You are on page 1of 10

NGUYN BI T HVAC ENGINEER

LP T NG NG GAS V NC NGNG H VRV


Nh mt quy trnh khp kn, nhng cng vic s c lin quan vi nhau v c nh hng n
nhau rt ln. SM-Site Manager v ES-Engineer Site cn phi nm k cc bc y bit cch
trin khai cng vic v sp sp s lng nhn lc m bo ng theo tin yu cu. Vi
nhng k nng v kinh nghim c, hm nay ti xin trnh by v phng php lp t ng
ng gas v ng ng nc ngng.
Cng vic u tin chng ta cn lp t tranh treo vi mc ch ngn ng vng xung do
trng lng ca ng, ngn qu ti ti mt s im do s n ra v co li ca ng v s chnh
lch nhit hoc ngn ng lc l, b cong vng do trng lng ca ng.
1. XC NH V TR:
xc nh v tr cc gi , ngi k s cn bit tiu chun v khong cch gi cho tng
loi ng ph thuc vo trng lng ca ng.
-

Khong cch gi ca ng lnh:

Theo tiu chun t ra ca Daikin th khong cch gi ca nhng ng gas ngang c ng


knh nh hn hoc bng 9,5 (mm) th l 1,5 m/1 gi ; ng knh ln hn hoc bng 12,7
(mm) th 2 m/1 gi .
i vi nhng ng dc nh nhng ng ng trong PS L thng tng th theo tiu chun
kch thc ng knh ng nh hn hoc bng 44,45 (mm) l nh hn hoc bng 1,5 (m).
Note: Khi bt v tt my iu ha, ng gas s gin n hoc co li do s thay i nhit .
Mc d ty thuc vo iu kin vn hnh c th, ng gas c th gin n hoc co li 10 mm
i vi mi 10 m ng. Do vy, phi chc chn tun theo khong cch gi yu cu trn.
-

Khong cch gi i vi ng x nc:

Theo tiu chun t ra ca Daikin th khong cch gi ca nhng ng nc ngng ngang


c ng knh nh hn hoc bng 44 (mm) th l 1,2 m/1 gi ; ng knh ln hn hoc
bng 56 (mm) th 1,5 m/1 gi .
i vi nhng ng dc nh nhng ng ng trong PS L thng tng th theo tiu chun
kch thc ng knh ng nh hn hoc bng 44 (mm) l nh hn hoc bng 1,5 (m). i
vi nhng ng c ng knh ln hn hoc bng 56 th ti thiu mi tng mt gi .
2. LP T BULONG TREO V GI :
Khi lp t bu-lng v cc gi cn lu cn gn kha ng pha trn vt liu v bc
v i vi ng x nc trc tin cn c nh ng vi cc kha sau bao bc vt liu
bc ln pha trn.
-

i vi ng nm ngang:

A 168/75 D2, Binh Thanh, Ho Chi Minh City T 08 3512 2727 E info@savame.com W www.savame.com

Page 1/10

NGUYN BI T HVAC ENGINEER

Cn hn ch ti thiu chiu di ca bu-lng treo, tnh n dc xung ca ng khi xc nh


di ca bu-lng treo ng x nc; khi ng lnh t mt tm m lt cng gia kha
v vt liu bc trnh hin tng vt liu bc b dn li do trng lng ca ng.
-

i vi ng trc ng:

Gi ng ng
Cn dnh khng gian bo dng v bc ng khi xc nh khong cch gia thn my
v ng cng nh khong cch gia cc ng khi lp nhiu ng song song vi nhau.
-

theo im:

Gi xung quanh cho b chia gas


ngn nga qu ti tng khu vc do gin n, ngn nga qu ti cc on ni do gin
n v ngn nga nh hng n chng nc do gin n ta tin hnh lm cc gi theo
im.

A 168/75 D2, Binh Thanh, Ho Chi Minh City T 08 3512 2727 E info@savame.com W www.savame.com

Page 2/10

NGUYN BI T HVAC ENGINEER

Gi xung quanh ng nc ngng dn lnh

Gi cho ng v tr xuyn tng


3. LP T NG GAS:
Khi lp t ng ng gas tuyt i cn tun th theo ba yu t l Kh, Sch v Kn. Kh
c ngha l khng c nc hay m trong ng v vo ng; Sch l khng c bi/bn trong ng
v vo ng; Kn l khng r r cht lm lnh. trnh my iu ha hot ng sai khi hon
thnh m gy ra s c v gy nhiu bt tin cho ngi s dng.
-

Khi lu tr ng gas:

A 168/75 D2, Binh Thanh, Ho Chi Minh City T 08 3512 2727 E info@savame.com W www.savame.com

Page 3/10

NGUYN BI T HVAC ENGINEER

Phi chc chn rng bo v, bc kn hai u ng v khng t ng nm trc tip ln mt sn


m t ln bn hoc nhng ch tng t.

Lu khi lp t:

Phi chc chn bo v (bc kn) u ng ngay c khi cha lm vic trong mt thi hian ngn,
khi a ng qua l xuyn tng.

