau loc de  depozitare. pentru reducerea la minimum a pierderilor. erupţii vulcanice. În toate cele trei condiţii de asigurare sunt acoperite şi unele categorii de cheltuieli cum sunt: cheltuielile efectuate de asigurat pentru salvarea încărcăturii.Acestea pot fi riscuri generale şi riscuri speciale. respectiv pierderile şi avariile produse de:    Incendiu sau explozie. după aria lor de cuprindere. tunelelor. Riscurile generale Riscurile generale asigurate sunt delimitate. Coliziunea mijlocului de transport cu un obiect exterior. respectiv pierderile şi avariile produse bunurilor transportate de:     Incendiu sau explozie. respectiv în condiţiile speciale ale asigurării mărfurilor pe timpul transportului terestru. menţionate expres. prin condiţiile de asigurare denumite A. cuprinse în condiţiile generale. Unele societăţi de asigurare cuprind aici şi alte riscuri. deraierea. cutremure etc. cheltuielile efectuate de asigurat privind . Răsturnarea. Avalanşe. Condiţia de asigurare A cuprinde cea mai largă gamă de riscuri. Intrarea apei (de mare. Ca urmare şi primele de asigurare practicate pentru condiţia A sunt mai mare decât cele pentru condiţiile B şi C. ca şi în asigurările maritime. cicloane. trăsnete. Prăbuşirea produrilor. dacă acestea au fost produse de un risc asigurat. clădirilor. cu excepţia celor excluse în mod explicit. baraje conducte de apă. Condiţia de asigurare C acoperă mai puţine riscuri decât condiţiile A şi B. Condiţia de asigurare B acoperă mai puţine riscuri. prăbuşirea mijlocului de transport. Răsturnarea sau deraierea mijlocului de transport. Dauna totală a unui colet pierdut sau căzut în timpul încărcării sau descărcării pe şi de pe mijlocul de transport.

sau orice act ostil al. Capturare. tenativa de a le   face şi consecinţele acestora. revoluţie. contra unor prime suplimentare. Mai mult. pentru acoperirea unor riscuri speciale (furt.constatarea daunelor. Contaminarea radioactivă. nucleară - sau altă reacţie asemănătoare ori altă forţă sau obiect radioactiv. în numele. Cheltuielile şi contribuţiile la avaria comună şi/sau cheltuielile de salvare. taxe sau cheltuieli privind măsurile sanitare. daune morale. în schimbul plăţii unei prime adiţionale. sau împotriva unei puteri beligerante. sechestrare. Scurgerea ordinară. Mine. sunt excluse din asigurare pierderile.). bombe sau alte arme de război abandonate. acestea sunt prevăzute. grevă etc. uscare. cauzate de:  Război. alterarea lichidelor în - butoaie sau cisterne. Din condiţiile generale de asigurare sunt excluse şi riscurile de grevă care pot face obiectul unei asigurări speciale. Pierderi rezultate din operaţiuni comerciale (diferenţe de curs valutar). pierderea - profitului scontat. în condiţiile generale de asigurare a bunurilor pe timpul transportului terestru. . jaf şi nelivrare. Niciunul dintre aceste riscuri excluse nu poate fi asigurat suplimentar. pierderea uzuală în greutate sau volum prin evaporare. arestare. de carantină sau hibernare. influenţa temperaturii. daune interese. cu excepţia condiţiei de asigurare A (denumită şi all risks). avariile şi cheltuielile provocate de: - Pierderi indirecte legate de întârzierea în expedierea sau primirea mărfii. rebeliune. de dezinfecţie. Ambalarea şi/sau pregătirea insuficientă sau necorespunzătoare a bunurilor asigurate. reţinere sau detenţie (cu excepţia pirateriei). scurgere - sau uzura normală a bunurilor asigurate. Utilizarea oricărei arme de război care foloseşte fisiunea şi/sau fuziunea atomică. insurecţie sau conflicte civile rezultând din  acestea. Viciul propriu sau natura bunurilor asigurate. fiind incluse în categoria riscurilor neasigurabile. precum şi cheltuielile şi contribuţiile la avaria comună precum şi cheltuielile de salvare efectuate de asigurat. torpile. Printre acestea. Cu privire la riscurile excluse. riscurile cuprinse în cele trei condiţii pot fi extinse la cerere. Riscurile speciale Condiţia „riscuri de război” Prin această condiţie sunt acoperite pierderile şi avariile la bunurile asigurate. dacă acestea au fost cauzate de un risc asigurat. război civil. Influenţa temperaturii atmosferice asupra cantităţii sau calităţii mărfurilor transportate. de asemenea.

pe teritoriul ţării noastre. tabloruile. cu vehicule sau prin poştă.. Răspunderea asigurătorului începe: - În cazul bunurilor transportate pe căile ferate. jaf şi nelivrarea unui colet întreg. Pentru protejarea bunurilor pe timpul transportului terestru. din momentul eliberării bunurilor către destinatar. La bunurile transportate cu vehicule. ştiinţifică sau istorică etc. Bunurile inflamabile sau uşor inflamabile. Nu pot fi asigurate următoarele bunuri:  Banii. registrele sau titlurile. hârtiile de valoare. Primele de asigurare se stabilesc în funcţie de felul transportului. pentru diferenţă se poate încheia asigurare suplimentară. un vehicul cu tracţiune animală şi de fiecare colet poştal. cu vehicule. obiectele de platină. se pot încheia asigurări facultative de abonament. un autovehicul. Este vorba de transporturi pe căi ferate. pietrele preţioase. din momentul descărcării acestora din vehicule la destinaţie. Lichidele acide. jaf şi nelivrare sunt acoperite pierderile şi avariile la bunurile asigurate. din momentul primirii bunurilor de către - transportator. explozive ori uşor combustibile. Răspunderea asigurătorului încetează: - La bunurile transportate pe caile ferate. din momentul încărcării bunurilor în vehicule. mărcile poştale. Asigurarea se încheie fără termen. Asigurarea bunurilor pe timpul transportului terestru (ASIGURAREA CARGO) Obiectul asigurării îl constituie bunurile uzual ambalate pentru cazurile de pagube produse îm timpul transportului pe teritoriul României pe căile ferate. La bunurile transportate cu vehicule. colecţiile.   sculpturile. manuscrisele. . ţesăturile sau alte obiecte având o valoare artistică. pentru sumele maxime stabilite de asigurător pe un vagon de cale ferată. Dacă la un transport valoarea bunurilor transportate este mai mare decât cea prevăzută mai sus. jaf şi nelivrare Prin condiţia furt. actele. documentele. prin poştă sau în transporturi combinate. cauzate de furt.Condiţia riscuri de furt. aur sau argint.

Terestru.  Incendierea autovehiculului ca urmare a unui accident de circulaţie. dacă aceasta s-a convenit în mod - expres în contract.Asigurarea de răspundere a transportatorului pentru mărfurile transportate (CMR) Acest tip de contract acoperă răspunderea transportatorului care efectuează transporturi de mărfuri cu autovehicule.  Defecţiuni tehnice ale autovehiculului în timpul transportului. ruginire. Transportatorul nu răspunde dacă pierderea sau avarierea se datorează unor riscuri speciale privind transportul mărfurilor.  Întârzieri la livrare. în limita taxelor de transport. Condiţia de asigurare „B”/Maritim . care sunt: - Utilizarea autovehiculelor descoperite şi fără prelată. pentru o anumită durată sau pentru o anumită călătorie. iar transportatorul răspunde pentru pierderea totală sau parţială a mărfii în intervalul dintre primirea mărfii la transport şi predarea acesteia. scurgere normală. Riscuri aferente naturii mărfurilor transportate (rupere. respectiv pentru depăşirea termenului de livrare. Studiu de caz Oferta de asigurare de tip CARGO prezentată de compania OMNIASIG: Variante de acoperire: Condiţia de asigurare „A”/Maritim. Deplasarea. în conformitate cu prevederile convenţiei privind Contractul de transport internaţional rutier de mărfuri (CMR). Asigurarea poate fi încheiată pentru un anumit teritoriu. pot fi acoperite şi cheltuielile pentru limitarea pierderilor. pentru pagube la mărfurile transportate. încărcarea sau descărcarea mărfurilor de către expeditor sau beneficiar. acţiunea paraziţilor sau rozătoarelor) etc. Riscurile asigurate sunt cele care au produs daune ca urmare a unor evenimente ca:  Accidente de circulaţie. Aerian – Toate Riscurile Riscuri acoperite: toate riscurile de pierdere şi/sau avariere a bunului asigurat. salvarea mărfii avariate etc. dacă se face dovada că întârzierea a cauzat un prejudiciu de care este responsabil transportatorul. În plus. Lipsa sau defecţiunea ambalajului. uscare.