Phng n bc kn tt nht l phng n hn bt nhng cng c th bang kn ty thuc vo


a im lp t v thi gian thc hin cng vic.

Thi gian v phng php bo v tng ng


-

Lp t ng ng ng:

A 168/75 D2, Binh Thanh, Ho Chi Minh City T 08 3512 2727 E info@savame.com W www.savame.com

Page 4/10

NGUYN BI T HVAC ENGINEER

Loe ng: Mt trong nhng phng php ni ng lnh c ng knh 15,9 mm hoc nh hn
vo my iu ha.

Dng c dung loe ng


Un ng: Cn un t t trnh np gp hoc bin dng ng cong pha trong ca ng
ng, khng un qu 90 .

Dng c un n by c dung un ng ng

Cn lu un ng ng cch
Nong ng: Dng ni hai ng gas lnh li vi nhau bng cch gin rng mt u ng sau
cho ng kia vo trong u ng v hn kt ni li.

Dng c gin ng
A 168/75 D2, Binh Thanh, Ho Chi Minh City T 08 3512 2727 E info@savame.com W www.savame.com

Page 5/10

NGUYN BI T HVAC ENGINEER

Hn ng: L phng php dng mt kim loi c nhit chy thp hn nhit chay ca
kim loi c hn hoc s dng hp kim ca nhng kim loi ny gi l cht hn gn kt
hai kim loi hn vi nhau m khng lm nng chy chng. t cht hn dng ngn la
kh oxy v kh chy (axetylen or propane).
Note: Phi chc chn mang thit b bo h, c dng c cha chy ti ni lm vic.

Dng c hn

Tiu chun Php v kch thc ngn la hn vi ng knh ng

Nito thi sch ng ng


A 168/75 D2, Binh Thanh, Ho Chi Minh City T 08 3512 2727 E info@savame.com W www.savame.com

Page 6/10

NGUYN BI T HVAC ENGINEER

Hin nay c rt nhiu cng trnh yu cu thi kh Nito khi hn vi mc ch trong lc hn c


mt lp oxit ln s c to ra mt bn trong ca ng. Lp oxit ny s lm kn van tit lu,
ng dn v u vo ca my bm du my nn lm ngn tr s hot ng bnh thng.

M t hn thi nito
S hiu qu hn nu m mt l nh trn bang keo x kh nito sau khi bt kn u ng bng
bang keo hoc phng php tng t.
Hiu chnh p sut kh nito mc 0,02 (MPa). Nu p sut Nito qu cao s c th lm cho
cht hn khng th in y vo cc khong trng gia hai lp ng. Phi chc chn rng p
sut khng qu cao. Cn s dng loi Nito c tinh khit 99,99%, nu s dng nito khng
c tinh khit cao s gy mng oxit.

Hiu qu thi kh Nito


-

Ni my:

Bi du lm lnh vo mt trong ca phn ng loe, dng tay vn ai c on loe ng t 3 n


4 ln v pha rc co my sau dng c l momen xit cht ai c theo lc quy nh.

A 168/75 D2, Binh Thanh, Ho Chi Minh City T 08 3512 2727 E info@savame.com W www.savame.com

Page 7/10

NGUYN BI T HVAC ENGINEER

Tiu chun momen xit cht

Khuyn ngh di dng c xit v gc xit


4. LP T NG NG NC NGNG:
Khi lp t ng ng nc ngng cn lu v dc, m bo dc 1/100 cho ng
ng. nga ti hi ta nn gi ng cng ngn cng tt.

m bo dc 1/100 cho ng ng nc ngng


Tuyt i khng kt ni ng nc ngng vi ng thi v sinh v c th s gy nn mi hi.
i vi nhng dn lnh c kt ni ng x to ra p lc m th phi c by nc.

K thut lm by nc theo tiu chun t ra


A 168/75 D2, Binh Thanh, Ho Chi Minh City T 08 3512 2727 E info@savame.com W www.savame.com

Page 8/10

NGUYN BI T HVAC ENGINEER

Lp t ng ng x nc my lnh
i vi ng ng trc ng nn s dng khp ni ch Y, nu khng c c th dng khp
ni ch T.

Khp ni ch Y v T

H thng ng nc x hon thin


A 168/75 D2, Binh Thanh, Ho Chi Minh City T 08 3512 2727 E info@savame.com W www.savame.com

Page 9/10

NGUYN BI T HVAC ENGINEER

Trn tinh thn mong mun hon thin hn v bi vit, tc gi rt mong nhn c thng tin
t bn c. Mi thc mc v gp vui lng gi v a ch:
Nguyn Bi t K S Nhit in Lnh
Cng Ty TNHH C in Lnh Sao Vng (SAVA M&E)

M: 0909 460 850


T: 08 3512 2727 Ext 116
A: 168/75 D2, Bnh Thnh, TP.HCM
E: datnb@savame.com
W: www.savame.com
Trn trng
Nguyn Bi t

A 168/75 D2, Binh Thanh, Ho Chi Minh City T 08 3512 2727 E info@savame.com W www.savame.com

Page 10/10

You might also like