Condiţia de asigurare „B”/Aerian  o o o o Riscuri acoperite: pierderea sau avaria bunurilor asigurate. intrarea apei de râu sau lac în mijlocul de transport. răsturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru. scufundarea. prăbuşirea unui pod sau tunel. erupţie vulcanică sau trăsnet.ambalaj) sau loc de depozitare.ambalaj) ca urmare a creşterii nivelului apelor. răsturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru. liftvan (cutie. ladă . dauna totală a unui colet pierdut peste bord sau căzut în timpul încărcării pe sau descărcării de pe navă. scufundarea sau răsturnarea navei sau ambarcaţiunii. coliziunea (şi anume coliziunea accidentală a mijlocului de transport cu orice alt vehicul sau obiect exterior). cauzate de: incendiu sau explozie. ambarcaţiune. eşuarea. mijloc de transport. coliziunea sau contactul navei. erupţie vulcanică sau trăsnet. cauzate de: incendiu sau explozie. aruncarea bunurilor sau luarea lor de valuri peste bord. eşuarea sau prăbuşirea aeronavei. cutremur de pământ. cauzate de: incendiu sau explozie. pierderea sau avaria bunurilor asigurate cauzate de: sacrificiul în avaria comună. ladă . Condiţia de asigurare „B”/Terestru         Riscuri acoperite: pierderea sau avaria bunurilor asigurate. intrarea apei de mare. altul decât apa. container sau liftvan (cutie. container. cutremur de pământ. coliziunea sau contactul aeronavei cu orice obiect exterior. ambarcaţiune sau alt mijloc de transport. eşuarea. răsturnarea sau coliziunea oricărui ferry-boat de linie. descărcarea bunurilor într-un port de refugiu. ambarcaţiunii sau mijlocului de transport cu orice obiect exterior. o o o o o o  o o o  Riscuri acoperite: pierderea sau avaria bunurilor asigurate. răsturnarea sau deraierea mijlocului de transport. lac sau râu în navă. .

eşuarea. de: incendiu sau explozie. în baza Condiţiei de asigurare „Riscuri de Război”. scufundarea. Condiţia de asigurare „C”/Maritim  o o o o o  o o Riscuri acoperite: pierderea sau avaria bunurilor asigurate cauzate. aruncarea peste bord. în baza Condiţiei de asigurare „Riscuri de depozitare” de război. de greve. descărcarea bunurilor într-un port de refugiu. cauzate de: incendiu sau explozie. coliziunea sau contactul navei. răsturnarea sau coliziunea oricărui ferry-boat de linie.  o o o o    Asigurarea încheiată în una din condiţiile de mai sus poate fi extinsă pentru a acoperi riscurile: de depozitare înainte sau după efectuarea transportului ori în cazul întreruperii transportului sau al terminării acestuia în alt port sau loc sau în alt fel decât prin livrarea bunurilor la destinaţie.o erupţie vulcanică sau cutremur de pământ. ambarcaţiunii sau mijlocului de transport cu orice obiect exterior. eşuarea sau prăbuşirea aeronavei. răsturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru.     Condiţia de asigurare „C”/Aerian Riscuri acoperite: a) pierderea sau avaria bunurilor asigurate. Condiţia de asigurare „C”/Terestru o Riscuri acoperite: pierderea sau avaria bunurilor asigurate. coliziunea sau contactul aeronavei cu orice obiect exterior. altul decât apa. eşuarea. scufundarea sau răsturnarea navei sau ambarcaţiunii. răsturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru. cauzate de: incendiu sau explozie. răsturnarea sau deraierea mijlocului de transport. în baza Condiţiei de asigurare „Riscuri de Greve” . coliziunea (şi anume coliziunea accidentală a mijlocului de transport cu orice alt vehicul sau obiect exterior). prăbuşirea unui pod sau tunel. pierderea sau avaria bunurilor asigurate cauzate de: sacrificiul în avaria comună.

riscul (pericolul asigurat) fiind de „furt.L.. s-a produs evenimentul asigurat constând în furtul mărfii (genţi de damă) în valoare de 120.C. asigurătorul acordă despăgubiri numai dacă bunurile au fost sustrase într-o parcare amenajată şi păzită. Conform condiţiilor de asigurare în caz de furt al mărfurilor în timpul staţionării vehiculului. În motivarea cererii se arată că în baza contractului de asigurare nr.10.R.T.15 euro. G A S.2008).11. a solicitat să se dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 451.10.2008. la data plăţii) reprezentând despăgubiri – indemnizaţie de asigurare şi 59. din ziua producerii cazului (evenimentului) asigurat (16.12. două condiţii cumulative. cu cheltuieli de judecată (precizare de acţiune. în calitate de asigurator. în contradictoriu cu pârâta S.R. constând în echivalentul sumei de 120.10. încheiat între reclamantă în calitate de asigurat (beneficiar al asigurării) şi pârâtă. 002367 din 30. 002367 din 30. B.C.R.R. AT S.03.L. – în calitate de asigurat şi pârâta S. calculată la cursul B.C.666. P C S. P C S. fiind obligată pârâta să plătească reclamantei sumele de 120. În urma cercetărilor efectuate de către Poliţia Elenă aceasta a concluzionat că până la data de 03. Prin sentinţa civilă nr.C. jaf şi nelivrare”.666.Speţă privind contractul de asigurare a mărfurilor în caz de furt Contract de asigurare.10. Documentele oficiale emise de autorităţile elene atestă faptul că parcarea din strada M A este o parcare amenajată şi păzită.10.15 euro ( în lei la cursul B. fila 67 la dosar).A.2009 Tribunalul Braşov a admis acţiunea reclamantei. 1763/15.527.N.2008 (fila 11 la dosar). filele 37 – 46 la . P C S.C. pârâta avea obligaţia de a-i plăti despăgubiri ca urmare a producerii evenimentului asigurat ce constă în furt. Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut următoarele considerente: Între reclamanta S.666.R. Prin acţiunea formulată reclamanta S.L. s-a încheiat contractul de asigurare privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului rutier (CARGO) nr.038 lei RON.00 lei cheltuieli de judecată. în calitate de asigurător.2009.2008 – 30.N. contract valabil în perioada 31. În cazul reclamantei S. 002367/30. nu s-a reuşit nici identificarea autorilor furtului şi nici a maşinii furate.15 euro (facturi fiscale şi buletine de expediere.. reprezentând despăgubirea (indemnizaţia de asigurare) prevăzută în contractul de asigurare privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului rutier (cargo) O nr.2009.2008.A.

11. Instanţa face confuzie între incertitudinea privind întinderea obligaţiilor care poate fi unilaterală cu şansa de a realiza un beneficiu sau a suporta o pierdere.dosar).adeverinţele nr. Pentru ca riscul să fie asigurat. 1052/4/76-c/2008 şi nr.aşa cum rezultă din actele oficiale emise de Poliţia Salonic . Acelea vizează nu prestaţiile datorate ci rezultatul final al contractului. – în calitate de asigurat împotriva pârâtei în calitate de asigurător are la bază contractul de asigurare privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului rutier ( CARGO) nr. Apelul este fondat.15 euro sa produs în data de 16. Clauza cuprinsă în art. 002367/30. să fie un eveniment viitor şi posibil. PC S. Riscul este un eveniment viitor posibil dar incert prevăzut în contract la care sunt expuse bunurile ori patrimoniu sau viaţa unei persoane.10.2008 Evenimentul asigurat constând în furtul mărfii (genţi de damă) în valoare de 120.2008 produs în Grecia – Salonic şi dovedit în cauză cu plângerea penală făcută de reclamantă la Poliţia Salonic şi adeverinţele nr. iar asigurătorul preia asupra sa riscul producerii unor evenimente. furtul mărfii s-a produs într-o parcare amenajată şi supravegheată . În motivarea apelului se arată următoarele: Conform condiţiilor de asigurare în caz de furt al mărfurilor în timpul staţionării vehiculului. nu poate avea eficacitate juridică în cauză. Acţiunea reclamantei S.31 la dosar). 1052/4/76-c/2008 şi nr. Potrivit art. Mai mult. fila 12 la dosar).2008. 1052/4/76b/2008 (filele 29. 2 din legea 136/1995 în asigurarea facultativă raporturile dintre asigurat şi asigurător precum şi drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi se stabilesc prin contractul de asigurare.L. trebuie să fie determinat cu precizie în contract. fiind nulă absolut.10. două condiţii cumulative neîndeplinite în cauză. asigurătorul acordă despăgubiri numai dacă bunurile au fost sustrase într-o parcare amenajată şi păzită. . Potrivit art. 969 Cod civil contractul are putere de lege între părţile contractante. 002367/17.C. 49 din Condiţiile generale de asigurare a bunurilor pe timpul transportului rutier (anexă la contractul de asigurare nr. 1052/4/76b/2008 emisă de Poliţia Salonic (filele 29. Prin încheierea unui contract de asigurare asiguratul se obligă să plătească o primă de asigurare.11. eveniment din data de 16.31 la dosar).666.R. Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta prin care a solicitat schimbarea în sensul respingerii acţiunii reclamantei.2008 în Grecia – Salonic.

printr-o viziune de ansamblu. o idee ce trebuie subliniată în urma analizei acestui domeniu al asigurărilor îl constituie faptul că. Pentru considerentele mai sus arătate apelul pârâtei a fost admis. asigurătorii. clasifică aceste riscuri în funcţie de probabilitatea apariţiei lor astfel încât. Riscul asigurat este un eveniment viitor.04. Nu în ultimul rând. asigurătorul acordă despăgubiri numai dacă bunurile au fost sustrase într-o parcare amenajată şi păzită. Paza implică supraveghere activă şi permanentă a obiectivului – locului de parcare. probabil destinat în mod special staţionării auto semnalizat prin indicatoare şi marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului sau de restul domeniului public şi privat. într-un real spirit de comerţ. va fi implicit nevoit să suporte o primă de asigurare proporţional mai mare cu plaja de riscuri acoperite. faptul că se identifică o multitudine de riscuri pentru care o persoană fizică sau juridică îşi asigură marfa. Dec 34/22. În al doilea rând. Riscul asigurat respectiv furtul se poate produce chiar şi într-o parcare păzită permanent. astfel de servicii fiind de regulă efectuate prin personal de pază proprie sau prin mijloace de protecţie şi de alarmare specifice. se observă evoluţia .Conform condiţiilor de asigurare în caz de furt al mărfurilor în timpul staţionării vehiculului. asiguratul care doreşte să fie cât mai protejat. Poliţia desfăşoară doar activităţi de supraveghere periodice nicidecum o supraveghere permanentă a fiecărui loc de parcare. Faptul că zona respectivă este inclusă în planul urbanistic la localităţii şi astfel este fie supravegheată de poliţie nu atestă faptul că este păzită în mod permanent. posibil dar incert la care sunt expuse bunurile ori patrimoniul sau viaţa sau sănătatea unei persoane. în primul rând. În speţă parcarea în care s-a produs evenimentul asigurat nu era o parcare păzită.2010 Concluzii Analizând domeniul asigurării mărfurilor în timpul transportului am observat. două condiţii cumulative. acţiunea fiind respinsă. Din înscrisurile de la dosar eliberate de direcţia Servicii Tehnice din Pylea rezultă doar faptul că locul unde a fost parcat vehiculul era un spaţiu amenajat pentru parcări. nicidecum faptul că era şi un loc păzit.

I.03. Asigurări de bunuri. M. . 2000. Bucureşti. 2000. Iaşi. dar şi de evoluţia tehnologiei. Ed. Bucureşti. Fundaţiei „România de Mâine”. Bibliografie 1.omniasig. Asigurări şi reasigurări.N. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.ro – accesat la data de 18. C. 4. Ed. a mijloacelor de transport şi a complexităţii lor. Asigurări şi reasigurări. 2.2015. www. Lungu.03. 2009. Vacarel. 3. www.asigurărilor impulsionată atât de nevoile din ce în ce mai diversificate ale oamenilor.net – accesat la data de 18. Dobrin.legeaz.2015. Ed. Fundaţiei „România de Mâine”. 5.